DRUŻYNA

Drużyna: Amanda Zinkow. Obserwator: Amanda Zinkow

Liczba gatunków: 183

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 268 4670 74 74 1 6 28 39
2 52 206 79 31 1 2 10 18
3 161 496 108 77 1 4 32 40
4 177 533 132 73 1 6 35 31
5 476 936 159 111 0 11 56 44
6 177 329 164 90 0 7 35 48
7 1 1 165 1 0 0 1 0
8 115 195 170 57 0 6 26 25
9 65 3754 171 52 0 3 18 31
10 68 342 175 22 3 1 4 14
11 89 220 183 53 2 8 17 26
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9224666 2023.11.28 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 9224667 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9224668 2023.11.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9224669 2023.11.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9224670 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9224671 2023.11.28 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9221707 2023.11.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9221726 2023.11.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9221727 2023.11.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9221728 2023.11.27 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9221729 2023.11.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9221730 2023.11.27 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9221731 2023.11.27 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 9221743 2023.11.27 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9221744 2023.11.27 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9206632 2023.11.22 WP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9208941 2023.11.22 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9208942 2023.11.22 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9208943 2023.11.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9208944 2023.11.22 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9208945 2023.11.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9208946 2023.11.22 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9208947 2023.11.22 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9208948 2023.11.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9208949 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9208950 2023.11.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9208951 2023.11.22 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9208952 2023.11.22 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9208953 2023.11.22 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9202903 2023.11.20 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9202904 2023.11.20 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9202905 2023.11.20 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9202906 2023.11.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9202907 2023.11.20 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 9202908 2023.11.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9202909 2023.11.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9202910 2023.11.20 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9202911 2023.11.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9187235 2023.11.14 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9187236 2023.11.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9187237 2023.11.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9187238 2023.11.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9187239 2023.11.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9187240 2023.11.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9187241 2023.11.14 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9187242 2023.11.14 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9187243 2023.11.14 WP
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9187244 2023.11.14 WP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9187267 2023.11.14 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9187268 2023.11.14 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9180501 2023.11.12 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9180529 2023.11.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9180530 2023.11.12 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9180550 2023.11.12 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9180551 2023.11.12 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9180552 2023.11.12 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9180601 2023.11.12 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9180639 2023.11.12 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9182252 2023.11.12 WP
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9182266 2023.11.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9154449 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9154366 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9154365 2023.11.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9154363 2023.11.05 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9154364 2023.11.05 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9158155 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9158156 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9158157 2023.11.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 9158182 2023.11.05 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9158276 2023.11.05 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9158277 2023.11.05 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9158279 2023.11.05 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9158280 2023.11.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9158281 2023.11.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9158282 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9158283 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9158301 2023.11.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9158302 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9158303 2023.11.05 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9158304 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9158305 2023.11.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9158306 2023.11.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9158307 2023.11.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9158309 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9158310 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9158311 2023.11.05 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9158312 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9158313 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9158314 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108308 2023.10.22 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9108307 2023.10.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108304 2023.10.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108301 2023.10.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108300 2023.10.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108296 2023.10.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108287 2023.10.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108277 2023.10.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108244 2023.10.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108208 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108207 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108205 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108202 2023.10.22 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9108197 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9108198 2023.10.22 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9108108 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108107 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108106 2023.10.22 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9108095 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108092 2023.10.22 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9108091 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108090 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108082 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108066 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108065 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9108063 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108057 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9108052 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108036 2023.10.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108035 2023.10.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108030 2023.10.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108028 2023.10.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9108027 2023.10.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9108026 2023.10.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108025 2023.10.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9070861 2023.10.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9070857 2023.10.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9070850 2023.10.12 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9070831 2023.10.12 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9070814 2023.10.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9070809 2023.10.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9070765 2023.10.12 ŁD
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9073082 2023.10.12 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9073087 2023.10.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9073088 2023.10.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9073089 2023.10.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9073090 2023.10.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9073091 2023.10.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9073092 2023.10.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9073093 2023.10.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9073094 2023.10.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9054980 2023.10.08 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9054759 2023.10.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9053857 2023.10.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9053813 2023.10.08 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9053814 2023.10.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9053769 2023.10.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9053766 2023.10.08 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9053765 2023.10.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9053756 2023.10.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9053754 2023.10.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9053753 2023.10.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9053752 2023.10.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9053751 2023.10.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9053750 2023.10.08 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9058597 2023.10.08 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9058612 2023.10.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 200 9058980 2023.10.08 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9022729 2023.09.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9022551 2023.09.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9022481 2023.09.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9022268 2023.09.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9022204 2023.09.30 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9022203 2023.09.30 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9022144 2023.09.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9022136 2023.09.30 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 9022137 2023.09.30 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9021939 2023.09.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9021934 2023.09.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9021933 2023.09.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9021932 2023.09.30 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9021913 2023.09.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9021914 2023.09.30 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 9021915 2023.09.30 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9021868 2023.09.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9021867 2023.09.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9021866 2023.09.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9021865 2023.09.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9021864 2023.09.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9021849 2023.09.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9021848 2023.09.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9021825 2023.09.30 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9021793 2023.09.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 9021792 2023.09.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9021790 2023.09.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 550 9021789 2023.09.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9021773 2023.09.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9021774 2023.09.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9021775 2023.09.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9021772 2023.09.30 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9021749 2023.09.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9021750 2023.09.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2500 9021748 2023.09.30 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9021743 2023.09.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9021742 2023.09.30 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9021744 2023.09.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9021741 2023.09.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9021740 2023.09.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9021739 2023.09.30 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 9021729 2023.09.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9021688 2023.09.30 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9021687 2023.09.30 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9021671 2023.09.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9021672 2023.09.30 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9021670 2023.09.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9021563 2023.09.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9021564 2023.09.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9021520 2023.09.30 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9021519 2023.09.30 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8955917 2023.09.10 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8955918 2023.09.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8955919 2023.09.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8955920 2023.09.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8955921 2023.09.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8955922 2023.09.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8955923 2023.09.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8955924 2023.09.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 8955925 2023.09.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8955926 2023.09.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8955927 2023.09.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8955928 2023.09.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8955929 2023.09.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8955930 2023.09.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8872145 2023.08.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 8872144 2023.08.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8872143 2023.08.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8872141 2023.08.19 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8872140 2023.08.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8872142 2023.08.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8872138 2023.08.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8872139 2023.08.19 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8955876 2023.08.19 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8955877 2023.08.19 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8955878 2023.08.19 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8955879 2023.08.19 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8955880 2023.08.19 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8955881 2023.08.19 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8955882 2023.08.19 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8955883 2023.08.19 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8955884 2023.08.19 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8955885 2023.08.19 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8955886 2023.08.19 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8955887 2023.08.19 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8955888 2023.08.19 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8955889 2023.08.19 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8955890 2023.08.19 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8955891 2023.08.19 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8955892 2023.08.19 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8955893 2023.08.19 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8955894 2023.08.19 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8955895 2023.08.19 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8955896 2023.08.19 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8955897 2023.08.19 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8955898 2023.08.19 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8955899 2023.08.19 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8955900 2023.08.19 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8955901 2023.08.19 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8955902 2023.08.19 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8955903 2023.08.19 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8955904 2023.08.19 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8955905 2023.08.19 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8955906 2023.08.19 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8955908 2023.08.19 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8955910 2023.08.19 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8955915 2023.08.19 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8869961 2023.08.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8869962 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869959 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869960 2023.08.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8869963 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869964 2023.08.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8869758 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869757 2023.08.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869144 2023.08.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8869143 2023.08.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869140 2023.08.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8869141 2023.08.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869139 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869138 2023.08.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8869137 2023.08.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8869136 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869135 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8869134 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869132 2023.08.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8869133 2023.08.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8869122 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869120 2023.08.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8869119 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869118 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869117 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869121 2023.08.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8869123 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869116 2023.08.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8869115 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869124 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869113 2023.08.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8869114 2023.08.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869112 2023.08.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8869111 2023.08.18 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8956132 2023.08.18
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8956133 2023.08.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8956134 2023.08.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8956135 2023.08.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8956136 2023.08.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8956137 2023.08.18
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8956138 2023.08.18
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8857423 2023.08.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8857424 2023.08.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8857426 2023.08.13 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8857427 2023.08.13 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8857428 2023.08.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8857429 2023.08.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8857430 2023.08.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8857432 2023.08.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8857433 2023.08.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8857434 2023.08.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 8857437 2023.08.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8857438 2023.08.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8857439 2023.08.13 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8857443 2023.08.13 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8857444 2023.08.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8857445 2023.08.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8857447 2023.08.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8857448 2023.08.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8857450 2023.08.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8857451 2023.08.13 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8857453 2023.08.13 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8857454 2023.08.13 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8857456 2023.08.13 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8857458 2023.08.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8857459 2023.08.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8857460 2023.08.13 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8857461 2023.08.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8857462 2023.08.13 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8857463 2023.08.13 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8857470 2023.08.13 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8857471 2023.08.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8857472 2023.08.13 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8766529 2023.07.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8686879 2023.06.25 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8686778 2023.06.25 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8686777 2023.06.25 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8686336 2023.06.25 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8690257 2023.06.25 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8690258 2023.06.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8690260 2023.06.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8690277 2023.06.25 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8690279 2023.06.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8690280 2023.06.25 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8690297 2023.06.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8690318 2023.06.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8690319 2023.06.25 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8690320 2023.06.25 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8690321 2023.06.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8690326 2023.06.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8690327 2023.06.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8690328 2023.06.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8690329 2023.06.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8690330 2023.06.25 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8690331 2023.06.25 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8690332 2023.06.25 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8690333 2023.06.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8690334 2023.06.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8690335 2023.06.25 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8690339 2023.06.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8690340 2023.06.25 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8690341 2023.06.25 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8690342 2023.06.25 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8690343 2023.06.25 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8690344 2023.06.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8690345 2023.06.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8690347 2023.06.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8690350 2023.06.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8690352 2023.06.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8690353 2023.06.25 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8690354 2023.06.25 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8690355 2023.06.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8690356 2023.06.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 8690357 2023.06.25 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8690361 2023.06.25 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8690362 2023.06.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8690363 2023.06.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8690364 2023.06.25 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8690365 2023.06.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8690424 2023.06.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8690426 2023.06.25 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8691423 2023.06.25 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8673358 2023.06.20 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8673359 2023.06.20 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8673365 2023.06.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8673366 2023.06.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8673369 2023.06.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8673370 2023.06.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8673371 2023.06.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8673374 2023.06.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8673377 2023.06.20 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8673379 2023.06.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8673381 2023.06.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8673382 2023.06.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8673383 2023.06.20 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8673385 2023.06.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8673386 2023.06.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8673387 2023.06.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8673389 2023.06.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8673391 2023.06.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8673393 2023.06.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8673397 2023.06.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8673401 2023.06.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8673403 2023.06.20 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8673404 2023.06.20 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8673493 2023.06.20 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8627014 2023.06.11 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8638434 2023.06.11 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8638435 2023.06.11 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8638436 2023.06.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8638447 2023.06.11 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8638448 2023.06.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8638449 2023.06.11 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8638450 2023.06.11 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8638451 2023.06.11 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8638452 2023.06.11 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 8638453 2023.06.11 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8638458 2023.06.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8638461 2023.06.11 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8638464 2023.06.11 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8638493 2023.06.11 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8638494 2023.06.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8638495 2023.06.11 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8638496 2023.06.11 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8638497 2023.06.11 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8638498 2023.06.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8638499 2023.06.11 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8638500 2023.06.11 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8638501 2023.06.11 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8638502 2023.06.11 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8638503 2023.06.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8638504 2023.06.11 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8638505 2023.06.11 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8638506 2023.06.11 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8638507 2023.06.11 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8638508 2023.06.11 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8638509 2023.06.11 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8638510 2023.06.11 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8638511 2023.06.11 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8638512 2023.06.11 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8638513 2023.06.11 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8638514 2023.06.11 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8638515 2023.06.11 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8638516 2023.06.11 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8638517 2023.06.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8638536 2023.06.11 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8638537 2023.06.11 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8638538 2023.06.11 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8638539 2023.06.11 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8638540 2023.06.11 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8638541 2023.06.11 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8638542 2023.06.11 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8638543 2023.06.11 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8638544 2023.06.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8638545 2023.06.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8638546 2023.06.11 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8638547 2023.06.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8638548 2023.06.11 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8638549 2023.06.11 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8592078 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8592079 2023.06.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8592080 2023.06.04 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8592081 2023.06.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8592082 2023.06.04 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8592084 2023.06.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8592092 2023.06.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8592093 2023.06.04 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8592094 2023.06.04 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8592095 2023.06.04 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8592096 2023.06.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8592097 2023.06.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8592098 2023.06.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8592099 2023.06.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8592100 2023.06.04 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8592101 2023.06.04 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8592102 2023.06.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8592103 2023.06.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8592116 2023.06.04 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8592117 2023.06.04 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8592118 2023.06.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8592120 2023.06.04 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8592121 2023.06.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8592122 2023.06.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8592123 2023.06.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8592124 2023.06.04 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 7 8592126 2023.06.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8592127 2023.06.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8592128 2023.06.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8592129 2023.06.04 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8592135 2023.06.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8592137 2023.06.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8592139 2023.06.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8592143 2023.06.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8592146 2023.06.04 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8592147 2023.06.04 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8592154 2023.06.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8592156 2023.06.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8592158 2023.06.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8592160 2023.06.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8592163 2023.06.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8592166 2023.06.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8592169 2023.06.04 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8592172 2023.06.04 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 7 8592174 2023.06.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8592176 2023.06.04 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8592177 2023.06.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8592178 2023.06.04 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8592179 2023.06.04 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8592180 2023.06.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8592181 2023.06.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8592184 2023.06.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8501557 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8501556 2023.05.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8501555 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8501558 2023.05.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8501551 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8501554 2023.05.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8501552 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8501553 2023.05.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8500763 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8500764 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8499549 2023.05.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8499548 2023.05.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8499547 2023.05.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8499546 2023.05.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8499545 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8499544 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499543 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8499542 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499541 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499540 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499539 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499538 2023.05.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8499537 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8499536 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499535 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499534 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499533 2023.05.21 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8499532 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8499531 2023.05.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8499530 2023.05.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8499529 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499528 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499526 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499527 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499525 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499524 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8499523 2023.05.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8505582 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8505583 2023.05.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8505584 2023.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8505585 2023.05.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8505586 2023.05.21 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8505587 2023.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8505588 2023.05.21 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8505589 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8505590 2023.05.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8505591 2023.05.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8505592 2023.05.21 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8505593 2023.05.21 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8505594 2023.05.21 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8505595 2023.05.21 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8505596 2023.05.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8505597 2023.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8505598 2023.05.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8505599 2023.05.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8505600 2023.05.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8505601 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8505602 2023.05.21 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 8505603 2023.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8505604 2023.05.21 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8505605 2023.05.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8505606 2023.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8505607 2023.05.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8505608 2023.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8505609 2023.05.21 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8505610 2023.05.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8505611 2023.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8505612 2023.05.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8505613 2023.05.21 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8505614 2023.05.21 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8505615 2023.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8505616 2023.05.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8505617 2023.05.21 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8505630 2023.05.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 9 8505632 2023.05.21 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8505633 2023.05.21 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8505653 2023.05.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8505654 2023.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8505655 2023.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8505656 2023.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8505657 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8505732 2023.05.21 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8458991 2023.05.14 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8459006 2023.05.14 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8459048 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8459049 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8459050 2023.05.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8459051 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8459052 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8459054 2023.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8459055 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8459056 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8459057 2023.05.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8459062 2023.05.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8459064 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8459067 2023.05.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8459069 2023.05.14 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8459070 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8459071 2023.05.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8459072 2023.05.14 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8459100 2023.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8459122 2023.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8459123 2023.05.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8459124 2023.05.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8459125 2023.05.14 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8459127 2023.05.14 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8459128 2023.05.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8459129 2023.05.14 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8459148 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8459161 2023.05.14 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8459163 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8459164 2023.05.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8459165 2023.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8459178 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8459180 2023.05.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8459181 2023.05.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8459202 2023.05.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8459203 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8459210 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8459212 2023.05.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8459214 2023.05.14 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8459216 2023.05.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8459217 2023.05.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8459218 2023.05.14 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8459219 2023.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8459221 2023.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8459222 2023.05.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 8459247 2023.05.14 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8459273 2023.05.14 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8396278 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8404599 2023.05.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8404604 2023.05.07 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8404607 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8404609 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8404611 2023.05.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8404612 2023.05.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8404613 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8404616 2023.05.07 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8404618 2023.05.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8404623 2023.05.07 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8404626 2023.05.07 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8404629 2023.05.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8404630 2023.05.07 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8404632 2023.05.07 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8404641 2023.05.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8404643 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8404645 2023.05.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8404648 2023.05.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8404690 2023.05.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8404773 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8404783 2023.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8404792 2023.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8404796 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8404804 2023.05.07 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8404826 2023.05.07 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8404828 2023.05.07 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8404832 2023.05.07 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8404837 2023.05.07 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8404842 2023.05.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8404845 2023.05.07 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8404848 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8404852 2023.05.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8404855 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8404957 2023.05.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8404967 2023.05.07 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8404969 2023.05.07 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8404973 2023.05.07 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8404977 2023.05.07 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8404979 2023.05.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8404995 2023.05.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8404996 2023.05.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8404998 2023.05.07 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8404999 2023.05.07 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8405001 2023.05.07 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8405005 2023.05.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8405008 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8405009 2023.05.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8405012 2023.05.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8405014 2023.05.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8405016 2023.05.07 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8405018 2023.05.07 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8405021 2023.05.07 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8405032 2023.05.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8405034 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8405038 2023.05.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8405041 2023.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8405043 2023.05.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8405045 2023.05.07 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8405047 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8405128 2023.05.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8405130 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8405132 2023.05.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8405134 2023.05.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8405135 2023.05.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8405137 2023.05.07 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8405300 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8363690 2023.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8363691 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8363693 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8363687 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8363692 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8363689 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8363688 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8363078 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8363080 2023.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8363077 2023.05.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8363076 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8363079 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8361878 2023.05.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8361404 2023.05.03
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8361315 2023.05.03
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8361268 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8361100 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8361082 2023.05.03
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8360909 2023.05.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8360011 2023.05.03
pospolity żuraw, Grus grus 1 8360010 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8360008 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8359956 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8359955 2023.05.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8359944 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8359942 2023.05.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8359943 2023.05.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8359941 2023.05.03
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8359885 2023.05.03
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8359886 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8359873 2023.05.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8359872 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8359870 2023.05.03
pospolity żuraw, Grus grus 1 8359871 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8359869 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359868 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8359867 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359863 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8359866 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8359865 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359862 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359861 2023.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8359864 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8359698 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8359688 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8359697 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8359693 2023.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8359695 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359694 2023.05.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8359691 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8359692 2023.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8359687 2023.05.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8359685 2023.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8359690 2023.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8359689 2023.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8359684 2023.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8359683 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359682 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8359686 2023.05.03 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8367751 2023.05.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8367753 2023.05.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8367758 2023.05.03 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8367760 2023.05.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8367762 2023.05.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8367763 2023.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8367798 2023.05.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8367800 2023.05.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8367802 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8367803 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8367804 2023.05.03 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8367805 2023.05.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8367816 2023.05.03 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8367853 2023.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8367880 2023.05.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8367890 2023.05.03 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8367895 2023.05.03 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8367904 2023.05.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8367905 2023.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8367908 2023.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8367909 2023.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8367910 2023.05.03 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8367911 2023.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8367921 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8367925 2023.05.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8367988 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8367992 2023.05.03
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8367993 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8367994 2023.05.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8367995 2023.05.03
pospolity kruk, Corvus corax 1 8367996 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8367997 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8367998 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8367999 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8368000 2023.05.03
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8368001 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8368003 2023.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8368004 2023.05.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8368005 2023.05.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8368006 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8368007 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8368008 2023.05.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8368009 2023.05.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8368011 2023.05.03
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8368028 2023.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8368029 2023.05.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8368031 2023.05.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8368032 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8368033 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8368055 2023.05.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8368056 2023.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8368061 2023.05.03
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8368062 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8368063 2023.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8368064 2023.05.03
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8368066 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8368068 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8368101 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8368180 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8368185 2023.05.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8368189 2023.05.03
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8368225 2023.05.03
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8368229 2023.05.03
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8368231 2023.05.03
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8368233 2023.05.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8368234 2023.05.03
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8368236 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8368237 2023.05.03
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8368238 2023.05.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8368243 2023.05.03
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8368244 2023.05.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8368245 2023.05.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8368246 2023.05.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8368251 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8368252 2023.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8368255 2023.05.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8368271 2023.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8368272 2023.05.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8368274 2023.05.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8368276 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8368278 2023.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8368281 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8368282 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8368283 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8368287 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8368289 2023.05.03
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8368290 2023.05.03
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8368291 2023.05.03
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8368292 2023.05.03
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8368293 2023.05.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8368294 2023.05.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8368297 2023.05.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8368299 2023.05.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8368301 2023.05.03
pospolity sroka, Pica pica 1 8368302 2023.05.03
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8368303 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8368307 2023.05.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8368321 2023.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8368323 2023.05.03
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8368324 2023.05.03
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8368326 2023.05.03
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8368328 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8368329 2023.05.03
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8368331 2023.05.03
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8368333 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8368334 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8368335 2023.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8368338 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8368339 2023.05.03
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8342046 2023.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8342047 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8342045 2023.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8341990 2023.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8341984 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341765 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8341386 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341385 2023.05.01 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8341369 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341368 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341367 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8341324 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341323 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8341317 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8341314 2023.05.01 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8341191 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8341193 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341192 2023.05.01 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8341190 2023.05.01 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8338863 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338782 2023.05.01 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8338781 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338775 2023.05.01 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8338774 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338772 2023.05.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8338773 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8338771 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8338671 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8338670 2023.05.01 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8338669 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338636 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8338635 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8338634 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338632 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338631 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8338630 2023.05.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8338629 2023.05.01 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8338628 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8338625 2023.05.01 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8338624 2023.05.01 KP