Pełna lista obserwacji drużyny

Warmiński_pluszcz : Marek Bebłot


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4936406 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4936407 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4936408 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 4936409 2020.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4936410 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4936411 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4936412 2020.11.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 4936413 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4936414 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4936415 2020.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4936416 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4936417 2020.11.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4936418 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4936443 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4936444 2020.11.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4933939 2020.11.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4933940 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4933941 2020.11.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4933929 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4933930 2020.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 8 4933931 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4933932 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4933933 2020.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 34 4933934 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4933935 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4933936 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4933937 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4933938 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4893390 2020.11.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4893391 2020.11.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 4893392 2020.11.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4891701 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4891702 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4891703 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4891704 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4891705 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4880867 2020.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4880868 2020.10.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4880869 2020.10.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4880870 2020.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4880871 2020.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4880872 2020.10.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4880873 2020.10.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4880874 2020.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4880875 2020.10.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4880876 2020.10.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4880877 2020.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880878 2020.10.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4880879 2020.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880880 2020.10.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4880881 2020.10.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4880882 2020.10.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 29 4880883 2020.10.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 4880884 2020.10.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4880885 2020.10.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 23 4880886 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 33 4880887 2020.10.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4879031 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4879032 2020.10.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4879033 2020.10.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4879034 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4879035 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 4879036 2020.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4879037 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4879326 2020.10.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4879327 2020.10.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4877165 2020.10.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4877166 2020.10.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4865615 2020.10.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4865616 2020.10.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4865617 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4865618 2020.10.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4865988 2020.10.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 36 4863866 2020.10.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4863867 2020.10.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 16 4863868 2020.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4863869 2020.10.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4863870 2020.10.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 4863871 2020.10.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4863872 2020.10.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4863873 2020.10.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4863874 2020.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4863875 2020.10.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4863876 2020.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4863877 2020.10.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 4863878 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4863879 2020.10.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 31 4863880 2020.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 44 4863881 2020.10.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 23 4863882 2020.10.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4863884 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4865619 2020.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4855407 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4855408 2020.10.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 4855409 2020.10.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 48 4855410 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4855411 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4855414 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4855415 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4855416 2020.10.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4855417 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4855418 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4855419 2020.10.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4855420 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4855421 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4855422 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4855424 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4855425 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4855426 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4855427 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4855428 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4855429 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4855430 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4857078 2020.10.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4857079 2020.10.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4857080 2020.10.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4857081 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4857082 2020.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4857083 2020.10.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4857065 2020.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4857066 2020.09.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4857067 2020.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4857068 2020.09.30 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4857001 2020.09.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4857002 2020.09.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4857003 2020.09.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4857004 2020.09.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4857005 2020.09.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4857006 2020.09.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4857007 2020.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4857008 2020.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4857009 2020.09.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 4855474 2020.09.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 4855475 2020.09.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4855476 2020.09.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4855477 2020.09.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4855478 2020.09.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4855480 2020.09.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 4857051 2020.09.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 4857052 2020.09.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4857053 2020.09.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4857054 2020.09.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4857055 2020.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4857056 2020.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4857057 2020.09.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4857058 2020.09.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4857059 2020.09.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4857060 2020.09.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4857061 2020.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4857016 2020.09.23 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4857017 2020.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4857018 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4857019 2020.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4857020 2020.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 350 4857071 2020.09.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4857072 2020.09.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4764158 2020.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4764159 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4764003 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4764002 2020.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4764001 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4744626 2020.09.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4741987 2020.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4735668 2020.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4735413 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4735414 2020.08.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4735354 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4735035 2020.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4735034 2020.08.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4735033 2020.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4735032 2020.08.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4734964 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4734963 2020.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4734962 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4734961 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734949 2020.08.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4734950 2020.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4734836 2020.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4734835 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4734773 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734694 2020.08.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4734685 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4734686 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734687 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4734410 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 4734409 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4734407 2020.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4734408 2020.08.30 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4737704 2020.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4728361 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4728360 2020.08.28 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4728355 2020.08.28 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4728352 2020.08.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 4728009 2020.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4728008 2020.08.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4727991 2020.08.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4727990 2020.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4727989 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4727988 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4727987 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 4727986 2020.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4727944 2020.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4727943 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4727923 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4727921 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4727922 2020.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4727920 2020.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 4727919 2020.08.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4728871 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4726439 2020.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 4726438 2020.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4726437 2020.08.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4726399 2020.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4726398 2020.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726392 2020.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 4726390 2020.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4726389 2020.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4726391 2020.08.27 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4726376 2020.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4726355 2020.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4726354 2020.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4726353 2020.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 4726282 2020.08.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4726268 2020.08.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 4726267 2020.08.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 4726266 2020.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4726265 2020.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4726251 2020.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4726250 2020.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4726243 2020.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4726242 2020.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 24 4726241 2020.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 4726240 2020.08.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4726236 2020.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4726235 2020.08.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 900 4726234 2020.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 4726233 2020.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4726232 2020.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 4726231 2020.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4726230 2020.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4726105 2020.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4726018 2020.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4726019 2020.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 121 4726017 2020.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4725965 2020.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 4725955 2020.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4725927 2020.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4725926 2020.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4725923 2020.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4725919 2020.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 4726383 2020.08.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4726384 2020.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4726385 2020.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4726386 2020.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4726387 2020.08.27 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4721204 2020.08.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4721203 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4721149 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4721120 2020.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4721118 2020.08.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4721117 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4721116 2020.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4721115 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4721113 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4721114 2020.08.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4721105 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4721104 2020.08.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4721103 2020.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4721415 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4721416 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4721417 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 9 4715987 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4715983 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4715984 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 4715914 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 34 4715738 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4715561 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4715538 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4715537 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 4715536 2020.08.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4715523 2020.08.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4715520 2020.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4715519 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4715518 2020.08.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4715516 2020.08.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4715517 2020.08.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4715396 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4716323 2020.08.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4716324 2020.08.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4716326 2020.08.23 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4715066 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4713989 2020.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4713951 2020.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4713946 2020.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4713945 2020.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4713906 2020.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4713905 2020.08.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4713904 2020.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 45 4713898 2020.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4713894 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4713893 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 4713892 2020.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4713855 2020.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4713854 2020.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4711598 2020.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4711591 2020.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4711580 2020.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4711573 2020.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4711572 2020.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4711571 2020.08.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4711570 2020.08.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4711569 2020.08.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4711568 2020.08.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4708996 2020.08.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4701026 2020.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4701019 2020.08.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4701009 2020.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4701008 2020.08.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4700084 2020.08.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4700083 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4699951 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4699950 2020.08.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4698564 2020.08.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4698550 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4698546 2020.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4698545 2020.08.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4698540 2020.08.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4698494 2020.08.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4697119 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 4697076 2020.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4697043 2020.08.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4697042 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4696991 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4696990 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4696920 2020.08.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4696798 2020.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4696582 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4696583 2020.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4696563 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4696561 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4696562 2020.08.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4696091 2020.08.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4696090 2020.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4696092 2020.08.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4696089 2020.08.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4696006 2020.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4696003 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4695999 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4695990 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4695989 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4695988 2020.08.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4695987 2020.08.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4695986 2020.08.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4697795 2020.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4697796 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4678523 2020.08.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4678495 2020.08.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4678490 2020.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4678489 2020.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4678486 2020.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4678487 2020.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4678485 2020.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4678459 2020.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4675923 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4675924 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4675922 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4675921 2020.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4675912 2020.08.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4675909 2020.08.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4675910 2020.08.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4675911 2020.08.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 4675908 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4675905 2020.08.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4675907 2020.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4675906 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4674817 2020.08.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4674843 2020.08.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4673568 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4673562 2020.08.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4673561 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4672802 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4672801 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4672800 2020.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4672798 2020.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4671211 2020.08.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4670408 2020.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4670407 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4670402 2020.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4670400 2020.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 4670399 2020.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4670350 2020.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4670334 2020.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 4670333 2020.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 46 4670320 2020.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4670315 2020.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4670314 2020.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4670041 2020.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4670040 2020.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4670036 2020.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4670035 2020.08.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4670038 2020.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4670037 2020.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4670032 2020.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4670033 2020.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 63 4667015 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 4662395 2020.07.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4661080 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4661079 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4661077 2020.07.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4661078 2020.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4661075 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4659445 2020.07.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 38 4659442 2020.07.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4659443 2020.07.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4659441 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4658526 2020.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4658525 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4658381 2020.07.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4658380 2020.07.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4658379 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4658288 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 4658286 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4658271 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4658186 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4658160 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4658159 2020.07.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4658158 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4658118 2020.07.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 4658049 2020.07.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4658047 2020.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4658048 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4658044 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4657991 2020.07.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4657976 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4657967 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4657959 2020.07.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4657856 2020.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4657843 2020.07.29 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4657781 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4657774 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 4657775 2020.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4657771 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4657770 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 4657749 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4657748 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4657718 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4657717 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4657716 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4657710 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 4657709 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 19 4657708 2020.07.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4657700 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4657698 2020.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4657680 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4657631 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4657607 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4657580 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4657579 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4657577 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4657576 2020.07.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4654762 2020.07.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4654763 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4654706 2020.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4654705 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4654704 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4654671 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4654672 2020.07.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4654670 2020.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4654669 2020.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4654666 2020.07.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4654665 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4654664 2020.07.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 4654123 2020.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4654122 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4654120 2020.07.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4654121 2020.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4654118 2020.07.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4654147 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 46 4654148 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4654149 2020.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4654160 2020.07.27 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4654306 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4652737 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4652736 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4652709 2020.07.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4652590 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 4652588 2020.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4652589 2020.07.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4652587 2020.07.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4652563 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4652559 2020.07.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4652558 2020.07.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4652554 2020.07.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4652553 2020.07.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4652535 2020.07.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4652534 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4652455 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 76 4652374 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650149 2020.07.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4650048 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650041 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4649867 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649762 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649761 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4649760 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649757 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4649745 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4649724 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4649633 2020.07.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4649382 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4649188 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4647349 2020.07.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4647348 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4647347 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4647329 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4647284 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4647283 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4647279 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 19 4647228 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4647226 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4647227 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4647225 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4647224 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4647223 2020.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4647222 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4647221 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4647220 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4647219 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4647210 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 32 4646957 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4646746 2020.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4646562 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 4646544 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4646543 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4646541 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4640944 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 4640930 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4640928 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4640929 2020.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4640919 2020.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4640918 2020.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4640916 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4640915 2020.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4640891 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4631607 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4631563 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4631557 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4631554 2020.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4631555 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4631556 2020.07.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4631459 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4631458 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 17 4631445 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 380 4631446 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4631410 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4631329 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4631328 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4631235 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 41 4631173 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4625809 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4625795 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 4625789 2020.07.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4625780 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4625779 2020.07.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4625766 2020.07.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4625765 2020.07.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4625632 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4625630 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 4625631 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4625589 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4625590 2020.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4625314 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4625315 2020.07.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4625312 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625310 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4625308 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4619896 2020.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4619897 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4619898 2020.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4619899 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4619900 2020.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4619901 2020.07.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4619902 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4619903 2020.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4619904 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4619905 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4619906 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 4619907 2020.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4619908 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4619918 2020.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4619919 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4619920 2020.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4619921 2020.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4617819 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4617820 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4617821 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4617822 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4608986 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4608705 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 68 4608692 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 4608691 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4600001 2020.07.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4600000 2020.07.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4600002 2020.07.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4599999 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4599983 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4599984 2020.07.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4599981 2020.07.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4599980 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 4599979 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4600189 2020.07.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 180 4598160 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4598155 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4598156 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4598154 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4598037 2020.07.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4598038 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4597708 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4597707 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4596984 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4596981 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596979 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4596919 2020.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4596918 2020.07.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4596855 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4598081 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4598082 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4598150 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4598151 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4598152 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4598153 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4598442 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4598443 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4598444 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4598445 2020.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4593459 2020.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4593458 2020.07.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4593457 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4593452 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4593453 2020.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4593748 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4593750 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 4593751 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4588788 2020.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4588787 2020.07.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4588785 2020.07.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4588782 2020.07.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4588783 2020.07.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4588784 2020.07.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4588781 2020.07.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4586445 2020.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 4586421 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 4586418 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 62 4586419 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4586417 2020.07.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4586401 2020.07.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4586400 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4586362 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4586356 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 4586355 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4586347 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4586339 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4586329 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4583521 2020.06.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4583483 2020.06.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4583480 2020.06.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4583481 2020.06.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4583482 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4580607 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4578939 2020.06.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4578938 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4578936 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4578935 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4578934 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4578896 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4578895 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4578893 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4578891 2020.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4578882 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4578792 2020.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4578791 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4578647 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 63 4577082 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4576965 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4576368 2020.06.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4576329 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4576328 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4576327 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576326 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4576325 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4576324 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4576323 2020.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4575718 2020.06.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4575435 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 87 4575401 2020.06.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4574009 2020.06.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4574008 2020.06.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4572921 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 47 4572892 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4572624 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4572625 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4571412 2020.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4571411 2020.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4571410 2020.06.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4571409 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4571408 2020.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4571405 2020.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4571406 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4571407 2020.06.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4571158 2020.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4571107 2020.06.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4571106 2020.06.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4571104 2020.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4571099 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4571101 2020.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4571102 2020.06.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4571100 2020.06.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4571103 2020.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4570866 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4570867 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4570865 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4570864 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4570863 2020.06.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4570860 2020.06.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4570859 2020.06.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4570858 2020.06.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4570855 2020.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4570857 2020.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4570856 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4565676 2020.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4565643 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4565639 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4565586 2020.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4564993 2020.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4564990 2020.06.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4564987 2020.06.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4563654 2020.06.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4563632 2020.06.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4563633 2020.06.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4563631 2020.06.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4563421 2020.06.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4563411 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4563412 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4563409 2020.06.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4563410 2020.06.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4563396 2020.06.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4561804 2020.06.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4561802 2020.06.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4561775 2020.06.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4561774 2020.06.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4561773 2020.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4561771 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4561770 2020.06.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4561041 2020.06.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4561040 2020.06.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4560799 2020.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4560797 2020.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4560796 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4560795 2020.06.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4560794 2020.06.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4560691 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4560692 2020.06.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4560668 2020.06.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4560666 2020.06.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4560664 2020.06.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4560663 2020.06.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4560662 2020.06.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4560660 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4560659 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560661 2020.06.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4560657 2020.06.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4560656 2020.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4560623 2020.06.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4560607 2020.06.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4560606 2020.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4560604 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4560603 2020.06.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4560601 2020.06.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4560599 2020.06.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4560602 2020.06.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4560600 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4560528 2020.06.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4560527 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4560519 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4560520 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4560518 2020.06.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4560516 2020.06.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4560409 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4560406 2020.06.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4560373 2020.06.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4560372 2020.06.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4560362 2020.06.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4560363 2020.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4560360 2020.06.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4560311 2020.06.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4560310 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4560301 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4560303 2020.06.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4560302 2020.06.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4560270 2020.06.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4560268 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4560269 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4560255 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4560252 2020.06.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4560253 2020.06.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4560254 2020.06.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4560183 2020.06.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4560182 2020.06.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4560181 2020.06.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4560175 2020.06.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4560174 2020.06.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4560173 2020.06.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4560172 2020.06.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 4560086 2020.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4552004 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 4552003 2020.06.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4551995 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4551994 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4551857 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4546463 2020.06.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4546460 2020.06.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4545660 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4545009 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4541214 2020.06.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4541213 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4541212 2020.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4541210 2020.06.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4541211 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4541209 2020.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4538498 2020.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4538500 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4533506 2020.06.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4533505 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4533368 2020.06.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4533367 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4530433 2020.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4530426 2020.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4530417 2020.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4527683 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4527575 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4527574 2020.06.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4527573 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4527111 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4526618 2020.06.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4526584 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4526583 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4526582 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4526581 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4526580 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4526579 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4526420 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4526418 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4526393 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4526392 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4526340 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4516278 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4516277 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4507504 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4506603 2020.06.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4506601 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4506600 2020.06.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4506599 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4506593 2020.06.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4506592 2020.06.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4506591 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4506580 2020.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4506581 2020.06.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4506579 2020.06.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4506578 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4506457 2020.06.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4506456 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4507879 2020.06.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4502840 2020.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496489 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4496490 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4496488 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4496475 2020.06.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4496476 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4496474 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4489991 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4489990 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4489989 2020.06.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4488363 2020.06.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4488362 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4488361 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4486235 2020.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4475261 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4475262 2020.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4475258 2020.06.02 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4475257 2020.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4474583 2020.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4474581 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4474580 2020.06.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4474579 2020.06.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4460907 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4460653 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4460652 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4459884 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4459883 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4459885 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4459882 2020.05.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4459328 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4459327 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4459027 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4459028 2020.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4451803 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4451802 2020.05.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4451663 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4463439 2020.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4463441 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4446522 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4446490 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4446420 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4446419 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4446377 2020.05.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4446369 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4446368 2020.05.27 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4446353 2020.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4446268 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4446065 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4446041 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4446042 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4445787 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4445636 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4445635 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4445637 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4442570 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4442566 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4442565 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4442557 2020.05.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4433666 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4433585 2020.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4433484 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4433483 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4433393 2020.05.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4433317 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4433058 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4433057 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4433060 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4433059 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4433056 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4432830 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4432742 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4432561 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4432560 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4432489 2020.05.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4432293 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4432294 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 4423822 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4423821 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4423476 2020.05.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4423475 2020.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4423379 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4423351 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423343 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4423344 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4423341 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4423342 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4423289 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4423288 2020.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4423287 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4423278 2020.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4423255 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4423235 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423210 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4423199 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4424834 2020.05.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4424843 2020.05.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4424844 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4422285 2020.05.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4422284 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4419005 2020.05.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4419004 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4419003 2020.05.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4419002 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4419001 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4419000 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4418999 2020.05.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4418998 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4409219 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4403814 2020.05.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4403813 2020.05.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4403812 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4403811 2020.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4403810 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4403809 2020.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4403803 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4398057 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4398056 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4398055 2020.05.18 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4398051 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4398050 2020.05.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4398049 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4398048 2020.05.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4394921 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4394903 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4394901 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4394902 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4394890 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4394893 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 49 4394891 2020.05.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 32 4394892 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 46 4394894 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4394792 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 4394772 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4394138 2020.05.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4394137 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4394139 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4394136 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4393413 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4393411 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4393412 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4393410 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4393056 2020.05.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4395443 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 4396602 2020.05.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4396603 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4396613 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4396614 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4397681 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4397682 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4397683 2020.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4385067 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4385062 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4385061 2020.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4384861 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4384860 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4382210 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4378230 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4378229 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4378228 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4378231 2020.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4378226 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4378227 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4378186 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4378185 2020.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4378184 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4378180 2020.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4378178 2020.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4378162 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4378163 2020.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4378161 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4376189 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4376190 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4376038 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4376039 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4368405 2020.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4368208 2020.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4368206 2020.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4368207 2020.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4368205 2020.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4371779 2020.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4371780 2020.05.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4371781 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4371782 2020.05.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4371783 2020.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4360396 2020.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4360393 2020.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4360331 2020.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4360330 2020.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4360235 2020.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4360159 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4357307 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4357306 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4357305 2020.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4357304 2020.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4357303 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4357301 2020.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4357300 2020.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4357299 2020.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4357298 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 4357296 2020.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4357297 2020.05.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4360453 2020.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4353999 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4353344 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 19 4353343 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4353265 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 4339316 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4341324 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4341379 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4341380 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4341382 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4341385 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4341388 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4333030 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4333029 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4333028 2020.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4333027 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4327873 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4327872 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4327871 2020.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4327870 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4327434 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4327432 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4327106 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4327105 2020.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4327104 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4327103 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4327102 2020.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4326717 2020.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4326716 2020.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4326715 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4326663 2020.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4326659 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4325590 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4325480 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4325477 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4325476 2020.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4325401 2020.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4325400 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4325387 2020.05.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4325384 2020.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4325383 2020.05.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4325382 2020.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4325381 2020.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4325380 2020.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4325379 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4325068 2020.05.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 4324991 2020.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4324945 2020.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 4324944 2020.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4324947 2020.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4324943 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4324946 2020.05.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 4332739 2020.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4332740 2020.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4321041 2020.05.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4321040 2020.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4317541 2020.05.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4309697 2020.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4297794 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4297795 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4297793 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4297791 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4297792 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4297645 2020.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4297518 2020.05.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4297519 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4297180 2020.05.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4297179 2020.05.02 mapa