DRUŻYNA

Drużyna: Paweł Puchlik. Obserwator: Paweł Puchlik

Liczba gatunków: 217

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 235 6198 86 86 2 16 32 36
2 173 3171 102 70 1 11 26 32
3 194 2565 134 92 2 20 32 38
4 252 1954 181 113 0 21 49 43
5 73 131 200 54 0 9 29 16
6 15 98 206 15 0 7 5 3
7 20 58 208 19 0 2 10 7
8 18 146 215 17 1 6 7 3
9 5 56 217 5 0 2 1 2
10 7 78 217 6 0 1 1 4
11 12 128 217 10 0 1 6 3
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9193517 2023.11.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9193520 2023.11.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9193521 2023.11.18 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9193519 2023.11.18 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9193518 2023.11.18 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9193514 2023.11.18 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9193513 2023.11.18 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 9193512 2023.11.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9193516 2023.11.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9193515 2023.11.18 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9172309 2023.11.10 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9156562 2023.11.05 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9066997 2023.10.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 43 9058388 2023.10.08 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9055844 2023.10.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9055845 2023.10.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 30 9055843 2023.10.08 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9050785 2023.10.07 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9050783 2023.10.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 50 9002414 2023.09.24 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8942111 2023.09.08 MZ
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8923249 2023.09.02 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8923628 2023.09.01 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8923627 2023.09.01 PL
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8887154 2023.08.23 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8858354 2023.08.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 8857259 2023.08.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 8857258 2023.08.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8851857 2023.08.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8851856 2023.08.13 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8851855 2023.08.13 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8851854 2023.08.13 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 8851853 2023.08.13 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8849827 2023.08.12 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8847402 2023.08.12 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8847403 2023.08.12 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8847401 2023.08.12 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8847400 2023.08.12 WM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8847399 2023.08.12 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8845542 2023.08.11 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8852944 2023.08.11 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8831978 2023.08.06 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8797427 2023.07.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8797425 2023.07.25 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8797423 2023.07.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 30 8797426 2023.07.25 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8797424 2023.07.25 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8797422 2023.07.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8797421 2023.07.25 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8797419 2023.07.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8797420 2023.07.25 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8797418 2023.07.25 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8797417 2023.07.25 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8797416 2023.07.25 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8797415 2023.07.25 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8793654 2023.07.24 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8793655 2023.07.24 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8717085 2023.07.02 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8717083 2023.07.02 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8717084 2023.07.02 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8717082 2023.07.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8717081 2023.07.02 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8702059 2023.06.28 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8691417 2023.06.25 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8691416 2023.06.25 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8691415 2023.06.25 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8691413 2023.06.25 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8691414 2023.06.25 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8691412 2023.06.25 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8682071 2023.06.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8618650 2023.06.09 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 50 8618651 2023.06.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8618649 2023.06.09 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 8582827 2023.06.02 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8582828 2023.06.02 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8582829 2023.06.02 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8582830 2023.06.02 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8512634 2023.05.22 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8512633 2023.05.22 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504563 2023.05.21 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8501266 2023.05.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8501264 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8501262 2023.05.21 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8501263 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8501261 2023.05.21 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8500244 2023.05.20 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8500241 2023.05.20 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8500243 2023.05.20 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8500240 2023.05.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8500242 2023.05.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8500258 2023.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8500259 2023.05.20 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8500257 2023.05.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8500261 2023.05.20 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8500256 2023.05.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8500255 2023.05.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8500260 2023.05.20 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8500252 2023.05.20 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8500253 2023.05.20 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8500254 2023.05.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8500251 2023.05.20 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8500250 2023.05.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8500249 2023.05.20 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8500248 2023.05.20 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8500247 2023.05.20 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8500246 2023.05.20 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8500293 2023.05.20 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8500294 2023.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8485389 2023.05.19 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8500295 2023.05.19 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8500296 2023.05.19 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8500297 2023.05.19 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8501260 2023.05.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8478745 2023.05.12 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8424208 2023.05.11 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8424209 2023.05.11 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8409735 2023.05.08 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8409734 2023.05.08 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8409733 2023.05.08 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8409731 2023.05.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8409732 2023.05.08 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8409730 2023.05.08 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8402482 2023.05.06 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8402480 2023.05.06 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8402476 2023.05.06 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8402477 2023.05.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8402481 2023.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8402475 2023.05.06 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8402474 2023.05.06 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8402479 2023.05.06 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8402472 2023.05.06 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8402473 2023.05.06 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8402471 2023.05.06 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8402483 2023.05.06 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8402485 2023.05.06 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8377282 2023.05.04 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8377281 2023.05.04 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8377283 2023.05.04 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8364473 2023.05.03 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8371044 2023.05.03 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8371045 2023.05.03 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8371046 2023.05.03 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8371047 2023.05.03 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8371048 2023.05.03 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8371049 2023.05.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8371050 2023.05.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8371051 2023.05.03 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8371052 2023.05.03 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8371053 2023.05.03 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8371054 2023.05.03 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8329333 2023.04.30 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 8319964 2023.04.29 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8319963 2023.04.29 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8319962 2023.04.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8319961 2023.04.29 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8319960 2023.04.29 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8319959 2023.04.29 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8341167 2023.04.29 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8318468 2023.04.29 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8318467 2023.04.29 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8318465 2023.04.29 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8318466 2023.04.29 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8318464 2023.04.29 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8318460 2023.04.29 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8318463 2023.04.29 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8318462 2023.04.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8318461 2023.04.29 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8318459 2023.04.29 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8318458 2023.04.29 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8341168 2023.04.29 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8318292 2023.04.28 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8318291 2023.04.28 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8318293 2023.04.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8318294 2023.04.28 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8318295 2023.04.28 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8318296 2023.04.28 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8318297 2023.04.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8318298 2023.04.28 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8318299 2023.04.28 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8318300 2023.04.28 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8318301 2023.04.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 5 8305140 2023.04.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8303740 2023.04.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8303742 2023.04.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8303739 2023.04.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8303743 2023.04.26 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8303738 2023.04.26 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8303741 2023.04.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8303737 2023.04.26 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8297126 2023.04.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8290739 2023.04.24 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8297127 2023.04.24 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8285617 2023.04.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8285616 2023.04.23 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8285618 2023.04.23 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8285619 2023.04.23 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8285615 2023.04.22 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8265865 2023.04.22 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8265864 2023.04.22 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8267327 2023.04.22 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8267330 2023.04.22 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8264802 2023.04.22 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8267314 2023.04.22 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 180 8267318 2023.04.22 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8267310 2023.04.22 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8269227 2023.04.22 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 8264311 2023.04.22 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8267323 2023.04.22 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8267326 2023.04.22 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8238340 2023.04.17 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 8238338 2023.04.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8238339 2023.04.17 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8238336 2023.04.17 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8238335 2023.04.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8238337 2023.04.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8238334 2023.04.17 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8238333 2023.04.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8238329 2023.04.17 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8238331 2023.04.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8238332 2023.04.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8238326 2023.04.17 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8238325 2023.04.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8238324 2023.04.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8238330 2023.04.17 PL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8238323 2023.04.17 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8238322 2023.04.17 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8238328 2023.04.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8238327 2023.04.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 8238321 2023.04.17 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8238319 2023.04.17 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8238318 2023.04.17 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8238320 2023.04.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8238317 2023.04.17 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8229762 2023.04.16 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8225216 2023.04.16 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8225212 2023.04.16 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8225215 2023.04.16 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8225209 2023.04.16 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8225207 2023.04.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8225224 2023.04.16 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8225210 2023.04.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8225211 2023.04.16 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8225208 2023.04.16 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8225206 2023.04.16 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8225205 2023.04.16 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8225202 2023.04.16 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8225194 2023.04.16 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8225201 2023.04.16 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8225200 2023.04.16 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8225197 2023.04.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8225193 2023.04.16 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8225196 2023.04.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8225203 2023.04.16 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8225204 2023.04.16 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8225191 2023.04.16 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8225198 2023.04.16 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8225195 2023.04.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8225192 2023.04.16 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 8225199 2023.04.16 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8225213 2023.04.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8225214 2023.04.16 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8217668 2023.04.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8217667 2023.04.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8217666 2023.04.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8217686 2023.04.15 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8217684 2023.04.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8217685 2023.04.15 PL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8217683 2023.04.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 8217681 2023.04.15 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8217677 2023.04.15 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8217680 2023.04.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8217676 2023.04.15 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8217678 2023.04.15 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8217679 2023.04.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8217682 2023.04.15 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8217675 2023.04.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8217673 2023.04.15 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8217674 2023.04.15 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8217671 2023.04.15 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8217670 2023.04.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8217664 2023.04.15 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8217659 2023.04.15 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8217660 2023.04.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 3 8217663 2023.04.15 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 8217661 2023.04.15 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8217658 2023.04.15 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8217656 2023.04.15 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8217662 2023.04.15 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8217653 2023.04.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8217657 2023.04.15 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8217654 2023.04.15 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8217655 2023.04.15 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8217652 2023.04.15 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8217651 2023.04.15 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8217650 2023.04.15 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8217649 2023.04.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8213037 2023.04.15 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8213036 2023.04.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8213035 2023.04.15 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8213038 2023.04.15 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8213034 2023.04.15 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8209940 2023.04.14 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8209914 2023.04.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 600 8209915 2023.04.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8209916 2023.04.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8209912 2023.04.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8209913 2023.04.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8202720 2023.04.13 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8200943 2023.04.12 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8188174 2023.04.11 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8185649 2023.04.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8185650 2023.04.11 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8185597 2023.04.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8185599 2023.04.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 10 8185596 2023.04.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8185598 2023.04.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8185595 2023.04.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8185594 2023.04.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8185593 2023.04.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8185592 2023.04.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8185591 2023.04.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8185590 2023.04.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8185589 2023.04.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8185587 2023.04.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8185585 2023.04.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8185588 2023.04.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8185586 2023.04.11 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8185584 2023.04.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8182644 2023.04.10 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8182646 2023.04.10 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8182645 2023.04.10 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8177589 2023.04.10 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8177590 2023.04.10 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8176196 2023.04.10 LS
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8170538 2023.04.09 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8170537 2023.04.09 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8170539 2023.04.09 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8167861 2023.04.09 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8167863 2023.04.09 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8167862 2023.04.09 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8167835 2023.04.09 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8167833 2023.04.09 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8167831 2023.04.09 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8167832 2023.04.09 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8167834 2023.04.09 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8167836 2023.04.09 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8167837 2023.04.09 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8167838 2023.04.09 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8167839 2023.04.09 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8167840 2023.04.09 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 8167841 2023.04.09 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8167842 2023.04.09 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8167843 2023.04.09 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8167844 2023.04.09 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8167845 2023.04.09 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8167846 2023.04.09 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8167847 2023.04.09 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8167848 2023.04.09 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8167849 2023.04.09 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8163797 2023.04.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 8159283 2023.04.08 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8157857 2023.04.08 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8157856 2023.04.08 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8157603 2023.04.08 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8157604 2023.04.08 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8157601 2023.04.08 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8157602 2023.04.08 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8157600 2023.04.08 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8157599 2023.04.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8170762 2023.04.08 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8156678 2023.04.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8156676 2023.04.07 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8156679 2023.04.07 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 8156675 2023.04.07 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8156677 2023.04.07 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8156674 2023.04.07 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8156672 2023.04.07 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8156673 2023.04.07 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8156670 2023.04.07 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8156668 2023.04.07 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8156669 2023.04.07 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8151846 2023.04.06 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8151845 2023.04.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8147323 2023.04.05 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8138397 2023.04.03 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8138396 2023.04.03 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8138399 2023.04.03 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8138398 2023.04.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8137562 2023.04.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8137561 2023.04.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8137557 2023.04.03 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8137554 2023.04.03 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8137555 2023.04.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8137553 2023.04.03 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 8137552 2023.04.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8137556 2023.04.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8137558 2023.04.03 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8133141 2023.04.02 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8133144 2023.04.02 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8133143 2023.04.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 8129267 2023.04.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8125761 2023.04.01 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8117641 2023.03.31 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8117575 2023.03.31 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8117523 2023.03.31 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8106886 2023.03.29 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8106887 2023.03.29 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 8106883 2023.03.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8106884 2023.03.29 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8106881 2023.03.29 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8106878 2023.03.29 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8106876 2023.03.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8106875 2023.03.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8106879 2023.03.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8106877 2023.03.29 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8106873 2023.03.29 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8105002 2023.03.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8105004 2023.03.29 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8105003 2023.03.29 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8105001 2023.03.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8105005 2023.03.29 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8105000 2023.03.29 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8104204 2023.03.29 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8104203 2023.03.29 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8104154 2023.03.29 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8104151 2023.03.29 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8104152 2023.03.29 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8104153 2023.03.29 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8104150 2023.03.29 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8106888 2023.03.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8106889 2023.03.29 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8106890 2023.03.29 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8106891 2023.03.29 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8101189 2023.03.28 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8101188 2023.03.28 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8101200 2023.03.28 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8101201 2023.03.28 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8101202 2023.03.28 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8101203 2023.03.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8101204 2023.03.28 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8097239 2023.03.27 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8097240 2023.03.27 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8097241 2023.03.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8096288 2023.03.27 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 8096289 2023.03.27 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8096287 2023.03.27 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8097242 2023.03.27 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 8097243 2023.03.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8097244 2023.03.27 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8097245 2023.03.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 4 8097246 2023.03.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8097250 2023.03.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8093400 2023.03.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 6 8080798 2023.03.25 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8080797 2023.03.25 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8080795 2023.03.25 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8080794 2023.03.25 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8080796 2023.03.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8078942 2023.03.25 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 8078944 2023.03.25 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8078943 2023.03.25 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8078941 2023.03.25 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 8078940 2023.03.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8078744 2023.03.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8078743 2023.03.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8078714 2023.03.25 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8078710 2023.03.25 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8078709 2023.03.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8078713 2023.03.25 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 8 8078712 2023.03.25 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 8078708 2023.03.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8078707 2023.03.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8078711 2023.03.25 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8078706 2023.03.25 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8078704 2023.03.25 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8078703 2023.03.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8078705 2023.03.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8078702 2023.03.25 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8076555 2023.03.25 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 8076554 2023.03.25 PL
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 8076552 2023.03.25 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074387 2023.03.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8074386 2023.03.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8073909 2023.03.25 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8073847 2023.03.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8073848 2023.03.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8073845 2023.03.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8073846 2023.03.25 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8073844 2023.03.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8073843 2023.03.25 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8073841 2023.03.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8073842 2023.03.25 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8073838 2023.03.25 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8073839 2023.03.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8073840 2023.03.25 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8073837 2023.03.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8073836 2023.03.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8073510 2023.03.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8073512 2023.03.25 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 8073511 2023.03.25 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8073509 2023.03.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8073222 2023.03.25 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8073198 2023.03.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8073196 2023.03.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8073195 2023.03.25 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8073194 2023.03.25 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8073193 2023.03.25 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8073197 2023.03.25 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8073192 2023.03.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8073191 2023.03.25 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8073189 2023.03.25 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 8073190 2023.03.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8073188 2023.03.25 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8073187 2023.03.25 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8072969 2023.03.25 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8042206 2023.03.19 WM
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 2 8042207 2023.03.19 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8042208 2023.03.19 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8042205 2023.03.19 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8042203 2023.03.19 MB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8042204 2023.03.19 MB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 8043158 2023.03.19 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 8042202 2023.03.19 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8043147 2023.03.19 MB
rzadki alka, Alca torda 39 8043157 2023.03.19 MB
pospolity żuraw, Grus grus 10 8025792 2023.03.18 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 250 8025793 2023.03.18 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8024929 2023.03.18 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 8024928 2023.03.18 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8024927 2023.03.18 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8022923 2023.03.18 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 16 8022762 2023.03.18 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8022761 2023.03.18 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8020508 2023.03.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8020373 2023.03.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8020328 2023.03.18 MZ
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 8022790 2023.03.18 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8022793 2023.03.18 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8022895 2023.03.18 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8022905 2023.03.18 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8022908 2023.03.18 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 8022910 2023.03.18 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 8022912 2023.03.18 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8022913 2023.03.18 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 8022919 2023.03.18 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8022924 2023.03.18 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8022931 2023.03.18 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 8022932 2023.03.18 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8022933 2023.03.18 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8022935 2023.03.18 MB
pospolity żuraw, Grus grus 200 8022937 2023.03.18 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8022940 2023.03.18 MB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8022942 2023.03.18 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8025134 2023.03.18 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8043146 2023.03.18 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8043159 2023.03.18 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8001266 2023.03.14 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8001268 2023.03.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8001267 2023.03.14 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8001270 2023.03.14 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 8001272 2023.03.14 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8001265 2023.03.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8001264 2023.03.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8001271 2023.03.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8001263 2023.03.14 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8001261 2023.03.14 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7999293 2023.03.13 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7985787 2023.03.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 10 7977906 2023.03.09 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7977908 2023.03.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 7977907 2023.03.09 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 7977487 2023.03.09 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7959644 2023.03.05 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 7947788 2023.03.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7947789 2023.03.02 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7947790 2023.03.02 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7947791 2023.03.02 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7947792 2023.03.02 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7947793 2023.03.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 7947794 2023.03.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7947795 2023.03.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7947796 2023.03.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7947797 2023.03.02 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7947798 2023.03.02 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7947799 2023.03.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7947800 2023.03.02 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7943712 2023.03.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7943711 2023.03.01 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7943713 2023.03.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7943710 2023.03.01 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7943709 2023.03.01 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7943708 2023.03.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7943704 2023.03.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7943705 2023.03.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7943703 2023.03.01 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7943706 2023.03.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 7942636 2023.02.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7942637 2023.02.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 44 7942634 2023.02.28 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7942635 2023.02.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 7942632 2023.02.28 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7941016 2023.02.28 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7941018 2023.02.28 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7941017 2023.02.28 PL
pospolity bogatka, Parus major 10 7941015 2023.02.28 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7941013 2023.02.28 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7941014 2023.02.28 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7941012 2023.02.28 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7941010 2023.02.28 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7941011 2023.02.28 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7934576 2023.02.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7934577 2023.02.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7934574 2023.02.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7934575 2023.02.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7932964 2023.02.26 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 7932962 2023.02.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 7932963 2023.02.26 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7932961 2023.02.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7932960 2023.02.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7932958 2023.02.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7932959 2023.02.26 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7932956 2023.02.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7932957 2023.02.26 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 7932955 2023.02.26 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7932954 2023.02.26 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 30 7926869 2023.02.25 WM
pospolity sroka, Pica pica 7 7926870 2023.02.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7926358 2023.02.25 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7926357 2023.02.25 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7926356 2023.02.25 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7926229 2023.02.25 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 7926228 2023.02.25 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 7926226 2023.02.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 60 7926227 2023.02.25 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 7926224 2023.02.25 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 700 7926225 2023.02.25 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7926222 2023.02.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 7926218 2023.02.25 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7926217 2023.02.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7926220 2023.02.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7926221 2023.02.25 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 7926219 2023.02.25 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7926216 2023.02.25 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 7926215 2023.02.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7926213 2023.02.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7926214 2023.02.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7926212 2023.02.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7926211 2023.02.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7926210 2023.02.25 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7926209 2023.02.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7926208 2023.02.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 25 7926207 2023.02.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7919626 2023.02.23 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7919624 2023.02.23 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7919628 2023.02.23 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7919621 2023.02.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7919623 2023.02.23 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7919622 2023.02.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7918341 2023.02.23 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7918340 2023.02.23 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7918338 2023.02.23 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7918337 2023.02.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 7918335 2023.02.23 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7918332 2023.02.23 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7918331 2023.02.23 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 7918330 2023.02.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7918336 2023.02.23 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 7918329 2023.02.23 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7918328 2023.02.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7918339 2023.02.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7918342 2023.02.23 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7918343 2023.02.23 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7918344 2023.02.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7918345 2023.02.23 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7918346 2023.02.23 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7918347 2023.02.23 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 7918348 2023.02.23 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 7918349 2023.02.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7918350 2023.02.23 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7918351 2023.02.23 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 7918352 2023.02.23 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7919625 2023.02.22 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7919627 2023.02.22 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7919629 2023.02.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 10 7919630 2023.02.22 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7905222 2023.02.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 7905223 2023.02.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 7905221 2023.02.19 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7903453 2023.02.18 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7903452 2023.02.18 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7903455 2023.02.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7903456 2023.02.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7901753 2023.02.18 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7903454 2023.02.18 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7900535 2023.02.17 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 7900534 2023.02.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7900539 2023.02.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7900537 2023.02.17 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7900532 2023.02.17 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7900531 2023.02.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7900530 2023.02.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7900533 2023.02.17 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7900529 2023.02.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 300 7900528 2023.02.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7900526 2023.02.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7900525 2023.02.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7900527 2023.02.17 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7900536 2023.02.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7900538 2023.02.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7900540 2023.02.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7900541 2023.02.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7900542 2023.02.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7900543 2023.02.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7900544 2023.02.17 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7900545 2023.02.17 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 60 7900627 2023.02.17 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7900628 2023.02.17 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7900629 2023.02.17 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7891683 2023.02.15 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7891088 2023.02.15 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7891684 2023.02.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7891685 2023.02.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 20 7891686 2023.02.15 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7889675 2023.02.14 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 7887025 2023.02.14 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7887023 2023.02.14 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7887024 2023.02.14 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 7885839 2023.02.13 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7885840 2023.02.13 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7885841 2023.02.13 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 7885331 2023.02.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7885330 2023.02.12 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7885329 2023.02.12 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7885328 2023.02.12 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7872941 2023.02.10 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7872942 2023.02.10 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7871406 2023.02.10 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7871405 2023.02.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7871407 2023.02.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7858872 2023.02.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7858873 2023.02.05 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7858871 2023.02.05 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7858869 2023.02.05 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7858870 2023.02.05 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7858868 2023.02.05 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7858867 2023.02.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7850244 2023.02.04 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7850179 2023.02.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7850178 2023.02.04 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7850175 2023.02.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7850177 2023.02.04 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 7850174 2023.02.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7850176 2023.02.04 WM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7849370 2023.02.04 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7852568 2023.02.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 40 7852569 2023.02.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7852570 2023.02.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 32 7852571 2023.02.04 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7852688 2023.02.04 WM
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7846906 2023.02.03 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7845189 2023.02.02 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7845191 2023.02.02 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7845190 2023.02.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7844906 2023.02.02 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7844902 2023.02.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7844901 2023.02.02 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7844903 2023.02.02 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7844899 2023.02.02 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7844900 2023.02.02 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7840978 2023.01.31 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7840739 2023.01.31 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7840738 2023.01.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7840736 2023.01.31 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7840735 2023.01.31 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7840737 2023.01.31 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7840734 2023.01.31 PL
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 1 7837577 2023.01.29 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7837583 2023.01.29 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7837582 2023.01.29 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1000 7832677 2023.01.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7832296 2023.01.29 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7831373 2023.01.28 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7831372 2023.01.28 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7831378 2023.01.28 MB
rzadki alka, Alca torda 7 7831381 2023.01.28 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 7831376 2023.01.28 MB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7831482 2023.01.28 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 7831374 2023.01.28 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 7825249 2023.01.27 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 7825251 2023.01.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7825245 2023.01.27 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7825244 2023.01.27 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7825243 2023.01.27 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 200 7825242 2023.01.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7825232 2023.01.27 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7818114 2023.01.25 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7816440 2023.01.24 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7815682 2023.01.24 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7812777 2023.01.23 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7807597 2023.01.22 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7807595 2023.01.22 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 400 7807596 2023.01.22 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 7807497 2023.01.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7807498 2023.01.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7807496 2023.01.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7807405 2023.01.22 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7807406 2023.01.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7807404 2023.01.22 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7807403 2023.01.22 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7807400 2023.01.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7807399 2023.01.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7807402 2023.01.22 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7807398 2023.01.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 7807163 2023.01.22 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7807165 2023.01.22 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 7807164 2023.01.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7807162 2023.01.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 15 7807158 2023.01.22 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7807161 2023.01.22 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7807159 2023.01.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7807157 2023.01.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7807160 2023.01.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7807156 2023.01.22 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7807099 2023.01.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7807098 2023.01.22 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7807097 2023.01.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7807096 2023.01.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7807095 2023.01.22 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 7802804 2023.01.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7802805 2023.01.20 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7802807 2023.01.20 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7802808 2023.01.20 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7802809 2023.01.20 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7802810 2023.01.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 7802811 2023.01.20 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7802813 2023.01.20 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 80 7802814 2023.01.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 7802815 2023.01.20 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7789102 2023.01.16 PL
pospolity bogatka, Parus major 3 7784587 2023.01.15 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7784585 2023.01.15 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 7784163 2023.01.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7784121 2023.01.15 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7784049 2023.01.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7783948 2023.01.15 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7783949 2023.01.15 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7783947 2023.01.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7783945 2023.01.15 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 7783946 2023.01.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 7784586 2023.01.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7784972 2023.01.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7785031 2023.01.14 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7783893 2023.01.14 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7784971 2023.01.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7784974 2023.01.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7783890 2023.01.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 7785028 2023.01.14 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7784995 2023.01.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7784990 2023.01.14 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7783892 2023.01.14 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7783891 2023.01.14 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7783889 2023.01.14 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7784992 2023.01.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7784969 2023.01.14 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7785043 2023.01.14 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7776827 2023.01.14 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7776826 2023.01.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7776825 2023.01.14 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 7776824 2023.01.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7776823 2023.01.14 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7775488 2023.01.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7775483 2023.01.14 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7776828 2023.01.14 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7775485 2023.01.14 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7775484 2023.01.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7775464 2023.01.14 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7775463 2023.01.14 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7775487 2023.01.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7775486 2023.01.14 PL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7771121 2023.01.12 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7771330 2023.01.12 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7771329 2023.01.12 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7770331 2023.01.12 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7770330 2023.01.12 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7770333 2023.01.12 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7770332 2023.01.12 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7771350 2023.01.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7769892 2023.01.12 WM
pospolity łyska, Fulica atra 7 7769893 2023.01.12 WM
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7769891 2023.01.12 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7767886 2023.01.11 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7767887 2023.01.11 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7767885 2023.01.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 7767884 2023.01.11 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7766046 2023.01.10 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7766047 2023.01.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 7766048 2023.01.10 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7762383 2023.01.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7762381 2023.01.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7762384 2023.01.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7762380 2023.01.09 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7762382 2023.01.09 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7762379 2023.01.09 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 7760367 2023.01.08 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7760369 2023.01.08 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7760370 2023.01.08 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 40 7760368 2023.01.08 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7756534 2023.01.08 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7756533 2023.01.08 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 7756532 2023.01.08 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7756531 2023.01.08 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7756195 2023.01.08 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7756154 2023.01.08 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7756087 2023.01.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7756030 2023.01.08 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 7756031 2023.01.08 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7756026 2023.01.08 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7755848 2023.01.08 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 7755675 2023.01.08 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7755674 2023.01.08 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7760952 2023.01.08 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 7753258 2023.01.07 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7753256 2023.01.07 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7751220 2023.01.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7751221 2023.01.07 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7751222 2023.01.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7751218 2023.01.07 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendro