DRUŻYNA

Drużyna: TP Dubelt #1. Obserwator: Grzegorz Grygoruk

Liczba gatunków: 250

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 610 23249 115 115 5 30 38 42
2 379 18354 129 85 0 19 36 30
3 725 45346 164 122 0 30 55 37
4 985 18005 217 178 2 55 79 42
5 1310 7202 250 173 1 58 75 39
6 123 260 250 75 0 17 40 18
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8596525 2023.06.05 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 8596524 2023.06.05 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8596523 2023.06.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8596234 2023.06.05 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8596022 2023.06.05 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8596011 2023.06.05 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8596012 2023.06.05 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8595976 2023.06.05 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8595929 2023.06.05 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8595928 2023.06.05 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8595927 2023.06.05 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8595926 2023.06.05 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8595924 2023.06.05 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8595925 2023.06.05 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 61 8595923 2023.06.05 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8595922 2023.06.05 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8595921 2023.06.05 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8595920 2023.06.05 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8595460 2023.06.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8595459 2023.06.05 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8595458 2023.06.05 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8595281 2023.06.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8595282 2023.06.05 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8595280 2023.06.05 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8595279 2023.06.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8595278 2023.06.05 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8595277 2023.06.05 PL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8592630 2023.06.04 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8592632 2023.06.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8592631 2023.06.04 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8592628 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8592629 2023.06.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8592627 2023.06.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8583984 2023.06.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8583983 2023.06.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8583982 2023.06.03 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8583981 2023.06.03 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8583980 2023.06.03 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8583979 2023.06.03 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8583978 2023.06.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8583977 2023.06.03 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8583976 2023.06.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8583975 2023.06.03 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8583974 2023.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8583973 2023.06.03 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8583972 2023.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8583971 2023.06.03 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8583970 2023.06.03 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8583969 2023.06.03 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8583968 2023.06.03 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8583967 2023.06.03 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8583966 2023.06.03 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8583965 2023.06.03 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8583964 2023.06.03 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8583963 2023.06.03 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8583962 2023.06.03 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8583961 2023.06.03 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8583960 2023.06.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8583959 2023.06.03 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8583958 2023.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8583957 2023.06.03 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8583956 2023.06.03 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8583955 2023.06.03 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8583954 2023.06.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8583953 2023.06.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8583952 2023.06.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8583951 2023.06.03 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8583950 2023.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8583949 2023.06.03 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8583948 2023.06.03 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8583947 2023.06.03 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8583946 2023.06.03 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8583945 2023.06.03 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8583944 2023.06.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8583943 2023.06.03 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8583942 2023.06.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8583941 2023.06.03 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8583940 2023.06.03 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8583939 2023.06.03 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8583938 2023.06.03 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8583937 2023.06.03 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8583936 2023.06.03 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8583935 2023.06.03 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8583934 2023.06.03 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8583933 2023.06.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8583932 2023.06.03 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8583931 2023.06.03 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8583930 2023.06.03 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8583929 2023.06.03 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8583928 2023.06.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8583927 2023.06.03 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8583925 2023.06.03 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8583926 2023.06.02 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8578012 2023.06.02 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8575610 2023.06.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8575607 2023.06.02 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8575609 2023.06.02 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8575611 2023.06.02 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8575604 2023.06.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 7 8575608 2023.06.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8575603 2023.06.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8575606 2023.06.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8575601 2023.06.02 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8575605 2023.06.01 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8575598 2023.06.01 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8575597 2023.06.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8575594 2023.06.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8575596 2023.06.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8575593 2023.06.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8575590 2023.06.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8575592 2023.06.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8575595 2023.06.01 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8575599 2023.06.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8575587 2023.06.01 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8575600 2023.06.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8575591 2023.06.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8575588 2023.06.01 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8575586 2023.06.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8575602 2023.06.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8575589 2023.06.01 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8573924 2023.06.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8573925 2023.06.01 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 18 8573923 2023.06.01 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8567257 2023.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8567117 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8567116 2023.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8567114 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8567115 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8567112 2023.05.31 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 8567113 2023.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8567111 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8567108 2023.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8567107 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8567109 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8567105 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8567104 2023.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8567106 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8567103 2023.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8567110 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8567102 2023.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8567101 2023.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8567099 2023.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8567098 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8567096 2023.05.31 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8567100 2023.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8567097 2023.05.31 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8566361 2023.05.31 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8566360 2023.05.31 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8566359 2023.05.31 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8566358 2023.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8566357 2023.05.31 PL
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8566338 2023.05.31 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8566336 2023.05.31 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8566337 2023.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8566334 2023.05.31 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8566332 2023.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8566331 2023.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8566333 2023.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8566335 2023.05.31 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8566330 2023.05.31 PL
rzadki uszatka, Asio otus 2 8566329 2023.05.30 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8563058 2023.05.30 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8563061 2023.05.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563060 2023.05.29 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8563059 2023.05.29 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8556391 2023.05.29 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8556390 2023.05.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8556388 2023.05.29 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8556387 2023.05.29 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8556389 2023.05.29 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8556385 2023.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8556384 2023.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556382 2023.05.29 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8556381 2023.05.29 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8556383 2023.05.29 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8556378 2023.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556380 2023.05.29 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8556377 2023.05.29 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8556375 2023.05.29 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8556376 2023.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556373 2023.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556379 2023.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556374 2023.05.29 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8556370 2023.05.29 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8556372 2023.05.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8556371 2023.05.29 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8552319 2023.05.28 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8552309 2023.05.28 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8552310 2023.05.28 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8552312 2023.05.28 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8552306 2023.05.28 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8552305 2023.05.28 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 8552311 2023.05.28 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 21 8552307 2023.05.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8552308 2023.05.28 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8552302 2023.05.28 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8552304 2023.05.28 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8552300 2023.05.28 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8552301 2023.05.28 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8552299 2023.05.28 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8552315 2023.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8548405 2023.05.28 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 8548403 2023.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8548401 2023.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8548400 2023.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8548404 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8548399 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8548398 2023.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8548397 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8548396 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8548395 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8548394 2023.05.28 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8548392 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8548391 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8548390 2023.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8548389 2023.05.28 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8548388 2023.05.28 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 29 8548402 2023.05.28 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8548393 2023.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8548386 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8548385 2023.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8548384 2023.05.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8548387 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8548383 2023.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8548382 2023.05.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8547073 2023.05.28 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8547070 2023.05.28 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8547072 2023.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8547069 2023.05.28 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8547071 2023.05.28 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8547068 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8547067 2023.05.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8547065 2023.05.28 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8547066 2023.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8547064 2023.05.28 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8547063 2023.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8547061 2023.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8547059 2023.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8547062 2023.05.28 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8547060 2023.05.28 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8547058 2023.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8547057 2023.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8547055 2023.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8547054 2023.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8547053 2023.05.28 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8547051 2023.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8547052 2023.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8547056 2023.05.28 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8546178 2023.05.28 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8544358 2023.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8540522 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539837 2023.05.27 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539839 2023.05.27 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539841 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539838 2023.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8539840 2023.05.27 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8539836 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539835 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8539834 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8539833 2023.05.27 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8539832 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539831 2023.05.27 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8539830 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539828 2023.05.27 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539829 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8539824 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8539823 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8539826 2023.05.27 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8539825 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8539822 2023.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8539827 2023.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8539821 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8539820 2023.05.27 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8539819 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539818 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539817 2023.05.27 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8539816 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8539814 2023.05.27 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8539811 2023.05.27 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8539815 2023.05.27 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8539812 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539813 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8539810 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8539809 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539806 2023.05.27 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8539804 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8539802 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8539803 2023.05.27 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539805 2023.05.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8539808 2023.05.27 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8539807 2023.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8538533 2023.05.27 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8533737 2023.05.26 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8533736 2023.05.26 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8533735 2023.05.26 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8533734 2023.05.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8533732 2023.05.26 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8533733 2023.05.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8533427 2023.05.26 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8533426 2023.05.26 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8533379 2023.05.26 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8533380 2023.05.26 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8533324 2023.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8533323 2023.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8533295 2023.05.26 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8533293 2023.05.26 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8533274 2023.05.26 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8533273 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8533272 2023.05.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8533271 2023.05.26 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8533270 2023.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8533269 2023.05.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8533258 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8533262 2023.05.26 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8533263 2023.05.26 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8533259 2023.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8533261 2023.05.26 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8533254 2023.05.26 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8533253 2023.05.26 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8533256 2023.05.26 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8533255 2023.05.26 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8533257 2023.05.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8533252 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8533260 2023.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8533251 2023.05.26 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8533250 2023.05.26 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8533248 2023.05.26 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8533249 2023.05.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8533246 2023.05.26 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8533247 2023.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8533244 2023.05.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8533245 2023.05.26 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8533243 2023.05.26 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8533242 2023.05.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8533241 2023.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8533239 2023.05.26 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8533266 2023.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8533240 2023.05.26 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8533238 2023.05.26 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8533237 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8533236 2023.05.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8529276 2023.05.25 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8529274 2023.05.25 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8529275 2023.05.25 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8527635 2023.05.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8527631 2023.05.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8527633 2023.05.25 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8527628 2023.05.25 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8527634 2023.05.25 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8527632 2023.05.25 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8527629 2023.05.25 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8527630 2023.05.25 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8527625 2023.05.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8527626 2023.05.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8527627 2023.05.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8527624 2023.05.25 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8527623 2023.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8527622 2023.05.25 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8526972 2023.05.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8526971 2023.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8526970 2023.05.24 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 800 8526969 2023.05.24 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8526968 2023.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8526967 2023.05.24 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8526966 2023.05.24 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8526965 2023.05.24 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8526964 2023.05.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8526963 2023.05.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 8 8526988 2023.05.24 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8526987 2023.05.24 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8526986 2023.05.24 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8526985 2023.05.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8526984 2023.05.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8526983 2023.05.24 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8526982 2023.05.24 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8526981 2023.05.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8526980 2023.05.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8526979 2023.05.24 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8526978 2023.05.24 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8526977 2023.05.24 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8526976 2023.05.24 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8526975 2023.05.24 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8526974 2023.05.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8526973 2023.05.24 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8526961 2023.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8526960 2023.05.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8526959 2023.05.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8526958 2023.05.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8526957 2023.05.24 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8526956 2023.05.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8526955 2023.05.24 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8526954 2023.05.24 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8526953 2023.05.24 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8526952 2023.05.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8526951 2023.05.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8526950 2023.05.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8526949 2023.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8526948 2023.05.24 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8526947 2023.05.24 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8526946 2023.05.24 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8524088 2023.05.24 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8524093 2023.05.24 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8524087 2023.05.24 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8524089 2023.05.24 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8524091 2023.05.24 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8524092 2023.05.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 36 8524094 2023.05.24 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8524086 2023.05.24 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8524090 2023.05.24 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8524085 2023.05.24 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8523181 2023.05.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8523180 2023.05.24 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8523018 2023.05.24 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 8522917 2023.05.24 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8522918 2023.05.24 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8522916 2023.05.24 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 8522914 2023.05.24 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8522912 2023.05.24 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 4 8522915 2023.05.24 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8522913 2023.05.24 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8522337 2023.05.24 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8522226 2023.05.24 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8522225 2023.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8522224 2023.05.24 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8522223 2023.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8522222 2023.05.23 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8522221 2023.05.23 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8522220 2023.05.23 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8522219 2023.05.23 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8522218 2023.05.23 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8522217 2023.05.23 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8522216 2023.05.23 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522215 2023.05.23 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8522214 2023.05.23 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8522213 2023.05.23 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8522212 2023.05.23 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8522211 2023.05.23 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8522210 2023.05.23 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8522209 2023.05.23 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8522208 2023.05.23 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8522207 2023.05.23 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8522206 2023.05.23 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8522205 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8522204 2023.05.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8522203 2023.05.23 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8522202 2023.05.23 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8522201 2023.05.23 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8522200 2023.05.23 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8522199 2023.05.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8522198 2023.05.23 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8522197 2023.05.23 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8522196 2023.05.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8522195 2023.05.23 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8522194 2023.05.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8522193 2023.05.23 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8522192 2023.05.23 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8522191 2023.05.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8522190 2023.05.23 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8522189 2023.05.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8522188 2023.05.23 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8522187 2023.05.23 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8522186 2023.05.23 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8522185 2023.05.23 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8522183 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518818 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518834 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518815 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8518817 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518813 2023.05.23 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8518816 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518814 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8518833 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8518832 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8518831 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518829 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518830 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518828 2023.05.23 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8518826 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518825 2023.05.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8518823 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518824 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8518835 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518822 2023.05.23 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8518827 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8518821 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8518819 2023.05.23 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8518820 2023.05.23 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8518809 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8518810 2023.05.23 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8518812 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8518808 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8518805 2023.05.23 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8518811 2023.05.23 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8518807 2023.05.23 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8518806 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518801 2023.05.23 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8518799 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8518802 2023.05.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8518804 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8518798 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8518797 2023.05.23 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8518803 2023.05.23 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8518800 2023.05.23 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8516872 2023.05.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8516871 2023.05.22 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8516870 2023.05.22 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8516869 2023.05.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8516868 2023.05.22 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8516867 2023.05.22 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8516866 2023.05.22 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8516865 2023.05.22 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8516864 2023.05.22 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8516863 2023.05.22 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8516862 2023.05.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 10 8516861 2023.05.22 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8516860 2023.05.22 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8516859 2023.05.22 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8516858 2023.05.22 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8516857 2023.05.22 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8516856 2023.05.22 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8516855 2023.05.22 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8513435 2023.05.22 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8513433 2023.05.22 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8513437 2023.05.22 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8513438 2023.05.22 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8513434 2023.05.22 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8513432 2023.05.22 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 8513436 2023.05.22 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8513431 2023.05.22 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8513428 2023.05.22 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8513429 2023.05.22 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8513430 2023.05.22 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8513426 2023.05.22 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8513427 2023.05.22 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8513425 2023.05.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8513424 2023.05.22 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8513423 2023.05.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8513420 2023.05.22 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8513421 2023.05.22 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8513422 2023.05.22 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8513469 2023.05.22 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8513419 2023.05.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 18 8513418 2023.05.22 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8513417 2023.05.22 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8511146 2023.05.22 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8511147 2023.05.22 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8511145 2023.05.22 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8511144 2023.05.22 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8511143 2023.05.22 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8511142 2023.05.22 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8509697 2023.05.22 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8509698 2023.05.21 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8509699 2023.05.21 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8509700 2023.05.21 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8509701 2023.05.21 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8502831 2023.05.21 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8502830 2023.05.21 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8499498 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499497 2023.05.21 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8499496 2023.05.21 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8499495 2023.05.21 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8499494 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499493 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499492 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8499491 2023.05.21 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8499490 2023.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 6 8499489 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8499488 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8499487 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8499486 2023.05.21 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8499485 2023.05.21 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8499484 2023.05.21 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 8499483 2023.05.21 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8499482 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8499480 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 8499481 2023.05.21 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8499479 2023.05.21 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8498574 2023.05.21 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8495166 2023.05.20 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 8495165 2023.05.20 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8495167 2023.05.20 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8489344 2023.05.20 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8489343 2023.05.19 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8488225 2023.05.19 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8488226 2023.05.19 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8488224 2023.05.19 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8482244 2023.05.18 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8482245 2023.05.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8482246 2023.05.18 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8481293 2023.05.18 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8481295 2023.05.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8481296 2023.05.18 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8481294 2023.05.18 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8481067 2023.05.18 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8481068 2023.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8481063 2023.05.18 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8481064 2023.05.18 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8481066 2023.05.18 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8481069 2023.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8481062 2023.05.18 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8481061 2023.05.18 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8481065 2023.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8481060 2023.05.18 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8480836 2023.05.18 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8480834 2023.05.18 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8480835 2023.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8480833 2023.05.18 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8480832 2023.05.18 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8480831 2023.05.18 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8480069 2023.05.18 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8480068 2023.05.18 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8479901 2023.05.18 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8479895 2023.05.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8479896 2023.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8479773 2023.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8479771 2023.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8479775 2023.05.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8479772 2023.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8479769 2023.05.18 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8479770 2023.05.18 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8479685 2023.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8479683 2023.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8479686 2023.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8479682 2023.05.18 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8479684 2023.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8479681 2023.05.18 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8479680 2023.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8477857 2023.05.17 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8476044 2023.05.16 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8476042 2023.05.16 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8476045 2023.05.16 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8476043 2023.05.16 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8476057 2023.05.16 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8476061 2023.05.16 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8476059 2023.05.16 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8476058 2023.05.16 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8476055 2023.05.16 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8476054 2023.05.16 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8476060 2023.05.16 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8476052 2023.05.16 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8476051 2023.05.16 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8476050 2023.05.16 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8476056 2023.05.16 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8476048 2023.05.16 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8476049 2023.05.16 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8476053 2023.05.16 PL
rzadki derkacz, Crex crex 5 8476047 2023.05.16 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8476046 2023.05.16 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8476039 2023.05.16 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8476037 2023.05.16 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8476040 2023.05.16 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8476038 2023.05.16 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8476031 2023.05.16 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8476030 2023.05.16 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8476034 2023.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8476036 2023.05.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8476032 2023.05.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8476041 2023.05.16 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8476029 2023.05.16 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8476033 2023.05.16 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8476026 2023.05.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8476035 2023.05.16 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8476028 2023.05.16 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8476027 2023.05.16 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8471582 2023.05.16 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8471583 2023.05.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8471581 2023.05.16 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8471163 2023.05.16 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8471162 2023.05.16 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8467645 2023.05.15 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8467646 2023.05.15 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8467643 2023.05.15 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8467644 2023.05.15 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 8 8467642 2023.05.15 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8462536 2023.05.14 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 8462535 2023.05.14 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8462533 2023.05.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8462532 2023.05.14 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8462534 2023.05.14 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8462537 2023.05.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8462531 2023.05.14 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8462530 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8459159 2023.05.14 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8459156 2023.05.14 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8459160 2023.05.14 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 8459157 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8459150 2023.05.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8459154 2023.05.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8459155 2023.05.14 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8459153 2023.05.14 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8459151 2023.05.14 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8459152 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8459149 2023.05.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8459158 2023.05.14 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8446642 2023.05.13 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8446638 2023.05.13 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8446644 2023.05.13 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8446637 2023.05.13 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8446641 2023.05.13 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8446639 2023.05.13 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8446636 2023.05.13 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 8446635 2023.05.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 8446643 2023.05.13 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 8446634 2023.05.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 8446640 2023.05.13 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8444548 2023.05.13 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8444547 2023.05.13 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8444546 2023.05.13 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 8444545 2023.05.13 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8444544 2023.05.13 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8444543 2023.05.13 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8444542 2023.05.13 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8444541 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8444540 2023.05.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8442251 2023.05.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8442250 2023.05.13 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8442247 2023.05.13 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8442244 2023.05.13 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8442245 2023.05.13 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8442248 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8442243 2023.05.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8442249 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8442242 2023.05.13 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8442240 2023.05.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8442246 2023.05.13 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8442241 2023.05.13 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8442239 2023.05.13 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8435434 2023.05.13 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8435435 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8435436 2023.05.13 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8435433 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8435432 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8435437 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8435429 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8435431 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8435430 2023.05.12 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8434892 2023.05.12 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8434894 2023.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8434888 2023.05.12 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8434876 2023.05.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8434886 2023.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8434875 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8434874 2023.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8434878 2023.05.12 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8434889 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8434893 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8434891 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8434887 2023.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8434890 2023.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8434880 2023.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8434884 2023.05.12 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8434883 2023.05.12 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8434882 2023.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8434879 2023.05.12 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8434885 2023.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8434877 2023.05.12 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8434872 2023.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8434873 2023.05.12 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8434881 2023.05.12 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8434871 2023.05.12 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8434869 2023.05.12 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8434870 2023.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8434867 2023.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8434868 2023.05.12 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8434866 2023.05.12 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8434864 2023.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8434865 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8434863 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8434862 2023.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8434860 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8434857 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8434855 2023.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8434858 2023.05.12 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8434859 2023.05.12 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8434861 2023.05.12 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8434856 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8430927 2023.05.12 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8430926 2023.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8430932 2023.05.12 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8430928 2023.05.12 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8430930 2023.05.12 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8430925 2023.05.12 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8430958 2023.05.12 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8430942 2023.05.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8430941 2023.05.12 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8430953 2023.05.12 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8430959 2023.05.12 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8430950 2023.05.12 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8430938 2023.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8430937 2023.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8430936 2023.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8430934 2023.05.12 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8430962 2023.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8430946 2023.05.12 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8430933 2023.05.12 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8430931 2023.05.12 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8430947 2023.05.12 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8430929 2023.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8430974 2023.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8430978 2023.05.12 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8430977 2023.05.12 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8430975 2023.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8430976 2023.05.12 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8430972 2023.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8430973 2023.05.12 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8430971 2023.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8430969 2023.05.12 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8430968 2023.05.12 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8430967 2023.05.12 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8430970 2023.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8430966 2023.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8430964 2023.05.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8430965 2023.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8430963 2023.05.12 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8430949 2023.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8430955 2023.05.12 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8430948 2023.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8430954 2023.05.12 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8430944 2023.05.12 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8430943 2023.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8430952 2023.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8430940 2023.05.12 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8430945 2023.05.12 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8430956 2023.05.12 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8430939 2023.05.12 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8430960 2023.05.12 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8430951 2023.05.12 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8430961 2023.05.12 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8430935 2023.05.12 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8430957 2023.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8426482 2023.05.11 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8426478 2023.05.11 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8426481 2023.05.11 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 8426480 2023.05.11 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8426477 2023.05.11 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8426479 2023.05.11 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8426475 2023.05.11 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8426476 2023.05.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8423020 2023.05.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8423019 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8423018 2023.05.10 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8423017 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8423016 2023.05.10 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8423015 2023.05.10 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8423014 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8423013 2023.05.10 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 8423012 2023.05.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8423011 2023.05.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8423010 2023.05.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8423009 2023.05.10 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8423036 2023.05.10 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8423034 2023.05.10 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 111 8423033 2023.05.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8423032 2023.05.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8423031 2023.05.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8423030 2023.05.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8423029 2023.05.10 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8423028 2023.05.10 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8423027 2023.05.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8423026 2023.05.10 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8423025 2023.05.10 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8423024 2023.05.10 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8423023 2023.05.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8423022 2023.05.10 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8423021 2023.05.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8423008 2023.05.10 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8423007 2023.05.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8423006 2023.05.10 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8423005 2023.05.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8423004 2023.05.10 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8423003 2023.05.10 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8423002 2023.05.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8423001 2023.05.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 8423000 2023.05.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8422999 2023.05.10 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8422998 2023.05.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8422997 2023.05.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8422996 2023.05.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8422995 2023.05.10 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8422994 2023.05.10 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8422993 2023.05.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8422992 2023.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8422991 2023.05.10 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8422990 2023.05.10 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8422989 2023.05.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 220 8422988 2023.05.10 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8422987 2023.05.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8422986 2023.05.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8422985 2023.05.10 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8422984 2023.05.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8422983 2023.05.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8422982 2023.05.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8422981 2023.05.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8422980 2023.05.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8422979 2023.05.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8422978 2023.05.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8422977 2023.05.10 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8419505 2023.05.10 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8419510 2023.05.10 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8419508 2023.05.10 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8419511 2023.05.10 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8419509 2023.05.10 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8419507 2023.05.10 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8419506 2023.05.10 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8419504 2023.05.10 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8419503 2023.05.10 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8418296 2023.05.10 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8418260 2023.05.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8418259 2023.05.10 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8418262 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 8418258 2023.05.10 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8418256 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8418257 2023.05.10 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8418261 2023.05.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8418254 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8418253 2023.05.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8418252 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8418251 2023.05.10 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8418250 2023.05.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8418278 2023.05.10 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8418277 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8418276 2023.05.10 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8418275 2023.05.10 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8418274 2023.05.10 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8418273 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8418272 2023.05.10 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8418271 2023.05.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8418270 2023.05.10 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8418269 2023.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8418268 2023.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 8418266 2023.05.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 8418267 2023.05.09 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8418265 2023.05.09 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8418264 2023.05.09 PL