DRUŻYNA

Drużyna: Zeberki . Obserwator: Maciej Niepomnik

Liczba gatunków: 154

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
2 25 79 16 16 0 0 5 11
3 531 2207 80 80 0 3 33 44
4 507 4327 102 88 0 8 39 41
5 266 315 114 70 0 6 28 36
6 93 107 123 54 0 4 24 26
7 16 21 124 16 1 0 5 10
8 97 652 134 54 1 4 21 28
9 56 863 140 38 0 6 11 21
10 38 149 149 33 1 11 12 9
11 8 23 149 8 0 0 3 5
12 63 4394 154 41 0 5 14 22
1 0 0 154 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9308033 2023.12.31 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308032 2023.12.31 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9308028 2023.12.31 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9308027 2023.12.31 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9308025 2023.12.31 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9308034 2023.12.31 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9308022 2023.12.31 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9308024 2023.12.31 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9308036 2023.12.31 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9308023 2023.12.31 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9308030 2023.12.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 9308020 2023.12.31 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9308021 2023.12.31 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9308026 2023.12.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9308029 2023.12.31 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 9308031 2023.12.31 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1500 9308017 2023.12.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9308012 2023.12.31 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9308013 2023.12.31 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1500 9308015 2023.12.31 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9308016 2023.12.31 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 9308018 2023.12.31 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308004 2023.12.31 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9308019 2023.12.31 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 9308009 2023.12.31 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9308006 2023.12.31 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9308010 2023.12.31 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9307999 2023.12.31 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 9308001 2023.12.31 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9308035 2023.12.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9307997 2023.12.31 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9308002 2023.12.31 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9307995 2023.12.31 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9307994 2023.12.31 PM
pospolity łyska, Fulica atra 50 9307996 2023.12.31 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 9307993 2023.12.31 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9308003 2023.12.31 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9308000 2023.12.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9308014 2023.12.30 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 18 9307998 2023.12.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9308011 2023.12.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9308005 2023.12.30 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9307990 2023.12.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9308008 2023.12.30 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9307991 2023.12.30 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9307992 2023.12.30 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9308007 2023.12.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 20 9307989 2023.12.30 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9303564 2023.12.27 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9303565 2023.12.27 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9303563 2023.12.27 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9269413 2023.12.15 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9269416 2023.12.15 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9269417 2023.12.15 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9269410 2023.12.03 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9269414 2023.12.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9269415 2023.12.03 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9269407 2023.12.03 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9269408 2023.12.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9269409 2023.12.03 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9269406 2023.12.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 9269412 2023.12.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9269411 2023.12.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9235879 2023.11.25 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9235876 2023.11.25 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9235877 2023.11.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9235880 2023.11.25 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9235874 2023.11.25 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9235875 2023.11.25 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9235878 2023.11.25 PM
pospolity bogatka, Parus major 15 9235881 2023.11.25 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9148220 2023.10.13 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 9148214 2023.10.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9148216 2023.10.13 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9148215 2023.10.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9148217 2023.10.13 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9148218 2023.10.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9148219 2023.10.13 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9053186 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9053182 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9053183 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9053181 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 9053180 2023.10.07 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9053184 2023.10.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9053185 2023.10.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9053178 2023.10.07 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 9053179 2023.10.07 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9048528 2023.10.06 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9048527 2023.10.06 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9048526 2023.10.06 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9048525 2023.10.06 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 9048524 2023.10.06 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9048523 2023.10.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9048521 2023.10.06 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9048520 2023.10.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9048519 2023.10.06 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9048522 2023.10.06 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 9048517 2023.10.06 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9048515 2023.10.06 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9048516 2023.10.06 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9048518 2023.10.06 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9048514 2023.10.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9048513 2023.10.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9048510 2023.10.06 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9048512 2023.10.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9048511 2023.10.06 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9048508 2023.10.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9048507 2023.10.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9048509 2023.10.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8993571 2023.09.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8993569 2023.09.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8993570 2023.09.22 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8993567 2023.09.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8993566 2023.09.22 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8993565 2023.09.22 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8993562 2023.09.22 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8993563 2023.09.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 8993561 2023.09.22 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 11 8993559 2023.09.22 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8993564 2023.09.19 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8993560 2023.09.19 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8993558 2023.09.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8993556 2023.09.19 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8993555 2023.09.19 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8993554 2023.09.19 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8993557 2023.09.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8993552 2023.09.19 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 8993553 2023.09.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8981759 2023.09.15 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8981757 2023.09.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 8981760 2023.09.15 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 18 8981756 2023.09.15 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8981755 2023.09.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 8981761 2023.09.15 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8981762 2023.09.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8981758 2023.09.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8981753 2023.09.15 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8981754 2023.09.15 PM
pospolity łyska, Fulica atra 7 8981752 2023.09.15 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8981751 2023.09.15 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8981749 2023.09.15 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8981750 2023.09.15 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8981748 2023.09.15 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8981747 2023.09.15 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8981746 2023.09.15 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8981743 2023.09.15 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8981745 2023.09.15 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 8981744 2023.09.15 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8981738 2023.09.15 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8981742 2023.09.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 8981741 2023.09.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8981739 2023.09.15 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 8981740 2023.09.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8981737 2023.09.15 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8938419 2023.09.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8938421 2023.09.07 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 8938420 2023.09.07 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8927165 2023.09.02 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8927163 2023.09.02 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8927162 2023.09.02 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8927161 2023.09.02 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8927164 2023.09.01 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8927160 2023.09.01 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8927158 2023.09.01 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8927157 2023.09.01 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8927156 2023.08.27 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8927155 2023.08.27 PM
pospolity łyska, Fulica atra 50 8927159 2023.08.27 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8927166 2023.08.27 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8927154 2023.08.27 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8927153 2023.08.27 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8927152 2023.08.27 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8896847 2023.08.26 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8896846 2023.08.26 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8896845 2023.08.26 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8896844 2023.08.26 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8896841 2023.08.26 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8896842 2023.08.26 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 8896843 2023.08.26 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8896837 2023.08.26 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8896838 2023.08.25 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8896836 2023.08.25 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8896839 2023.08.25 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8896834 2023.08.25 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8896840 2023.08.25 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8896832 2023.08.25 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8896830 2023.08.25 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8896831 2023.08.25 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 8896833 2023.08.25 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8896835 2023.08.25 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8890933 2023.08.24 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8890930 2023.08.24 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8890931 2023.08.24 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8890932 2023.08.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8869555 2023.08.18 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8869554 2023.08.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8869571 2023.08.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8869570 2023.08.18 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8869569 2023.08.18 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 8869568 2023.08.18 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8869567 2023.08.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8869566 2023.08.18 PM
pospolity łyska, Fulica atra 100 8869565 2023.08.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8869564 2023.08.18 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8869563 2023.08.18 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8869562 2023.08.18 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8869561 2023.08.18 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8869560 2023.08.18 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8869559 2023.08.18 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8869558 2023.08.18 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8869557 2023.08.18 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8869556 2023.08.18 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8869548 2023.08.18 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8869547 2023.08.18 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8869546 2023.08.18 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8869545 2023.08.18 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8869544 2023.08.18 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8869543 2023.08.18 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8869542 2023.08.18 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8869541 2023.08.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8869540 2023.08.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8869539 2023.08.18 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8869538 2023.08.18 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8869553 2023.08.18 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8869552 2023.08.18 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8869551 2023.08.18 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8869550 2023.08.18 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8869549 2023.08.18 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8869537 2023.08.18 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8869536 2023.08.18 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8869535 2023.08.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 8869534 2023.08.18 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 8869533 2023.08.18 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 8869532 2023.08.18 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8869531 2023.08.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8869530 2023.08.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 8869529 2023.08.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8869528 2023.08.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8869527 2023.08.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8869526 2023.08.18 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8869525 2023.08.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 8869524 2023.08.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8869523 2023.08.18 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8869522 2023.08.18 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8869521 2023.08.18 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8869520 2023.08.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8869519 2023.08.18 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8869518 2023.08.18 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8869517 2023.08.18 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8869516 2023.08.18 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8869515 2023.08.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8869514 2023.08.18 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8869513 2023.08.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8869512 2023.08.18 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8869511 2023.08.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8869510 2023.08.18 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8869509 2023.08.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 8869508 2023.08.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8869507 2023.08.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8869506 2023.08.18 PM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 8857157 2023.08.14 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8859216 2023.08.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8767556 2023.07.16 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8767555 2023.07.16 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8767554 2023.07.16 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8767553 2023.07.16 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8767552 2023.07.16 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8767551 2023.07.16 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8767550 2023.07.16 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8767549 2023.07.16 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8767548 2023.07.16 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8767547 2023.07.16 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8767546 2023.07.16 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8767545 2023.07.16 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8767544 2023.07.16 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8767543 2023.07.16 PM
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8751675 2023.07.12 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8751676 2023.07.02 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8751673 2023.06.30 ŁD
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8751674 2023.06.30 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8695649 2023.06.26 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8695647 2023.06.26 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8695646 2023.06.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8695645 2023.06.26 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8695644 2023.06.26 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8695643 2023.06.26 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8695642 2023.06.26 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8695639 2023.06.26 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8695638 2023.06.26 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8695637 2023.06.26 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8695640 2023.06.26 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8695641 2023.06.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8695635 2023.06.26 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8695634 2023.06.26 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8695630 2023.06.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8695627 2023.06.26 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8695628 2023.06.26 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8695626 2023.06.26 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8695622 2023.06.26 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8695621 2023.06.26 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8695620 2023.06.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8695619 2023.06.26 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8695617 2023.06.26 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8695618 2023.06.26 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8695616 2023.06.26 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8695612 2023.06.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8695613 2023.06.26 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8695611 2023.06.26 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8695615 2023.06.26 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8695614 2023.06.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8695624 2023.06.24 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8695610 2023.06.24 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8670782 2023.06.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8670781 2023.06.19 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8670780 2023.06.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8670779 2023.06.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8670778 2023.06.19 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8670777 2023.06.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8670776 2023.06.19 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8670775 2023.06.19 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8670774 2023.06.19 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8670773 2023.06.19 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8669092 2023.06.19 PM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8669093 2023.06.18 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8650061 2023.06.15 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8650062 2023.06.15 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8606059 2023.06.06 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8606058 2023.06.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8606057 2023.06.06 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8606056 2023.06.06 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8606055 2023.06.06 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8606054 2023.06.06 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8606053 2023.06.06 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8606052 2023.06.06 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8606051 2023.06.06 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8606050 2023.06.06 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8606049 2023.06.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8606048 2023.06.06 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8606047 2023.06.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8606046 2023.06.06 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8606045 2023.06.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8606044 2023.06.06 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8606043 2023.06.06 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8606042 2023.06.06 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8594967 2023.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8594966 2023.06.04 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8594972 2023.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8594971 2023.06.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8594970 2023.06.04 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8594969 2023.06.04 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8594968 2023.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8594988 2023.06.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8594987 2023.06.04 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8594986 2023.06.04 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8594985 2023.06.04 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8594984 2023.06.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8594983 2023.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8594982 2023.06.04 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8594981 2023.06.04 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8594980 2023.06.04 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8594979 2023.06.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8594978 2023.06.04 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8594977 2023.06.04 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8594976 2023.06.04 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8594975 2023.06.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8594974 2023.06.04 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8594973 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8584469 2023.06.03 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8584467 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8584468 2023.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8584470 2023.06.03 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8570158 2023.05.31 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8570157 2023.05.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8570156 2023.05.31 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8570155 2023.05.31 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8570154 2023.05.31 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8570153 2023.05.31 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8570152 2023.05.31 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8570151 2023.05.31 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8570150 2023.05.31 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8570149 2023.05.31 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8570148 2023.05.31 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8570147 2023.05.31 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8570146 2023.05.31 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8570145 2023.05.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8570144 2023.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570143 2023.05.31 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8570142 2023.05.31 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8570141 2023.05.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8570140 2023.05.31 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8570139 2023.05.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8570138 2023.05.31 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8566839 2023.05.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8566838 2023.05.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8566837 2023.05.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8566836 2023.05.30 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8566835 2023.05.30 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8566834 2023.05.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8566833 2023.05.30 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8566832 2023.05.30 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8566831 2023.05.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8566830 2023.05.30 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8566829 2023.05.30 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8566828 2023.05.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8566827 2023.05.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8566826 2023.05.30 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8566825 2023.05.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8566824 2023.05.30 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8566823 2023.05.30 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8566822 2023.05.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8566821 2023.05.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8566820 2023.05.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8566819 2023.05.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8566818 2023.05.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8560626 2023.05.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8560625 2023.05.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8560624 2023.05.29 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8560623 2023.05.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8560622 2023.05.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8560621 2023.05.29 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8560620 2023.05.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8560619 2023.05.29 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8560618 2023.05.29 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8560617 2023.05.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8560616 2023.05.29 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8560615 2023.05.29 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8560614 2023.05.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8560613 2023.05.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8560612 2023.05.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8560611 2023.05.29 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8560610 2023.05.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8560609 2023.05.29 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8560607 2023.05.29 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8560606 2023.05.29 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8560605 2023.05.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8560604 2023.05.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8560603 2023.05.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8560602 2023.05.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8560601 2023.05.29 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8560600 2023.05.29 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8560599 2023.05.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8560598 2023.05.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8560597 2023.05.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8560596 2023.05.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8560595 2023.05.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8560594 2023.05.29 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8560593 2023.05.29 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8555117 2023.05.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8555116 2023.05.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8555133 2023.05.28 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8555132 2023.05.28 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8555131 2023.05.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8555130 2023.05.28 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8555129 2023.05.28 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8555128 2023.05.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8555127 2023.05.28 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8555126 2023.05.28 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8555125 2023.05.28 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8555124 2023.05.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8555123 2023.05.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8555122 2023.05.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8555121 2023.05.28 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8555120 2023.05.28 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8555119 2023.05.28 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8555118 2023.05.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8555115 2023.05.28 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8555113 2023.05.27 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8555112 2023.05.27 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8555111 2023.05.27 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8555110 2023.05.27 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8555109 2023.05.27 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8555108 2023.05.27 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8555106 2023.05.26 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8555105 2023.05.26 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8555104 2023.05.26 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8555103 2023.05.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8555102 2023.05.26 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8555101 2023.05.26 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 8555100 2023.05.26 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8555099 2023.05.26 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8523290 2023.05.23 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8523289 2023.05.23 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8523288 2023.05.23 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8523287 2023.05.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8523286 2023.05.23 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8523285 2023.05.23 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8523284 2023.05.23 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8523283 2023.05.23 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8523282 2023.05.23 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 8523281 2023.05.23 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8523280 2023.05.23 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8523279 2023.05.23 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8523278 2023.05.23 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8513910 2023.05.21 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8513911 2023.05.21 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8513912 2023.05.21 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8513964 2023.05.21 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8497846 2023.05.20 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8497845 2023.05.20 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8497844 2023.05.20 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497843 2023.05.20 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8497842 2023.05.20 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497841 2023.05.20 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8497840 2023.05.20 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8497839 2023.05.20 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8497838 2023.05.20 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8497837 2023.05.20 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8497836 2023.05.20 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8497835 2023.05.20 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8497834 2023.05.20 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8497833 2023.05.20 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8497832 2023.05.20 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8497831 2023.05.20 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8497830 2023.05.20 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8497829 2023.05.20 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8497828 2023.05.20 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497827 2023.05.20 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8497826 2023.05.20 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8497825 2023.05.20 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8497824 2023.05.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8497823 2023.05.20 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8497822 2023.05.20 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8489483 2023.05.20 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8489482 2023.05.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8489481 2023.05.19 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8489480 2023.05.19 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8489479 2023.05.19 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8489478 2023.05.19 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8489477 2023.05.19 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8489476 2023.05.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8489475 2023.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8489474 2023.05.19 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8489473 2023.05.19 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8489472 2023.05.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8489471 2023.05.19 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8489470 2023.05.19 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8489469 2023.05.19 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8489468 2023.05.19 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8489467 2023.05.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8489466 2023.05.19 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8489465 2023.05.19 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8489464 2023.05.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8489463 2023.05.19 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8484643 2023.05.18 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8484642 2023.05.18 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8484641 2023.05.18 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8484640 2023.05.18 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8484639 2023.05.18 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8484638 2023.05.18 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8484637 2023.05.18 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8484636 2023.05.18 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8484635 2023.05.18 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8484634 2023.05.18 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8484633 2023.05.18 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8484632 2023.05.18 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8484631 2023.05.18 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8484630 2023.05.18 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8484629 2023.05.18 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 8484628 2023.05.18 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8479150 2023.05.17 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8479149 2023.05.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8479148 2023.05.17 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8479147 2023.05.17 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8479146 2023.05.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8479145 2023.05.17 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8479144 2023.05.17 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8479143 2023.05.17 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8463818 2023.05.14 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8463817 2023.05.14 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8463816 2023.05.14 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8463815 2023.05.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8463814 2023.05.14 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8463813 2023.05.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8463812 2023.05.14 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8463811 2023.05.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8463810 2023.05.14 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8463809 2023.05.14 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8463808 2023.05.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8463807 2023.05.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8463806 2023.05.14 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8463805 2023.05.14 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8458591 2023.05.14 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8445776 2023.05.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8445775 2023.05.13 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8445774 2023.05.13 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8445773 2023.05.13 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8445772 2023.05.13 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8445771 2023.05.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8445770 2023.05.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8445769 2023.05.13 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8445768 2023.05.13 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8445767 2023.05.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8445766 2023.05.13 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8445765 2023.05.13 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8445764 2023.05.13 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8445763 2023.05.13 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8445777 2023.05.13 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8434131 2023.05.11 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8413584 2023.05.09 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8413586 2023.05.08 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8413585 2023.05.07 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8413583 2023.05.05 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8413582 2023.05.05 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8413581 2023.05.05 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8413580 2023.05.05 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8413579 2023.05.05 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8413578 2023.05.05 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8413577 2023.05.05 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8413576 2023.05.05 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8413575 2023.05.05 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8413574 2023.05.05 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8413573 2023.05.05 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8413572 2023.05.05 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8413571 2023.05.05 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8413570 2023.05.05 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8413569 2023.05.05 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8413568 2023.05.05 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8371932 2023.05.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8371930 2023.05.03 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8371929 2023.05.03 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8371927 2023.05.03 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8371925 2023.05.03 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8371901 2023.05.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8371900 2023.05.03 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8371899 2023.05.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8371898 2023.05.03 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8371897 2023.05.03 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8371896 2023.05.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8371895 2023.05.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8371894 2023.05.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8371893 2023.05.03 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8371892 2023.05.03 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8371891 2023.05.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8371890 2023.05.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8371889 2023.05.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8371888 2023.05.03 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8371887 2023.05.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8336450 2023.04.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8336449 2023.04.30 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8336448 2023.04.30 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8337613 2023.04.30 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8337612 2023.04.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8337611 2023.04.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8337609 2023.04.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8337608 2023.04.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8337607 2023.04.30 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8337606 2023.04.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8337604 2023.04.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8337602 2023.04.30 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8337603 2023.04.30 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8337601 2023.04.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8337600 2023.04.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8337599 2023.04.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8337598 2023.04.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8337597 2023.04.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8337596 2023.04.30 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8324219 2023.04.29 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8324220 2023.04.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8324217 2023.04.29 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8324218 2023.04.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8324216 2023.04.29 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8324215 2023.04.29 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8324213 2023.04.29 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8324214 2023.04.29 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8324210 2023.04.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8324212 2023.04.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8324211 2023.04.29 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8324208 2023.04.29 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8324206 2023.04.29 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8324202 2023.04.29 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8324201 2023.04.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8324205 2023.04.29 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8324200 2023.04.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8324207 2023.04.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8324204 2023.04.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8324203 2023.04.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8319817 2023.04.28 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8319816 2023.04.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8319815 2023.04.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8319814 2023.04.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8319813 2023.04.28 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8319812 2023.04.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8319811 2023.04.28 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8319810 2023.04.28 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8319809 2023.04.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8319808 2023.04.28 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8319807 2023.04.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8319806 2023.04.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8319805 2023.04.28 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8319793 2023.04.28 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8319792 2023.04.28 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8319791 2023.04.28 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8319790 2023.04.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 8319789 2023.04.28 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8310485 2023.04.27 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8319804 2023.04.25 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8319803 2023.04.25 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8319802 2023.04.25 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8319801 2023.04.25 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8319800 2023.04.25 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8319799 2023.04.25 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8319798 2023.04.25 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8319797 2023.04.25 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8319796 2023.04.25 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8319795 2023.04.25 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8319794 2023.04.25 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8296757 2023.04.25 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8296758 2023.04.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8296761 2023.04.25 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8296760 2023.04.25 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 8296759 2023.04.25 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8296754 2023.04.25 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8296755 2023.04.25 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8296756 2023.04.25 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8296752 2023.04.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8296750 2023.04.25 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8296753 2023.04.25 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8296751 2023.04.25 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8296748 2023.04.25 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8296749 2023.04.25 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8296242 2023.04.24 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8296241 2023.04.24 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8296238 2023.04.24 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8296240 2023.04.24 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8296243 2023.04.24 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8296235 2023.04.24 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8296232 2023.04.24 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8296231 2023.04.24 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8296245 2023.04.24 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8296236 2023.04.24 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8296234 2023.04.24 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8296239 2023.04.24 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8296237 2023.04.24 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8296233 2023.04.24 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8293914 2023.04.24 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8285757 2023.04.23 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8285756 2023.04.23 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8285755 2023.04.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8285754 2023.04.23 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8285753 2023.04.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8285752 2023.04.23 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8285751 2023.04.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 8285750 2023.04.23 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8285749 2023.04.23 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8285748 2023.04.23 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8285747 2023.04.23 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8285746 2023.04.23 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8285745 2023.04.23 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8285744 2023.04.23 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8274722 2023.04.23 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8274721 2023.04.22 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8274720 2023.04.22 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8274719 2023.04.22 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8274718 2023.04.22 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8274717 2023.04.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8274716 2023.04.22 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8274715 2023.04.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8274714 2023.04.22 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8274713 2023.04.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8274712 2023.04.22 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8274711 2023.04.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8274710 2023.04.22 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8274709 2023.04.22 PM
pospolity kruk, Corvus corax 5 8274708 2023.04.22 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8274707 2023.04.22 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8274706 2023.04.22 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8274705 2023.04.22 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8274704 2023.04.22 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8274703 2023.04.22 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8274702 2023.04.22 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8274701 2023.04.22 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8274700 2023.04.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8274699 2023.04.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8274698 2023.04.22 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8261830 2023.04.21 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8261826 2023.04.21 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8261832 2023.04.21 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8261835 2023.04.21 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8254542 2023.04.20 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1000 8226354 2023.04.16 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2000 8226355 2023.04.16 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8226356 2023.04.15 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8226353 2023.04.15 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8226352 2023.04.15 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8226351 2023.04.15 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8226350 2023.04.15 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8226349 2023.04.15 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8226348 2023.04.15 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8226347 2023.04.15 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8226346 2023.04.15 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8226345 2023.04.15 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8226344 2023.04.15 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8226343 2023.04.15 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8226342 2023.04.15 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8226341 2023.04.15 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8226340 2023.04.15 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8226339 2023.04.15 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8226338 2023.04.15 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8210091 2023.04.14 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8210092 2023.04.14 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8210083 2023.04.14 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8210088 2023.04.14 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8210086 2023.04.14 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8210089 2023.04.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8210085 2023.04.14 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8210087 2023.04.14 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8210080 2023.04.14 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8210081 2023.04.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8210082 2023.04.14 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8210079 2023.04.14 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8210078 2023.04.14 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8210077 2023.04.14 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8210074 2023.04.14 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8210076 2023.04.14 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8210075 2023.04.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 8210084 2023.04.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 8204497 2023.04.13 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8204496 2023.04.13 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8204495 2023.04.13 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8204494 2023.04.13 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8204493 2023.04.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8204492 2023.04.13 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8204491 2023.04.13 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8204490 2023.04.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8204489 2023.04.13 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8204488 2023.04.13 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8204487 2023.04.13 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8204486 2023.04.13 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8204485 2023.04.13 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8201872 2023.04.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8201888 2023.04.13 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8201887 2023.04.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8201886 2023.04.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8201885 2023.04.13 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8201884 2023.04.13 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8201883 2023.04.13 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8201882 2023.04.13 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8201881 2023.04.13 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8201880 2023.04.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8201879 2023.04.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8201878 2023.04.13 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8201877 2023.04.13 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8201876 2023.04.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8201875 2023.04.13 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8201874 2023.04.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8201873 2023.04.13 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8201870 2023.04.13 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8201869 2023.04.13 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8201868 2023.04.13 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8201867 2023.04.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8201866 2023.04.13 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8201865 2023.04.13 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8201864 2023.04.13 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8201863 2023.04.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8201862 2023.04.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8201861 2023.04.13 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8201860 2023.04.13 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8201859 2023.04.13 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8201858 2023.04.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8201857 2023.04.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 8201856 2023.04.13 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8198019 2023.04.12 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8198018 2023.04.12 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8198017 2023.04.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8198028 2023.04.12 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8198027 2023.04.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8198026 2023.04.12 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8198025 2023.04.12 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8198024 2023.04.12 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8198023 2023.04.12 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8198022 2023.04.12 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8198021 2023.04.12 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8198020 2023.04.12 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8198016 2023.04.12 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8198015 2023.04.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8198014 2023.04.12 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8198013 2023.04.12 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8198012 2023.04.12 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8198011 2023.04.12 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8198010 2023.04.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 8198009 2023.04.12 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8198008 2023.04.12 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8198007 2023.04.12 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8198006 2023.04.12 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8198005 2023.04.12 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8198004 2023.04.12 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8198003 2023.04.12 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8198002 2023.04.12 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8198001 2023.04.12 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8198000 2023.04.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8197999 2023.04.12 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8186661 2023.04.11 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8186660 2023.04.11 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8186659 2023.04.11 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8186658 2023.04.11 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8186657 2023.04.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8186656 2023.04.11 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8186655 2023.04.11 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8186654 2023.04.11 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8186653 2023.04.11 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8186652 2023.04.11 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8186651 2023.04.11 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8186650 2023.04.11 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8186649 2023.04.11 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8186648 2023.04.11 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8186647 2023.04.11 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8186646 2023.04.11 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8186645 2023.04.11 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8186644 2023.04.11 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8182404 2023.04.10 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8182403 2023.04.10 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8182402 2023.04.10 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8182401 2023.04.10 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8182400 2023.04.10 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8182399 2023.04.10 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8182398 2023.04.10 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 8182397 2023.04.10 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8182396 2023.04.10 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8182395 2023.04.10 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8182394 2023.04.10 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8182393 2023.04.10 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8182392 2023.04.10 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8182420 2023.04.10 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8182419 2023.04.10 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus