DRUŻYNA

Drużyna: Amanda Zinkow. Obserwator: Amanda Zinkow

Liczba gatunków: 159

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 268 4670 74 74 1 6 28 39
2 52 206 79 31 1 2 10 18
3 161 496 108 77 1 4 32 40
4 177 533 132 73 1 6 35 31
5 476 936 159 111 0 11 56 44
6 52 113 159 49 0 3 17 29
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8592078 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8592079 2023.06.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8592080 2023.06.04 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8592081 2023.06.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8592082 2023.06.04 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8592084 2023.06.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8592092 2023.06.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8592093 2023.06.04 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8592094 2023.06.04 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8592095 2023.06.04 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8592096 2023.06.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8592097 2023.06.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8592098 2023.06.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8592099 2023.06.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8592100 2023.06.04 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8592101 2023.06.04 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8592102 2023.06.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8592103 2023.06.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8592116 2023.06.04 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8592117 2023.06.04 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8592118 2023.06.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8592120 2023.06.04 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8592121 2023.06.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8592122 2023.06.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8592123 2023.06.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8592124 2023.06.04 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 7 8592126 2023.06.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8592127 2023.06.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8592128 2023.06.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8592129 2023.06.04 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8592135 2023.06.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8592137 2023.06.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8592139 2023.06.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8592143 2023.06.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8592146 2023.06.04 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8592147 2023.06.04 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8592154 2023.06.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8592156 2023.06.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8592158 2023.06.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8592160 2023.06.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8592163 2023.06.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8592166 2023.06.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8592169 2023.06.04 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8592172 2023.06.04 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 7 8592174 2023.06.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8592176 2023.06.04 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8592177 2023.06.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8592178 2023.06.04 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8592179 2023.06.04 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8592180 2023.06.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8592181 2023.06.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8592184 2023.06.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8501557 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8501556 2023.05.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8501555 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8501558 2023.05.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8501551 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8501554 2023.05.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8501552 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8501553 2023.05.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8500763 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8500764 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8499549 2023.05.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8499548 2023.05.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8499547 2023.05.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8499546 2023.05.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8499545 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8499544 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499543 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8499542 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499541 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499540 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499539 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499538 2023.05.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8499537 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8499536 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499535 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499534 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499533 2023.05.21 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8499532 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8499531 2023.05.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8499530 2023.05.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8499529 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499528 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499526 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499527 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499525 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499524 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499523 2023.05.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8505582 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8505583 2023.05.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8505584 2023.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8505585 2023.05.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8505586 2023.05.21 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8505587 2023.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8505588 2023.05.21 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8505589 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8505590 2023.05.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8505591 2023.05.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8505592 2023.05.21 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8505593 2023.05.21 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8505594 2023.05.21 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8505595 2023.05.21 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8505596 2023.05.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8505597 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8505598 2023.05.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8505599 2023.05.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8505600 2023.05.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8505601 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8505602 2023.05.21 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 8505603 2023.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8505604 2023.05.21 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8505605 2023.05.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8505606 2023.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8505607 2023.05.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8505608 2023.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8505609 2023.05.21 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8505610 2023.05.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8505611 2023.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8505612 2023.05.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8505613 2023.05.21 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8505614 2023.05.21 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8505615 2023.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8505616 2023.05.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8505617 2023.05.21 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8505630 2023.05.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 9 8505632 2023.05.21 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8505633 2023.05.21 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8505653 2023.05.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8505654 2023.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8505655 2023.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8505656 2023.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8505657 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8505732 2023.05.21 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8458991 2023.05.14 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8459006 2023.05.14 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8459048 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8459049 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8459050 2023.05.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8459051 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8459052 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8459054 2023.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8459055 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8459056 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8459057 2023.05.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8459062 2023.05.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8459064 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8459067 2023.05.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8459069 2023.05.14 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8459070 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8459071 2023.05.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8459072 2023.05.14 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8459100 2023.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8459122 2023.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8459123 2023.05.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8459124 2023.05.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8459125 2023.05.14 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8459127 2023.05.14 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8459128 2023.05.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8459129 2023.05.14 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8459148 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8459161 2023.05.14 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8459163 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8459164 2023.05.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8459165 2023.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8459178 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8459180 2023.05.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8459181 2023.05.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8459202 2023.05.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8459203 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8459210 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8459212 2023.05.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8459214 2023.05.14 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8459216 2023.05.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8459217 2023.05.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8459218 2023.05.14 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8459219 2023.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8459221 2023.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8459222 2023.05.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 8459247 2023.05.14 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8459273 2023.05.14 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8396278 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8404599 2023.05.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8404604 2023.05.07 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8404607 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8404609 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8404611 2023.05.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8404612 2023.05.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8404613 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8404616 2023.05.07 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8404618 2023.05.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8404623 2023.05.07 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8404626 2023.05.07 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8404629 2023.05.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8404630 2023.05.07 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8404632 2023.05.07 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8404641 2023.05.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8404643 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8404645 2023.05.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8404648 2023.05.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8404690 2023.05.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8404773 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8404783 2023.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8404792 2023.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8404796 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8404804 2023.05.07 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8404826 2023.05.07 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8404828 2023.05.07 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8404832 2023.05.07 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8404837 2023.05.07 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8404842 2023.05.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8404845 2023.05.07 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8404848 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8404852 2023.05.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8404855 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8404957 2023.05.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8404967 2023.05.07 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8404969 2023.05.07 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8404973 2023.05.07 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8404977 2023.05.07 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8404979 2023.05.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8404995 2023.05.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8404996 2023.05.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8404998 2023.05.07 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8404999 2023.05.07 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8405001 2023.05.07 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8405005 2023.05.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8405008 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8405009 2023.05.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8405012 2023.05.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8405014 2023.05.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8405016 2023.05.07 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8405018 2023.05.07 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8405021 2023.05.07 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8405032 2023.05.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8405034 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8405038 2023.05.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8405041 2023.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8405043 2023.05.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8405045 2023.05.07 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8405047 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8405128 2023.05.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8405130 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8405132 2023.05.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8405134 2023.05.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8405135 2023.05.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8405137 2023.05.07 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8405300 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8363690 2023.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8363691 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8363693 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8363687 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8363692 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8363689 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8363688 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8363078 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8363080 2023.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8363077 2023.05.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8363076 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8363079 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8361878 2023.05.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8361404 2023.05.03
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8361315 2023.05.03
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8361268 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8361100 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8361082 2023.05.03
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8360909 2023.05.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8360011 2023.05.03
pospolity żuraw, Grus grus 1 8360010 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8360008 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8359956 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8359955 2023.05.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8359944 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8359942 2023.05.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8359943 2023.05.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8359941 2023.05.03
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8359885 2023.05.03
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8359886 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8359873 2023.05.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8359872 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8359870 2023.05.03
pospolity żuraw, Grus grus 1 8359871 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8359869 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359868 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8359867 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359863 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8359866 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8359865 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359862 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359861 2023.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8359864 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8359698 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8359688 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8359697 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8359693 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8359695 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359694 2023.05.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8359691 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8359692 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8359687 2023.05.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8359685 2023.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8359690 2023.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8359689 2023.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8359684 2023.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8359683 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359682 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359686 2023.05.03 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8367751 2023.05.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8367753 2023.05.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8367758 2023.05.03 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8367760 2023.05.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8367762 2023.05.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8367763 2023.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8367798 2023.05.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8367800 2023.05.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8367802 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8367803 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8367804 2023.05.03 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8367805 2023.05.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8367816 2023.05.03 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8367853 2023.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8367880 2023.05.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8367890 2023.05.03 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8367895 2023.05.03 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8367904 2023.05.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8367905 2023.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8367908 2023.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8367909 2023.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8367910 2023.05.03 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8367911 2023.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8367921 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8367925 2023.05.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8367988 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8367992 2023.05.03
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8367993 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8367994 2023.05.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8367995 2023.05.03
pospolity kruk, Corvus corax 1 8367996 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8367997 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8367998 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8367999 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8368000 2023.05.03
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8368001 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8368003 2023.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8368004 2023.05.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8368005 2023.05.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8368006 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8368007 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8368008 2023.05.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8368009 2023.05.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8368011 2023.05.03
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8368028 2023.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8368029 2023.05.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8368031 2023.05.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8368032 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8368033 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8368055 2023.05.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8368056 2023.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8368061 2023.05.03
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8368062 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8368063 2023.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8368064 2023.05.03
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8368066 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8368068 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8368101 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8368180 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8368185 2023.05.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8368189 2023.05.03
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8368225 2023.05.03
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8368229 2023.05.03
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8368231 2023.05.03
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8368233 2023.05.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8368234 2023.05.03
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8368236 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8368237 2023.05.03
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8368238 2023.05.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8368243 2023.05.03
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8368244 2023.05.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8368245 2023.05.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8368246 2023.05.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8368251 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8368252 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8368255 2023.05.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8368271 2023.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8368272 2023.05.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8368274 2023.05.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8368276 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8368278 2023.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8368281 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8368282 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8368283 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8368287 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8368289 2023.05.03
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8368290 2023.05.03
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8368291 2023.05.03
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8368292 2023.05.03
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8368293 2023.05.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8368294 2023.05.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8368297 2023.05.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8368299 2023.05.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8368301 2023.05.03
pospolity sroka, Pica pica 1 8368302 2023.05.03
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8368303 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8368307 2023.05.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8368321 2023.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8368323 2023.05.03
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8368324 2023.05.03
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8368326 2023.05.03
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8368328 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8368329 2023.05.03
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8368331 2023.05.03
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8368333 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8368334 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8368335 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8368338 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8368339 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8342046 2023.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8342047 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8342045 2023.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8341990 2023.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8341984 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341765 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8341386 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341385 2023.05.01 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8341369 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341368 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341367 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8341324 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341323 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8341317 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8341314 2023.05.01 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8341191 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8341193 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341192 2023.05.01 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8341190 2023.05.01 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8338863 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338782 2023.05.01 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8338781 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338775 2023.05.01 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8338774 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338772 2023.05.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8338773 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8338771 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338671 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8338670 2023.05.01 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8338669 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338636 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8338635 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8338634 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338632 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338631 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338630 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338629 2023.05.01 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8338628 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8338625 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338624 2023.05.01 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8338626 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338620 2023.05.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8338619 2023.05.01 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8338618 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338616 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338615 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338614 2023.05.01 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8338613 2023.05.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8338611 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8338612 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338609 2023.05.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8338610 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338565 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8338564 2023.05.01 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8338561 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338536 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338535 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8338534 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8338533 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338532 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8338529 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338527 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338526 2023.05.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8338525 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338513 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338512 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338511 2023.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8338510 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338509 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8338488 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338487 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338486 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338484 2023.05.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8338485 2023.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8338483 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338482 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338481 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338479 2023.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8338478 2023.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8338480 2023.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8338463 2023.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8338394 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338393 2023.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8338387 2023.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8338383 2023.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8338382 2023.05.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8345857 2023.05.01 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 40 8345865 2023.05.01 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8345879 2023.05.01 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8345886 2023.05.01 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8345889 2023.05.01 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8345895 2023.05.01 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8345897 2023.05.01 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8345900 2023.05.01 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8345932 2023.05.01 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8345936 2023.05.01 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8345938 2023.05.01 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8345940 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8345942 2023.05.01 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8345946 2023.05.01 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8345948 2023.05.01 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8345985 2023.05.01 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8345987 2023.05.01 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8345992 2023.05.01 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8345995 2023.05.01 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8345998 2023.05.01 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8345999 2023.05.01 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8346000 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8346008 2023.05.01 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8346009 2023.05.01 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8346028 2023.05.01 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8346029 2023.05.01 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8284014 2023.04.23 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8284015 2023.04.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8284017 2023.04.23 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8284051 2023.04.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8284054 2023.04.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8284055 2023.04.23 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8284056 2023.04.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8284060 2023.04.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8284206 2023.04.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8284207 2023.04.23 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8284208 2023.04.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8284209 2023.04.23 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8284210 2023.04.23 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8284211 2023.04.23 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8284242 2023.04.23 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8284243 2023.04.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8284245 2023.04.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8284246 2023.04.23 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8284247 2023.04.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8284248 2023.04.23 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8284251 2023.04.23 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8284253 2023.04.23 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8284257 2023.04.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8284259 2023.04.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8284272 2023.04.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8284274 2023.04.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8284275 2023.04.23 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8284277 2023.04.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8284279 2023.04.23 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8284283 2023.04.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8284285 2023.04.23 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8284298 2023.04.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8284320 2023.04.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8284322 2023.04.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8284323 2023.04.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8284324 2023.04.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8284359 2023.04.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8284361 2023.04.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8284363 2023.04.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8284364 2023.04.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8284365 2023.04.23 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8284366 2023.04.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8284367 2023.04.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8284368 2023.04.23 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8284378 2023.04.23 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8284391 2023.04.23 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8284393 2023.04.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8284395 2023.04.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8284397 2023.04.23 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8284399 2023.04.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8284405 2023.04.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8284406 2023.04.23 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8284415 2023.04.23 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8284416 2023.04.23 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8284419 2023.04.23 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8284425 2023.04.23 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8284430 2023.04.23 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8284431 2023.04.23 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8284433 2023.04.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8284434 2023.04.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8284435 2023.04.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8284437 2023.04.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8284452 2023.04.23 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8284487 2023.04.23 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8226943 2023.04.16 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8226283 2023.04.16 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8224610 2023.04.16 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8224434 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8224430 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8224058 2023.04.16 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8223875 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8223427 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8223421 2023.04.16 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8223356 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8223337 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8223314 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8223313 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8223307 2023.04.16 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8223280 2023.04.16 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8223261 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8223052 2023.04.16 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8221980 2023.04.16 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8221946 2023.04.16 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8220457 2023.04.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8220447 2023.04.16 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8220446 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8220429 2023.04.16 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8220427 2023.04.16 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8220426 2023.04.16 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 8220391 2023.04.16 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8220390 2023.04.16 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8220386 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8220364 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8220344 2023.04.16 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8220328 2023.04.16 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8220276 2023.04.16 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8220220 2023.04.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8220216 2023.04.16 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8220215 2023.04.16 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8220214 2023.04.16 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8220213 2023.04.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8220211 2023.04.16 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8220212 2023.04.16 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8220210 2023.04.16 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8220209 2023.04.16 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8220128 2023.04.16 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8230637 2023.04.16 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8230639 2023.04.16 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8230642 2023.04.16 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8230654 2023.04.16 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8230656 2023.04.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8230662 2023.04.16 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8230666 2023.04.16 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8230670 2023.04.16 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 8230673 2023.04.16 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8230676 2023.04.16 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8230679 2023.04.16 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 8230681 2023.04.16 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8230684 2023.04.16 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8230687 2023.04.16 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8230689 2023.04.16 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8230692 2023.04.16 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8230694 2023.04.16 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8230695 2023.04.16 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8230711 2023.04.16 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8230732 2023.04.16 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8230734 2023.04.16 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8230737 2023.04.16 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8230741 2023.04.16 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8230746 2023.04.16 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8230750 2023.04.16 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8230755 2023.04.16 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8230781 2023.04.16 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8180262 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8180269 2023.04.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8180270 2023.04.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8180271 2023.04.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8180274 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8180291 2023.04.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8180321 2023.04.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8180325 2023.04.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8180326 2023.04.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8180328 2023.04.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8180329 2023.04.10 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8180331 2023.04.10 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8180338 2023.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8180341 2023.04.10 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8180342 2023.04.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8180345 2023.04.10 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8180346 2023.04.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8180362 2023.04.10 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 8180373 2023.04.10 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8180374 2023.04.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8180376 2023.04.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8180378 2023.04.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8180390 2023.04.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8180391 2023.04.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8180395 2023.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8180398 2023.04.10 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8180427 2023.04.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8180456 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8180461 2023.04.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8180498 2023.04.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8180499 2023.04.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8180500 2023.04.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8180520 2023.04.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8180551 2023.04.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8180552 2023.04.10 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8180553 2023.04.10 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8180554 2023.04.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8180555 2023.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8180556 2023.04.10 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8180557 2023.04.10 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8180558 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8180559 2023.04.10 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8150811 2023.04.06 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8150812 2023.04.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8094698 2023.03.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8076543 2023.03.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8074636 2023.03.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8074635 2023.03.25 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8074618 2023.03.25 WP
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 8074294 2023.03.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8073615 2023.03.25 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8073523 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 20 8073522 2023.03.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8073500 2023.03.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8073499 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8073472 2023.03.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8073470 2023.03.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8073469 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8073415 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8073414 2023.03.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8073317 2023.03.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8073316 2023.03.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8073291 2023.03.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8081151 2023.03.25 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8081155 2023.03.25 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8081159 2023.03.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8081165 2023.03.25 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8081166 2023.03.25 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8081169 2023.03.25 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8081172 2023.03.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8081175 2023.03.25 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8081182 2023.03.25 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8081186 2023.03.25 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8081193 2023.03.25 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8081195 2023.03.25 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8081197 2023.03.25 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8081199 2023.03.25 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8081202 2023.03.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8081208 2023.03.25 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8081209 2023.03.25 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8081212 2023.03.25 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8081214 2023.03.25 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8081239 2023.03.25 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8081241 2023.03.25 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8081243 2023.03.25 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8081245 2023.03.25 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8081248 2023.03.25 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8081251 2023.03.25 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8081254 2023.03.25 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8081257 2023.03.25 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8081261 2023.03.25 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8081264 2023.03.25 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8081267 2023.03.25 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8081268 2023.03.25 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8081269 2023.03.25 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8081270 2023.03.25 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8081271 2023.03.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 8081272 2023.03.25 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 8081273 2023.03.25 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8081274 2023.03.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8081275 2023.03.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8081276 2023.03.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8081277 2023.03.25 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8081278 2023.03.25 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8081279 2023.03.25 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8081280 2023.03.25 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8081284 2023.03.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8081285 2023.03.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8081349 2023.03.25 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8081436 2023.03.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8081472 2023.03.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8081496 2023.03.25 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8081514 2023.03.25 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8081525 2023.03.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8081556 2023.03.25 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8081557 2023.03.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8081558 2023.03.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8081559 2023.03.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8081560 2023.03.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8081561 2023.03.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8081562 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8081563 2023.03.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 80 8039980 2023.03.19 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8039981 2023.03.19 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 8039982 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8039983 2023.03.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8039986 2023.03.19 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8040003 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8040005 2023.03.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8040006 2023.03.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8040007 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8040011 2023.03.19 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8040012 2023.03.19 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8040016 2023.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8040017 2023.03.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8040018 2023.03.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8040030 2023.03.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8040031 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8040036 2023.03.19 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 8040037 2023.03.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8040038 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8040039 2023.03.19 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8040040 2023.03.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8040041 2023.03.19 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8040042 2023.03.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8040043 2023.03.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8040044 2023.03.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8040069 2023.03.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8040073 2023.03.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8040074 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8040075 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8040077 2023.03.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8040079 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8040080 2023.03.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8040103 2023.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8040130 2023.03.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8040131 2023.03.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8040134 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8040235 2023.03.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8040249 2023.03.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8040251 2023.03.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8040255 2023.03.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8040258 2023.03.19 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8040259 2023.03.19 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8040260 2023.03.19 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8040263 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8040266 2023.03.19 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8040268 2023.03.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8040291 2023.03.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8040292 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8040296 2023.03.19 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8040301 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8040303 2023.03.19 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8040305 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8040307 2023.03.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8040308 2023.03.19 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8040310 2023.03.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8040403 2023.03.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8040405 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8040407 2023.03.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8040410 2023.03.19 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8040413 2023.03.19 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8040415 2023.03.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8040417 2023.03.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8040419 2023.03.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8040420 2023.03.19 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8040446 2023.03.15 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7998865 2023.03.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7998867 2023.03.13 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7988221 2023.03.11 WP
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7964937 2023.03.05 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7964941 2023.03.05 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 7964933 2023.03.05 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7965008 2023.03.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7965010 2023.03.05 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7965011 2023.03.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7965040 2023.03.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7965596 2023.03.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7965597 2023.03.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7965598 2023.03.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7965599 2023.03.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7965600 2023.03.05 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7965601 2023.03.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7998891 2023.03.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7957760 2023.03.04 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7860984 2023.02.06 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7860985 2023.02.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 25 7860986 2023.02.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 7860987 2023.02.06 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7860988 2023.02.06 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7860989 2023.02.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 10 7860990 2023.02.06 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7860991 2023.02.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7860992 2023.02.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 7860993 2023.02.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7860994 2023.02.06 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 7860996 2023.02.06 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7860998 2023.02.06 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7860999 2023.02.06 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7861005 2023.02.06 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7861007 2023.02.06 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7861009 2023.02.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 10 7861013 2023.02.06 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7861065 2023.02.06 WP
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 7858102 2023.02.05 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7858127 2023.02.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7858129 2023.02.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7858435 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7858437 2023.02.05 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7858438 2023.02.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7858440 2023.02.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7858441 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7858443 2023.02.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7858454 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7858457 2023.02.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7858458 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7858461 2023.02.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7858468 2023.02.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7858469 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7858478 2023.02.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 7858480 2023.02.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7858482 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7858486 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7858490 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7858492 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7858493 2023.02.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7858497 2023.02.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7858498 2023.02.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7858499 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7858500 2023.02.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7858501 2023.02.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7858542 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7858543 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7858544 2023.02.05 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7858545 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7858546 2023.02.05 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 7858547 2023.02.05 WP