DRUŻYNA

Drużyna: Płonka Matyski. Obserwator: Wojciech Łapiński

Liczba gatunków: 230

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 614 10498 111 111 2 31 38 40
2 400 5366 120 75 1 10 28 36
3 410 16242 149 111 1 25 41 44
4 562 3231 184 121 1 23 51 46
5 400 2268 227 142 0 36 60 46
6 46 87 230 28 1 11 9 7
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8615203 2023.06.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8615202 2023.06.09 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8615161 2023.06.09 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8615153 2023.06.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8614774 2023.06.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8614772 2023.06.09 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8614771 2023.06.09 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8614702 2023.06.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8614626 2023.06.09 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 8614620 2023.06.09 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8614619 2023.06.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8614610 2023.06.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8614583 2023.06.09 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8614573 2023.06.09 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8614474 2023.06.09 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8614392 2023.06.09 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8609784 2023.06.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8608198 2023.06.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8608115 2023.06.08 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8608112 2023.06.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8608113 2023.06.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8608089 2023.06.08 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8608088 2023.06.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8608058 2023.06.08 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8608057 2023.06.08 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8607848 2023.06.08 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 8610027 2023.06.08 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8610251 2023.06.08 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8610252 2023.06.08 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8610253 2023.06.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8610254 2023.06.08 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8610946 2023.06.08 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8610947 2023.06.08 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8601830 2023.06.06 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8601829 2023.06.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8590518 2023.06.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8590266 2023.06.04 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8590229 2023.06.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8589750 2023.06.04 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8589152 2023.06.04 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8589150 2023.06.04 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8589151 2023.06.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8588795 2023.06.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8588443 2023.06.04 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8588071 2023.06.04 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 8583269 2023.06.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8582255 2023.06.03 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8582256 2023.06.03 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8586690 2023.06.03 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8571008 2023.06.01 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8568299 2023.05.31 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8557148 2023.05.29 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8557149 2023.05.29 PL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8552598 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8552571 2023.05.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8552356 2023.05.28 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8552343 2023.05.28 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8552342 2023.05.28 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 8550823 2023.05.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8550428 2023.05.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8550401 2023.05.28 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8548583 2023.05.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8548331 2023.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8548046 2023.05.28 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8547014 2023.05.28 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8546263 2023.05.28 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8546243 2023.05.28 PL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8559280 2023.05.28 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8542542 2023.05.27 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8542482 2023.05.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8540977 2023.05.27 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 8540976 2023.05.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8540955 2023.05.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8540952 2023.05.27 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8540973 2023.05.27 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8540951 2023.05.27 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8540953 2023.05.27 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8540954 2023.05.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8540956 2023.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 8540957 2023.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8540958 2023.05.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 8 8540959 2023.05.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8540960 2023.05.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8540961 2023.05.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8540962 2023.05.27 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8540963 2023.05.27 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8540964 2023.05.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8540965 2023.05.27 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8540966 2023.05.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8540967 2023.05.27 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8540968 2023.05.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8540969 2023.05.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8540981 2023.05.27 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8527003 2023.05.24 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 8526407 2023.05.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526342 2023.05.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8526267 2023.05.24 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8526229 2023.05.24 PL
pospolity kos, Turdus merula 4 8526040 2023.05.24 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8526038 2023.05.24 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8526039 2023.05.24 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8526037 2023.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8526036 2023.05.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8525918 2023.05.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8525912 2023.05.24 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8525902 2023.05.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8525901 2023.05.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8525900 2023.05.24 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8525675 2023.05.24 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8518548 2023.05.23 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8512520 2023.05.22 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8512519 2023.05.22 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8504676 2023.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8504675 2023.05.21 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8501563 2023.05.21 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8500299 2023.05.21 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8496742 2023.05.20 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8496740 2023.05.20 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8496737 2023.05.20 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8496725 2023.05.20 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8496726 2023.05.20 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8496679 2023.05.20 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8496678 2023.05.20 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8496677 2023.05.20 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8496661 2023.05.20 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8496660 2023.05.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8496452 2023.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8496084 2023.05.20 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8496083 2023.05.20 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8496082 2023.05.20 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8496081 2023.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8495828 2023.05.20 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8493258 2023.05.20 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8493256 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8493259 2023.05.20 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 8493257 2023.05.20 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8491991 2023.05.20 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8491990 2023.05.20 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8491989 2023.05.20 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8491988 2023.05.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8491452 2023.05.20 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8491451 2023.05.20 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8491306 2023.05.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8491230 2023.05.20 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8490968 2023.05.20 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8490947 2023.05.20 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8490926 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8490901 2023.05.20 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8490802 2023.05.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8490796 2023.05.20 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8490797 2023.05.20 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8490795 2023.05.20 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8490788 2023.05.20 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8490786 2023.05.20 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8490787 2023.05.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8490785 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8490784 2023.05.20 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8490783 2023.05.20 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8490778 2023.05.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8490780 2023.05.20 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8490776 2023.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8490782 2023.05.20 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8490781 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8490779 2023.05.20 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8490774 2023.05.20 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8490773 2023.05.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8490775 2023.05.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8490777 2023.05.20 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8490771 2023.05.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8490769 2023.05.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8490770 2023.05.20 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8490768 2023.05.20 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8490772 2023.05.20 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 8490767 2023.05.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8490766 2023.05.20 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 15 8490764 2023.05.20 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 8490765 2023.05.20 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8490763 2023.05.20 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8490762 2023.05.20 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8490759 2023.05.20 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8490760 2023.05.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8490761 2023.05.20 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8490758 2023.05.20 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8490757 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8490756 2023.05.20 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8490752 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8496746 2023.05.20 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8496747 2023.05.20 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8496748 2023.05.20 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8488623 2023.05.19 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8488624 2023.05.19 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8488411 2023.05.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8488319 2023.05.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8488261 2023.05.19 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8488257 2023.05.19 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8488211 2023.05.19 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8488001 2023.05.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8487725 2023.05.19 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8487633 2023.05.19 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8487609 2023.05.19 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8481334 2023.05.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8480289 2023.05.18 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8480288 2023.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8475387 2023.05.16 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8475320 2023.05.16 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8475127 2023.05.16 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8475040 2023.05.16 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8474079 2023.05.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8472188 2023.05.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8472189 2023.05.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8467653 2023.05.15 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8466795 2023.05.15 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8459424 2023.05.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8458832 2023.05.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8458376 2023.05.14 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8458375 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8458374 2023.05.14 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8458253 2023.05.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8457958 2023.05.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8457948 2023.05.14 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8451529 2023.05.14 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8446188 2023.05.13 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8443314 2023.05.13 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8442791 2023.05.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8442787 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8442785 2023.05.13 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8442786 2023.05.13 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8442784 2023.05.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8442620 2023.05.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8442619 2023.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8442384 2023.05.13 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8442238 2023.05.13 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8442203 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8442031 2023.05.13 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8442017 2023.05.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8441796 2023.05.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8441798 2023.05.13 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8441797 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8441761 2023.05.13 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8441672 2023.05.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8439667 2023.05.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8439664 2023.05.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8439665 2023.05.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 8439666 2023.05.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8438221 2023.05.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 8441673 2023.05.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8441676 2023.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8422445 2023.05.10 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8421975 2023.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8421787 2023.05.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8421648 2023.05.10 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8421631 2023.05.10 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8421632 2023.05.10 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8421630 2023.05.10 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8421629 2023.05.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8421589 2023.05.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8421582 2023.05.10 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8421542 2023.05.10 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8421541 2023.05.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8421427 2023.05.10 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8421424 2023.05.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8421426 2023.05.10 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8421423 2023.05.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8421425 2023.05.10 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8421422 2023.05.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8421420 2023.05.10 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 8421335 2023.05.10 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8421338 2023.05.10 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8421337 2023.05.10 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8421336 2023.05.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8421319 2023.05.10 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8421252 2023.05.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8421204 2023.05.10 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8421181 2023.05.10 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8421180 2023.05.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8421178 2023.05.10 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8421177 2023.05.10 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8421176 2023.05.10 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8421149 2023.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8420634 2023.05.10 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8417964 2023.05.10 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8412582 2023.05.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8412585 2023.05.09 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8412581 2023.05.09 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8412583 2023.05.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8412584 2023.05.09 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8412628 2023.05.09 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8412650 2023.05.09 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8404356 2023.05.07 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8403892 2023.05.07 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8403237 2023.05.07 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8402669 2023.05.07 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8402569 2023.05.07 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8402567 2023.05.07 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8402568 2023.05.07 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8402523 2023.05.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8402520 2023.05.07 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8402128 2023.05.07 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8402111 2023.05.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8402109 2023.05.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8402110 2023.05.07 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8401871 2023.05.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8401860 2023.05.07 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8401691 2023.05.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8401692 2023.05.07 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8401690 2023.05.07 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8401139 2023.05.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8401016 2023.05.07 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8400977 2023.05.07 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8400949 2023.05.07 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8400904 2023.05.07 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8400901 2023.05.07 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8400903 2023.05.07 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8400902 2023.05.07 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8400900 2023.05.07 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8400641 2023.05.07 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8394323 2023.05.06 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8394257 2023.05.06 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 3 8393335 2023.05.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8392687 2023.05.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8392686 2023.05.06 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8392685 2023.05.06 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8392684 2023.05.06 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8392051 2023.05.06 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8392052 2023.05.06 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8390774 2023.05.06 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8390587 2023.05.06 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8390586 2023.05.06 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8390434 2023.05.06 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8389943 2023.05.06 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8389914 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8389759 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 45 8389758 2023.05.06 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8389518 2023.05.06 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8388848 2023.05.06 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8388390 2023.05.06 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8390775 2023.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8384670 2023.05.05 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8384669 2023.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8384668 2023.05.05 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8384184 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8384046 2023.05.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8383548 2023.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8383549 2023.05.05 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8373934 2023.05.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8365992 2023.05.03 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8365222 2023.05.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8363530 2023.05.03 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8363479 2023.05.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8363481 2023.05.03 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8363480 2023.05.03 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8362809 2023.05.03 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8361918 2023.05.03 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8361912 2023.05.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8361887 2023.05.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8361888 2023.05.03 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8361865 2023.05.03 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8361862 2023.05.03 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8361797 2023.05.03 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8361796 2023.05.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8361795 2023.05.03 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8361813 2023.05.03 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8361794 2023.05.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8361587 2023.05.03 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8361316 2023.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8361227 2023.05.03 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8360764 2023.05.03 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8360203 2023.05.03 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8359763 2023.05.03 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8345723 2023.05.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8345724 2023.05.01 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8345722 2023.05.01 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8345725 2023.05.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8345312 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8345098 2023.05.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8345024 2023.05.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8345015 2023.05.01 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8344945 2023.05.01 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8344944 2023.05.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8344816 2023.05.01 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8344799 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8344800 2023.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8344801 2023.05.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8344781 2023.05.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 8344766 2023.05.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8344686 2023.05.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8344685 2023.05.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 8344224 2023.05.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8344044 2023.05.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8344043 2023.05.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8343888 2023.05.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8343889 2023.05.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8343822 2023.05.01 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8343821 2023.05.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8343820 2023.05.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8343764 2023.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8343762 2023.05.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8343736 2023.05.01 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8343447 2023.05.01 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8343438 2023.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8343155 2023.05.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 8340838 2023.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8340843 2023.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8340832 2023.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8340463 2023.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8340462 2023.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8340436 2023.05.01 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8340394 2023.05.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8340387 2023.05.01 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8340368 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8340349 2023.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8340306 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8340305 2023.05.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8340179 2023.05.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8340178 2023.05.01 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8340010 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8340008 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8340007 2023.05.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8340009 2023.05.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8339997 2023.05.01 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8339998 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8339965 2023.05.01 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8339936 2023.05.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8339937 2023.05.01 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8339908 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8339907 2023.05.01 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8339906 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8339905 2023.05.01 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8339903 2023.05.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8339902 2023.05.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8339904 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339899 2023.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8339900 2023.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 70 8339901 2023.05.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8339855 2023.05.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8339854 2023.05.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8339853 2023.05.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8339852 2023.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 60 8339756 2023.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8339755 2023.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8339758 2023.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 30 8339757 2023.05.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8339624 2023.05.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8339623 2023.05.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8339529 2023.05.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8339530 2023.05.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8339525 2023.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8339528 2023.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8338923 2023.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 30 8338922 2023.05.01 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8331231 2023.04.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8331232 2023.04.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8331225 2023.04.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8331048 2023.04.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8330974 2023.04.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8330923 2023.04.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8330894 2023.04.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8330444 2023.04.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8330151 2023.04.30 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8330149 2023.04.30 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8330150 2023.04.30 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8330147 2023.04.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8330148 2023.04.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8330146 2023.04.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8324238 2023.04.29 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8324197 2023.04.29 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8323967 2023.04.29 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8323845 2023.04.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8323816 2023.04.29 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8323787 2023.04.29 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8323726 2023.04.29 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8323682 2023.04.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8323650 2023.04.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8323645 2023.04.29 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8323642 2023.04.29 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8323641 2023.04.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8323162 2023.04.29 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8323161 2023.04.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8323160 2023.04.29 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8323158 2023.04.29 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8323159 2023.04.29 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8323157 2023.04.29 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8323155 2023.04.29 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8323156 2023.04.29 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8323163 2023.04.29 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8323013 2023.04.29 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8323003 2023.04.29 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 8322662 2023.04.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8322578 2023.04.29 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8319545 2023.04.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8319546 2023.04.29 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8322487 2023.04.29 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8315223 2023.04.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8315201 2023.04.28 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8315179 2023.04.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8315180 2023.04.28 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8315178 2023.04.28 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8315132 2023.04.28 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8315126 2023.04.28 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8315127 2023.04.28 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8315125 2023.04.28 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8315109 2023.04.28 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8315105 2023.04.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8315069 2023.04.28 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8315068 2023.04.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8309116 2023.04.27 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8309092 2023.04.27 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8309062 2023.04.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8309057 2023.04.27 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8308818 2023.04.27 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8308807 2023.04.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8308764 2023.04.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8308763 2023.04.27 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8308676 2023.04.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8308668 2023.04.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8308641 2023.04.27 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8308640 2023.04.27 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8308630 2023.04.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8308629 2023.04.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8308569 2023.04.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8308176 2023.04.27 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8308175 2023.04.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8308002 2023.04.27 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8308003 2023.04.27 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8308582 2023.04.27 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8302201 2023.04.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8302194 2023.04.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8302195 2023.04.26 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8297639 2023.04.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 8297530 2023.04.25 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8297527 2023.04.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8297528 2023.04.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8297529 2023.04.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8297531 2023.04.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8297532 2023.04.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8297533 2023.04.25 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8281365 2023.04.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8279372 2023.04.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8279371 2023.04.23 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8279108 2023.04.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8278888 2023.04.23 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8278512 2023.04.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8278098 2023.04.23 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8278094 2023.04.23 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8278093 2023.04.23 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8278092 2023.04.23 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8277696 2023.04.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8277697 2023.04.23 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8277695 2023.04.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8277694 2023.04.23 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8277376 2023.04.23 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8277127 2023.04.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8276666 2023.04.23 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8276664 2023.04.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8276665 2023.04.23 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8276228 2023.04.23 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8276225 2023.04.23 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8276227 2023.04.23 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 8276226 2023.04.23 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8276168 2023.04.23 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8276070 2023.04.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8275161 2023.04.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8275115 2023.04.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8275091 2023.04.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8275090 2023.04.23 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8275089 2023.04.23 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8276132 2023.04.23 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8276133 2023.04.23 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 8276134 2023.04.23 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 60 8276135 2023.04.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8276136 2023.04.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8276137 2023.04.23 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8276138 2023.04.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8276139 2023.04.23 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8276140 2023.04.23 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8276141 2023.04.23 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8276142 2023.04.23 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8276224 2023.04.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8276379 2023.04.23 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8276380 2023.04.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8276382 2023.04.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 50 8279373 2023.04.23 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8279374 2023.04.23 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 8283002 2023.04.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8283297 2023.04.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8283298 2023.04.23 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8283299 2023.04.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8283300 2023.04.23 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8272130 2023.04.22 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8271240 2023.04.22 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8271109 2023.04.22 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8271095 2023.04.22 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8271086 2023.04.22 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 8271087 2023.04.22 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8270932 2023.04.22 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8270930 2023.04.22 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8270689 2023.04.22 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8270677 2023.04.22 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8270575 2023.04.22 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8270574 2023.04.22 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8270527 2023.04.22 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8270526 2023.04.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8270525 2023.04.22 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8270489 2023.04.22 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8270487 2023.04.22 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8270472 2023.04.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8270424 2023.04.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8270070 2023.04.22 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8270056 2023.04.22 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8270049 2023.04.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8269917 2023.04.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8271222 2023.04.22 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8269900 2023.04.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8269901 2023.04.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8269899 2023.04.22 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8269857 2023.04.22 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8269754 2023.04.22 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8269748 2023.04.22 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8269747 2023.04.22 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8269746 2023.04.22 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8269744 2023.04.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8269745 2023.04.22 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8269743 2023.04.22 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8269722 2023.04.22 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8269520 2023.04.22 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8257859 2023.04.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8257858 2023.04.21 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8256132 2023.04.21 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8257857 2023.04.21 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8251226 2023.04.20 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8251228 2023.04.20 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8251225 2023.04.20 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8251227 2023.04.20 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 8236600 2023.04.17 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8236089 2023.04.17 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8236090 2023.04.17 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8236088 2023.04.17 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8236063 2023.04.17 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8236059 2023.04.17 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8235957 2023.04.17 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8233796 2023.04.17 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8224764 2023.04.16 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8224432 2023.04.16 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8224385 2023.04.16 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8224384 2023.04.16 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 8224383 2023.04.16 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8224382 2023.04.16 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8223961 2023.04.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8223953 2023.04.16 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8223872 2023.04.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8223713 2023.04.16 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8223657 2023.04.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8223609 2023.04.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8223346 2023.04.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8223339 2023.04.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8223321 2023.04.16 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8223312 2023.04.16 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8223284 2023.04.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8223285 2023.04.16 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8223195 2023.04.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8223174 2023.04.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8223175 2023.04.16 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8223176 2023.04.16 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8223121 2023.04.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8222913 2023.04.16 PL
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8222835 2023.04.16 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8222658 2023.04.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8222657 2023.04.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8222656 2023.04.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8222566 2023.04.16 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8222299 2023.04.16 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8222273 2023.04.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8222270 2023.04.16 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8222271 2023.04.16 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8222272 2023.04.16 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8222221 2023.04.16 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8222220 2023.04.16 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8222219 2023.04.16 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8222190 2023.04.16 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8222188 2023.04.16 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8222183 2023.04.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8222179 2023.04.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8222178 2023.04.16 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8222177 2023.04.16 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8221984 2023.04.16 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8221983 2023.04.16 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8221982 2023.04.16 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8221972 2023.04.16 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8221968 2023.04.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 8221971 2023.04.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8221967 2023.04.16 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8221970 2023.04.16 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8221969 2023.04.16 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8221936 2023.04.16 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8220987 2023.04.16 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8220928 2023.04.16 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 8220927 2023.04.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8220926 2023.04.16 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8220925 2023.04.16 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8220924 2023.04.16 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8220923 2023.04.16 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8220922 2023.04.16 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8220921 2023.04.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8220920 2023.04.16 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8220919 2023.04.16 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8220918 2023.04.16 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8220917 2023.04.16 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8220916 2023.04.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8220915 2023.04.16 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8220914 2023.04.16 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8220913 2023.04.16 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8220912 2023.04.16 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8220969 2023.04.16 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8224487 2023.04.16 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8225127 2023.04.16 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8209045 2023.04.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8208993 2023.04.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8208992 2023.04.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8208990 2023.04.14 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8208989 2023.04.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8208991 2023.04.14 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8209713 2023.04.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8202054 2023.04.13 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8202032 2023.04.13 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8202033 2023.04.13 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8202035 2023.04.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8202034 2023.04.13 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8201893 2023.04.13 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8201892 2023.04.13 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8201891 2023.04.13 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8201779 2023.04.13 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8201778 2023.04.13 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 8201722 2023.04.13 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8201390 2023.04.13 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8201389 2023.04.13 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8201388 2023.04.13 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8200964 2023.04.13 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8200960 2023.04.13 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8200961 2023.04.13 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 8200963 2023.04.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8200962 2023.04.13 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 8200959 2023.04.13 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8200958 2023.04.13 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8200957 2023.04.13 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8200027 2023.04.13 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8192453 2023.04.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8192455 2023.04.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8192454 2023.04.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8192452 2023.04.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8192451 2023.04.12 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8192450 2023.04.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8195506 2023.04.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 40 8195507 2023.04.12 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8195508 2023.04.12 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8195509 2023.04.12 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8195510 2023.04.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8189122 2023.04.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8189120 2023.04.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8189113 2023.04.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8189070 2023.04.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8189061 2023.04.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8189052 2023.04.11 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8189051 2023.04.11 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8189046 2023.04.11 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8189025 2023.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8189005 2023.04.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8188929 2023.04.11 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8188666 2023.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8188660 2023.04.11 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8188661 2023.04.11 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8188633 2023.04.11 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8188600 2023.04.11 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8188596 2023.04.11 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8188593 2023.04.11 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8188594 2023.04.11 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 8188597 2023.04.11 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8188592 2023.04.11 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8188595 2023.04.11 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8188591 2023.04.11 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8188517 2023.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8188516 2023.04.11 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8188513 2023.04.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8188503 2023.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8188502 2023.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8188495 2023.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8188478 2023.04.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8188419 2023.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8188307 2023.04.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8185919 2023.04.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8185918 2023.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8185904 2023.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8185905 2023.04.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 30 8185902 2023.04.11 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8181748 2023.04.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8181424 2023.04.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8181422 2023.04.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8181423 2023.04.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 9 8180861 2023.04.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8180581 2023.04.10 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8178883 2023.04.10 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8177600 2023.04.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8177601 2023.04.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8177217 2023.04.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8177214 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8177213 2023.04.10 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8177139 2023.04.10 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8177138 2023.04.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8177067 2023.04.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8176997 2023.04.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8176998 2023.04.10 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8176993 2023.04.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8176995 2023.04.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8176994 2023.04.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8176856 2023.04.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8176850 2023.04.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8176851 2023.04.10 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8176853 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8176848 2023.04.10 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8176849 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8176852 2023.04.10 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 8176857 2023.04.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8176996 2023.04.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8177041 2023.04.10 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8180583 2023.04.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8170758 2023.04.09 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8169046 2023.04.09 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8167211 2023.04.09 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8162796 2023.04.08 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8162739 2023.04.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8162738 2023.04.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8162321 2023.04.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8162203 2023.04.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8162172 2023.04.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8162173 2023.04.08 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8162171 2023.04.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8161929 2023.04.08 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8161890 2023.04.08 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8161889 2023.04.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8161572 2023.04.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8161430 2023.04.08 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8161328 2023.04.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8161329 2023.04.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8161097 2023.04.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 39 8161095 2023.04.08 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8161033 2023.04.08 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8160972 2023.04.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8160974 2023.04.08 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8160973 2023.04.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8160547 2023.04.08 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8160546 2023.04.08 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8160447 2023.04.08 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8160446 2023.04.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8160429 2023.04.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8160430 2023.04.08 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8160364 2023.04.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8157923 2023.04.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8157913 2023.04.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 10 8157914 2023.04.08 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8157882 2023.04.08 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8157879 2023.04.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8157880 2023.04.08 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 8157878 2023.04.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8157876 2023.04.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8157873 2023.04.08 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8157875 2023.04.08 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8157874 2023.04.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8157877 2023.04.08 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8157871 2023.04.08 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 8157872 2023.04.08 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8157870 2023.04.08 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 100 8157869 2023.04.08 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8157649 2023.04.08 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8157650 2023.04.08 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8157625 2023.04.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8157623 2023.04.08 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8157622 2023.04.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8157624 2023.04.08 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8157621 2023.04.08 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8157620 2023.04.08 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8157619 2023.04.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8157537 2023.04.08 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8157536 2023.04.08 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8157535 2023.04.08 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8157534 2023.04.08 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8162795 2023.04.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8147500 2023.04.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8147501 2023.04.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8147322 2023.04.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8147321 2023.04.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8147241 2023.04.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8146946 2023.04.05 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8146945 2023.04.05 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 8146943 2023.04.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8146942 2023.04.05 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 8146941 2023.04.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8146944 2023.04.05 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8146894 2023.04.05 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8146893 2023.04.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8146865 2023.04.05 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8146848 2023.04.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8146843 2023.04.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8146823 2023.04.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8146824 2023.04.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8146822 2023.04.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 8146821 2023.04.05 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8146819 2023.04.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8146820 2023.04.05 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8146818 2023.04.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8146817 2023.04.05 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8146816 2023.04.05 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8146814 2023.04.05 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8146813 2023.04.05 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8146815 2023.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8146778 2023.04.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8146687 2023.04.05 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8146686 2023.04.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8146685 2023.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8145346 2023.04.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8147524 2023.04.05 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8138119 2023.04.03 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8138040 2023.04.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8137572 2023.04.03 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8137571 2023.04.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8137377 2023.04.03 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8137316 2023.04.03 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8137315 2023.04.03 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 8137314 2023.04.03 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8137313 2023.04.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8137274 2023.04.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8137273 2023.04.03 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8137213 2023.04.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8137212 2023.04.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8137211 2023.04.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8137130 2023.04.03 PL