DRUŻYNA

Drużyna: Mydlarnia Cztery Szpaki. Obserwator: Tomasz Kudaszewicz

Liczba gatunków: 115

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 37 1011 26 26 0 1 12 13
2 103 1571 84 73 1 18 23 31
3 100 5355 108 65 0 8 19 38
4 24 121 113 23 0 0 13 10
5 3 4 115 3 0 0 2 1
6 0 0 115 0 0 0 0 0
7 0 0 115 0 0 0 0 0
8 0 0 115 0 0 0 0 0
9 0 0 115 0 0 0 0 0
10 0 0 115 0 0 0 0 0
11 0 0 115 0 0 0 0 0
12 0 0 115 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8365731 2023.05.03 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8365728 2023.05.03 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8365516 2023.05.03 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8365504 2023.04.22 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8206579 2023.04.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8206580 2023.04.14 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8198886 2023.04.13 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8153329 2023.04.04 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8153312 2023.04.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8153403 2023.04.04 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8153291 2023.04.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8153402 2023.04.04 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8153286 2023.04.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8153288 2023.04.04 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 8153305 2023.04.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8153404 2023.04.04 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8153287 2023.04.04 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8153327 2023.04.04 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8153293 2023.04.04 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8153303 2023.04.04 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8153298 2023.04.04 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8153297 2023.04.04 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8153295 2023.04.04 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8153309 2023.04.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8153289 2023.04.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8153313 2023.04.04 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 8153292 2023.04.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8076690 2023.03.25 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8076695 2023.03.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8076692 2023.03.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8076693 2023.03.25 PL
pospolity łyska, Fulica atra 60 8076694 2023.03.25 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8076691 2023.03.25 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8076687 2023.03.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8076688 2023.03.25 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8076686 2023.03.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8076689 2023.03.25 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 800 8076684 2023.03.25 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8076685 2023.03.25 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8076683 2023.03.25 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 8076681 2023.03.25 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8076680 2023.03.25 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8076677 2023.03.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8076678 2023.03.25 PL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8076679 2023.03.25 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8076675 2023.03.25 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8082820 2023.03.25 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8082821 2023.03.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8082795 2023.03.25 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 8076674 2023.03.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8076676 2023.03.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 20 8076673 2023.03.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8076670 2023.03.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8076671 2023.03.23 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8076669 2023.03.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8076668 2023.03.23 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8076667 2023.03.23 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8076665 2023.03.23 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 8076666 2023.03.23 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8076664 2023.03.23 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8076663 2023.03.23 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 8076659 2023.03.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8076660 2023.03.22 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8076661 2023.03.22 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8076662 2023.03.22 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8076658 2023.03.22 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8055461 2023.03.21 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 8055460 2023.03.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8045734 2023.03.20 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8045733 2023.03.20 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8045732 2023.03.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8049366 2023.03.20 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8049365 2023.03.20 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8039559 2023.03.19 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8039558 2023.03.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8039561 2023.03.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8039560 2023.03.19 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8039555 2023.03.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8039554 2023.03.19 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8039557 2023.03.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8039553 2023.03.19 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8016065 2023.03.17 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 8016062 2023.03.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8016064 2023.03.17 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8016063 2023.03.17 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8016061 2023.03.17 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8002879 2023.03.14 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 8002878 2023.03.14 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 8002877 2023.03.14 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8002876 2023.03.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8002875 2023.03.14 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2500 7998334 2023.03.13 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7998333 2023.03.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7998335 2023.03.13 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 7998336 2023.03.13 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 90 7998332 2023.03.13 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7985343 2023.03.11 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7985342 2023.03.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 7985340 2023.03.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7985341 2023.03.11 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7985337 2023.03.11 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7985339 2023.03.11 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7985338 2023.03.11 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7982177 2023.03.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7968276 2023.03.06 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7968272 2023.03.06 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 7968267 2023.03.06 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7968271 2023.03.06 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 7968270 2023.03.06 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7968269 2023.03.06 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 7968273 2023.03.06 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 7968278 2023.03.06 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7968275 2023.03.06 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7968274 2023.03.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7968268 2023.03.06 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7968266 2023.03.06 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7968264 2023.03.06 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 7968265 2023.03.06 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7968263 2023.03.06 PL
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 7968277 2023.03.06 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7957510 2023.03.04 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7957506 2023.03.04 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7957508 2023.03.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7957505 2023.03.04 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7957507 2023.03.04 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7957503 2023.03.04 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 7943871 2023.03.01 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7936690 2023.02.27 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7936670 2023.02.27 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7936668 2023.02.27 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7936669 2023.02.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7932941 2023.02.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7932939 2023.02.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 7 7932940 2023.02.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7932938 2023.02.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 17 7930351 2023.02.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 80 7928452 2023.02.25 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7928449 2023.02.25 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7928460 2023.02.25 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7928476 2023.02.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7928520 2023.02.25 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7928633 2023.02.25 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7928475 2023.02.25 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7928654 2023.02.25 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7928513 2023.02.25 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7928455 2023.02.24 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 7928450 2023.02.24 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7928448 2023.02.24 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7928446 2023.02.24 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 7928447 2023.02.24 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 7928443 2023.02.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7928445 2023.02.24 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7928444 2023.02.24 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7915393 2023.02.22 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7915392 2023.02.22 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7915391 2023.02.22 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7915390 2023.02.22 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7915389 2023.02.22 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7915388 2023.02.22 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7901260 2023.02.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7901258 2023.02.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 7901257 2023.02.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7901255 2023.02.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7901259 2023.02.18 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7901253 2023.02.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7901251 2023.02.18 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7901252 2023.02.18 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 7901254 2023.02.18 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 9 7901250 2023.02.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 7 7894618 2023.02.16 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7894615 2023.02.16 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 7894616 2023.02.16 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7894617 2023.02.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7888224 2023.02.13 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 7888211 2023.02.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7888237 2023.02.13 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 7930328 2023.02.13 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7930324 2023.02.13 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7930329 2023.02.13 PM
pospolity łyska, Fulica atra 10 7888212 2023.02.13 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 7888210 2023.02.13 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7930331 2023.02.13 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7886700 2023.02.12 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 7886638 2023.02.12 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7886701 2023.02.12 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7886687 2023.02.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7886650 2023.02.12 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7886651 2023.02.12 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7886654 2023.02.12 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7886653 2023.02.12 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 7886652 2023.02.12 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 7886703 2023.02.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 7886704 2023.02.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 300 7886702 2023.02.12 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7886648 2023.02.12 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 7886640 2023.02.12 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7886642 2023.02.12 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 7886649 2023.02.12 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7886639 2023.02.12 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 7886641 2023.02.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7886644 2023.02.12 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7886646 2023.02.12 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7886643 2023.02.12 PM
rzadki alka, Alca torda 4 7886647 2023.02.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7890459 2023.02.12 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7930535 2023.02.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7930524 2023.02.12 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7930538 2023.02.12 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7877102 2023.02.11 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7877101 2023.02.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 7877103 2023.02.11 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 7877108 2023.02.11 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 7877104 2023.02.11 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 7877107 2023.02.11 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 7877105 2023.02.11 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7877098 2023.02.11 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7877109 2023.02.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7877110 2023.02.11 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7877113 2023.02.11 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7877114 2023.02.11 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7877111 2023.02.11 MB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7877112 2023.02.11 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7865299 2023.02.08 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7865298 2023.02.08 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 7864980 2023.02.07 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7864977 2023.02.07 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7864979 2023.02.07 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7864978 2023.02.07 PL
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 7864975 2023.02.06 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7864976 2023.02.06 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7823589 2023.01.26 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7823591 2023.01.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7816303 2023.01.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7816301 2023.01.24 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7816302 2023.01.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7816300 2023.01.24 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7816296 2023.01.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 7816298 2023.01.24 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7816297 2023.01.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7816295 2023.01.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7818820 2023.01.24 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 7818759 2023.01.24 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7823597 2023.01.24 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 7818760 2023.01.24 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7823598 2023.01.24 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7807174 2023.01.22 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 7807177 2023.01.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 20 7807181 2023.01.22 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7807175 2023.01.22 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7807180 2023.01.22 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 7806750 2023.01.21 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7806752 2023.01.21 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7806748 2023.01.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7806753 2023.01.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7806751 2023.01.21 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7806749 2023.01.21 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 18 7806880 2023.01.21 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7806754 2023.01.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 15 7801113 2023.01.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7801112 2023.01.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7801110 2023.01.20 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7801109 2023.01.20 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7801111 2023.01.20 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7792296 2023.01.16 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7792300 2023.01.16 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 7792298 2023.01.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7792297 2023.01.16 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...