DRUŻYNA

Drużyna: Puszcza Borecka AS. Obserwator: Andrzej Sulej

Liczba gatunków: 172

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 102 1723 53 53 0 5 22 26
2 99 3065 71 47 0 3 18 26
3 100 1439 91 55 0 5 19 31
4 122 1177 126 78 0 21 35 22
5 83 247 157 59 1 15 34 9
6 11 40 158 11 0 3 5 3
7 31 392 163 22 0 6 12 4
8 13 939 163 9 0 3 1 5
9 39 4895 165 26 0 6 8 12
10 42 4633 166 20 0 3 6 11
11 22 371 170 19 2 6 8 3
12 57 1468 172 37 0 7 13 17
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 9310688 2023.12.31 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9310697 2023.12.31 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9310689 2023.12.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9310683 2023.12.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9310685 2023.12.31 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 62 9310693 2023.12.31 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9310695 2023.12.31 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9310696 2023.12.31 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 94 9310690 2023.12.31 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9310698 2023.12.31 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 52 9310699 2023.12.31 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 9310692 2023.12.31 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9288609 2023.12.24 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 70 9288759 2023.12.24 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 55 9288765 2023.12.24 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9288838 2023.12.24 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9289700 2023.12.24 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9288836 2023.12.24 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9288769 2023.12.24 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9288767 2023.12.24 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 9288770 2023.12.24 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9288837 2023.12.24 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9288799 2023.12.24 WM
pospolity bogatka, Parus major 20 9288812 2023.12.24 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9288766 2023.12.24 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9288224 2023.12.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 9288259 2023.12.23 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 9288260 2023.12.23 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9285724 2023.12.22 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 9285725 2023.12.21 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9266818 2023.12.14 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9267552 2023.12.14 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9265849 2023.12.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9265185 2023.12.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9265188 2023.12.13 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9265186 2023.12.13 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 160 9265184 2023.12.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9265187 2023.12.13 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9263706 2023.12.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9263281 2023.12.12 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9247228 2023.12.06 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9241732 2023.12.04 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9241739 2023.12.04 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9235082 2023.12.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 565 9231698 2023.12.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9231717 2023.12.01 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9231699 2023.12.01 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9231716 2023.12.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9231691 2023.12.01 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9231694 2023.12.01 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9231700 2023.12.01 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9231697 2023.12.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9231692 2023.12.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9231696 2023.12.01 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 17 9231693 2023.12.01 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9231715 2023.12.01 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9231714 2023.12.01 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9226596 2023.11.29 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9226597 2023.11.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9226599 2023.11.29 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9226598 2023.11.29 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9204851 2023.11.21 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9204853 2023.11.21 WM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9204852 2023.11.21 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9168232 2023.11.09 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9150783 2023.11.04 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9148897 2023.11.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9150784 2023.11.04 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9150791 2023.11.04 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9150782 2023.11.04 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9150770 2023.11.04 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9150769 2023.11.04 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9150792 2023.11.04 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9150773 2023.11.04 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9150804 2023.11.04 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9150776 2023.11.04 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9150805 2023.11.04 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9146308 2023.11.02 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9146305 2023.11.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9138256 2023.10.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9094390 2023.10.17 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9094376 2023.10.17 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 654 9094381 2023.10.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9094385 2023.10.17 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2650 9089588 2023.10.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9087169 2023.10.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9087168 2023.10.15 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9080709 2023.10.14 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9082686 2023.10.14 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9080714 2023.10.14 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9080713 2023.10.14 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9078571 2023.10.14 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9080715 2023.10.13 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9072078 2023.10.12 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9072079 2023.10.12 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9069122 2023.10.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9065820 2023.10.10 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9065812 2023.10.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9065606 2023.10.10 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9065892 2023.10.10 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9064482 2023.10.09 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 43 9064483 2023.10.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 150 9061074 2023.10.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 170 9061075 2023.10.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9061065 2023.10.08 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9055691 2023.10.08 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 518 9055668 2023.10.07 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9055671 2023.10.07 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9046203 2023.10.06 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9046202 2023.10.06 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9046192 2023.10.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9044194 2023.10.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9044193 2023.10.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 22 9044187 2023.10.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 55 9044186 2023.10.03 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9044188 2023.10.03 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9044221 2023.10.03 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9044220 2023.10.03 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 21 9044199 2023.10.03 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9044192 2023.10.03 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 62 9044205 2023.10.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 9023425 2023.09.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 36 9023422 2023.09.30 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9023423 2023.09.30 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9023424 2023.09.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 415 9022642 2023.09.29 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9022644 2023.09.29 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9009079 2023.09.26 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9010948 2023.09.26 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9009081 2023.09.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9009076 2023.09.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9010950 2023.09.26 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9009049 2023.09.26 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9010947 2023.09.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 9010949 2023.09.26 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 9008214 2023.09.25 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4000 9008215 2023.09.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9008213 2023.09.25 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9009086 2023.09.25 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9005285 2023.09.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9004895 2023.09.24 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 250 9004894 2023.09.23 WM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 9004893 2023.09.23 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8988641 2023.09.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8990325 2023.09.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8988642 2023.09.21 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8988638 2023.09.21 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8988639 2023.09.21 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8988637 2023.09.21 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8990327 2023.09.21 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8990326 2023.09.21 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 19 8990323 2023.09.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8988636 2023.09.21 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8988643 2023.09.20 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8933993 2023.09.05 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8930745 2023.09.04 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8930744 2023.09.04 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8923883 2023.09.02 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8923882 2023.09.02 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8921179 2023.09.01 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8923902 2023.08.31 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 642 8856231 2023.08.14 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8844991 2023.08.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 8844992 2023.08.11 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8844990 2023.08.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8844986 2023.08.11 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8846145 2023.08.11 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8844989 2023.08.11 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8844988 2023.08.11 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 225 8844985 2023.08.10 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8846272 2023.08.10 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8845630 2023.08.09 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8845632 2023.08.09 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8806000 2023.07.29 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8805999 2023.07.29 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8806003 2023.07.29 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8806002 2023.07.29 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8802819 2023.07.28 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8802821 2023.07.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8802820 2023.07.28 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8798189 2023.07.26 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8797174 2023.07.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8797428 2023.07.25 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8778192 2023.07.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 194 8778178 2023.07.19 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8778179 2023.07.19 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8797222 2023.07.17 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8767647 2023.07.16 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 147 8767646 2023.07.16 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8766995 2023.07.14 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8756593 2023.07.12 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8756594 2023.07.12 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8756592 2023.07.12 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8736144 2023.07.07 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8733418 2023.07.07 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8736143 2023.07.07 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8732680 2023.07.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8732681 2023.07.06 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 8767097 2023.07.06 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8736142 2023.07.06 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8736141 2023.07.05 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8736136 2023.07.02 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8736135 2023.07.02 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8733417 2023.07.02 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8670789 2023.06.19 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 8670790 2023.06.19 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8670793 2023.06.19 WM
pospolity łyska, Fulica atra 5 8670792 2023.06.19 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8669665 2023.06.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 8648299 2023.06.15 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8600125 2023.06.06 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8581334 2023.06.03 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8581264 2023.06.02 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8581270 2023.06.02 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8581265 2023.06.02 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8567420 2023.05.31 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8524171 2023.05.24 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8524172 2023.05.24 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8524175 2023.05.24 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8524169 2023.05.24 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8524166 2023.05.24 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8524168 2023.05.24 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8513260 2023.05.22 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8510118 2023.05.21 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8506102 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8506104 2023.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8506106 2023.05.21 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8506039 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8506038 2023.05.21 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8506138 2023.05.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8506060 2023.05.21 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8506135 2023.05.21 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8506051 2023.05.21 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8506131 2023.05.21 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8506025 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8506059 2023.05.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 8506144 2023.05.21 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8506140 2023.05.21 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8506142 2023.05.21 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8495474 2023.05.20 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8495471 2023.05.20 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8495472 2023.05.20 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8495538 2023.05.20 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8488358 2023.05.19 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8488352 2023.05.19 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8480460 2023.05.18 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8482438 2023.05.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 8480464 2023.05.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8480459 2023.05.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8480458 2023.05.18 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8482439 2023.05.18 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8480461 2023.05.18 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8474889 2023.05.16 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8474892 2023.05.16 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8474891 2023.05.16 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8474890 2023.05.16 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8464867 2023.05.14 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8447104 2023.05.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8432071 2023.05.12 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8434055 2023.05.12 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8464868 2023.05.12 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8423937 2023.05.11 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8423935 2023.05.11 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8423933 2023.05.11 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8414431 2023.05.09 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8414429 2023.05.09 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8404597 2023.05.07 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8399482 2023.05.07 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8399323 2023.05.07 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8399335 2023.05.07 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8399350 2023.05.07 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8399352 2023.05.07 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8399332 2023.05.07 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 8399358 2023.05.07 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8399392 2023.05.07 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 28 8399354 2023.05.07 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8399505 2023.05.07 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 8399302 2023.05.07 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8399333 2023.05.07 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8399303 2023.05.07 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8399301 2023.05.07 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8389261 2023.05.06 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 17 8384127 2023.05.05 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8384131 2023.05.05 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8384128 2023.05.05 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8384130 2023.05.05 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8376933 2023.05.04 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8376868 2023.05.04 WM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8376865 2023.05.04 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8376866 2023.05.04 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8376872 2023.05.04 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8371855 2023.05.03 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8371881 2023.05.03 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8371882 2023.05.03 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8371870 2023.05.03 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8371854 2023.05.03 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8371880 2023.05.03 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8371872 2023.05.03 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8326939 2023.04.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8326949 2023.04.30 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8324571 2023.04.29 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8321912 2023.04.29 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8321910 2023.04.29 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8319628 2023.04.29 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8321909 2023.04.29 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8321914 2023.04.29 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8322025 2023.04.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 31 8322042 2023.04.29 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8324620 2023.04.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8319754 2023.04.29 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8321911 2023.04.29 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 8316363 2023.04.28 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8316321 2023.04.28 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8316322 2023.04.28 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8316385 2023.04.28 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8316323 2023.04.28 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8316384 2023.04.28 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8316318 2023.04.28 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8316319 2023.04.28 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8316298 2023.04.27 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8316297 2023.04.27 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 8316307 2023.04.27 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 8297759 2023.04.25 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8297703 2023.04.25 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8297762 2023.04.25 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8297702 2023.04.25 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8297701 2023.04.25 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8297753 2023.04.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8277124 2023.04.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8277087 2023.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8277123 2023.04.23 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8277073 2023.04.23 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8275455 2023.04.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8277085 2023.04.23 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8277070 2023.04.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8277089 2023.04.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8277126 2023.04.23 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8277090 2023.04.23 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8277122 2023.04.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8277079 2023.04.23 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8277077 2023.04.23 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8264343 2023.04.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8264314 2023.04.22 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8264345 2023.04.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8264316 2023.04.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8264319 2023.04.22 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 21 8264563 2023.04.22 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8264342 2023.04.22 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8264344 2023.04.22 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8257995 2023.04.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8264318 2023.04.21 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8257021 2023.04.21 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8255159 2023.04.20 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8254818 2023.04.20 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8254820 2023.04.20 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8254750 2023.04.20 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8254821 2023.04.20 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8254817 2023.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 31 8255013 2023.04.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8254924 2023.04.20 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8254746 2023.04.20 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8254816 2023.04.20 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8255156 2023.04.20 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8247237 2023.04.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8247236 2023.04.19 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 8237029 2023.04.17 WM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 8236805 2023.04.17 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8236998 2023.04.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8236995 2023.04.17 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 8237033 2023.04.17 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 140 8237028 2023.04.17 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8236968 2023.04.17 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8232424 2023.04.16 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8232469 2023.04.16 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8232482 2023.04.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8232470 2023.04.16 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8237248 2023.04.16 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 26 8232426 2023.04.16 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 150 8232427 2023.04.16 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8232423 2023.04.16 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 51 8232421 2023.04.16 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8232425 2023.04.16 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 8214891 2023.04.15 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 19 8214881 2023.04.15 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8219675 2023.04.15 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 8214883 2023.04.15 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8214893 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8211967 2023.04.15 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 140 8214895 2023.04.15 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 8214882 2023.04.15 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8197326 2023.04.12 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8197355 2023.04.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 8197308 2023.04.12 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8185509 2023.04.11 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8197351 2023.04.11 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8176753 2023.04.10 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8185466 2023.04.10 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 8185459 2023.04.10 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8176686 2023.04.10 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8185461 2023.04.10 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8185468 2023.04.10 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8185458 2023.04.09 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 19 8167145 2023.04.08 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8219648 2023.04.07 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8167174 2023.04.07 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8147319 2023.04.05 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8147324 2023.04.05 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 130 8147317 2023.04.05 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8147320 2023.04.05 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8147381 2023.04.05 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8147339 2023.04.05 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8147380 2023.04.05 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 8147338 2023.04.05 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8147367 2023.04.05 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8147402 2023.04.05 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8147368 2023.04.05 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 8135465 2023.04.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8135468 2023.04.03 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8135466 2023.04.03 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8135464 2023.04.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8103682 2023.03.29 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8103714 2023.03.29 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8103710 2023.03.29 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8103681 2023.03.29 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8103712 2023.03.29 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8103713 2023.03.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8103707 2023.03.29 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 8103708 2023.03.29 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 8103709 2023.03.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 8103711 2023.03.29 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 8098299 2023.03.28 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8098403 2023.03.28 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8098406 2023.03.28 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8098394 2023.03.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8098393 2023.03.28 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8098401 2023.03.28 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8098300 2023.03.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8098397 2023.03.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8098405 2023.03.28 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8098493 2023.03.28 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8098378 2023.03.28 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8095453 2023.03.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8097783 2023.03.27 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8095454 2023.03.27 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 8097771 2023.03.27 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8097777 2023.03.27 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8097775 2023.03.27 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8095451 2023.03.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8095450 2023.03.27 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 8073817 2023.03.25 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8073605 2023.03.25 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8073631 2023.03.25 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8073630 2023.03.25 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8070709 2023.03.24 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8070711 2023.03.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8070707 2023.03.24 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8070708 2023.03.24 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8070712 2023.03.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8070710 2023.03.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 8070735 2023.03.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8059129 2023.03.22 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8059130 2023.03.22 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8058958 2023.03.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8050898 2023.03.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8050902 2023.03.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8050899 2023.03.20 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8044451 2023.03.20 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8044463 2023.03.20 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8044452 2023.03.20 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8044468 2023.03.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8044467 2023.03.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8044465 2023.03.19 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8008910 2023.03.15 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8008911 2023.03.15 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 8008942 2023.03.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8008944 2023.03.15 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8008945 2023.03.15 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8008939 2023.03.15 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8008941 2023.03.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8008940 2023.03.15 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8008884 2023.03.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 141 8008875 2023.03.14 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 8008882 2023.03.14 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8008883 2023.03.14 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8008909 2023.03.14 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 21 8008876 2023.03.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8008885 2023.03.14 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 13 8008878 2023.03.14 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8008892 2023.03.14 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8008887 2023.03.14 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8008877 2023.03.14 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 19 8008880 2023.03.14 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 588 8008873 2023.03.14 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 16 8008908 2023.03.14 WM
pospolity kruk, Corvus corax 4 8008879 2023.03.14 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 8008881 2023.03.14 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7997142 2023.03.13 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 7997143 2023.03.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7997154 2023.03.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7997155 2023.03.13 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7997153 2023.03.13 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7997144 2023.03.13 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7997156 2023.03.12 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7972009 2023.03.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 7972007 2023.03.07 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 7972006 2023.03.07 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7972010 2023.03.07 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7972008 2023.03.07 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7972011 2023.03.07 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 7971983 2023.03.07 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7970372 2023.03.06 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7960118 2023.03.05 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7959720 2023.03.05 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7959721 2023.03.05 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7959719 2023.03.05 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7960117 2023.03.05 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 7960115 2023.03.05 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7962759 2023.03.05 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7959724 2023.03.05 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7957761 2023.03.03 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 27 7943101 2023.02.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7943131 2023.02.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7943104 2023.02.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7943132 2023.02.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 7943100 2023.02.28 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7943103 2023.02.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 7943099 2023.02.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7943102 2023.02.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7943105 2023.02.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7943546 2023.02.28 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7943113 2023.02.28 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 80 7937749 2023.02.27 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 7937686 2023.02.27 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 120 7937681 2023.02.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7936502 2023.02.27 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 180 7937679 2023.02.27 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7936493 2023.02.27 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 7936494 2023.02.27 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7937739 2023.02.27 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7937682 2023.02.27 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7936495 2023.02.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 7937689 2023.02.27 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 180 7937748 2023.02.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7937684 2023.02.27 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7937685 2023.02.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 64 7936103 2023.02.26 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7929458 2023.02.25 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7929455 2023.02.25 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 23 7929454 2023.02.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7929459 2023.02.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 7929457 2023.02.25 WM
pospolity sroka, Pica pica 16 7929453 2023.02.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 295 7921872 2023.02.23 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7921867 2023.02.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 7921866 2023.02.23 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7921865 2023.02.23 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7919170 2023.02.23 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7921864 2023.02.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7921868 2023.02.23 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7921873 2023.02.23 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7918425 2023.02.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7919175 2023.02.23 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7915268 2023.02.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7915260 2023.02.22 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 7915264 2023.02.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 7915259 2023.02.22 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7915292 2023.02.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 7915263 2023.02.22 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7915271 2023.02.22 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7918437 2023.02.21 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7918443 2023.02.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 29 7918434 2023.02.21 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7918444 2023.02.21 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 7910121 2023.02.20 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7910123 2023.02.20 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7910120 2023.02.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7910122 2023.02.20 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7903653 2023.02.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 7903651 2023.02.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7903650 2023.02.19 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 7903652 2023.02.19 WM
pospolity sroka, Pica pica 7 7903637 2023.02.19 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7903638 2023.02.19 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7903654 2023.02.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7889863 2023.02.14 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7889864 2023.02.14 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7877800 2023.02.12 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7873621 2023.02.10 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7873613 2023.02.10 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 7873611 2023.02.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 7862201 2023.02.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7862198 2023.02.06 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7862203 2023.02.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7862207 2023.02.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7862215 2023.02.06 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 77 7862234 2023.02.06 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7856416 2023.02.05 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7856390 2023.02.05 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7856412 2023.02.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7856419 2023.02.05 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7856389 2023.02.05 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7856422 2023.02.05 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7856414 2023.02.05 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7856421 2023.02.05 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 7846018 2023.02.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 7846007 2023.02.02 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 7845985 2023.02.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7845993 2023.02.02 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7846011 2023.02.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7845992 2023.02.02 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 7845987 2023.02.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7846019 2023.02.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7846017 2023.02.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 440 7845965 2023.02.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7846016 2023.02.02 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7845994 2023.02.02 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 7846015 2023.02.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 7845998 2023.02.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 5 7846000 2023.02.02 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 31 7840702 2023.01.31 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7840629 2023.01.30 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7832378 2023.01.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7832667 2023.01.29 WM
pospolity bogatka, Parus major 25 7832374 2023.01.29 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7832381 2023.01.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7832375 2023.01.29 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7832372 2023.01.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7832373 2023.01.29 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7832376 2023.01.29 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7832380 2023.01.29 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7832668 2023.01.29 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7823429 2023.01.27 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7823435 2023.01.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7823430 2023.01.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7826024 2023.01.27 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7823432 2023.01.27 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7823433 2023.01.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7826023 2023.01.27 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7826021 2023.01.27 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7823428 2023.01.27 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 7823431 2023.01.27 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7823427 2023.01.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7826019 2023.01.27 WM
pospolity bogatka, Parus major 25 7823434 2023.01.27 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7823436 2023.01.27 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7823490 2023.01.27 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7820899 2023.01.26 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7820901 2023.01.26 WM
pospolity bogatka, Parus major 27 7817884 2023.01.25 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 11 7817889 2023.01.25 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7817890 2023.01.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 7818858 2023.01.25 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7817885 2023.01.25 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 7818048 2023.01.25 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 35 7818853 2023.01.25 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7818873 2023.01.25 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7818852 2023.01.25 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7818854 2023.01.25 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7818047 2023.01.25 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7817886 2023.01.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7818857 2023.01.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7818859 2023.01.25 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7818874 2023.01.25 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 36 7815612 2023.01.24 WM
pospolity bogatka, Parus major 25 7815614 2023.01.24 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7817880 2023.01.24 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7815613 2023.01.24 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7815617 2023.01.24 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7817881 2023.01.24 WM
pospolity sroka, Pica pica 4 7817907 2023.01.24 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7815615 2023.01.24 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7815616 2023.01.24 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7817910 2023.01.24 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7815626 2023.01.23 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7803663 2023.01.20 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7803662 2023.01.20 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7803666 2023.01.20 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 13 7803660 2023.01.20 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7803665 2023.01.20 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7803661 2023.01.20 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7803667 2023.01.20 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 7803668 2023.01.20 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7803664 2023.01.20 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 55 7800202 2023.01.19 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7800598 2023.01.18 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7800597 2023.01.18 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 7795118 2023.01.17 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 13 7795116 2023.01.17 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 7795117 2023.01.17 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7790561 2023.01.16 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7790554 2023.01.16 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7790557 2023.01.16 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7790564 2023.01.16 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7790556 2023.01.16 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7790563 2023.01.16 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7782084 2023.01.14 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7782041 2023.01.14 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7782043 2023.01.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7782024 2023.01.14 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7782087 2023.01.14 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 42 7782035 2023.01.14 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7782095 2023.01.14 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7782038 2023.01.14 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7782106 2023.01.14 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7782039 2023.01.14 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7782036 2023.01.14 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 7782834 2023.01.14 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7774853 2023.01.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7774852 2023.01.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 320 7774851 2023.01.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7774854 2023.01.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 145 7774855 2023.01.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7770937 2023.01.12 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 7817947 2023.01.11 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7817948 2023.01.11 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7817953 2023.01.11 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7817954 2023.01.11 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7817946 2023.01.11 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7770940 2023.01.06 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7739326 2023.01.03 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7734537 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...