DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP . Obserwator: Adam Kut

Liczba gatunków: 172

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 216 1260 60 60 0 2 27 31
2 132 871 77 57 0 4 18 35
3 384 2355 102 87 0 4 38 45
4 502 1303 139 113 2 13 53 45
5 462 997 172 137 0 30 61 46
6 131 386 172 66 0 5 27 34
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 8609225 2023.06.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8609224 2023.06.08 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8609223 2023.06.08 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8609222 2023.06.08 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8609221 2023.06.08 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8609220 2023.06.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8609219 2023.06.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8609218 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8609217 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8609216 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8609215 2023.06.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8609214 2023.06.08 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8609213 2023.06.08 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8609212 2023.06.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8609211 2023.06.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8609402 2023.06.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8609401 2023.06.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8609400 2023.06.08 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8609399 2023.06.08 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8609398 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8609397 2023.06.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8609396 2023.06.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8609395 2023.06.08 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8609394 2023.06.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8609393 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8609392 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8609391 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 8609390 2023.06.08 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8609389 2023.06.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8609388 2023.06.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8609387 2023.06.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8609210 2023.06.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8609209 2023.06.08 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8609208 2023.06.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8609207 2023.06.08 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8609206 2023.06.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8609205 2023.06.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8609204 2023.06.08 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8609203 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 8609202 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 8609201 2023.06.08 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8609200 2023.06.08 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8609199 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 8609198 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8609197 2023.06.08 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8609196 2023.06.08 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8609195 2023.06.08 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8609386 2023.06.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8609385 2023.06.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8609384 2023.06.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8609383 2023.06.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8609382 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8609381 2023.06.08 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8609380 2023.06.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8609379 2023.06.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 8 8609378 2023.06.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8609377 2023.06.08 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8609376 2023.06.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 8609375 2023.06.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 8609374 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 8609373 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8609372 2023.06.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8609371 2023.06.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8609193 2023.06.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8609188 2023.06.04 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8609187 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8609186 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8609183 2023.06.04 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8609180 2023.06.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8609181 2023.06.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8609192 2023.06.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8609175 2023.06.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8609174 2023.06.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8609177 2023.06.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8609173 2023.06.04 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8609168 2023.06.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8609169 2023.06.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8609167 2023.06.04 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8609164 2023.06.04 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8609191 2023.06.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8609184 2023.06.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8609185 2023.06.04 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8609190 2023.06.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8609189 2023.06.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8609176 2023.06.04 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8609182 2023.06.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8609178 2023.06.04 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8609172 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8609171 2023.06.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8609170 2023.06.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8609165 2023.06.04 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8609163 2023.06.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8609162 2023.06.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8609166 2023.06.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8609158 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 6 8609160 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8609156 2023.06.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8600656 2023.06.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8600657 2023.06.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8600658 2023.06.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8600659 2023.06.04 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8600660 2023.06.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8600661 2023.06.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8600662 2023.06.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8600663 2023.06.04 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8600664 2023.06.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8600665 2023.06.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8600666 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8600667 2023.06.04 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8600668 2023.06.04 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8600669 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8600670 2023.06.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8600671 2023.06.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8600672 2023.06.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8600673 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8600674 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8600675 2023.06.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8600676 2023.06.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8600677 2023.06.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8600678 2023.06.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8600679 2023.06.04 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8600680 2023.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8609161 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8609154 2023.06.04 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8609153 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8609152 2023.06.04 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8609146 2023.06.04 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8582174 2023.06.01 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8582175 2023.06.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8582176 2023.06.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 8582177 2023.06.01 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8549572 2023.05.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8549571 2023.05.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8549569 2023.05.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8549573 2023.05.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8549568 2023.05.27 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8549566 2023.05.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8549567 2023.05.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8549570 2023.05.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8549565 2023.05.27 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8549562 2023.05.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8549564 2023.05.27 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8549563 2023.05.27 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8538424 2023.05.27 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8538423 2023.05.27 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8538426 2023.05.27 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8538422 2023.05.27 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8538425 2023.05.27 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8538421 2023.05.27 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8538420 2023.05.27 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8538419 2023.05.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8538416 2023.05.27 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8538414 2023.05.27 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8538415 2023.05.27 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8538413 2023.05.27 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8538412 2023.05.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8538411 2023.05.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8530709 2023.05.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8530708 2023.05.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8530707 2023.05.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8530706 2023.05.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8530705 2023.05.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8530704 2023.05.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8530703 2023.05.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8530702 2023.05.25 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8530701 2023.05.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8530700 2023.05.25 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8530699 2023.05.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8530698 2023.05.25 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8530697 2023.05.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8530696 2023.05.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8530695 2023.05.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8530694 2023.05.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8530693 2023.05.25 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8530692 2023.05.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8530691 2023.05.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8530690 2023.05.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8530689 2023.05.25 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8530688 2023.05.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8530687 2023.05.25 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8530686 2023.05.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8530685 2023.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 8534769 2023.05.25 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8534770 2023.05.25 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8534771 2023.05.25 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8534772 2023.05.25 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8534773 2023.05.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8534774 2023.05.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8534775 2023.05.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8534776 2023.05.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8534777 2023.05.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8534778 2023.05.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8534780 2023.05.25 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8534781 2023.05.25 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8534782 2023.05.25 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8534783 2023.05.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8534784 2023.05.25 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8534785 2023.05.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8534786 2023.05.25 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8534787 2023.05.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8534788 2023.05.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8534789 2023.05.25 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 8534790 2023.05.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8534791 2023.05.25 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8534792 2023.05.25 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8534793 2023.05.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8534794 2023.05.25 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8534843 2023.05.25 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 9 8547531 2023.05.25 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8547532 2023.05.25 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8547534 2023.05.25 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 5 8547543 2023.05.25 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8547544 2023.05.25 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8547545 2023.05.25 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8515490 2023.05.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8504641 2023.05.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8504640 2023.05.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8504639 2023.05.21 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504638 2023.05.21 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8504637 2023.05.21 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8504636 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8504635 2023.05.21 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8504634 2023.05.21 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8504633 2023.05.21 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8504632 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8504631 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8504630 2023.05.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8504629 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8504628 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8504627 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8504626 2023.05.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8504625 2023.05.21 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8504624 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8504623 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8503343 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8503344 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8503345 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 6 8503346 2023.05.21 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 8503347 2023.05.21 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8503348 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8503349 2023.05.21 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8503350 2023.05.21 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8503351 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 8503352 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8503353 2023.05.21 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8503354 2023.05.21 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 8503355 2023.05.21 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 8503356 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8503357 2023.05.21 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8503358 2023.05.21 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8503359 2023.05.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8503360 2023.05.21 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8503361 2023.05.21 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8503362 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8503363 2023.05.21 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8503364 2023.05.21 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8503365 2023.05.21 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8503366 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8503468 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8503469 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8503470 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8503471 2023.05.21 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 5 8503472 2023.05.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8503473 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8503474 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8503475 2023.05.21 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 5 8503476 2023.05.21 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8503477 2023.05.21 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 8503478 2023.05.21 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8503479 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 8503480 2023.05.21 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8503481 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 8503482 2023.05.21 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8503483 2023.05.21 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8503484 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8503485 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8503486 2023.05.21 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8503487 2023.05.21 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8503488 2023.05.21 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8503489 2023.05.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8503490 2023.05.21 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8503491 2023.05.21 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8503492 2023.05.21 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8503493 2023.05.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8504448 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504449 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8504452 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8504453 2023.05.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8504473 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8504474 2023.05.21 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8504475 2023.05.21 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8504476 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8504477 2023.05.21 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8504478 2023.05.21 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8504479 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8504480 2023.05.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8504592 2023.05.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8504593 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8504594 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8504595 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8504596 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8504597 2023.05.21 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8504598 2023.05.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8504599 2023.05.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8504600 2023.05.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8504601 2023.05.21 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504602 2023.05.21 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8504603 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8504604 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8504605 2023.05.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8504606 2023.05.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8504607 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8504608 2023.05.21 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8504609 2023.05.21 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8504610 2023.05.21 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8504611 2023.05.21 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8504612 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504613 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8504614 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8504615 2023.05.21 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8504616 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8446066 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8446067 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8446065 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8446069 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8446068 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8446086 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8446083 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8446082 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8446081 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8446080 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8446077 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8446079 2023.05.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8446085 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8446075 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8446084 2023.05.13 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8446073 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8446074 2023.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8446071 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8446072 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8446070 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8446078 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8446059 2023.05.13 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8446060 2023.05.13 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8446061 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8446056 2023.05.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8446057 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8446063 2023.05.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8446062 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8446054 2023.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8446051 2023.05.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8446076 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8446050 2023.05.13 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8446055 2023.05.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8446049 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8446053 2023.05.13 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8446052 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8446048 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8446042 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8446047 2023.05.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8446058 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8446039 2023.05.13 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8446037 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8446046 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8446044 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8446033 2023.05.13 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8446027 2023.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8446028 2023.05.13 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8446035 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8446023 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8446025 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8446024 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8446020 2023.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8446026 2023.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8446102 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8446101 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8446100 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8446098 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8446095 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8446096 2023.05.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8446099 2023.05.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8446094 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8446097 2023.05.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8446093 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8446091 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8446090 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8446088 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8446092 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8446087 2023.05.13 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8446089 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8446043 2023.05.13 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8446041 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8446040 2023.05.13 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8446036 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8446045 2023.05.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8446034 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8446029 2023.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8446032 2023.05.13 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8446031 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8446064 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8446038 2023.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8446021 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8446019 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8446018 2023.05.13 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8446030 2023.05.13 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8446022 2023.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8445999 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8446000 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8445996 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8445997 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8445990 2023.05.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8445991 2023.05.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8445992 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8445995 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8445993 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8445987 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8445994 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8446001 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8445989 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8445988 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8445998 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8445986 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8446016 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8446008 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8446015 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8446014 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8446013 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8446017 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8446004 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8446011 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8446012 2023.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8446010 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8446005 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8446009 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8446006 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8446007 2023.05.13 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8446003 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8446002 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8445985 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8445984 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8445983 2023.05.13 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8445981 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8445979 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8445982 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8445978 2023.05.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8445975 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8445977 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8445980 2023.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8445974 2023.05.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8445971 2023.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8445973 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8445970 2023.05.13 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8445976 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8445972 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8412702 2023.05.08 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8412940 2023.05.08 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8412941 2023.05.08 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 8412942 2023.05.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8412943 2023.05.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 8412944 2023.05.08 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8412945 2023.05.08 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8412946 2023.05.08 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 90 8413000 2023.05.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 35 8413001 2023.05.08 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 8413002 2023.05.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 31 8413004 2023.05.08 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8413005 2023.05.08 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8413006 2023.05.08 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 8413072 2023.05.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 8413073 2023.05.08 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8413106 2023.05.08 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8413107 2023.05.08 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8413109 2023.05.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8413251 2023.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8413252 2023.05.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8413253 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8413254 2023.05.07 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8413255 2023.05.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8413256 2023.05.07 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8413257 2023.05.07 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8413258 2023.05.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8413259 2023.05.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8413260 2023.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8413261 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8413262 2023.05.07 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8413263 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8413264 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8413265 2023.05.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8413266 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8413270 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8413271 2023.05.07 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8413272 2023.05.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8413273 2023.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8413274 2023.05.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8413275 2023.05.07 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8413276 2023.05.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8413277 2023.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8413278 2023.05.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8413279 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8413280 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8413281 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8413282 2023.05.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8413283 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8413284 2023.05.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8413359 2023.05.07 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8413360 2023.05.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8413361 2023.05.07 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8413362 2023.05.07 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8413363 2023.05.07 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8413364 2023.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8413365 2023.05.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8413366 2023.05.07 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8413367 2023.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8413368 2023.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8413369 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8413370 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8413371 2023.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8413372 2023.05.07 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8413373 2023.05.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8413374 2023.05.07 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8413375 2023.05.07 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8413376 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8413377 2023.05.07 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8413378 2023.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8413379 2023.05.07 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8413380 2023.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8413381 2023.05.07 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8413382 2023.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8413383 2023.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8413384 2023.05.07 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8413385 2023.05.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8413386 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8413387 2023.05.07 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8413389 2023.05.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8413390 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8413392 2023.05.07 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8419238 2023.05.07 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8419255 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8419256 2023.05.07 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8419305 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8419372 2023.05.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8383661 2023.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8383662 2023.05.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8383914 2023.05.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8383915 2023.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8383916 2023.05.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8383917 2023.05.02 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8383918 2023.05.02 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8383919 2023.05.02 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8383920 2023.05.02 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8383921 2023.05.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8383922 2023.05.02 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8383923 2023.05.02 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8383924 2023.05.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8383925 2023.05.02 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8383926 2023.05.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8383927 2023.05.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8383928 2023.05.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8383929 2023.05.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8383930 2023.05.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8383931 2023.05.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8383932 2023.05.02 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8383933 2023.05.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8383934 2023.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8383935 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8383936 2023.05.02 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8383937 2023.05.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8383938 2023.05.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8383939 2023.05.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8383940 2023.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8383941 2023.05.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8383942 2023.05.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8383943 2023.05.02 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8383944 2023.05.02 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8383945 2023.05.02 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8383946 2023.05.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8344966 2023.05.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8344967 2023.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 35 8344968 2023.05.01 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8344969 2023.05.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8344970 2023.05.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8344971 2023.05.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8344972 2023.05.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8344973 2023.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8344974 2023.05.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344975 2023.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8344976 2023.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8344977 2023.05.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8344978 2023.05.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8344979 2023.05.01 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8344980 2023.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8344981 2023.05.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8344982 2023.05.01 PK
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 8339677 2023.04.30 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8344765 2023.04.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8344910 2023.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8344911 2023.04.30 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8344912 2023.04.30 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 8344913 2023.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8344914 2023.04.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8344915 2023.04.30 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8344916 2023.04.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8344917 2023.04.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8344918 2023.04.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8344919 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8344920 2023.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8344921 2023.04.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8344922 2023.04.30 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8344923 2023.04.30 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8344924 2023.04.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8344925 2023.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8344926 2023.04.30 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8344927 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8344928 2023.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8344929 2023.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8344930 2023.04.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8344931 2023.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344932 2023.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8345016 2023.04.30 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8345017 2023.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8345023 2023.04.30 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8345025 2023.04.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8345028 2023.04.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8345099 2023.04.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8345100 2023.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8345101 2023.04.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8345102 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8345103 2023.04.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8345104 2023.04.30 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8345105 2023.04.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8345106 2023.04.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8345107 2023.04.30 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8345108 2023.04.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8345109 2023.04.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8345110 2023.04.30 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8345111 2023.04.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8345112 2023.04.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8344688 2023.04.29 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8344690 2023.04.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8344693 2023.04.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8344695 2023.04.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8344697 2023.04.29 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8344700 2023.04.29 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8344706 2023.04.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8344058 2023.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8344059 2023.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8344060 2023.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8344061 2023.04.28 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8344062 2023.04.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8344063 2023.04.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8344064 2023.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8344065 2023.04.28 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8344066 2023.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8344067 2023.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344068 2023.04.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8344069 2023.04.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8344070 2023.04.28 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8344071 2023.04.28 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8344072 2023.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8344073 2023.04.28 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8344074 2023.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8344075 2023.04.28 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8344076 2023.04.28 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8344077 2023.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8344078 2023.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8344079 2023.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 8344080 2023.04.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8344081 2023.04.28 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8344099 2023.04.28 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8344102 2023.04.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8344109 2023.04.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8344111 2023.04.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8344113 2023.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8344114 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8344124 2023.04.28 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8344126 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8344127 2023.04.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8344196 2023.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8344197 2023.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 19 8344198 2023.04.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8344199 2023.04.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8344200 2023.04.28 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8344201 2023.04.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8344202 2023.04.28 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8344203 2023.04.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8344204 2023.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8344207 2023.04.28 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8344258 2023.04.28 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8344260 2023.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8344460 2023.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8344461 2023.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8344462 2023.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8344463 2023.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8344464 2023.04.28 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8344465 2023.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344466 2023.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8344467 2023.04.28 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8344468 2023.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8344469 2023.04.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8344470 2023.04.28 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8344471 2023.04.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8344472 2023.04.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8344473 2023.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8344474 2023.04.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8344475 2023.04.28 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8344476 2023.04.28 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8344477 2023.04.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8344478 2023.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8344479 2023.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8344480 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8344481 2023.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8344545 2023.04.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8344546 2023.04.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8344547 2023.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8344548 2023.04.28 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8344549 2023.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344550 2023.04.28 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8344551 2023.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8344552 2023.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8344553 2023.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8344554 2023.04.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8344555 2023.04.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8344556 2023.04.28 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8344557 2023.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8344558 2023.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8344559 2023.04.28 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8344561 2023.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8284652 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8284653 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8284654 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8284655 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8284656 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8284657 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8284658 2023.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8284659 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8284660 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8284661 2023.04.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8284662 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8284663 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8284664 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8284665 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8284666 2023.04.23 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8284677 2023.04.23 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8284678 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8284679 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8284680 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8284681 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8284682 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8284683 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8284684 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8284685 2023.04.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8284686 2023.04.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8284687 2023.04.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8284688 2023.04.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8284689 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8284691 2023.04.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8284697 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8284698 2023.04.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8284699 2023.04.23 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8284700 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8284703 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8284704 2023.04.23 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 8284705 2023.04.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8284706 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8284707 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8284708 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8284709 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8284710 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8284711 2023.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8284712 2023.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8284713 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8284714 2023.04.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8284715 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8284716 2023.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8284717 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8284807 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8284808 2023.04.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8284809 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8284810 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8284811 2023.04.23 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8284812 2023.04.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8284813 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8284814 2023.04.23 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8284815 2023.04.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 11 8284816 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8284817 2023.04.23 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8284818 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8284819 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 11 8284820 2023.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8254991 2023.04.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8254992 2023.04.20 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8254993 2023.04.20 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8254994 2023.04.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8232288 2023.04.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8232292 2023.04.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8232293 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8232294 2023.04.16 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8232295 2023.04.16 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 5 8232296 2023.04.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8232297 2023.04.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8232298 2023.04.16 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8232299 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8232300 2023.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8232301 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8232302 2023.04.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8232303 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8232304 2023.04.16 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8232305 2023.04.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8232306 2023.04.16 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8232307 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8232764 2023.04.16 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 8232765 2023.04.16 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 8232766 2023.04.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8232767 2023.04.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8232768 2023.04.16 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8232769 2023.04.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8232770 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8232771 2023.04.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8232772 2023.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8232773 2023.04.16 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8232774 2023.04.16 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 8232775 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8232776 2023.04.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 8232777 2023.04.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 8232778 2023.04.16 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8232779 2023.04.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8232780 2023.04.16 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8232781 2023.04.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8232782 2023.04.16 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8232783 2023.04.16 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8232784 2023.04.16 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8232785 2023.04.16 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8232747 2023.04.15 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8232748 2023.04.15 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8232751 2023.04.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8220288 2023.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8220289 2023.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8220290 2023.04.14 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 17 8220281 2023.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8220283 2023.04.14 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8220286 2023.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8220287 2023.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8220282 2023.04.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8220284 2023.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8220285 2023.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8220291 2023.04.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8220292 2023.04.14 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8220293 2023.04.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8220294 2023.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8220295 2023.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8220296 2023.04.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8220297 2023.04.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8220298 2023.04.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 41 8220299 2023.04.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8220300 2023.04.14 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8220301 2023.04.14 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8220302 2023.04.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8220303 2023.04.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8232924 2023.04.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8232925 2023.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8232926 2023.04.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8232927 2023.04.14 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8232928 2023.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8232929 2023.04.14 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8232930 2023.04.14 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8232931 2023.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8232932 2023.04.14 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8232933 2023.04.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8232934 2023.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8232935 2023.04.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8232936 2023.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8232937 2023.04.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8232938 2023.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8232939 2023.04.14 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8232940 2023.04.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8232941 2023.04.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8232942 2023.04.14 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 8187443 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8187444 2023.04.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8187445 2023.04.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8187446 2023.04.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8187447 2023.04.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8187448 2023.04.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8187449 2023.04.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8187450 2023.04.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8187451 2023.04.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8187452 2023.04.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8187453 2023.04.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8187454 2023.04.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8187467 2023.04.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8187468 2023.04.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8187469 2023.04.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8187470 2023.04.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 8187471 2023.04.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8187472 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8187473 2023.04.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8187474 2023.04.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8187475 2023.04.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8187476 2023.04.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8187477 2023.04.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8187478 2023.04.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8187479 2023.04.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8187480 2023.04.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8187481 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8187482 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8187483 2023.04.11 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8187484 2023.04.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8187485 2023.04.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8187516 2023.04.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8187517 2023.04.11 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8187518 2023.04.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8187519 2023.04.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8187520 2023.04.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8187521 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8187522 2023.04.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8187523 2023.04.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 5 8187524 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8187525 2023.04.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8187526 2023.04.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8187527 2023.04.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8187528 2023.04.11 PK