DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP PP . Obserwator: Piotr Pasterski

Liczba gatunków: 209

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 111 2340 48 48 0 6 15 27
2 14 16 52 14 0 0 3 11
3 182 6597 98 88 0 12 29 47
4 73 259 137 60 0 14 33 13
5 86 88 175 86 3 22 48 13
6 2 2 175 2 1 1 0 0
7 25 69 181 24 1 5 7 11
9 4 5 183 3 1 2 0 0
10 74 844 209 44 9 24 10 1
8 0 0 209 0 0 0 0 0
11 0 0 209 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9054951 2023.10.08 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9054952 2023.10.08 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9054672 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9054671 2023.10.08 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9054669 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9054714 2023.10.07 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9054713 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9055016 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9054712 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9054711 2023.10.07 PM
rzadki alka, Alca torda 6 9054692 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9054676 2023.10.07 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9054677 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9054690 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9054679 2023.10.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9054706 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9054674 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9054687 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9056351 2023.10.07 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9056386 2023.10.07 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9056387 2023.10.07 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9056378 2023.10.07 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9056355 2023.10.07 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9056379 2023.10.07 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9056382 2023.10.07 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 9056380 2023.10.07 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9056381 2023.10.07 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9056389 2023.10.07 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 23 9056353 2023.10.07 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9056350 2023.10.07 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 600 9056349 2023.10.07 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 18 9056352 2023.10.07 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9056354 2023.10.07 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9056066 2023.10.07 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9056067 2023.10.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9056221 2023.10.06 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9056223 2023.10.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9056204 2023.10.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9056197 2023.10.06 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9056196 2023.10.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9056192 2023.10.06 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9056193 2023.10.06 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9056189 2023.10.06 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9056195 2023.10.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9056191 2023.10.06 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9056190 2023.10.06 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9056124 2023.10.06 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9056207 2023.10.06 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9056213 2023.10.06 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9056226 2023.10.06 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9056210 2023.10.06 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 9056224 2023.10.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9056200 2023.10.06 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9050987 2023.10.06 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9056216 2023.10.06 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9050988 2023.10.06 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 9050986 2023.10.06 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9050978 2023.10.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9050984 2023.10.06 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9050983 2023.10.06 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 9050989 2023.10.06 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9056142 2023.10.06 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 9056176 2023.10.06 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9051395 2023.10.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 11 9051394 2023.10.06 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9050990 2023.10.06 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 9050977 2023.10.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9056199 2023.10.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9056101 2023.10.06 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9050985 2023.10.06 PM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9044247 2023.10.05 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9044191 2023.10.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9043913 2023.10.05 WM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9064269 2023.10.05 MB
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 8974718 2023.09.17 PK
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 8974696 2023.09.17 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8976080 2023.09.17 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8976079 2023.09.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8781451 2023.07.21 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 20 8781450 2023.07.21 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8781447 2023.07.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8781449 2023.07.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8781448 2023.07.21 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8781446 2023.07.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8781445 2023.07.21 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8781444 2023.07.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8781441 2023.07.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8781440 2023.07.21 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8781439 2023.07.21 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 24 8781443 2023.07.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8781438 2023.07.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8781442 2023.07.21 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8781437 2023.07.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8781436 2023.07.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8781435 2023.07.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8781434 2023.07.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8781432 2023.07.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8781433 2023.07.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8781431 2023.07.21 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8781429 2023.07.21 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8781430 2023.07.21 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8781428 2023.07.21 PK
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8741492 2023.07.09 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8672893 2023.06.20 PK
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8629538 2023.06.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8572339 2023.05.31 PK
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8540463 2023.05.27 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8529844 2023.05.25 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8521591 2023.05.23 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8593386 2023.05.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8593384 2023.05.13 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8593340 2023.05.13 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8593336 2023.05.13 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8593335 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8593207 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8593206 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8593205 2023.05.13 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8593389 2023.05.13 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8593390 2023.05.13 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8593533 2023.05.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8593532 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593531 2023.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8593514 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8593512 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8593510 2023.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8593508 2023.05.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8593506 2023.05.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8593204 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8593203 2023.05.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8593181 2023.05.13 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8593169 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8593168 2023.05.13 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8593167 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8593164 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8593162 2023.05.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8593161 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8593159 2023.05.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8593183 2023.05.13 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8593184 2023.05.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8593192 2023.05.13 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8593191 2023.05.13 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8593190 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593189 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8593188 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8593187 2023.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8593186 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8593185 2023.05.13 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8593157 2023.05.13 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8593550 2023.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8593607 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8593606 2023.05.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8593584 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8593583 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8593582 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8593581 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8593579 2023.05.13 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8593578 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8593608 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8593609 2023.05.13 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8593610 2023.05.13 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8593842 2023.05.13 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593837 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8593835 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8593812 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8593764 2023.05.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8593751 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8593690 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8593687 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8593577 2023.05.13 PK
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8593576 2023.05.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8593575 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8593557 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8593553 2023.05.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8593552 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8593551 2023.05.13 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8593549 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8593548 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8593541 2023.05.13 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8593535 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8593534 2023.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8593560 2023.05.13 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8593561 2023.05.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8593574 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8593573 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8593572 2023.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8593571 2023.05.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8593570 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8593569 2023.05.13 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8593568 2023.05.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8593567 2023.05.13 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 8593562 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8277693 2023.04.23 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8277731 2023.04.23 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8277816 2023.04.23 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8277815 2023.04.23 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8277732 2023.04.23 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8277826 2023.04.23 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8277825 2023.04.23 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8247255 2023.04.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8228050 2023.04.16 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8223332 2023.04.16 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8228207 2023.04.16 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8228206 2023.04.16 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 8228195 2023.04.15 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8228196 2023.04.15 PK
rzadki uszatka, Asio otus 2 8228267 2023.04.15 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8228212 2023.04.15 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8228209 2023.04.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8228247 2023.04.15 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8228231 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228248 2023.04.15 PK
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8228237 2023.04.15 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8228213 2023.04.15 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8228230 2023.04.15 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8228246 2023.04.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8228245 2023.04.15 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8228243 2023.04.15 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8228240 2023.04.15 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8228242 2023.04.15 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8228239 2023.04.15 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8228232 2023.04.15 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 8228214 2023.04.15 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8228234 2023.04.15 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8196740 2023.04.12 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8188238 2023.04.11 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8157123 2023.04.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8134141 2023.04.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8134145 2023.04.02 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 8134144 2023.04.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8134143 2023.04.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8134142 2023.04.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8134146 2023.04.02 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8134158 2023.04.01 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8134197 2023.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8134240 2023.04.01 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8134161 2023.04.01 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8134180 2023.04.01 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8134162 2023.04.01 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8134179 2023.04.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8134181 2023.04.01 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8134183 2023.04.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8134239 2023.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8134215 2023.04.01 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8134251 2023.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8134246 2023.04.01 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8134192 2023.04.01 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8134201 2023.04.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8134241 2023.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8134222 2023.04.01 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8134190 2023.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8134225 2023.04.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8134219 2023.04.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8134255 2023.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8134213 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8134204 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8134205 2023.04.01 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8134186 2023.04.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8134216 2023.04.01 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8134195 2023.04.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8134209 2023.04.01 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8134253 2023.04.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8134185 2023.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 8134184 2023.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8134187 2023.04.01 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8092020 2023.03.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8092019 2023.03.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8092021 2023.03.26 PK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8092018 2023.03.26 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8082963 2023.03.25 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8082956 2023.03.25 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8082954 2023.03.25 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8082955 2023.03.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8054770 2023.03.21 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8054771 2023.03.21 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8054769 2023.03.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 8066187 2023.03.18 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8066179 2023.03.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8066173 2023.03.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8066186 2023.03.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8066190 2023.03.18 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8066189 2023.03.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8066161 2023.03.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8066159 2023.03.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8066163 2023.03.18 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8066178 2023.03.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8066183 2023.03.18 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8066182 2023.03.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8066192 2023.03.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8066155 2023.03.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8066184 2023.03.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8066176 2023.03.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8066169 2023.03.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8066210 2023.03.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8066242 2023.03.18 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8066237 2023.03.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8066241 2023.03.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8066245 2023.03.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8066239 2023.03.18 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8066223 2023.03.18 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8066226 2023.03.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8066238 2023.03.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8066244 2023.03.18 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8066250 2023.03.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8066254 2023.03.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8066256 2023.03.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8066251 2023.03.18 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8066235 2023.03.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8066249 2023.03.18 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8066236 2023.03.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8066255 2023.03.18 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8066253 2023.03.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8066220 2023.03.18 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8066218 2023.03.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8066225 2023.03.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8066246 2023.03.18 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 9 8066224 2023.03.18 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 300 8066214 2023.03.18 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8066227 2023.03.18 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8066201 2023.03.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 8066257 2023.03.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8066234 2023.03.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8066194 2023.03.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 8066209 2023.03.18 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 8066208 2023.03.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 200 8066217 2023.03.18 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 8066205 2023.03.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8066203 2023.03.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 8066212 2023.03.18 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 8066207 2023.03.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 100 8066222 2023.03.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 15 8066248 2023.03.18 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8066202 2023.03.18 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 8066206 2023.03.18 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 400 8066199 2023.03.18 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8066231 2023.03.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 8066213 2023.03.18 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1100 8066232 2023.03.18 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 8066233 2023.03.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8066219 2023.03.18 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 8066197 2023.03.18 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8066229 2023.03.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8021751 2023.03.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8021752 2023.03.18 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8021753 2023.03.18 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 8066196 2023.03.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8015609 2023.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8015608 2023.03.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8015607 2023.03.17 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8015606 2023.03.17 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8015610 2023.03.17 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8015605 2023.03.17 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8015603 2023.03.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8015604 2023.03.17 PK
pospolity żuraw, Grus grus 800 8015601 2023.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8015602 2023.03.17 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 8015600 2023.03.17 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8009732 2023.03.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8009731 2023.03.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8003982 2023.03.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8003983 2023.03.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8003984 2023.03.14 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8003977 2023.03.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8003981 2023.03.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8003979 2023.03.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8003980 2023.03.14 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8003978 2023.03.14 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 7979744 2023.03.09 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7976115 2023.03.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7976116 2023.03.08 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7976113 2023.03.08 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7976114 2023.03.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7976112 2023.03.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7976110 2023.03.08 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7976109 2023.03.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7976111 2023.03.08 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7976108 2023.03.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7976106 2023.03.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7976105 2023.03.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7976107 2023.03.08 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7976102 2023.03.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7976103 2023.03.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7976104 2023.03.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7976100 2023.03.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7976101 2023.03.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7976097 2023.03.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7976099 2023.03.08 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7976098 2023.03.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7976096 2023.03.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7976095 2023.03.08 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 7976094 2023.03.08 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7976093 2023.03.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7960047 2023.03.05 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7960049 2023.03.05 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7960048 2023.03.05 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7960046 2023.03.05 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7960045 2023.03.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7960044 2023.03.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7960043 2023.03.05 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7960042 2023.03.05 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7960041 2023.03.05 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7958003 2023.03.04 MP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7957964 2023.03.04 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7958007 2023.03.04 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7957972 2023.03.04 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7957922 2023.03.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7958013 2023.03.04 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7958012 2023.03.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7958011 2023.03.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7958014 2023.03.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7958006 2023.03.04 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7958005 2023.03.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7957962 2023.03.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7958002 2023.03.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7957921 2023.03.04 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7957961 2023.03.04 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7957963 2023.03.04 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7958008 2023.03.04 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7957966 2023.03.04 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 7957965 2023.03.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7957898 2023.03.04 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7957836 2023.03.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7957835 2023.03.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7957819 2023.03.04 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7957832 2023.03.04 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 7957912 2023.03.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7957837 2023.03.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 30 7957895 2023.03.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 7957869 2023.03.04 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7957839 2023.03.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7957863 2023.03.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7957855 2023.03.04 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7957887 2023.03.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 7957859 2023.03.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7957884 2023.03.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7957872 2023.03.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 7957865 2023.03.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7957857 2023.03.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7957817 2023.03.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 11 7957883 2023.03.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 7 7957866 2023.03.04 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7957904 2023.03.04 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 7 7957861 2023.03.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7957906 2023.03.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7957890 2023.03.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7957892 2023.03.04 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7957841 2023.03.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7933372 2023.02.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7933371 2023.02.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7933373 2023.02.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7933370 2023.02.26 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 7933367 2023.02.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7933368 2023.02.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7933369 2023.02.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7933364 2023.02.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7933366 2023.02.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7933365 2023.02.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 7933363 2023.02.26 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7933361 2023.02.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7933362 2023.02.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7933360 2023.02.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7789560 2023.01.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7789559 2023.01.16 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7789558 2023.01.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7789556 2023.01.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7789557 2023.01.16 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7789554 2023.01.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7789555 2023.01.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7789553 2023.01.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7789552 2023.01.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7789547 2023.01.16 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7789544 2023.01.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7789548 2023.01.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7789551 2023.01.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7789549 2023.01.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7789546 2023.01.16 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7789545 2023.01.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7789550 2023.01.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7789543 2023.01.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7789542 2023.01.16 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7784247 2023.01.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7766065 2023.01.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7766066 2023.01.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7766067 2023.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7766063 2023.01.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7766061 2023.01.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7766059 2023.01.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7766058 2023.01.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7766064 2023.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7766062 2023.01.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7766060 2023.01.10 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7766053 2023.01.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7766055 2023.01.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7766057 2023.01.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7766054 2023.01.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7766050 2023.01.10 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 7766049 2023.01.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7766052 2023.01.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7766056 2023.01.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7766051 2023.01.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7763385 2023.01.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7763383 2023.01.09 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7763384 2023.01.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7763452 2023.01.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7763449 2023.01.07 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7763448 2023.01.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7763440 2023.01.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7763446 2023.01.07 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7763444 2023.01.07 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7763441 2023.01.07 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7763443 2023.01.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 7763442 2023.01.07 PK
pospolity kruk, Corvus corax 8 7763451 2023.01.07 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7763450 2023.01.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7763445 2023.01.07 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 7763455 2023.01.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7763438 2023.01.07 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 7763436 2023.01.07 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 7763437 2023.01.07 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 7763432 2023.01.07 PK
pospolity żuraw, Grus grus 8 7763453 2023.01.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7763435 2023.01.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7763434 2023.01.07 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7763433 2023.01.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 57 7763454 2023.01.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7763447 2023.01.07 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7763439 2023.01.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7763503 2023.01.07 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7763511 2023.01.07 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7763513 2023.01.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 400 7763510 2023.01.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7763504 2023.01.07 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7763469 2023.01.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7763470 2023.01.07 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7763490 2023.01.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7763502 2023.01.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 7763489 2023.01.07 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7763488 2023.01.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7763468 2023.01.07 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7763495 2023.01.07 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7763509 2023.01.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7763476 2023.01.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7763487 2023.01.07 PK
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 7763480 2023.01.07 PK
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7763486 2023.01.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7763494 2023.01.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 9 7763515 2023.01.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7763477 2023.01.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7763491 2023.01.07 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 7763492 2023.01.07 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7763493 2023.01.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7763500 2023.01.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 7763479 2023.01.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 7763483 2023.01.07 PK
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7763484 2023.01.07 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7763482 2023.01.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 7763481 2023.01.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 7763478 2023.01.07 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7763514 2023.01.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7763472 2023.01.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7763507 2023.01.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7763508 2023.01.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7763512 2023.01.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7763506 2023.01.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7763501 2023.01.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 7763473 2023.01.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 7763474 2023.01.07 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7763485 2023.01.07 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 7763505 2023.01.07 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7763424 2023.01.07 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7763426 2023.01.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7763422 2023.01.07 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...