DRUŻYNA

Drużyna: Barbara Konopko. Obserwator: Barbara Konopko

Liczba gatunków: 167

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 59 658 51 51 0 3 20 28
2 16 603 61 16 0 1 10 5
3 96 3457 90 55 0 4 22 29
4 86 5352 127 65 0 17 35 13
5 69 116 155 46 0 11 29 6
6 44 143 167 35 0 9 18 8
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8592182 2023.06.04 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8592151 2023.06.04 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8592153 2023.06.04 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8592150 2023.06.04 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 8592152 2023.06.04 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8592149 2023.06.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8591925 2023.06.04 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8591078 2023.06.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8590519 2023.06.04 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8590385 2023.06.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8590382 2023.06.04 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8590383 2023.06.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8590381 2023.06.04 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8590380 2023.06.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8590384 2023.06.04 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8590287 2023.06.04 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8589219 2023.06.04 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8589220 2023.06.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 8588560 2023.06.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8588559 2023.06.04 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8588558 2023.06.04 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8588557 2023.06.04 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8587744 2023.06.04 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8587716 2023.06.04 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 8587717 2023.06.04 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8587715 2023.06.04 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8587435 2023.06.04 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8587207 2023.06.04 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8587205 2023.06.04 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8587204 2023.06.04 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8587206 2023.06.04 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8587203 2023.06.04 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8587161 2023.06.04 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8587162 2023.06.04 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8587160 2023.06.04 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8587159 2023.06.04 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 7 8587157 2023.06.04 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8587158 2023.06.04 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8587156 2023.06.04 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8587035 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587034 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 32 8587033 2023.06.04 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8587032 2023.06.04 WM
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8594406 2023.06.04 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8541714 2023.05.27 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8541713 2023.05.27 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8541712 2023.05.27 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539493 2023.05.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8539494 2023.05.27 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539492 2023.05.27 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8539491 2023.05.27 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8539395 2023.05.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8539397 2023.05.27 WM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8539396 2023.05.27 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8539286 2023.05.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8539290 2023.05.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8539287 2023.05.27 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8539288 2023.05.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8539284 2023.05.27 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539285 2023.05.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8539289 2023.05.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8539282 2023.05.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8539283 2023.05.27 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8539280 2023.05.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8539281 2023.05.27 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8503144 2023.05.21 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8502315 2023.05.21 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8502314 2023.05.21 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8458732 2023.05.14 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8457920 2023.05.14 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8441727 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8441699 2023.05.13 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8441367 2023.05.13 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8439594 2023.05.13 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8439591 2023.05.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8439593 2023.05.13 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8439595 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8439592 2023.05.13 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8438267 2023.05.13 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8438266 2023.05.13 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8437537 2023.05.13 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8437536 2023.05.13 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8436855 2023.05.13 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8436858 2023.05.13 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8436857 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8436856 2023.05.13 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8436853 2023.05.13 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8436854 2023.05.13 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8436852 2023.05.13 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8436850 2023.05.13 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8436851 2023.05.13 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8436847 2023.05.13 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8436846 2023.05.13 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8436849 2023.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8436848 2023.05.13 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8437458 2023.05.13 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8437453 2023.05.13 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8437454 2023.05.13 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8437455 2023.05.13 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8437456 2023.05.13 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8437457 2023.05.13 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8437459 2023.05.13 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8437460 2023.05.13 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8401689 2023.05.07 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8401724 2023.05.07 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8404605 2023.05.07 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8394790 2023.05.06 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8394791 2023.05.06 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8389799 2023.05.06 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8374144 2023.05.03 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8339992 2023.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339996 2023.05.01 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8340001 2023.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8358061 2023.04.30 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8334293 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8320804 2023.04.29 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8320643 2023.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8320644 2023.04.29 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 8319902 2023.04.29 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8319901 2023.04.29 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8334506 2023.04.29 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8312001 2023.04.28 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8318512 2023.04.28 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8308108 2023.04.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8308110 2023.04.27 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8307860 2023.04.27 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8307861 2023.04.27 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8307862 2023.04.27 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8308956 2023.04.27 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8290232 2023.04.24 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8283356 2023.04.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8279349 2023.04.23 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8276084 2023.04.23 WM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8226406 2023.04.16 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 51 8226405 2023.04.16 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 26 8226010 2023.04.16 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8225535 2023.04.16 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8225522 2023.04.16 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8224379 2023.04.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 8224380 2023.04.16 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8224378 2023.04.16 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8224377 2023.04.16 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8222180 2023.04.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8222182 2023.04.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8221965 2023.04.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8221963 2023.04.16 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8221953 2023.04.16 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 8221951 2023.04.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8221952 2023.04.16 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8221950 2023.04.16 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8221949 2023.04.16 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8220739 2023.04.16 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8220737 2023.04.16 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8220734 2023.04.16 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8220733 2023.04.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8193394 2023.04.12 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8193395 2023.04.12 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8150407 2023.04.06 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8150406 2023.04.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 8150402 2023.04.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 8150401 2023.04.06 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8150400 2023.04.06 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8138128 2023.04.03 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8132115 2023.04.02 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8128619 2023.04.02 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8128620 2023.04.02 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8128618 2023.04.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8122066 2023.04.01 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8122061 2023.04.01 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8122060 2023.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4000 8120375 2023.04.01 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8120374 2023.04.01 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8120376 2023.04.01 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8120372 2023.04.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 500 8120371 2023.04.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 8120370 2023.04.01 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8120369 2023.04.01 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 8120368 2023.04.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 8120366 2023.04.01 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 8120367 2023.04.01 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8120364 2023.04.01 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 300 8120365 2023.04.01 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8120363 2023.04.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8120362 2023.04.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8120361 2023.04.01 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8119661 2023.04.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8119663 2023.04.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8119659 2023.04.01 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 13 8119662 2023.04.01 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8119660 2023.04.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8119658 2023.04.01 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 29 8119657 2023.04.01 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8119656 2023.04.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8119655 2023.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8119654 2023.04.01 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8119653 2023.04.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8119652 2023.04.01 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8119651 2023.04.01 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 11 8119650 2023.04.01 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8103354 2023.03.29 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8103355 2023.03.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 8096170 2023.03.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8096169 2023.03.27 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 8096168 2023.03.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8096164 2023.03.27 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8096166 2023.03.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8096165 2023.03.27 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 8096167 2023.03.27 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074552 2023.03.25 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8063394 2023.03.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8063384 2023.03.23 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8063382 2023.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8054640 2023.03.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8054639 2023.03.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8054641 2023.03.19 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8054638 2023.03.19 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8054637 2023.03.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8054636 2023.03.19 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8024360 2023.03.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 43 8024358 2023.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8024359 2023.03.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 8024354 2023.03.18 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8024357 2023.03.18 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8024356 2023.03.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8024355 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8024353 2023.03.18 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8024352 2023.03.18 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 8024351 2023.03.18 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8024350 2023.03.18 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8023845 2023.03.18 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8023844 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8023490 2023.03.18 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8023489 2023.03.18 WM
pospolity łyska, Fulica atra 38 8023487 2023.03.18 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8023488 2023.03.18 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8023485 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8023484 2023.03.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8023486 2023.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8023482 2023.03.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8023483 2023.03.18 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8021933 2023.03.18 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8021932 2023.03.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8021931 2023.03.18 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8021623 2023.03.18 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 8021624 2023.03.18 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 8021622 2023.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 8020947 2023.03.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8020946 2023.03.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8020944 2023.03.18 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 8020945 2023.03.18 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8020943 2023.03.18 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8020941 2023.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 30 8020942 2023.03.18 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 8020940 2023.03.18 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1600 8020939 2023.03.18 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8020555 2023.03.18 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8006571 2023.03.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7990839 2023.03.12 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7990200 2023.03.12 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7990198 2023.03.12 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7990197 2023.03.12 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 7990195 2023.03.12 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 7990196 2023.03.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 7990194 2023.03.12 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7989591 2023.03.12 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7989590 2023.03.12 WM
pospolity kos, Turdus merula 3 7989589 2023.03.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7989233 2023.03.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 250 7989232 2023.03.12 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7989231 2023.03.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 9 7968082 2023.03.06 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7968083 2023.03.06 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7968180 2023.03.06 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7968182 2023.03.06 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 7968184 2023.03.06 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7968186 2023.03.06 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7968195 2023.03.06 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7961500 2023.03.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7960899 2023.03.05 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7960782 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7960781 2023.03.05 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 7960780 2023.03.05 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7960168 2023.03.05 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7960102 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 7960103 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 240 7960100 2023.03.05 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7960101 2023.03.05 WM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7959851 2023.03.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7959852 2023.03.05 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 7959850 2023.03.05 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 7959847 2023.03.05 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7959848 2023.03.05 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7959849 2023.03.05 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7959846 2023.03.05 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7959567 2023.03.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7892826 2023.02.14 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7886458 2023.02.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7886454 2023.02.12 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7886453 2023.02.12 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7886465 2023.02.08 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7854104 2023.02.05 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7857504 2023.02.05 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7851270 2023.02.04 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7851268 2023.02.04 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7851269 2023.02.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7851266 2023.02.04 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 7851267 2023.02.04 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 7849233 2023.02.04 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 7849232 2023.02.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 400 7849231 2023.02.04 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7849179 2023.02.04 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 7820974 2023.01.26 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7820346 2023.01.25 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7815545 2023.01.24 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7814218 2023.01.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 7808960 2023.01.22 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7808959 2023.01.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 54 7807835 2023.01.22 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7807433 2023.01.22 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7807432 2023.01.22 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7807431 2023.01.22 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7807430 2023.01.22 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7807231 2023.01.22 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7807173 2023.01.22 WM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7807170 2023.01.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7807172 2023.01.22 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 7807171 2023.01.22 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7807168 2023.01.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7807167 2023.01.22 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7807169 2023.01.22 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7799814 2023.01.19 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7795944 2023.01.18 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7795888 2023.01.18 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7795887 2023.01.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7793046 2023.01.17 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7793047 2023.01.17 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7793037 2023.01.17 WM
pospolity bogatka, Parus major 13 7792996 2023.01.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 7793145 2023.01.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7793113 2023.01.16 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7793085 2023.01.16 WM
pospolity sroka, Pica pica 3 7793087 2023.01.16 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 7791920 2023.01.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7792898 2023.01.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7793099 2023.01.16 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7791930 2023.01.16 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7793115 2023.01.16 WM
pospolity łyska, Fulica atra 30 7793121 2023.01.16 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7792899 2023.01.16 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7793151 2023.01.16 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 7793136 2023.01.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7792903 2023.01.16 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7792900 2023.01.16 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7793042 2023.01.15 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7793088 2023.01.14 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7793769 2023.01.13 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7793090 2023.01.13 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 7793089 2023.01.11 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7793137 2023.01.11 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7820333 2023.01.09 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7793140 2023.01.09 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7793048 2023.01.06 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7793079 2023.01.06 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 7793038 2023.01.06 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 14 7793077 2023.01.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7793043 2023.01.02 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7793044 2023.01.02 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7793134 2023.01.01 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7793768 2023.01.01 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7793130 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...