DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP . Obserwator: Adam Kut

Liczba gatunków: 193

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 219 1263 60 60 0 2 27 31
2 132 871 77 57 0 4 18 35
3 384 2355 102 87 0 4 38 45
4 502 1303 139 113 2 13 53 45
5 462 997 172 137 0 30 61 46
6 299 950 176 98 0 11 46 41
7 204 298 177 93 0 11 39 43
8 305 3365 185 105 0 15 50 40
9 72 477 186 57 0 8 19 30
10 213 2797 189 75 0 9 27 39
11 125 1154 190 52 0 2 16 34
12 55 1807 193 29 0 5 10 14
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9275636 2023.12.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9275655 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9275517 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9275612 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 9275627 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 84 9275640 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9275671 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9275695 2023.12.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9275635 2023.12.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9275657 2023.12.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9275673 2023.12.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9275656 2023.12.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9275672 2023.12.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9275613 2023.12.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9275641 2023.12.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9275669 2023.12.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9275696 2023.12.16 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 13 9275699 2023.12.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 88 9275520 2023.12.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 138 9275611 2023.12.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 166 9275622 2023.12.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 64 9275642 2023.12.16 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9275621 2023.12.16 PK
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9270170 2023.12.16 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 9275691 2023.12.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 240 9275693 2023.12.16 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 9275688 2023.12.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 33 9275528 2023.12.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 33 9275609 2023.12.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9275624 2023.12.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9275670 2023.12.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9275698 2023.12.16 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9270171 2023.12.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 15 9275637 2023.12.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9275668 2023.12.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 600 9275690 2023.12.16 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9275654 2023.12.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9275546 2023.12.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9275634 2023.12.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9275653 2023.12.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9275529 2023.12.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9275620 2023.12.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9275633 2023.12.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9275667 2023.12.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9275676 2023.12.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9275666 2023.12.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9275677 2023.12.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9275682 2023.12.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9275683 2023.12.16 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9275638 2023.12.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 9275684 2023.12.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9275681 2023.12.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9275639 2023.12.16 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9275674 2023.12.16 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9231632 2023.12.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 61 9228613 2023.11.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9228634 2023.11.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9228614 2023.11.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9228615 2023.11.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9228635 2023.11.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9228616 2023.11.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9228636 2023.11.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9228617 2023.11.30 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9228626 2023.11.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9228625 2023.11.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9228618 2023.11.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 8 9228637 2023.11.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9228638 2023.11.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 9228619 2023.11.30 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9228621 2023.11.30 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9228639 2023.11.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9228624 2023.11.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9228640 2023.11.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9228622 2023.11.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9228623 2023.11.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9228646 2023.11.30 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9228642 2023.11.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9228627 2023.11.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9228643 2023.11.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9228630 2023.11.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9228645 2023.11.30 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9228629 2023.11.30 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9228631 2023.11.30 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9228644 2023.11.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9228628 2023.11.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9228632 2023.11.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9216407 2023.11.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9216423 2023.11.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9216412 2023.11.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9216421 2023.11.25 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9216414 2023.11.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9216406 2023.11.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9216422 2023.11.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9216415 2023.11.25 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9216419 2023.11.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9216405 2023.11.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9216395 2023.11.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9203817 2023.11.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9203818 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9202507 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9203819 2023.11.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9202509 2023.11.19 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9202508 2023.11.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9203820 2023.11.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9203850 2023.11.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9203821 2023.11.19 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9203822 2023.11.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 81 9203851 2023.11.19 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9203825 2023.11.19 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9203824 2023.11.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9203823 2023.11.19 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9203834 2023.11.19 PK
pospolity sroka, Pica pica 9 9203836 2023.11.19 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9203853 2023.11.19 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9203835 2023.11.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9203826 2023.11.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9203827 2023.11.19 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9203828 2023.11.19 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9203829 2023.11.19 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9202506 2023.11.19 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9203831 2023.11.19 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9202505 2023.11.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 6 9203830 2023.11.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9203833 2023.11.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9203832 2023.11.19 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9203837 2023.11.19 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9203838 2023.11.19 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9203852 2023.11.19 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9203856 2023.11.19 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9203840 2023.11.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9203842 2023.11.19 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9203841 2023.11.19 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9203854 2023.11.19 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9203843 2023.11.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9203845 2023.11.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 9203855 2023.11.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9203839 2023.11.19 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9501446 2023.11.09 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9501445 2023.11.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9501459 2023.11.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9501444 2023.11.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9501443 2023.11.09 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9501442 2023.11.09 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9501441 2023.11.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9501455 2023.11.09 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9146845 2023.11.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9146869 2023.11.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9146846 2023.11.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9146868 2023.11.02 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9146870 2023.11.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9146847 2023.11.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9146848 2023.11.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9146849 2023.11.02 PK
pospolity żuraw, Grus grus 52 9146850 2023.11.02 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9146851 2023.11.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9146852 2023.11.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9146842 2023.11.02 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 90 9146861 2023.11.02 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9146860 2023.11.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9146853 2023.11.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 9146854 2023.11.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9146855 2023.11.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9146856 2023.11.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 134 9146857 2023.11.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9146859 2023.11.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9146858 2023.11.02 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9146889 2023.11.02 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9146843 2023.11.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9146862 2023.11.02 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 28 9146844 2023.11.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9146864 2023.11.02 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 19 9146863 2023.11.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9146883 2023.11.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9146887 2023.11.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9146888 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9146884 2023.11.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9146885 2023.11.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9146882 2023.11.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9146881 2023.11.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9146886 2023.11.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9136866 2023.10.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9136867 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9136868 2023.10.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9136869 2023.10.29 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9136870 2023.10.29 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9136872 2023.10.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9136873 2023.10.29 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9136875 2023.10.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9136874 2023.10.29 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9136876 2023.10.29 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9136877 2023.10.29 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9136879 2023.10.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9136878 2023.10.29 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9136889 2023.10.29 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9136891 2023.10.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9136890 2023.10.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9136880 2023.10.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9136881 2023.10.29 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9136882 2023.10.29 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9136884 2023.10.29 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9136885 2023.10.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9136883 2023.10.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9136887 2023.10.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9136886 2023.10.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9136888 2023.10.29 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9136893 2023.10.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9136892 2023.10.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9146701 2023.10.25 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9146700 2023.10.25 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9146711 2023.10.25 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9146698 2023.10.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9146704 2023.10.25 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9146705 2023.10.25 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9146713 2023.10.25 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 32 9146703 2023.10.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 9146712 2023.10.25 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9146699 2023.10.25 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9146697 2023.10.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9146702 2023.10.25 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 22 9146706 2023.10.25 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9146710 2023.10.25 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 13 9146709 2023.10.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9146707 2023.10.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9146708 2023.10.25 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9116816 2023.10.24 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9116817 2023.10.24 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9116814 2023.10.24 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9116813 2023.10.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9116818 2023.10.24 PK
pospolity żuraw, Grus grus 21 9116811 2023.10.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9116815 2023.10.24 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9116809 2023.10.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9116812 2023.10.24 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9116807 2023.10.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9116808 2023.10.24 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9116805 2023.10.24 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9116806 2023.10.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9116810 2023.10.24 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 9116804 2023.10.24 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9102018 2023.10.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9102017 2023.10.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9102016 2023.10.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9102015 2023.10.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9102014 2023.10.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 102 9102013 2023.10.20 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 28 9102012 2023.10.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9102011 2023.10.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9102010 2023.10.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9102009 2023.10.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9102008 2023.10.20 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9102007 2023.10.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9102006 2023.10.20 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9102005 2023.10.20 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9102004 2023.10.20 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 51 9102003 2023.10.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 9102002 2023.10.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 9071541 2023.10.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9071568 2023.10.12 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9071542 2023.10.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9071557 2023.10.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 129 9071558 2023.10.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 27 9071546 2023.10.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 9071547 2023.10.12 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9071548 2023.10.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9071550 2023.10.12 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9071555 2023.10.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9071553 2023.10.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9071551 2023.10.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9071554 2023.10.12 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9071552 2023.10.12 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9071549 2023.10.12 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9071545 2023.10.12 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9071543 2023.10.12 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9071544 2023.10.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9071556 2023.10.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9071559 2023.10.12 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9071560 2023.10.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9071564 2023.10.12 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 57 9071566 2023.10.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9071565 2023.10.12 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 9071563 2023.10.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 270 9071561 2023.10.12 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9071562 2023.10.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9071567 2023.10.12 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9044549 2023.10.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9044556 2023.10.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9044558 2023.10.05 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9044555 2023.10.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9044553 2023.10.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9044576 2023.10.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9044552 2023.10.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9044577 2023.10.05 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9044554 2023.10.05 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9044562 2023.10.05 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9044550 2023.10.05 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9044575 2023.10.05 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9044551 2023.10.05 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9044559 2023.10.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 48 9044560 2023.10.05 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9044561 2023.10.05 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9044563 2023.10.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9044564 2023.10.05 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9044540 2023.10.05 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9044537 2023.10.05 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9044536 2023.10.05 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9044539 2023.10.05 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9044538 2023.10.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9044542 2023.10.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 9044543 2023.10.05 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9044544 2023.10.05 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9044547 2023.10.05 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9044548 2023.10.05 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9044565 2023.10.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9044546 2023.10.05 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9044545 2023.10.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9044573 2023.10.05 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9044574 2023.10.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9044571 2023.10.05 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 9044572 2023.10.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 9044567 2023.10.05 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9044535 2023.10.05 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9044557 2023.10.05 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9044534 2023.10.05 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9044533 2023.10.05 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9044541 2023.10.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9044569 2023.10.05 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9044570 2023.10.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9044568 2023.10.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9044566 2023.10.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9038770 2023.10.03 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9038771 2023.10.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 9038773 2023.10.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9038772 2023.10.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9038774 2023.10.03 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9038787 2023.10.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9038786 2023.10.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9038785 2023.10.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9038776 2023.10.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9038777 2023.10.03 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9038784 2023.10.03 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 12 9038779 2023.10.03 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9038789 2023.10.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 6 9038782 2023.10.03 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9038781 2023.10.03 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9038783 2023.10.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9038788 2023.10.03 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9038778 2023.10.03 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9038780 2023.10.03 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9038775 2023.10.03 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 9038791 2023.10.03 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 184 9038792 2023.10.03 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 26 9038796 2023.10.03 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9038795 2023.10.03 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9038793 2023.10.03 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 9038794 2023.10.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 109 9038790 2023.10.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9029177 2023.10.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9029178 2023.10.01 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9029179 2023.10.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9029180 2023.10.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 49 9029181 2023.10.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9029184 2023.10.01 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9029183 2023.10.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9029182 2023.10.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 9029185 2023.10.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9029200 2023.10.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9029201 2023.10.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9029202 2023.10.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9029190 2023.10.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 61 9029191 2023.10.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9029192 2023.10.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9029193 2023.10.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 9029195 2023.10.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9029194 2023.10.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9029196 2023.10.01 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9029197 2023.10.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9029198 2023.10.01 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9029188 2023.10.01 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9029187 2023.10.01 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 4 9029189 2023.10.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 59 9029186 2023.10.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 618 9029199 2023.10.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9029204 2023.10.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9029207 2023.10.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9029208 2023.10.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 21 9029210 2023.10.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 110 9029209 2023.10.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 9029213 2023.10.01 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9029211 2023.10.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 142 9029205 2023.10.01 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9029206 2023.10.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9029212 2023.10.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9029203 2023.10.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9044530 2023.09.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9044529 2023.09.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9044531 2023.09.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9044528 2023.09.24 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9044523 2023.09.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9044522 2023.09.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9044526 2023.09.24 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9044532 2023.09.24 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9044525 2023.09.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9044524 2023.09.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9044519 2023.09.24 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9044520 2023.09.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9044518 2023.09.24 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9044517 2023.09.24 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9044521 2023.09.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8986859 2023.09.20 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8986854 2023.09.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8986871 2023.09.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8986861 2023.09.20 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8986864 2023.09.20 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8986855 2023.09.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8986860 2023.09.20 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8986863 2023.09.20 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8986868 2023.09.20 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8986867 2023.09.20 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8986870 2023.09.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8986865 2023.09.20 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8986862 2023.09.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8986872 2023.09.20 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8986869 2023.09.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8986866 2023.09.20 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8947478 2023.09.09 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8947455 2023.09.09 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8947454 2023.09.09 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8947456 2023.09.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8947467 2023.09.09 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 8947468 2023.09.09 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8947476 2023.09.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8947489 2023.09.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8947460 2023.09.09 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8947484 2023.09.09 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8947453 2023.09.09 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8947462 2023.09.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8947466 2023.09.09 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8947449 2023.09.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8947450 2023.09.09 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8947475 2023.09.09 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8947465 2023.09.09 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8947452 2023.09.09 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8947477 2023.09.09 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8947474 2023.09.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 8947481 2023.09.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8947488 2023.09.09 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8947473 2023.09.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8947482 2023.09.09 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8947483 2023.09.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8947451 2023.09.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8947480 2023.09.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 8947470 2023.09.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8947469 2023.09.09 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 54 8947479 2023.09.09 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8947485 2023.09.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8947464 2023.09.09 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8947487 2023.09.09 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 21 8947461 2023.09.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 33 8947459 2023.09.09 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8947457 2023.09.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8947458 2023.09.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 8947463 2023.09.09 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8947471 2023.09.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8947472 2023.09.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8947486 2023.09.09 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8986857 2023.08.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8986856 2023.08.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8986858 2023.08.27 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8986852 2023.08.27 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8986851 2023.08.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 8986853 2023.08.27 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8898142 2023.08.26 PK
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8898145 2023.08.26 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8898127 2023.08.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8898125 2023.08.26 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8898138 2023.08.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8898147 2023.08.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8898146 2023.08.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8898137 2023.08.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8898135 2023.08.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8898134 2023.08.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8898131 2023.08.26 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8898129 2023.08.26 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8898123 2023.08.26 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8898118 2023.08.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8898119 2023.08.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8898121 2023.08.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 8898117 2023.08.26 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8898139 2023.08.26 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8898143 2023.08.26 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8898144 2023.08.26 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8898140 2023.08.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 877 8891522 2023.08.25 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8876609 2023.08.20 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8876608 2023.08.20 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8876607 2023.08.20 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8876606 2023.08.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8876605 2023.08.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8876604 2023.08.20 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8876603 2023.08.20 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8876602 2023.08.20 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8876601 2023.08.20 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8876600 2023.08.20 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8876599 2023.08.20 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8876598 2023.08.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8876625 2023.08.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8876624 2023.08.20 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8876623 2023.08.20 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 31 8876622 2023.08.20 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8876621 2023.08.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 8876620 2023.08.20 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8876619 2023.08.20 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8876618 2023.08.20 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8876617 2023.08.20 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8876616 2023.08.20 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8876615 2023.08.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8876614 2023.08.20 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 8876613 2023.08.20 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8876612 2023.08.20 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8876611 2023.08.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8876610 2023.08.20 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8876641 2023.08.20 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8876640 2023.08.20 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8876639 2023.08.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8876638 2023.08.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8876637 2023.08.20 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8876636 2023.08.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8876635 2023.08.20 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8876634 2023.08.20 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8876633 2023.08.20 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8876632 2023.08.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8876631 2023.08.20 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8876630 2023.08.20 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8876629 2023.08.20 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8876628 2023.08.20 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8876627 2023.08.20 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8876626 2023.08.20 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8898082 2023.08.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8876585 2023.08.15 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8876592 2023.08.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8876596 2023.08.15 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8876594 2023.08.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8876597 2023.08.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8876587 2023.08.15 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8876583 2023.08.15 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8876595 2023.08.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8876591 2023.08.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8876588 2023.08.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8876586 2023.08.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8876584 2023.08.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8876589 2023.08.15 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8876590 2023.08.15 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8876593 2023.08.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8853711 2023.08.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8853712 2023.08.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8853713 2023.08.13 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8853714 2023.08.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8853715 2023.08.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8853716 2023.08.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 16 8853719 2023.08.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8853718 2023.08.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8853717 2023.08.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8853720 2023.08.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8853724 2023.08.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8853721 2023.08.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8853722 2023.08.13 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8853723 2023.08.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 88 8853725 2023.08.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 16 8853726 2023.08.13 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8853727 2023.08.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8853744 2023.08.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8853745 2023.08.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8853746 2023.08.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8853747 2023.08.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8853731 2023.08.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8853732 2023.08.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8853734 2023.08.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8853733 2023.08.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8853736 2023.08.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 8853735 2023.08.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8853739 2023.08.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8853738 2023.08.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 8853737 2023.08.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8853741 2023.08.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8853742 2023.08.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8853740 2023.08.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 43 8853730 2023.08.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 8853728 2023.08.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8853729 2023.08.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 61 8853743 2023.08.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 13 8853748 2023.08.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 8853751 2023.08.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 8853752 2023.08.13 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8853753 2023.08.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8853749 2023.08.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8853750 2023.08.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8837815 2023.08.08 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8837817 2023.08.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8837818 2023.08.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8837816 2023.08.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8837812 2023.08.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8837811 2023.08.08 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8837814 2023.08.08 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8837809 2023.08.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8837813 2023.08.08 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8837810 2023.08.08 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8837808 2023.08.08 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8837805 2023.08.08 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8837804 2023.08.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8837806 2023.08.08 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8837803 2023.08.08 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8837801 2023.08.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 8837807 2023.08.08 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8837802 2023.08.08 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8837799 2023.08.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 32 8837800 2023.08.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8832795 2023.08.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8832848 2023.08.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8832873 2023.08.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8832903 2023.08.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8832816 2023.08.06 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8832794 2023.08.06 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 8832871 2023.08.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8832802 2023.08.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8832881 2023.08.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8832896 2023.08.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8832806 2023.08.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8832907 2023.08.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8832805 2023.08.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8832910 2023.08.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8832884 2023.08.06 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8832815 2023.08.06 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8832870 2023.08.06 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8832814 2023.08.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8832841 2023.08.06 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8832798 2023.08.06 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8832797 2023.08.06 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 8832793 2023.08.06 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8832985 2023.08.06 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8832824 2023.08.06 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 8832883 2023.08.06 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8832912 2023.08.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 8832821 2023.08.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8832833 2023.08.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8832878 2023.08.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8832908 2023.08.06 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8832855 2023.08.06 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8832886 2023.08.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8832839 2023.08.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8832904 2023.08.06 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 22 8832823 2023.08.06 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8832803 2023.08.06 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8832804 2023.08.06 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8832844 2023.08.06 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8832901 2023.08.06 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8832900 2023.08.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8832846 2023.08.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 8832885 2023.08.06 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 94 8832822 2023.08.06 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8832869 2023.08.06 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8832876 2023.08.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8832847 2023.08.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 6 8832866 2023.08.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8832799 2023.08.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8832917 2023.08.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8832817 2023.08.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8832813 2023.08.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8832809 2023.08.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8832898 2023.08.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8832808 2023.08.06 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8832892 2023.08.06 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8832899 2023.08.06 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8832897 2023.08.06 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8832895 2023.08.06 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8832875 2023.08.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8832801 2023.08.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8832845 2023.08.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8832902 2023.08.06 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8832893 2023.08.06 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8832919 2023.08.06 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8832832 2023.08.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8832836 2023.08.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8832800 2023.08.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 8832838 2023.08.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8832842 2023.08.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 8832867 2023.08.06 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8832818 2023.08.06 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8832906 2023.08.06 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8832811 2023.08.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8832868 2023.08.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8832909 2023.08.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8832807 2023.08.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8832872 2023.08.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8832891 2023.08.06 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8832894 2023.08.06 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8832792 2023.08.06 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8832877 2023.08.06 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 284 8832791 2023.08.06 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8832850 2023.08.06 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8832887 2023.08.06 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8832915 2023.08.06 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 9 8832790 2023.08.06 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8832849 2023.08.06 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 8832888 2023.08.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8832851 2023.08.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8832889 2023.08.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8832914 2023.08.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8832922 2023.08.06 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8832810 2023.08.06 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8832852 2023.08.06 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8832882 2023.08.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 409 8832796 2023.08.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 23 8832843 2023.08.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8832874 2023.08.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8832913 2023.08.06 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8832840 2023.08.06 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 8832918 2023.08.06 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8832864 2023.08.06 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8832834 2023.08.06 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8832853 2023.08.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8832820 2023.08.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8832835 2023.08.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8832890 2023.08.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8832911 2023.08.06 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 16 8832879 2023.08.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 8832819 2023.08.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8832837 2023.08.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8832920 2023.08.06 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8832854 2023.08.06 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8832905 2023.08.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 8832916 2023.08.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8832865 2023.08.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8832921 2023.08.06 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8832812 2023.08.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8832755 2023.08.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8832757 2023.08.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8832777 2023.08.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8832753 2023.08.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 97 8832752 2023.08.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8832758 2023.08.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8832754 2023.08.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8832778 2023.08.05 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8832760 2023.08.05 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8832756 2023.08.05 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8832763 2023.08.05 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 23 8832784 2023.08.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8832764 2023.08.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 55 8832782 2023.08.05 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 8832783 2023.08.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8832770 2023.08.05 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8832771 2023.08.05 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8832781 2023.08.05 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8832772 2023.08.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 8832762 2023.08.05 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8832785 2023.08.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8832768 2023.08.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8832769 2023.08.05 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8832765 2023.08.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8832766 2023.08.05 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8832773 2023.08.05 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8832779 2023.08.05 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8832786 2023.08.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8832767 2023.08.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8832780 2023.08.05 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8832775 2023.08.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8832776 2023.08.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8832774 2023.08.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8832761 2023.08.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8832759 2023.08.05 PK
pospolity łyska, Fulica atra 35 8832825 2023.08.04 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8809511 2023.07.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8809512 2023.07.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8809510 2023.07.30 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8809509 2023.07.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8809508 2023.07.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8809506 2023.07.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8809507 2023.07.30 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8809577 2023.07.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 35 8809576 2023.07.30 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8809575 2023.07.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8809571 2023.07.30 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8809572 2023.07.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8809570 2023.07.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8809569 2023.07.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8809568 2023.07.30 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8809561 2023.07.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8809557 2023.07.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8809560 2023.07.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8809556 2023.07.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8809553 2023.07.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8809549 2023.07.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8809550 2023.07.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8809547 2023.07.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8809505 2023.07.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8809504 2023.07.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8809503 2023.07.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8809501 2023.07.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8809502 2023.07.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8809500 2023.07.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8809498 2023.07.30 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8809496 2023.07.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8809499 2023.07.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8809497 2023.07.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8809492 2023.07.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8809494 2023.07.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8809495 2023.07.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8809493 2023.07.30 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8809491 2023.07.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8809490 2023.07.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8809533 2023.07.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8809542 2023.07.30 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8809527 2023.07.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8809529 2023.07.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8809525 2023.07.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8809526 2023.07.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8809524 2023.07.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8809521 2023.07.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8809522 2023.07.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8809520 2023.07.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8809518 2023.07.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8809519 2023.07.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8809517 2023.07.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8809516 2023.07.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8809514 2023.07.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8809515 2023.07.30 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8809540 2023.07.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8809541 2023.07.30 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8809539 2023.07.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8809538 2023.07.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8809536 2023.07.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8809537 2023.07.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8809535 2023.07.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8809534 2023.07.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8809544 2023.07.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8809532 2023.07.30 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8809530 2023.07.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8809531 2023.07.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8809528 2023.07.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8809543 2023.07.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8809554 2023.07.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8809523 2023.07.30 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8809574 2023.07.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8809573 2023.07.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8809566 2023.07.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8809564 2023.07.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8809567 2023.07.30 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8809558 2023.07.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8809552 2023.07.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8809555 2023.07.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8809551 2023.07.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8809565 2023.07.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8809562 2023.07.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8809548 2023.07.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8809546 2023.07.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8809545 2023.07.30 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8816806 2023.07.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8809468 2023.07.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8809469 2023.07.15 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8809467 2023.07.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8809473 2023.07.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8809466 2023.07.15 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8809464 2023.07.15 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8809465 2023.07.15 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8809463 2023.07.15 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8809461 2023.07.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8809462 2023.07.15 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8809460 2023.07.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8809513 2023.07.15 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8809459 2023.07.15 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8809457 2023.07.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8809456 2023.07.15 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8809458 2023.07.15 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8809454 2023.07.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8809455 2023.07.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8809452 2023.07.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8809453 2023.07.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8809451 2023.07.15 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8809450 2023.07.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8809448 2023.07.15 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8809445 2023.07.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8809449 2023.07.15 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8809443 2023.07.15 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8809444 2023.07.15 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8809446 2023.07.15 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8809470 2023.07.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8809471 2023.07.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8809472 2023.07.15 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8809475 2023.07.15 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8809474 2023.07.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8809478 2023.07.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8809479 2023.07.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8809476 2023.07.15 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8809480 2023.07.15 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8809481 2023.07.15 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8809477 2023.07.15 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8809484 2023.07.15 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8809483 2023.07.15 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8809485 2023.07.15 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8809489 2023.07.15 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8809482 2023.07.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8809486 2023.07.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8809488 2023.07.15 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8809563 2023.07.15 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8809487 2023.07.15 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8754172 2023.07.12 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8731224 2023.07.06 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8731220 2023.07.06 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8731219 2023.07.06 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8731216 2023.07.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8731215 2023.07.06 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8731214 2023.07.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8731218 2023.07.06 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8731212 2023.07.06 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8731213 2023.07.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8731217 2023.07.06 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8731211 2023.07.06 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8731210 2023.07.06 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8731232