DRUŻYNA

Drużyna: Marcin&Ania&Kuba Bohr. Obserwator: Marcin Bohr

Liczba gatunków: 191

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 226 1414 81 81 0 7 32 42
2 58 560 99 36 1 15 8 12
3 27 55 114 20 0 6 9 5
4 132 524 170 103 0 26 52 25
5 16 22 181 16 0 7 9 0
6 3 3 183 3 0 1 2 0
7 5 6 186 5 0 3 2 0
8 3 4 187 3 0 2 1 0
9 6 66 190 6 0 5 1 0
10 5 75 190 5 0 4 1 0
12 1 1 191 1 1 0 0 0
11 0 0 191 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9304219 2023.12.30 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 60 9105820 2023.10.21
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9080368 2023.10.14
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 9025693 2023.10.01 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 9025694 2023.10.01 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9025692 2023.10.01 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 30 9021847 2023.09.30 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9021846 2023.09.30 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9021844 2023.09.30 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9021845 2023.09.30 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8996554 2023.09.23
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8996553 2023.09.23
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8894445 2023.08.26
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8834297 2023.08.07 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8820995 2023.08.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8749730 2023.07.11 PM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8721938 2023.07.03 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8718684 2023.07.02 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8716914 2023.07.02 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 8716424 2023.07.02 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8694671 2023.06.26
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8630935 2023.06.11
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8610815 2023.06.08
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8550324 2023.05.28
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8550223 2023.05.28
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8504589 2023.05.21
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504588 2023.05.21
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8507449 2023.05.21
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8494701 2023.05.20
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8456681 2023.05.14
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8453992 2023.05.14
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8439468 2023.05.13
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8439199 2023.05.13
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8439125 2023.05.13
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8439124 2023.05.13
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8403046 2023.05.07
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8392931 2023.05.06
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8391891 2023.05.06
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8358686 2023.05.02 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8331473 2023.04.30 LS
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8331165 2023.04.30 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8329558 2023.04.30 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8329056 2023.04.30 LS
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8327093 2023.04.30 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 7 8327055 2023.04.30 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8325046 2023.04.29 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8320512 2023.04.29 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8319845 2023.04.29 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8314132 2023.04.28
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8311267 2023.04.28
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8311268 2023.04.28
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8311266 2023.04.28
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8299017 2023.04.25
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8277821 2023.04.23 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8272070 2023.04.22 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8268123 2023.04.22 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8266237 2023.04.22 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8265242 2023.04.22 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8265241 2023.04.22 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8265240 2023.04.22 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8265167 2023.04.22 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8265018 2023.04.22 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8264874 2023.04.22 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8264744 2023.04.22 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8273787 2023.04.22 PL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8223681 2023.04.16
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8231623 2023.04.16
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8214235 2023.04.15
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8211738 2023.04.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8211739 2023.04.15
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8194253 2023.04.12 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8193987 2023.04.12 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8193988 2023.04.12 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8197594 2023.04.12 ŁD
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8179126 2023.04.10 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8178848 2023.04.10 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8174579 2023.04.09 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8174543 2023.04.09 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8174512 2023.04.09 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8174482 2023.04.09 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8174489 2023.04.09 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8174571 2023.04.09 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8174500 2023.04.09 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8174487 2023.04.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8174575 2023.04.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8174576 2023.04.09 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8174473 2023.04.09 PM
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8174506 2023.04.09 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8174537 2023.04.09 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8174502 2023.04.09 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8174485 2023.04.09 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 30 8174503 2023.04.09 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8174508 2023.04.09 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8174536 2023.04.09 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8174484 2023.04.09 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8174467 2023.04.09 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8174538 2023.04.09 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8174547 2023.04.09 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8174581 2023.04.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8174546 2023.04.09 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 8174475 2023.04.09 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8174582 2023.04.09 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 8174545 2023.04.09 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 8174544 2023.04.09 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 8174472 2023.04.09 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 150 8174471 2023.04.09 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8174479 2023.04.09 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8174542 2023.04.09 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8174493 2023.04.09 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8174550 2023.04.09 PM
pospolity żuraw, Grus grus 26 8174498 2023.04.09 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8174491 2023.04.09 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8174540 2023.04.09 PM
rzadki alka, Alca torda 1 8156049 2023.04.07 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8155827 2023.04.07 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8154721 2023.04.07 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 8151817 2023.04.06 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8150585 2023.04.06 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8150087 2023.04.06 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8150086 2023.04.06 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 8149984 2023.04.06 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8153551 2023.04.06 MB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 8153533 2023.04.06 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 8153549 2023.04.06 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8153548 2023.04.06 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8153552 2023.04.06 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8153532 2023.04.06 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8153569 2023.04.06 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8153546 2023.04.06 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8153545 2023.04.06 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8153542 2023.04.06 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8153555 2023.04.06 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 21 8153556 2023.04.06 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8153562 2023.04.06 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8153538 2023.04.06 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8153543 2023.04.06 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8153566 2023.04.06 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8153561 2023.04.06 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8153560 2023.04.06 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8153564 2023.04.06 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8153563 2023.04.06 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 8153557 2023.04.06 MB
pospolity kos, Turdus merula 2 8153565 2023.04.06 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8153547 2023.04.06 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8153567 2023.04.06 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8153535 2023.04.06 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8153553 2023.04.06 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8153539 2023.04.06 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8153558 2023.04.06 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8153540 2023.04.06 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8153559 2023.04.06 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 21 8153537 2023.04.06 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 8147535 2023.04.05 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8135841 2023.04.03
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8131092 2023.04.02
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8130689 2023.04.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8130642 2023.04.02
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8132299 2023.04.02
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8132358 2023.04.02
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8132341 2023.04.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8132291 2023.04.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8132293 2023.04.02
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8132280 2023.04.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8132307 2023.04.02
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8132287 2023.04.02
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8132289 2023.04.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8132201 2023.04.02
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8132304 2023.04.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8132302 2023.04.02
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8132483 2023.04.02
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8132342 2023.04.02
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8095452 2023.03.27
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8087595 2023.03.26
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8087594 2023.03.26
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8086625 2023.03.26
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8076239 2023.03.25
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 8074005 2023.03.25
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8073849 2023.03.25
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8092848 2023.03.25
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8092846 2023.03.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8066552 2023.03.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8066551 2023.03.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8057200 2023.03.22
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8057199 2023.03.22
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8057192 2023.03.22
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 8057191 2023.03.22
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8057193 2023.03.22
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8057102 2023.03.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8057103 2023.03.22
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8058347 2023.03.22
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8039970 2023.03.19
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8036429 2023.03.19
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8021791 2023.03.18
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8021790 2023.03.18
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 13 7992241 2023.03.12
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7991915 2023.03.12
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7991790 2023.03.12
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7991720 2023.03.12
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7958614 2023.02.26
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 7902711 2023.02.18 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 7902480 2023.02.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7902198 2023.02.18 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7902193 2023.02.18 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 21 7902194 2023.02.18 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 7901484 2023.02.18 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7898831 2023.02.17 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7895913 2023.02.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7895388 2023.02.16 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 7895387 2023.02.16 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7895386 2023.02.16 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7895329 2023.02.16 PM
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 1 7895330 2023.02.16 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 300 7894686 2023.02.16 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7892386 2023.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7892384 2023.02.15 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7892385 2023.02.15 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 7892383 2023.02.15 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7892227 2023.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7892226 2023.02.15 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 7892220 2023.02.15 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7892219 2023.02.15 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7892177 2023.02.15 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7896661 2023.02.14 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7896658 2023.02.14 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7892334 2023.02.14 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 59 7883755 2023.02.12 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7883772 2023.02.12 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7883784 2023.02.12 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7883797 2023.02.12 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7883775 2023.02.12 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7883756 2023.02.12 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7883754 2023.02.12 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7883762 2023.02.12 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7883758 2023.02.12 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7883796 2023.02.12 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 7883777 2023.02.12 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7883782 2023.02.12 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 7883799 2023.02.12 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7883793 2023.02.12 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7883760 2023.02.12 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 7883780 2023.02.12 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 7883766 2023.02.12 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7883787 2023.02.12 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 7883765 2023.02.12 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7883778 2023.02.12 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7883770 2023.02.12 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7883785 2023.02.12 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7883768 2023.02.12 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7883763 2023.02.12 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 7883789 2023.02.12 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7883792 2023.02.12 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7875846 2023.02.11 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7852480 2023.02.04
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7852479 2023.02.04
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7852478 2023.02.04
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7852481 2023.02.04
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7838385 2023.01.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7837592 2023.01.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7837595 2023.01.29
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7837593 2023.01.29
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7837599 2023.01.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7837594 2023.01.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7837596 2023.01.29
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7837598 2023.01.29
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7837591 2023.01.29
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7830624 2023.01.28
pospolity bogatka, Parus major 1 7830633 2023.01.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7830625 2023.01.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7830623 2023.01.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7830627 2023.01.28
pospolity kos, Turdus merula 3 7830636 2023.01.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7837874 2023.01.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7830642 2023.01.28
pospolity łyska, Fulica atra 10 7837873 2023.01.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7830635 2023.01.28
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7830622 2023.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7830632 2023.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7837872 2023.01.28
pospolity sroka, Pica pica 2 7830629 2023.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 7830634 2023.01.28
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7830628 2023.01.28
pospolity kruk, Corvus corax 10 7830630 2023.01.28
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 7830643 2023.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7820060 2023.01.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7820059 2023.01.25
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7820070 2023.01.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7820061 2023.01.25
pospolity sroka, Pica pica 4 7820058 2023.01.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7820057 2023.01.25
pospolity kruk, Corvus corax 2 7820062 2023.01.25
pospolity kos, Turdus merula 4 7820068 2023.01.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7820050 2023.01.25
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7820053 2023.01.25
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7820065 2023.01.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7820064 2023.01.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7820049 2023.01.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7820052 2023.01.25
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7820051 2023.01.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7820069 2023.01.25
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 7820067 2023.01.25
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7820055 2023.01.25
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7820066 2023.01.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7820054 2023.01.25
pospolity bogatka, Parus major 1 7820063 2023.01.25
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7820056 2023.01.25
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7813289 2023.01.23
pospolity kos, Turdus merula 1 7813288 2023.01.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7813287 2023.01.23
pospolity bogatka, Parus major 1 7813285 2023.01.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7813286 2023.01.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7811682 2023.01.22
pospolity kos, Turdus merula 2 7811684 2023.01.22
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7813014 2023.01.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7811566 2023.01.22
pospolity bogatka, Parus major 1 7811679 2023.01.22
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7811686 2023.01.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7811670 2023.01.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7811584 2023.01.22
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7811515 2023.01.22
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7813042 2023.01.22
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7811683 2023.01.22
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 7811685 2023.01.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7811582 2023.01.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7811681 2023.01.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7811511 2023.01.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7811581 2023.01.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7811519 2023.01.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7811583 2023.01.22
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7811512 2023.01.22
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7811518 2023.01.22
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7811516 2023.01.22
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7811567 2023.01.22
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 7811536 2023.01.22
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 7811572 2023.01.22
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7811517 2023.01.22
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 7811514 2023.01.22
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7811689 2023.01.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7811601 2023.01.22
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7789591 2023.01.16
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7781985 2023.01.14
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7781993 2023.01.14
pospolity żuraw, Grus grus 60 7781983 2023.01.14
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 7781995 2023.01.14
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7781980 2023.01.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7782007 2023.01.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7781991 2023.01.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7781982 2023.01.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7781986 2023.01.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7781949 2023.01.14
pospolity kruk, Corvus corax 5 7781989 2023.01.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7781988 2023.01.14
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7781950 2023.01.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7781793 2023.01.14
pospolity bogatka, Parus major 1 7781992 2023.01.14
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7771846 2023.01.12
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7771851 2023.01.12
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7771855 2023.01.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7771854 2023.01.12
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7771850 2023.01.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7771859 2023.01.12
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7771852 2023.01.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7771844 2023.01.12
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7771847 2023.01.12
pospolity bogatka, Parus major 1 7771849 2023.01.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7771848 2023.01.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7771858 2023.01.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7771856 2023.01.12
pospolity kos, Turdus merula 1 7767973 2023.01.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7769225 2023.01.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7767974 2023.01.11
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7769229 2023.01.11
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 7767972 2023.01.11
pospolity łyska, Fulica atra 100 7769231 2023.01.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7767956 2023.01.11
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7767957 2023.01.11
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7767960 2023.01.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7767975 2023.01.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7767971 2023.01.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7767967 2023.01.11
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7769232 2023.01.11
pospolity sroka, Pica pica 1 7767966 2023.01.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7767955 2023.01.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7769227 2023.01.11
pospolity bogatka, Parus major 1 7767969 2023.01.11
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7767965 2023.01.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7767968 2023.01.11
pospolity sroka, Pica pica 1 7769234 2023.01.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7767961 2023.01.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7769235 2023.01.11
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7767970 2023.01.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7767958 2023.01.11
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7766664 2023.01.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 7759314 2023.01.08
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7758012 2023.01.08
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7757835 2023.01.08
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7757801 2023.01.08
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7757802 2023.01.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 7757770 2023.01.08
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7757768 2023.01.08
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7757767 2023.01.08
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7757766 2023.01.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7757769 2023.01.08
pospolity żuraw, Grus grus 1 7757695 2023.01.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 7757692 2023.01.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 7757688 2023.01.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7757687 2023.01.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7757380 2023.01.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7757354 2023.01.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7757315 2023.01.08
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7757198 2023.01.08
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7757194 2023.01.08
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7757196 2023.01.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7757197 2023.01.08
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 7757195 2023.01.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7757044 2023.01.08
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7757041 2023.01.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7757043 2023.01.08
pospolity żuraw, Grus grus 4 7757042 2023.01.08
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 90 7757039 2023.01.08
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7757040 2023.01.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7756782 2023.01.08
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7756762 2023.01.08
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 7756761 2023.01.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 7756763 2023.01.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7756759 2023.01.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7756760 2023.01.08
pospolity bogatka, Parus major 1 7756749 2023.01.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7756748 2023.01.08
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 11 7756690 2023.01.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7756689 2023.01.08
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7756469 2023.01.08
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7756247 2023.01.08
pospolity żuraw, Grus grus 40 7756238 2023.01.08
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 54 7756237 2023.01.08
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7756221 2023.01.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7756192 2023.01.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7756193 2023.01.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7755908 2023.01.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7755833 2023.01.08
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7760366 2023.01.08
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7760363 2023.01.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7752714 2023.01.07
pospolity sroka, Pica pica 11 7752577 2023.01.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7752512 2023.01.07
pospolity sroka, Pica pica 2 7752263 2023.01.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7751671 2023.01.07
pospolity bogatka, Parus major 1 7751637 2023.01.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7751324 2023.01.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7751321 2023.01.07
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7751216 2023.01.07
pospolity sroka, Pica pica 1 7751212 2023.01.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7751137 2023.01.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7751136 2023.01.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7750991 2023.01.07
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 7750990 2023.01.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7743517 2023.01.06
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7743208 2023.01.06
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7743209 2023.01.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7748119 2023.01.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7748132 2023.01.06
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7748128 2023.01.06
pospolity bogatka, Parus major 1 7748127 2023.01.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7748126 2023.01.06
pospolity sroka, Pica pica 2 7748125 2023.01.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7748129 2023.01.06
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7748120 2023.01.06
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7748130 2023.01.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7748124 2023.01.06
pospolity kos, Turdus merula 4 7748131 2023.01.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7748123 2023.01.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7748121 2023.01.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7741101 2023.01.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7741100 2023.01.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7741036 2023.01.05
pospolity sroka, Pica pica 1 7738541 2023.01.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7738500 2023.01.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7738495 2023.01.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7738494 2023.01.04
pospolity bogatka, Parus major 1 7738493 2023.01.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7738492 2023.01.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7738491 2023.01.04
pospolity kruk, Corvus corax 1 7738600 2023.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...