DRUŻYNA

Drużyna: Marzena Wielik. Obserwator: Marzena Wielik

Liczba gatunków: 286

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 838 9833 94 94 3 16 36 39
2 667 16951 119 102 1 28 32 41
3 689 4616 141 104 1 20 38 45
4 1119 3900 189 152 2 26 75 49
5 960 3395 229 162 4 40 70 48
6 609 2611 245 148 1 34 65 48
7 490 2612 252 128 1 22 57 48
8 658 19474 265 150 4 39 61 46
9 328 1755 267 117 0 24 52 41
10 350 1956 282 119 13 32 34 40
11 305 7510 285 98 3 15 37 43
12 305 4212 286 77 1 18 23 35
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9310265 2023.12.31 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9310128 2023.12.31 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9310127 2023.12.31 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9310129 2023.12.31 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9310126 2023.12.31 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9310125 2023.12.31 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9310120 2023.12.31 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 20 9310117 2023.12.31 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9310123 2023.12.31 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9310118 2023.12.31 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 9310114 2023.12.31 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9310121 2023.12.31 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9310113 2023.12.31 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9310119 2023.12.31 ZP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 9310108 2023.12.31 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9310111 2023.12.31 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9310109 2023.12.31 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9310116 2023.12.31 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9310112 2023.12.31 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9310115 2023.12.31 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9310110 2023.12.31 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9307735 2023.12.31 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9307734 2023.12.31 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9307733 2023.12.31 ZP
pospolity bogatka, Parus major 8 9307732 2023.12.31 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9307594 2023.12.31 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9307593 2023.12.31 ZP
pospolity bogatka, Parus major 2 9307581 2023.12.31 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9307582 2023.12.31 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9307580 2023.12.31 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9307577 2023.12.31 ZP
pospolity bogatka, Parus major 4 9307578 2023.12.31 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 16 9307579 2023.12.31 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9307576 2023.12.31 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9307575 2023.12.31 ZP
pospolity bogatka, Parus major 2 9307574 2023.12.31 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9307573 2023.12.31 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9307572 2023.12.31 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9307571 2023.12.31 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9307569 2023.12.31 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9307570 2023.12.31 ZP
pospolity bogatka, Parus major 2 9307272 2023.12.31 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 9307273 2023.12.31 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9307271 2023.12.31 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9307270 2023.12.31 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9307269 2023.12.31 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9307267 2023.12.31 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9307268 2023.12.31 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9307266 2023.12.31 ZP
pospolity bogatka, Parus major 3 9305205 2023.12.30 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9305206 2023.12.30 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9305204 2023.12.30 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9305203 2023.12.30 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9305207 2023.12.30 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9305202 2023.12.30 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 9304347 2023.12.30 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9304348 2023.12.30 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9304346 2023.12.30 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 9304343 2023.12.30 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9304345 2023.12.30 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9304344 2023.12.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9304342 2023.12.30 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9304341 2023.12.30 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9304339 2023.12.30 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9304338 2023.12.30 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9304340 2023.12.30 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9304337 2023.12.30 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9304336 2023.12.30 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9304335 2023.12.30 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9304334 2023.12.30 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9303938 2023.12.30 ZP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9303936 2023.12.30 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9303937 2023.12.30 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9303934 2023.12.30 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9303935 2023.12.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9303933 2023.12.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9303883 2023.12.30 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9303882 2023.12.30 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9303881 2023.12.30 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9303880 2023.12.30 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9303878 2023.12.30 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9303879 2023.12.30 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9303877 2023.12.30 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9303875 2023.12.30 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 9303876 2023.12.30 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9303738 2023.12.30 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9303736 2023.12.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9303735 2023.12.30 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9303737 2023.12.30 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9303734 2023.12.30 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9303717 2023.12.30 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9303716 2023.12.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9303718 2023.12.30 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 9303715 2023.12.30 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9303714 2023.12.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9303713 2023.12.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9303711 2023.12.30 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9303712 2023.12.30 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9303676 2023.12.30 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9303675 2023.12.30 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9303674 2023.12.30 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9303671 2023.12.30 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9303672 2023.12.30 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9303669 2023.12.30 ZP
pospolity bogatka, Parus major 3 9303673 2023.12.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9303668 2023.12.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9303667 2023.12.30 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9303670 2023.12.30 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9303666 2023.12.30 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9303664 2023.12.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9303665 2023.12.30 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9303663 2023.12.30 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9303662 2023.12.30 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9303660 2023.12.30 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9303661 2023.12.30 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9302486 2023.12.29 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9302471 2023.12.29 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9302469 2023.12.29 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9302467 2023.12.29 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9302470 2023.12.29 ZP
pospolity bogatka, Parus major 2 9302466 2023.12.29 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9302468 2023.12.29 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9302023 2023.12.29 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9301743 2023.12.29 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9301740 2023.12.29 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9301741 2023.12.29 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9301739 2023.12.29 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9301738 2023.12.29 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9301736 2023.12.29 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9301737 2023.12.29 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9301734 2023.12.29 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9301733 2023.12.29 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9301735 2023.12.29 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9301732 2023.12.29 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9301168 2023.12.29 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9301169 2023.12.29 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 200 9301167 2023.12.29 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9301166 2023.12.29 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9301165 2023.12.29 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9301164 2023.12.29 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9301163 2023.12.29 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9301162 2023.12.29 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9301742 2023.12.29 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9297117 2023.12.27 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9297120 2023.12.27 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9297116 2023.12.27 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9297118 2023.12.27 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9297115 2023.12.27 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9297114 2023.12.27 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9297112 2023.12.27 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9297119 2023.12.27 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9297113 2023.12.27 ZP
pospolity bogatka, Parus major 10 9297110 2023.12.27 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9297109 2023.12.27 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9297108 2023.12.27 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9297111 2023.12.27 ZP
pospolity kos, Turdus merula 5 9297107 2023.12.27 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9297106 2023.12.27 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9297105 2023.12.27 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9297138 2023.12.27 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9297139 2023.12.27 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9294106 2023.12.26 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9294107 2023.12.26 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9294105 2023.12.26 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9294104 2023.12.26 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9294103 2023.12.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9293433 2023.12.26 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 120 9293347 2023.12.26 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9293343 2023.12.26 ZP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9293345 2023.12.26 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9293346 2023.12.26 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 9293344 2023.12.26 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 250 9293342 2023.12.26 ZP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 9293341 2023.12.26 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9293340 2023.12.26 ZP
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9293339 2023.12.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9293338 2023.12.26 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9293337 2023.12.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9293336 2023.12.26 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 7 9293138 2023.12.26 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9293098 2023.12.26 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9292998 2023.12.26 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9293000 2023.12.26 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9292999 2023.12.26 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9292996 2023.12.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9292997 2023.12.26 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9292994 2023.12.26 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9292995 2023.12.26 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9292993 2023.12.26 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9292973 2023.12.26 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9292974 2023.12.26 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9292972 2023.12.26 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9292971 2023.12.26 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9292970 2023.12.26 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9292969 2023.12.26 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9292859 2023.12.26 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9292858 2023.12.26 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9292822 2023.12.26 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9292812 2023.12.26 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9292811 2023.12.26 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9292810 2023.12.26 ZP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9292791 2023.12.26 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9292790 2023.12.26 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9292789 2023.12.26 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9292788 2023.12.26 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9292787 2023.12.26 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9292786 2023.12.26 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9292784 2023.12.26 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9292785 2023.12.26 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9292783 2023.12.26 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9292782 2023.12.26 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9292781 2023.12.26 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9292780 2023.12.26 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9292779 2023.12.26 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9292776 2023.12.26 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9292777 2023.12.26 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9292778 2023.12.26 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9292775 2023.12.26 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9292774 2023.12.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291816 2023.12.25 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9291753 2023.12.25 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9291752 2023.12.25 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 60 9291751 2023.12.25 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9291749 2023.12.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9291748 2023.12.25 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 40 9291750 2023.12.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9291747 2023.12.25 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 9291746 2023.12.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9291745 2023.12.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9291743 2023.12.25 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 9291744 2023.12.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9291742 2023.12.25 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9291220 2023.12.25 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9291219 2023.12.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9291218 2023.12.25 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9291060 2023.12.25 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9291030 2023.12.25 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9291028 2023.12.25 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9291026 2023.12.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9291027 2023.12.25 ZP
pospolity bogatka, Parus major 10 9291025 2023.12.25 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9291029 2023.12.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9291024 2023.12.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9291023 2023.12.25 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9291022 2023.12.25 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9290949 2023.12.25 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9290947 2023.12.25 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9290948 2023.12.25 ZP
pospolity bogatka, Parus major 5 9290945 2023.12.25 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9290946 2023.12.25 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9290944 2023.12.25 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9290943 2023.12.25 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9290942 2023.12.25 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9290941 2023.12.25 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9290749 2023.12.25 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9290748 2023.12.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9290747 2023.12.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9290596 2023.12.25 ZP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9291754 2023.12.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291740 2023.12.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291741 2023.12.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9290383 2023.12.24 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9290382 2023.12.24 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9290387 2023.12.24 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9290381 2023.12.24 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9290386 2023.12.24 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9290379 2023.12.24 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9290380 2023.12.24 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9290378 2023.12.24 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9290384 2023.12.24 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 30 9290385 2023.12.24 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9290377 2023.12.24 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9290376 2023.12.24 ZP
pospolity bogatka, Parus major 2 9290374 2023.12.24 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9290373 2023.12.24 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9288898 2023.12.24 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9288899 2023.12.24 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9290388 2023.12.24 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9290390 2023.12.24 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9290392 2023.12.24 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9290394 2023.12.24 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9290389 2023.12.24 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9290393 2023.12.24 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9290375 2023.12.24 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9290391 2023.12.24 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9287222 2023.12.23 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9287221 2023.12.23 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9287208 2023.12.23 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287207 2023.12.23 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9287206 2023.12.23 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9286712 2023.12.23 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9271198 2023.12.16 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9271200 2023.12.16 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9271199 2023.12.16 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9271201 2023.12.16 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9269906 2023.12.16 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9260671 2023.12.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9260672 2023.12.10 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9260669 2023.12.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9260670 2023.12.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9237830 2023.12.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9237829 2023.12.03 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9237828 2023.12.03 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9237827 2023.12.03 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9237826 2023.12.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9199745 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9196912 2023.11.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9196911 2023.11.19 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9196910 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9196909 2023.11.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9196908 2023.11.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196842 2023.11.19 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9196840 2023.11.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9196841 2023.11.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9196797 2023.11.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9196796 2023.11.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9196795 2023.11.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9196794 2023.11.19 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9196793 2023.11.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9196792 2023.11.19 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9196789 2023.11.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9196788 2023.11.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9196787 2023.11.19 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9196621 2023.11.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9196620 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9196619 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9196618 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9196617 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9196456 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9196416 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9196415 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9196414 2023.11.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9199746 2023.11.19 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9196790 2023.11.19 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9199749 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9196791 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9199750 2023.11.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9199747 2023.11.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9199744 2023.11.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9199748 2023.11.19 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9194689 2023.11.18 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9194691 2023.11.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9194690 2023.11.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9194688 2023.11.18 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9194686 2023.11.18 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9194687 2023.11.18 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9194684 2023.11.18 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9194685 2023.11.18 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9194683 2023.11.18 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9194682 2023.11.18 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9194681 2023.11.18 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9194680 2023.11.18 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9194677 2023.11.18 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9194678 2023.11.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9194679 2023.11.18 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9194675 2023.11.18 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9194673 2023.11.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9194676 2023.11.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194671 2023.11.18 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9194674 2023.11.18 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9194668 2023.11.18 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9194672 2023.11.18 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9194669 2023.11.18 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9194667 2023.11.18 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9194670 2023.11.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194666 2023.11.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9193258 2023.11.18 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9193101 2023.11.18 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9193085 2023.11.18 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9193084 2023.11.18 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9193047 2023.11.18 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9193046 2023.11.18 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9193045 2023.11.18 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9193044 2023.11.18 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9193043 2023.11.18 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9193042 2023.11.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9193040 2023.11.18 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9193041 2023.11.18 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9193039 2023.11.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9193036 2023.11.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9193038 2023.11.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9193037 2023.11.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9193034 2023.11.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9193035 2023.11.18 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9182913 2023.11.12 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9181950 2023.11.12 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9181954 2023.11.12 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9181951 2023.11.12 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9181953 2023.11.12 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9181955 2023.11.12 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9181952 2023.11.12 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9177969 2023.11.12 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 9177968 2023.11.12 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9177805 2023.11.12 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9177804 2023.11.12 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9177803 2023.11.12 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9177802 2023.11.12 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9177569 2023.11.12 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 80 9177585 2023.11.12 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 9177583 2023.11.12 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9177582 2023.11.12 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 9177581 2023.11.12 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9177584 2023.11.12 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9177579 2023.11.12 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9177578 2023.11.12 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9177580 2023.11.12 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9177577 2023.11.12 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9177576 2023.11.12 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9177575 2023.11.12 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9177573 2023.11.12 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9177574 2023.11.12 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9177572 2023.11.12 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9177571 2023.11.12 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9177570 2023.11.12 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9177565 2023.11.12 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9177564 2023.11.12 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9177558 2023.11.12 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9177560 2023.11.12 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9177555 2023.11.12 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9177559 2023.11.12 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9177554 2023.11.12 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9177567 2023.11.12 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 100 9177557 2023.11.12 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9177553 2023.11.12 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9181949 2023.11.12 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9181948 2023.11.12 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9177566 2023.11.11 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9177568 2023.11.11 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9177556 2023.11.11 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9177562 2023.11.11 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9177563 2023.11.11 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9177561 2023.11.11 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174888 2023.11.11 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9175934 2023.11.11 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9175686 2023.11.11 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9174854 2023.11.11 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9174868 2023.11.11 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9174889 2023.11.11 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 9174867 2023.11.11 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9175642 2023.11.11 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9174866 2023.11.11 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9175933 2023.11.11 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9175620 2023.11.11 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9174865 2023.11.11 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9175598 2023.11.11 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9174869 2023.11.11 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9174864 2023.11.11 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 9175573 2023.11.11 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9174858 2023.11.11 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9174862 2023.11.11 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9174857 2023.11.11 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9174863 2023.11.11 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9174856 2023.11.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9174861 2023.11.11 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9174193 2023.11.11 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9174228 2023.11.11 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9174192 2023.11.11 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9174215 2023.11.11 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9174191 2023.11.11 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9174231 2023.11.11 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9174188 2023.11.11 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9174189 2023.11.11 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9174197 2023.11.11 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9174187 2023.11.11 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9174156 2023.11.11 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9174505 2023.11.11 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9174153 2023.11.11 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9174154 2023.11.11 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9174155 2023.11.11 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9174152 2023.11.11 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9174151 2023.11.11 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9174502 2023.11.11 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9173075 2023.11.11 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 35 9173077 2023.11.11 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9173076 2023.11.11 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9173074 2023.11.11 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9172918 2023.11.11 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9172912 2023.11.11 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9172915 2023.11.11 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9172914 2023.11.11 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9172917 2023.11.11 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9172962 2023.11.11 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 9172934 2023.11.11 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 9172910 2023.11.11 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9173223 2023.11.11 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9173222 2023.11.11 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9172969 2023.11.11 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9172941 2023.11.11 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9173221 2023.11.11 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9173220 2023.11.11 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9172929 2023.11.11 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9173219 2023.11.11 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9173218 2023.11.11 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 200 9173217 2023.11.11 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9172928 2023.11.11 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9173216 2023.11.11 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9173215 2023.11.11 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9173229 2023.11.11 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9172936 2023.11.11 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9172933 2023.11.11 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 200 9172922 2023.11.11 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9173228 2023.11.11 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9173226 2023.11.11 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9172932 2023.11.11 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9173227 2023.11.11 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9173225 2023.11.11 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9172935 2023.11.11 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9173224 2023.11.11 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9172930 2023.11.11 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9172931 2023.11.11 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9172091 2023.11.10 ZP
pospolity bogatka, Parus major 5 9172090 2023.11.10 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9171118 2023.11.10 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9172089 2023.11.10 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9171121 2023.11.10 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9172088 2023.11.10 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9172087 2023.11.10 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9171119 2023.11.10 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9172086 2023.11.10 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9171117 2023.11.10 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9170957 2023.11.10 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9170878 2023.11.10 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9171782 2023.11.10 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9169911 2023.11.10 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9160867 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9160982 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9160980 2023.11.05 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 9160877 2023.11.05 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9160876 2023.11.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9160878 2023.11.05 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9160818 2023.11.05 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9160819 2023.11.05 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9160826 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 65 9160823 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 115 9160822 2023.11.05 ŁD
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9160820 2023.11.05 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9160821 2023.11.05 ŁD
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9160855 2023.11.05 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9160857 2023.11.05 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9160860 2023.11.05 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9160859 2023.11.05 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9160984 2023.11.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9160856 2023.11.05 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9160824 2023.11.05 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9160825 2023.11.05 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 9160868 2023.11.05 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9160817 2023.11.05 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9160813 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9160814 2023.11.05 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9160815 2023.11.05 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9160816 2023.11.05 ŁD
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 9159298 2023.11.05 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9160869 2023.11.05 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 9160865 2023.11.05 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9160858 2023.11.05 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 5 9160872 2023.11.05 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9160854 2023.11.05 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9160870 2023.11.05 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 9160827 2023.11.05 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9160828 2023.11.05 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9160873 2023.11.05 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9161028 2023.11.05 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9161027 2023.11.05 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9160830 2023.11.05 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9160829 2023.11.05 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9160874 2023.11.05 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9160871 2023.11.05 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9160875 2023.11.05 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9141602 2023.11.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9141601 2023.11.01 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9141603 2023.11.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9141485 2023.11.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9141487 2023.11.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9141486 2023.11.01 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9141484 2023.11.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9141321 2023.11.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9141319 2023.11.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9141320 2023.11.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9141137 2023.11.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9141138 2023.11.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9141139 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9141119 2023.11.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9141018 2023.11.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9141017 2023.11.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9140821 2023.11.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9140824 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140823 2023.11.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9140820 2023.11.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9140819 2023.11.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9140822 2023.11.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9140767 2023.11.01 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9140766 2023.11.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9141683 2023.11.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9141684 2023.11.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9140269 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9140126 2023.11.01 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9140123 2023.11.01 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9140122 2023.11.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9141682 2023.11.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9140121 2023.11.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9140120 2023.11.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9140119 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140118 2023.11.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9140117 2023.11.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9140116 2023.11.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9140271 2023.11.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9140270 2023.11.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9140273 2023.11.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9140272 2023.11.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9141318 2023.11.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9134599 2023.10.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9134589 2023.10.30 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9134594 2023.10.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9134598 2023.10.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9134596 2023.10.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9134597 2023.10.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9134595 2023.10.30 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9134593 2023.10.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9134591 2023.10.30 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9134590 2023.10.30 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9134600 2023.10.30 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9134115 2023.10.30 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 9134114 2023.10.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 9134116 2023.10.30 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9134113 2023.10.30 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9134112 2023.10.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9134095 2023.10.30 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9134049 2023.10.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9134048 2023.10.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9134605 2023.10.30 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9134592 2023.10.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9134601 2023.10.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9134602 2023.10.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9134603 2023.10.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9134604 2023.10.30 MZ
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9130380 2023.10.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9130379 2023.10.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9130184 2023.10.29 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9130378 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 9130186 2023.10.29 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9130183 2023.10.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9130181 2023.10.29 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9130182 2023.10.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9129521 2023.10.29 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9129351 2023.10.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9129350 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9129349 2023.10.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9129348 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9129346 2023.10.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9129345 2023.10.29 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9129352 2023.10.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 9128833 2023.10.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9128831 2023.10.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9128832 2023.10.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9128830 2023.10.29 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9128829 2023.10.29 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9128825 2023.10.29 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9128827 2023.10.29 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9128826 2023.10.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9128828 2023.10.29 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9129347 2023.10.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9128822 2023.10.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9128824 2023.10.29 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9128823 2023.10.29 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9128819 2023.10.29 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9128821 2023.10.29 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9128820 2023.10.29 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9128818 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9128816 2023.10.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9128817 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 10 9128815 2023.10.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 9130185 2023.10.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9126852 2023.10.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9126853 2023.10.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9126851 2023.10.28 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9126407 2023.10.28 PM
rzadki alka, Alca torda 4 9125718 2023.10.28 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 16 9125716 2023.10.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 9125717 2023.10.28 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9125715 2023.10.28 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9125713 2023.10.28 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9125712 2023.10.28 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9125714 2023.10.28 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9125709 2023.10.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9125708 2023.10.28 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9125706 2023.10.28 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9125711 2023.10.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9125710 2023.10.28 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9125707 2023.10.28 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9124825 2023.10.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9124632 2023.10.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9124633 2023.10.28 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9124634 2023.10.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9124631 2023.10.28 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9124630 2023.10.28 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 9 9124629 2023.10.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9124628 2023.10.28 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9124623 2023.10.28 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9124626 2023.10.28 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9124624 2023.10.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9124621 2023.10.28 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9124622 2023.10.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 30 9124414 2023.10.28 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9124413 2023.10.28 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9124412 2023.10.28 MB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9124410 2023.10.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9124409 2023.10.28 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9124411 2023.10.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9124407 2023.10.28 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9124408 2023.10.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9124406 2023.10.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9124405 2023.10.28 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9124233 2023.10.28 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9124225 2023.10.28 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9124627 2023.10.28 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9124625 2023.10.28 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9125233 2023.10.28 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9116643 2023.10.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9116627 2023.10.24 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9116629 2023.10.24 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9116628 2023.10.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9116630 2023.10.24 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9113231 2023.10.23 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9113232 2023.10.23 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9110641 2023.10.22 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9110640 2023.10.22 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9110637 2023.10.22 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9110633 2023.10.22 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9110636 2023.10.22 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9110638 2023.10.22 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9110635 2023.10.22 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9110631 2023.10.22 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9110634 2023.10.22 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9110632 2023.10.22 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9110630 2023.10.22 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9110629 2023.10.22 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9110628 2023.10.22 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9110627 2023.10.22 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9110626 2023.10.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9110639 2023.10.22 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9110625 2023.10.22 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9110622 2023.10.22 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9110617 2023.10.22 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9110614 2023.10.22 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9110621 2023.10.22 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9110613 2023.10.22 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9110624 2023.10.22 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9110620 2023.10.22 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9110623 2023.10.22 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9110619 2023.10.22 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9110612 2023.10.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 9110611 2023.10.22 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9110615 2023.10.22 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9110610 2023.10.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9110609 2023.10.22 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9110618 2023.10.22 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9109153 2023.10.22 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9109152 2023.10.22 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9108965 2023.10.22 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9108964 2023.10.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9108966 2023.10.22 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9108398 2023.10.22 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9108397 2023.10.22 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9108104 2023.10.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9108105 2023.10.22 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108103 2023.10.22 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9108031 2023.10.22 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9108033 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9108032 2023.10.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 9 9105755 2023.10.21 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9105735 2023.10.21 PM
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9105738 2023.10.21 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9105734 2023.10.21 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9105736 2023.10.21 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9105737 2023.10.21 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 9105733 2023.10.21 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9105730 2023.10.21 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9105732 2023.10.21 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9105729 2023.10.21 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9105728 2023.10.21 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9105727 2023.10.21 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9105726 2023.10.21 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9105731 2023.10.21 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9105724 2023.10.21 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9105725 2023.10.21 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9105717 2023.10.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9105715 2023.10.21 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9105718 2023.10.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9105716 2023.10.21 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9105713 2023.10.21 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9105723 2023.10.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9105721 2023.10.21 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9105719 2023.10.21 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9105720 2023.10.21 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9105714 2023.10.21 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9105710 2023.10.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9105712 2023.10.21 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9105711 2023.10.21 PM
pospolity bogatka, Parus major 6 9105722 2023.10.21 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9103063 2023.10.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9102500 2023.10.21 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9102501 2023.10.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 9102499 2023.10.21 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9099293 2023.10.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9099294 2023.10.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9099287 2023.10.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 30 9099288 2023.10.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9099291 2023.10.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9099286 2023.10.19 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9099289 2023.10.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9099290 2023.10.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9099297 2023.10.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 9099295 2023.10.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9099296 2023.10.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9099292 2023.10.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9076510 2023.10.13 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9076511 2023.10.13 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9076514 2023.10.13 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9076513 2023.10.13 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9076512 2023.10.13 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9076405 2023.10.13 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9076402 2023.10.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9076401 2023.10.13 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9076403 2023.10.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 80 9076404 2023.10.13 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9076399 2023.10.13 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9076398 2023.10.13 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9076397 2023.10.13 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9076400 2023.10.13 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9076002 2023.10.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9076005 2023.10.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9076004 2023.10.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 36 9076007 2023.10.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 12 9076006 2023.10.13 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9076003 2023.10.13 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9076001 2023.10.13 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9075109 2023.10.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9075039 2023.10.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9075040 2023.10.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9074432 2023.10.13 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9074431 2023.10.13 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9074429 2023.10.13 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9074430 2023.10.13 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9074428 2023.10.13 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9074427 2023.10.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9074378 2023.10.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9074377 2023.10.13 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9074326 2023.10.13 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9074273 2023.10.13 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9074272 2023.10.13 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9074271 2023.10.13 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9074270 2023.10.13 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9074269 2023.10.13 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9074268 2023.10.13 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9074277 2023.10.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 4 9074191 2023.10.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9074190 2023.10.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9074189 2023.10.13 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9072625 2023.10.12 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9072624 2023.10.12 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9072623 2023.10.12 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9063130 2023.10.09 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9060867 2023.10.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9060875 2023.10.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9060877 2023.10.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9063464 2023.10.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9060878 2023.10.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9060879 2023.10.09 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9055855 2023.10.08 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9055854 2023.10.08 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9055856 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 36 9055523 2023.10.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9055519 2023.10.08 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9055522 2023.10.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9055518 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 9055524 2023.10.08 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9055520 2023.10.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9055521 2023.10.08 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9054670 2023.10.08 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9054305 2023.10.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9059116 2023.10.08 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9059118 2023.10.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9059117 2023.10.08 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 9054307 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9054306 2023.10.08 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9054303 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9054304 2023.10.08 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 11 9054302 2023.10.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9054300 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9054301 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9054299 2023.10.08 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9054298 2023.10.08 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9054296 2023.10.08 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9054297 2023.10.08 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9054294 2023.10.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9054293 2023.10.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9054292 2023.10.08 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9054295 2023.10.08 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9059120 2023.10.08 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9052395 2023.10.07 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9052128 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9052127 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9051486 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9051485 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9051484 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9051483 2023.10.07 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9051482 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 9051393 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9051303 2023.10.07 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9051302 2023.10.07 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 7 9051301 2023.10.07 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9051206 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9051205 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9050564 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9050563 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9050562 2023.10.07 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9050561 2023.10.07 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9050412 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 26 9050411 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 9050357 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9050358 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9050356 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9050355 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9050354 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 9050353 2023.10.07 PM