DRUŻYNA

Drużyna: Vogelfart. Obserwator: Patryk Ptak

Liczba gatunków: 166

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 31 269 25 25 2 4 11 8
2 39 309 47 33 0 4 14 15
3 69 195 70 37 0 6 17 14
4 122 176 109 64 0 10 30 24
5 148 240 159 119 0 23 50 46
6 22 27 166 16 0 7 7 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8612676 2023.06.08 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8589077 2023.06.04 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8589076 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8589075 2023.06.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8589074 2023.06.04 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8589073 2023.06.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8589072 2023.06.04 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8589071 2023.06.04 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8589070 2023.06.04 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8584341 2023.06.03 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8584340 2023.06.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8584339 2023.06.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8584337 2023.06.03 ŚL
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8584342 2023.06.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8584336 2023.06.03 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8584334 2023.06.03 ŚL
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8584335 2023.06.03 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8584332 2023.06.03 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8584338 2023.06.03 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8584333 2023.06.03 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8584331 2023.06.03 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8584330 2023.06.03 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8556157 2023.05.28 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556158 2023.05.28 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8520731 2023.05.23 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8520732 2023.05.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8484112 2023.05.19 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8469227 2023.05.15 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8468773 2023.05.15 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8468772 2023.05.15 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8468774 2023.05.15 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8446941 2023.05.13 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8446939 2023.05.13 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8446942 2023.05.13 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8446951 2023.05.13 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8446936 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8446937 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8446935 2023.05.13 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8446950 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8446938 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8446934 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8446933 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8443334 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8443333 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8443332 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8443331 2023.05.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8442401 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8442403 2023.05.13 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8442402 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8442413 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8442412 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8442411 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8442410 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8442409 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8442408 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8442407 2023.05.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8442406 2023.05.13 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8442405 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8442404 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8439654 2023.05.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8439653 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8439650 2023.05.13 ŚL
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8439647 2023.05.13 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8439646 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8439649 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8439648 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8439645 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8439644 2023.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8439643 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8439639 2023.05.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8439641 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8439642 2023.05.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8439637 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8442869 2023.05.13 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8439652 2023.05.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 8439651 2023.05.13 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8439640 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8439638 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8437793 2023.05.13 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8437792 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8437791 2023.05.13 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8437790 2023.05.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8437783 2023.05.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8437786 2023.05.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8437788 2023.05.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8437781 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8437789 2023.05.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8437784 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8437782 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8437780 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8437785 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8437787 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8437779 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8437778 2023.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8437777 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8437776 2023.05.13 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8437775 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8437774 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8437773 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8437772 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8437771 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8437770 2023.05.13 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8437769 2023.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8437768 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8437767 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8437766 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8437765 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8437764 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8437763 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8437762 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8437761 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8437760 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8437759 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8437758 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8437757 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8437756 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8437755 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8437754 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8437753 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8437752 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8437751 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8437750 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8437749 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8437748 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8437745 2023.05.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8437747 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8437746 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8437744 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8437743 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8437742 2023.05.13 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8437739 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8437741 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8437738 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8437737 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8437735 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8437734 2023.05.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8437736 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8437740 2023.05.13 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8437733 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8437732 2023.05.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8435957 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8435933 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8435939 2023.05.13 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8448298 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8448295 2023.05.13 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8448296 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8448297 2023.05.13 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8434468 2023.05.12 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8434467 2023.05.12 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8434466 2023.05.12 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8434465 2023.05.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8434464 2023.05.12 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8434462 2023.05.12 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8434461 2023.05.12 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8434459 2023.05.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8434460 2023.05.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8434463 2023.05.12 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8430308 2023.05.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8430307 2023.05.12 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8430306 2023.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8430305 2023.05.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8430304 2023.05.12 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8430303 2023.05.12 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8430302 2023.05.12 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 8430301 2023.05.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8430300 2023.05.12 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8430298 2023.05.12 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8430299 2023.05.12 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8341006 2023.05.01 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8341005 2023.05.01 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8334119 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8334114 2023.04.30 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8334118 2023.04.30 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8334117 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8334113 2023.04.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8334115 2023.04.30 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8334116 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8334112 2023.04.30 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8324756 2023.04.29 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8324519 2023.04.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8324508 2023.04.29 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8320432 2023.04.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8320423 2023.04.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8320428 2023.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8320425 2023.04.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8320426 2023.04.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8320430 2023.04.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8320424 2023.04.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8320427 2023.04.29 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8320422 2023.04.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8320421 2023.04.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8320429 2023.04.29 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8320431 2023.04.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8320416 2023.04.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8320408 2023.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8320415 2023.04.29 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8320470 2023.04.29 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8320420 2023.04.29 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8320406 2023.04.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8320399 2023.04.29 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8320412 2023.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8320400 2023.04.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8320398 2023.04.29 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8320419 2023.04.29 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8320411 2023.04.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8320394 2023.04.29 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8320395 2023.04.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8320390 2023.04.29 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8320392 2023.04.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8320404 2023.04.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8320417 2023.04.29 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8320405 2023.04.29 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8320402 2023.04.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8320401 2023.04.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8320403 2023.04.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8320414 2023.04.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8320413 2023.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8320396 2023.04.29 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 8320397 2023.04.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8320418 2023.04.29 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8320410 2023.04.29 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8320409 2023.04.29 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8320393 2023.04.29 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8320391 2023.04.29 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8320407 2023.04.29 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8316678 2023.04.28 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8316677 2023.04.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8316676 2023.04.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8303707 2023.04.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8303706 2023.04.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8303722 2023.04.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8303720 2023.04.26 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8303719 2023.04.26 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8303721 2023.04.26 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8303726 2023.04.26 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8303715 2023.04.26 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8303716 2023.04.26 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8303709 2023.04.26 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8303714 2023.04.26 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8303710 2023.04.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8303712 2023.04.26 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8303708 2023.04.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8303711 2023.04.26 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8303718 2023.04.26 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8303713 2023.04.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8303717 2023.04.26 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8300601 2023.04.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8258802 2023.04.21 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8258800 2023.04.21 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8258799 2023.04.21 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8258797 2023.04.21 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8258801 2023.04.21 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8258796 2023.04.21 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8258795 2023.04.21 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8258794 2023.04.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8258798 2023.04.21 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8255281 2023.04.20 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8255813 2023.04.20 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8226020 2023.04.16 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8226021 2023.04.16 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8223835 2023.04.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8177954 2023.04.10 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8177957 2023.04.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8177956 2023.04.10 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8177953 2023.04.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8177952 2023.04.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8177955 2023.04.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8177951 2023.04.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8177950 2023.04.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8177949 2023.04.10 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8165657 2023.04.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8165655 2023.04.08 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8165656 2023.04.08 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8165654 2023.04.08 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8140703 2023.04.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8121498 2023.04.01 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8121496 2023.04.01 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8121494 2023.04.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8121495 2023.04.01 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8121492 2023.04.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8121493 2023.04.01 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8121497 2023.04.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8121491 2023.04.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8121490 2023.04.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8121489 2023.04.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8121487 2023.04.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8121488 2023.04.01 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8121486 2023.04.01 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 8121484 2023.04.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8121483 2023.04.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8121485 2023.04.01 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8121482 2023.04.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8113404 2023.03.31 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 26 8111451 2023.03.30 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8088485 2023.03.26 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8077438 2023.03.25 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8074918 2023.03.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8074916 2023.03.25 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8074917 2023.03.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8074914 2023.03.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8074915 2023.03.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8074913 2023.03.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074911 2023.03.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8074910 2023.03.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8074912 2023.03.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074905 2023.03.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8074908 2023.03.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8074906 2023.03.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8074907 2023.03.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8074909 2023.03.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8074904 2023.03.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074903 2023.03.25 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8053060 2023.03.21 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8053059 2023.03.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8053061 2023.03.21 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8053058 2023.03.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8053062 2023.03.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8053056 2023.03.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8053057 2023.03.21 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8053055 2023.03.21 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8053054 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8032632 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8032631 2023.03.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8032629 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8032630 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8032628 2023.03.19 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8032627 2023.03.19 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 8025683 2023.03.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8025684 2023.03.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8025682 2023.03.18 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 7 8025681 2023.03.18 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8022500 2023.03.18 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8020937 2023.03.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8020934 2023.03.18 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8020935 2023.03.18 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8020936 2023.03.18 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8020933 2023.03.18 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8020938 2023.03.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8020932 2023.03.18 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8020930 2023.03.18 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8020931 2023.03.18 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8020928 2023.03.18 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8020929 2023.03.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7990310 2023.03.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7990311 2023.03.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 7990309 2023.03.12 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 16 7990308 2023.03.12 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7989823 2023.03.12 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7989821 2023.03.12 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7989824 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7989822 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7989217 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7989215 2023.03.12 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7989216 2023.03.12 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 7989214 2023.03.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7989213 2023.03.12 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7989212 2023.03.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7989210 2023.03.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 7989209 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7989211 2023.03.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7966814 2023.03.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7920627 2023.02.23 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7905617 2023.02.19 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7905616 2023.02.19 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 19 7905618 2023.02.19 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 7905615 2023.02.19 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7905614 2023.02.19 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 90 7885394 2023.02.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7881824 2023.02.12 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7881823 2023.02.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7881825 2023.02.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7881826 2023.02.12 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7881821 2023.02.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7877724 2023.02.12 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 7877680 2023.02.12 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 7877681 2023.02.12 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7893180 2023.02.12 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7874743 2023.02.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 7867928 2023.02.09 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 7854083 2023.02.05 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7854081 2023.02.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7854082 2023.02.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7854080 2023.02.05 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7854079 2023.02.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7854078 2023.02.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7854077 2023.02.05 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7854076 2023.02.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7854075 2023.02.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7854074 2023.02.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7854073 2023.02.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7854072 2023.02.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7854071 2023.02.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7854069 2023.02.05 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7854068 2023.02.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7854070 2023.02.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7854065 2023.02.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7854067 2023.02.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7854066 2023.02.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7854063 2023.02.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7854064 2023.02.05 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7833945 2023.01.29 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 7833946 2023.01.29 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 20 7833947 2023.01.29 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 85 7832625 2023.01.29 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 7832597 2023.01.29 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 7829462 2023.01.28 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7827960 2023.01.28 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7827959 2023.01.28 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7827958 2023.01.28 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 7827957 2023.01.28 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7808078 2023.01.22 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7808077 2023.01.22 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7808074 2023.01.22 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7808075 2023.01.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7808076 2023.01.22 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7808073 2023.01.22 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7807155 2023.01.22 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7807152 2023.01.22 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7807154 2023.01.22 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7807151 2023.01.22 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7807153 2023.01.22 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7807147 2023.01.22 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7807148 2023.01.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7807149 2023.01.22 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7807150 2023.01.22 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7807146 2023.01.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7807144 2023.01.22 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7807143 2023.01.22 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7807145 2023.01.22 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7792962 2023.01.17 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7757693 2023.01.08 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...