DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes. Obserwator: Mariusz Dąbek

Liczba gatunków: 223

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 166 3789 70 70 1 17 16 36
2 44 198 72 24 0 2 5 17
3 273 3900 116 94 0 15 36 43
4 153 435 132 66 0 4 27 35
5 440 1287 199 137 1 34 65 37
6 115 242 204 60 0 16 22 22
7 18 146 206 14 0 2 5 7
8 14 188 206 11 0 1 7 3
9 18 54 206 15 0 2 5 8
10 234 1271 222 88 6 26 24 32
11 34 125 223 17 0 4 6 7
12 39 122 223 21 0 5 9 7
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9311844 2023.12.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9311843 2023.12.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9311842 2023.12.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9311841 2023.12.31
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9311840 2023.12.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9307591 2023.12.31
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9307590 2023.12.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9304944 2023.12.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9304942 2023.12.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9304943 2023.12.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9304941 2023.12.30
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9304939 2023.12.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9304940 2023.12.30
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9304938 2023.12.30
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9301527 2023.12.29
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9301528 2023.12.28
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9296002 2023.12.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9296005 2023.12.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9296004 2023.12.27
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9296003 2023.12.27
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 9295083 2023.12.26
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9295082 2023.12.26
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9295081 2023.12.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9292924 2023.12.26
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9292925 2023.12.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9292927 2023.12.26
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9292921 2023.12.24
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9292926 2023.12.24
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9292922 2023.12.24
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 9292920 2023.12.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9292923 2023.12.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9275271 2023.12.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9275270 2023.12.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9275269 2023.12.17
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9275268 2023.12.17
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9274193 2023.12.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9274194 2023.12.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9247007 2023.12.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9247006 2023.12.01
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9216663 2023.11.26
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9216662 2023.11.26
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9216661 2023.11.26
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9216659 2023.11.26
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9216658 2023.11.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9216660 2023.11.26
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9216657 2023.11.26
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9213601 2023.11.25
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9213602 2023.11.25
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 9213598 2023.11.25
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9213597 2023.11.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9213604 2023.11.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9213600 2023.11.25
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9213599 2023.11.25
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9213603 2023.11.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9201075 2023.11.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9201074 2023.11.19
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9201073 2023.11.19
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9194240 2023.11.18
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9194238 2023.11.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9194239 2023.11.18
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9194237 2023.11.18
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 9194236 2023.11.18
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9164231 2023.11.07
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153240 2023.11.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9153242 2023.11.04
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9153239 2023.11.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9153241 2023.11.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9153238 2023.11.04
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9141850 2023.11.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9141851 2023.11.01
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9141849 2023.11.01
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9141846 2023.11.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9141847 2023.11.01
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9132388 2023.10.29
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9132387 2023.10.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132389 2023.10.29
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9132390 2023.10.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9132391 2023.10.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9132386 2023.10.29
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9127129 2023.10.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9127128 2023.10.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9127130 2023.10.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9127131 2023.10.28
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9127127 2023.10.26
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9114265 2023.10.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9114266 2023.10.23
pospolity kos, Turdus merula 2 9114267 2023.10.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9114263 2023.10.23
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9114262 2023.10.23
pospolity kruk, Corvus corax 1 9114264 2023.10.23
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9110817 2023.10.22
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9110816 2023.10.22
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9110814 2023.10.22
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9110815 2023.10.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9109154 2023.10.22
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9106739 2023.10.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9106740 2023.10.21
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9106738 2023.10.17
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9088506 2023.10.15 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9088508 2023.10.15 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9088507 2023.10.15 KP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9084497 2023.10.15 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 22 9084496 2023.10.15 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9082508 2023.10.14 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9082506 2023.10.14 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 9082509 2023.10.14 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9082505 2023.10.14 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9082504 2023.10.14 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9082503 2023.10.14 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9082502 2023.10.14 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9082501 2023.10.14 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 9082499 2023.10.14 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9082498 2023.10.14 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9082500 2023.10.14 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9082496 2023.10.14 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 9082495 2023.10.14 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9082497 2023.10.14 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9080629 2023.10.14 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9080628 2023.10.14 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9080627 2023.10.14 MB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9080625 2023.10.14 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9080626 2023.10.14 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 14 9080623 2023.10.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9080624 2023.10.14 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9080621 2023.10.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 9080622 2023.10.14 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9076416 2023.10.13 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9076417 2023.10.13 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9076237 2023.10.13 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9076233 2023.10.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9076235 2023.10.13 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9076234 2023.10.13 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9076238 2023.10.13 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9076236 2023.10.13 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9076232 2023.10.13 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9076230 2023.10.13 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9076229 2023.10.13 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9076228 2023.10.13 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9076227 2023.10.13 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 26 9076225 2023.10.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9076226 2023.10.13 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9076224 2023.10.13 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9076223 2023.10.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9076222 2023.10.13 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9073219 2023.10.12 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9073221 2023.10.12 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9073218 2023.10.12 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9073217 2023.10.12 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9073222 2023.10.12 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9073216 2023.10.12 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9073215 2023.10.12 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9073211 2023.10.12 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 9073212 2023.10.12 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9073213 2023.10.12 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9073214 2023.10.12 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 9073209 2023.10.12 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9073210 2023.10.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9071614 2023.10.12 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9071613 2023.10.12 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9071610 2023.10.12 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9071612 2023.10.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9071615 2023.10.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9071611 2023.10.12 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 9 9071608 2023.10.12 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9071609 2023.10.12 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9071606 2023.10.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9071607 2023.10.12 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9071605 2023.10.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9071604 2023.10.12 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 21 9071602 2023.10.12 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9071603 2023.10.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 94 9070010 2023.10.11 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9070009 2023.10.11 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9070008 2023.10.11 MB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9070011 2023.10.11 MB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9069023 2023.10.11 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9069024 2023.10.11 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9069022 2023.10.11 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9069021 2023.10.11 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9069020 2023.10.11 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9069040 2023.10.11 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9069039 2023.10.11 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9069037 2023.10.11 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9069038 2023.10.11 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9069034 2023.10.11 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9069036 2023.10.11 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9069033 2023.10.11 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9069035 2023.10.11 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 14 9069032 2023.10.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 9069030 2023.10.11 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 9069028 2023.10.11 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9069031 2023.10.11 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9069029 2023.10.11 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9069027 2023.10.11 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9069026 2023.10.11 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 9069025 2023.10.11 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9067572 2023.10.10 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 9067571 2023.10.10 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9067587 2023.10.10 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 35 9067586 2023.10.10 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9067585 2023.10.10 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9067584 2023.10.10 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 12 9067588 2023.10.10 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9067583 2023.10.10 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9067582 2023.10.10 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 9067570 2023.10.10 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 9067581 2023.10.10 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9067580 2023.10.10 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9067579 2023.10.10 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9067578 2023.10.10 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9067576 2023.10.10 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9067573 2023.10.10 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 43 9067574 2023.10.10 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9067575 2023.10.10 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 9067567 2023.10.10 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9067568 2023.10.10 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9067566 2023.10.10 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 9067565 2023.10.10 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9067569 2023.10.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9067564 2023.10.10 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9067563 2023.10.10 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9067559 2023.10.10 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9067560 2023.10.10 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9067561 2023.10.10 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9067562 2023.10.10 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9067558 2023.10.10 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 9067556 2023.10.10 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9067555 2023.10.10 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9067557 2023.10.10 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9067554 2023.10.10 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9062726 2023.10.09 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9062725 2023.10.09 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9062758 2023.10.09 MB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9062756 2023.10.09 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9062754 2023.10.09 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9062757 2023.10.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9062755 2023.10.09 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9062752 2023.10.09 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9062753 2023.10.09 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9062751 2023.10.09 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9062749 2023.10.09 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9062750 2023.10.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9062748 2023.10.09 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9062746 2023.10.09 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9062747 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9062744 2023.10.09 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9062743 2023.10.09 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9062745 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9062738 2023.10.09 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9062741 2023.10.09 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9062734 2023.10.09 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9062737 2023.10.09 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9062736 2023.10.09 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9062735 2023.10.09 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9062727 2023.10.09 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9062742 2023.10.09 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9062728 2023.10.09 MB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9062733 2023.10.09 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9062729 2023.10.09 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9062730 2023.10.09 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 39 9062739 2023.10.09 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9062732 2023.10.09 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9062740 2023.10.09 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9062731 2023.10.09 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9060126 2023.10.08 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9060124 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9060121 2023.10.08 PM
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9060123 2023.10.08 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9060122 2023.10.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9060120 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 9060125 2023.10.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9060118 2023.10.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9060119 2023.10.08 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9060115 2023.10.08 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9060114 2023.10.08 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9060112 2023.10.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9060111 2023.10.08 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9060108 2023.10.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9060110 2023.10.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9060109 2023.10.08 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9060107 2023.10.08 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9060104 2023.10.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9060105 2023.10.08 MB
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9060100 2023.10.08 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 9060101 2023.10.08 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9060102 2023.10.08 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9060106 2023.10.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9060103 2023.10.07 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 9045801 2023.10.05
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9045802 2023.10.05
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 9045799 2023.10.05
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 9045798 2023.10.05
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 9045796 2023.10.05
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9045797 2023.10.05
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9045795 2023.10.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9045800 2023.10.05
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9040951 2023.10.03
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9040949 2023.10.03
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9040948 2023.10.03
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9040947 2023.10.03
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 9040946 2023.10.03
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9040945 2023.10.03
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9040944 2023.10.03
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9040943 2023.10.03
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9040942 2023.10.03
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 9040941 2023.10.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9040940 2023.10.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8963155 2023.09.14
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8963156 2023.09.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8963157 2023.09.14
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8961182 2023.09.13
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8961177 2023.09.13
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8961180 2023.09.13
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8960717 2023.09.13
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8960720 2023.09.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8960719 2023.09.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8960722 2023.09.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8960718 2023.09.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8960721 2023.09.13
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8948274 2023.09.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8927820 2023.09.03
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8927814 2023.09.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8927816 2023.09.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8927818 2023.09.03
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8927811 2023.09.03
rzadki żołna, Merops apiaster 35 8892426 2023.08.25
rzadki żołna, Merops apiaster 8 8892424 2023.08.25
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8892427 2023.08.25
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8892423 2023.08.25
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8892425 2023.08.24
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8892421 2023.08.24
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8892422 2023.08.24
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8892428 2023.08.24
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8892419 2023.08.24
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 120 8892420 2023.08.24
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8881894 2023.08.21
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8855869 2023.08.13
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8855870 2023.08.13
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8855868 2023.08.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8814684 2023.07.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8814685 2023.07.31
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8812257 2023.07.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8812255 2023.07.30
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8812254 2023.07.30
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8812251 2023.07.30
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8812252 2023.07.30
pospolity kruk, Corvus corax 1 8812253 2023.07.30
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8812250 2023.07.30
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8789859 2023.07.23
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8789858 2023.07.23
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8789857 2023.07.23
pospolity łyska, Fulica atra 3 8789855 2023.07.23
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8789856 2023.07.23
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8789854 2023.07.23
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8789875 2023.07.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8789874 2023.07.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8789872 2023.07.09
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8702811 2023.06.28
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8693071 2023.06.25
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8693069 2023.06.25
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8693068 2023.06.25
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8693066 2023.06.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 8693065 2023.06.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8693064 2023.06.22
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8693072 2023.06.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8666195 2023.06.18
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8666194 2023.06.18
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8666193 2023.06.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8666197 2023.06.18
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8666192 2023.06.18
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8666196 2023.06.18
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8666191 2023.06.18
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8666190 2023.06.18
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8666187 2023.06.18
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8666188 2023.06.18
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 8666186 2023.06.18
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8666189 2023.06.17
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8654356 2023.06.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8646861 2023.06.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 8646860 2023.06.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8646857 2023.06.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8646858 2023.06.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8646856 2023.06.14
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8633216 2023.06.11
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8633215 2023.06.11
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8633214 2023.06.11
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8633212 2023.06.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8626049 2023.06.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8626050 2023.06.10
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8626048 2023.06.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8614192 2023.06.08
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 8614190 2023.06.08
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8614189 2023.06.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8614191 2023.06.08
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8614187 2023.06.08
pospolity łyska, Fulica atra 1 8614185 2023.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8614188 2023.06.08
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8614184 2023.06.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8614186 2023.06.08
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8614182 2023.06.08
pospolity łyska, Fulica atra 8 8614183 2023.06.08
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8610393 2023.06.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8610392 2023.06.08
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8610389 2023.06.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8610390 2023.06.08
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8610388 2023.06.08
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8610386 2023.06.08
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8610385 2023.06.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8610387 2023.06.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 8610384 2023.06.08
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8610382 2023.06.08
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8607410 2023.06.07
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8607408 2023.06.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8607407 2023.06.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8607409 2023.06.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8607406 2023.06.07
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8603644 2023.06.06
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8603646 2023.06.05
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8603645 2023.06.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8603643 2023.06.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8603642 2023.06.04 WP
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8590063 2023.06.04 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8590061 2023.06.04 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8590062 2023.06.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8584396 2023.06.03 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582751 2023.06.03 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8582753 2023.06.03 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8582749 2023.06.03 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8580240 2023.06.02 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8580238 2023.06.02 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8580237 2023.06.02 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8580239 2023.06.02 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8580235 2023.06.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8580241 2023.06.02 PM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8580243 2023.06.02 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8580233 2023.06.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8580236 2023.06.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 8580242 2023.06.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8580234 2023.06.02 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8580232 2023.06.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8577662 2023.06.02 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8577663 2023.06.02 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8577659 2023.06.02 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8577660 2023.06.02 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8577661 2023.06.02 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8577657 2023.06.02 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8577658 2023.06.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8577655 2023.06.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8577654 2023.06.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8577653 2023.06.02 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8577652 2023.06.02 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8574830 2023.06.01 MB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8574831 2023.06.01 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8574828 2023.06.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8574829 2023.06.01 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8574832 2023.06.01 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8574826 2023.06.01 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8574838 2023.06.01 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8573910 2023.06.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8573909 2023.06.01 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8573911 2023.06.01 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8573908 2023.06.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8573907 2023.06.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8573906 2023.06.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8573905 2023.06.01 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8573486 2023.06.01 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8573484 2023.06.01 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8573482 2023.06.01 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8573480 2023.06.01 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8573481 2023.06.01 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8573479 2023.06.01 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8573483 2023.06.01 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8569662 2023.05.31 MB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8569663 2023.05.31 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8569660 2023.05.31 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8569659 2023.05.31 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8569661 2023.05.31 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8569658 2023.05.31 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8569657 2023.05.31 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8568584 2023.05.31 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 8568282 2023.05.31 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8568087 2023.05.31 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8568085 2023.05.31 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8568086 2023.05.31 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8568084 2023.05.31 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8568082 2023.05.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8568088 2023.05.31 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8568080 2023.05.31 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8568081 2023.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8568083 2023.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8565494 2023.05.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8565495 2023.05.30 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 8565491 2023.05.30 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8565493 2023.05.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8565490 2023.05.30 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8565489 2023.05.30 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8565487 2023.05.30 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8565485 2023.05.30 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8565486 2023.05.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8565492 2023.05.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8565488 2023.05.30 MB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8563155 2023.05.30 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8563152 2023.05.30 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8563153 2023.05.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 8563154 2023.05.30 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8562356 2023.05.30 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8562358 2023.05.30 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8562357 2023.05.30 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 8559496 2023.05.29 MB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8559495 2023.05.29 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8559494 2023.05.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8557879 2023.05.29 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8557878 2023.05.29 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8557877 2023.05.29 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8557874 2023.05.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8557875 2023.05.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8553181 2023.05.28 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8553180 2023.05.28 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8553179 2023.05.28 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8553178 2023.05.28 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8551670 2023.05.28 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549150 2023.05.28 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8549152 2023.05.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8549151 2023.05.28 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8549148 2023.05.28 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8549147 2023.05.28 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8549146 2023.05.28 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8549149 2023.05.28 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8549145 2023.05.28 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8549144 2023.05.28 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8549143 2023.05.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8545426 2023.05.27 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8545425 2023.05.27 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8545421 2023.05.27 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8545422 2023.05.27 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8543168 2023.05.27 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541955 2023.05.27 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8541957 2023.05.27 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8541956 2023.05.27 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8541954 2023.05.27 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8541953 2023.05.27 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8541951 2023.05.27 MB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8541950 2023.05.27 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8541949 2023.05.27 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8541952 2023.05.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8537654 2023.05.26 MB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8537653 2023.05.26 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8537652 2023.05.26 MB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8537651 2023.05.26 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8537650 2023.05.26 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 8535467 2023.05.26 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8535468 2023.05.26 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8535466 2023.05.26 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8535465 2023.05.26 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8535464 2023.05.26 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8535463 2023.05.26 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8535461 2023.05.26 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8535462 2023.05.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8535460 2023.05.26 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8535459 2023.05.26 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8535457 2023.05.26 MB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8535458 2023.05.26 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8531935 2023.05.25 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8531933 2023.05.25 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8531934 2023.05.25 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8531932 2023.05.25 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8531931 2023.05.25 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8531930 2023.05.25 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8531927 2023.05.25 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8531929 2023.05.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8531928 2023.05.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8531936 2023.05.25 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8531925 2023.05.25 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8531926 2023.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8529441 2023.05.25 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8529440 2023.05.25 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8529439 2023.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8529435 2023.05.25 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8529438 2023.05.25 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8529437 2023.05.25 MB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8529436 2023.05.25 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8529434 2023.05.25 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8529432 2023.05.25 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8529433 2023.05.25 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8529430 2023.05.25 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8529431 2023.05.25 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8529427 2023.05.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8529429 2023.05.25 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8529428 2023.05.25 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8529442 2023.05.25 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8529425 2023.05.25 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8529426 2023.05.25 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8529424 2023.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8529423 2023.05.25 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8529422 2023.05.25 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8529420 2023.05.25 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8529419 2023.05.25 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8529421 2023.05.25 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8526519 2023.05.24 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8526518 2023.05.24 PM
pospolity kruk, Corvus corax 6 8526520 2023.05.24 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8526517 2023.05.24 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8524765 2023.05.24 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8524766 2023.05.24 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8524761 2023.05.24 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8524780 2023.05.24 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8524781 2023.05.24 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8524779 2023.05.24 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8524776 2023.05.24 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8524782 2023.05.24 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8524778 2023.05.24 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8524777 2023.05.24 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8524774 2023.05.24 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8524775 2023.05.24 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8524773 2023.05.24 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8524771 2023.05.24 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 8524772 2023.05.24 MB
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8524770 2023.05.24 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8524768 2023.05.24 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8524769 2023.05.24 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8524767 2023.05.24 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8524760 2023.05.24 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8524763 2023.05.24 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8524757 2023.05.24 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8524758 2023.05.24 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8524756 2023.05.24 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8524764 2023.05.24 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8524754 2023.05.24 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8524755 2023.05.24 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8524753 2023.05.24 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 8524759 2023.05.24 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8524749 2023.05.24 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8524748 2023.05.24 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8524750 2023.05.24 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8524762 2023.05.24 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8524752 2023.05.24 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8524751 2023.05.24 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8521619 2023.05.23 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8521621 2023.05.23 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8521618 2023.05.23 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8521615 2023.05.23 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8521614 2023.05.23 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8521611 2023.05.23 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8521616 2023.05.23 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8521613 2023.05.23 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8521617 2023.05.23 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8521609 2023.05.23 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8521610 2023.05.23 MB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8519566 2023.05.23 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8519565 2023.05.23 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8519562 2023.05.23 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8519557 2023.05.23 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8519556 2023.05.23 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8519560 2023.05.23 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8519555 2023.05.23 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8519559 2023.05.23 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8519564 2023.05.23 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8519563 2023.05.23 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8519561 2023.05.23 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8519558 2023.05.23 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8519554 2023.05.23 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8519553 2023.05.23 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8519551 2023.05.23 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 8 8519550 2023.05.23 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8519552 2023.05.23 MB
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 8519549 2023.05.23 MB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8519547 2023.05.23 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8519545 2023.05.23 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8519546 2023.05.23 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8519543 2023.05.23 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8519540 2023.05.23 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8519548 2023.05.23 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8519539 2023.05.23 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8519541 2023.05.23 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8519537 2023.05.23 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8519542 2023.05.23 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8519536 2023.05.23 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8519534 2023.05.23 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 6 8519538 2023.05.23 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8519533 2023.05.23 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8519535 2023.05.23 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8516364 2023.05.22 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8516362 2023.05.22 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8516363 2023.05.22 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8516361 2023.05.22 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8516365 2023.05.22 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8516358 2023.05.22 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8516360 2023.05.22 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8516359 2023.05.22 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8516367 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 8516357 2023.05.22 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8516366 2023.05.22 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8519544 2023.05.22 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8513533 2023.05.22 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8513534 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8513531 2023.05.22 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8513530 2023.05.22 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 8513532 2023.05.22 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8513529 2023.05.22 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8513528 2023.05.22 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8513527 2023.05.22 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8513525 2023.05.22 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 8513526 2023.05.22 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8513523 2023.05.22 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8513521 2023.05.22 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8513520 2023.05.22 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 8513522 2023.05.22 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8513518 2023.05.22 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8513517 2023.05.22 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8513519 2023.05.22 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8513515 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 35 8513524 2023.05.22 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 8513513 2023.05.22 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8513516 2023.05.22 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8513514 2023.05.22 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 8513511 2023.05.22 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8513509 2023.05.22 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 8513508 2023.05.22 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8513510 2023.05.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8513512 2023.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8513506 2023.05.22 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8513507 2023.05.22 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8513502 2023.05.22 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8513499 2023.05.22 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8513501 2023.05.22 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8513498 2023.05.22 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8513500 2023.05.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8513503 2023.05.22 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8513504 2023.05.22 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8513497 2023.05.22 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8509161 2023.05.21 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8509160 2023.05.21 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8505873 2023.05.21 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8505877 2023.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8505875 2023.05.21 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8505871 2023.05.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8505876 2023.05.21 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8505869 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8505872 2023.05.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8505874 2023.05.21 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8505868 2023.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8505870 2023.05.21 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8505867 2023.05.21 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8493291 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8493290 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8493289 2023.05.20 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8491886 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8491883 2023.05.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8491887 2023.05.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8491885 2023.05.20 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8491884 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8491882 2023.05.20 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8491880 2023.05.20 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 10 8491878 2023.05.20 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8491877 2023.05.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8491881 2023.05.20 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8491879 2023.05.20 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8491875 2023.05.20 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8491874 2023.05.20 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8491876 2023.05.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8488208 2023.05.19 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8488206 2023.05.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8488209 2023.05.19 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8488203 2023.05.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8488201 2023.05.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8488204 2023.05.19 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8488199 2023.05.19 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8488200 2023.05.19 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8488207 2023.05.19 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8488198 2023.05.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8488195 2023.05.19 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8488202 2023.05.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8488210 2023.05.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8488197 2023.05.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8488196 2023.05.19 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8488205 2023.05.19 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8488184 2023.05.19 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8488192 2023.05.19 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8488194 2023.05.19 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8488186 2023.05.19 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8488191 2023.05.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8488193 2023.05.19 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8488187 2023.05.19 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8488182 2023.05.19 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8488188 2023.05.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8488180 2023.05.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8488189 2023.05.19 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8488173 2023.05.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8488190 2023.05.19 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8488176 2023.05.19 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8488185 2023.05.19 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8488178 2023.05.19 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8483577 2023.05.18 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8483576 2023.05.18 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8481271 2023.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8481270 2023.05.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8481269 2023.05.18 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8481287 2023.05.18 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8481286 2023.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8481282 2023.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8481283 2023.05.18 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8481285 2023.05.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8481281 2023.05.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8481280 2023.05.18 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8481279 2023.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8481277 2023.05.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8481284 2023.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8481275 2023.05.18 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8481276 2023.05.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8481266 2023.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8481265 2023.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8481264 2023.05.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8481267 2023.05.18 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8481263 2023.05.18 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8481268 2023.05.18 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8481262 2023.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8479039 2023.05.17 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8479040 2023.05.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8479038 2023.05.17 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 8479034 2023.05.17 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8479037 2023.05.17 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8479033 2023.05.17 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8479035 2023.05.17 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8475805 2023.05.16 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8474752 2023.05.16 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8474753 2023.05.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8474751 2023.05.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8474749 2023.05.16 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8474748 2023.05.16 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8474747 2023.05.16 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8474746 2023.05.16 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8474745 2023.05.16 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8474744 2023.05.16 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8474743 2023.05.16 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8474741 2023.05.16 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8474742 2023.05.16 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8474740 2023.05.16 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8474738 2023.05.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8474739 2023.05.16 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8474733 2023.05.16 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8474735 2023.05.16 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8474734 2023.05.16 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8474731 2023.05.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8474732 2023.05.16 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8474736 2023.05.16 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8474727 2023.05.16 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8474730 2023.05.16 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8474726 2023.05.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8474725 2023.05.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8474728 2023.05.16 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8474729 2023.05.16 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8474722 2023.05.16 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8474723 2023.05.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8474724 2023.05.15 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8467877 2023.05.15 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8467878 2023.05.15 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8467880 2023.05.15 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8467879 2023.05.15 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8467876 2023.05.15 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8467881 2023.05.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 15 8467882 2023.05.15 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8467873 2023.05.15 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 60 8467868 2023.05.15 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8467872 2023.05.15 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8467867 2023.05.15 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8467874 2023.05.15 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8467869 2023.05.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8467871 2023.05.15 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8467866 2023.05.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8467870 2023.05.15 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8467861 2023.05.15 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8467862 2023.05.15 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8467865 2023.05.15 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8467864 2023.05.15 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8467860 2023.05.15 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8467863 2023.05.15 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8463033 2023.05.14 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8463042 2023.05.14 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8463034 2023.05.14 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8463028 2023.05.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8463039 2023.05.14 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8463031 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8463050 2023.05.14 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8463044 2023.05.14 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8463054 2023.05.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8463051 2023.05.14 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8463040 2023.05.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8463045 2023.05.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8463047 2023.05.14 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8463037 2023.05.14 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8463041 2023.05.14 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8463036 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8463038 2023.05.14 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8463035 2023.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8463048 2023.05.10
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8411405 2023.05.09
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8411407 2023.05.07
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8411406 2023.05.07
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8411403 2023.05.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8389415 2023.05.05
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8389414 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8389412 2023.05.05
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8389413 2023.05.05
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8389411 2023.05.05
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8371287 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 8371288 2023.05.03
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8371286 2023.05.03
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8371283 2023.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8371284 2023.05.03
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8371285 2023.05.03
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8353216 2023.05.01
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8353214 2023.05.01
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8353215 2023.04.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8317099 2023.04.28
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8317098 2023.04.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8311530 2023.04.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8311531 2023.04.26
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8287698 2023.04.23
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8287699 2023.04.23
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8287700 2023.04.23
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8287702 2023.04.23
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8287696 2023.04.23
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8287694 2023.04.23
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8287692 2023.04.23
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8287701 2023.04.23