DRUŻYNA

Drużyna: rafalpiernikarczyk. Obserwator: Rafał Piernikarczyk

Liczba gatunków: 179

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 111 477 47 47 0 2 19 26
2 112 1121 57 42 0 3 14 25
3 151 805 79 59 0 6 20 33
4 457 1052 125 98 0 13 39 46
5 293 564 138 81 0 8 33 40
6 236 358 154 88 0 15 36 37
7 83 192 161 45 2 6 13 24
8 127 318 168 57 0 6 21 30
9 61 140 170 39 0 4 14 21
10 56 213 170 35 0 1 14 20
11 66 407 178 41 2 8 9 22
12 27 154 179 21 0 2 5 14
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9307047 2023.12.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9307048 2023.12.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9307079 2023.12.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9307073 2023.12.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9307078 2023.12.31 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9307075 2023.12.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9307074 2023.12.31 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9307076 2023.12.31 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9307071 2023.12.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9307077 2023.12.31 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 9307072 2023.12.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9307066 2023.12.31 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9307070 2023.12.31 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9307068 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9307069 2023.12.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9307064 2023.12.31 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9307056 2023.12.31 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9307057 2023.12.31 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9303266 2023.12.28 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9296596 2023.12.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9296530 2023.12.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9296529 2023.12.27 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9296528 2023.12.27 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 10 9275486 2023.12.17 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9275457 2023.12.17 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9275455 2023.12.17 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9275454 2023.12.17 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9217899 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9213617 2023.11.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9213615 2023.11.25 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9213616 2023.11.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9213618 2023.11.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9213612 2023.11.25 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9213609 2023.11.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9213614 2023.11.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9213610 2023.11.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9213619 2023.11.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9213613 2023.11.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9213611 2023.11.25 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9178221 2023.11.12 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9177778 2023.11.12 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9177483 2023.11.12 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9178756 2023.11.12 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9178222 2023.11.12 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9176622 2023.11.11 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9176419 2023.11.11 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9171221 2023.11.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9172096 2023.11.10 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9172095 2023.11.10 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9171173 2023.11.10 PM
pospolity żuraw, Grus grus 10 9172084 2023.11.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9172083 2023.11.10 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9171087 2023.11.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9171084 2023.11.10 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9171172 2023.11.10 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9171085 2023.11.10 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9171168 2023.11.10 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9171297 2023.11.10 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9171111 2023.11.10 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9172082 2023.11.10 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9171083 2023.11.10 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9172058 2023.11.10 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 20 9171261 2023.11.10 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9168828 2023.11.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9168827 2023.11.09 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9168825 2023.11.09 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9168824 2023.11.09 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9168822 2023.11.09 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9168826 2023.11.09 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9168820 2023.11.09 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9168821 2023.11.09 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9168823 2023.11.09 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9168819 2023.11.09 PM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9165113 2023.11.08 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9145515 2023.11.02 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9145516 2023.11.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9140074 2023.11.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 9140072 2023.11.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9140068 2023.11.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9140067 2023.11.01 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9140073 2023.11.01 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9140069 2023.11.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9140070 2023.11.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9140071 2023.11.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9140065 2023.11.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140066 2023.11.01 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9140063 2023.11.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 9 9140064 2023.11.01 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9140061 2023.11.01 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9140060 2023.11.01 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9140059 2023.11.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9140062 2023.11.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9140058 2023.11.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9131573 2023.10.29 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9131570 2023.10.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131572 2023.10.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9131571 2023.10.29 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9131569 2023.10.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9106619 2023.10.21 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9106618 2023.10.21 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 9106617 2023.10.21 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9106615 2023.10.21 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9106616 2023.10.21 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 9106612 2023.10.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9092615 2023.10.17 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9087216 2023.10.15 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9087217 2023.10.15 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9087210 2023.10.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9087211 2023.10.15 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9087208 2023.10.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9087214 2023.10.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9087207 2023.10.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9087205 2023.10.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9087206 2023.10.15 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9087203 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9087209 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9087215 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9087213 2023.10.15 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9087204 2023.10.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9086142 2023.10.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9086144 2023.10.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9086140 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9086141 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9086143 2023.10.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9086139 2023.10.15 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9086138 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9086004 2023.10.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9086006 2023.10.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9086005 2023.10.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9086003 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9086002 2023.10.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9086001 2023.10.15 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 9086000 2023.10.15 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9085713 2023.10.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9085668 2023.10.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9085664 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9085667 2023.10.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9085665 2023.10.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9085666 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9085669 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9031644 2023.10.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9031642 2023.10.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9031641 2023.10.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9031637 2023.10.01 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9031640 2023.10.01 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9031636 2023.10.01 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9031639 2023.10.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9031635 2023.10.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9031638 2023.10.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9024921 2023.09.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9024920 2023.09.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9024919 2023.09.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9024916 2023.09.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9024918 2023.09.30 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9024917 2023.09.30 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9014977 2023.09.28 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9014959 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9010627 2023.09.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9010626 2023.09.26 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9010625 2023.09.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9002322 2023.09.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9002324 2023.09.24 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9002323 2023.09.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9002319 2023.09.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9002320 2023.09.24 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9002318 2023.09.24 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8985065 2023.09.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8950841 2023.09.10 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8950839 2023.09.10 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8950835 2023.09.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8950838 2023.09.10 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8950837 2023.09.10 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8950836 2023.09.10 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8950833 2023.09.10 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8950834 2023.09.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8950840 2023.09.10 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8944726 2023.09.08 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8944727 2023.09.08 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8944725 2023.09.08 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8944723 2023.09.08 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8944724 2023.09.08 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8938866 2023.09.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8927885 2023.09.03 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8927909 2023.09.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8927884 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8927883 2023.09.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8927881 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8927882 2023.09.03 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8927880 2023.09.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8927879 2023.09.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8927878 2023.09.03 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8927877 2023.09.03 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8927910 2023.09.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8927876 2023.09.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8922232 2023.09.02 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8922227 2023.09.02 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8922229 2023.09.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8922235 2023.09.02 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8922234 2023.09.02 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8922231 2023.09.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8922222 2023.09.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8922225 2023.09.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8922226 2023.09.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8922233 2023.09.02 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8922236 2023.09.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8922224 2023.09.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8922221 2023.09.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8922230 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8922228 2023.09.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8922223 2023.09.02 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8900589 2023.08.25 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8900588 2023.08.25 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8900587 2023.08.25 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8900586 2023.08.25 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8900585 2023.08.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8887293 2023.08.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8887294 2023.08.23 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8887288 2023.08.23 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 8887289 2023.08.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8887290 2023.08.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8887295 2023.08.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8887291 2023.08.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8887286 2023.08.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8887283 2023.08.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8887287 2023.08.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8887284 2023.08.23 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8887281 2023.08.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8887285 2023.08.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8887282 2023.08.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8887292 2023.08.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8884881 2023.08.22 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8884880 2023.08.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8884879 2023.08.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8884883 2023.08.22 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8884876 2023.08.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8884878 2023.08.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8884875 2023.08.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8884874 2023.08.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8884877 2023.08.22 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8884873 2023.08.22 LB
pospolity żuraw, Grus grus 5 8884882 2023.08.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8879298 2023.08.20 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8879296 2023.08.20 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8879293 2023.08.20 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 8879294 2023.08.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8879292 2023.08.20 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8879285 2023.08.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8879287 2023.08.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8879281 2023.08.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8879283 2023.08.20 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8879279 2023.08.20 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8879276 2023.08.20 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8879277 2023.08.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8879295 2023.08.20 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8873815 2023.08.19 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8873814 2023.08.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8871296 2023.08.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8871294 2023.08.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8871297 2023.08.18 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8871293 2023.08.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8871295 2023.08.18 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8871291 2023.08.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8871290 2023.08.18 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8871292 2023.08.18 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8871287 2023.08.18 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 8871288 2023.08.18 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8871285 2023.08.18 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8871282 2023.08.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 8871286 2023.08.18 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 8871284 2023.08.18 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8871280 2023.08.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8871283 2023.08.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8871281 2023.08.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8871289 2023.08.18 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8871277 2023.08.18 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8871279 2023.08.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8871278 2023.08.18 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8868724 2023.08.17 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8868725 2023.08.17 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8868721 2023.08.16 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8868720 2023.08.16 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8868723 2023.08.16 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8868722 2023.08.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8868719 2023.08.16 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8868726 2023.08.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8868718 2023.08.16 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8868715 2023.08.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8868716 2023.08.16 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8868717 2023.08.16 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8868712 2023.08.16 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8868713 2023.08.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8868714 2023.08.16 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8863933 2023.08.15 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8863932 2023.08.15 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8863931 2023.08.15 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8861961 2023.08.14 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8861965 2023.08.14 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8861962 2023.08.14 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8861963 2023.08.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8861964 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8861959 2023.08.14 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8861960 2023.08.14 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8856885 2023.08.13 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8856884 2023.08.13 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8856883 2023.08.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8856882 2023.08.13 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8856881 2023.08.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8856880 2023.08.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8856879 2023.08.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8856878 2023.08.13 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8856877 2023.08.13 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8856875 2023.08.13 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8856876 2023.08.13 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8856874 2023.08.12 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8856873 2023.08.12 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8856872 2023.08.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8856871 2023.08.12 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8856870 2023.08.12 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8856867 2023.08.12 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8856868 2023.08.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8856869 2023.08.12 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8856866 2023.08.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8830208 2023.08.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8830207 2023.08.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8830209 2023.08.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8824642 2023.08.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8824644 2023.08.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8824643 2023.08.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8823767 2023.08.02 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8823763 2023.08.02 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8823762 2023.08.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8823766 2023.08.02 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8823759 2023.08.02 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8823761 2023.08.02 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8823765 2023.08.02 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8823760 2023.08.02 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8823764 2023.08.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8812084 2023.07.30 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8812086 2023.07.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8812087 2023.07.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8812085 2023.07.30 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8812082 2023.07.30 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8812080 2023.07.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8812081 2023.07.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8812083 2023.07.30 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8812079 2023.07.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8812078 2023.07.30 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8812076 2023.07.30 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8812077 2023.07.30 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8812075 2023.07.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8807933 2023.07.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8807932 2023.07.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8807931 2023.07.29 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8807926 2023.07.29 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8807927 2023.07.29 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8807929 2023.07.29 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8807924 2023.07.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8807930 2023.07.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8807925 2023.07.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8807928 2023.07.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8789769 2023.07.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8789770 2023.07.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8789771 2023.07.23 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8789766 2023.07.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8789767 2023.07.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8789768 2023.07.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8785801 2023.07.22 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8785800 2023.07.22 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8785799 2023.07.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8785798 2023.07.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8785796 2023.07.22 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8785797 2023.07.22 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8785794 2023.07.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8785793 2023.07.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8785795 2023.07.22 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8785791 2023.07.22 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8785792 2023.07.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8785789 2023.07.22 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8785787 2023.07.22 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8785790 2023.07.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8785788 2023.07.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8785785 2023.07.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8785786 2023.07.22 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8785784 2023.07.22 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8785783 2023.07.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8785782 2023.07.22 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8785781 2023.07.22 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8785780 2023.07.22 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8757243 2023.07.14 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8742128 2023.07.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8742127 2023.07.08 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8742125 2023.07.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8742126 2023.07.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8742124 2023.07.08 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8742123 2023.07.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8742121 2023.07.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8742133 2023.07.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8742122 2023.07.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8742120 2023.07.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8742118 2023.07.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8742119 2023.07.08 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 3 8742117 2023.07.08 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8723542 2023.07.03 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8723543 2023.07.03 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8723544 2023.07.03 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8723541 2023.07.03 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8723540 2023.07.03 ŚL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 8723538 2023.07.03 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8723537 2023.07.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8723539 2023.07.03 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 8723536 2023.07.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8720006 2023.07.02 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8720003 2023.07.02 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8720005 2023.07.02 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8720002 2023.07.02 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8720007 2023.07.02 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8720001 2023.07.02 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8720004 2023.07.02 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8720000 2023.07.02 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8719999 2023.07.02 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8697405 2023.06.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8697404 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8697402 2023.06.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8697406 2023.06.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8697401 2023.06.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8697400 2023.06.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8697403 2023.06.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8697399 2023.06.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8697398 2023.06.25 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8697397 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8697396 2023.06.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8697394 2023.06.25 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8697391 2023.06.25 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8697395 2023.06.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8697392 2023.06.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8697389 2023.06.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8697388 2023.06.25 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8697393 2023.06.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8697390 2023.06.25 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8697383 2023.06.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8697385 2023.06.25 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8697384 2023.06.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8697387 2023.06.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8697386 2023.06.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8697382 2023.06.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8697381 2023.06.25 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 8697380 2023.06.25 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8685286 2023.06.23 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8685283 2023.06.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8685285 2023.06.23 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 8685287 2023.06.23 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8685281 2023.06.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8685284 2023.06.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8685282 2023.06.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8685279 2023.06.23 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8685280 2023.06.23 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8685278 2023.06.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8685274 2023.06.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8685276 2023.06.23 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8685275 2023.06.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8685277 2023.06.23 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8685272 2023.06.23 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8685273 2023.06.23 ŚL
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8685269 2023.06.23 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8685270 2023.06.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8685288 2023.06.23 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8685265 2023.06.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8685271 2023.06.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8685268 2023.06.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8685267 2023.06.23 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8685264 2023.06.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8685266 2023.06.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8685263 2023.06.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8679127 2023.06.22 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8679126 2023.06.22 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8679128 2023.06.22 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8679125 2023.06.22 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8679129 2023.06.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8679123 2023.06.22 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8679124 2023.06.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8679120 2023.06.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8679121 2023.06.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8679122 2023.06.22 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8679117 2023.06.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8679118 2023.06.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8679119 2023.06.22 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8679116 2023.06.22 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8679112 2023.06.22 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8679114 2023.06.22 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8679111 2023.06.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8679113 2023.06.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8679115 2023.06.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8679110 2023.06.22 ŚL
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8679109 2023.06.22 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8676598 2023.06.21 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8676597 2023.06.21 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8676595 2023.06.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8676596 2023.06.21 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8676594 2023.06.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8676593 2023.06.21 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8676592 2023.06.21 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8676591 2023.06.21 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8676590 2023.06.21 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8676589 2023.06.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8675569 2023.06.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8675568 2023.06.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8675567 2023.06.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8675566 2023.06.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8675565 2023.06.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8675564 2023.06.20 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8675562 2023.06.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8675563 2023.06.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8675561 2023.06.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8675560 2023.06.20 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8675559 2023.06.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8675558 2023.06.20 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8675557 2023.06.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8675554 2023.06.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8675555 2023.06.20 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8675556 2023.06.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8675553 2023.06.20 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8675552 2023.06.20 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8675551 2023.06.19 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8675550 2023.06.19 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 10 8675549 2023.06.19 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8675548 2023.06.19 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8665247 2023.06.18 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8665246 2023.06.18 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8665263 2023.06.18 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8665259 2023.06.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8665262 2023.06.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8665261 2023.06.18 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8665255 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8665256 2023.06.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8665258 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8665254 2023.06.18 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8665253 2023.06.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8665257 2023.06.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8665252 2023.06.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8665250 2023.06.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8665251 2023.06.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8665249 2023.06.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8665248 2023.06.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8665245 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8665244 2023.06.18 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8665240 2023.06.18 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8665241 2023.06.18 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8665243 2023.06.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8665242 2023.06.18 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8665238 2023.06.18 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8665236 2023.06.18 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8665235 2023.06.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8665237 2023.06.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8665239 2023.06.18 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8665233 2023.06.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8665234 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8665230 2023.06.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8665232 2023.06.18 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8665231 2023.06.18 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8659265 2023.06.15 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8659264 2023.06.15 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8659263 2023.06.15 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8659261 2023.06.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8659262 2023.06.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8659260 2023.06.15 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8659267 2023.06.15 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8659268 2023.06.15 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8659266 2023.06.15 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8646128 2023.06.14 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 8646127 2023.06.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8641322 2023.06.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8641323 2023.06.13 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8641321 2023.06.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8641320 2023.06.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8641319 2023.06.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8641316 2023.06.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8641317 2023.06.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8641318 2023.06.13 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8641315 2023.06.13 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8641314 2023.06.13 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8641313 2023.06.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8632897 2023.06.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8632895 2023.06.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8632894 2023.06.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8632893 2023.06.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8632891 2023.06.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8632892 2023.06.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8632890 2023.06.11 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8632889 2023.06.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8632888 2023.06.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8632887 2023.06.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8632885 2023.06.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8632884 2023.06.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8632886 2023.06.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8632883 2023.06.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8632882 2023.06.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8613341 2023.06.08 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8613342 2023.06.08 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8613339 2023.06.08 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8613337 2023.06.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8613336 2023.06.08 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8613334 2023.06.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8613335 2023.06.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8613338 2023.06.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8613340 2023.06.08 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8613332 2023.06.08 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8613333 2023.06.08 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8600655 2023.06.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593502 2023.06.04 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8593500 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8593504 2023.06.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8593503 2023.06.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593501 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593499 2023.06.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593498 2023.06.04 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8593493 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8593495 2023.06.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8593492 2023.06.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8593497 2023.06.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8593496 2023.06.04 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593494 2023.06.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8593491 2023.06.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8593488 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593490 2023.06.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593489 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593487 2023.06.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593485 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8593486 2023.06.04 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8593484 2023.06.04 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 8591091 2023.06.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8591094 2023.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8591095 2023.06.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8591090 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8591087 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591085 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8591088 2023.06.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8591089 2023.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8591086 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591084 2023.06.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8591083 2023.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8591109 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591104 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8591108 2023.06.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8591106 2023.06.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8591107 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591102 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591098 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8591103 2023.06.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8591100 2023.06.03 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8591099 2023.06.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8591105 2023.06.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8591101 2023.06.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8591092 2023.06.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8591097 2023.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8591093 2023.06.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8591096 2023.06.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570120 2023.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8570121 2023.05.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8570118 2023.05.31 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8570115 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8570114 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8570112 2023.05.31 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8570111 2023.05.31 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8570119 2023.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8570113 2023.05.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8570117 2023.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570110 2023.05.31 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8570109 2023.05.31 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8570108 2023.05.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8570116 2023.05.31 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8570106 2023.05.31 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8570101 2023.05.31 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8570104 2023.05.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8570105 2023.05.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8570103 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8570098 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8570096 2023.05.31 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8570094 2023.05.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8570099 2023.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8570102 2023.05.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8570095 2023.05.31 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8570100 2023.05.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8570097 2023.05.31 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8570092 2023.05.31 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 8570093 2023.05.31 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8570091 2023.05.31 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8555248 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8555249 2023.05.28 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8555247 2023.05.28 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8555245 2023.05.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8555244 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8555243 2023.05.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8555246 2023.05.28 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8544607 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8544602 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8544605 2023.05.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8544604 2023.05.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8544603 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8544606 2023.05.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8544601 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8544599 2023.05.27 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8544598 2023.05.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8544600 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8544597 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8544596 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8517469 2023.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517473 2023.05.22 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8517474 2023.05.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8517475 2023.05.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8517470 2023.05.22 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8517462 2023.05.22 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8517465 2023.05.22 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8517466 2023.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517459 2023.05.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8517458 2023.05.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8517464 2023.05.22 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8517460 2023.05.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8517472 2023.05.22 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8517461 2023.05.22 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8517467 2023.05.22 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8517471 2023.05.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8517468 2023.05.22 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8517463 2023.05.22 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8507893 2023.05.21 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8507894 2023.05.21 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8503646 2023.05.21 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8503647 2023.05.21 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8503645 2023.05.21 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8503644 2023.05.21 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8503643 2023.05.21 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 10 8503641 2023.05.21 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8503642 2023.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8503640 2023.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8503639 2023.05.21 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8503638 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8503637 2023.05.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8503635 2023.05.21 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8503631 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8503633 2023.05.21 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8503630 2023.05.21 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8503634 2023.05.21 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8503632 2023.05.21 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8503626 2023.05.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8503627 2023.05.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8503629 2023.05.21 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8503622 2023.05.21 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8503628 2023.05.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8503636 2023.05.21 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8503624 2023.05.21 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8503623 2023.05.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8503625 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8503621 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8498996 2023.05.20 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8498995 2023.05.20 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8498994 2023.05.20 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8498993 2023.05.20 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8498992 2023.05.20 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8498991 2023.05.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8498988 2023.05.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8498990 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8498989 2023.05.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8498987 2023.05.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8498983 2023.05.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8498984 2023.05.20 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8498981 2023.05.20 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8498985 2023.05.20 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8498986 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8498979 2023.05.20 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8498982 2023.05.20 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8498978 2023.05.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8498980 2023.05.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8498977 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8498976 2023.05.20 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8498975 2023.05.20 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8498974 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8498972 2023.05.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498973 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498971 2023.05.20 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8498969 2023.05.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8498968 2023.05.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498970 2023.05.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8498966 2023.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498967 2023.05.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8498964 2023.05.20 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8498965 2023.05.20 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8498963 2023.05.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8498962 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8498961 2023.05.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498960 2023.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498958 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498957 2023.05.20 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8498959 2023.05.20 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8498956 2023.05.20 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8498955 2023.05.20 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8498953 2023.05.20 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8498949 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8498947 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8498951 2023.05.20 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8498948 2023.05.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8498945 2023.05.20 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8498952 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8498950 2023.05.20 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8498946 2023.05.20 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8498944 2023.05.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8498943 2023.05.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8498940 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8498942 2023.05.20 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8498941 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498939 2023.05.20 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498938 2023.05.20 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8468838 2023.05.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8406545 2023.05.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8404946 2023.05.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8404951 2023.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8404948 2023.05.07 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8404944 2023.05.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8404950 2023.05.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8404949 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8404943 2023.05.07 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8404947 2023.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 8404945 2023.05.07 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8404942 2023.05.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8404952 2023.05.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8404935 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8404933 2023.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8404936 2023.05.07 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8404939 2023.05.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8404937 2023.05.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8404941 2023.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8404940 2023.05.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8404953 2023.05.07 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8404930 2023.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8404938 2023.05.07 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8404928 2023.05.07 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8404932 2023.05.07 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8404934 2023.05.07 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8404931 2023.05.07 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8404929 2023.05.07 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8404927 2023.05.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8394513 2023.05.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8394512 2023.05.06 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8394510 2023.05.06 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8394511 2023.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8394508 2023.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8394507 2023.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8394509 2023.05.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8394505 2023.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8394506 2023.05.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8394503 2023.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8394504 2023.05.06 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8394502 2023.05.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8394501 2023.05.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8394500 2023.05.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8394494 2023.05.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8394499 2023.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8394497 2023.05.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8394495 2023.05.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8394498 2023.05.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8394514 2023.05.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8394496 2023.05.06 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8394490 2023.05.06 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8394492 2023.05.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8394491 2023.05.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8394493 2023.05.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8394938 2023.05.06 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8376151 2023.05.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8376147 2023.05.04 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8376149 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8376150 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8376146 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8376148 2023.05.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8376142 2023.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8376144 2023.05.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8376145 2023.05.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8376143 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8376141 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8376133 2023.05.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8376139 2023.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8376140 2023.05.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8376137 2023.05.04 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8376134 2023.05.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8376136 2023.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8376138 2023.05.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8376135 2023.05.04 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8376130 2023.05.04 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8376131 2023.05.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8376132 2023.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8370552 2023.05.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8370553 2023.05.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8370551 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8370545 2023.05.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8370548 2023.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8370547 2023.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8370550 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8370546 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8370542 2023.05.03 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8370543 2023.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8370541 2023.05.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 6 8370549 2023.05.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8370539 2023.05.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8370544 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8370540 2023.05.03 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8370537 2023.05.03 ŚL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8370536 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8370538 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8370532 2023.05.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8370529 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8370526 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8370533 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8370522 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8370531 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8370555 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8370528 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8370524 2023.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8370523 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8370521 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8370527 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8370519 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8370530 2023.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8370525 2023.05.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8370520 2023.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8350662 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8350667 2023.05.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8350664 2023.05.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8350668 2023.05.01 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8350663 2023.05.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8350666 2023.05.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8350660 2023.05.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8350659 2023.05.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8350665 2023.05.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8350661 2023.05.01 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8350696 2023.05.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8350700 2023.05.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8350699 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8350694 2023.05.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8350697 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8350698 2023.05.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8350690 2023.05.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8350691 2023.05.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8350695 2023.05.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8350692 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8350693 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8350689 2023.05.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8350688 2023.05.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8350685 2023.05.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8350687 2023.05.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8350686 2023.05.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8350683 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8350684 2023.05.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8350675 2023.04.30 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8350677 2023.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8350682 2023.04.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8350680 2023.04.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8350671 2023.04.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8350674 2023.04.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8350673 2023.04.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8350681 2023.04.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8350672 2023.04.30 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8350679 2023.04.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8350670 2023.04.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8350676 2023.04.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8350678 2023.04.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8350669 2023.04.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8350656 2023.04.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8350651 2023.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8350657 2023.04.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8350658 2023.04.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8350653 2023.04.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8350655 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8350654 2023.04.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8350647 2023.04.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8350648 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8350650 2023.04.30 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8350646 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8350652 2023.04.30 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8350649 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8350644 2023.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8350645 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8350643 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8350640 2023.04.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8350641 2023.04.30 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8350639 2023.04.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8350636 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8350631 2023.04.30 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8350633 2023.04.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8350638 2023.04.30 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8350628 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8350634 2023.04.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8350635 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8350629 2023.04.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8350630 2023.04.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8350627 2023.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8350642 2023.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8350637 2023.04.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8350632 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8325977 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8325979 2023.04.29 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8325976 2023.04.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8325981 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8325978 2023.04.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8325980 2023.04.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8325975 2023.04.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8325994 2023.04.29 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8325991 2023.04.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8325990 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8325989 2023.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos