DRUŻYNA

Drużyna: Płonka Matyski. Obserwator: Wojciech Łapiński

Liczba gatunków: 265

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 614 10498 111 111 2 31 38 40
2 400 5366 120 75 1 10 28 36
3 410 16242 149 111 1 25 41 44
4 562 3231 184 121 1 23 51 46
5 400 2268 227 142 0 36 60 46
6 235 1196 238 107 3 29 37 38
7 296 6041 240 94 0 13 41 40
8 235 3939 249 107 1 28 41 37
9 167 4010 251 87 0 24 29 34
10 342 4099 261 116 7 30 38 41
11 386 4601 265 89 3 15 33 38
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 9226235 2023.11.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 10 9225333 2023.11.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9225332 2023.11.29 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9225331 2023.11.29 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9225330 2023.11.29 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9225329 2023.11.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9225328 2023.11.29 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9225327 2023.11.29 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9225326 2023.11.29 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9223807 2023.11.28 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9223425 2023.11.28 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9223426 2023.11.28 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9223427 2023.11.28 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9223424 2023.11.28 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 9223423 2023.11.28 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9223422 2023.11.28 PL
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9223421 2023.11.28 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9222953 2023.11.28 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 9222842 2023.11.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9222839 2023.11.28 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9222775 2023.11.28 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9222774 2023.11.28 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9222771 2023.11.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9222770 2023.11.28 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9222769 2023.11.28 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9222543 2023.11.28 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9222544 2023.11.28 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9222539 2023.11.28 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9222536 2023.11.28 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9220948 2023.11.27 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9220355 2023.11.27 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 300 9216558 2023.11.26 PL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9212417 2023.11.25 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9212414 2023.11.25 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9212415 2023.11.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9212412 2023.11.25 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9212409 2023.11.25 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9212410 2023.11.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 85 9212413 2023.11.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9212066 2023.11.25 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9212065 2023.11.25 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9212064 2023.11.25 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9212063 2023.11.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9212029 2023.11.25 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 9212030 2023.11.25 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9211910 2023.11.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211906 2023.11.25 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9211878 2023.11.25 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9211877 2023.11.25 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9211874 2023.11.25 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9211875 2023.11.25 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9211876 2023.11.25 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9211817 2023.11.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9212437 2023.11.25 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9209456 2023.11.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209442 2023.11.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9209441 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9209440 2023.11.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9209422 2023.11.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9209421 2023.11.24 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9209420 2023.11.24 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9209419 2023.11.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9209418 2023.11.24 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 29 9209417 2023.11.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 91 9209415 2023.11.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9209340 2023.11.24 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9209339 2023.11.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9209338 2023.11.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9209337 2023.11.24 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 41 9209334 2023.11.24 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9209325 2023.11.24 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9209324 2023.11.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9209423 2023.11.24 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9208031 2023.11.23 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9206591 2023.11.22 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9205938 2023.11.22 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9205934 2023.11.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9205818 2023.11.22 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205817 2023.11.22 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 34 9205794 2023.11.22 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 9205793 2023.11.22 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9205768 2023.11.22 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9205756 2023.11.22 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 200 9205757 2023.11.22 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 9205734 2023.11.22 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9205731 2023.11.22 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9205733 2023.11.22 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 9205732 2023.11.22 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9204030 2023.11.21 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9204029 2023.11.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9203999 2023.11.21 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9203998 2023.11.21 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9203997 2023.11.21 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9203995 2023.11.21 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9203994 2023.11.21 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9203993 2023.11.21 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9203959 2023.11.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 9203958 2023.11.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9203901 2023.11.21 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9203902 2023.11.21 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9203896 2023.11.21 PL
pospolity łyska, Fulica atra 50 9203895 2023.11.21 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9203897 2023.11.21 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9203880 2023.11.21 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9203881 2023.11.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9203878 2023.11.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 9203879 2023.11.21 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9203864 2023.11.21 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9203863 2023.11.21 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9203861 2023.11.21 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 52 9203862 2023.11.21 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9203860 2023.11.21 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 9203859 2023.11.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9203792 2023.11.21 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9203791 2023.11.21 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 9203790 2023.11.21 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203786 2023.11.21 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9201848 2023.11.20 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9201846 2023.11.20 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9201839 2023.11.20 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9201838 2023.11.20 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9201826 2023.11.20 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9201825 2023.11.20 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9201742 2023.11.20 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9201715 2023.11.20 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9201712 2023.11.20 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9201711 2023.11.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9201705 2023.11.20 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201709 2023.11.20 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9201707 2023.11.20 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9201704 2023.11.20 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9201706 2023.11.20 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9201710 2023.11.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 20 9201708 2023.11.20 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9201703 2023.11.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9201635 2023.11.20 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9197431 2023.11.19 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9196925 2023.11.19 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9193791 2023.11.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9193091 2023.11.18 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9192153 2023.11.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9192144 2023.11.17 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9192142 2023.11.17 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9192033 2023.11.17 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9192034 2023.11.17 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9192035 2023.11.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9191869 2023.11.17 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9191835 2023.11.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9191834 2023.11.17 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9191833 2023.11.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 9191832 2023.11.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9191797 2023.11.17 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9191796 2023.11.17 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9191755 2023.11.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9191721 2023.11.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9191720 2023.11.17 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9191707 2023.11.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9191704 2023.11.17 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9191703 2023.11.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9191698 2023.11.17 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9191695 2023.11.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9191697 2023.11.17 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9191696 2023.11.17 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9191631 2023.11.17 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9191630 2023.11.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9191627 2023.11.17 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9191626 2023.11.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9191605 2023.11.17 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9191533 2023.11.17 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9191532 2023.11.17 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9191529 2023.11.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9191528 2023.11.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9191527 2023.11.17 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9191513 2023.11.17 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9191507 2023.11.17 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 14 9191500 2023.11.17 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9191495 2023.11.17 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9191492 2023.11.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9191491 2023.11.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9191490 2023.11.17 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9191489 2023.11.17 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9191488 2023.11.17 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 9191487 2023.11.17 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9191463 2023.11.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9191462 2023.11.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9191461 2023.11.17 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 9191453 2023.11.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9189941 2023.11.16 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9189940 2023.11.16 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9189863 2023.11.16 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9189806 2023.11.16 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9189732 2023.11.16 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9189731 2023.11.16 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9189730 2023.11.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9189729 2023.11.16 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9189727 2023.11.16 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9189728 2023.11.16 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9189726 2023.11.16 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9189672 2023.11.16 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9189659 2023.11.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9189657 2023.11.16 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9189655 2023.11.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9189565 2023.11.16 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9189494 2023.11.16 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9189495 2023.11.16 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9189493 2023.11.16 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9189475 2023.11.16 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9189476 2023.11.16 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9189472 2023.11.16 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9189471 2023.11.16 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9189470 2023.11.16 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9189469 2023.11.16 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9189468 2023.11.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9189422 2023.11.16 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9189421 2023.11.16 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9189419 2023.11.16 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9189416 2023.11.16 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9189417 2023.11.16 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9189390 2023.11.16 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9189357 2023.11.16 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9189358 2023.11.16 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9189356 2023.11.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9189318 2023.11.16 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9189311 2023.11.16 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9189283 2023.11.16 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9189277 2023.11.16 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9189274 2023.11.16 WM
pospolity łyska, Fulica atra 5 9189275 2023.11.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9189276 2023.11.16 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9189266 2023.11.16 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9189262 2023.11.16 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9189236 2023.11.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9189209 2023.11.16 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9189198 2023.11.16 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9189188 2023.11.16 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9189159 2023.11.16 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9189158 2023.11.16 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9189156 2023.11.16 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9189053 2023.11.16 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9189052 2023.11.16 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9189024 2023.11.16 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9189418 2023.11.16 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9187829 2023.11.15 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9187907 2023.11.15 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9187908 2023.11.15 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9187909 2023.11.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9187910 2023.11.15 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9187911 2023.11.15 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9187912 2023.11.15 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9187913 2023.11.15 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9187914 2023.11.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9187915 2023.11.15 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9187916 2023.11.15 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9187917 2023.11.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9187918 2023.11.15 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 9187919 2023.11.15 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9187920 2023.11.15 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9186248 2023.11.14 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9184640 2023.11.13 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 9184638 2023.11.13 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9184634 2023.11.13 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9184636 2023.11.13 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9184635 2023.11.13 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9184637 2023.11.13 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9184633 2023.11.13 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9184631 2023.11.13 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9184632 2023.11.13 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9184600 2023.11.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9184549 2023.11.13 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9184547 2023.11.13 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9184545 2023.11.13 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9184546 2023.11.13 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 34 9184513 2023.11.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9184508 2023.11.13 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 9184507 2023.11.13 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9184504 2023.11.13 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9184506 2023.11.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 9184503 2023.11.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 9184505 2023.11.13 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9184433 2023.11.13 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 9184416 2023.11.13 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9184398 2023.11.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9174933 2023.11.11 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9174932 2023.11.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9175461 2023.11.11 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9174899 2023.11.11 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9175149 2023.11.11 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9173679 2023.11.11 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9170880 2023.11.10 PL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 6 9170384 2023.11.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9170389 2023.11.10 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9170165 2023.11.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9170163 2023.11.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9170164 2023.11.10 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9170157 2023.11.10 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9170158 2023.11.10 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 9170152 2023.11.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9170079 2023.11.10 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 9170080 2023.11.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9170078 2023.11.10 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9170060 2023.11.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9170056 2023.11.10 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9170057 2023.11.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9170055 2023.11.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9170054 2023.11.10 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 81 9169997 2023.11.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 10 9169916 2023.11.10 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9169915 2023.11.10 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9169900 2023.11.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9169874 2023.11.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9169875 2023.11.10 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9169869 2023.11.10 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9169873 2023.11.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9169863 2023.11.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9169864 2023.11.10 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9169843 2023.11.10 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9169842 2023.11.10 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9169767 2023.11.10 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9167691 2023.11.09 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9167690 2023.11.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9167689 2023.11.09 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9167692 2023.11.09 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9167688 2023.11.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9167628 2023.11.09 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 110 9167425 2023.11.09 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 48 9167363 2023.11.09 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9167350 2023.11.09 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9167348 2023.11.09 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9167346 2023.11.09 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9167304 2023.11.09 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9167287 2023.11.09 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9167236 2023.11.09 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 24 9165362 2023.11.08 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9165349 2023.11.08 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9165348 2023.11.08 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9165344 2023.11.08 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9165310 2023.11.08 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9165303 2023.11.08 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9165300 2023.11.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9165299 2023.11.08 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9165241 2023.11.08 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9165217 2023.11.08 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9165208 2023.11.08 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9165210 2023.11.08 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9165206 2023.11.08 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9165207 2023.11.08 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9165204 2023.11.08 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9165205 2023.11.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9165209 2023.11.08 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9165202 2023.11.08 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9165203 2023.11.08 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9165201 2023.11.08 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9165200 2023.11.08 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9165198 2023.11.08 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9165197 2023.11.08 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9165199 2023.11.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9147263 2023.11.03 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9147135 2023.11.03 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9146951 2023.11.03 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9146822 2023.11.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9144959 2023.11.02 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9144909 2023.11.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9144906 2023.11.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9144907 2023.11.02 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9144905 2023.11.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9144908 2023.11.02 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9144900 2023.11.02 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9144823 2023.11.02 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9144820 2023.11.02 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9144798 2023.11.02 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9144761 2023.11.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9144758 2023.11.02 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9144626 2023.11.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9144615 2023.11.02 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9144610 2023.11.02 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9144616 2023.11.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9144612 2023.11.02 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9144617 2023.11.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 20 9144614 2023.11.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9144613 2023.11.02 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9144611 2023.11.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9144451 2023.11.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 9144435 2023.11.02 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9140210 2023.11.01 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9140139 2023.11.01 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9140138 2023.11.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9135705 2023.10.30 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 21 9135665 2023.10.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9135646 2023.10.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9135540 2023.10.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9135393 2023.10.30 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9135155 2023.10.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 9135061 2023.10.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 9135062 2023.10.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 34 9135060 2023.10.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 100 9135024 2023.10.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 9134748 2023.10.30 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9134715 2023.10.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9134588 2023.10.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 50 9134576 2023.10.30 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9134577 2023.10.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9134460 2023.10.30 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9134455 2023.10.30 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9134451 2023.10.30 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 9125232 2023.10.28 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9125093 2023.10.28 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9125088 2023.10.28 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 71 9125084 2023.10.28 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9124848 2023.10.28 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9124849 2023.10.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9121879 2023.10.27 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9121831 2023.10.27 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9121762 2023.10.27 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9121761 2023.10.27 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9121760 2023.10.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9119651 2023.10.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9119650 2023.10.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9119649 2023.10.26 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9119648 2023.10.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9119646 2023.10.26 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9119644 2023.10.26 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9119643 2023.10.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9119624 2023.10.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9119618 2023.10.26 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9119610 2023.10.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9119600 2023.10.26 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9119602 2023.10.26 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9119601 2023.10.26 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9119486 2023.10.26 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9119485 2023.10.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9119484 2023.10.26 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9119483 2023.10.26 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9119419 2023.10.26 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9119420 2023.10.26 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9119289 2023.10.26 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9119290 2023.10.26 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9119288 2023.10.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9119287 2023.10.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9119176 2023.10.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9119161 2023.10.26 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9119026 2023.10.26 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9119023 2023.10.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9119022 2023.10.26 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9119021 2023.10.26 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9118908 2023.10.26 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9118903 2023.10.26 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9118902 2023.10.26 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9118901 2023.10.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9118900 2023.10.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9116118 2023.10.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9116119 2023.10.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9116120 2023.10.24 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9116115 2023.10.24 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9116117 2023.10.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 9116116 2023.10.24 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9116112 2023.10.24 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9116113 2023.10.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 10 9116114 2023.10.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9116111 2023.10.24 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9116110 2023.10.24 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9116109 2023.10.24 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 9112548 2023.10.23 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9112543 2023.10.23 PL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9112372 2023.10.23 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9111721 2023.10.23 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9112286 2023.10.23 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9113840 2023.10.23 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9113841 2023.10.23 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9113842 2023.10.23 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9113843 2023.10.23 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 9113844 2023.10.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9113845 2023.10.23 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9113846 2023.10.23 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9113847 2023.10.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9113848 2023.10.23 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9113849 2023.10.23 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9108298 2023.10.22 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9108297 2023.10.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 9108243 2023.10.22 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9108242 2023.10.22 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9102820 2023.10.21 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9103142 2023.10.21 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9103143 2023.10.21 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9103144 2023.10.21 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9103145 2023.10.21 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9103146 2023.10.21 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9103147 2023.10.21 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9103148 2023.10.21 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9103149 2023.10.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9103151 2023.10.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 9103152 2023.10.21 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9103153 2023.10.21 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9103155 2023.10.21 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9103158 2023.10.21 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9103159 2023.10.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9103161 2023.10.21 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9103162 2023.10.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9103163 2023.10.21 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9103164 2023.10.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9103165 2023.10.21 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9103166 2023.10.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9103167 2023.10.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9103168 2023.10.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9103169 2023.10.21 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9103860 2023.10.21 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9097633 2023.10.19 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9097593 2023.10.19 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9097200 2023.10.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 9095492 2023.10.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9095491 2023.10.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9095488 2023.10.18 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9095489 2023.10.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9095487 2023.10.18 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9095490 2023.10.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9095485 2023.10.18 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9095482 2023.10.18 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9095486 2023.10.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9095483 2023.10.18 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9095484 2023.10.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 9095481 2023.10.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9095480 2023.10.18 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9095479 2023.10.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9095478 2023.10.18 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 9095477 2023.10.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9095476 2023.10.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9095474 2023.10.18 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9095472 2023.10.18 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 9095471 2023.10.18 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9095473 2023.10.18 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9095475 2023.10.18 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9093546 2023.10.17 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9093276 2023.10.17 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9093199 2023.10.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9093198 2023.10.17 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9093126 2023.10.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9093127 2023.10.17 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9093125 2023.10.17 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 30 9093124 2023.10.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9092855 2023.10.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9092854 2023.10.17 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9092842 2023.10.17 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9092796 2023.10.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9092760 2023.10.17 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9092754 2023.10.17 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9092729 2023.10.17 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9092660 2023.10.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9092579 2023.10.17 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9092580 2023.10.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9092563 2023.10.17 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9092562 2023.10.17 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9092555 2023.10.17 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9092527 2023.10.17 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9092518 2023.10.17 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9092519 2023.10.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9092516 2023.10.17 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9092517 2023.10.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 9092474 2023.10.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9092475 2023.10.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9092453 2023.10.17 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9092452 2023.10.17 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9087033 2023.10.15 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9086984 2023.10.15 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9084652 2023.10.15 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9084654 2023.10.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 9084653 2023.10.15 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9085631 2023.10.15 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 9085632 2023.10.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9085633 2023.10.15 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9085634 2023.10.15 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9085635 2023.10.15 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9085636 2023.10.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9085637 2023.10.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9085638 2023.10.15 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9086982 2023.10.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9080792 2023.10.14 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9080791 2023.10.14 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9075115 2023.10.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 9075058 2023.10.13 PL
pospolity bogatka, Parus major 10 9075047 2023.10.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9075048 2023.10.13 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9075015 2023.10.13 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9075000 2023.10.13 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9074917 2023.10.13 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9074770 2023.10.13 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9074709 2023.10.13 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9074685 2023.10.13 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9074684 2023.10.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9074425 2023.10.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9074393 2023.10.13 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9074390 2023.10.13 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9074391 2023.10.13 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9074389 2023.10.13 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9074392 2023.10.13 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9074388 2023.10.13 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9074387 2023.10.13 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9074386 2023.10.13 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9074325 2023.10.13 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 9069712 2023.10.11 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9069666 2023.10.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9068969 2023.10.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9068963 2023.10.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9068846 2023.10.11 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9068842 2023.10.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 9068845 2023.10.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9068844 2023.10.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9068843 2023.10.11 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9068841 2023.10.11 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9068840 2023.10.11 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9069667 2023.10.11 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9069668 2023.10.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9069669 2023.10.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9069670 2023.10.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9069671 2023.10.11 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9069672 2023.10.11 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9069673 2023.10.11 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9069674 2023.10.11 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9069675 2023.10.11 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 9069676 2023.10.11 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9069677 2023.10.11 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 9069678 2023.10.11 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 9069679 2023.10.11 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9069680 2023.10.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9069681 2023.10.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9069682 2023.10.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9069683 2023.10.11 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9069684 2023.10.11 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9069685 2023.10.11 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9069686 2023.10.11 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9069687 2023.10.11 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9069688 2023.10.11 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9069689 2023.10.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9069690 2023.10.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9069691 2023.10.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9069692 2023.10.11 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 9069693 2023.10.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9069694 2023.10.11 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 9069695 2023.10.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9069696 2023.10.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9069697 2023.10.11 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9069698 2023.10.11 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9069707 2023.10.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9064542 2023.10.10 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9064541 2023.10.10 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9064540 2023.10.10 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9064493 2023.10.10 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9063476 2023.10.09 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9063475 2023.10.09 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9063287 2023.10.09 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9063286 2023.10.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9063131 2023.10.09 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9063129 2023.10.09 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9063038 2023.10.09 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9063036 2023.10.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9063037 2023.10.09 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 9063035 2023.10.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9062906 2023.10.09 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9062905 2023.10.09 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9062810 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 9062801 2023.10.09 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 9062800 2023.10.09 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9062759 2023.10.09 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9062698 2023.10.09 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 9062697 2023.10.09 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9062474 2023.10.09 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 9062442 2023.10.09 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9062344 2023.10.09 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9062097 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9061993 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 9061618 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 7 9061611 2023.10.09 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9061430 2023.10.09 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9061325 2023.10.09 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9061101 2023.10.09 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9061100 2023.10.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9061286 2023.10.09 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9058032 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9056215 2023.10.08 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9056214 2023.10.08 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9054889 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9054675 2023.10.08 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9054034 2023.10.08 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9053989 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9053941 2023.10.08 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9054032 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 9056219 2023.10.08 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 9051561 2023.10.07 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9051536 2023.10.07 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9051537 2023.10.07 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9051538 2023.10.07 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 9051539 2023.10.07 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9051540 2023.10.07 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9051541 2023.10.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 9051542 2023.10.07 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9051543 2023.10.07 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 9051544 2023.10.07 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 9051545 2023.10.07 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9041335 2023.10.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9041334 2023.10.04 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 9041311 2023.10.04 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9041305 2023.10.04 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9041301 2023.10.04 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9041300 2023.10.04 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9041298 2023.10.04 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9041299 2023.10.04 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9041297 2023.10.04 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9041296 2023.10.04 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9041293 2023.10.04 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9041292 2023.10.04 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9041291 2023.10.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9041288 2023.10.04 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9041290 2023.10.04 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9041295 2023.10.04 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9041286 2023.10.04 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9041294 2023.10.04 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9041284 2023.10.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9041289 2023.10.04 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9041287 2023.10.04 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9041285 2023.10.04 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9041283 2023.10.04 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9041282 2023.10.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9041281 2023.10.04 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9041302 2023.10.04 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9041303 2023.10.04 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9041304 2023.10.04 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9035241 2023.10.02 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9033752 2023.10.02 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9033408 2023.10.02 WM
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9138175 2023.10.02 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9000869 2023.09.24 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8999534 2023.09.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8999306 2023.09.24 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8999283 2023.09.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8999282 2023.09.24 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9002009 2023.09.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9002010 2023.09.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9002011 2023.09.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 9002012 2023.09.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 200 9002013 2023.09.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9002014 2023.09.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9002015 2023.09.24 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 9002016 2023.09.24 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9002017 2023.09.24 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 9002018 2023.09.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9002019 2023.09.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9002020 2023.09.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9002021 2023.09.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9002022 2023.09.24 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9002778 2023.09.24 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9002779 2023.09.24 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9002780 2023.09.24 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9002781 2023.09.24 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9002782 2023.09.24 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9002783 2023.09.24 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8996508 2023.09.23 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8996507 2023.09.23 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8996503 2023.09.23 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8996497 2023.09.23 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8996458 2023.09.23 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8996457 2023.09.23 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8996417 2023.09.23 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8996406 2023.09.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8996407 2023.09.23 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8996405 2023.09.23 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8996400 2023.09.23 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8996391 2023.09.23 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8996394 2023.09.23 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8996393 2023.09.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8996395 2023.09.23 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8996390 2023.09.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8996399 2023.09.23 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8996398 2023.09.23 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8996397 2023.09.23 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8996388 2023.09.23 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8996389 2023.09.23 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8996392 2023.09.23 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8996396 2023.09.23 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8996383 2023.09.23 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8996385 2023.09.23 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8996381 2023.09.23 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8996384 2023.09.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8996382 2023.09.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8996386 2023.09.23 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8996379 2023.09.23 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8996380 2023.09.23 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8996378 2023.09.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8996387 2023.09.23 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8996376 2023.09.23 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8996377 2023.09.23 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8996375 2023.09.23 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 8996373 2023.09.23 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8996374 2023.09.23 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8988228 2023.09.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8982552 2023.09.19 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8972511 2023.09.17 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8972822 2023.09.17 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 8972823 2023.09.17 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 8972824 2023.09.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8972825 2023.09.17 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8972826 2023.09.17 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8972827 2023.09.17 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8972828 2023.09.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8972829 2023.09.17 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8972830 2023.09.17 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8972831 2023.09.17 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8972832 2023.09.17 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8972833 2023.09.17 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8972834 2023.09.17 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8972835 2023.09.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8972836 2023.09.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8972837 2023.09.17 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8972838 2023.09.17 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8972839 2023.09.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8972840 2023.09.17 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8957988 2023.09.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8949325 2023.09.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8949324 2023.09.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8949170 2023.09.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 8950249 2023.09.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8946958 2023.09.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8946945 2023.09.09 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8946709 2023.09.09 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8946710 2023.09.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8946693 2023.09.09 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8946686 2023.09.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8946685 2023.09.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8946528 2023.09.09 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8946517 2023.09.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8946518 2023.09.09 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8941786 2023.09.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8932569 2023.09.05 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8932572 2023.09.05 PL
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8925448 2023.09.03 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8925446 2023.09.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 8924996 2023.09.03 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 8924995 2023.09.03 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 8924876 2023.09.03 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8924737 2023.09.03 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8923878 2023.09.03 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 8924997 2023.09.03 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8924998 2023.09.03 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8925540 2023.09.03 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8921674 2023.09.02 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8921675 2023.09.02 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8921587 2023.09.02 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8921345 2023.09.02 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8920358 2023.09.02 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8920335 2023.09.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8920262 2023.09.02 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8919964 2023.09.02 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8919715 2023.09.02 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8919714 2023.09.02 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8919625 2023.09.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8919626 2023.09.02 PM
pospolity kruk, Corvus corax 10 8919606 2023.09.02 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8919514 2023.09.02 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8919433 2023.09.02 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8918910 2023.09.02 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 137 8918849 2023.09.02 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 8918775 2023.09.02 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8918243 2023.09.02 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 8918171 2023.09.02 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 61 8918169 2023.09.02 MB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8918168 2023.09.02 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8918750 2023.09.02 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 8918751 2023.09.02 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8918752 2023.09.02 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8918753 2023.09.02 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8918754 2023.09.02 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 8918755 2023.09.02 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8918756 2023.09.02 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8918757 2023.09.02 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8918758 2023.09.02 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 8918759 2023.09.02 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8918760 2023.09.02 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 8919219 2023.09.02 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 50 8919220 2023.09.02 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8919243 2023.09.02 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8919244 2023.09.02 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8919245 2023.09.02 MB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8919246 2023.09.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8919247 2023.09.02 MB
pospolity żuraw, Grus grus 5 8916845 2023.09.01 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 68 8916736 2023.09.01 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8916699 2023.09.01 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8916316 2023.09.01 MB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8915749 2023.09.01 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8915517 2023.09.01 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8915510 2023.09.01 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8915472 2023.09.01 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8915473 2023.09.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8915474 2023.09.01 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8914146 2023.09.01 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8914145 2023.09.01 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8914144 2023.09.01 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 8914143 2023.09.01 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8912035 2023.08.31 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8912009 2023.08.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8913159 2023.08.31 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8913160 2023.08.31 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8913161 2023.08.31 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8913162 2023.08.31 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8913163 2023.08.31 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 8913164 2023.08.31 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8913165 2023.08.31 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 8913166 2023.08.31 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8913167 2023.08.31 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8905547 2023.08.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8904832 2023.08.28 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8902291 2023.08.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8904824 2023.08.28 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8894784 2023.08.26 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8894785 2023.08.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8894786 2023.08.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 21 8894787 2023.08.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8894788 2023.08.26 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8894789 2023.08.26 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8894790 2023.08.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8894791 2023.08.26 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8894792 2023.08.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8894793 2023.08.26 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8894794 2023.08.26 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8894795 2023.08.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8894796 2023.08.26 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8894797 2023.08.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8894798 2023.08.26 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4