DRUŻYNA

Drużyna: CRANE. Obserwator: Oliwier Myka

Liczba gatunków: 270

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 148 2449 83 83 0 15 31 37
2 52 1374 94 33 1 13 10 9
3 134 4388 137 80 0 26 34 20
4 135 253 187 98 0 36 43 19
5 224 665 226 120 0 44 55 21
6 103 275 230 61 1 26 26 8
7 165 976 234 78 1 24 42 11
8 187 1626 240 80 3 32 33 12
9 155 2014 247 71 1 29 30 11
10 407 6193 266 135 8 44 46 37
11 623 12388 268 73 2 22 27 22
12 119 4548 270 35 0 9 14 12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 9307402 2023.12.31 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9305230 2023.12.30 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9282007 2023.12.20 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9281981 2023.12.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9281982 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9281980 2023.12.20 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9281955 2023.12.20 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 23 9281953 2023.12.20 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9281954 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 9281951 2023.12.20 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9281952 2023.12.20 PL
pospolity łyska, Fulica atra 180 9281949 2023.12.20 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9281950 2023.12.20 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9281933 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9281930 2023.12.20 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9281931 2023.12.20 PL
pospolity łyska, Fulica atra 35 9281932 2023.12.20 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9281928 2023.12.20 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9281927 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9281929 2023.12.20 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9281926 2023.12.20 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9281925 2023.12.20 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9281832 2023.12.20 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9281831 2023.12.20 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 74 9281833 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9281830 2023.12.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9281829 2023.12.20 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9281827 2023.12.20 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9281828 2023.12.20 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9281826 2023.12.20 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9281825 2023.12.20 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9281823 2023.12.20 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 31 9281824 2023.12.20 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9281764 2023.12.20 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9281762 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9281760 2023.12.20 PL
pospolity łyska, Fulica atra 140 9281763 2023.12.20 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 9281758 2023.12.20 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9281761 2023.12.20 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 310 9281756 2023.12.20 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9281754 2023.12.20 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 9281757 2023.12.20 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9281755 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 45 9281759 2023.12.20 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9281752 2023.12.20 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9281753 2023.12.20 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9281748 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 9281751 2023.12.20 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 9281750 2023.12.20 PL
pospolity łyska, Fulica atra 650 9281749 2023.12.20 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9281566 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 9281567 2023.12.20 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9281518 2023.12.20 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9281519 2023.12.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9281520 2023.12.20 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9281517 2023.12.20 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9281522 2023.12.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9281521 2023.12.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9281516 2023.12.20 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 45 9280322 2023.12.19 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9280140 2023.12.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9279928 2023.12.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9279929 2023.12.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9279927 2023.12.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9279926 2023.12.19 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9279925 2023.12.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 7 9279898 2023.12.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9279900 2023.12.19 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9279896 2023.12.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 37 9279897 2023.12.19 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9279899 2023.12.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9279809 2023.12.19 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9279810 2023.12.19 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9279811 2023.12.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9279807 2023.12.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9279805 2023.12.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9279806 2023.12.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9279804 2023.12.19 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9279634 2023.12.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 9279633 2023.12.19 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9279632 2023.12.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9279631 2023.12.19 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9279630 2023.12.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9279629 2023.12.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9279628 2023.12.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9279506 2023.12.19 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9279505 2023.12.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 9279504 2023.12.19 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9279503 2023.12.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 9279502 2023.12.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9279501 2023.12.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9279500 2023.12.19 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9279499 2023.12.19 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9279498 2023.12.19 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9267367 2023.12.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9266987 2023.12.14 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 300 9253418 2023.12.09 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9245863 2023.12.06 PL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9240097 2023.12.04 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9240094 2023.12.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9240098 2023.12.04 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9240096 2023.12.04 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9236665 2023.12.03 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9233722 2023.12.02 PL
pospolity łyska, Fulica atra 180 9233723 2023.12.02 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9233720 2023.12.02 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9233717 2023.12.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9233721 2023.12.02 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9233718 2023.12.02 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 65 9233719 2023.12.02 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9233716 2023.12.02 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9233714 2023.12.02 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9233713 2023.12.02 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9233715 2023.12.02 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9230815 2023.12.01 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9230814 2023.12.01 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9230813 2023.12.01 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9230812 2023.12.01 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9230811 2023.12.01 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 58 9228813 2023.11.30 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9228780 2023.11.30 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9228779 2023.11.30 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9228232 2023.11.30 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9223366 2023.11.28 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9223365 2023.11.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9223362 2023.11.28 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9223358 2023.11.28 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9223360 2023.11.28 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9223361 2023.11.28 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9223357 2023.11.28 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9223356 2023.11.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9223359 2023.11.28 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9223354 2023.11.28 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9223355 2023.11.28 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 33 9223352 2023.11.28 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9223353 2023.11.28 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9223350 2023.11.28 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9223349 2023.11.28 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9223351 2023.11.28 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 9222845 2023.11.28 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9222844 2023.11.28 PL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 39 9222843 2023.11.28 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 75 9221305 2023.11.27 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9221188 2023.11.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9221187 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 9221186 2023.11.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 60 9221185 2023.11.27 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9220908 2023.11.27 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9220828 2023.11.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9220802 2023.11.27 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9220800 2023.11.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9220801 2023.11.27 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9220799 2023.11.27 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9220795 2023.11.27 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9220796 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9220798 2023.11.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 46 9220797 2023.11.27 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 45 9220758 2023.11.27 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9220756 2023.11.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9220755 2023.11.27 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9220754 2023.11.27 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9220701 2023.11.27 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 85 9220691 2023.11.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 9220690 2023.11.27 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9220689 2023.11.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9220688 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 9220687 2023.11.27 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 440 9220686 2023.11.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9220684 2023.11.27 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9220685 2023.11.27 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9220681 2023.11.27 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 79 9220682 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9220683 2023.11.27 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 9220680 2023.11.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9220473 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9220474 2023.11.27 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9220472 2023.11.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 32 9220470 2023.11.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 130 9220468 2023.11.27 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 65 9220467 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9220469 2023.11.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9220466 2023.11.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9220465 2023.11.27 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 9220371 2023.11.27 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9220372 2023.11.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9220370 2023.11.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9220369 2023.11.27 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9220367 2023.11.27 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9220366 2023.11.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9220368 2023.11.27 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9212607 2023.11.25 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9212031 2023.11.25 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9212005 2023.11.25 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9212004 2023.11.25 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9212006 2023.11.25 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9211930 2023.11.25 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9211926 2023.11.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9211928 2023.11.25 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 9211927 2023.11.25 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9211924 2023.11.25 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9211929 2023.11.25 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9211925 2023.11.25 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9211923 2023.11.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9211921 2023.11.25 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9211922 2023.11.25 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9211920 2023.11.25 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9211919 2023.11.25 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9211918 2023.11.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9211917 2023.11.25 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9211916 2023.11.25 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 9211914 2023.11.25 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9211915 2023.11.25 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9211457 2023.11.25 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9211473 2023.11.25 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9211472 2023.11.25 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9211471 2023.11.25 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9211470 2023.11.25 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9211469 2023.11.25 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9211468 2023.11.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9211467 2023.11.25 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9211466 2023.11.25 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9211465 2023.11.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9211464 2023.11.25 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9211463 2023.11.25 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9211461 2023.11.25 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 27 9211460 2023.11.25 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 7 9211459 2023.11.25 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9211458 2023.11.25 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9211317 2023.11.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9210334 2023.11.24 PL
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9210332 2023.11.24 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 9210331 2023.11.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9210333 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9210330 2023.11.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 9210328 2023.11.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9210329 2023.11.24 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9210191 2023.11.24 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9210192 2023.11.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9210190 2023.11.24 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9210189 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9210188 2023.11.24 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9210186 2023.11.24 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9210185 2023.11.24 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 9210187 2023.11.24 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9210132 2023.11.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 60 9210148 2023.11.24 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9210147 2023.11.24 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9210146 2023.11.24 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9210144 2023.11.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9210143 2023.11.24 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9210145 2023.11.24 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9210138 2023.11.24 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9210139 2023.11.24 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 75 9210142 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9210137 2023.11.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 9210141 2023.11.24 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9210134 2023.11.24 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9210136 2023.11.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9210140 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9210133 2023.11.24 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9209827 2023.11.24 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 31 9209825 2023.11.24 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9209826 2023.11.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9209824 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9209823 2023.11.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9209821 2023.11.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9209822 2023.11.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9209714 2023.11.24 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9209715 2023.11.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9209716 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9209711 2023.11.24 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9209713 2023.11.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9209712 2023.11.24 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9209709 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 9209710 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9209708 2023.11.24 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9209577 2023.11.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9209575 2023.11.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 9209576 2023.11.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9209574 2023.11.24 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 41 9209572 2023.11.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9209571 2023.11.24 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9209570 2023.11.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9209569 2023.11.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9209567 2023.11.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9209573 2023.11.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 9209568 2023.11.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9209506 2023.11.24 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9206724 2023.11.22 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9206725 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9206723 2023.11.22 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9206386 2023.11.22 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 114 9206385 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9206387 2023.11.22 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 41 9206384 2023.11.22 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9206383 2023.11.22 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9206402 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9206401 2023.11.22 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9206400 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9206399 2023.11.22 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9206397 2023.11.22 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9206398 2023.11.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9206396 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9206394 2023.11.22 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9206393 2023.11.22 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9206392 2023.11.22 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9206395 2023.11.22 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9206403 2023.11.22 PL
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9206391 2023.11.22 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9206390 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 9206389 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 9206388 2023.11.22 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9206382 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9206380 2023.11.22 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9206381 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9206379 2023.11.22 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9206378 2023.11.22 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9206377 2023.11.22 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9206376 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9206374 2023.11.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9206375 2023.11.22 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9206371 2023.11.22 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9206372 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9206373 2023.11.22 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 77 9206369 2023.11.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9206368 2023.11.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9206370 2023.11.22 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9206367 2023.11.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9205313 2023.11.22 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 90 9204938 2023.11.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9204271 2023.11.21 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9204269 2023.11.21 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9204268 2023.11.21 PL
pospolity łyska, Fulica atra 40 9204270 2023.11.21 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9204266 2023.11.21 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9204267 2023.11.21 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9204263 2023.11.21 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 48 9204265 2023.11.21 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 29 9204264 2023.11.21 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9204260 2023.11.21 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9204261 2023.11.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9204259 2023.11.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9204262 2023.11.21 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 9204258 2023.11.21 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9201874 2023.11.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9199830 2023.11.19 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 9199527 2023.11.19 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9199510 2023.11.19 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9199509 2023.11.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 402 9199508 2023.11.19 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9199506 2023.11.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 160 9199507 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9199512 2023.11.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9199504 2023.11.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 9199502 2023.11.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9199488 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 9199487 2023.11.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 38 9199485 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 9199484 2023.11.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 9199483 2023.11.19 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9199482 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9199486 2023.11.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9199479 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 9199481 2023.11.19 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9199478 2023.11.19 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9199477 2023.11.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9199476 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9199475 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9199480 2023.11.19 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9199474 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9199473 2023.11.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 17 9199454 2023.11.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9199455 2023.11.19 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9199452 2023.11.19 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9199453 2023.11.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9199451 2023.11.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 9199449 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9199444 2023.11.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9199447 2023.11.19 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9199448 2023.11.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9199445 2023.11.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 9199441 2023.11.19 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 9199442 2023.11.19 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9199446 2023.11.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 100 9199443 2023.11.19 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9199440 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9199511 2023.11.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9199505 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 83 9199500 2023.11.19 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9199503 2023.11.19 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9199499 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9199498 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9199497 2023.11.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 9199496 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9199495 2023.11.19 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 9199494 2023.11.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9199492 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9199491 2023.11.19 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9199490 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9199438 2023.11.19 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9199439 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9199434 2023.11.19 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9199432 2023.11.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 9199433 2023.11.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9199431 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9199436 2023.11.19 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9199429 2023.11.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9199430 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9199435 2023.11.19 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9199437 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9199428 2023.11.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9199427 2023.11.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 50 9199426 2023.11.19 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9199425 2023.11.19 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9199424 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9199471 2023.11.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9199470 2023.11.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 160 9199469 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9199466 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9199467 2023.11.19 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9199465 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9199463 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9199462 2023.11.19 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9199464 2023.11.19 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9199458 2023.11.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9199460 2023.11.19 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9199459 2023.11.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9199457 2023.11.19 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9199456 2023.11.19 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 55 9194714 2023.11.18 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9193730 2023.11.18 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9193266 2023.11.18 PL
pospolity łyska, Fulica atra 35 9192098 2023.11.17 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9192097 2023.11.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 53 9192095 2023.11.17 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 43 9192093 2023.11.17 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9192096 2023.11.17 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 9192094 2023.11.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9192092 2023.11.17 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9192091 2023.11.17 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9190000 2023.11.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9190001 2023.11.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9189895 2023.11.16 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 9189857 2023.11.16 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9189860 2023.11.16 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9189859 2023.11.16 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9189861 2023.11.16 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9189858 2023.11.16 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9189856 2023.11.16 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9189862 2023.11.16 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9189853 2023.11.16 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9189855 2023.11.16 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9189854 2023.11.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9189849 2023.11.16 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9189852 2023.11.16 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9189850 2023.11.16 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9189847 2023.11.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 9189848 2023.11.16 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9189846 2023.11.16 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9189851 2023.11.16 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9189843 2023.11.16 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9189845 2023.11.16 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9189844 2023.11.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9189840 2023.11.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9189841 2023.11.16 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9189837 2023.11.16 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9189839 2023.11.16 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9189836 2023.11.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9189838 2023.11.16 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9189833 2023.11.16 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9189835 2023.11.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9189832 2023.11.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9189831 2023.11.16 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9189834 2023.11.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9189829 2023.11.16 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9189826 2023.11.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9189830 2023.11.16 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9189828 2023.11.16 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9189825 2023.11.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9189827 2023.11.16 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 75 9189824 2023.11.16 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9187901 2023.11.15 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9187847 2023.11.15 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9187846 2023.11.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9187843 2023.11.15 PL
pospolity łyska, Fulica atra 47 9187841 2023.11.15 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9187842 2023.11.15 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 9187844 2023.11.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 9187838 2023.11.15 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 37 9187839 2023.11.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9187837 2023.11.15 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 36 9187840 2023.11.15 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9187836 2023.11.15 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 9187845 2023.11.15 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 9187835 2023.11.15 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9187834 2023.11.15 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 63 9187833 2023.11.15 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 139 9187832 2023.11.15 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9187831 2023.11.15 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 35 9187830 2023.11.15 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9184868 2023.11.13 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9180606 2023.11.12 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9180603 2023.11.12 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9180604 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9180605 2023.11.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 9180602 2023.11.12 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9180634 2023.11.12 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9180632 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9180629 2023.11.12 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9180628 2023.11.12 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 6 9180624 2023.11.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 9180625 2023.11.12 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 9180621 2023.11.12 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9180618 2023.11.12 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 9180615 2023.11.12 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9180616 2023.11.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 34 9180611 2023.11.12 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 41 9180613 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 9180608 2023.11.12 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 9180637 2023.11.12 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 9180635 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9180636 2023.11.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9180638 2023.11.12 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9180631 2023.11.12 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 45 9180627 2023.11.12 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9180626 2023.11.12 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9180633 2023.11.12 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9180622 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9180623 2023.11.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9180620 2023.11.12 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9180619 2023.11.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9180617 2023.11.12 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9180612 2023.11.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9180610 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 9180609 2023.11.12 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9180584 2023.11.12 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9180582 2023.11.12 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9180580 2023.11.12 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9180579 2023.11.12 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9180578 2023.11.12 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9180581 2023.11.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 9180574 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9180577 2023.11.12 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9180576 2023.11.12 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 9180575 2023.11.12 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9180573 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9180572 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9180571 2023.11.12 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9180570 2023.11.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9180569 2023.11.12 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9180598 2023.11.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9180600 2023.11.12 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9180599 2023.11.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9180596 2023.11.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9180595 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9180594 2023.11.12 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9180597 2023.11.12 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9180592 2023.11.12 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9180591 2023.11.12 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9180593 2023.11.12 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9180589 2023.11.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9180590 2023.11.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9180587 2023.11.12 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9180586 2023.11.12 PL
pospolity łyska, Fulica atra 30 9180585 2023.11.12 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9180568 2023.11.12 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9180565 2023.11.12 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9180564 2023.11.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9180567 2023.11.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9180561 2023.11.12 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9180562 2023.11.12 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9180556 2023.11.12 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9180558 2023.11.12 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9180559 2023.11.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9180557 2023.11.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9180555 2023.11.12 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9180563 2023.11.12 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9180554 2023.11.12 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9180553 2023.11.12 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 9180560 2023.11.12 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9171155 2023.11.10 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9172079 2023.11.10 PL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 6 9171057 2023.11.10 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9170791 2023.11.10 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9171053 2023.11.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 9170788 2023.11.10 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9165950 2023.11.08 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9165951 2023.11.08 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9165949 2023.11.08 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9165946 2023.11.08 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9165947 2023.11.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9165948 2023.11.08 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 56 9165945 2023.11.08 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9165942 2023.11.08 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9165941 2023.11.08 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 9165939 2023.11.08 PL
pospolity łyska, Fulica atra 46 9165940 2023.11.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 9165943 2023.11.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9165944 2023.11.08 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9165938 2023.11.08 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9163365 2023.11.07 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9163366 2023.11.07 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9163363 2023.11.07 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9163364 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9163362 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9163361 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9163283 2023.11.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 80 9163282 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9163278 2023.11.07 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9163280 2023.11.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 60 9163279 2023.11.07 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9163281 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9163277 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9163276 2023.11.07 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9163105 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9163104 2023.11.07 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9163103 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 9163102 2023.11.07 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9163101 2023.11.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9163048 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9163047 2023.11.07 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 9163046 2023.11.07 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9163045 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9163044 2023.11.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 30 9163043 2023.11.07 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9162810 2023.11.07 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9162809 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9162807 2023.11.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9162808 2023.11.07 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9162806 2023.11.07 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9162805 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9162804 2023.11.07 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9162778 2023.11.07 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9162781 2023.11.07 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9162780 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9162779 2023.11.07 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9162774 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9162773 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9162693 2023.11.07 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9162690 2023.11.07 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9162691 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 41 9162692 2023.11.07 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9162689 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9162639 2023.11.07 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9162638 2023.11.07 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9162637 2023.11.07 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9162636 2023.11.07 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9162635 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9162634 2023.11.07 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9162632 2023.11.07 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9162633 2023.11.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 90 9162423 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9162422 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9162421 2023.11.07 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 210 9162420 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9162419 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9162418 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9162417 2023.11.07 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9162416 2023.11.07 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9162347 2023.11.07 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9162345 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9162346 2023.11.07 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9162344 2023.11.07 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9162343 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9162342 2023.11.07 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 9162341 2023.11.07 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9162135 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9162134 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9162133 2023.11.07 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9162152 2023.11.07 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9162151 2023.11.07 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9162148 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9162150 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9162149 2023.11.07 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9162146 2023.11.07 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9162145 2023.11.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9162144 2023.11.07 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9162143 2023.11.07 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9162141 2023.11.07 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9162140 2023.11.07 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 75 9162138 2023.11.07 PL
pospolity łyska, Fulica atra 110 9162139 2023.11.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9162142 2023.11.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9162137 2023.11.07 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9158091 2023.11.05 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9158092 2023.11.05 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9158095 2023.11.05 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9158094 2023.11.05 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9158093 2023.11.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 9158090 2023.11.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9158089 2023.11.05 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 8 9158087 2023.11.05 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9158088 2023.11.05 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9158085 2023.11.05 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9158086 2023.11.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9157321 2023.11.05 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9156908 2023.11.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9156910 2023.11.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9156912 2023.11.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9156911 2023.11.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9156909 2023.11.05 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 9156905 2023.11.05 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9156906 2023.11.05 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 36 9156904 2023.11.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 9156091 2023.11.05 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9156088 2023.11.05 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9156090 2023.11.05 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9156089 2023.11.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 16 9155925 2023.11.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 92 9154368 2023.11.05 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9154369 2023.11.05 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9154367 2023.11.05 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9150997 2023.11.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9150998 2023.11.04 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 190 9150999 2023.11.04 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9150996 2023.11.04 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9148209 2023.11.03 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9148212 2023.11.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9148210 2023.11.03 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9148211 2023.11.03 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9146841 2023.11.03 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9146840 2023.11.03 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9146839 2023.11.03 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9146838 2023.11.03 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9146837 2023.11.03 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 49 9146836 2023.11.03 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9146835 2023.11.03 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9146834 2023.11.03 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9146833 2023.11.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9146832 2023.11.03 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 45 9146831 2023.11.03 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 81 9146830 2023.11.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 38 9146829 2023.11.03 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9144858 2023.11.02 PL
pospolity kruk, Corvus corax 21 9144857 2023.11.02 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9144856 2023.11.02 PL
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9144855 2023.11.02 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9144859 2023.11.02 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9140792 2023.11.01 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 9140760 2023.11.01 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9140759 2023.11.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9140761 2023.11.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9138674 2023.10.31 PL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9138673 2023.10.31 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9138258 2023.10.31 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 9135344 2023.10.30 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9135343 2023.10.30 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9135341 2023.10.30 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9131474 2023.10.29 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 9131473 2023.10.29 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9131472 2023.10.29 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9131471 2023.10.29 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9128156 2023.10.29 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9124224 2023.10.28 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9122982 2023.10.27 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9122980 2023.10.27 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9122981 2023.10.27 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9120058 2023.10.26 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9120059 2023.10.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9120057 2023.10.26 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9120055 2023.10.26 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 9120054 2023.10.26 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9120052 2023.10.26 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9120053 2023.10.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 9120051 2023.10.26 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 9120050 2023.10.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9120056 2023.10.26 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9120048 2023.10.26 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 61 9120047 2023.10.26 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9120049 2023.10.26 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9120046 2023.10.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 9120045 2023.10.26 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 9120043 2023.10.26 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9120042 2023.10.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9120044 2023.10.26 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 16 9120041 2023.10.26 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 9120039 2023.10.26 PL
pospolity łyska, Fulica atra 30 9120040 2023.10.26 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9120035 2023.10.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9120037 2023.10.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 63 9120036 2023.10.26 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9120038 2023.10.26 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 41 9120034 2023.10.26 PL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9117934 2023.10.24 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 9 9117932 2023.10.24 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 9117935 2023.10.23 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9117937 2023.10.23 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9105903 2023.10.21 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9105902 2023.10.21 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9105901 2023.10.21 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9105900 2023.10.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9105919 2023.10.21 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9105916 2023.10.21 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9105918 2023.10.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9105917 2023.10.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9105915 2023.10.21 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9105913 2023.10.21 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 9105912 2023.10.21 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9105914 2023.10.21 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9105911 2023.10.21 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 9105908 2023.10.21 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9105909 2023.10.21 PL
pospolity łyska, Fulica atra 57 9105910 2023.10.21 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 63 9105907 2023.10.21 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9105906 2023.10.21 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9105905 2023.10.21 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9105904 2023.10.21 PL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9099466 2023.10.19 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9099399 2023.10.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9099398 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9099397 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9099396 2023.10.19 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9099395 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9099394 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9099393 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 9099392 2023.10.19 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9099391 2023.10.19 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9099390 2023.10.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9099388 2023.10.19 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9099387 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9099386 2023.10.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9099385 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 9099384 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9099382 2023.10.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9099381 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9099380 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9099379 2023.10.19 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9099377 2023.10.19 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9099376 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9099375 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 5 9099374 2023.10.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9099373 2023.10.19 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9099372 2023.10.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9099371 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 9099370 2023.10.19 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9099369 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 6 9099368 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 11 9099366 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9099364 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9099362 2023.10.19 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9099361 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9099360 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 7 9099358 2023.10.19 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9099357 2023.10.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9099356 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9099355 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 9099354 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9099353 2023.10.19 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9099352 2023.10.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9099351 2023.10.19 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9099350 2023.10.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9099349 2023.10.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9099348 2023.10.19 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9099347 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9099346 2023.10.19 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9099345 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 9099344 2023.10.19 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 13 9099465 2023.10.18 MB
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9099468 2023.10.18 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9099471 2023.10.18 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9099469 2023.10.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9085539 2023.10.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9085538 2023.10.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 9085537 2023.10.15 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9085445 2023.10.15 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9085414 2023.10.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9085415 2023.10.15 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9085416 2023.10.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9085413 2023.10.15 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9085180 2023.10.15 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 13 9085179 2023.10.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9085181 2023.10.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9085178 2023.10.15 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9084802 2023.10.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9084803 2023.10.15 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9084804 2023.10.15 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9083603 2023.10.15 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9083602 2023.10.15 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9083601 2023.10.15 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9083600 2023.10.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9083535 2023.10.15 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9083532 2023.10.15 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9083533 2023.10.15 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 9083534 2023.10.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9083476 2023.10.15 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9083474 2023.10.15 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9083475 2023.10.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9083473 2023.10.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9083472 2023.10.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9083471 2023.10.15 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 38 9083470 2023.10.15 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9083469 2023.10.15 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9083468 2023.10.15 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9083467 2023.10.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9079059 2023.10.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9079058 2023.10.14 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9079057 2023.10.14 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9079056 2023.10.14 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9079055 2023.10.14 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 65 9079054 2023.10.14 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9079053 2023.10.14 PL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9078788 2023.10.14 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9076239 2023.10.13 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9076000 2023.10.13 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9075998 2023.10.13 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9075999 2023.10.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9075997 2023.10.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 9075996 2023.10.13 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 9075995 2023.10.13 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 154 9075993 2023.10.13 PL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9075994 2023.10.13 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 9075992 2023.10.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9075991 2023.10.13 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 9075990 2023.10.13 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9075989 2023.10.13 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9075988 2023.10.13 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9075987 2023.10.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 9075984 2023.10.13 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9075985 2023.10.13 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 9075986 2023.10.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9075982 2023.10.13 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9075981 2023.10.13 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9075980 2023.10.13 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9075979 2023.10.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9075978 2023.10.13 PL