DRUŻYNA

Drużyna: Skotniczka. Obserwator: Eliza Suchozebrska

Liczba gatunków: 225

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 77 8548 36 36 2 2 7 25
2 247 12383 74 66 1 18 19 28
3 214 5159 117 85 1 8 34 42
4 240 1650 141 88 0 9 33 46
5 286 1104 180 100 0 22 38 40
6 311 3102 196 103 2 14 40 47
7 10 41 196 9 0 0 3 6
8 186 17293 206 69 3 14 30 22
9 71 2083 218 55 0 16 16 23
10 252 15524 223 85 2 14 29 40
11 52 729 224 34 1 4 9 20
12 41 159 225 23 0 1 8 14
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9309172 2023.12.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9309174 2023.12.31 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9309170 2023.12.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9309173 2023.12.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9309171 2023.12.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9309481 2023.12.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9309486 2023.12.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9309485 2023.12.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9309484 2023.12.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9309487 2023.12.31 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9309475 2023.12.31 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9309474 2023.12.31 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9309472 2023.12.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9309478 2023.12.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9309477 2023.12.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9309476 2023.12.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9309482 2023.12.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9309483 2023.12.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9309480 2023.12.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9309479 2023.12.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9309473 2023.12.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9285677 2023.12.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9285674 2023.12.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9285668 2023.12.10 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9285669 2023.12.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9285670 2023.12.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 9285672 2023.12.10 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9285684 2023.12.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9285685 2023.12.10 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9285687 2023.12.09 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9285682 2023.12.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9285676 2023.12.09 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9285683 2023.12.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9285679 2023.12.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9285678 2023.12.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9285675 2023.12.09 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9285681 2023.12.09 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9285671 2023.12.09 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9285680 2023.12.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9285686 2023.12.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9285673 2023.12.02 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9231429 2023.11.30 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9218238 2023.11.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9218239 2023.11.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9218236 2023.11.23 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9218235 2023.11.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9218233 2023.11.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9218232 2023.11.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9218231 2023.11.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9218230 2023.11.23 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9218234 2023.11.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9218237 2023.11.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9218255 2023.11.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9218254 2023.11.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9218251 2023.11.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9218252 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9218250 2023.11.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9218253 2023.11.22 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9218248 2023.11.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9218247 2023.11.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9218245 2023.11.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9218246 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9218249 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9218243 2023.11.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9218244 2023.11.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9218241 2023.11.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9218242 2023.11.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9218240 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9198176 2023.11.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9198177 2023.11.17 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9198174 2023.11.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9198175 2023.11.04 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9198173 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9198172 2023.11.04 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9198169 2023.11.04 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9198171 2023.11.04 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 9198166 2023.11.04 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9198167 2023.11.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9198170 2023.11.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9198168 2023.11.04 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 20 9198165 2023.11.04 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9149008 2023.11.04 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 9149007 2023.11.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9149006 2023.11.04 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9149005 2023.11.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9149004 2023.11.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9149002 2023.11.04 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9149003 2023.11.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9149001 2023.11.04 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9148999 2023.11.04 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9149000 2023.11.04 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9148998 2023.11.04 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9148867 2023.11.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9153665 2023.10.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9153627 2023.10.29
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9153635 2023.10.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9153658 2023.10.29
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9153657 2023.10.29
pospolity gęgawa, Anser anser 800 9153599 2023.10.29
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153634 2023.10.29
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9153666 2023.10.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9153611 2023.10.29
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 9153613 2023.10.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 9153626 2023.10.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9153598 2023.10.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9153614 2023.10.29
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9153612 2023.10.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9153655 2023.10.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153656 2023.10.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9153654 2023.10.29
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 9153615 2023.10.29
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 9153616 2023.10.29
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9153631 2023.10.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9153633 2023.10.29
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 9153632 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9153664 2023.10.29
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9153667 2023.10.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153644 2023.10.29
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9153668 2023.10.29
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9153641 2023.10.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9153640 2023.10.29
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 9153643 2023.10.29
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9153630 2023.10.29
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9153629 2023.10.29
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9153628 2023.10.29
pospolity żuraw, Grus grus 25 9153637 2023.10.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9153661 2023.10.29
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9153662 2023.10.29
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9153607 2023.10.29
pospolity kos, Turdus merula 2 9153659 2023.10.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9153625 2023.10.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9153618 2023.10.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 9153617 2023.10.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 9153638 2023.10.29
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9153645 2023.10.29
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9153621 2023.10.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 9153620 2023.10.29
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9153604 2023.10.29
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 140 9153606 2023.10.29
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9153610 2023.10.29
pospolity kruk, Corvus corax 5 9153653 2023.10.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9153651 2023.10.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 120 9153652 2023.10.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9153639 2023.10.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9153649 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9153650 2023.10.29
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9153663 2023.10.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9153646 2023.10.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153647 2023.10.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9153660 2023.10.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 25 9153648 2023.10.29
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9153619 2023.10.29
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 9153594 2023.10.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 9153592 2023.10.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 130 9153605 2023.10.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9153602 2023.10.29
pospolity łyska, Fulica atra 50 9153622 2023.10.29
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9153597 2023.10.29
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9153603 2023.10.29
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9153595 2023.10.29
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9153636 2023.10.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9153623 2023.10.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9153624 2023.10.29
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9153642 2023.10.29
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9153732 2023.10.28
pospolity bogatka, Parus major 2 9153762 2023.10.28
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9153767 2023.10.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153761 2023.10.28
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9153717 2023.10.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9153718 2023.10.28
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 9153670 2023.10.28
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 9153671 2023.10.28
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9153759 2023.10.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9153760 2023.10.28
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153758 2023.10.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9153716 2023.10.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9153715 2023.10.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 150 9153693 2023.10.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9153692 2023.10.28
pospolity kruk, Corvus corax 2 9153766 2023.10.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9153764 2023.10.28
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9153672 2023.10.28
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9153673 2023.10.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9153669 2023.10.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 24 9153695 2023.10.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 130 9153696 2023.10.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9153714 2023.10.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9153713 2023.10.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9153756 2023.10.28
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9153757 2023.10.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9153709 2023.10.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9153740 2023.10.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 180 9153754 2023.10.28
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9153739 2023.10.28
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153755 2023.10.28
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 9153737 2023.10.28
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 24 9153712 2023.10.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 270 9153711 2023.10.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 9153710 2023.10.28
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9153738 2023.10.28
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 170 9153736 2023.10.28
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9153763 2023.10.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9153721 2023.10.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 300 9153705 2023.10.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 90 9153720 2023.10.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9153719 2023.10.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9153702 2023.10.28
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9153680 2023.10.28
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9153701 2023.10.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9153698 2023.10.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9153706 2023.10.28
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 9153699 2023.10.28
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9153703 2023.10.28
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9153745 2023.10.28
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153744 2023.10.28
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9153749 2023.10.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153750 2023.10.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9153753 2023.10.28
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9153765 2023.10.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9153751 2023.10.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9153752 2023.10.28
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9153678 2023.10.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9153747 2023.10.28
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9153725 2023.10.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9153734 2023.10.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9153735 2023.10.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9153691 2023.10.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 22 9153748 2023.10.28
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9153746 2023.10.28
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9153726 2023.10.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9153682 2023.10.28
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9153687 2023.10.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9153689 2023.10.28
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9153684 2023.10.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9153685 2023.10.28
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 9153683 2023.10.28
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 9153679 2023.10.28
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9153730 2023.10.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 250 9153688 2023.10.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9153722 2023.10.28
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 450 9153681 2023.10.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 260 9153723 2023.10.28
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 11 9153728 2023.10.28
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 9153733 2023.10.28
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9153731 2023.10.28
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9153729 2023.10.28
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9153675 2023.10.28
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 25 9153674 2023.10.28
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 9153724 2023.10.28
pospolity żuraw, Grus grus 500 9153727 2023.10.28
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9153676 2023.10.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9153861 2023.10.27
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9153846 2023.10.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153847 2023.10.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9153808 2023.10.27
pospolity żuraw, Grus grus 2 9153829 2023.10.27
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9153860 2023.10.27
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9153862 2023.10.27
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9153832 2023.10.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1200 9153831 2023.10.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 9153776 2023.10.27
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9153791 2023.10.27
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 9153792 2023.10.27
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 90 9153779 2023.10.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9153780 2023.10.27
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9153863 2023.10.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9153833 2023.10.27
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9153809 2023.10.27
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9153830 2023.10.27
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 9153794 2023.10.27
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9153795 2023.10.27
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9153777 2023.10.27
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153850 2023.10.27
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9153813 2023.10.27
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 9153786 2023.10.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9153781 2023.10.27
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9153782 2023.10.27
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9153787 2023.10.27
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 9153788 2023.10.27
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 9153785 2023.10.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9153789 2023.10.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9153836 2023.10.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9153812 2023.10.27
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9153810 2023.10.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9153783 2023.10.27
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9153819 2023.10.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 9153818 2023.10.27
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 45 9153835 2023.10.27
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9153834 2023.10.27
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9153842 2023.10.27
pospolity żuraw, Grus grus 3 9153822 2023.10.27
pospolity sroka, Pica pica 2 9153864 2023.10.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9153820 2023.10.27
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9153848 2023.10.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9153849 2023.10.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 140 9153828 2023.10.27
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9153770 2023.10.27
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9153771 2023.10.27
pospolity gęgawa, Anser anser 450 9153772 2023.10.27
pospolity czajka, Vanellus vanellus 48 9153823 2023.10.27
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9153803 2023.10.27
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9153859 2023.10.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9153858 2023.10.27
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 25 9153845 2023.10.27
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9153843 2023.10.27
pospolity łyska, Fulica atra 90 9153821 2023.10.27
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9153817 2023.10.27
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9153797 2023.10.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9153826 2023.10.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9153814 2023.10.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9153768 2023.10.27
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9153844 2023.10.27
pospolity kruk, Corvus corax 1 9153855 2023.10.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9153854 2023.10.27
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9153827 2023.10.27
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 9153800 2023.10.27
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 9153798 2023.10.27
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9153774 2023.10.27
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9153773 2023.10.27
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 75 9153824 2023.10.27
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9153839 2023.10.27
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9153769 2023.10.27
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 9153805 2023.10.27
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 9153807 2023.10.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 250 9153804 2023.10.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 9153775 2023.10.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9153811 2023.10.27
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 9153816 2023.10.27
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9153825 2023.10.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9153856 2023.10.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9153851 2023.10.27
pospolity bogatka, Parus major 2 9153852 2023.10.27
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9153857 2023.10.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9153841 2023.10.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9153840 2023.10.27
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9153853 2023.10.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9153838 2023.10.27
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9153837 2023.10.27
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9122113 2023.10.14 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9062020 2023.10.09 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9062019 2023.10.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9062021 2023.10.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9062017 2023.10.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9062018 2023.10.09 MZ
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9054763 2023.10.08 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 9039818 2023.09.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9039856 2023.09.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9039858 2023.09.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9039857 2023.09.30 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 9039815 2023.09.30 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9039819 2023.09.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9039817 2023.09.30 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9039816 2023.09.30 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9039835 2023.09.30 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9039851 2023.09.30 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9039820 2023.09.30 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9039830 2023.09.30 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9039823 2023.09.30 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 9039822 2023.09.30 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 130 9039827 2023.09.30 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 9039826 2023.09.30 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 140 9039833 2023.09.30 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9039824 2023.09.30 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 9039850 2023.09.30 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9039828 2023.09.30 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9039829 2023.09.30 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9039888 2023.09.30 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9039861 2023.09.30 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9039871 2023.09.30 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9039868 2023.09.30 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 9039862 2023.09.30 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 9039875 2023.09.30 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 9039863 2023.09.30 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 9039873 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9039879 2023.09.30 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 9039874 2023.09.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9039849 2023.09.30 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9039865 2023.09.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9039878 2023.09.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9039885 2023.09.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9039886 2023.09.30 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9039872 2023.09.30 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9039866 2023.09.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9039859 2023.09.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9039864 2023.09.30 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9039881 2023.09.30 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9039884 2023.09.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9039882 2023.09.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9039887 2023.09.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9039869 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9039877 2023.09.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9039880 2023.09.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9039848 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9039855 2023.09.30 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9039853 2023.09.30 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9039854 2023.09.30 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9039821 2023.09.30 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9039870 2023.09.30 PM
pospolity łyska, Fulica atra 500 9039825 2023.09.30 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 9039831 2023.09.30 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9039832 2023.09.30 MB
pospolity kruk, Corvus corax 3 9039883 2023.09.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9003398 2023.09.23 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8928647 2023.09.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8928653 2023.09.03 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8928656 2023.09.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8928657 2023.09.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8928650 2023.09.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8928652 2023.09.03 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8928649 2023.09.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8928654 2023.09.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8928659 2023.09.03 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8928651 2023.09.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8928655 2023.09.03 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8928658 2023.09.03 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8928648 2023.09.02 MZ
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8901174 2023.08.27 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8901830 2023.08.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15000 8901838 2023.08.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8901835 2023.08.27 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8901832 2023.08.27 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8901828 2023.08.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8901826 2023.08.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8901822 2023.08.27 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8901833 2023.08.27 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8901823 2023.08.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8901820 2023.08.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8901824 2023.08.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 8901821 2023.08.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 40 8901829 2023.08.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8901825 2023.08.27 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8901837 2023.08.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8901827 2023.08.27 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8901834 2023.08.27 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8901831 2023.08.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8901880 2023.08.27 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8901886 2023.08.27 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8901883 2023.08.27 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8901884 2023.08.27 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8901882 2023.08.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8901881 2023.08.27 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8901798 2023.08.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8901778 2023.08.27 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8901776 2023.08.27 LB
pospolity żuraw, Grus grus 11 8901781 2023.08.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 11 8901704 2023.08.27 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8901789 2023.08.27 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8901765 2023.08.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8901761 2023.08.27 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 8901703 2023.08.27 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8901774 2023.08.27 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8901772 2023.08.27 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8901785 2023.08.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8901795 2023.08.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8901701 2023.08.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8901698 2023.08.27 LB
pospolity kruk, Corvus corax 9 8901793 2023.08.27 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 11 8901786 2023.08.27 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8901783 2023.08.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8901784 2023.08.27 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 8901790 2023.08.27 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8901792 2023.08.27 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 11 8901710 2023.08.27 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8899727 2023.08.27 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8901801 2023.08.27 LB
pospolity żuraw, Grus grus 7 8901812 2023.08.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8901809 2023.08.27 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8899728 2023.08.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 8899729 2023.08.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8901806 2023.08.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8901805 2023.08.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8901799 2023.08.27 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 8901819 2023.08.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8901816 2023.08.27 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8901818 2023.08.27 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8901810 2023.08.27 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8901817 2023.08.27 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8901814 2023.08.27 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8899725 2023.08.27 LB
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8899726 2023.08.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8901811 2023.08.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8901808 2023.08.27 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 26 8901891 2023.08.27 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8895465 2023.08.26 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8895422 2023.08.26 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8895401 2023.08.26 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8895421 2023.08.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 73 8895439 2023.08.26 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8895402 2023.08.26 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8895443 2023.08.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8895444 2023.08.26 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8895420 2023.08.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 8895419 2023.08.26 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8895473 2023.08.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8895475 2023.08.26 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8895474 2023.08.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 6 8895477 2023.08.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8895468 2023.08.26 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8895467 2023.08.26 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8895497 2023.08.26 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 8895484 2023.08.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 8895481 2023.08.26 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8895483 2023.08.26 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8895496 2023.08.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8895495 2023.08.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8895480 2023.08.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8895508 2023.08.26 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 8895494 2023.08.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8895490 2023.08.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8895493 2023.08.26 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 8895509 2023.08.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 11 8895488 2023.08.26 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 7 8895489 2023.08.26 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8895492 2023.08.26 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8896346 2023.08.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8895491 2023.08.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 8895619 2023.08.26 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8895567 2023.08.26 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8895564 2023.08.25 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8895557 2023.08.25 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8895546 2023.08.25 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8895554 2023.08.25 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 8895548 2023.08.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 110 8895559 2023.08.25 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8895544 2023.08.25 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8895565 2023.08.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8895560 2023.08.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8895543 2023.08.25 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8895549 2023.08.25 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 8895550 2023.08.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8895551 2023.08.25 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8895562 2023.08.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8895563 2023.08.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8895555 2023.08.25 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8895566 2023.08.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8895553 2023.08.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8895552 2023.08.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 8895545 2023.08.25 LB
pospolity łyska, Fulica atra 210 8895558 2023.08.25 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8895561 2023.08.25 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8895547 2023.08.25 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8895556 2023.08.25 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8895522 2023.08.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8896345 2023.08.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8896344 2023.08.25 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8896327 2023.08.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8896325 2023.08.25 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8896326 2023.08.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 8896324 2023.08.25 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8896323 2023.08.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8895531 2023.08.25 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8895528 2023.08.25 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8895519 2023.08.25 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8895511 2023.08.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8895510 2023.08.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8896322 2023.08.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8896321 2023.08.25 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8896320 2023.08.25 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8896319 2023.08.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8896318 2023.08.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8896317 2023.08.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8896316 2023.08.25 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8896314 2023.08.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 8896315 2023.08.25 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 2 8896312 2023.08.25 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8895529 2023.08.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8895526 2023.08.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8895523 2023.08.25 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8895524 2023.08.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8895530 2023.08.25 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8895521 2023.08.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8895516 2023.08.25 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8895513 2023.08.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8895512 2023.08.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 8895517 2023.08.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8896313 2023.08.25 LB
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8896310 2023.08.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8895539 2023.08.25 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8895540 2023.08.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8895542 2023.08.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8896311 2023.08.25 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 8895537 2023.08.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 62 8895538 2023.08.25 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8895541 2023.08.25 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8895536 2023.08.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8895535 2023.08.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 8895532 2023.08.25 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8895534 2023.08.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8896309 2023.08.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8896308 2023.08.25 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8896307 2023.08.25 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8896306 2023.08.25 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 8896305 2023.08.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 62 8896304 2023.08.25 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8896301 2023.08.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8896302 2023.08.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8896303 2023.08.25 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8896299 2023.08.25 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8895515 2023.08.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8896300 2023.08.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8896298 2023.08.10 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8896297 2023.08.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8810563 2023.07.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8810567 2023.07.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 5 8810564 2023.07.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8810566 2023.07.22 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8810558 2023.07.22 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8810557 2023.07.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 8810565 2023.07.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8810561 2023.07.22 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8810556 2023.07.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 8810562 2023.07.18 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8756601 2023.06.24 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8666201 2023.06.18 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8666202 2023.06.17 ŚK
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 8666199 2023.06.17 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8626881 2023.06.10 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 8626880 2023.06.10 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8626879 2023.06.10 MZ
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8605239 2023.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8630097 2023.06.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8630057 2023.06.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8630053 2023.06.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8630728 2023.06.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8630087 2023.06.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8630089 2023.06.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8630070 2023.06.04 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 8630093 2023.06.04 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8630077 2023.06.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8630052 2023.06.04 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8630048 2023.06.04 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 8630072 2023.06.04 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8630046 2023.06.04 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8630049 2023.06.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 370 8630058 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 245 8630726 2023.06.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8630095 2023.06.04 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8630059 2023.06.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8630062 2023.06.04 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8630074 2023.06.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8630061 2023.06.04 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8599472 2023.06.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8630075 2023.06.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8630043 2023.06.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8630054 2023.06.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8630045 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8630073 2023.06.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8630098 2023.06.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 24 8630060 2023.06.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8630063 2023.06.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 48 8630044 2023.06.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8630050 2023.06.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8630082 2023.06.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8630056 2023.06.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 8630051 2023.06.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8630084 2023.06.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 8630092 2023.06.04 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8630096 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8630085 2023.06.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8630088 2023.06.04 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8630091 2023.06.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8630055 2023.06.04 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8630090 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8630083 2023.06.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8630094 2023.06.04 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 8630047 2023.06.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8630086 2023.06.04 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 8630071 2023.06.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8630076 2023.06.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8630161 2023.06.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8630099 2023.06.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8630162 2023.06.04 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8630145 2023.06.04 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8630105 2023.06.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8630165 2023.06.04 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8630101 2023.06.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8630142 2023.06.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8630139 2023.06.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 8 8630106 2023.06.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8630140 2023.06.04 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8630159 2023.06.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8630141 2023.06.04 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8630147 2023.06.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8630155 2023.06.04 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8630149 2023.06.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8630103 2023.06.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8630102 2023.06.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8630104 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8630168 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8630153 2023.06.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8630150 2023.06.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8630151 2023.06.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8630157 2023.06.04 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8630148 2023.06.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8630169 2023.06.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8630163 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8630152 2023.06.04 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8630143 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8630166 2023.06.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8630107 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8630144 2023.06.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8630167 2023.06.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8630100 2023.06.04 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 8599473 2023.06.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8630180 2023.06.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8630202 2023.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8630195 2023.06.03 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8630198 2023.06.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8630206 2023.06.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8630184 2023.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8630223 2023.06.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8630211 2023.06.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8630172 2023.06.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8630185 2023.06.03 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8630212 2023.06.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8630179 2023.06.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8630213 2023.06.03 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8630217 2023.06.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8630175 2023.06.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 8630216 2023.06.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8630189 2023.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8630209 2023.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8630191 2023.06.03 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8630207 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8630208 2023.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8630181 2023.06.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8630182 2023.06.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8630203 2023.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8630215 2023.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8630218 2023.06.03 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8630204 2023.06.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 8630194 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8630205 2023.06.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8630222 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8630176 2023.06.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8630173 2023.06.03 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8630193 2023.06.03 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8630435 2023.06.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 14 8630388 2023.06.03 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 8 8630385 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 8630401 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 18 8630380 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 8630382 2023.06.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 11 8630387 2023.06.03 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8630261 2023.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 8630405 2023.06.03 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8630254 2023.06.03 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8630241 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8630238 2023.06.03 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8630237 2023.06.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8630257 2023.06.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8630236 2023.06.03 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8630230 2023.06.03 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8630392 2023.06.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8630398 2023.06.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8630395 2023.06.03 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 8 8630259 2023.06.03 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8630255 2023.06.03 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8587469 2023.06.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8630244 2023.06.03 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8630403 2023.06.03 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8630402 2023.06.03 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587466 2023.06.03 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8630265 2023.06.03 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8630389 2023.06.03 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8630399 2023.06.03 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8587468 2023.06.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8630245 2023.06.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 8630246 2023.06.03 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8630242 2023.06.03 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8630234 2023.06.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8630228 2023.06.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8630226 2023.06.03 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8630235 2023.06.03 LB
pospolity łyska, Fulica atra 17 8630243 2023.06.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8630227 2023.06.03 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8630229 2023.06.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8630239 2023.06.03 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 8630233 2023.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8630384 2023.06.03 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8630266 2023.06.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 8630394 2023.06.03 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8630256 2023.06.03 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8630231 2023.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8630397 2023.06.03 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8630247 2023.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8630240 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 8630260 2023.06.03 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 8630264 2023.06.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8630404 2023.06.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 8630263 2023.06.03 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8630391 2023.06.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 8630262 2023.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8630400 2023.06.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8630393 2023.06.03 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8630383 2023.06.03 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8630258 2023.06.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 8630252 2023.06.03 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8630251 2023.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8630248 2023.06.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8630396 2023.06.03 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8630571 2023.06.02 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8587464 2023.06.02 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8630491 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 890 8630641 2023.06.02 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8630569 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8630639 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8630576 2023.06.02 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8630570 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8630489 2023.06.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8630572 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8630644 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8630487 2023.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8630535 2023.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8630481 2023.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 28 8630488 2023.06.02 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8630648 2023.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8630635 2023.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8630610 2023.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 7 8630573 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8630566 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8630638 2023.06.02 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8630574 2023.06.02 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8630636 2023.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8630642 2023.06.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8630643 2023.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8630567 2023.06.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8630637 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 8630608 2023.06.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8630486 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8630485 2023.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8630640 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 13 8630568 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 380 8630519 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8630483 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8630484 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8587463 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8630533 2023.06.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8630480 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8630479 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8630609 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8630482 2023.06.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 6 8630575 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8630649 2023.06.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8630490 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 8630713 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8630470 2023.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8587462 2023.06.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8630445 2023.06.02 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8587460 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8630446 2023.06.02 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8630453 2023.06.02 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8630454 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8630437 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8630475 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8630450 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8630469 2023.06.02 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8630444 2023.06.02 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8630438 2023.06.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8630467 2023.06.02 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8630468 2023.06.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8630440 2023.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8630472 2023.06.02 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8630473 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8630464 2023.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8630448 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8630452 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8630447 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8630439 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8630449 2023.06.02 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8630460 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8630459 2023.06.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8630442 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8630441 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8630443 2023.06.02 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8630457 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8630463 2023.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8630466 2023.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8630436 2023.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8630451 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8630474 2023.06.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8630456 2023.06.02 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8630597 2023.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8630548 2023.06.02 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8630560 2023.06.02 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8630607 2023.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8630538 2023.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8630561 2023.06.02 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8630590 2023.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8630558 2023.06.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8630592 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8630714 2023.06.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8630604 2023.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8630586 2023.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8630562 2023.06.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8630596 2023.06.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8630598 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 8630599 2023.06.02 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8587459 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8630478 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8630542 2023.06.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8630537 2023.06.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8630547 2023.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8630603 2023.06.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8630540 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8630595 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8630539 2023.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8630477 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8630544 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8630545 2023.06.02 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8630594 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8630605 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8630716 2023.06.02 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8630591 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8630549 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8630541 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8630476 2023.06.02 LB