DRUŻYNA

Drużyna: Luscinia svecica. Obserwator: Jagoda Kuczyńska

Liczba gatunków: 222

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 242 3089 90 90 0 18 32 40
2 91 1553 97 51 0 7 17 27
3 160 817 123 77 0 10 38 29
4 87 200 161 67 0 12 31 24
5 143 360 193 97 0 19 41 37
6 70 127 202 56 0 10 25 21
7 100 427 213 69 1 18 27 23
8 11 13 217 10 0 6 3 1
9 4 5 221 4 0 4 0 0
11 25 150 221 23 0 2 8 13
12 13 27 222 13 0 4 2 7
10 0 0 222 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9307352 2023.12.31 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 9289046 2023.12.24 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9289045 2023.12.24 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 9289044 2023.12.24 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9253892 2023.12.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9253890 2023.12.09 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9253889 2023.12.09 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9253886 2023.12.09 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9253891 2023.12.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9253893 2023.12.09 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9253887 2023.12.09 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9253884 2023.12.09 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9253885 2023.12.09 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9198640 2023.11.19 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9198639 2023.11.19 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9192119 2023.11.17 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9192118 2023.11.17 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9192120 2023.11.17 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9192121 2023.11.17 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9192116 2023.11.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9192117 2023.11.17 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9192115 2023.11.17 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9192113 2023.11.17 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9192114 2023.11.17 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9192111 2023.11.17 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9192112 2023.11.17 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9192108 2023.11.17 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9192110 2023.11.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 13 9192107 2023.11.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9192109 2023.11.17 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9192104 2023.11.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9192105 2023.11.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9192100 2023.11.17 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9192103 2023.11.17 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9192102 2023.11.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9192106 2023.11.17 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 9192101 2023.11.17 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9144016 2023.11.02 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8998305 2023.09.23 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8998304 2023.09.23 MB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8924533 2023.09.03 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8924469 2023.09.03 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8880715 2023.08.21 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8880714 2023.08.21 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8880713 2023.08.21 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8872208 2023.08.19 PM
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8872207 2023.08.19 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8872206 2023.08.19 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8872205 2023.08.19 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8835760 2023.08.08 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8827599 2023.08.05 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8827598 2023.08.05 PM
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8828729 2023.08.05 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8808657 2023.07.30 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8808656 2023.07.30 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8808655 2023.07.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8808652 2023.07.30 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8808653 2023.07.30 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8808651 2023.07.30 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8808654 2023.07.30 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8808650 2023.07.30 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 9 8808649 2023.07.30 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8808648 2023.07.30 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8808646 2023.07.30 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8808647 2023.07.30 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8808645 2023.07.30 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8786736 2023.07.23 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8786734 2023.07.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8786735 2023.07.23 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8786733 2023.07.23 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8786731 2023.07.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8786737 2023.07.23 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8786729 2023.07.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8786732 2023.07.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8786730 2023.07.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8786727 2023.07.23 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8786728 2023.07.23 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8786725 2023.07.23 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8786724 2023.07.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8786726 2023.07.23 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8786722 2023.07.23 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 4 8786723 2023.07.23 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8786721 2023.07.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8786719 2023.07.23 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8786720 2023.07.23 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8786718 2023.07.23 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8786716 2023.07.23 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8786717 2023.07.23 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8786713 2023.07.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8786712 2023.07.23 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8786714 2023.07.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8786715 2023.07.23 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8786711 2023.07.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8770376 2023.07.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8770386 2023.07.17 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8770384 2023.07.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8770385 2023.07.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8770381 2023.07.17 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8770379 2023.07.17 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8770377 2023.07.17 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8770375 2023.07.17 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8770380 2023.07.17 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8770387 2023.07.17 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8770382 2023.07.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8770383 2023.07.17 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8770378 2023.07.17 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8759306 2023.07.15 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8759305 2023.07.15 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8759304 2023.07.15 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8759303 2023.07.15 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8759302 2023.07.15 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8737055 2023.07.08 MB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8737058 2023.07.08 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8737056 2023.07.08 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8737054 2023.07.08 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8737057 2023.07.08 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8737053 2023.07.08 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8737052 2023.07.08 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8737051 2023.07.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8737050 2023.07.08 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8737049 2023.07.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8737074 2023.07.08 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8737073 2023.07.08 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 150 8737072 2023.07.08 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8737071 2023.07.08 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8737068 2023.07.08 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 8737070 2023.07.08 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8737069 2023.07.08 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8737064 2023.07.08 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8737066 2023.07.08 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8737065 2023.07.08 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8737067 2023.07.08 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8737062 2023.07.08 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8737061 2023.07.08 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8737063 2023.07.08 MB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8737059 2023.07.08 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8737060 2023.07.08 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8737046 2023.07.08 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8737047 2023.07.08 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8737048 2023.07.08 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8737045 2023.07.08 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8737044 2023.07.08 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8737043 2023.07.08 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8737042 2023.07.08 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8737041 2023.07.08 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8737039 2023.07.08 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8737040 2023.07.08 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8737037 2023.07.08 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8737036 2023.07.08 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8737038 2023.07.08 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8737034 2023.07.08 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 8737035 2023.07.08 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 8737033 2023.07.08 MB
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8672614 2023.06.20 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8648120 2023.06.15 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8648119 2023.06.15 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8648118 2023.06.15 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8648116 2023.06.15 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8648117 2023.06.15 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8648115 2023.06.15 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8642376 2023.06.13 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8642375 2023.06.13 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8642374 2023.06.13 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8642373 2023.06.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8625649 2023.06.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8625648 2023.06.10 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8625647 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625645 2023.06.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8625646 2023.06.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8625643 2023.06.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8625644 2023.06.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8625640 2023.06.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8625642 2023.06.10 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8625641 2023.06.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8625639 2023.06.10 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8625590 2023.06.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8625591 2023.06.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 8625589 2023.06.10 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8621359 2023.06.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8621358 2023.06.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8621357 2023.06.10 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8621356 2023.06.10 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8621355 2023.06.10 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 8621352 2023.06.10 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8621354 2023.06.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8621353 2023.06.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8621376 2023.06.10 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8621350 2023.06.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8621351 2023.06.10 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8621349 2023.06.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8621347 2023.06.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8621346 2023.06.10 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8621345 2023.06.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8621348 2023.06.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8621375 2023.06.10 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8621374 2023.06.10 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8621372 2023.06.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8621373 2023.06.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8621371 2023.06.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8621370 2023.06.10 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8621368 2023.06.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8621369 2023.06.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8621366 2023.06.10 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8621367 2023.06.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8621365 2023.06.10 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8621364 2023.06.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8621363 2023.06.10 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8621362 2023.06.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8621361 2023.06.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8621360 2023.06.10 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8616173 2023.06.09 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8616177 2023.06.09 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8616174 2023.06.09 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8609483 2023.06.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8608680 2023.06.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8608678 2023.06.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8608679 2023.06.08 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8608675 2023.06.08 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8608677 2023.06.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8608676 2023.06.08 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8608674 2023.06.08 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 8608673 2023.06.08 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8602678 2023.06.06 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8539378 2023.05.27 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8538832 2023.05.27 KP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8531962 2023.05.26 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8531482 2023.05.25 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8531484 2023.05.25 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8531481 2023.05.25 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8531483 2023.05.25 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8531480 2023.05.25 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8531159 2023.05.25 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8531158 2023.05.25 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8531034 2023.05.25 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8531033 2023.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8529116 2023.05.25 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8526145 2023.05.24 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8526147 2023.05.24 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8526144 2023.05.24 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8526142 2023.05.24 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8526141 2023.05.24 PM
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8526143 2023.05.24 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8526140 2023.05.24 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 8526146 2023.05.24 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8526139 2023.05.24 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8525021 2023.05.24 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8517745 2023.05.23 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8511189 2023.05.22 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8511190 2023.05.22 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 8511191 2023.05.22 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8506801 2023.05.21 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8505567 2023.05.21 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8500081 2023.05.21 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8484031 2023.05.19 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8484030 2023.05.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8484028 2023.05.19 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8484029 2023.05.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8484027 2023.05.19 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8484026 2023.05.19 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8476646 2023.05.17 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8461466 2023.05.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8461464 2023.05.14 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8461465 2023.05.14 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8457305 2023.05.14 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8438938 2023.05.13 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8438937 2023.05.13 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8438936 2023.05.13 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8438935 2023.05.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8437526 2023.05.13 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8437528 2023.05.13 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8437527 2023.05.13 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8437514 2023.05.13 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8437522 2023.05.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8437525 2023.05.13 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8437521 2023.05.13 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8437518 2023.05.13 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8437529 2023.05.13 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8437517 2023.05.13 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8437512 2023.05.13 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8437511 2023.05.13 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8437513 2023.05.13 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8437520 2023.05.13 PM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8437519 2023.05.13 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8437515 2023.05.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8437516 2023.05.13 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8437524 2023.05.13 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8437523 2023.05.13 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8436696 2023.05.13 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8436693 2023.05.13 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8436694 2023.05.13 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8436691 2023.05.13 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8436695 2023.05.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8436690 2023.05.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8436692 2023.05.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8436689 2023.05.13 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8436688 2023.05.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8436687 2023.05.13 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8436686 2023.05.13 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8436685 2023.05.13 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8436684 2023.05.13 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8436683 2023.05.13 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8436682 2023.05.13 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8436681 2023.05.13 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8436679 2023.05.13 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8436680 2023.05.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8436673 2023.05.13 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8436672 2023.05.13 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8436678 2023.05.13 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8436675 2023.05.13 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8436677 2023.05.13 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8436674 2023.05.13 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8436676 2023.05.13 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8436668 2023.05.13 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8436669 2023.05.13 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8436671 2023.05.13 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8436670 2023.05.13 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8436667 2023.05.13 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8436666 2023.05.13 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8430309 2023.05.12 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8396172 2023.05.07 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8395969 2023.05.07 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8395968 2023.05.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 8395970 2023.05.07 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8395967 2023.05.07 MB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8395386 2023.05.07 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8391248 2023.05.06 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8380515 2023.05.05 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8368819 2023.05.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8368821 2023.05.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8368820 2023.05.03 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8368817 2023.05.03 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8368818 2023.05.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8368816 2023.05.03 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8368815 2023.05.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8368813 2023.05.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8368814 2023.05.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8368812 2023.05.03 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8368811 2023.05.03 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8368809 2023.05.03 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8368810 2023.05.03 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8368808 2023.05.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8356685 2023.05.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8356686 2023.05.02 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8356683 2023.05.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8356684 2023.05.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8356681 2023.05.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 8356680 2023.05.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8356679 2023.05.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8356682 2023.05.02 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8356677 2023.05.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8356678 2023.05.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8356676 2023.05.02 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8355171 2023.05.02 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 8355172 2023.05.02 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 8355170 2023.05.02 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8357351 2023.05.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8345575 2023.05.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8340523 2023.05.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8340293 2023.05.01 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8340292 2023.05.01 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8340291 2023.05.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8340290 2023.05.01 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8340177 2023.05.01 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8338983 2023.05.01 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8338770 2023.05.01 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8348710 2023.05.01 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8327484 2023.04.30 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8327483 2023.04.30 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8327485 2023.04.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327481 2023.04.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8327480 2023.04.30 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8327482 2023.04.30 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8324841 2023.04.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8324312 2023.04.29 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8324314 2023.04.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8324313 2023.04.29 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8324311 2023.04.29 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8324309 2023.04.29 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8324310 2023.04.29 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8324307 2023.04.29 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8324308 2023.04.29 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8324305 2023.04.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8324303 2023.04.29 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8324306 2023.04.29 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8324304 2023.04.29 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8324302 2023.04.29 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8324300 2023.04.29 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8324301 2023.04.29 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8324297 2023.04.29 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8324298 2023.04.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8324299 2023.04.29 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8324296 2023.04.29 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8324295 2023.04.29 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8324357 2023.04.29 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8305083 2023.04.27 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8303845 2023.04.26 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8302274 2023.04.26 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8302273 2023.04.26 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8302272 2023.04.26 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8302271 2023.04.26 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8301117 2023.04.26 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8297302 2023.04.25 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8293147 2023.04.24 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8291569 2023.04.24 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8291350 2023.04.24 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8260425 2023.04.21 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8253616 2023.04.20 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8222733 2023.04.16 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8222734 2023.04.16 PM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8231368 2023.04.16 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8207318 2023.04.14 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8203443 2023.04.13 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8203444 2023.04.13 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8203441 2023.04.13 MB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8203445 2023.04.13 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8203439 2023.04.13 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8204286 2023.04.13 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 8204285 2023.04.13 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8147775 2023.04.05 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8147772 2023.04.05 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8147773 2023.04.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8147774 2023.04.05 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8147770 2023.04.05 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8147771 2023.04.05 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8147769 2023.04.05 PM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8142822 2023.04.04 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8121686 2023.04.01 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8121685 2023.04.01 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8121002 2023.04.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8120715 2023.04.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8120714 2023.04.01 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8120697 2023.04.01 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8120698 2023.04.01 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8120696 2023.04.01 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8120695 2023.04.01 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8120693 2023.04.01 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 8120694 2023.04.01 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8119415 2023.04.01 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8119413 2023.04.01 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 8119414 2023.04.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8119416 2023.04.01 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8119411 2023.04.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 8119410 2023.04.01 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8119412 2023.04.01 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8119408 2023.04.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8119409 2023.04.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8119407 2023.04.01 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8119405 2023.04.01 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8119406 2023.04.01 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8119404 2023.04.01 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8119403 2023.04.01 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8119402 2023.04.01 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8123417 2023.04.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8113220 2023.03.31 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8113221 2023.03.31 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8108422 2023.03.30 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8108033 2023.03.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8108031 2023.03.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8108036 2023.03.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8108035 2023.03.30 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8108034 2023.03.30 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8108030 2023.03.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8108032 2023.03.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8105832 2023.03.29 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 8105831 2023.03.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8105827 2023.03.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 300 8105828 2023.03.29 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8105829 2023.03.29 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8105826 2023.03.29 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8105825 2023.03.29 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 8105830 2023.03.29 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8102886 2023.03.29 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8102885 2023.03.29 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8106304 2023.03.29 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8066604 2023.03.24 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8056123 2023.03.22 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8055207 2023.03.22 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8055209 2023.03.22 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8055208 2023.03.22 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8055205 2023.03.22 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8055206 2023.03.22 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 8055203 2023.03.22 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8055200 2023.03.22 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8055201 2023.03.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8055199 2023.03.22 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8055202 2023.03.22 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8054718 2023.03.22 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8054417 2023.03.21 PM
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 8054415 2023.03.21 PM
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8054416 2023.03.21 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8053388 2023.03.21 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8053403 2023.03.21 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 8053402 2023.03.21 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8053400 2023.03.21 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8053399 2023.03.21 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 8053398 2023.03.21 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 8053397 2023.03.21 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8053434 2023.03.21 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8053395 2023.03.21 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8053393 2023.03.21 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8053396 2023.03.21 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 22 8053394 2023.03.21 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8053392 2023.03.21 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8053390 2023.03.21 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8053391 2023.03.21 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 8053389 2023.03.21 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 8050578 2023.03.21 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8049949 2023.03.21 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8049947 2023.03.21 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8049948 2023.03.21 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8045646 2023.03.20 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8045645 2023.03.20 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8045641 2023.03.20 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8045644 2023.03.20 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8045640 2023.03.20 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8045643 2023.03.20 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8045638 2023.03.20 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8045642 2023.03.20 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8045637 2023.03.20 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8045639 2023.03.20 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8039673 2023.03.19 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8039674 2023.03.19 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8039671 2023.03.19 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8039669 2023.03.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8039670 2023.03.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8039672 2023.03.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8039667 2023.03.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8039668 2023.03.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8039666 2023.03.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8039664 2023.03.19 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8039665 2023.03.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8017599 2023.03.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 8017601 2023.03.17 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8017600 2023.03.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8017598 2023.03.17 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 8017596 2023.03.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8017597 2023.03.17 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8017595 2023.03.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8017594 2023.03.17 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8017593 2023.03.17 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8017592 2023.03.17 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8017591 2023.03.17 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8017590 2023.03.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8010614 2023.03.16 PM
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8010613 2023.03.16 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8010610 2023.03.16 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8010611 2023.03.16 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8010609 2023.03.16 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8010612 2023.03.16 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8010608 2023.03.16 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8010604 2023.03.16 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8010607 2023.03.16 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8010606 2023.03.16 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8010605 2023.03.16 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8010602 2023.03.16 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8010603 2023.03.16 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8010601 2023.03.16 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8010600 2023.03.16 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8010599 2023.03.16 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8010259 2023.03.16 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8010261 2023.03.16 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8010260 2023.03.16 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8010262 2023.03.16 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8010257 2023.03.16 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8010256 2023.03.16 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8010255 2023.03.16 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8010254 2023.03.16 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8010258 2023.03.16 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7978105 2023.03.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7978104 2023.03.09 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7978101 2023.03.09 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7978103 2023.03.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7978102 2023.03.09 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7978100 2023.03.09 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7978099 2023.03.09 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7978094 2023.03.09 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7978098 2023.03.09 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 7 7978096 2023.03.09 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7978097 2023.03.09 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7978091 2023.03.09 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7978092 2023.03.09 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7978093 2023.03.09 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7978095 2023.03.09 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7978088 2023.03.09 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7978090 2023.03.09 PM
pospolity sroka, Pica pica 3 7978089 2023.03.09 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7978087 2023.03.09 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7978085 2023.03.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7978086 2023.03.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7978083 2023.03.09 PM
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7978084 2023.03.09 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7976851 2023.03.08 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 7976854 2023.03.08 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7976856 2023.03.08 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7976855 2023.03.08 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7976849 2023.03.08 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 7976853 2023.03.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7976852 2023.03.08 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7976847 2023.03.08 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7976848 2023.03.08 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7976846 2023.03.08 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7976845 2023.03.08 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7976850 2023.03.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 7976844 2023.03.08 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 7976843 2023.03.08 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7967060 2023.03.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7967064 2023.03.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7967061 2023.03.06 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7967063 2023.03.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7967062 2023.03.06 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7967059 2023.03.06 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7967058 2023.03.06 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7967057 2023.03.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7939528 2023.02.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7939527 2023.02.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7939524 2023.02.28 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7939526 2023.02.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7939523 2023.02.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 7939525 2023.02.28 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7936948 2023.02.27 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7936533 2023.02.27 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 21 7936534 2023.02.27 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7931072 2023.02.26 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7931073 2023.02.26 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7931071 2023.02.26 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7931068 2023.02.26 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7931069 2023.02.26 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7931070 2023.02.26 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7931067 2023.02.26 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 7931065 2023.02.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7931066 2023.02.26 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 7931062 2023.02.26 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7931063 2023.02.26 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7931064 2023.02.26 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7930005 2023.02.26 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1000 7929746 2023.02.26 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7932184 2023.02.26 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7915413 2023.02.22 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7915412 2023.02.22 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7915411 2023.02.22 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7914954 2023.02.22 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7914952 2023.02.22 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7914951 2023.02.22 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7914950 2023.02.22 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7914953 2023.02.22 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7914949 2023.02.22 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7891307 2023.02.15 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7891308 2023.02.15 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7891306 2023.02.15 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7888282 2023.02.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7888283 2023.02.14 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7888280 2023.02.14 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7888281 2023.02.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7888284 2023.02.14 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 11 7888279 2023.02.14 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7887923 2023.02.14 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7887924 2023.02.14 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7887922 2023.02.14 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7887921 2023.02.14 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7887925 2023.02.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7887926 2023.02.14 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7887920 2023.02.14 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 7887919 2023.02.14 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7887700 2023.02.14 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7887698 2023.02.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7887699 2023.02.14 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7887697 2023.02.14 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7887696 2023.02.14 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7887695 2023.02.14 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7887694 2023.02.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7871024 2023.02.10 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7871023 2023.02.10 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7871022 2023.02.10 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 7871025 2023.02.10 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7871019 2023.02.10 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7871018 2023.02.10 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7871020 2023.02.10 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7871021 2023.02.10 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 7871017 2023.02.10 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7868123 2023.02.09 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 150 7865707 2023.02.08 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 7865708 2023.02.08 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7865110 2023.02.08 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7859804 2023.02.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7859805 2023.02.06 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7859802 2023.02.06 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7859803 2023.02.06 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 7859801 2023.02.06 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7859799 2023.02.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 7859800 2023.02.06 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7859797 2023.02.06 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7859798 2023.02.06 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7859796 2023.02.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7859794 2023.02.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7853453 2023.02.05 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 7853450 2023.02.05 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 7853451 2023.02.05 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7853449 2023.02.05 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7853452 2023.02.05 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 9 7853447 2023.02.05 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7853448 2023.02.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7853446 2023.02.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7853445 2023.02.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7853444 2023.02.05 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7841154 2023.01.31 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7841155 2023.01.31 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7833898 2023.01.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7833897 2023.01.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7833894 2023.01.29 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7833895 2023.01.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7833896 2023.01.29 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7833893 2023.01.29 PM
rzadki alka, Alca torda 9 7833263 2023.01.29 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 7833261 2023.01.29 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7833260 2023.01.29 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7832515 2023.01.29 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7832514 2023.01.29 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7832513 2023.01.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7832510 2023.01.29 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 7832507 2023.01.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7832512 2023.01.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7832509 2023.01.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7832505 2023.01.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7832508 2023.01.29 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7832506 2023.01.29 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7832504 2023.01.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7832511 2023.01.29 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 15 7832503 2023.01.29 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7824091 2023.01.27 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7824089 2023.01.27 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7824088 2023.01.27 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7824092 2023.01.27 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7824093 2023.01.27 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7824087 2023.01.27 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7824094 2023.01.27 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7824086 2023.01.27 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7824090 2023.01.27 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7823210 2023.01.27 PM
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7823209 2023.01.27 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 7815606 2023.01.24 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7815805 2023.01.24 PM
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7813015 2023.01.23 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7807543 2023.01.22 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7807542 2023.01.22 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7807541 2023.01.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7807540 2023.01.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7807305 2023.01.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7807304 2023.01.22 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7807303 2023.01.22 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7807302 2023.01.22 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7807299 2023.01.22 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7807300 2023.01.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7807301 2023.01.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7807298 2023.01.22 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 7807297 2023.01.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7807296 2023.01.22 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7807293 2023.01.22 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7807291 2023.01.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7807294 2023.01.22 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7807292 2023.01.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7807295 2023.01.22 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7807290 2023.01.22 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7807289 2023.01.22 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7807288 2023.01.22 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7807287 2023.01.22 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7807286 2023.01.22 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7805389 2023.01.21 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7805295 2023.01.21 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7805293 2023.01.21 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 7805294 2023.01.21 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7805291 2023.01.21 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7805292 2023.01.21 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7805138 2023.01.21 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7805137 2023.01.21 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7805136 2023.01.21 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7805135 2023.01.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7805133 2023.01.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7805134 2023.01.21 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7805132 2023.01.21 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7805131 2023.01.21 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7805130 2023.01.21 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7804399 2023.01.21 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7804398 2023.01.21 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7804397 2023.01.21 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 7804374 2023.01.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7804372 2023.01.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 7804371 2023.01.21 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 7804369 2023.01.21 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7804373 2023.01.21 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7804370 2023.01.21 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 7804367 2023.01.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 7804368 2023.01.21 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7804366 2023.01.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7804194 2023.01.21 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7804193 2023.01.21 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7804192 2023.01.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7804191 2023.01.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7804190 2023.01.21 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7804189 2023.01.21 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7804167 2023.01.21 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 150 7804166 2023.01.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 7804164 2023.01.21 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7804165 2023.01.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7804163 2023.01.21 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 7804162 2023.01.21 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7804129 2023.01.21 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7804128 2023.01.21 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 70 7804127 2023.01.21 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7804126 2023.01.21 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7802608 2023.01.20 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7802607 2023.01.20 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7802606 2023.01.20 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7802605 2023.01.20 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7802603 2023.01.20 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7802602 2023.01.20 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7802604 2023.01.20 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7802601 2023.01.20 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7802612 2023.01.20 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7793677 2023.01.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 7793678 2023.01.17 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7793676 2023.01.17 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7793555 2023.01.17 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7793554 2023.01.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7793556 2023.01.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7793553 2023.01.17 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7789283 2023.01.16 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7789282 2023.01.16 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7789281 2023.01.16 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7786327 2023.01.15 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7786326 2023.01.15 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 7786325 2023.01.15 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7785646 2023.01.15 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 7785643 2023.01.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 500 7785645 2023.01.15 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7785644 2023.01.15 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7785137 2023.01.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7785136 2023.01.15 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 7785134 2023.01.15 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7785135 2023.01.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7785133 2023.01.15 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 7785132 2023.01.15 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7784582 2023.01.15 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7784583 2023.01.15 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7784581 2023.01.15 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 7784342 2023.01.15 PM
pospolity łyska, Fulica atra 100 7784345 2023.01.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7784344 2023.01.15 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 13 7784343 2023.01.15 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7784341 2023.01.15 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7784194 2023.01.15 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7784195 2023.01.15 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 7784192 2023.01.15 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7784191 2023.01.15 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7784193 2023.01.15 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7784190 2023.01.15 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 7784188 2023.01.15 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 600 7784189 2023.01.15 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 7784187 2023.01.15 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7775479 2023.01.14 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7775478 2023.01.14 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7775477 2023.01.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7775476 2023.01.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7775475 2023.01.14 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7775474 2023.01.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7775473 2023.01.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7775472 2023.01.14 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7775471 2023.01.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7775470 2023.01.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7775469 2023.01.14 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7775468 2023.01.14 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7773275 2023.01.13 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7773273 2023.01.13 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7773274 2023.01.13 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7773272 2023.01.13 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7773271 2023.01.13 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7773270 2023.01.13 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7773268 2023.01.13 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 7773269 2023.01.13 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7773267 2023.01.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 7773266 2023.01.13 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7773265 2023.01.13 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7773012 2023.01.13 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7773013 2023.01.13 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7773014 2023.01.13 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7773010 2023.01.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7773009 2023.01.13 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 7773011 2023.01.13 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7767491 2023.01.11 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 7765651 2023.01.10 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 7765654 2023.01.10 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7765650 2023.01.10 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7765652 2023.01.10 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7765649 2023.01.10 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7765653 2023.01.10 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7765648 2023.01.10 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7765646 2023.01.10 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7765645 2023.01.10 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7765647 2023.01.10 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7765643 2023.01.10 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7765644 2023.01.10 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7765306 2023.01.10 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7762797 2023.01.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7762796 2023.01.09 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7762795 2023.01.09 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7762793 2023.01.09 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7762794 2023.01.09 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7749232 2023.01.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7749231 2023.01.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7743876 2023.01.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 21 7743875 2023.01.06 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7741816 2023.01.05 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7739357 2023.01.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7739359 2023.01.04 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7739358 2023.01.04 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 11 7739024 2023.01.04 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7739023 2023.01.04 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7739022 2023.01.04 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 30 7738968 2023.01.04 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7738967 2023.01.04 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7738969 2023.01.04 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7738518 2023.01.04 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7738517 2023.01.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7738516 2023.01.04 PM
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 7738519 2023.01.04 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7738515 2023.01.04 PM