DRUŻYNA

Drużyna: Kot. Obserwator: Bogusław Popiołek

Liczba gatunków: 254

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 191 4447 88 88 0 9 40 39
2 38 313 101 31 1 10 10 10
3 100 8007 131 63 1 14 27 21
4 104 783 180 70 1 27 38 4
5 110 221 215 77 0 35 31 11
6 4 6 218 4 1 3 0 0
7 40 195 226 29 1 13 11 4
8 46 155 234 27 2 14 11 0
9 69 1184 243 35 6 13 9 7
10 32 136 250 27 4 12 4 7
11 77 1933 254 43 3 12 12 16
12 39 578 254 18 1 1 6 10
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 11 9252289 2023.12.09 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9255885 2023.12.09 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9251405 2023.12.08 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 11 9249571 2023.12.08 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 9251403 2023.12.08 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9251404 2023.12.08 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9251406 2023.12.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9251407 2023.12.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9251422 2023.12.08 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 11 9247421 2023.12.07 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 9248277 2023.12.07 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9248279 2023.12.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9248280 2023.12.07 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9248281 2023.12.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9248282 2023.12.07 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9248283 2023.12.07 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9248284 2023.12.07 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 11 9245617 2023.12.06 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9245981 2023.12.06 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9245979 2023.12.06 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 2 9243204 2023.12.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 9243205 2023.12.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9243206 2023.12.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9240475 2023.12.04 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 22 9240477 2023.12.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9240478 2023.12.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 9240479 2023.12.04 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9240480 2023.12.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9240481 2023.12.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9240482 2023.12.04 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9231731 2023.12.01 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9231732 2023.12.01 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9231733 2023.12.01 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9231734 2023.12.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9231735 2023.12.01 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 9231736 2023.12.01 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9231737 2023.12.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 9231838 2023.12.01 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 9231839 2023.12.01 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9228692 2023.11.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9228691 2023.11.30 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 9228652 2023.11.30 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9228651 2023.11.30 LB
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9228648 2023.11.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9228693 2023.11.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 9228697 2023.11.30 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9228720 2023.11.30 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9228725 2023.11.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9228724 2023.11.30 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 9228723 2023.11.30 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9228722 2023.11.30 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9228721 2023.11.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9225563 2023.11.29 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9225562 2023.11.29 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9225561 2023.11.29 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9225560 2023.11.29 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9220464 2023.11.27 LB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9218311 2023.11.26 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9212818 2023.11.25 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 3 9212817 2023.11.25 LB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9212816 2023.11.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 200 9207220 2023.11.22 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9207227 2023.11.22 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9207231 2023.11.22 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9207242 2023.11.22 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 70 9207247 2023.11.22 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9207254 2023.11.22 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9207260 2023.11.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 9207262 2023.11.22 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 9207264 2023.11.22 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9207265 2023.11.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9202450 2023.11.20 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9198899 2023.11.19 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9198898 2023.11.19 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9198894 2023.11.19 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9198881 2023.11.19 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9198848 2023.11.19 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9198900 2023.11.19 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9198901 2023.11.19 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 14 9198903 2023.11.19 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9198904 2023.11.19 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9198905 2023.11.19 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9198906 2023.11.19 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9198907 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9198908 2023.11.19 LB
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 9193306 2023.11.18 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9180419 2023.11.12 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 9180494 2023.11.12 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9180496 2023.11.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9180497 2023.11.12 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9180498 2023.11.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9180499 2023.11.12 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9180503 2023.11.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9180521 2023.11.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9180640 2023.11.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9180679 2023.11.12 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9160981 2023.11.06 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9160983 2023.11.06 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9160988 2023.11.06 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9160989 2023.11.06 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9160990 2023.11.06 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9160991 2023.11.06 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9160992 2023.11.06 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9160993 2023.11.06 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9160997 2023.11.06 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9154195 2023.11.05 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9154200 2023.11.05 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9154206 2023.11.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 10 9152192 2023.11.04 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9152213 2023.11.04 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 9152216 2023.11.04 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 9152226 2023.11.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9152227 2023.11.04 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9152228 2023.11.04 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 9152905 2023.11.04 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9153335 2023.11.04 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9130374 2023.10.29 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9129044 2023.10.29 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9125287 2023.10.28 LB
pospolity kruk, Corvus corax 19 9125276 2023.10.28 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9125275 2023.10.28 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9125274 2023.10.28 LB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9125266 2023.10.28 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 9119040 2023.10.26 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9120351 2023.10.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9117966 2023.10.25 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9117967 2023.10.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9117968 2023.10.25 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 9117969 2023.10.25 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9117971 2023.10.25 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9117972 2023.10.25 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9111783 2023.10.22 MB
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9109986 2023.10.22 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9109373 2023.10.22 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9108577 2023.10.22 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9109527 2023.10.22 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 9108575 2023.10.22 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9109374 2023.10.22 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 9108574 2023.10.22 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9108958 2023.10.22 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9090646 2023.10.16 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 9090642 2023.10.16 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9084823 2023.10.15 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9084821 2023.10.15 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9084820 2023.10.15 LB
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9074192 2023.10.13 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9026384 2023.10.01 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9026402 2023.10.01 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 9025421 2023.09.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 37 9025420 2023.09.30 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9025419 2023.09.30 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9015329 2023.09.28 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 9015330 2023.09.28 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 9015331 2023.09.28 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9015333 2023.09.28 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9015334 2023.09.28 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9015335 2023.09.28 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9015336 2023.09.28 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9015337 2023.09.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9015338 2023.09.28 MZ
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 8988528 2023.09.21 LB
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 8989805 2023.09.21 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8990337 2023.09.21 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8990348 2023.09.21 LB
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8970306 2023.09.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8971069 2023.09.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8971066 2023.09.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8971077 2023.09.16 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 8971081 2023.09.16 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8971079 2023.09.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8971073 2023.09.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8971078 2023.09.16 LB
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 8970329 2023.09.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8971101 2023.09.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8971104 2023.09.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8971100 2023.09.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 13 8971102 2023.09.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8971105 2023.09.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8971106 2023.09.16 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8971107 2023.09.16 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8958900 2023.09.12 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8958902 2023.09.12 LB
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni 1 8958195 2023.09.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8952818 2023.09.10 LB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8930896 2023.09.04 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8930897 2023.09.04 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8930898 2023.09.04 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8930899 2023.09.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 186 8930900 2023.09.04 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8930901 2023.09.04 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8930902 2023.09.04 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8923735 2023.09.02 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8923731 2023.09.02 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8923726 2023.09.02 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8923729 2023.09.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8923748 2023.09.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8923757 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923760 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8923755 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923753 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8923751 2023.09.02 LB
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 9 8920261 2023.09.02 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 38 8923717 2023.09.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8923734 2023.09.02 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8923720 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923719 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 8923728 2023.09.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 8923718 2023.09.02 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8923680 2023.09.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8923737 2023.09.02 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8923746 2023.09.02 LB
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8921333 2023.09.02 LB
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8921341 2023.09.02 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8923745 2023.09.02 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8923744 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923742 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8923739 2023.09.02 LB
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8895374 2023.08.26 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8876580 2023.08.20 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8876578 2023.08.20 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8876577 2023.08.20 LB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8876576 2023.08.20 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8875628 2023.08.20 LB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8875624 2023.08.20 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8876581 2023.08.20 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8876659 2023.08.20 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8876660 2023.08.20 LB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 8876745 2023.08.20 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8876731 2023.08.20 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8876730 2023.08.20 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8876681 2023.08.20 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8876680 2023.08.20 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8876665 2023.08.20 LB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8869125 2023.08.18 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 15 8869648 2023.08.18 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8869649 2023.08.18 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8869733 2023.08.18 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8869734 2023.08.18 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8869735 2023.08.18 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 8869737 2023.08.18 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8869738 2023.08.18 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8869739 2023.08.18 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8869745 2023.08.18 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8869750 2023.08.18 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8869751 2023.08.18 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8850762 2023.08.12 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8850761 2023.08.12 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8850759 2023.08.12 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8850758 2023.08.12 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8850756 2023.08.12 LB
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8847099 2023.08.12 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8850764 2023.08.12 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 8850765 2023.08.12 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8850826 2023.08.12 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8850830 2023.08.12 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8850836 2023.08.12 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8850837 2023.08.12 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8850843 2023.08.12 LB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8850883 2023.08.12 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8831657 2023.08.06 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 8831658 2023.08.06 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8831659 2023.08.06 LB
rzadki uszatka, Asio otus 1 8823758 2023.08.03 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8808940 2023.07.30 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8808959 2023.07.30 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8808960 2023.07.30 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8808962 2023.07.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8808967 2023.07.30 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8808968 2023.07.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8808969 2023.07.30 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8808970 2023.07.30 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8808975 2023.07.30 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8808990 2023.07.30 LB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8804240 2023.07.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8804241 2023.07.28
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 8797226 2023.07.25
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 8797231 2023.07.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8797232 2023.07.25
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8797233 2023.07.25
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8797234 2023.07.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8797273 2023.07.25
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 8798116 2023.07.25
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 19 8779902 2023.07.20 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8779903 2023.07.20 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8779904 2023.07.20 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8779905 2023.07.20 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8779906 2023.07.20 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8779907 2023.07.20 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8779908 2023.07.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8779909 2023.07.20 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8779911 2023.07.20 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8779912 2023.07.20 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8776578 2023.07.19 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8769301 2023.07.17 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8769304 2023.07.17 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8769305 2023.07.17 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8769307 2023.07.17 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8715606 2023.07.02 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8715603 2023.07.02 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8715600 2023.07.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8712166 2023.07.01 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8712164 2023.07.01 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8712163 2023.07.01 LB
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8681826 2023.06.23 LB
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 3 8672606 2023.06.20 MZ
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8622328 2023.06.10 LB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8574160 2023.06.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8572214 2023.05.31 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8572210 2023.05.31 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8572213 2023.05.31 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8572215 2023.05.31 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 8572212 2023.05.31 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8572205 2023.05.31 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8572207 2023.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8572206 2023.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8572211 2023.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8572209 2023.05.31 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8572208 2023.05.31 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8572198 2023.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8572194 2023.05.31 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8572202 2023.05.31 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8572192 2023.05.31 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8572200 2023.05.31 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8572204 2023.05.31 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8572199 2023.05.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8572203 2023.05.31 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8572188 2023.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8572193 2023.05.31 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8572189 2023.05.31 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8572191 2023.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8572190 2023.05.31 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8572201 2023.05.31 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8572195 2023.05.31 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8572197 2023.05.31 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8571116 2023.05.31 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8571104 2023.05.31 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8558418 2023.05.29 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8558419 2023.05.29 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8558420 2023.05.29 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8558421 2023.05.29 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8558422 2023.05.29 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8546888 2023.05.28 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8545931 2023.05.27 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8535016 2023.05.26 LB
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8535021 2023.05.26 LB
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8535022 2023.05.26 LB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8535056 2023.05.26 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8535447 2023.05.26 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8522670 2023.05.24 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522672 2023.05.24 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 9 8525303 2023.05.24 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8508053 2023.05.21 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8508047 2023.05.21 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8490193 2023.05.20 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8490029 2023.05.20 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8490028 2023.05.20 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8490027 2023.05.20 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8489973 2023.05.20 LB
rzadki derkacz, Crex crex 3 8489972 2023.05.20 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8489971 2023.05.20 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8490194 2023.05.20 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8491316 2023.05.20 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8493224 2023.05.20 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8493770 2023.05.20 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8493771 2023.05.20 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8493776 2023.05.20 LB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8496496 2023.05.20 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8497930 2023.05.20 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8497931 2023.05.20 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8484745 2023.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8484746 2023.05.19 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8467166 2023.05.15 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8462047 2023.05.14 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8461994 2023.05.14 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8461989 2023.05.14 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8454034 2023.05.14 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8437433 2023.05.13 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8437434 2023.05.13 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8437545 2023.05.13 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8446103 2023.05.13 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8446108 2023.05.13 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 8433672 2023.05.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8442754 2023.05.12 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8430764 2023.05.12 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8430765 2023.05.12 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8434807 2023.05.12 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8434812 2023.05.12 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8428118 2023.05.11 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8428115 2023.05.11 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8427170 2023.05.11 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8400857 2023.05.07 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8392647 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8392648 2023.05.06 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8392649 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8392651 2023.05.06 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8392652 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8392653 2023.05.06 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8392785 2023.05.06 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8384896 2023.05.05 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8384902 2023.05.05 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8384904 2023.05.05 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8384912 2023.05.05 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8384914 2023.05.05 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8360890 2023.05.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8364056 2023.05.03 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 8364061 2023.05.03 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8364063 2023.05.03 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8364078 2023.05.03 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8364111 2023.05.03 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 8364112 2023.05.03 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8364113 2023.05.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8368694 2023.05.03 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8368353 2023.05.03 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8364134 2023.05.03 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8364133 2023.05.03 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8364132 2023.05.03 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8358478 2023.05.02 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 37 8326910 2023.04.30 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8326911 2023.04.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8326912 2023.04.30 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 8326913 2023.04.30 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8326915 2023.04.30 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8326916 2023.04.30 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8328627 2023.04.30 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 27 8326909 2023.04.30 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8326908 2023.04.30 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 8326907 2023.04.30 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8326903 2023.04.30 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8326902 2023.04.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8326828 2023.04.30 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8321288 2023.04.29 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8321290 2023.04.29 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8312888 2023.04.28 LB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8312908 2023.04.28 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8312909 2023.04.28 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8312910 2023.04.28 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8312912 2023.04.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8312913 2023.04.28 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8312933 2023.04.28 LB
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8315131 2023.04.28 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8315135 2023.04.28 MZ
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8311734 2023.04.27 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8308765 2023.04.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8304872 2023.04.27 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8304871 2023.04.27 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8300536 2023.04.26 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8276882 2023.04.23 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8276918 2023.04.23 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8277271 2023.04.23 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8277274 2023.04.23 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8277316 2023.04.23 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8277349 2023.04.23 LB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 8277921 2023.04.23 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8277922 2023.04.23 LB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8277930 2023.04.23 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8286876 2023.04.23 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 8278100 2023.04.23 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 8278099 2023.04.23 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8278096 2023.04.23 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8278095 2023.04.23 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8278041 2023.04.23 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8277950 2023.04.23 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8264309 2023.04.22 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8264308 2023.04.22 LB
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8261818 2023.04.21 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8261822 2023.04.21 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8251151 2023.04.20 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8251152 2023.04.20 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8251153 2023.04.20 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 8251154 2023.04.20 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 8251155 2023.04.20 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8251156 2023.04.20 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8251157 2023.04.20 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8251158 2023.04.20 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8251159 2023.04.20 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8252522 2023.04.20 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8252521 2023.04.20 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8252511 2023.04.20 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8252510 2023.04.20 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8252509 2023.04.20 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8251391 2023.04.20 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8251162 2023.04.20 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8238680 2023.04.18 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8235112 2023.04.17 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8223954 2023.04.16 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8223957 2023.04.16 LB
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8223956 2023.04.16 LB
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8223960 2023.04.16 LB
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 8224482 2023.04.16 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8223959 2023.04.16 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8224279 2023.04.16 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8228145 2023.04.16 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8225381 2023.04.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8225362 2023.04.16 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8224045 2023.04.16 LB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8224052 2023.04.16 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8224172 2023.04.16 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8224175 2023.04.16 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8198247 2023.04.13 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8175993 2023.04.10 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 8157962 2023.04.08 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8153524 2023.04.07 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8153525 2023.04.07 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8153526 2023.04.07 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8153528 2023.04.07 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8153530 2023.04.07 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8153531 2023.04.07 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8153534 2023.04.07 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8153937 2023.04.07 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8154813 2023.04.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8155454 2023.04.07 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8129209 2023.04.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8127673 2023.04.02 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 8127661 2023.04.02 LB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8127660 2023.04.02 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 8129211 2023.04.02 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8129213 2023.04.02 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8129215 2023.04.02 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8129216 2023.04.02 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8129217 2023.04.02 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8129218 2023.04.02 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8083818 2023.03.26 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8083436 2023.03.26 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8083435 2023.03.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8083434 2023.03.26 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8073117 2023.03.25 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8069474 2023.03.24 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8067033 2023.03.24 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 8067191 2023.03.24 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8067192 2023.03.24 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 8068383 2023.03.24 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 800 8069248 2023.03.24 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8068384 2023.03.24 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8069250 2023.03.24 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8069251 2023.03.24 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8069252 2023.03.24 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8057198 2023.03.22 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8059629 2023.03.22 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8043914 2023.03.20 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8043909 2023.03.20 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8030256 2023.03.19 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 8030253 2023.03.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 156 8030250 2023.03.19 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8029555 2023.03.19 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8029521 2023.03.19 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8029498 2023.03.19 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8033363 2023.03.19 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8033365 2023.03.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 8033407 2023.03.19 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8035062 2023.03.19 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8035064 2023.03.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8035093 2023.03.19 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 8035100 2023.03.19 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8035119 2023.03.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8015122 2023.03.17 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8010040 2023.03.16 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8010162 2023.03.16 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 8010263 2023.03.16 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8010266 2023.03.16 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8010370 2023.03.16 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8010373 2023.03.16 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8010375 2023.03.16 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8010376 2023.03.16 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8010477 2023.03.16 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 8011081 2023.03.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8011082 2023.03.16 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 8011083 2023.03.16 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8011084 2023.03.16 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8012545 2023.03.16 LB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8012599 2023.03.16 LB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7995486 2023.03.12 LB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7995485 2023.03.12 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 16 7995496 2023.03.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 7988235 2023.03.11 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 50 7984244 2023.03.10 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 7984243 2023.03.10 LB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7983893 2023.03.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7982215 2023.03.10 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 7982212 2023.03.10 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7982196 2023.03.10 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7982192 2023.03.10 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 7984245 2023.03.10 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 7984247 2023.03.10 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7984268 2023.03.10 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 100 7984256 2023.03.10 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 500 7984255 2023.03.10 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7984254 2023.03.10 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 7984253 2023.03.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7984251 2023.03.10 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 7984250 2023.03.10 LB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7974074 2023.03.08 LB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7974077 2023.03.08 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7974078 2023.03.08 LB
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7974090 2023.03.08 LB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7977240 2023.03.08 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 17 7964931 2023.03.05 LB
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 7960211 2023.03.05 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7964932 2023.03.05 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7958707 2023.03.04 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7958708 2023.03.04 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7958709 2023.03.04 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 7958710 2023.03.04 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 7958706 2023.03.04 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 7958705 2023.03.04 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 7958704 2023.03.04 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7958703 2023.03.04 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 7958702 2023.03.04 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7958701 2023.03.04 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 7958711 2023.03.04 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7958734 2023.03.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7958772 2023.03.04 LB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7958771 2023.03.04 LB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7958770 2023.03.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 39 7958756 2023.03.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 54 7958755 2023.03.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 63 7958753 2023.03.04 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 7958743 2023.03.04 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 7958742 2023.03.04 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 7958739 2023.03.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7958737 2023.03.04 LB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7951888 2023.03.03 LB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7931659 2023.02.26 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 21 7931693 2023.02.26 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7931696 2023.02.26 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7931699 2023.02.26 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 7931769 2023.02.26 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7931772 2023.02.26 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 17 7933346 2023.02.26 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7933347 2023.02.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7914564 2023.02.22 LB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7903606 2023.02.19 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7908649 2023.02.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7908650 2023.02.19 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7908730 2023.02.19 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7891004 2023.02.15 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7892657 2023.02.15 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7892658 2023.02.15 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7892659 2023.02.15 LB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7892660 2023.02.15 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 7892661 2023.02.15 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7884031 2023.02.12 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 7881178 2023.02.12 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7877380 2023.02.12 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 40 7872362 2023.02.10 LB
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 7872363 2023.02.10 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7865560 2023.02.08 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7865557 2023.02.08 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7853463 2023.02.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7853464 2023.02.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 7853468 2023.02.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7853469 2023.02.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 7853470 2023.02.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 7853471 2023.02.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7853472 2023.02.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7853473 2023.02.05 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7853474 2023.02.05 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7854559 2023.02.05 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 27 7845517 2023.02.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7846669 2023.02.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7834122 2023.01.29 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7834124 2023.01.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 7834125 2023.01.29 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7834144 2023.01.29 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 19 7834156 2023.01.29 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 7834157 2023.01.29 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7834158 2023.01.29 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7834159 2023.01.29 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7823058 2023.01.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7823062 2023.01.27 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7823655 2023.01.27 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7823656 2023.01.27 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 5 7823690 2023.01.27 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7823692 2023.01.27 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7823693 2023.01.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7823696 2023.01.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7823698 2023.01.27 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7823700 2023.01.27 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7813299 2023.01.23 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7810467 2023.01.22 LB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7810592 2023.01.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 7810613 2023.01.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7810614 2023.01.22 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7810616 2023.01.22 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7810620 2023.01.22 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 14 7810621 2023.01.22 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7810649 2023.01.22 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7810653 2023.01.22 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7790859 2023.01.16 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7790858 2023.01.16 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7790857 2023.01.16 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7790856 2023.01.16 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7790853 2023.01.16 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7790860 2023.01.16 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 7790861 2023.01.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7790870 2023.01.16 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7790869 2023.01.16 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7790868 2023.01.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7790866 2023.01.16 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7790864 2023.01.16 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7786405 2023.01.15 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7786413 2023.01.15 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7786418 2023.01.15 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7786419 2023.01.15 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7786434 2023.01.15 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7786435 2023.01.15 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7786436 2023.01.15 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7787644 2023.01.15 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7777843 2023.01.14 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 7777844 2023.01.14 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 7777845 2023.01.14 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7777846 2023.01.14 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7777847 2023.01.14 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7777848 2023.01.14 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7773204 2023.01.13 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 7773206 2023.01.13 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7773207 2023.01.13 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7773211 2023.01.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7773212 2023.01.13 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7773217 2023.01.13 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7773218 2023.01.13 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 7773219 2023.01.13 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7770768 2023.01.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 230 7770767 2023.01.12 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 130 7770765 2023.01.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7770764 2023.01.12 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 7770743 2023.01.12 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7770739 2023.01.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7770738 2023.01.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7772090 2023.01.12 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 7770735 2023.01.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 350 7770731 2023.01.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7770770 2023.01.12 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7770776 2023.01.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7772093 2023.01.12 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7772092 2023.01.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7772089 2023.01.12 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7772084 2023.01.12 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7772080 2023.01.12 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7772078 2023.01.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 700 7772076 2023.01.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 7770782 2023.01.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7770778 2023.01.12 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 7768085 2023.01.11 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7768086 2023.01.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7768087 2023.01.11 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7768088 2023.01.11 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7768091 2023.01.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7768092 2023.01.11 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7768093 2023.01.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7768094 2023.01.11 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 7768095 2023.01.11 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7763198 2023.01.09 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7763199 2023.01.09 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7763200 2023.01.09 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7763205 2023.01.09 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7763207 2023.01.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 7763208 2023.01.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7763209 2023.01.09 LB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7757383 2023.01.08 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7757385 2023.01.08 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7757469 2023.01.08 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7757470 2023.01.08 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7757472 2023.01.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7757476 2023.01.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7757516 2023.01.08 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7757522 2023.01.08 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7759348 2023.01.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 7759350 2023.01.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7759353 2023.01.08 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7759402 2023.01.08 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7751138 2023.01.07 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 13 7751205 2023.01.07 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7751208 2023.01.07 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7751213 2023.01.07 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7751214 2023.01.07 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 19 7751235 2023.01.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 7748637 2023.01.06 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7748635 2023.01.06 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7748634 2023.01.06 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7741641 2023.01.05 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7741644 2023.01.05 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7741645 2023.01.05 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 7741651 2023.01.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7741654 2023.01.05 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 7741655 2023.01.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 7740762 2023.01.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7740763 2023.01.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7740764 2023.01.04 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 7740765 2023.01.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7740766 2023.01.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7740767 2023.01.04 LB
rzadki uszatka, Asio otus 4 7740769 2023.01.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7740761 2023.01.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7740760 2023.01.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7740759 2023.01.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7740758 2023.01.04 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7740757 2023.01.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7740752 2023.01.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 7740751 2023.01.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 7740743 2023.01.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7740741 2023.01.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 7740740 2023.01.04 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7740770 2023.01.04 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 7740742 2023.01.04 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7740823 2023.01.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7740847 2023.01.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7740848 2023.01.02 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7740850 2023.01.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7740851 2023.01.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7740825 2023.01.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7740852 2023.01.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7740853 2023.01.02 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7740834 2023.01.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 400 7740845 2023.01.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 7740842 2023.01.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7740841 2023.01.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7740826 2023.01.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7740827 2023.01.02 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 7740828 2023.01.02 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 13 7740829 2023.01.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7740831 2023.01.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7740835 2023.01.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 350 7740840 2023.01.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7740610 2023.01.01 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7740609 2023.01.01 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7740608 2023.01.01 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7740607 2023.01.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7740606 2023.01.01 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 7740605 2023.01.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7740604 2023.01.01 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7740603 2023.01.01 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7740602 2023.01.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7740601 2023.01.01 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7740600 2023.01.01 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 7740640 2023.01.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7740631 2023.01.01 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 7740632 2023.01.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7740633 2023.01.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7740681 2023.01.01 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7740675 2023.01.01 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 7740667 2023.01.01 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7740655 2023.01.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 7740650 2023.01.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7740647 2023.01.01 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7740644 2023.01.01 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7740637 2023.01.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 7740636 2023.01.01 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7740635 2023.01.01 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7740634 2023.01.01 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7740599 2023.01.01 LB

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...