DRUŻYNA

Drużyna: Dziki West ~Bożenka. Obserwator: Helena Wielgus

Liczba gatunków: 176

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 86 807 46 46 0 2 15 29
2 46 480 62 34 0 0 12 22
3 69 272 95 55 0 13 23 19
4 98 174 129 67 0 15 30 22
5 44 58 147 36 0 7 26 3
6 38 52 153 31 0 2 15 14
7 45 96 162 39 0 5 17 17
8 30 50 166 23 0 6 7 10
9 3 52 166 3 0 0 1 2
10 22 57 174 20 1 9 1 9
11 10 30 175 9 0 3 4 2
12 2 3 176 2 1 0 1 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9266303 2023.12.13 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9252094 2023.12.02 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9208474 2023.11.11 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9208473 2023.11.11 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9208472 2023.11.11 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9208475 2023.11.11 LS
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9208471 2023.11.11 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9208469 2023.11.11 LS
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9208470 2023.11.06 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9208468 2023.11.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9160089 2023.11.06 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9160090 2023.11.03 ZP
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9139241 2023.10.22 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9139240 2023.10.22 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9164230 2023.10.22 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9139242 2023.10.22 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9139239 2023.10.22 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9139238 2023.10.22 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9139237 2023.10.22 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9139236 2023.10.22 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9139234 2023.10.22 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 9139235 2023.10.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9139233 2023.10.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9139232 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9139231 2023.10.22 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9139230 2023.10.22 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9139228 2023.10.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9139227 2023.10.22 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 9139225 2023.10.22 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9139229 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9139224 2023.10.22 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9139226 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9139222 2023.10.22 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9139223 2023.10.22 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9107985 2023.09.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9107987 2023.09.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 9107986 2023.09.23 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9107984 2023.08.20 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8872343 2023.08.19 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8872344 2023.08.15 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8872342 2023.08.15 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8857685 2023.08.14 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8857684 2023.08.13 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8857686 2023.08.12 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8857662 2023.08.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8857661 2023.08.05 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8857660 2023.08.05 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8857659 2023.08.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8857651 2023.08.04 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8857657 2023.08.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8857656 2023.08.04 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8857652 2023.08.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8857655 2023.08.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8857654 2023.08.04 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8857653 2023.08.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8857658 2023.08.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8857645 2023.08.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8857646 2023.08.03 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8857649 2023.08.03 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8857608 2023.08.03 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8857643 2023.08.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8857636 2023.08.02 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8857622 2023.08.02 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 8857635 2023.08.02 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8857620 2023.08.02 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8857637 2023.08.02 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8857599 2023.08.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8857600 2023.07.31 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8857602 2023.07.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8857598 2023.07.31 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8857601 2023.07.31 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8857595 2023.07.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8857597 2023.07.31 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8857594 2023.07.31 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8857593 2023.07.31 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8857592 2023.07.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8857596 2023.07.31 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8857589 2023.07.31 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8857591 2023.07.31 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8857588 2023.07.31 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8857590 2023.07.31 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8857903 2023.07.22 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8857905 2023.07.22 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8857902 2023.07.22 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8857906 2023.07.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8857920 2023.07.22 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8857909 2023.07.22 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8857900 2023.07.22 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8857908 2023.07.22 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8857894 2023.07.22 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8857913 2023.07.22 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8857889 2023.07.22 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8857919 2023.07.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8857899 2023.07.22 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8857897 2023.07.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8857898 2023.07.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8857883 2023.07.22 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8857907 2023.07.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8857882 2023.07.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8857886 2023.07.22 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8857887 2023.07.22 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8857912 2023.07.22 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8857918 2023.07.22 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8857917 2023.07.22 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8857916 2023.07.22 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8857891 2023.07.22 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8857884 2023.07.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8857896 2023.07.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8857895 2023.07.22 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8857893 2023.07.22 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8858037 2023.07.08 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8858036 2023.07.08 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8857587 2023.06.22
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8857617 2023.06.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8857619 2023.06.22
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 8857615 2023.06.22
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 8857614 2023.06.22
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8857618 2023.06.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8857616 2023.06.22
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8857612 2023.06.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8857611 2023.06.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8857610 2023.06.22
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8857607 2023.06.22
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8857609 2023.06.22
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8857605 2023.06.22
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8857604 2023.06.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8857606 2023.06.21
pospolity kruk, Corvus corax 2 8857613 2023.06.21
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8857603 2023.06.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8857586 2023.06.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8857585 2023.06.20
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8857584 2023.06.20
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8857583 2023.06.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8857582 2023.06.20
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8857580 2023.06.20
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8857581 2023.06.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8857578 2023.06.20
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8857577 2023.06.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8857579 2023.06.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8857576 2023.06.20
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8857574 2023.06.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8857572 2023.06.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8857573 2023.06.20
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8857571 2023.06.20
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8857570 2023.06.20
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8857569 2023.06.20
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8857565 2023.06.20
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8857567 2023.06.11 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8857566 2023.06.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8857563 2023.06.11 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8857564 2023.05.27 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8857562 2023.05.27 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8857561 2023.05.16 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8857560 2023.05.16 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8857559 2023.05.16 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8857558 2023.05.04 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8857557 2023.05.04 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8857422 2023.05.03 PL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8857425 2023.05.03 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8857446 2023.05.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8857431 2023.05.03 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8857452 2023.05.03 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8857457 2023.05.03 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8857440 2023.05.03 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8857442 2023.05.03 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8857436 2023.05.03 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8857441 2023.05.03 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8857435 2023.05.03 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8857455 2023.05.03 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8857403 2023.05.02 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8857402 2023.05.02 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8857401 2023.05.02 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8857410 2023.05.02 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8857405 2023.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8857404 2023.05.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8857406 2023.05.02 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8857407 2023.05.02 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8857411 2023.05.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8857408 2023.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8857420 2023.05.02 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8857419 2023.05.02 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8857556 2023.05.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8857416 2023.05.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8857418 2023.05.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8857409 2023.05.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8857366 2023.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8857391 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8857393 2023.05.01 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8857399 2023.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8857390 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8857392 2023.05.01 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8857389 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8857396 2023.05.01 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8857379 2023.05.01 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8857266 2023.04.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8857287 2023.04.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8857284 2023.04.30 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8857283 2023.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8857277 2023.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8857257 2023.04.30 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8857261 2023.04.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8857263 2023.04.30 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8857269 2023.04.30 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8857268 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8857267 2023.04.30 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8857275 2023.04.30 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8857260 2023.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8857265 2023.04.30 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8857274 2023.04.30 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8857273 2023.04.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8857272 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8857271 2023.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8857278 2023.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8857282 2023.04.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8857276 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8857279 2023.04.30 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8857280 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8857555 2023.04.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8857495 2023.04.29 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8857494 2023.04.29 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8857497 2023.04.29 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8857498 2023.04.29 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8857554 2023.04.29 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8857499 2023.04.29 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8857492 2023.04.29 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8310980 2023.04.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8310978 2023.04.23 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8310977 2023.04.23 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8310976 2023.04.23 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8310974 2023.04.23 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8310972 2023.04.23 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8310973 2023.04.23 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8310970 2023.04.23 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8310971 2023.04.23 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8310969 2023.04.23 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8310968 2023.04.23 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8310967 2023.04.22 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8310966 2023.04.22 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8310995 2023.04.22 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8310994 2023.04.22 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8310993 2023.04.22 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8310992 2023.04.22 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8310991 2023.04.22 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8310990 2023.04.22 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8310989 2023.04.22 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8310988 2023.04.22 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8310987 2023.04.22 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8310986 2023.04.22 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8310985 2023.04.22 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8310984 2023.04.22 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8310983 2023.04.22 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8310982 2023.04.22 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8310996 2023.04.22 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8310981 2023.04.22 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8264756 2023.04.22 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8264754 2023.04.22 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8264755 2023.04.22 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8264752 2023.04.21 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8264751 2023.04.21 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8264753 2023.04.21 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8264749 2023.04.21 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8264748 2023.04.21 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8264750 2023.04.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8264747 2023.04.20 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8264746 2023.04.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8264745 2023.04.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8181325 2023.04.10 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8167305 2023.04.09 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8167306 2023.04.09 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8167304 2023.04.08 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 8167303 2023.04.08 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8167300 2023.04.08 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 6 8167302 2023.04.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8167301 2023.04.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8167299 2023.04.02 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8167298 2023.04.02 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8167296 2023.04.02 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8167297 2023.04.02 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8167295 2023.04.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8122249 2023.04.01 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8122265 2023.04.01 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8122250 2023.04.01 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8122246 2023.04.01 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8122264 2023.04.01 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8122252 2023.04.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8122253 2023.04.01 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8122251 2023.04.01 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8122248 2023.04.01 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8122247 2023.04.01 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8122245 2023.04.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8122254 2023.04.01 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8122244 2023.04.01 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8114824 2023.03.31 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8113405 2023.03.31 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8113407 2023.03.29 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8113408 2023.03.29 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8113406 2023.03.29 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8100687 2023.03.28 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8100686 2023.03.28 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8098977 2023.03.28 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8098976 2023.03.28 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8098975 2023.03.28 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 8098974 2023.03.28 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8096563 2023.03.27 ZP
pospolity kos, Turdus merula 2 8096564 2023.03.27 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8094669 2023.03.27 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8094668 2023.03.27 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8094667 2023.03.27 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8094666 2023.03.27 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8094665 2023.03.27 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8094664 2023.03.27 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8090063 2023.03.26 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8090806 2023.03.19 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8090803 2023.03.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8090704 2023.03.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8090798 2023.03.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8090615 2023.03.19 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 8090629 2023.03.19 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 8090621 2023.03.19 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8090628 2023.03.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 8090625 2023.03.19 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8090698 2023.03.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8090676 2023.03.19 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8090677 2023.03.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8090562 2023.03.19 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8090617 2023.03.19 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8090566 2023.03.19 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8091174 2023.03.18 MB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8091168 2023.03.18 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 13 8091176 2023.03.18 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 8091177 2023.03.18 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8091140 2023.03.18 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8091170 2023.03.18 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 8091125 2023.03.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 8091100 2023.03.18 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8091123 2023.03.18 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8091148 2023.03.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8091126 2023.03.18 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8091306 2023.03.18 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8090061 2023.03.18 MB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8090059 2023.03.18 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8090064 2023.03.18 MB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8090065 2023.03.18 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8090062 2023.03.18 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8090060 2023.03.18 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 8090058 2023.03.18 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8096562 2023.03.18 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8096710 2023.03.18 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8096709 2023.03.18 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 8091791 2023.03.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 8091593 2023.03.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8091608 2023.03.17 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 8091579 2023.03.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8091598 2023.03.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8091595 2023.03.17 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8091562 2023.03.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 8091926 2023.03.17 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 8014905 2023.03.17 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8014906 2023.03.16 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7968677 2023.03.06 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7968676 2023.03.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7940449 2023.02.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7937874 2023.02.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7937875 2023.02.26 LS
pospolity żuraw, Grus grus 70 7933977 2023.02.26 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7933979 2023.02.26 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7933978 2023.02.26 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7929637 2023.02.26 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 19 7929636 2023.02.26 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7928472 2023.02.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7928473 2023.02.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7928470 2023.02.25 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7928468 2023.02.25 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7928466 2023.02.25 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7928469 2023.02.25 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7928467 2023.02.25 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7928464 2023.02.25 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7928465 2023.02.25 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 7928463 2023.02.25 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7928462 2023.02.25 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7928461 2023.02.25 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7928471 2023.02.25 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7912113 2023.02.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7907555 2023.02.19 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7907554 2023.02.19 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7901819 2023.02.18 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7901820 2023.02.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7901821 2023.02.18 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7901818 2023.02.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7901813 2023.02.18 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7901816 2023.02.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 7901817 2023.02.12 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7901814 2023.02.12 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7901815 2023.02.12 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7901823 2023.02.12 LS
pospolity żuraw, Grus grus 30 7877876 2023.02.12 LS
pospolity żuraw, Grus grus 13 7877869 2023.02.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7877867 2023.02.10 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7877870 2023.02.10 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 7877875 2023.02.10 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7877873 2023.02.10 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7877871 2023.02.10 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7877874 2023.02.10 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7877868 2023.02.10 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7877872 2023.02.10 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 7877866 2023.02.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 7843724 2023.02.01 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7804733 2023.01.21 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7804734 2023.01.21 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7804736 2023.01.21 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7804735 2023.01.21 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7804732 2023.01.21 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7804731 2023.01.21 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7804730 2023.01.21 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7804729 2023.01.21 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 25 7804727 2023.01.21 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7804728 2023.01.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 63 7804739 2023.01.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7804738 2023.01.19 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7804737 2023.01.19 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7771235 2023.01.12 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 8 7771236 2023.01.08 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7771234 2023.01.07 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7771233 2023.01.07 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7749121 2023.01.06 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7749119 2023.01.06 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7749120 2023.01.06 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 25 7742315 2023.01.05 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7742313 2023.01.05 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7742314 2023.01.05 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7738758 2023.01.03 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7738759 2023.01.03 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7738757 2023.01.03 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7738753 2023.01.03 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7738754 2023.01.03 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7738755 2023.01.03 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7738751 2023.01.03 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 7741034 2023.01.03 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 7738752 2023.01.03 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7738750 2023.01.03 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7738748 2023.01.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7738749 2023.01.03 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7738746 2023.01.03 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7738745 2023.01.03 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7738747 2023.01.03 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7738744 2023.01.03 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7738743 2023.01.03 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7738741 2023.01.03 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7738740 2023.01.03 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7738742 2023.01.03 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7733755 2023.01.02 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7733756 2023.01.02 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7733961 2023.01.02 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7733954 2023.01.02 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 7733958 2023.01.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7733956 2023.01.02 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7733957 2023.01.02 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7733963 2023.01.02 ZP
pospolity sroka, Pica pica 4 7733964 2023.01.02 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7733955 2023.01.02 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 20 7733960 2023.01.02 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 7733950 2023.01.02 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7733953 2023.01.02 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7733959 2023.01.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7733962 2023.01.02 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7733966 2023.01.02 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7733951 2023.01.02 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 7733945 2023.01.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7733946 2023.01.02 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7733944 2023.01.02 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7733949 2023.01.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7733952 2023.01.02 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7733941 2023.01.02 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 44 7733939 2023.01.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7733947 2023.01.02 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7733940 2023.01.02 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7733937 2023.01.02 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7733936 2023.01.02 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7733948 2023.01.02 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7733938 2023.01.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7733943 2023.01.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 7733965 2023.01.02 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7733935 2023.01.02 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7733766 2023.01.02 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 23 7733761 2023.01.02 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 7733758 2023.01.02 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7733765 2023.01.02 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7733760 2023.01.02 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7733754 2023.01.02 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7733762 2023.01.02 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7733759 2023.01.02 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7733757 2023.01.02 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7730792 2023.01.02 ZP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...