DRUŻYNA

Drużyna: Skotniczka. Obserwator: Eliza Suchozebrska

Liczba gatunków: 192

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 77 8548 36 36 2 2 7 25
2 247 12383 74 66 1 18 19 28
3 214 5159 117 85 1 8 34 42
4 239 1649 141 88 0 9 33 46
5 286 1104 180 100 0 22 38 40
6 13 15 192 13 2 5 6 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8605239 2023.06.07 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8599798 2023.06.04 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8599472 2023.06.04 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 8599473 2023.06.04 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8587469 2023.06.03 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587466 2023.06.03 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8587468 2023.06.03 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8587467 2023.06.03 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8587464 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8587463 2023.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8587462 2023.06.02 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8587460 2023.06.02 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8587459 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8517107 2023.05.21 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8517104 2023.05.21 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8517101 2023.05.21 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8517111 2023.05.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8517091 2023.05.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8517097 2023.05.21 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8517094 2023.05.21 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8517092 2023.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8517096 2023.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 8517098 2023.05.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8517067 2023.05.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8517095 2023.05.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517102 2023.05.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8517099 2023.05.21 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8517100 2023.05.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8517068 2023.05.21 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8517109 2023.05.21 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8517103 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8517112 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8517106 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8517108 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8517105 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8517113 2023.05.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8517070 2023.05.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8517069 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8517093 2023.05.21 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8517110 2023.05.21 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8517065 2023.05.21 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8517064 2023.05.21 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8517062 2023.05.21 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8517151 2023.05.21 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8517147 2023.05.21 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8517164 2023.05.21 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8517155 2023.05.21 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8517166 2023.05.21 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8517163 2023.05.21 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8517185 2023.05.21 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 6 8517180 2023.05.21 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8517187 2023.05.21 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8517061 2023.05.21 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8517060 2023.05.21 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517154 2023.05.21 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8517161 2023.05.21 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8517189 2023.05.21 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8517177 2023.05.21 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8517178 2023.05.21 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8517190 2023.05.21 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 2 8517042 2023.05.21 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8517039 2023.05.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8517152 2023.05.21 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8517128 2023.05.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517153 2023.05.21 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8517183 2023.05.21 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8517122 2023.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8517148 2023.05.21 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8517125 2023.05.21 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8517157 2023.05.21 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8517158 2023.05.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8517184 2023.05.21 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8517159 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8517182 2023.05.21 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8517165 2023.05.21 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8517040 2023.05.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8517141 2023.05.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8517129 2023.05.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 60 8517117 2023.05.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8517142 2023.05.21 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8517160 2023.05.21 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8517176 2023.05.21 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8517121 2023.05.21 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8517116 2023.05.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8517114 2023.05.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 8517118 2023.05.21 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 8517150 2023.05.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 125 8517149 2023.05.21 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8517115 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8517191 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8517167 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8517179 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8517188 2023.05.21 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8517156 2023.05.21 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8517172 2023.05.21 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8517175 2023.05.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8517181 2023.05.21 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8517186 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8517173 2023.05.21 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8517162 2023.05.21 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 4 8517047 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8517038 2023.05.21 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8517037 2023.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 8517440 2023.05.21 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8517441 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8517442 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8517443 2023.05.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8517444 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8517445 2023.05.21 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8517446 2023.05.21 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 15 8517447 2023.05.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8517448 2023.05.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8517449 2023.05.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8517451 2023.05.21 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 8517452 2023.05.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8517453 2023.05.21 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8517454 2023.05.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8517455 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 8517456 2023.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8517457 2023.05.21 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8517036 2023.05.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8517250 2023.05.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517251 2023.05.20 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8517337 2023.05.20 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 8517034 2023.05.20 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8517035 2023.05.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517253 2023.05.20 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8517032 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8517226 2023.05.20 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8517341 2023.05.20 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 8517031 2023.05.20 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8517267 2023.05.20 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8517349 2023.05.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8517339 2023.05.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8517262 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8517260 2023.05.20 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8517261 2023.05.20 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8517255 2023.05.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8517224 2023.05.20 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8517263 2023.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8517254 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8517225 2023.05.20 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8517274 2023.05.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8517279 2023.05.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517232 2023.05.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517282 2023.05.20 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8517295 2023.05.20 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8517275 2023.05.20 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8517033 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8517028 2023.05.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8517272 2023.05.20 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8517030 2023.05.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517259 2023.05.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8517299 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8517291 2023.05.20 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8517289 2023.05.20 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8517273 2023.05.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8517271 2023.05.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8517293 2023.05.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8517345 2023.05.20 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8517347 2023.05.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8517270 2023.05.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517256 2023.05.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517290 2023.05.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8517343 2023.05.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517286 2023.05.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517258 2023.05.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8517228 2023.05.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8517288 2023.05.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517230 2023.05.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8517303 2023.05.20 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8517234 2023.05.20 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8517029 2023.05.20 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8517265 2023.05.20 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8517283 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8517233 2023.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8517235 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8517249 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8517252 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8517285 2023.05.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8517266 2023.05.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8517264 2023.05.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8517297 2023.05.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517237 2023.05.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517238 2023.05.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8517300 2023.05.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517284 2023.05.20 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8517268 2023.05.20 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8517269 2023.05.20 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8517257 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8517057 2023.05.20 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 8517058 2023.05.19 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 8517055 2023.05.19 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8517054 2023.05.19 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8517382 2023.05.19 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8517377 2023.05.19 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517380 2023.05.19 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8517059 2023.05.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8517427 2023.05.19 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8517381 2023.05.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8517383 2023.05.19 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8517053 2023.05.19 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8517384 2023.05.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8517429 2023.05.19 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517430 2023.05.19 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8517433 2023.05.19 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8517431 2023.05.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8517400 2023.05.19 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8517403 2023.05.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8517412 2023.05.19 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517378 2023.05.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8517357 2023.05.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8517359 2023.05.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8517372 2023.05.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8517375 2023.05.19 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8517426 2023.05.19 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8517048 2023.05.19 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8517424 2023.05.19 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8517406 2023.05.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8517422 2023.05.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8517365 2023.05.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8517052 2023.05.19 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8517051 2023.05.19 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8517393 2023.05.19 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8517398 2023.05.19 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8517045 2023.05.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8517361 2023.05.19 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8517399 2023.05.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8517407 2023.05.19 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8517391 2023.05.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8517410 2023.05.19 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8517408 2023.05.19 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8517046 2023.05.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8517374 2023.05.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8517376 2023.05.19 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8517041 2023.05.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8517396 2023.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8517370 2023.05.19 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517405 2023.05.19 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8517385 2023.05.19 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8517394 2023.05.19 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8517397 2023.05.19 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517368 2023.05.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8517367 2023.05.19 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8517392 2023.05.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8517395 2023.05.19 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8517404 2023.05.19 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8517401 2023.05.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8517411 2023.05.19 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8517044 2023.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8446584 2023.05.13 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8446583 2023.05.13 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8446582 2023.05.13 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8446581 2023.05.13 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8446579 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 130 8446580 2023.05.11 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8428034 2023.05.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8428035 2023.05.11 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8428033 2023.05.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8428032 2023.05.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8428036 2023.05.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8428028 2023.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8428031 2023.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8428027 2023.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8428021 2023.05.11 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8428024 2023.05.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8428023 2023.05.11 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8428020 2023.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8428022 2023.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8428019 2023.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8428018 2023.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8428025 2023.05.11 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8428017 2023.05.11 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8428015 2023.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8428014 2023.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8428016 2023.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8428026 2023.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8428013 2023.05.11 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8428011 2023.05.11 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8428012 2023.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8428009 2023.05.11 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8428007 2023.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8428008 2023.05.11 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8428002 2023.05.11 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8428005 2023.05.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8428006 2023.05.11 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8427998 2023.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8428010 2023.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8428003 2023.05.11 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8427999 2023.05.11 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8428004 2023.05.11 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8427996 2023.05.11 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8428000 2023.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8428001 2023.05.11 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8427997 2023.05.11 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8349935 2023.05.01 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8349934 2023.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8349936 2023.05.01 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8349933 2023.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8338574 2023.04.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8338573 2023.04.30 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8317633 2023.04.28 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 2 8317629 2023.04.28 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8317632 2023.04.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8317630 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8317748 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8317861 2023.04.28 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8317627 2023.04.28 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8317626 2023.04.28 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8317862 2023.04.28 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8317631 2023.04.28 ŁD
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8317624 2023.04.28 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 8317622 2023.04.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8317799 2023.04.28 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8317623 2023.04.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8317816 2023.04.28 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8317800 2023.04.28 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8317819 2023.04.28 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8317820 2023.04.28 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8317801 2023.04.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8317823 2023.04.28 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8317841 2023.04.28 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8317842 2023.04.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8317848 2023.04.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8317822 2023.04.28 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8317849 2023.04.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8317843 2023.04.28 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8317844 2023.04.28 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8317845 2023.04.28 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8317846 2023.04.28 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8317850 2023.04.28 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8317821 2023.04.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 8 8317847 2023.04.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8317802 2023.04.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 52 8317818 2023.04.28 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8317851 2023.04.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8317817 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8317625 2023.04.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8317797 2023.04.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8317809 2023.04.28 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 8317812 2023.04.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8317804 2023.04.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8317805 2023.04.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8317798 2023.04.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 8317808 2023.04.28 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8317811 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8317806 2023.04.28 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8317810 2023.04.28 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8317814 2023.04.28 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8317840 2023.04.28 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8317813 2023.04.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8317815 2023.04.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8317807 2023.04.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 8317803 2023.04.28 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8317795 2023.04.28 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 28 8317783 2023.04.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8317784 2023.04.28 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8317794 2023.04.28 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8317968 2023.04.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8317988 2023.04.28 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 2 8317985 2023.04.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8317966 2023.04.28 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8317971 2023.04.28 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8317973 2023.04.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8317974 2023.04.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8317970 2023.04.28 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8317983 2023.04.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8317982 2023.04.28 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8317986 2023.04.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8317987 2023.04.28 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8317981 2023.04.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8317984 2023.04.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8317969 2023.04.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8317976 2023.04.28 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 70 8317964 2023.04.28 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8317965 2023.04.28 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8317967 2023.04.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8317975 2023.04.28 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8317972 2023.04.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8317977 2023.04.28 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8317979 2023.04.28 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8317980 2023.04.28 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8317978 2023.04.28 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8312715 2023.04.28 ŁD
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8312711 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8312712 2023.04.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8317732 2023.04.28 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8317739 2023.04.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8317852 2023.04.28 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8317860 2023.04.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8317858 2023.04.28 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8317857 2023.04.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8317859 2023.04.28 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8317774 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8317738 2023.04.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8317780 2023.04.28 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 2 8317778 2023.04.28 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8317731 2023.04.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8317728 2023.04.28 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8317777 2023.04.28 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8317779 2023.04.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8317733 2023.04.28 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8317729 2023.04.28 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8317730 2023.04.28 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8312709 2023.04.28 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8317776 2023.04.28 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8317781 2023.04.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8317737 2023.04.28 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8317772 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8317736 2023.04.28 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8317775 2023.04.28 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8317727 2023.04.28 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8317782 2023.04.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8317734 2023.04.28 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8317735 2023.04.28 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 8317773 2023.04.28 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 30 8317863 2023.04.28 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8312710 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8312708 2023.04.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8317753 2023.04.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8317754 2023.04.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8317756 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8317751 2023.04.28 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8317758 2023.04.28 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8317744 2023.04.28 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8317723 2023.04.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8317720 2023.04.28 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8317750 2023.04.28 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8317752 2023.04.28 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 8317743 2023.04.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8317742 2023.04.28 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8317747 2023.04.28 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 8317745 2023.04.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 8317741 2023.04.28 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8317749 2023.04.28 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8317746 2023.04.28 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8317713 2023.04.28 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8317717 2023.04.28 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 8317716 2023.04.28 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8317714 2023.04.28 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8317719 2023.04.28 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8317718 2023.04.28 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 30 8317740 2023.04.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8317715 2023.04.28 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8317722 2023.04.28 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8317712 2023.04.28 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8317755 2023.04.28 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 8317757 2023.04.28 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8317771 2023.04.28 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8317724 2023.04.28 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8317725 2023.04.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8317726 2023.04.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 110 8317760 2023.04.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8317721 2023.04.28 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8317856 2023.04.28 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 8317854 2023.04.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8317855 2023.04.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 8317853 2023.04.28 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8317759 2023.04.28 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8285805 2023.04.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8271032 2023.04.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8271033 2023.04.22 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8271031 2023.04.22 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 8271030 2023.04.22 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8271028 2023.04.22 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8271029 2023.04.22 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8271025 2023.04.22 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8271034 2023.04.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8271026 2023.04.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8271027 2023.04.22 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8271024 2023.04.22 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8271006 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8271007 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8271004 2023.04.22 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8271005 2023.04.22 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8271001 2023.04.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8271003 2023.04.22 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8271002 2023.04.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8270997 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8270999 2023.04.22 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8270996 2023.04.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8270995 2023.04.22 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8270992 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8270998 2023.04.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8271000 2023.04.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8270993 2023.04.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8270994 2023.04.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 20 8271023 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8271022 2023.04.22 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8271020 2023.04.22 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8271019 2023.04.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8271021 2023.04.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8271017 2023.04.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8271018 2023.04.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8271014 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 8271015 2023.04.22 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 8271013 2023.04.22 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8271012 2023.04.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8271011 2023.04.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8271010 2023.04.22 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8270990 2023.04.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8270991 2023.04.22 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8270989 2023.04.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8270988 2023.04.22 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8270986 2023.04.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8270987 2023.04.16 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8270983 2023.04.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8270984 2023.04.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8270985 2023.04.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8270981 2023.04.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8270982 2023.04.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8270980 2023.04.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8270979 2023.04.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8270977 2023.04.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8270978 2023.04.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8270976 2023.04.16 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8270970 2023.04.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8270975 2023.04.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8270972 2023.04.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 8270973 2023.04.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8270974 2023.04.16 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8270969 2023.04.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8270971 2023.04.16 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8270964 2023.04.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8270968 2023.04.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8270965 2023.04.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8270966 2023.04.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8270963 2023.04.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8270962 2023.04.16 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8270960 2023.04.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8270961 2023.04.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8270967 2023.04.16 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8127983 2023.04.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8127980 2023.04.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8127982 2023.04.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8127977 2023.04.01 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8127981 2023.04.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8127978 2023.04.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8087872 2023.03.26 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8089699 2023.03.26 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 8089702 2023.03.26 LS
pospolity kruk, Corvus corax 4 8089714 2023.03.26 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8089694 2023.03.26 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8089698 2023.03.26 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8089689 2023.03.26 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 8089690 2023.03.26 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8089700 2023.03.26 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 8089686 2023.03.26 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 8089683 2023.03.26 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8089692 2023.03.26 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8089685 2023.03.26 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 8089693 2023.03.26 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8089719 2023.03.26 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8087871 2023.03.26 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8089695 2023.03.26 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8087869 2023.03.26 LS
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 8087870 2023.03.26 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8089701 2023.03.26 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8089684 2023.03.26 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8087868 2023.03.26 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8083815 2023.03.26 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8083813 2023.03.26 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8083814 2023.03.26 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8089641 2023.03.26 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8089642 2023.03.26 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8089643 2023.03.26 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8089644 2023.03.26 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8089645 2023.03.26 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8089646 2023.03.26 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 16 8089647 2023.03.26 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 8089648 2023.03.26 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 8089649 2023.03.26 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 8089650 2023.03.26 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8089651 2023.03.26 LS
pospolity bogatka, Parus major 2 8089652 2023.03.26 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8089653 2023.03.26 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 8089654 2023.03.26 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 8089655 2023.03.26 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8089656 2023.03.26 LS
pospolity kos, Turdus merula 2 8089657 2023.03.26 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 17 8089658 2023.03.26 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8089659 2023.03.26 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8089660 2023.03.26 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8089661 2023.03.26 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8089662 2023.03.26 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 8089663 2023.03.26 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8089664 2023.03.26 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8089665 2023.03.26 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8089666 2023.03.26 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8089667 2023.03.26 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8089668 2023.03.26 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8089669 2023.03.26 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8089670 2023.03.26 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8089671 2023.03.26 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8089672 2023.03.26 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8089673 2023.03.26 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8089674 2023.03.26 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8089675 2023.03.26 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8089676 2023.03.26 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 90 8089677 2023.03.26 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 8089678 2023.03.26 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 8089679 2023.03.26 LS
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8089680 2023.03.26 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8089681 2023.03.26 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8089682 2023.03.26 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8081910 2023.03.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8081069 2023.03.25 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8081064 2023.03.25 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8081065 2023.03.25 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8081068 2023.03.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 8081067 2023.03.25 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8081066 2023.03.25 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8081082 2023.03.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 15 8081084 2023.03.25 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 300 8081085 2023.03.25 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8081081 2023.03.25 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8081083 2023.03.25 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8081080 2023.03.25 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8081079 2023.03.25 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8081077 2023.03.25 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8081076 2023.03.25 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8081078 2023.03.25 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8081072 2023.03.25 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8081075 2023.03.25 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8081074 2023.03.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8081073 2023.03.25 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8081070 2023.03.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8081071 2023.03.25 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8075904 2023.03.25 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8075903 2023.03.25 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8075902 2023.03.25 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8075899 2023.03.25 LS
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8075895 2023.03.25 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8075896 2023.03.25 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8075892 2023.03.25 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8075894 2023.03.25 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8075893 2023.03.25 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8075897 2023.03.25 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8075889 2023.03.25 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8075886 2023.03.25 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8075887 2023.03.25 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8075891 2023.03.25 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8075888 2023.03.25 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8075890 2023.03.25 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 900 8075885 2023.03.25 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8081931 2023.03.25 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 8075884 2023.03.25 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 570 8075883 2023.03.25 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8073867 2023.03.25 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 8073866 2023.03.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8073865 2023.03.25 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8073864 2023.03.25 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8073863 2023.03.25 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8073862 2023.03.25 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8073868 2023.03.25 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8073861 2023.03.25 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8073857 2023.03.25 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 8073856 2023.03.25 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8073858 2023.03.25 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8073860 2023.03.25 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8081935 2023.03.25 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8081831 2023.03.25 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 8081801 2023.03.25 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 150 8081804 2023.03.25 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8081798 2023.03.25 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 8081820 2023.03.25 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8081793 2023.03.25 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 8081795 2023.03.25 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8081822 2023.03.25 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8081833 2023.03.25 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8081841 2023.03.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8081828 2023.03.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 8081825 2023.03.25 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 8081843 2023.03.25 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8073859 2023.03.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8081836 2023.03.25 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8081837 2023.03.25 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8081829 2023.03.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 4 8081839 2023.03.25 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8081938 2023.03.25 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8071334 2023.03.24 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8071333 2023.03.24 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8071335 2023.03.24 LS
pospolity sroka, Pica pica 3 8071332 2023.03.24 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8071328 2023.03.24 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 20 8071330 2023.03.24 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 8071327 2023.03.24 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 8071331 2023.03.24 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 8071329 2023.03.24 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8071326 2023.03.24 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8071325 2023.03.24 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8071324 2023.03.24 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8071322 2023.03.24 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8071323 2023.03.24 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8071320 2023.03.24 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8071321 2023.03.24 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8071318 2023.03.24 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8071319 2023.03.24 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8071317 2023.03.24 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8071315 2023.03.24 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8071316 2023.03.24 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8071310 2023.03.24 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8071313 2023.03.24 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8071312 2023.03.24 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8071311 2023.03.24 LS
pospolity żuraw, Grus grus 200 8071314 2023.03.24 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8068937 2023.03.24 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8068935 2023.03.24 LS
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 8068936 2023.03.24 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8068932 2023.03.24 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8068933 2023.03.24 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8068934 2023.03.24 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8068931 2023.03.24 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8068930 2023.03.24 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8068927 2023.03.24 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8068929 2023.03.24 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8068928 2023.03.24 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8068923 2023.03.24 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8068925 2023.03.24 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8068924 2023.03.24 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8068922 2023.03.24 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8068919 2023.03.24 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8068920 2023.03.24 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8068926 2023.03.24 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8068918 2023.03.24 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8068973 2023.03.24 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8068921 2023.03.24 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8068917 2023.03.24 ZP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8036690 2023.03.19 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8036687 2023.03.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8036686 2023.03.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8036685 2023.03.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8036684 2023.03.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8036704 2023.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8036703 2023.03.19 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8036701 2023.03.19 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8036700 2023.03.19 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8036698 2023.03.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8036699 2023.03.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8036696 2023.03.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8036695 2023.03.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 8036697 2023.03.18 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8036694 2023.03.18 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8036693 2023.03.18 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8036692 2023.03.18 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8036691 2023.03.18 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8036689 2023.03.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7962886 2023.03.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7962885 2023.03.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7962884 2023.03.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7962887 2023.03.05 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 7962883 2023.03.05 MZ
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 7962882 2023.02.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7934990 2023.02.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7934921 2023.02.26 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7934993 2023.02.26 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 7934930 2023.02.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 7934925 2023.02.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 7934928 2023.02.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7934864 2023.02.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7934858 2023.02.26 PL
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 7934772 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7934777 2023.02.26 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7932742 2023.02.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 7934860 2023.02.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7934856 2023.02.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 7934854 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 90 7934787 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 110 7934783 2023.02.26 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7934865 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 60 7934768 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 65 7934767 2023.02.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7934740 2023.02.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 7934722 2023.02.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7934769 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7934766 2023.02.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7934936 2023.02.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7934952 2023.02.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7934933 2023.02.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7934878 2023.02.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7934725 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7934726 2023.02.26 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7934727 2023.02.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 7934728 2023.02.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7934729 2023.02.26 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 7934730 2023.02.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7934733 2023.02.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 7934734 2023.02.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 7934735 2023.02.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7934736 2023.02.26 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7934737 2023.02.26 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7934744 2023.02.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7934745 2023.02.26 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 7934747 2023.02.26 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 12 7934748 2023.02.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 7934749 2023.02.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7934750 2023.02.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 7934751 2023.02.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7934753 2023.02.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 7934754 2023.02.26 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 7934755 2023.02.26 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7934756 2023.02.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7934758 2023.02.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 7934759 2023.02.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 41 7934760 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7934761 2023.02.26 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 7934880 2023.02.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 7934883 2023.02.26 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7934884 2023.02.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 7934885 2023.02.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 7934887 2023.02.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7934890 2023.02.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 7934891 2023.02.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7934901 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7934902 2023.02.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7934903 2023.02.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 6 7934904 2023.02.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7934905 2023.02.26 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7934906 2023.02.26 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7934907 2023.02.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7934909 2023.02.26 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7934911 2023.02.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 7934912 2023.02.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7934913 2023.02.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 7934914 2023.02.26 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7934917 2023.02.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7934939 2023.02.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7934940 2023.02.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7934941 2023.02.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 115 7934942 2023.02.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7934943 2023.02.26 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7934945 2023.02.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7934946 2023.02.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7934947 2023.02.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7934949 2023.02.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7909044 2023.02.19 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7909046 2023.02.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7909045 2023.02.19 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7909035 2023.02.19 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 7909037 2023.02.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7909043 2023.02.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 80 7909039 2023.02.19 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7909038 2023.02.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7909040 2023.02.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7909042 2023.02.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7909033 2023.02.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7909034 2023.02.19 PM
pospolity sroka, Pica pica 30 7909060 2023.02.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7909058 2023.02.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7909054 2023.02.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7909052 2023.02.19 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7909055 2023.02.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7909056 2023.02.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7909057 2023.02.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 7909051 2023.02.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7909049 2023.02.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7909050 2023.02.19 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7909059 2023.02.19 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7909025 2023.02.19 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7906236 2023.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 600 7906234 2023.02.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7909026 2023.02.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7906235 2023.02.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 7906227 2023.02.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7909022 2023.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 7906228 2023.02.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 9 7906229 2023.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 300 7906241 2023.02.19 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7906238 2023.02.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 7906240 2023.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7906239 2023.02.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7909032 2023.02.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7909031 2023.02.19 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7909128 2023.02.18 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7909122 2023.02.18 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 7909120 2023.02.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7909075 2023.02.18 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 38 7909130 2023.02.18 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 7909121 2023.02.18 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 7909077 2023.02.18 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7909076 2023.02.18 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 11 7909078 2023.02.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 180 7909117 2023.02.18 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7909125 2023.02.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7909124 2023.02.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 58 7909074 2023.02.18 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7909118 2023.02.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7909126 2023.02.18 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 7909103 2023.02.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 29 7909079 2023.02.18 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 7909080 2023.02.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 400 7909081 2023.02.18 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7909127 2023.02.18 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 7909129 2023.02.18 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7909090 2023.02.18 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 7909091 2023.02.18 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7909139 2023.02.18 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7909067 2023.02.18 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7909066 2023.02.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 7909068 2023.02.18 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7909064 2023.02.18 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7909069 2023.02.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7909061 2023.02.18 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7909063 2023.02.18 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 7909111 2023.02.18 MB
pospolity łyska, Fulica atra 10 7909108 2023.02.18 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 28 7909098 2023.02.18 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 170 7909092 2023.02.18 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7909071 2023.02.18 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7909133 2023.02.18 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7909072 2023.02.18 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 7909093 2023.02.18 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1500 7909088 2023.02.18 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7909141 2023.02.18 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 280 7909106 2023.02.18 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7909096 2023.02.18 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7909101 2023.02.18 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7909134 2023.02.18 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7909085 2023.02.18 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7909114 2023.02.18 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 7909116 2023.02.18 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7909107 2023.02.18 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 12 7909132 2023.02.18 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 7909131 2023.02.18 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 7909095 2023.02.18 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 62 7909084 2023.02.18 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 63 7909083 2023.02.18 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7909086 2023.02.18 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7909113 2023.02.18 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 7909104 2023.02.18 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 7909087 2023.02.18 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7909150 2023.02.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7909149 2023.02.17 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7909143 2023.02.17 PM
pospolity łyska, Fulica atra 5 7909146 2023.02.17 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 8 7899920 2023.02.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 64 7909144 2023.02.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 7909145 2023.02.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 17 7909147 2023.02.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 7899922 2023.02.17 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7909165 2023.02.17 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 7909159 2023.02.17 PM