DRUŻYNA

Drużyna: rafalpiernikarczyk. Obserwator: Rafał Piernikarczyk

Liczba gatunków: 142

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 111 477 47 47 0 2 19 26
2 112 1121 57 42 0 3 14 25
3 152 806 80 60 0 7 20 33
4 456 1051 126 98 0 13 39 46
5 293 564 139 81 0 8 33 40
6 48 65 142 19 0 1 7 11
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593502 2023.06.04 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8593500 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8593504 2023.06.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8593503 2023.06.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593501 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593499 2023.06.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593498 2023.06.04 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8593493 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8593495 2023.06.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8593492 2023.06.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8593497 2023.06.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8593496 2023.06.04 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593494 2023.06.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8593491 2023.06.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8593488 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593490 2023.06.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593489 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593487 2023.06.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593485 2023.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8593486 2023.06.04 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8593484 2023.06.04 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 8591091 2023.06.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8591094 2023.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8591095 2023.06.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8591090 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8591087 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591085 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8591088 2023.06.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8591089 2023.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8591086 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591084 2023.06.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8591083 2023.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8591109 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591104 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8591108 2023.06.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8591106 2023.06.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8591107 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591102 2023.06.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8591098 2023.06.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8591103 2023.06.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8591100 2023.06.03 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8591099 2023.06.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8591105 2023.06.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8591101 2023.06.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8591092 2023.06.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8591097 2023.06.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8591093 2023.06.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8591096 2023.06.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570120 2023.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8570121 2023.05.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8570118 2023.05.31 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8570115 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8570114 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8570112 2023.05.31 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8570111 2023.05.31 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8570119 2023.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8570113 2023.05.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8570117 2023.05.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570110 2023.05.31 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8570109 2023.05.31 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8570108 2023.05.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8570116 2023.05.31 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8570106 2023.05.31 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8570101 2023.05.31 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8570104 2023.05.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8570105 2023.05.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8570103 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8570098 2023.05.31 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8570096 2023.05.31 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8570094 2023.05.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8570099 2023.05.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8570102 2023.05.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8570095 2023.05.31 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8570100 2023.05.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8570097 2023.05.31 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8570092 2023.05.31 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 8570093 2023.05.31 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8570091 2023.05.31 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8555248 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8555249 2023.05.28 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8555247 2023.05.28 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8555245 2023.05.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8555244 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8555243 2023.05.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8555246 2023.05.28 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8544607 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8544602 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8544605 2023.05.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8544604 2023.05.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8544603 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8544606 2023.05.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8544601 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8544599 2023.05.27 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8544598 2023.05.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8544600 2023.05.27 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8544597 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8544596 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8517469 2023.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517473 2023.05.22 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8517474 2023.05.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8517475 2023.05.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8517470 2023.05.22 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8517462 2023.05.22 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8517465 2023.05.22 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8517466 2023.05.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517459 2023.05.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8517458 2023.05.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8517464 2023.05.22 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8517460 2023.05.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8517472 2023.05.22 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8517461 2023.05.22 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8517467 2023.05.22 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8517471 2023.05.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8517468 2023.05.22 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8517463 2023.05.22 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8507893 2023.05.21 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8507894 2023.05.21 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8503646 2023.05.21 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8503647 2023.05.21 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8503645 2023.05.21 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8503644 2023.05.21 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8503643 2023.05.21 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 10 8503641 2023.05.21 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8503642 2023.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8503640 2023.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8503639 2023.05.21 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8503638 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8503637 2023.05.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8503635 2023.05.21 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8503631 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8503633 2023.05.21 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8503630 2023.05.21 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8503634 2023.05.21 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8503632 2023.05.21 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8503626 2023.05.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8503627 2023.05.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8503629 2023.05.21 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8503622 2023.05.21 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8503628 2023.05.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8503636 2023.05.21 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8503624 2023.05.21 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8503623 2023.05.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8503625 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8503621 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8498996 2023.05.20 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8498995 2023.05.20 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8498994 2023.05.20 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8498993 2023.05.20 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8498992 2023.05.20 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8498991 2023.05.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8498988 2023.05.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8498990 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8498989 2023.05.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8498987 2023.05.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8498983 2023.05.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8498984 2023.05.20 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8498981 2023.05.20 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8498985 2023.05.20 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8498986 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8498979 2023.05.20 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8498982 2023.05.20 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8498978 2023.05.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8498980 2023.05.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8498977 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8498976 2023.05.20 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8498975 2023.05.20 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8498974 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8498972 2023.05.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498973 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498971 2023.05.20 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8498969 2023.05.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8498968 2023.05.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498970 2023.05.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8498966 2023.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498967 2023.05.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8498964 2023.05.20 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8498965 2023.05.20 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8498963 2023.05.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8498962 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8498961 2023.05.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498960 2023.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498958 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498957 2023.05.20 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8498959 2023.05.20 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8498956 2023.05.20 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8498955 2023.05.20 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8498953 2023.05.20 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8498949 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8498947 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8498951 2023.05.20 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8498948 2023.05.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8498945 2023.05.20 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8498952 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8498950 2023.05.20 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8498946 2023.05.20 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8498944 2023.05.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8498943 2023.05.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8498940 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8498942 2023.05.20 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8498941 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498939 2023.05.20 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498938 2023.05.20 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8468838 2023.05.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8406545 2023.05.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8404946 2023.05.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8404951 2023.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8404948 2023.05.07 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8404944 2023.05.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8404950 2023.05.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8404949 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8404943 2023.05.07 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8404947 2023.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 8404945 2023.05.07 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8404942 2023.05.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8404952 2023.05.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8404935 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8404933 2023.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8404936 2023.05.07 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8404939 2023.05.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8404937 2023.05.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8404941 2023.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8404940 2023.05.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8404953 2023.05.07 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8404930 2023.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8404938 2023.05.07 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8404928 2023.05.07 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8404932 2023.05.07 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8404934 2023.05.07 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8404931 2023.05.07 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8404929 2023.05.07 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8404927 2023.05.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8394513 2023.05.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8394512 2023.05.06 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8394510 2023.05.06 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8394511 2023.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8394508 2023.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8394507 2023.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8394509 2023.05.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8394505 2023.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8394506 2023.05.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8394503 2023.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8394504 2023.05.06 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8394502 2023.05.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8394501 2023.05.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8394500 2023.05.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8394494 2023.05.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8394499 2023.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8394497 2023.05.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8394495 2023.05.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8394498 2023.05.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8394514 2023.05.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8394496 2023.05.06 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8394490 2023.05.06 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8394492 2023.05.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8394491 2023.05.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8394493 2023.05.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8394938 2023.05.06 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8376151 2023.05.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8376147 2023.05.04 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8376149 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8376150 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8376146 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8376148 2023.05.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8376142 2023.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8376144 2023.05.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8376145 2023.05.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8376143 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8376141 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8376133 2023.05.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8376139 2023.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8376140 2023.05.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8376137 2023.05.04 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8376134 2023.05.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8376136 2023.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8376138 2023.05.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8376135 2023.05.04 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8376130 2023.05.04 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8376131 2023.05.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8376132 2023.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8370552 2023.05.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8370553 2023.05.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8370551 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8370545 2023.05.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8370548 2023.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8370547 2023.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8370550 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8370546 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8370542 2023.05.03 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8370543 2023.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8370541 2023.05.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 6 8370549 2023.05.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8370539 2023.05.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8370544 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8370540 2023.05.03 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8370537 2023.05.03 ŚL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8370536 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8370538 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8370532 2023.05.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8370529 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8370526 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8370533 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8370522 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8370531 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8370555 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8370528 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8370524 2023.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8370523 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8370521 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8370527 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8370519 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8370530 2023.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8370525 2023.05.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8370520 2023.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8350662 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8350667 2023.05.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8350664 2023.05.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8350668 2023.05.01 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8350663 2023.05.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8350666 2023.05.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8350660 2023.05.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8350659 2023.05.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8350665 2023.05.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8350661 2023.05.01 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8350696 2023.05.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8350700 2023.05.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8350699 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8350694 2023.05.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8350697 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8350698 2023.05.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8350690 2023.05.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8350691 2023.05.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8350695 2023.05.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8350692 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8350693 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8350689 2023.05.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8350688 2023.05.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8350685 2023.05.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8350687 2023.05.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8350686 2023.05.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8350683 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8350684 2023.05.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8350675 2023.04.30 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8350677 2023.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8350682 2023.04.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8350680 2023.04.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8350671 2023.04.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8350674 2023.04.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8350673 2023.04.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8350681 2023.04.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8350672 2023.04.30 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8350679 2023.04.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8350670 2023.04.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8350676 2023.04.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8350678 2023.04.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8350669 2023.04.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8350656 2023.04.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8350651 2023.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8350657 2023.04.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8350658 2023.04.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8350653 2023.04.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8350655 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8350654 2023.04.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8350647 2023.04.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8350648 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8350650 2023.04.30 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8350646 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8350652 2023.04.30 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8350649 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8350644 2023.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8350645 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8350643 2023.04.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8350640 2023.04.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8350641 2023.04.30 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8350639 2023.04.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8350636 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8350631 2023.04.30 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8350633 2023.04.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8350638 2023.04.30 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8350628 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8350634 2023.04.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8350635 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8350629 2023.04.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8350630 2023.04.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8350627 2023.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8350642 2023.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8350637 2023.04.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8350632 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8325977 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8325979 2023.04.29 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8325976 2023.04.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8325981 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8325978 2023.04.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8325980 2023.04.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8325975 2023.04.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8325994 2023.04.29 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8325991 2023.04.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8325990 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8325989 2023.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8325997 2023.04.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8325993 2023.04.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8325995 2023.04.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8325985 2023.04.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8325992 2023.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8325996 2023.04.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8325988 2023.04.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8325982 2023.04.29 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8325983 2023.04.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8325984 2023.04.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8325986 2023.04.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8325987 2023.04.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8325970 2023.04.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8325968 2023.04.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8325974 2023.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8325961 2023.04.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8325972 2023.04.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8325966 2023.04.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8325963 2023.04.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8325973 2023.04.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8325964 2023.04.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8325965 2023.04.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8325969 2023.04.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8325967 2023.04.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8325962 2023.04.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8325959 2023.04.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8325960 2023.04.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8325958 2023.04.29 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8311950 2023.04.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8311949 2023.04.28 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8309011 2023.04.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8309015 2023.04.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8309014 2023.04.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8309012 2023.04.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8309013 2023.04.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8309010 2023.04.27 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8309007 2023.04.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8309008 2023.04.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8309009 2023.04.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8309045 2023.04.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8309047 2023.04.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8309046 2023.04.27 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8309043 2023.04.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8309044 2023.04.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8309042 2023.04.27 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8309040 2023.04.27 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8309041 2023.04.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8309037 2023.04.27 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8309039 2023.04.27 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8309035 2023.04.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8309038 2023.04.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8309034 2023.04.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 4 8309033 2023.04.27 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8309036 2023.04.27 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8309032 2023.04.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8309031 2023.04.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8309030 2023.04.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8309029 2023.04.27 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8309028 2023.04.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8309027 2023.04.27 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8309023 2023.04.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8309024 2023.04.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8309025 2023.04.27 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8309022 2023.04.27 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8309021 2023.04.27 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8309018 2023.04.27 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8309017 2023.04.27 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8309026 2023.04.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8309019 2023.04.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8309020 2023.04.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8309016 2023.04.27 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8305650 2023.04.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8305652 2023.04.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8305651 2023.04.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8302971 2023.04.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8302970 2023.04.26 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8302969 2023.04.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8302968 2023.04.26 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8302966 2023.04.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8302967 2023.04.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8302963 2023.04.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8302965 2023.04.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8302964 2023.04.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8302962 2023.04.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8302961 2023.04.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8302959 2023.04.26 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8302960 2023.04.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8297765 2023.04.25 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8288658 2023.04.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8288660 2023.04.23 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8288657 2023.04.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8288652 2023.04.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8288659 2023.04.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8288649 2023.04.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8288650 2023.04.23 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8288647 2023.04.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8288661 2023.04.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8288646 2023.04.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8288656 2023.04.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8288651 2023.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8288654 2023.04.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8288648 2023.04.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8274954 2023.04.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8268011 2023.04.22 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8268010 2023.04.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8268009 2023.04.22 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8268008 2023.04.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8268007 2023.04.22 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8268006 2023.04.22 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8268004 2023.04.22 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8268003 2023.04.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8268005 2023.04.22 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8268002 2023.04.22 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8268001 2023.04.22 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8267999 2023.04.22 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8268000 2023.04.22 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8267998 2023.04.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8267996 2023.04.22 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8267997 2023.04.22 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8267995 2023.04.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8267994 2023.04.22 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8267992 2023.04.22 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8267993 2023.04.22 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8267991 2023.04.22 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8267988 2023.04.22 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8267990 2023.04.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8267989 2023.04.22 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8267987 2023.04.22 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8267986 2023.04.22 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8268026 2023.04.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8268024 2023.04.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8268027 2023.04.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8268025 2023.04.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8268023 2023.04.22 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8268022 2023.04.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8268019 2023.04.22 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8268017 2023.04.22 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8268021 2023.04.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8268018 2023.04.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8268015 2023.04.22 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 8268020 2023.04.22 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8268014 2023.04.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8268016 2023.04.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8268013 2023.04.22 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8268012 2023.04.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8267985 2023.04.22 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8267983 2023.04.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8267984 2023.04.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8267982 2023.04.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8267981 2023.04.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8267980 2023.04.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8267976 2023.04.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8267979 2023.04.22 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8267975 2023.04.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8267978 2023.04.22 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8267974 2023.04.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8267977 2023.04.22 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8267973 2023.04.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8267972 2023.04.22 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8267970 2023.04.22 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8267971 2023.04.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8258403 2023.04.21 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8258404 2023.04.21 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8255288 2023.04.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8255290 2023.04.20 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8255286 2023.04.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8255291 2023.04.20 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8255287 2023.04.20 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8255285 2023.04.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8255289 2023.04.20 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8255283 2023.04.20 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8255284 2023.04.20 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8255282 2023.04.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8255276 2023.04.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8255278 2023.04.20 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8255277 2023.04.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8255280 2023.04.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8255279 2023.04.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8255272 2023.04.20 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8255275 2023.04.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8255274 2023.04.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8255273 2023.04.20 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8255271 2023.04.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8255270 2023.04.20 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8255269 2023.04.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8255267 2023.04.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8255268 2023.04.20 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8255265 2023.04.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8255266 2023.04.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8255264 2023.04.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8255262 2023.04.20 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8255257 2023.04.20 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8255259 2023.04.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8255258 2023.04.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8255255 2023.04.20 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 10 8255263 2023.04.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8255261 2023.04.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8255256 2023.04.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8255260 2023.04.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8255254 2023.04.20 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 8255252 2023.04.20 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8255250 2023.04.20 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8255251 2023.04.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8255253 2023.04.20 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8255249 2023.04.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8305649 2023.04.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8239466 2023.04.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8239464 2023.04.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8239465 2023.04.18 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8231706 2023.04.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8231704 2023.04.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8231705 2023.04.16 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8231701 2023.04.16 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8231702 2023.04.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8231703 2023.04.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8231690 2023.04.16 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8231699 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8231693 2023.04.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8231695 2023.04.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8231697 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8231694 2023.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8231698 2023.04.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8231696 2023.04.16 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8231688 2023.04.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8231691 2023.04.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8231687 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8231689 2023.04.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8231685 2023.04.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8231692 2023.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8231686 2023.04.16 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8231684 2023.04.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8231683 2023.04.16 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8231676 2023.04.16 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8231673 2023.04.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8231672 2023.04.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8231682 2023.04.16 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8231678 2023.04.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8231675 2023.04.16 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8231677 2023.04.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8231674 2023.04.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8231680 2023.04.16 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 8231670 2023.04.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8231671 2023.04.16 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8231669 2023.04.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8231679 2023.04.16 ŚL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8231700 2023.04.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8231681 2023.04.16 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8219628 2023.04.15 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8219623 2023.04.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8219624 2023.04.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8219625 2023.04.15 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8219622 2023.04.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8219626 2023.04.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8219627 2023.04.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8219620 2023.04.15 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8219618 2023.04.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8219621 2023.04.15 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8219617 2023.04.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8219619 2023.04.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8219641 2023.04.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8219644 2023.04.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8219640 2023.04.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8219637 2023.04.15 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8219634 2023.04.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8219638 2023.04.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8219643 2023.04.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8219645 2023.04.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8219639 2023.04.15 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8219633 2023.04.15 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8219635 2023.04.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8219642 2023.04.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8219632 2023.04.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8219636 2023.04.15 ŚL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8219630 2023.04.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8219616 2023.04.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8219613 2023.04.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8219615 2023.04.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 8219614 2023.04.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8219610 2023.04.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8219611 2023.04.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8219608 2023.04.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8219609 2023.04.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8219605 2023.04.15 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8219606 2023.04.15 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8219602 2023.04.15 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8219604 2023.04.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8219603 2023.04.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8219607 2023.04.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8219601 2023.04.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8219598 2023.04.15 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8219596 2023.04.15 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8219593 2023.04.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8219599 2023.04.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8219600 2023.04.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8219597 2023.04.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8219595 2023.04.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8219592 2023.04.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8219591 2023.04.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8219587 2023.04.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8219590 2023.04.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8219594 2023.04.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 8219589 2023.04.15 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8219586 2023.04.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8219585 2023.04.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8219588 2023.04.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8206068 2023.04.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8206069 2023.04.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8197847 2023.04.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8197846 2023.04.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8197845 2023.04.12 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8197841 2023.04.12 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8197843 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8197839 2023.04.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8197842 2023.04.12 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8197838 2023.04.12 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8197837 2023.04.12 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8197834 2023.04.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8197844 2023.04.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8197836 2023.04.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8197831 2023.04.12 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8197833 2023.04.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8197835 2023.04.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8197840 2023.04.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8197832 2023.04.12 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8197830 2023.04.12 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8197829 2023.04.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8184456 2023.04.10 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8184447 2023.04.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8184455 2023.04.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8184451 2023.04.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8184458 2023.04.10 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8184452 2023.04.10 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8184446 2023.04.10 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8184450 2023.04.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8184448 2023.04.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8184454 2023.04.10 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8184486 2023.04.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8184453 2023.04.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8184485 2023.04.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8184457 2023.04.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8184449 2023.04.10 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8184445 2023.04.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8174176 2023.04.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8174174 2023.04.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8174172 2023.04.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8174168 2023.04.09 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8174173 2023.04.09 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8174171 2023.04.09 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8174165 2023.04.09 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8174164 2023.04.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8174170 2023.04.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8174162 2023.04.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8174166 2023.04.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8174157 2023.04.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8174160 2023.04.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8174169 2023.04.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8174161 2023.04.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8174159 2023.04.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8174154 2023.04.09 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8174156 2023.04.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8174158 2023.04.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8174167 2023.04.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8174177 2023.04.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8174155 2023.04.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8174163 2023.04.09 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8174152 2023.04.09 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8174175 2023.04.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8153944 2023.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8153941 2023.04.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8153943 2023.04.07 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8153942 2023.04.07 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8151876 2023.04.06 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8151873 2023.04.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8151874 2023.04.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8151872 2023.04.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8151875 2023.04.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8151871 2023.04.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8151869 2023.04.06 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8151870 2023.04.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8151868 2023.04.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8151867 2023.04.06 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8151866 2023.04.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8151864 2023.04.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8151865 2023.04.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8151861 2023.04.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8151863 2023.04.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8151862 2023.04.06 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8151860 2023.04.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8146489 2023.04.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8146487 2023.04.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8146488 2023.04.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 8124648 2023.04.01 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8124644 2023.04.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8124645 2023.04.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8124649 2023.04.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8124650 2023.04.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8124647 2023.04.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8124646 2023.04.01 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8124643 2023.04.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8110240 2023.03.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8103379 2023.03.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8103002 2023.03.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8107218 2023.03.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8098103 2023.03.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8098075 2023.03.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8094125 2023.03.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8090591 2023.03.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8090589 2023.03.26 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8090590 2023.03.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8090586 2023.03.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8090587 2023.03.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8090588 2023.03.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8090585 2023.03.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8090584 2023.03.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8090582 2023.03.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8090583 2023.03.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8090578 2023.03.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8090580 2023.03.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8090577 2023.03.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8090581 2023.03.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8090576 2023.03.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8090579 2023.03.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8090574 2023.03.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8090573 2023.03.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8090575 2023.03.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8082339 2023.03.25 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8082332 2023.03.25 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8082340 2023.03.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8082333 2023.03.25 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8082334 2023.03.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8082336 2023.03.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8082327 2023.03.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8082331 2023.03.25 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8082335 2023.03.25 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8082329 2023.03.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8082330 2023.03.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8082325 2023.03.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8082338 2023.03.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8082328 2023.03.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8082337 2023.03.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8082326 2023.03.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8052269 2023.03.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8043595 2023.03.20 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8037925 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8037924 2023.03.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8037921 2023.03.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8037923 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8037920 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8037922 2023.03.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8037916 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8037912 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8037918 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8037914 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8037915 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8037917 2023.03.19 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8037911 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8037919 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8037913 2023.03.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8037910 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8028389 2023.03.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8028387 2023.03.18 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8028383 2023.03.18 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 8028376 2023.03.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8028382 2023.03.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8028386 2023.03.18 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8028384 2023.03.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8028390 2023.03.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8028379 2023.03.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8028378 2023.03.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8028385 2023.03.18 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8028381 2023.03.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8028380 2023.03.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8028388 2023.03.18 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 8028377 2023.03.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7998619 2023.03.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7998618 2023.03.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7998616 2023.03.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7998615 2023.03.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7998613 2023.03.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7998614 2023.03.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7998617 2023.03.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7998612 2023.03.13 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7998608 2023.03.13 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7998607 2023.03.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7998606 2023.03.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7998610 2023.03.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7998605 2023.03.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7998611 2023.03.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7998609 2023.03.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7996148 2023.03.13 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 7991431 2023.03.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7991434 2023.03.12 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7991430 2023.03.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7991433 2023.03.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7991428 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7991424 2023.03.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7991432 2023.03.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 7991426 2023.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7991427 2023.03.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7991425 2023.03.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7991429 2023.03.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7991423 2023.03.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7991449 2023.03.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7991448 2023.03.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7991446 2023.03.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7991447 2023.03.12 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7991444 2023.03.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7991445 2023.03.12 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7991442 2023.03.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7991440 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7991438 2023.03.12 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7991439 2023.03.12 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7991437 2023.03.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7991436 2023.03.12 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7991435 2023.03.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7991450 2023.03.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7991441 2023.03.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7991443 2023.03.12 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 7984757 2023.03.10 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7984756 2023.03.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7958448 2023.03.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7958445 2023.03.04 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7958446 2023.03.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7958449 2023.03.04 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7958444 2023.03.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7958447 2023.03.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7958474 2023.03.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7958472 2023.03.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7958475 2023.03.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7958476 2023.03.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7958469 2023.03.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7958471 2023.03.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7958468 2023.03.04 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7958470 2023.03.04 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7958467 2023.03.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7958465 2023.03.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7958466 2023.03.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 7958464 2023.03.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7958462 2023.03.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7958459 2023.03.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7958463 2023.03.04 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 7950350 2023.03.02 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7950349 2023.03.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7950352 2023.03.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7950348 2023.03.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 7950347 2023.03.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7950353 2023.03.02 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 7950346 2023.03.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7950354 2023.03.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7950351 2023.03.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7950345 2023.03.02 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7942100 2023.02.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7942102 2023.02.28 ŚL