DRUŻYNA

Drużyna: Barbara Konopko. Obserwator: Barbara Konopko

Liczba gatunków: 188

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 59 658 51 51 0 3 20 28
2 16 603 61 16 0 1 10 5
3 96 3457 90 55 0 4 22 29
4 86 5352 127 65 0 17 35 13
5 70 117 155 46 0 11 29 6
6 50 217 168 40 0 11 20 9
7 42 1541 174 32 0 4 18 10
8 55 2816 177 43 0 7 19 17
9 34 7869 179 26 0 6 8 12
10 66 3212 184 47 1 10 14 22
11 52 1952 187 30 1 8 10 11
12 26 988 188 24 0 7 7 10
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 14 9302416 2023.12.29 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9299738 2023.12.28 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9290662 2023.12.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9286247 2023.12.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9286249 2023.12.23 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 75 9286245 2023.12.23 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9286250 2023.12.23 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9262032 2023.12.11 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 9262033 2023.12.11 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9262029 2023.12.11 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9262030 2023.12.11 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 9262027 2023.12.11 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 9262025 2023.12.11 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 17 9237659 2023.12.03 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9237660 2023.12.03 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9237658 2023.12.03 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9237672 2023.12.03 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9237670 2023.12.03 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9237671 2023.12.03 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9237668 2023.12.03 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9237667 2023.12.03 WM
pospolity łyska, Fulica atra 300 9237662 2023.12.03 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9237663 2023.12.03 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 400 9237665 2023.12.03 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9237661 2023.12.03 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9241746 2023.12.03 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9221436 2023.11.27 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9217841 2023.11.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217842 2023.11.26 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9219022 2023.11.26 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9219023 2023.11.26 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9219024 2023.11.26 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9219021 2023.11.26 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9219025 2023.11.26 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9208625 2023.11.23 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9208637 2023.11.22 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9208629 2023.11.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9208631 2023.11.22 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9208630 2023.11.22 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 17 9208632 2023.11.22 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 49 9208628 2023.11.22 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9208635 2023.11.22 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9208633 2023.11.22 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9199720 2023.11.19 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9199719 2023.11.19 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9199718 2023.11.19 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 32 9185625 2023.11.13 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 16 9179878 2023.11.12 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9179880 2023.11.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9179875 2023.11.12 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9179876 2023.11.12 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 9179881 2023.11.12 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9179873 2023.11.12 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 9179871 2023.11.12 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9179863 2023.11.12 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9179877 2023.11.12 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9179872 2023.11.12 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9179870 2023.11.12 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9179874 2023.11.12 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9179869 2023.11.12 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9179867 2023.11.12 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9179868 2023.11.12 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9170661 2023.11.09 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9170662 2023.11.09 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9162414 2023.11.07 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9149941 2023.11.04 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9149938 2023.11.04 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9149940 2023.11.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 450 9149939 2023.11.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9149937 2023.11.04 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9149621 2023.11.04 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9149620 2023.11.04 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9149305 2023.11.04 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9149081 2023.11.04 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9151021 2023.11.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 33 9149079 2023.11.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9144198 2023.11.02 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 9144199 2023.11.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 9139252 2023.10.30 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9139251 2023.10.30 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9130336 2023.10.29 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9128800 2023.10.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9128799 2023.10.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 32 9128798 2023.10.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9128801 2023.10.29 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9128406 2023.10.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9128405 2023.10.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9128193 2023.10.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9128194 2023.10.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9128192 2023.10.29 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9128191 2023.10.29 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9128190 2023.10.29 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9128130 2023.10.29 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9126813 2023.10.28 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 16 9108584 2023.10.22 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9108420 2023.10.22 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9108422 2023.10.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9108421 2023.10.22 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9108418 2023.10.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9108417 2023.10.22 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 150 9108414 2023.10.22 WM
pospolity łyska, Fulica atra 350 9108415 2023.10.22 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 9108416 2023.10.22 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 9108413 2023.10.22 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 9108412 2023.10.22 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 450 9108411 2023.10.22 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9110838 2023.10.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9099551 2023.10.19 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9102262 2023.10.18 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9102263 2023.10.18 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9102261 2023.10.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9102260 2023.10.18 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9102259 2023.10.18 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9084464 2023.10.15 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9084463 2023.10.15 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9084462 2023.10.15 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9084126 2023.10.15 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 9084125 2023.10.15 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9084124 2023.10.15 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 9084127 2023.10.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9084123 2023.10.15 WM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9054908 2023.10.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 14 9054909 2023.10.08 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 230 9054251 2023.10.08 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 9054252 2023.10.08 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9054106 2023.10.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9054105 2023.10.08 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9054103 2023.10.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 9054102 2023.10.08 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 150 9054100 2023.10.08 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9054101 2023.10.08 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9054099 2023.10.08 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 32 9054098 2023.10.08 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9054097 2023.10.08 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9054104 2023.10.08 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 9054094 2023.10.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 9054096 2023.10.08 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9054090 2023.10.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9054095 2023.10.08 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9054093 2023.10.08 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 95 9054091 2023.10.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9054092 2023.10.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 220 9054089 2023.10.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 9053823 2023.10.08 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8996362 2023.09.23 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8996366 2023.09.23 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8996364 2023.09.23 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8996360 2023.09.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8996365 2023.09.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8996363 2023.09.23 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8996367 2023.09.23 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8996359 2023.09.23 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3500 8996361 2023.09.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8956550 2023.09.11 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 8956517 2023.09.11 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8947374 2023.09.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8944690 2023.09.09 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8944689 2023.09.09 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8944470 2023.09.09 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8944468 2023.09.09 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8944467 2023.09.09 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8944469 2023.09.09 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8944466 2023.09.09 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8944418 2023.09.09 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8944347 2023.09.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 8944346 2023.09.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8944345 2023.09.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 8944344 2023.09.09 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 8944342 2023.09.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 8944343 2023.09.09 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8930687 2023.09.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8930708 2023.09.04 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8930709 2023.09.04 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8930661 2023.09.04 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 7 8930660 2023.09.04 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8930690 2023.09.04 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 8930670 2023.09.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8930689 2023.09.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8894033 2023.08.26 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8894032 2023.08.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8894030 2023.08.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 130 8894029 2023.08.26 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 8894031 2023.08.26 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 8894028 2023.08.26 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8894026 2023.08.26 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 8894027 2023.08.26 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8894025 2023.08.26 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8894024 2023.08.26 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8852853 2023.08.13 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8852852 2023.08.13 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 8852851 2023.08.13 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8852849 2023.08.13 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8852850 2023.08.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 40 8852846 2023.08.13 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8852848 2023.08.13 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8852845 2023.08.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8852847 2023.08.13 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8852844 2023.08.13 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 8852842 2023.08.13 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8852843 2023.08.13 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8852839 2023.08.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 8852841 2023.08.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 30 8852840 2023.08.13 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8852837 2023.08.13 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8852836 2023.08.13 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8852835 2023.08.13 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8852394 2023.08.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8852392 2023.08.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8852393 2023.08.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8852391 2023.08.13 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8852390 2023.08.13 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8852389 2023.08.13 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8852131 2023.08.13 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8852132 2023.08.13 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8852133 2023.08.13 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8852128 2023.08.13 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 8852129 2023.08.13 WM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8852130 2023.08.13 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8852127 2023.08.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8852126 2023.08.13 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8852125 2023.08.13 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8852124 2023.08.13 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8852134 2023.08.13 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8852122 2023.08.13 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 8852123 2023.08.13 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8831406 2023.08.06 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8831405 2023.08.06 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8831404 2023.08.06 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8830701 2023.08.06 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8830702 2023.08.06 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8830700 2023.08.06 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8830699 2023.08.06 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8830675 2023.08.06 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8818102 2023.07.30 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8788027 2023.07.23 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8788025 2023.07.23 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8787496 2023.07.23 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8787494 2023.07.23 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 450 8787497 2023.07.23 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 8787495 2023.07.23 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8787493 2023.07.23 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 49 8787265 2023.07.23 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8787264 2023.07.23 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8787268 2023.07.23 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8787263 2023.07.23 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8787262 2023.07.23 WM
pospolity łyska, Fulica atra 3 8787270 2023.07.23 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8787269 2023.07.23 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8787266 2023.07.23 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8787267 2023.07.23 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8787260 2023.07.23 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8787259 2023.07.23 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8787258 2023.07.23 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8787261 2023.07.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8787257 2023.07.23 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8787256 2023.07.23 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8742468 2023.07.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 24 8737733 2023.07.08 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8737732 2023.07.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 8737516 2023.07.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8737515 2023.07.08 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 150 8737517 2023.07.08 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8737457 2023.07.08 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 160 8737456 2023.07.08 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8737282 2023.07.08 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8737281 2023.07.08 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8737279 2023.07.08 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8737278 2023.07.08 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8737280 2023.07.08 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8737277 2023.07.08 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8737276 2023.07.08 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8737273 2023.07.08 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8737274 2023.07.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 8737275 2023.07.08 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 8737272 2023.07.08 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8690796 2023.06.25 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8690791 2023.06.25 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8632157 2023.06.11 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8610234 2023.06.08 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8610235 2023.06.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 57 8599037 2023.06.04 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8592182 2023.06.04 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8592151 2023.06.04 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8592153 2023.06.04 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8592150 2023.06.04 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 8592152 2023.06.04 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8592149 2023.06.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8591925 2023.06.04 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8591078 2023.06.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8590519 2023.06.04 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8590385 2023.06.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8590382 2023.06.04 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8590383 2023.06.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8590381 2023.06.04 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8590380 2023.06.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8590384 2023.06.04 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8590287 2023.06.04 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8589219 2023.06.04 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8589220 2023.06.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 8588560 2023.06.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8588559 2023.06.04 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8588558 2023.06.04 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8588557 2023.06.04 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8587744 2023.06.04 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8587716 2023.06.04 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 8587717 2023.06.04 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8587715 2023.06.04 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8587435 2023.06.04 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8587207 2023.06.04 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8587205 2023.06.04 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8587204 2023.06.04 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8587206 2023.06.04 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8587203 2023.06.04 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8587161 2023.06.04 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8587162 2023.06.04 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8587160 2023.06.04 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8587159 2023.06.04 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 7 8587157 2023.06.04 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8587158 2023.06.04 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8587156 2023.06.04 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8587035 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587034 2023.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 32 8587033 2023.06.04 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8587032 2023.06.04 WM
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8594406 2023.06.04 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8541714 2023.05.27 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8541713 2023.05.27 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8541712 2023.05.27 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8539493 2023.05.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8539494 2023.05.27 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539492 2023.05.27 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8539491 2023.05.27 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8539395 2023.05.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8539397 2023.05.27 WM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8539396 2023.05.27 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8539286 2023.05.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8539290 2023.05.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8539287 2023.05.27 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8539288 2023.05.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8539284 2023.05.27 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8539285 2023.05.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8539289 2023.05.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8539282 2023.05.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8539283 2023.05.27 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8539280 2023.05.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8539281 2023.05.27 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8503144 2023.05.21 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8502315 2023.05.21 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8502314 2023.05.21 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8458732 2023.05.14 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8457920 2023.05.14 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8441727 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8441699 2023.05.13 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8441367 2023.05.13 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8439594 2023.05.13 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8439591 2023.05.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8439593 2023.05.13 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8439595 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8439592 2023.05.13 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8439127 2023.05.13 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8438267 2023.05.13 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8438266 2023.05.13 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8437537 2023.05.13 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8437536 2023.05.13 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8436855 2023.05.13 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8436858 2023.05.13 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8436857 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8436856 2023.05.13 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8436853 2023.05.13 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8436854 2023.05.13 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8436852 2023.05.13 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8436850 2023.05.13 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8436851 2023.05.13 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8436847 2023.05.13 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8436846 2023.05.13 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8436849 2023.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8436848 2023.05.13 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8437455 2023.05.13 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8437459 2023.05.13 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8437457 2023.05.13 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8437453 2023.05.13 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8437456 2023.05.13 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8437454 2023.05.13 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8437458 2023.05.13 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8437460 2023.05.13 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8401724 2023.05.07 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8404605 2023.05.07 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8401689 2023.05.07 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8394790 2023.05.06 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8394791 2023.05.06 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8389799 2023.05.06 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8374144 2023.05.03 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8339992 2023.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339996 2023.05.01 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8340001 2023.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8358061 2023.04.30 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8334293 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8320804 2023.04.29 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8320643 2023.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8320644 2023.04.29 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 8319902 2023.04.29 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8319901 2023.04.29 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8334506 2023.04.29 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8312001 2023.04.28 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8318512 2023.04.28 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8308108 2023.04.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8308110 2023.04.27 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8307860 2023.04.27 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8307861 2023.04.27 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8307862 2023.04.27 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8308956 2023.04.27 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8290232 2023.04.24 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8283356 2023.04.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8279349 2023.04.23 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8276084 2023.04.23 WM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8226406 2023.04.16 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 51 8226405 2023.04.16 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 26 8226010 2023.04.16 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8225535 2023.04.16 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8225522 2023.04.16 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8224379 2023.04.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 8224380 2023.04.16 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8224378 2023.04.16 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8224377 2023.04.16 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8222180 2023.04.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8222182 2023.04.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8221965 2023.04.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8221963 2023.04.16 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8221953 2023.04.16 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 8221951 2023.04.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8221952 2023.04.16 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8221950 2023.04.16 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8221949 2023.04.16 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8220739 2023.04.16 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8220737 2023.04.16 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8220734 2023.04.16 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8220733 2023.04.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8193394 2023.04.12 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8193395 2023.04.12 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 8150401 2023.04.06 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8150400 2023.04.06 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8150407 2023.04.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 8150402 2023.04.06 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8150406 2023.04.06 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8138128 2023.04.03 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8132115 2023.04.02 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8128619 2023.04.02 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8128620 2023.04.02 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8128618 2023.04.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8122066 2023.04.01 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8122061 2023.04.01 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8122060 2023.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4000 8120375 2023.04.01 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8120374 2023.04.01 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8120376 2023.04.01 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8120372 2023.04.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 500 8120371 2023.04.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 8120370 2023.04.01 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8120369 2023.04.01 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 8120368 2023.04.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 8120366 2023.04.01 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 8120367 2023.04.01 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8120364 2023.04.01 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 300 8120365 2023.04.01 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8120363 2023.04.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8120362 2023.04.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8120361 2023.04.01 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8119661 2023.04.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8119663 2023.04.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8119659 2023.04.01 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 13 8119662 2023.04.01 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8119660 2023.04.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8119658 2023.04.01 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 29 8119657 2023.04.01 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8119656 2023.04.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8119655 2023.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8119654 2023.04.01 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8119653 2023.04.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8119652 2023.04.01 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8119651 2023.04.01 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 11 8119650 2023.04.01 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8103354 2023.03.29 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8103355 2023.03.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 8096170 2023.03.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8096169 2023.03.27 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 8096168 2023.03.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8096164 2023.03.27 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8096166 2023.03.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8096165 2023.03.27 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 8096167 2023.03.27 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074552 2023.03.25 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8063382 2023.03.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8063384 2023.03.23 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8063394 2023.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8054640 2023.03.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8054639 2023.03.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8054641 2023.03.19 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8054638 2023.03.19 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8054637 2023.03.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8054636 2023.03.19 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8024360 2023.03.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 43 8024358 2023.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8024359 2023.03.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 8024354 2023.03.18 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8024357 2023.03.18 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8024356 2023.03.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8024355 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8024353 2023.03.18 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8024352 2023.03.18 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 8024351 2023.03.18 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8024350 2023.03.18 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8023845 2023.03.18 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8023844 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8023490 2023.03.18 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8023489 2023.03.18 WM
pospolity łyska, Fulica atra 38 8023487 2023.03.18 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8023488 2023.03.18 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8023485 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8023484 2023.03.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8023486 2023.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8023482 2023.03.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8023483 2023.03.18 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8021933 2023.03.18 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8021932 2023.03.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8021931 2023.03.18 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8021623 2023.03.18 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 8021624 2023.03.18 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 8021622 2023.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 8020947 2023.03.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8020946 2023.03.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8020944 2023.03.18 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 8020945 2023.03.18 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8020943 2023.03.18 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8020941 2023.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 30 8020942 2023.03.18 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 8020940 2023.03.18 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1600 8020939 2023.03.18 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8020555 2023.03.18 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8006571 2023.03.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7990839 2023.03.12 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7990200 2023.03.12 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7990198 2023.03.12 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7990197 2023.03.12 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 7990195 2023.03.12 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 7990196 2023.03.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 7990194 2023.03.12 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7989591 2023.03.12 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7989590 2023.03.12 WM
pospolity kos, Turdus merula 3 7989589 2023.03.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7989233 2023.03.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 250 7989232 2023.03.12 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7989231 2023.03.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 9 7968082 2023.03.06 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7968083 2023.03.06 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7968186 2023.03.06 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7968180 2023.03.06 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 7968184 2023.03.06 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7968195 2023.03.06 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7968182 2023.03.06 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7961500 2023.03.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7960899 2023.03.05 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7960782 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7960781 2023.03.05 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 7960780 2023.03.05 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7960168 2023.03.05 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7960102 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 7960103 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 240 7960100 2023.03.05 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7960101 2023.03.05 WM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7959851 2023.03.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7959852 2023.03.05 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 7959850 2023.03.05 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 7959847 2023.03.05 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7959848 2023.03.05 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7959849 2023.03.05 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7959846 2023.03.05 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7959567 2023.03.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7892826 2023.02.14 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7886453 2023.02.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7886454 2023.02.12 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7886458 2023.02.12 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7886465 2023.02.08 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7857504 2023.02.05 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7854104 2023.02.05 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7851270 2023.02.04 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7851268 2023.02.04 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7851269 2023.02.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7851266 2023.02.04 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 7851267 2023.02.04 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 7849233 2023.02.04 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 7849232 2023.02.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 400 7849231 2023.02.04 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7849179 2023.02.04 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 7820974 2023.01.26 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7820346 2023.01.25 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7815545 2023.01.24 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7814218 2023.01.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 7808960 2023.01.22 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7808959 2023.01.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 54 7807835 2023.01.22 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7807433 2023.01.22 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7807432 2023.01.22 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7807431 2023.01.22 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7807430 2023.01.22 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7807231 2023.01.22 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7807173 2023.01.22 WM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7807170 2023.01.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7807172 2023.01.22 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 7807171 2023.01.22 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7807168 2023.01.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7807167 2023.01.22 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7807169 2023.01.22 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7799814 2023.01.19 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7795944 2023.01.18 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7795888 2023.01.18 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7795887 2023.01.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7793047 2023.01.17 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7793046 2023.01.17 WM
pospolity bogatka, Parus major 13 7792996 2023.01.17 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7793037 2023.01.17 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7793151 2023.01.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7792898 2023.01.16 WM
pospolity sroka, Pica pica 3 7793087 2023.01.16 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 7793136 2023.01.16 WM
pospolity łyska, Fulica atra 30 7793121 2023.01.16 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 7793145 2023.01.16 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 7791920 2023.01.16 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 7792899 2023.01.16 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7793085 2023.01.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7792903 2023.01.16 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7792900 2023.01.16 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7791930 2023.01.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7793099 2023.01.16 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7793115 2023.01.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7793113 2023.01.16 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7793042 2023.01.15 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7793088 2023.01.14 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7793769 2023.01.13 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7793090 2023.01.13 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 7793089 2023.01.11 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7793137 2023.01.11 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7793140 2023.01.09 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7820333 2023.01.09 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 14 7793077 2023.01.06 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7793079 2023.01.06 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 7793038 2023.01.06 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7793048 2023.01.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7793043 2023.01.02 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7793044 2023.01.02 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7793134 2023.01.01 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7793130 2023.01.01 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7793768 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...