DRUŻYNA

Drużyna: TP Dubelt #1. Obserwator: Grzegorz Grygoruk

Liczba gatunków: 267

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 610 23249 115 115 5 30 38 42
2 379 18354 129 85 0 19 36 30
3 725 45346 164 122 0 30 55 37
4 985 18005 217 178 2 55 79 42
5 1310 7202 250 173 1 58 75 39
6 507 3924 252 134 0 33 64 37
7 458 6833 254 110 2 28 53 27
8 333 6026 260 94 2 32 40 20
9 377 9379 264 123 1 33 48 41
10 494 22585 265 126 1 37 46 42
11 363 11111 266 89 2 26 34 27
12 107 1469 267 51 1 10 23 17
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9256399 2023.12.10 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9256398 2023.12.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9256395 2023.12.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9256396 2023.12.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9256394 2023.12.10 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9256393 2023.12.10 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9256392 2023.12.10 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9256391 2023.12.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9256390 2023.12.10 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 9252755 2023.12.09 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9252683 2023.12.09 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 70 9252684 2023.12.09 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9252680 2023.12.09 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9252682 2023.12.09 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 9252679 2023.12.09 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 9252678 2023.12.09 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9252677 2023.12.09 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 9252681 2023.12.09 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9252675 2023.12.09 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9252676 2023.12.09 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9252235 2023.12.09 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9252236 2023.12.08 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9250139 2023.12.08 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9250138 2023.12.08 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9245480 2023.12.06 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 110 9243348 2023.12.05 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9243192 2023.12.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 62 9243191 2023.12.05 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9243190 2023.12.05 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9243193 2023.12.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 75 9243189 2023.12.05 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 9243187 2023.12.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 63 9243188 2023.12.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9242879 2023.12.05 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9242878 2023.12.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9242894 2023.12.05 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9242895 2023.12.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9242891 2023.12.05 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9242893 2023.12.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9242892 2023.12.05 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9242888 2023.12.05 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9242889 2023.12.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9242890 2023.12.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9242887 2023.12.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9242882 2023.12.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9242886 2023.12.05 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9242885 2023.12.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9242884 2023.12.05 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 42 9242881 2023.12.05 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9242883 2023.12.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9242880 2023.12.05 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9242910 2023.12.05 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9242909 2023.12.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 9242911 2023.12.05 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9242908 2023.12.05 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9242907 2023.12.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9242906 2023.12.05 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9242904 2023.12.05 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9242905 2023.12.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9242903 2023.12.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9242902 2023.12.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 130 9242901 2023.12.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9242900 2023.12.05 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9242899 2023.12.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9242897 2023.12.05 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 9242898 2023.12.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 9242896 2023.12.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 90 9240166 2023.12.04 PL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9240137 2023.12.04 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9240105 2023.12.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9240106 2023.12.04 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9240102 2023.12.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9240103 2023.12.04 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9240104 2023.12.04 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9240101 2023.12.04 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9239798 2023.12.04 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9239797 2023.12.04 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9239796 2023.12.04 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9239795 2023.12.04 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9239793 2023.12.04 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9239794 2023.12.04 PL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9239792 2023.12.04 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9236562 2023.12.03 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9236533 2023.12.03 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9236532 2023.12.03 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9236499 2023.12.03 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9236498 2023.12.03 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9236497 2023.12.03 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9236496 2023.12.03 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 9232919 2023.12.02 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9232918 2023.12.02 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9232917 2023.12.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9232916 2023.12.02 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 45 9232921 2023.12.02 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9232920 2023.12.02 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9232922 2023.12.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9230961 2023.12.01 PL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 12 9230939 2023.12.01 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 16 9230634 2023.12.01 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9230633 2023.12.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9230510 2023.12.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9230509 2023.12.01 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9230505 2023.12.01 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9230508 2023.12.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9230506 2023.12.01 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9230507 2023.12.01 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 26 9230504 2023.12.01 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9229767 2023.11.30 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9228272 2023.11.30 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9228271 2023.11.30 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9228269 2023.11.30 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9228270 2023.11.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9228265 2023.11.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9228268 2023.11.30 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9228267 2023.11.30 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9228263 2023.11.30 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 9228262 2023.11.30 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9228261 2023.11.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9228266 2023.11.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9228259 2023.11.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9228264 2023.11.30 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9228260 2023.11.30 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9228258 2023.11.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9228255 2023.11.30 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9228257 2023.11.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 9228256 2023.11.30 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9228254 2023.11.30 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9228253 2023.11.30 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9226240 2023.11.29 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 110 9225948 2023.11.29 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9222773 2023.11.28 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9222772 2023.11.28 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9222768 2023.11.28 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9222767 2023.11.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 9222765 2023.11.28 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9222764 2023.11.28 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9222763 2023.11.28 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 9222762 2023.11.28 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9222761 2023.11.28 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9222766 2023.11.28 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9221420 2023.11.27 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9221416 2023.11.27 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9221417 2023.11.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9221415 2023.11.27 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 9221419 2023.11.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9221414 2023.11.27 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9221418 2023.11.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9221412 2023.11.27 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9221413 2023.11.27 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9221410 2023.11.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9221411 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 72 9221408 2023.11.27 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 71 9221406 2023.11.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9221409 2023.11.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 84 9221405 2023.11.27 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9221404 2023.11.27 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9221407 2023.11.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9221401 2023.11.27 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9221402 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9221399 2023.11.27 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9221400 2023.11.27 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9221403 2023.11.27 PL
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9221398 2023.11.27 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9221397 2023.11.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9221394 2023.11.27 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9221395 2023.11.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9221396 2023.11.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9221393 2023.11.27 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9221392 2023.11.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9221391 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9221390 2023.11.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9221388 2023.11.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 65 9221389 2023.11.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9220180 2023.11.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9220179 2023.11.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9220176 2023.11.27 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9220178 2023.11.27 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9220182 2023.11.27 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9220174 2023.11.27 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9220177 2023.11.27 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 97 9220175 2023.11.27 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9220145 2023.11.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9218749 2023.11.26 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9216006 2023.11.26 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9215924 2023.11.26 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9215923 2023.11.26 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 22 9215926 2023.11.26 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 9215925 2023.11.26 PL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 29 9211968 2023.11.25 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 9211967 2023.11.25 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9211969 2023.11.25 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9211966 2023.11.25 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9211965 2023.11.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9211963 2023.11.25 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9211962 2023.11.25 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 9211964 2023.11.25 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 66 9211960 2023.11.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9211959 2023.11.25 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 9211961 2023.11.25 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 6 9211958 2023.11.25 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 9211956 2023.11.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9211955 2023.11.25 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 9211954 2023.11.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 21 9211953 2023.11.25 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 69 9211952 2023.11.25 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9211957 2023.11.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 9211951 2023.11.25 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 110 9209838 2023.11.24 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 9209835 2023.11.24 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9209836 2023.11.24 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9209834 2023.11.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9209833 2023.11.24 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 34 9209837 2023.11.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9209831 2023.11.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9209830 2023.11.24 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 9209832 2023.11.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9209336 2023.11.24 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 26 9209335 2023.11.24 PL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9206412 2023.11.22 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 43 9204565 2023.11.21 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9204563 2023.11.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9204562 2023.11.21 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 9204564 2023.11.21 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9204561 2023.11.21 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 118 9204566 2023.11.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9204559 2023.11.21 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 9204560 2023.11.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9204557 2023.11.21 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9204558 2023.11.21 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9204556 2023.11.21 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9204555 2023.11.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 47 9204553 2023.11.21 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 9204554 2023.11.21 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9204552 2023.11.21 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 9204547 2023.11.21 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 9204548 2023.11.21 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9204550 2023.11.21 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9204546 2023.11.21 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9204545 2023.11.21 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 52 9204544 2023.11.21 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 9204549 2023.11.21 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9203555 2023.11.21 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 9199003 2023.11.19 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9199005 2023.11.19 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9199004 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 9197928 2023.11.19 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9197929 2023.11.19 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9197923 2023.11.19 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9197924 2023.11.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 56 9197925 2023.11.19 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9197921 2023.11.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 74 9197922 2023.11.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9197919 2023.11.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9197920 2023.11.19 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 64 9197926 2023.11.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 46 9197918 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 9197917 2023.11.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9197927 2023.11.19 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9197916 2023.11.19 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9194173 2023.11.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 9194172 2023.11.18 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9193320 2023.11.18 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9193265 2023.11.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9193263 2023.11.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 9193262 2023.11.18 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 180 9193259 2023.11.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 34 9193261 2023.11.18 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9193264 2023.11.18 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 9193260 2023.11.18 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9193079 2023.11.18 PL
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9194711 2023.11.18 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9192381 2023.11.17 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9192380 2023.11.17 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 9192382 2023.11.17 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9191849 2023.11.17 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9191850 2023.11.17 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9191846 2023.11.17 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9191848 2023.11.17 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9191845 2023.11.17 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9191847 2023.11.17 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 34 9190381 2023.11.16 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9189908 2023.11.16 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9189909 2023.11.16 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9189907 2023.11.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 106 9189905 2023.11.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 9189906 2023.11.16 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9189904 2023.11.16 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9189903 2023.11.16 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9189902 2023.11.16 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9189900 2023.11.16 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9189901 2023.11.16 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 9189899 2023.11.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9189897 2023.11.16 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9189896 2023.11.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9189898 2023.11.16 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9189560 2023.11.16 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9189562 2023.11.16 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 39 9189559 2023.11.16 WM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 9189561 2023.11.16 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 9189557 2023.11.16 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 152 9189555 2023.11.16 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9189558 2023.11.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9189556 2023.11.16 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9189553 2023.11.16 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9189554 2023.11.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9189551 2023.11.16 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 9189549 2023.11.16 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9189552 2023.11.16 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9189550 2023.11.16 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 44 9189547 2023.11.16 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9189546 2023.11.16 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9189545 2023.11.16 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9189548 2023.11.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9189544 2023.11.16 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 230 9188092 2023.11.15 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9188056 2023.11.15 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 9188055 2023.11.15 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9184886 2023.11.13 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 9184668 2023.11.13 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9184548 2023.11.13 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9184543 2023.11.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 150 9184540 2023.11.13 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9184542 2023.11.13 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9184544 2023.11.13 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9184541 2023.11.13 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9184538 2023.11.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 48 9184539 2023.11.13 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9184536 2023.11.13 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9184537 2023.11.13 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9184533 2023.11.13 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9184534 2023.11.13 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9184535 2023.11.13 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9184532 2023.11.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9184530 2023.11.13 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9184531 2023.11.13 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9184527 2023.11.13 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9184529 2023.11.13 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9184526 2023.11.13 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 130 9184524 2023.11.13 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9184525 2023.11.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9184523 2023.11.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9184521 2023.11.13 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9184522 2023.11.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9184520 2023.11.13 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9184518 2023.11.13 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9184519 2023.11.13 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9184517 2023.11.13 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9184516 2023.11.13 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9184515 2023.11.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9184514 2023.11.13 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9183537 2023.11.13 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9171505 2023.11.10 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 34 9168037 2023.11.09 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9167900 2023.11.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9167901 2023.11.09 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 14 9167905 2023.11.09 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9167897 2023.11.09 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 9167904 2023.11.09 PL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 2 9167898 2023.11.09 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9167895 2023.11.09 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9167894 2023.11.09 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 36 9167899 2023.11.09 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9167903 2023.11.09 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 13 9167896 2023.11.09 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 9167902 2023.11.09 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9162889 2023.11.07 PL
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9162883 2023.11.07 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 9162882 2023.11.07 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9162880 2023.11.07 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 76 9162887 2023.11.07 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 9162886 2023.11.07 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 36 9162884 2023.11.07 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 57 9162879 2023.11.07 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 9162878 2023.11.07 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 9162876 2023.11.07 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9162888 2023.11.07 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 280 9162874 2023.11.07 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9162885 2023.11.07 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 450 9162881 2023.11.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1200 9162871 2023.11.07 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9162875 2023.11.07 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 32 9162873 2023.11.07 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 36 9162872 2023.11.07 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 27 9156493 2023.11.05 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9156491 2023.11.05 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 60 9156494 2023.11.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9156490 2023.11.05 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9156495 2023.11.05 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9156492 2023.11.05 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9156204 2023.11.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 114 9156205 2023.11.05 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9156202 2023.11.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9156199 2023.11.05 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9156203 2023.11.05 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9156200 2023.11.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9156201 2023.11.05 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 9156197 2023.11.05 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9156198 2023.11.05 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 9155072 2023.11.05 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9155071 2023.11.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 19 9155073 2023.11.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9155070 2023.11.05 PL
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 9154769 2023.11.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9154767 2023.11.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9154763 2023.11.05 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 9154768 2023.11.05 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9154764 2023.11.05 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9154762 2023.11.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9154758 2023.11.05 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9154759 2023.11.05 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9154766 2023.11.05 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9154756 2023.11.05 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 9154760 2023.11.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 9154755 2023.11.05 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 9154765 2023.11.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 9154754 2023.11.05 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 9154757 2023.11.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 9154753 2023.11.05 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9154761 2023.11.05 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9153923 2023.11.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9150515 2023.11.04 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 550 9150516 2023.11.04 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 23 9149436 2023.11.04 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9149435 2023.11.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 60 9149135 2023.11.04 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9149133 2023.11.04 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9149134 2023.11.04 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9149130 2023.11.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9149131 2023.11.04 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 90 9149132 2023.11.04 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 80 9149129 2023.11.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 12 9149128 2023.11.04 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9147620 2023.11.03 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9147621 2023.11.03 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 9147619 2023.11.03 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9146936 2023.11.03 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9146935 2023.11.03 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9146933 2023.11.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9146934 2023.11.03 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9146932 2023.11.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 90 9144995 2023.11.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9144994 2023.11.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9144993 2023.11.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 230 9144989 2023.11.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 70 9144992 2023.11.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 33 9144991 2023.11.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9144990 2023.11.02 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9144998 2023.11.02 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9144999 2023.11.02 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9144996 2023.11.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9144988 2023.11.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 34 9144987 2023.11.02 PL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1 9144997 2023.11.02 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9141479 2023.11.01 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9141482 2023.11.01 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9141480 2023.11.01 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9141478 2023.11.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9141474 2023.11.01 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9141475 2023.11.01 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9141481 2023.11.01 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9141472 2023.11.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9141476 2023.11.01 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9141473 2023.11.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9141471 2023.11.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9141477 2023.11.01 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9141470 2023.11.01 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 13 9140343 2023.11.01 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9140342 2023.11.01 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9140340 2023.11.01 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 16 9140341 2023.11.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 80 9138254 2023.10.31 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 9138255 2023.10.31 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9137994 2023.10.31 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 9137775 2023.10.31 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9137774 2023.10.31 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9137310 2023.10.30 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9136135 2023.10.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 60 9136133 2023.10.30 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 9136131 2023.10.30 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 107 9136134 2023.10.30 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9136129 2023.10.30 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9136128 2023.10.30 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9136130 2023.10.30 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9136127 2023.10.30 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9136125 2023.10.30 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9136124 2023.10.30 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9136123 2023.10.30 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 58 9136126 2023.10.30 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 48 9136122 2023.10.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9136120 2023.10.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9136121 2023.10.30 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9135158 2023.10.30 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9135157 2023.10.30 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 9135156 2023.10.30 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 13 9135059 2023.10.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9135054 2023.10.30 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9135057 2023.10.30 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9135053 2023.10.30 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9135056 2023.10.30 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9135052 2023.10.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9135051 2023.10.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9135050 2023.10.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 9135048 2023.10.30 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 9135055 2023.10.30 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9135049 2023.10.30 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 59 9135046 2023.10.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9135044 2023.10.30 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9135047 2023.10.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 500 9135043 2023.10.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 9135042 2023.10.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9130754 2023.10.29 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9130753 2023.10.29 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9129374 2023.10.29 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9129373 2023.10.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9129371 2023.10.29 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9129372 2023.10.29 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9125194 2023.10.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 55 9125190 2023.10.28 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 54 9125193 2023.10.28 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 61 9125191 2023.10.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 350 9125189 2023.10.28 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 61 9125195 2023.10.28 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 31 9125192 2023.10.28 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9125187 2023.10.28 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9125188 2023.10.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 9125186 2023.10.28 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 90 9125185 2023.10.28 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 9125184 2023.10.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9124498 2023.10.28 PL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9124497 2023.10.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 360 9124495 2023.10.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9124494 2023.10.28 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9124496 2023.10.28 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9122243 2023.10.27 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9122241 2023.10.27 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9122242 2023.10.27 PL
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9122097 2023.10.27 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9122099 2023.10.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9122098 2023.10.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9120145 2023.10.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9120143 2023.10.26 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9120144 2023.10.26 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9120142 2023.10.26 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 140 9120140 2023.10.26 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9120141 2023.10.26 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9120139 2023.10.26 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9120137 2023.10.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9120138 2023.10.26 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 9120135 2023.10.26 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 48 9120132 2023.10.26 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9120133 2023.10.26 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 160 9120136 2023.10.26 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9120131 2023.10.26 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9120129 2023.10.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9120130 2023.10.26 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9120128 2023.10.26 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9120127 2023.10.26 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9120126 2023.10.26 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9120124 2023.10.26 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 9120123 2023.10.26 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 550 9120122 2023.10.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9116214 2023.10.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9116215 2023.10.24 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 140 9116212 2023.10.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 39 9116211 2023.10.24 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9116213 2023.10.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9116209 2023.10.24 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9116207 2023.10.24 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9116210 2023.10.24 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 118 9116208 2023.10.24 PL
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9116205 2023.10.24 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 19 9116206 2023.10.24 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9116203 2023.10.24 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9116204 2023.10.24 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9116202 2023.10.24 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9116200 2023.10.24 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 28 9116199 2023.10.24 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 9116196 2023.10.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9116192 2023.10.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 9116191 2023.10.24 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9116194 2023.10.24 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 9116193 2023.10.24 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 25 9116195 2023.10.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 50 9116190 2023.10.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 9116197 2023.10.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9116198 2023.10.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9116189 2023.10.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9116188 2023.10.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 9116187 2023.10.24 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9116186 2023.10.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 9116185 2023.10.24 PL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9112632 2023.10.23 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 9112631 2023.10.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9112629 2023.10.23 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9112628 2023.10.23 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9112627 2023.10.23 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 9112630 2023.10.23 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 118 9112626 2023.10.23 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9112623 2023.10.23 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 9112625 2023.10.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9112624 2023.10.23 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 9112621 2023.10.23 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9112622 2023.10.23 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 48 9112620 2023.10.23 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 9112618 2023.10.23 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 9112619 2023.10.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9112617 2023.10.23 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9112616 2023.10.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 9112614 2023.10.23 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9112613 2023.10.23 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9112615 2023.10.23 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 9112612 2023.10.23 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 9112610 2023.10.23 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9112611 2023.10.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9112609 2023.10.23 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9112608 2023.10.23 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9112607 2023.10.23 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9109936 2023.10.22 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9109935 2023.10.22 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9105683 2023.10.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 120 9105684 2023.10.21 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9105682 2023.10.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9105695 2023.10.21 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9105694 2023.10.21 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9105693 2023.10.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105692 2023.10.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9105691 2023.10.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9105690 2023.10.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9105689 2023.10.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9105688 2023.10.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 20 9105687 2023.10.21 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9105686 2023.10.21 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 31 9105685 2023.10.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9105680 2023.10.21 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9105679 2023.10.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9105677 2023.10.21 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9105676 2023.10.21 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 9105675 2023.10.21 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9105674 2023.10.21 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9105673 2023.10.21 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9105672 2023.10.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9105671 2023.10.21 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 9105670 2023.10.21 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9105669 2023.10.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 9105668 2023.10.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 51 9105667 2023.10.21 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9105666 2023.10.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 9105681 2023.10.21 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 33 9101258 2023.10.20 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9101257 2023.10.20 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9101256 2023.10.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 41 9101255 2023.10.20 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 27 9101254 2023.10.20 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 9101232 2023.10.20 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9101231 2023.10.20 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9101230 2023.10.20 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9101229 2023.10.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9101226 2023.10.20 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9101224 2023.10.20 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 41 9101227 2023.10.20 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9101228 2023.10.20 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 47 9101225 2023.10.20 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 9101223 2023.10.20 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9092140 2023.10.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9090029 2023.10.16 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9090034 2023.10.16 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 68 9090028 2023.10.16 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 97 9090027 2023.10.16 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9090033 2023.10.16 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9090032 2023.10.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9090026 2023.10.16 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9090030 2023.10.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 54 9090023 2023.10.16 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 32 9090022 2023.10.16 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9090025 2023.10.16 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9090031 2023.10.16 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 66 9090021 2023.10.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 9090024 2023.10.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9090020 2023.10.16 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9090017 2023.10.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 9090019 2023.10.16 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 9090018 2023.10.16 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 9085830 2023.10.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9085614 2023.10.15 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9085613 2023.10.15 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9085612 2023.10.15 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9085611 2023.10.15 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9085610 2023.10.15 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9085609 2023.10.15 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 38 9085608 2023.10.15 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 28 9085607 2023.10.15 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9085606 2023.10.15 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9085605 2023.10.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9085604 2023.10.15 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 9085603 2023.10.15 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 38 9085602 2023.10.15 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9085601 2023.10.15 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9085600 2023.10.15 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9085599 2023.10.15 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9085597 2023.10.15 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9085630 2023.10.15 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 9085629 2023.10.15 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9085628 2023.10.15 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9085627 2023.10.15 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 38 9085626 2023.10.15 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9085625 2023.10.15 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 9085624 2023.10.15 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9085623 2023.10.15 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 9085622 2023.10.15 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9085621 2023.10.15 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9085620 2023.10.15 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9085619 2023.10.15 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9085618 2023.10.15 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9085617 2023.10.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9085616 2023.10.15 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9085615 2023.10.15 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9085596 2023.10.15 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9085595 2023.10.15 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9085594 2023.10.15 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9085593 2023.10.15 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9085592 2023.10.15 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9085591 2023.10.15 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 9085590 2023.10.15 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9085589 2023.10.15 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9085588 2023.10.15 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9085587 2023.10.15 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9085586 2023.10.15 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 9085585 2023.10.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9085584 2023.10.15 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 9085583 2023.10.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9085582 2023.10.15 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 9085581 2023.10.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9081648 2023.10.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 9081650 2023.10.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 24 9081649 2023.10.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 470 9081646 2023.10.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9081647 2023.10.14 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9081643 2023.10.14 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 9081641 2023.10.14 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9081642 2023.10.14 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9081644 2023.10.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9081645 2023.10.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9081640 2023.10.14 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9081639 2023.10.14 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9081636 2023.10.14 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9081637 2023.10.14 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9081634 2023.10.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9081638 2023.10.11 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9081635 2023.10.11 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 9081630 2023.10.11 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9081633 2023.10.11 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9081631 2023.10.11 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 9081632 2023.10.11 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9069049 2023.10.11 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9069045 2023.10.11 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9069048 2023.10.11 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 13 9069047 2023.10.11 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 9069046 2023.10.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 51 9069044 2023.10.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9068049 2023.10.11 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9068048 2023.10.11 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9068047 2023.10.11 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9068046 2023.10.11 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 9068045 2023.10.11 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9068044 2023.10.11 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9068043 2023.10.11 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9068042 2023.10.11 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9068041 2023.10.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9068040 2023.10.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9068039 2023.10.11 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9068038 2023.10.11 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9068037 2023.10.11 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9068036 2023.10.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9068035 2023.10.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9068034 2023.10.11 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9068033 2023.10.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9068032 2023.10.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9068031 2023.10.11 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9068030 2023.10.11 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9068029 2023.10.11 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9068027 2023.10.11 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9068026 2023.10.11 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9068025 2023.10.11 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9068024 2023.10.11 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9068023 2023.10.11 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9068022 2023.10.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 20 9068021 2023.10.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9068020 2023.10.11 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9068019 2023.10.11 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9068018 2023.10.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9068017 2023.10.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9068016 2023.10.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 16 9068015 2023.10.11 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9068014 2023.10.11 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9068013 2023.10.11 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9068028 2023.10.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9063583 2023.10.09 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9063582 2023.10.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9063581 2023.10.09 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9063580 2023.10.09 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 9063599 2023.10.09 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9063598 2023.10.09 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9063597 2023.10.09 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 9063596 2023.10.09 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1600 9063595 2023.10.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 9063594 2023.10.09 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9063593 2023.10.09 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9063592 2023.10.09 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9063591 2023.10.09 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9063590 2023.10.09 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9063589 2023.10.09 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9063588 2023.10.09 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9063587 2023.10.09 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9063586 2023.10.09 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9063585 2023.10.09 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9063584 2023.10.09 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9063579 2023.10.09 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9063578 2023.10.09 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 9063577 2023.10.09 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9063576 2023.10.09 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9063575 2023.10.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9063574 2023.10.09 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9063573 2023.10.09 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9063572 2023.10.09 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9063571 2023.10.09 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9063570 2023.10.09 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9063569 2023.10.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9063568 2023.10.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9063567 2023.10.09 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9063566 2023.10.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9063565 2023.10.09 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9063564 2023.10.09 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9063563 2023.10.09 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9063562 2023.10.09 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9063561 2023.10.09 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 54 9063560 2023.10.09 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9063559 2023.10.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9063558 2023.10.09 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9063557 2023.10.09 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9063556 2023.10.09 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9063555 2023.10.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9063554 2023.10.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9063553 2023.10.09 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9063552 2023.10.09 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 150 9063551 2023.10.09 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 9063550 2023.10.09 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1100 9063549 2023.10.09 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9063548 2023.10.09 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9058736 2023.10.08 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 9058738 2023.10.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 400 9058739 2023.10.08 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9058737 2023.10.08 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9058733 2023.10.08 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9058735 2023.10.08 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9058729 2023.10.08 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9058731 2023.10.08 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9058732 2023.10.08 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9058730 2023.10.08 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9058727 2023.10.08 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 9058726 2023.10.08 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 9058734 2023.10.08 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9058725 2023.10.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9058728 2023.10.08 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9058724 2023.10.08 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9054762 2023.10.08 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9054761 2023.10.08 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9053075 2023.10.07 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9053071 2023.10.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9053076 2023.10.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9053077 2023.10.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 970 9053070 2023.10.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9053072 2023.10.07 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 9053073 2023.10.07 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9045066 2023.10.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9045067 2023.10.05 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 9045083 2023.10.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 44 9045082 2023.10.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9045076 2023.10.05 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 9045080 2023.10.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 9045077 2023.10.05 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 9045081 2023.10.05 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9045079 2023.10.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 9045075 2023.10.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9045071 2023.10.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9045074 2023.10.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 9045070 2023.10.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 130 9045072 2023.10.05 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9045073 2023.10.05 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 9045069 2023.10.05 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 9045078 2023.10.05 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9045068 2023.10.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 9044515 2023.10.05 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 9044513 2023.10.05 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 140 9044510 2023.10.05 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9044511 2023.10.05 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9044512 2023.10.05 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9044514 2023.10.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 900 9044509 2023.10.05 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9044508 2023.10.05 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9044492 2023.10.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9044507 2023.10.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9044506 2023.10.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9044505 2023.10.05 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9044504 2023.10.05 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9044503 2023.10.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9044502 2023.10.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9044501 2023.10.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9044500 2023.10.05 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9044499 2023.10.05 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9044498 2023.10.05 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9044497 2023.10.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9044496 2023.10.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9044495 2023.10.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9044494 2023.10.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9044493 2023.10.05 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9042029 2023.10.04 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9042030 2023.10.04 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9042028 2023.10.04 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 9042026 2023.10.04 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9042025 2023.10.04 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9042027 2023.10.04 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 9042023 2023.10.04 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 160 9042022 2023.10.04 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9042024 2023.10.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 650 9042021 2023.10.04 PL