DRUŻYNA

Drużyna: Marzena Wielik. Obserwator: Marzena Wielik

Liczba gatunków: 230

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 838 9833 94 94 3 16 36 39
2 667 16951 119 102 1 28 32 41
3 688 4615 141 104 1 20 38 45
4 1118 3899 189 152 2 26 75 49
5 959 3394 228 161 4 39 70 48
6 61 130 230 34 1 5 18 10
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8590440 2023.06.04 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8590439 2023.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8590437 2023.06.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8590438 2023.06.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8590055 2023.06.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8589960 2023.06.04 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8589222 2023.06.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8589221 2023.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8589223 2023.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8589215 2023.06.04 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8589216 2023.06.04 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8589217 2023.06.04 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8589064 2023.06.04 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8589017 2023.06.04 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8588743 2023.06.04 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8588742 2023.06.04 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8588740 2023.06.04 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8588741 2023.06.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8588739 2023.06.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8588738 2023.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 8588744 2023.06.04 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8588737 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8588735 2023.06.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8588736 2023.06.04 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8588733 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8588734 2023.06.04 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8588730 2023.06.04 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8588728 2023.06.04 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8588731 2023.06.04 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8588732 2023.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588726 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8588724 2023.06.04 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8588723 2023.06.04 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8588729 2023.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8588722 2023.06.04 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8588727 2023.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588725 2023.06.04 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8585509 2023.06.03 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8583829 2023.06.03 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8583828 2023.06.03 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8583827 2023.06.03 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8583358 2023.06.03 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 8583359 2023.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8583357 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8583356 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8583355 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8583354 2023.06.03 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8583353 2023.06.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 8582430 2023.06.03 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8582428 2023.06.03 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8582429 2023.06.03 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8582427 2023.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8582426 2023.06.03 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 20 8582423 2023.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582424 2023.06.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8582422 2023.06.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8582420 2023.06.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8582418 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582421 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8582419 2023.06.03 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8582425 2023.06.03 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8565132 2023.05.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8564618 2023.05.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564623 2023.05.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8564619 2023.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8564625 2023.05.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564616 2023.05.30 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8564621 2023.05.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8564624 2023.05.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564622 2023.05.30 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8564620 2023.05.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8564615 2023.05.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8564617 2023.05.30 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8564614 2023.05.30 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8564567 2023.05.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564566 2023.05.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8564565 2023.05.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8564564 2023.05.30 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8564563 2023.05.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8564557 2023.05.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8564559 2023.05.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8564561 2023.05.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8564558 2023.05.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564560 2023.05.30 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8564554 2023.05.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564556 2023.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8564562 2023.05.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8564555 2023.05.30 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8564218 2023.05.30 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8564220 2023.05.30 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8564217 2023.05.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8564215 2023.05.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8564216 2023.05.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8564219 2023.05.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8564214 2023.05.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8564213 2023.05.30 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8564210 2023.05.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8564211 2023.05.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8564207 2023.05.30 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 8564206 2023.05.30 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8564205 2023.05.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8564212 2023.05.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564208 2023.05.30 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8564209 2023.05.30 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8531486 2023.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8531062 2023.05.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 8531061 2023.05.25 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8531059 2023.05.25 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 8531060 2023.05.25 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8531063 2023.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8531057 2023.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8531058 2023.05.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8531055 2023.05.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8531056 2023.05.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8531054 2023.05.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8531051 2023.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8531053 2023.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8531052 2023.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8531050 2023.05.25 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8513714 2023.05.22 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8513713 2023.05.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8513341 2023.05.22 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8513340 2023.05.22 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8513342 2023.05.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8513015 2023.05.22 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8513013 2023.05.22 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8513014 2023.05.22 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8513016 2023.05.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8513012 2023.05.22 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8513032 2023.05.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8513028 2023.05.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8513027 2023.05.22 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8513031 2023.05.22 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8513029 2023.05.22 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8513026 2023.05.22 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8513024 2023.05.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8513025 2023.05.22 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8513022 2023.05.22 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8513021 2023.05.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8513023 2023.05.22 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8513019 2023.05.22 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8513018 2023.05.22 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8513017 2023.05.22 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8513020 2023.05.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8513011 2023.05.22 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8513009 2023.05.22 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8513007 2023.05.22 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8513010 2023.05.22 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8513008 2023.05.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8513006 2023.05.22 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8513003 2023.05.22 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8513005 2023.05.22 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8513004 2023.05.22 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8513002 2023.05.22 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8513001 2023.05.22 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8512999 2023.05.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8512997 2023.05.22 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8513000 2023.05.22 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8512996 2023.05.22 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8512998 2023.05.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8512994 2023.05.22 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8512989 2023.05.22 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8512992 2023.05.22 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8512995 2023.05.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8512985 2023.05.22 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8512988 2023.05.22 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8512984 2023.05.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8512990 2023.05.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8512986 2023.05.22 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8512993 2023.05.22 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8512981 2023.05.22 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8512980 2023.05.22 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8512983 2023.05.22 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8512991 2023.05.22 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8512982 2023.05.22 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8512987 2023.05.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8512979 2023.05.22 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8512978 2023.05.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8512974 2023.05.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8512976 2023.05.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8512973 2023.05.22 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8512977 2023.05.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8512975 2023.05.22 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8512972 2023.05.22 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8512966 2023.05.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8512971 2023.05.22 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8512968 2023.05.22 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8512965 2023.05.22 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8512964 2023.05.22 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8512969 2023.05.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8512967 2023.05.22 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8512963 2023.05.22 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8513030 2023.05.22 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8505569 2023.05.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8505275 2023.05.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8505187 2023.05.21 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8505185 2023.05.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8505186 2023.05.21 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8505196 2023.05.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8505203 2023.05.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8505193 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8505191 2023.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8505198 2023.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8505201 2023.05.21 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8505195 2023.05.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8505199 2023.05.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8505200 2023.05.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8505202 2023.05.21 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8505192 2023.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8505197 2023.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8505194 2023.05.21 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8505188 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8505189 2023.05.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8505190 2023.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8503841 2023.05.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8503840 2023.05.21 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 8503097 2023.05.21 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8502959 2023.05.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8502958 2023.05.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8502955 2023.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8502950 2023.05.21 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8502949 2023.05.21 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8502948 2023.05.21 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8502947 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8502953 2023.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8502946 2023.05.21 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8502945 2023.05.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8502942 2023.05.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8502943 2023.05.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8502941 2023.05.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8502944 2023.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8502940 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8502939 2023.05.21 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8502938 2023.05.21 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8502934 2023.05.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8502935 2023.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8502936 2023.05.21 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 2 8502931 2023.05.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8502937 2023.05.21 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8502930 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8502928 2023.05.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8502929 2023.05.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8502926 2023.05.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8502923 2023.05.21 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8502921 2023.05.21 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8502952 2023.05.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8502922 2023.05.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8502924 2023.05.21 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8502927 2023.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8502925 2023.05.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8502920 2023.05.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8502919 2023.05.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8499389 2023.05.21 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8499395 2023.05.21 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8499388 2023.05.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8499394 2023.05.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8499387 2023.05.21 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8499393 2023.05.21 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8499398 2023.05.21 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8499397 2023.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8499379 2023.05.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8499378 2023.05.21 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8499396 2023.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8499390 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8499381 2023.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8499373 2023.05.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8499376 2023.05.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8499385 2023.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8499380 2023.05.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8499384 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8499383 2023.05.21 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8499382 2023.05.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8499392 2023.05.21 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8499391 2023.05.21 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8499377 2023.05.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8499386 2023.05.21 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8499375 2023.05.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8499374 2023.05.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8499372 2023.05.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8499370 2023.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8499371 2023.05.21 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8499369 2023.05.21 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8499368 2023.05.21 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8502932 2023.05.21 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8496720 2023.05.20 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8496017 2023.05.20 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8496016 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8496020 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8496018 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8496019 2023.05.20 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8496015 2023.05.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8496013 2023.05.20 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8496012 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8494780 2023.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8494784 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8494781 2023.05.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8494782 2023.05.20 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8494779 2023.05.20 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8494773 2023.05.20 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8494776 2023.05.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8494777 2023.05.20 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8494783 2023.05.20 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8494772 2023.05.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8494771 2023.05.20 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8494775 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8494778 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8494770 2023.05.20 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8494774 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8494757 2023.05.20 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8494759 2023.05.20 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 2 8494758 2023.05.20 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8494750 2023.05.20 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8494749 2023.05.20 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8494742 2023.05.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8494744 2023.05.20 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8494741 2023.05.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8494740 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8494738 2023.05.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8494734 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8494733 2023.05.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8494732 2023.05.20 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8494731 2023.05.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8494730 2023.05.20 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8494729 2023.05.20 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8490175 2023.05.20 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8490176 2023.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8490174 2023.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8490173 2023.05.20 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8490172 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8490169 2023.05.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8490167 2023.05.20 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8490171 2023.05.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8490170 2023.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8490168 2023.05.20 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8490166 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8490164 2023.05.20 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8490165 2023.05.20 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8490162 2023.05.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8490163 2023.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8490161 2023.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8490160 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8490159 2023.05.20 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8490158 2023.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8489994 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8489993 2023.05.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8489992 2023.05.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8489991 2023.05.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8489983 2023.05.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8489982 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8488101 2023.05.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8488100 2023.05.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8488096 2023.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8488099 2023.05.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8488095 2023.05.19 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8488098 2023.05.19 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8488097 2023.05.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8486558 2023.05.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8486557 2023.05.19 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8464621 2023.05.14 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8464620 2023.05.14 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8464619 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8464616 2023.05.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8464617 2023.05.14 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8464618 2023.05.14 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8464615 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8464622 2023.05.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8461093 2023.05.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8461095 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8461092 2023.05.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8461089 2023.05.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8461090 2023.05.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8461091 2023.05.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8461087 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8461085 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 8461088 2023.05.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8461083 2023.05.14 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8461079 2023.05.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8461086 2023.05.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8461081 2023.05.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8461084 2023.05.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8461080 2023.05.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8461082 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8461076 2023.05.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8461074 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8461075 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8461071 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8461070 2023.05.14 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8461067 2023.05.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8461069 2023.05.14 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8461073 2023.05.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8461068 2023.05.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8461066 2023.05.14 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8461072 2023.05.14 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8461062 2023.05.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8461064 2023.05.14 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8461065 2023.05.14 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8461063 2023.05.14 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8461061 2023.05.14 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8461057 2023.05.14 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8461055 2023.05.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8461058 2023.05.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8461059 2023.05.14 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8461054 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 8461056 2023.05.14 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8461050 2023.05.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8461049 2023.05.14 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8461052 2023.05.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8461051 2023.05.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8461053 2023.05.14 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8461047 2023.05.14 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 8461048 2023.05.14 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 8461044 2023.05.14 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8461046 2023.05.14 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8461045 2023.05.14 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8454747 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8454749 2023.05.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8454745 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8454748 2023.05.14 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8454743 2023.05.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8454746 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8454741 2023.05.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8454742 2023.05.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8454744 2023.05.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453343 2023.05.14 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8453342 2023.05.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8453344 2023.05.14 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8453340 2023.05.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8453341 2023.05.14 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8453337 2023.05.14 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8453339 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8453338 2023.05.14 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453336 2023.05.14 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8453335 2023.05.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8452145 2023.05.14 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8452144 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8452146 2023.05.14 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8451620 2023.05.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451621 2023.05.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8451618 2023.05.14 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8451619 2023.05.14 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8451615 2023.05.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8451616 2023.05.14 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8451532 2023.05.14 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8451337 2023.05.14 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8451301 2023.05.14 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8451035 2023.05.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8451036 2023.05.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8451033 2023.05.14 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8451032 2023.05.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8451034 2023.05.14 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8451031 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8451028 2023.05.14 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8451030 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8451029 2023.05.14 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8451027 2023.05.14 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8465511 2023.05.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8446360 2023.05.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8446359 2023.05.13 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8446358 2023.05.13 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8446357 2023.05.13 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8451261 2023.05.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8443579 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8443400 2023.05.13 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8443401 2023.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8443403 2023.05.13 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8443402 2023.05.13 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8443399 2023.05.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8443404 2023.05.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8443405 2023.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8443397 2023.05.13 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8443398 2023.05.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8443020 2023.05.13 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8443021 2023.05.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8443022 2023.05.13 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8443023 2023.05.13 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8441764 2023.05.13 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8441763 2023.05.13 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8441746 2023.05.13 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8441723 2023.05.13 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8441724 2023.05.13 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8441721 2023.05.13 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8441722 2023.05.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8441231 2023.05.13 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8441230 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 8441229 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8441225 2023.05.13 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8441228 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8441223 2023.05.13 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8441224 2023.05.13 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8441226 2023.05.13 PL
pospolity żuraw, Grus grus 14 8441227 2023.05.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8440872 2023.05.13 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8440871 2023.05.13 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8440868 2023.05.13 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8440875 2023.05.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8440870 2023.05.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8440869 2023.05.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8440867 2023.05.13 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8440009 2023.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8440010 2023.05.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8440007 2023.05.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8440008 2023.05.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8440006 2023.05.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8440004 2023.05.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8440005 2023.05.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8439474 2023.05.13 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8439473 2023.05.13 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8439475 2023.05.13 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8439470 2023.05.13 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8439472 2023.05.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8439471 2023.05.13 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8439132 2023.05.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8439131 2023.05.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8439136 2023.05.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8439134 2023.05.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8439133 2023.05.13 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8439129 2023.05.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8439135 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 8439130 2023.05.13 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8438853 2023.05.13 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8438820 2023.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8438818 2023.05.13 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8438819 2023.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8438810 2023.05.13 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8438811 2023.05.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8438809 2023.05.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8438808 2023.05.13 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8438807 2023.05.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8438520 2023.05.13 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8438506 2023.05.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8438509 2023.05.13 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8438503 2023.05.13 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8438508 2023.05.13 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8438566 2023.05.13 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8438570 2023.05.13 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8438521 2023.05.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8438513 2023.05.13 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8438519 2023.05.13 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8438512 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8438510 2023.05.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8438517 2023.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8438569 2023.05.13 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8438573 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8438511 2023.05.13 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8438560 2023.05.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8438516 2023.05.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8438518 2023.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8438816 2023.05.13 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8438817 2023.05.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8440003 2023.05.13 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8467393 2023.05.13 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8434624 2023.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8434623 2023.05.12 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8434622 2023.05.12 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 8434621 2023.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8434439 2023.05.12 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8434446 2023.05.12 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8434442 2023.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8434438 2023.05.12 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8434445 2023.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8434444 2023.05.12 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8434443 2023.05.12 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8434440 2023.05.12 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 8434437 2023.05.12 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8434441 2023.05.12 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8434022 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8434021 2023.05.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8434024 2023.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8434023 2023.05.12 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8433767 2023.05.12 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8433766 2023.05.12 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8433765 2023.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8433764 2023.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8433769 2023.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8433763 2023.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8433762 2023.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8433761 2023.05.12 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8433768 2023.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8433760 2023.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8433758 2023.05.12 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8433759 2023.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8433757 2023.05.12 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8433756 2023.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8433755 2023.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8433750 2023.05.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8433754 2023.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8433746 2023.05.12 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8433753 2023.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8433745 2023.05.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8433752 2023.05.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8433751 2023.05.12 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8433748 2023.05.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8433749 2023.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8433742 2023.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8433747 2023.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8433741 2023.05.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8433744 2023.05.12 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8433740 2023.05.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8433743 2023.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8422230 2023.05.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8422231 2023.05.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8422229 2023.05.10 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8422228 2023.05.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8421840 2023.05.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8421558 2023.05.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8421563 2023.05.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8421560 2023.05.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8421559 2023.05.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8421561 2023.05.10 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8421557 2023.05.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8421562 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8421148 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8421147 2023.05.10 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8421145 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 8421146 2023.05.10 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 8422262 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8417686 2023.05.09 MZ
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8416185 2023.05.09 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8417692 2023.05.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8417693 2023.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8417694 2023.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8417695 2023.05.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8417696 2023.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8417697 2023.05.09 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8402537 2023.05.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8402521 2023.05.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8402486 2023.05.07 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8402487 2023.05.07 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8402463 2023.05.07 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 20 8402467 2023.05.07 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8402464 2023.05.07 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8402461 2023.05.07 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8402466 2023.05.07 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8402465 2023.05.07 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8402462 2023.05.07 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8402460 2023.05.07 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8402459 2023.05.07 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 8402468 2023.05.07 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8402458 2023.05.07 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8402457 2023.05.07 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8399628 2023.05.07 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8399625 2023.05.07 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8399627 2023.05.07 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8399626 2023.05.07 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8399624 2023.05.07 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8399129 2023.05.07 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 8399128 2023.05.07 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8399162 2023.05.07 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8399130 2023.05.07 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8399133 2023.05.07 ŁD
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8400343 2023.05.07 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8399132 2023.05.07 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8399131 2023.05.07 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8399134 2023.05.07 ŁD
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8402762 2023.05.07 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8399170 2023.05.07 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8399614 2023.05.07 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8397888 2023.05.07 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8397890 2023.05.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8397887 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8397886 2023.05.07 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8397885 2023.05.07 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8397714 2023.05.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8397645 2023.05.07 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8397642 2023.05.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8397644 2023.05.07 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8397640 2023.05.07 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8397637 2023.05.07 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8397636 2023.05.07 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8397643 2023.05.07 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8397641 2023.05.07 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8397633 2023.05.07 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8397635 2023.05.07 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8397639 2023.05.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8397638 2023.05.07 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8397631 2023.05.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8397634 2023.05.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8397630 2023.05.07 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8397632 2023.05.07 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8397629 2023.05.07 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8397213 2023.05.07 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8397100 2023.05.07 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8397096 2023.05.07 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8397101 2023.05.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8397102 2023.05.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8397099 2023.05.07 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 8397097 2023.05.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 8 8397098 2023.05.07 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 8397094 2023.05.07 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8397093 2023.05.07 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8397091 2023.05.07 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8397095 2023.05.07 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8397092 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8396687 2023.05.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8396688 2023.05.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8396535 2023.05.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8396533 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8396534 2023.05.07 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8396532 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8396402 2023.05.07 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8396401 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8396399 2023.05.07 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8396398 2023.05.07 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8396400 2023.05.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8396394 2023.05.07 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8396396 2023.05.07 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8396397 2023.05.07 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8396395 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8396391 2023.05.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8396392 2023.05.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8396393 2023.05.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8396388 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8396387 2023.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8396390 2023.05.07 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8396389 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8396069 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8396068 2023.05.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8395829 2023.05.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8395828 2023.05.07 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8395827 2023.05.07 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8395826 2023.05.07 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8395740 2023.05.07 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8395660 2023.05.07 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8395378 2023.05.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8395379 2023.05.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8395377 2023.05.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8396777 2023.05.07 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 8397889 2023.05.07 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8397891 2023.05.07 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8397892 2023.05.07 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8400792 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8400793 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8385317 2023.05.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8385318 2023.05.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8385319 2023.05.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8385321 2023.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8385320 2023.05.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8385316 2023.05.05 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8385312 2023.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8385314 2023.05.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8385313 2023.05.05 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8385310 2023.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8385315 2023.05.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8385311 2023.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8385309 2023.05.05 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8385307 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8385308 2023.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8385306 2023.05.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 24 8384028 2023.05.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8384026 2023.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8384027 2023.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8385669 2023.05.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8369317 2023.05.03 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8369192 2023.05.03 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8369172 2023.05.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8369165 2023.05.03 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8369169 2023.05.03 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8369163 2023.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8368846 2023.05.03 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8368845 2023.05.03 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8368843 2023.05.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8368844 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8368849 2023.05.03 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8368739 2023.05.03 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8368340 2023.05.03 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8368269 2023.05.03 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8368268 2023.05.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8368270 2023.05.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8368267 2023.05.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8368265 2023.05.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8368266 2023.05.03 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8368264 2023.05.03 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8368261 2023.05.03 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8368263 2023.05.03 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8368260 2023.05.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8368262 2023.05.03 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8368258 2023.05.03 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8368259 2023.05.03 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8368257 2023.05.03 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8368256 2023.05.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8365775 2023.05.03 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8365772 2023.05.03 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8365773 2023.05.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8365774 2023.05.03 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8365768 2023.05.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8365771 2023.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8365769 2023.05.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8365770 2023.05.03 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8365766 2023.05.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8365767 2023.05.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8365440 2023.05.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8365439 2023.05.03 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8365435 2023.05.03 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8365434 2023.05.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8365437 2023.05.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8365438 2023.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8365432 2023.05.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8365436 2023.05.03 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8365433 2023.05.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8364224 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8364223 2023.05.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8364059 2023.05.03 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 8364058 2023.05.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8364060 2023.05.03 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8363981 2023.05.03 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8363980 2023.05.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8363808 2023.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8363805 2023.05.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8363432 2023.05.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8363377 2023.05.03 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8363376 2023.05.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8363378 2023.05.03 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8363375 2023.05.03 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8363374 2023.05.03 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8363371 2023.05.03 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8363372 2023.05.03 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8363373 2023.05.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8362830 2023.05.03 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8362826 2023.05.03 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8362825 2023.05.03 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8362824 2023.05.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8362829 2023.05.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8362827 2023.05.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8362828 2023.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8362718 2023.05.03 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8362716 2023.05.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8362715 2023.05.03 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8362720 2023.05.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8362717 2023.05.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8362719 2023.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8362713 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8362714 2023.05.03 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8362740 2023.05.03 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8362712 2023.05.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8362711 2023.05.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8362736 2023.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8362734 2023.05.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8362735 2023.05.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8362732 2023.05.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8362733 2023.05.03 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8362731 2023.05.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8362730 2023.05.03 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8362728 2023.05.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8362727 2023.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8362726 2023.05.03 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8362729 2023.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8362725 2023.05.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8362722 2023.05.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8362724 2023.05.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8362723 2023.05.03 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8362721 2023.05.03 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8361408 2023.05.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8361398 2023.05.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 8361396 2023.05.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8361387 2023.05.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8361388 2023.05.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8361381 2023.05.03 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8361368 2023.05.03 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8361369 2023.05.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8361332 2023.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8361331 2023.05.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8361328 2023.05.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8361330 2023.05.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8361329 2023.05.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8361327 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8361326 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8361325 2023.05.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 8361323 2023.05.03 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8361324 2023.05.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8361320 2023.05.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8361322 2023.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8361319 2023.05.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8361321 2023.05.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8361318 2023.05.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8361333 2023.05.03 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8361317 2023.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8360912 2023.05.03 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8360904 2023.05.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8360903 2023.05.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8360902 2023.05.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8360720 2023.05.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8360492 2023.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8360491 2023.05.03 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8360490 2023.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8360484 2023.05.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8360483 2023.05.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8360288 2023.05.03 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8363806 2023.05.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8363807 2023.05.03 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8363809 2023.05.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8357002 2023.05.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8356998 2023.05.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8357000 2023.05.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8357001 2023.05.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8356999 2023.05.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8356901 2023.05.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8356906 2023.05.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8356905 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8356900 2023.05.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8356904 2023.05.02 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8356902 2023.05.02 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8356895 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8356899 2023.05.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 8356924 2023.05.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8356897 2023.05.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 8356903 2023.05.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8356898 2023.05.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8356896 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8356920 2023.05.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8356916 2023.05.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8356917 2023.05.02 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8356914 2023.05.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8356922 2023.05.02 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8356910 2023.05.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8356915 2023.05.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8356918 2023.05.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8356909 2023.05.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8356919 2023.05.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8356921 2023.05.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8356912 2023.05.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8356913 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8356908 2023.05.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8356911 2023.05.02 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8356907 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8356670 2023.05.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8356669 2023.05.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8356666 2023.05.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8356667 2023.05.02 MZ