DRUŻYNA

Drużyna: Pójdźka. Obserwator: Teresa Matysiak

Liczba gatunków: 186

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 118 527 68 68 2 19 16 31
2 66 481 85 37 0 5 14 18
3 49 3908 108 40 0 9 13 18
4 67 229 125 46 0 1 15 30
5 86 231 153 59 0 8 30 21
6 18 26 159 15 0 4 9 2
7 7 7 160 7 0 0 4 3
8 38 642 168 30 0 4 13 13
9 14 1329 172 12 1 3 4 4
10 103 3478 186 67 2 14 25 26
11 9 46 186 9 1 2 2 4
12 16 107 186 15 0 0 5 10
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9305116 2023.12.30 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9305069 2023.12.30 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9305068 2023.12.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9305020 2023.12.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9305019 2023.12.30 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9305017 2023.12.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 9305018 2023.12.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9304804 2023.12.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9304803 2023.12.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9304801 2023.12.30 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9304799 2023.12.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 9304797 2023.12.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 20 9304802 2023.12.30 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9304796 2023.12.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9304798 2023.12.30 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9304794 2023.12.30 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9155781 2023.11.05 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9155782 2023.11.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9155784 2023.11.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9155786 2023.11.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9155785 2023.11.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9155788 2023.11.05 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9155783 2023.11.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9155789 2023.11.05 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9155787 2023.11.05 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9135273 2023.10.30 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9135274 2023.10.30 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 9131952 2023.10.29
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9131951 2023.10.29
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9131950 2023.10.29
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9131949 2023.10.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9131947 2023.10.29
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9131948 2023.10.29
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 9131946 2023.10.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9131494 2023.10.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 9131495 2023.10.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 9131493 2023.10.29
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9131491 2023.10.29
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9131492 2023.10.29
pospolity kruk, Corvus corax 1 9129910 2023.10.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9129909 2023.10.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9129907 2023.10.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9129900 2023.10.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9129899 2023.10.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9129898 2023.10.29 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 9129897 2023.10.29 WP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9128937 2023.10.29
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9128500 2023.10.29
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9126952 2023.10.28
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 9125614 2023.10.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 120 9125615 2023.10.28
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9125613 2023.10.28
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 9125612 2023.10.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9124589 2023.10.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 9124588 2023.10.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 250 9124586 2023.10.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9124587 2023.10.28
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9124584 2023.10.28
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 9124585 2023.10.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 300 9124493 2023.10.28
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9124492 2023.10.28
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9124279 2023.10.28
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 9124169 2023.10.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 250 9124165 2023.10.28
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 60 9124166 2023.10.28
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9124164 2023.10.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 9124167 2023.10.28
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9124168 2023.10.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 150 9124162 2023.10.28
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 9124161 2023.10.28
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 11 9124159 2023.10.28
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9124160 2023.10.28
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9124157 2023.10.28
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 25 9124158 2023.10.28
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9124156 2023.10.28
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9122840 2023.10.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9122684 2023.10.27
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9122661 2023.10.27
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9122623 2023.10.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9122624 2023.10.27
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9122622 2023.10.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9122625 2023.10.27
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 9122621 2023.10.27
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9122334 2023.10.27
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9122305 2023.10.27
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9122302 2023.10.27
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9122304 2023.10.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9122303 2023.10.27
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9122253 2023.10.27
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9122239 2023.10.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9122240 2023.10.27
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9122238 2023.10.27
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9122198 2023.10.27
pospolity łyska, Fulica atra 1 9122194 2023.10.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9122195 2023.10.27
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9122192 2023.10.27
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9122190 2023.10.27
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9122189 2023.10.27
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9122191 2023.10.27
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9122164 2023.10.27
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9122161 2023.10.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9122163 2023.10.27
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9122162 2023.10.27
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9121894 2023.10.27
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9121893 2023.10.27
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9121878 2023.10.27
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9121877 2023.10.27
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9121640 2023.10.27
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9121641 2023.10.27
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9121639 2023.10.27
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 9121638 2023.10.27
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9121610 2023.10.27
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9121609 2023.10.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9112430 2023.10.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9112431 2023.10.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9112429 2023.10.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9112428 2023.10.23 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9112415 2023.10.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9112417 2023.10.23 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9112416 2023.10.23 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 9112412 2023.10.23 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9112413 2023.10.23 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9112411 2023.10.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9112414 2023.10.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9074200 2023.10.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9074199 2023.10.13 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9074198 2023.10.13 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9074197 2023.10.13 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8974117 2023.09.17 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8974104 2023.09.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8974108 2023.09.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8974107 2023.09.17 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8974106 2023.09.17 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 8974105 2023.09.17 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 8974103 2023.09.17 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8974101 2023.09.17 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8974102 2023.09.17 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8973986 2023.09.17 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 8972429 2023.09.17 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8972428 2023.09.17 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 50 8972427 2023.09.17 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 8972426 2023.09.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8972329 2023.08.26 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 300 8894165 2023.08.26 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8894160 2023.08.26 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8894164 2023.08.26 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8894162 2023.08.26 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8894159 2023.08.26 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8894163 2023.08.26 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8894161 2023.08.26 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8894158 2023.08.26 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8894157 2023.08.26 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8894156 2023.08.26 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 8894155 2023.08.26 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 100 8893911 2023.08.26 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8893910 2023.08.26 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8893654 2023.08.26 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8893653 2023.08.26 ŚK
rzadki żołna, Merops apiaster 20 8890928 2023.08.25 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8890911 2023.08.25 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8890909 2023.08.25 ŚK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8890910 2023.08.25 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8838190 2023.08.08 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8838189 2023.08.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8835723 2023.08.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8835721 2023.08.08 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8835722 2023.08.08 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8835715 2023.08.08 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8835714 2023.08.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8835712 2023.08.08 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8835713 2023.08.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8835692 2023.08.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8835691 2023.08.08 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8835690 2023.08.08 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8835689 2023.08.08 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8835688 2023.08.08 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8835687 2023.08.08 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8835685 2023.08.08 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8835686 2023.08.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 8835684 2023.08.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8740580 2023.07.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8740579 2023.07.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8740581 2023.07.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8740074 2023.07.09 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8740075 2023.07.09 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8740076 2023.07.09 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8740073 2023.07.09 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8689735 2023.06.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8689734 2023.06.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8689733 2023.06.25 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8687039 2023.06.25 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8686968 2023.06.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8686951 2023.06.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8686950 2023.06.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8686949 2023.06.25 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8686948 2023.06.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8615306 2023.06.09 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8615288 2023.06.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8609527 2023.06.08 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8609526 2023.06.08 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8609525 2023.06.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8591863 2023.06.04 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8591862 2023.06.04 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8591861 2023.06.04 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8591421 2023.06.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8533547 2023.05.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8533544 2023.05.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8533545 2023.05.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8533546 2023.05.26 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8533543 2023.05.26 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8533298 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8533235 2023.05.26 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8533234 2023.05.26 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8533233 2023.05.26 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8533232 2023.05.26 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8533064 2023.05.26 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8497978 2023.05.20 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8497330 2023.05.20 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8497331 2023.05.20 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497329 2023.05.20 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8497328 2023.05.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8495358 2023.05.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8495356 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8495359 2023.05.20 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8495357 2023.05.20 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8495355 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8412236 2023.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8412237 2023.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8412238 2023.05.09 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8412235 2023.05.09 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8411935 2023.05.09 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8411933 2023.05.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8411932 2023.05.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8411930 2023.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8411934 2023.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8411931 2023.05.09 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8411892 2023.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8411797 2023.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8411796 2023.05.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8389728 2023.05.06 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8380658 2023.05.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8380657 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8380656 2023.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8380559 2023.05.05 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8380557 2023.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8380561 2023.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8380560 2023.05.05 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8380558 2023.05.05 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8380514 2023.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8380344 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8380345 2023.05.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8380346 2023.05.05 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8380336 2023.05.05 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8373584 2023.05.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8373576 2023.05.04 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8373565 2023.05.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8373497 2023.05.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8373496 2023.05.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8373495 2023.05.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8373446 2023.05.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8373445 2023.05.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8373444 2023.05.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8373443 2023.05.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8373442 2023.05.04 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8363575 2023.05.03 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8363424 2023.05.03 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8362052 2023.05.03 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8355207 2023.05.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8341066 2023.05.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8340896 2023.05.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8340895 2023.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8340835 2023.05.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8340836 2023.05.01 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8339991 2023.05.01 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8339844 2023.05.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8339845 2023.05.01 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8339843 2023.05.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8339676 2023.05.01 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8339675 2023.05.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8339177 2023.05.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8339176 2023.05.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8339175 2023.05.01 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8339174 2023.05.01 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8339049 2023.05.01 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8339051 2023.05.01 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8339050 2023.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8338859 2023.05.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8338842 2023.05.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8338777 2023.05.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8338778 2023.05.01 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8338776 2023.05.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8322463 2023.04.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8322446 2023.04.29 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8322445 2023.04.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8322405 2023.04.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8322403 2023.04.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8322404 2023.04.29 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8322402 2023.04.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8322150 2023.04.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8322059 2023.04.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8322060 2023.04.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8322048 2023.04.29 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8322023 2023.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8322024 2023.04.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8321711 2023.04.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8321710 2023.04.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8321678 2023.04.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8321403 2023.04.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8308159 2023.04.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8308098 2023.04.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8307943 2023.04.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8307940 2023.04.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8307938 2023.04.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8307937 2023.04.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8307939 2023.04.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8307936 2023.04.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8307471 2023.04.27 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8307422 2023.04.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8307468 2023.04.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8307421 2023.04.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8293352 2023.04.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8293331 2023.04.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8293332 2023.04.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8293130 2023.04.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8293131 2023.04.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8293085 2023.04.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8293084 2023.04.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8293086 2023.04.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8293083 2023.04.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8293082 2023.04.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8293079 2023.04.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8293580 2023.04.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 8293077 2023.04.24 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8293081 2023.04.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8293078 2023.04.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8293076 2023.04.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8293080 2023.04.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8293075 2023.04.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 8274732 2023.04.21 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8257731 2023.04.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8257730 2023.04.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8257733 2023.04.21 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8257734 2023.04.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8257732 2023.04.21 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8257729 2023.04.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8257728 2023.04.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8251135 2023.04.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8251134 2023.04.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8251132 2023.04.20 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8251131 2023.04.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8251133 2023.04.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8121573 2023.04.01 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8121572 2023.04.01 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8121571 2023.04.01 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8121461 2023.04.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8121462 2023.04.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8121460 2023.04.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8121459 2023.04.01 MZ
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8089175 2023.03.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8088131 2023.03.26 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 8088132 2023.03.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 8088130 2023.03.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8087399 2023.03.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8087400 2023.03.26 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8087401 2023.03.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8087398 2023.03.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8085321 2023.03.26 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8085320 2023.03.26 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8085318 2023.03.26 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8083785 2023.03.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8079348 2023.03.25 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8079346 2023.03.25 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8079347 2023.03.25 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8070609 2023.03.24 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8070610 2023.03.24 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8070150 2023.03.24 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8069884 2023.03.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8055212 2023.03.22 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8055211 2023.03.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8055210 2023.03.22 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8055204 2023.03.22 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8055183 2023.03.22 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8036014 2023.03.19 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 8035729 2023.03.19 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8035728 2023.03.19 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8035727 2023.03.19 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8035274 2023.03.19 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8035273 2023.03.19 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 30 8035091 2023.03.19 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8035089 2023.03.19 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8035090 2023.03.19 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8035088 2023.03.19 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8033862 2023.03.19 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8033861 2023.03.19 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8033858 2023.03.19 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8033860 2023.03.19 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8033859 2023.03.19 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8033857 2023.03.19 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8032594 2023.03.19 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 8032592 2023.03.19 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8032591 2023.03.19 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8032593 2023.03.19 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8032589 2023.03.19 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 8032590 2023.03.19 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8030832 2023.03.19 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8030798 2023.03.19 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8029527 2023.03.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7921482 2023.02.23 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7921481 2023.02.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7920180 2023.02.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7920179 2023.02.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7920178 2023.02.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 43 7920181 2023.02.23 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7920149 2023.02.23 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7906277 2023.02.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7906278 2023.02.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7906276 2023.02.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7905970 2023.02.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7905971 2023.02.19 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7905969 2023.02.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7905403 2023.02.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7905404 2023.02.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7905402 2023.02.19 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7905401 2023.02.19 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7905329 2023.02.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7905202 2023.02.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7892701 2023.02.15 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7892699 2023.02.15 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7892700 2023.02.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7892355 2023.02.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 7892356 2023.02.15 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7892354 2023.02.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7892222 2023.02.15 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7892221 2023.02.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7879679 2023.02.12 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7878801 2023.02.12 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7878798 2023.02.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7878799 2023.02.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7878803 2023.02.12 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7878800 2023.02.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7878802 2023.02.12 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7878796 2023.02.12 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7878797 2023.02.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7869438 2023.02.09 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7869437 2023.02.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 7869133 2023.02.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7869131 2023.02.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7869130 2023.02.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 8 7869132 2023.02.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7869129 2023.02.09 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7869128 2023.02.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7853938 2023.02.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7853507 2023.02.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 5 7853508 2023.02.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7853506 2023.02.05 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7853326 2023.02.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7853325 2023.02.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 7853324 2023.02.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7853309 2023.02.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7853308 2023.02.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 7853263 2023.02.05 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7853264 2023.02.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7853262 2023.02.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7850329 2023.02.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7850326 2023.02.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7850327 2023.02.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 25 7850328 2023.02.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 6 7850325 2023.02.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7850324 2023.02.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7845756 2023.02.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7845751 2023.02.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7845755 2023.02.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7845759 2023.02.02 MZ
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7830225 2023.01.28 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7830224 2023.01.28 MB
rzadki alka, Alca torda 1 7827825 2023.01.28 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7827409 2023.01.28 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7827367 2023.01.28 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7827276 2023.01.28 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7827277 2023.01.28 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7827275 2023.01.28 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7827158 2023.01.28 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7826976 2023.01.28 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7826963 2023.01.28 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7826962 2023.01.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7826961 2023.01.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7826960 2023.01.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7826757 2023.01.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7826758 2023.01.28 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7826756 2023.01.28 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7826686 2023.01.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7826685 2023.01.28 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7826588 2023.01.28 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7826582 2023.01.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 3 7826580 2023.01.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7826581 2023.01.28 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7826578 2023.01.28 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7826579 2023.01.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7826577 2023.01.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 10 7826576 2023.01.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7826575 2023.01.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7826574 2023.01.28 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7816108 2023.01.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7816106 2023.01.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 7816107 2023.01.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7816105 2023.01.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7816104 2023.01.24 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7816103 2023.01.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7816102 2023.01.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7813452 2023.01.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7813450 2023.01.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7813453 2023.01.23 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 7813449 2023.01.23 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7804679 2023.01.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7804680 2023.01.21 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7804681 2023.01.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7804678 2023.01.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7804677 2023.01.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 7804676 2023.01.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7804675 2023.01.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7804672 2023.01.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7804674 2023.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 7804673 2023.01.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 23 7804671 2023.01.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7793263 2023.01.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7792840 2023.01.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7792839 2023.01.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 7792838 2023.01.17 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 7792835 2023.01.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7792836 2023.01.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 7792834 2023.01.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7792837 2023.01.17 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7792833 2023.01.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7778576 2023.01.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7778575 2023.01.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7778574 2023.01.14 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7778410 2023.01.14 PL
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7776320 2023.01.14 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7771215 2023.01.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 7771214 2023.01.12 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7771213 2023.01.12 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7771212 2023.01.12 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7753345 2023.01.07 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 2 7753346 2023.01.07 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7752716 2023.01.07 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7751579 2023.01.07 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 7751575 2023.01.07 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7750670 2023.01.07 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7750664 2023.01.07 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7750665 2023.01.07 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7750666 2023.01.07 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7750663 2023.01.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 5 7749999 2023.01.07 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7749382 2023.01.07 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7749238 2023.01.07 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7749122 2023.01.07 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7732181 2023.01.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7732178 2023.01.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7732180 2023.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7732183 2023.01.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7732179 2023.01.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7732182 2023.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7731684 2023.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7731679 2023.01.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 7731682 2023.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 7731685 2023.01.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7731681 2023.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7731680 2023.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 7731683 2023.01.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7731686 2023.01.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7731678 2023.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7726874 2023.01.01 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7726357 2023.01.01 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7726358 2023.01.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7726022 2023.01.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7726045 2023.01.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7724992 2023.01.01 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7724500 2023.01.01 WM
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 7724458 2023.01.01 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 7723779 2023.01.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7723748 2023.01.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 3 7723558 2023.01.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7723548 2023.01.01 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 7723327 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7723326 2023.01.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7723297 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7723296 2023.01.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7723292 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7723291 2023.01.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7723290 2023.01.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 7723289 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...