DRUŻYNA

Drużyna: Magda & Paweł M. Obserwator: Paweł Mrówka

Liczba gatunków: 185

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 111 7416 61 61 2 5 18 36
2 33 1208 71 30 0 4 7 19
3 133 3439 101 76 0 10 30 36
4 147 1359 142 77 0 14 37 26
5 256 1131 179 128 1 25 57 45
6 29 53 185 24 1 5 14 4
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8596361 2023.06.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8596070 2023.06.05 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8596069 2023.06.05 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8596068 2023.06.05 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8596005 2023.06.05 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8595724 2023.06.05 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8595723 2023.06.05 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8595347 2023.06.05 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8595287 2023.06.05 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8595286 2023.06.05 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8595285 2023.06.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8595185 2023.06.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8595182 2023.06.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8595183 2023.06.05 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8595184 2023.06.05 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8595181 2023.06.05 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8595180 2023.06.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8595179 2023.06.05 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 8594378 2023.06.04 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8593482 2023.06.04 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 6 8591664 2023.06.04 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 3 8594713 2023.06.04 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8584094 2023.06.03 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 4 8585767 2023.06.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8577597 2023.06.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8577596 2023.06.02 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8577595 2023.06.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8577594 2023.06.02 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8571624 2023.06.01 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8563570 2023.05.30 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8557054 2023.05.29 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8554934 2023.05.29 ŚL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8552704 2023.05.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8552601 2023.05.26 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8552600 2023.05.26 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8552599 2023.05.26 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8506204 2023.05.21 OP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8503830 2023.05.21 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8502592 2023.05.21 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8501370 2023.05.21 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8501369 2023.05.21 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8501368 2023.05.21 OP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8501367 2023.05.21 OP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8506155 2023.05.21 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 150 8495384 2023.05.20 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8493243 2023.05.20 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8493244 2023.05.20 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8493241 2023.05.20 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8493242 2023.05.20 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 8492028 2023.05.20 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8445628 2023.05.13 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8445414 2023.05.13 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8445191 2023.05.13 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8445168 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8445167 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8445166 2023.05.13 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8444466 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8444465 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8444464 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8443580 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8443261 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8443260 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8443259 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8443258 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8443257 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8443256 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8443255 2023.05.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8442318 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8442319 2023.05.13 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8441824 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8441728 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8441729 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8441716 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8441715 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8441714 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8441713 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8441712 2023.05.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8441711 2023.05.13 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8441710 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8441709 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8439435 2023.05.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8439434 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8439120 2023.05.13 ŚL
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8439119 2023.05.13 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8438909 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8438910 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 8438913 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8438911 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8438912 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8438906 2023.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8438907 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8438903 2023.05.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8438908 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8438905 2023.05.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8438904 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8438113 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8438112 2023.05.13 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8438111 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8438110 2023.05.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 8438109 2023.05.13 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8438041 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8437961 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8437541 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8437540 2023.05.13 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8437539 2023.05.13 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8437538 2023.05.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8437413 2023.05.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8437412 2023.05.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8436701 2023.05.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8436700 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8436698 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8436702 2023.05.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8436699 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8436522 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8436521 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8436471 2023.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8436470 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8436469 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8436468 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8436467 2023.05.13 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8436466 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8436465 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8436464 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8436463 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8436462 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8436461 2023.05.13 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8436460 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8436459 2023.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8436458 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8436457 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8436456 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8436455 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8436454 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8436453 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8436452 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8436451 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8436450 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8436449 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8436448 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8436447 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8436446 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8436445 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8436444 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8436443 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8436442 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8436441 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8436440 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8436439 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8436438 2023.05.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8436081 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8436082 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8436080 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8436079 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8436078 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8436077 2023.05.13 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8435986 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8435989 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8435987 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8435988 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8435985 2023.05.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8435984 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8435983 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8435982 2023.05.13 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8435967 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8435968 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8435966 2023.05.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8435965 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8435914 2023.05.13 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8466884 2023.05.13 ŚL
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8466881 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8448251 2023.05.13 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8447857 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8447693 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8447237 2023.05.13 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8447236 2023.05.13 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8438108 2023.05.13 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 2 8426263 2023.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8413741 2023.05.09 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8413742 2023.05.09 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8397666 2023.05.07 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8397667 2023.05.07 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8394316 2023.05.06 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8393924 2023.05.06 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8393752 2023.05.06 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8393753 2023.05.06 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8393138 2023.05.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8393140 2023.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8393139 2023.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8393134 2023.05.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8393135 2023.05.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8393133 2023.05.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8393136 2023.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8393132 2023.05.06 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 50 8393131 2023.05.06 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8393130 2023.05.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8387825 2023.05.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8381540 2023.05.05 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8381539 2023.05.05 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8373429 2023.05.04 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8373430 2023.05.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8373427 2023.05.04 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8373426 2023.05.04 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8373425 2023.05.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8373428 2023.05.04 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8373424 2023.05.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8373264 2023.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8373263 2023.05.04 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8373255 2023.05.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8373256 2023.05.04 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8373254 2023.05.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8373257 2023.05.04 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8373043 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8373044 2023.05.04 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8373042 2023.05.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8372960 2023.05.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8372959 2023.05.04 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8372955 2023.05.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8372956 2023.05.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8372954 2023.05.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8372953 2023.05.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8372952 2023.05.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8372951 2023.05.04 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8372949 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8372948 2023.05.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8372950 2023.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8372947 2023.05.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8372946 2023.05.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8372803 2023.05.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8372804 2023.05.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8372802 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8372801 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8372799 2023.05.04 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8372800 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8372798 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8372797 2023.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8372747 2023.05.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8372745 2023.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8372746 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8372744 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8372743 2023.05.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8372742 2023.05.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8361252 2023.05.03 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8361250 2023.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8361248 2023.05.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8361251 2023.05.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8361249 2023.05.03 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8360564 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8360565 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8360563 2023.05.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8360557 2023.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8360558 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8360559 2023.05.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8360556 2023.05.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8360555 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8360560 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8360541 2023.05.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8360540 2023.05.03 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8360539 2023.05.03 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8360538 2023.05.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8360489 2023.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 8360488 2023.05.03 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8357709 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8357707 2023.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8357706 2023.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8357705 2023.05.02 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8357647 2023.05.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8357648 2023.05.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 400 8357645 2023.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8357643 2023.05.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8357649 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8357644 2023.05.02 ŚL
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8358403 2023.05.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8352704 2023.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8357708 2023.05.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8343437 2023.05.01 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8343123 2023.05.01 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8342942 2023.05.01 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8342929 2023.05.01 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8342794 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8344826 2023.05.01 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8342039 2023.05.01 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8342041 2023.05.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8342042 2023.05.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8342040 2023.05.01 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8342038 2023.05.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8331450 2023.04.30 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8331448 2023.04.30 OP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8331447 2023.04.30 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8331449 2023.04.30 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8330282 2023.04.30 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8329301 2023.04.30 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8329300 2023.04.30 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8318535 2023.04.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8304793 2023.04.27 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8296824 2023.04.25 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8296823 2023.04.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8298201 2023.04.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8298199 2023.04.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8298200 2023.04.25 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8298198 2023.04.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8296330 2023.04.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8296329 2023.04.25 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8296118 2023.04.25 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8296114 2023.04.25 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8294627 2023.04.24 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8294400 2023.04.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8294049 2023.04.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8293143 2023.04.24 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8293138 2023.04.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8293135 2023.04.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8293145 2023.04.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8293136 2023.04.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8293139 2023.04.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8293141 2023.04.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 53 8293137 2023.04.24 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8293133 2023.04.24 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8293134 2023.04.24 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 8293144 2023.04.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8293140 2023.04.24 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8291347 2023.04.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8291339 2023.04.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8291148 2023.04.24 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8290819 2023.04.24 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8290815 2023.04.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8290818 2023.04.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8290817 2023.04.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8290816 2023.04.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8290814 2023.04.24 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8290813 2023.04.24 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8290484 2023.04.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8290486 2023.04.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8290485 2023.04.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8289998 2023.04.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8290000 2023.04.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8289999 2023.04.24 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8289997 2023.04.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8289993 2023.04.24 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8289995 2023.04.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8289996 2023.04.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8289994 2023.04.24 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8289990 2023.04.24 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8289992 2023.04.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8289419 2023.04.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8289418 2023.04.24 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8289417 2023.04.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8289414 2023.04.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8289416 2023.04.24 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8289412 2023.04.24 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8289413 2023.04.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8289415 2023.04.24 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8305660 2023.04.24 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 8284830 2023.04.23 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8284829 2023.04.23 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8276994 2023.04.23 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8276995 2023.04.23 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8276014 2023.04.23 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8276015 2023.04.23 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8276016 2023.04.23 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8276004 2023.04.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 15 8275902 2023.04.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8275317 2023.04.23 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8275316 2023.04.23 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8275315 2023.04.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8275309 2023.04.23 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8288269 2023.04.23 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8288266 2023.04.23 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8274289 2023.04.22 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8271676 2023.04.22 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8268543 2023.04.22 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8268114 2023.04.22 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8267761 2023.04.22 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8267760 2023.04.22 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8227520 2023.04.16 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8227521 2023.04.16 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8218851 2023.04.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8218853 2023.04.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8218852 2023.04.15 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8218848 2023.04.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8218849 2023.04.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8218850 2023.04.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8218847 2023.04.15 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8218846 2023.04.15 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8218854 2023.04.15 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8218321 2023.04.15 ŚL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8218156 2023.04.15 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8218155 2023.04.15 ŚL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8217792 2023.04.15 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8217791 2023.04.12 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8217793 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8180809 2023.04.10 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8180808 2023.04.10 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 8183284 2023.04.10 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8183291 2023.04.10 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 3 8183293 2023.04.10 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8183294 2023.04.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8180802 2023.04.09 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8180800 2023.04.09 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8180799 2023.04.09 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8180801 2023.04.09 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 8172280 2023.04.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8172281 2023.04.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8161067 2023.04.08 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8161063 2023.04.08 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8161066 2023.04.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8161064 2023.04.08 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8161061 2023.04.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8161065 2023.04.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8161062 2023.04.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8161060 2023.04.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8161059 2023.04.08 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8161054 2023.04.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8161058 2023.04.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8161057 2023.04.08 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8161053 2023.04.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8161055 2023.04.08 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8161056 2023.04.08 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8161052 2023.04.08 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8160212 2023.04.08 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8160211 2023.04.08 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 8159232 2023.04.08 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8159231 2023.04.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8145108 2023.04.05 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8145075 2023.04.05 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8145076 2023.04.05 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8145074 2023.04.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8145078 2023.04.05 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 8145073 2023.04.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8145077 2023.04.05 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8145072 2023.04.05 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8145071 2023.04.05 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 8147499 2023.04.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 8121819 2023.04.01 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8113560 2023.03.31 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8113559 2023.03.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8107998 2023.03.30 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 8106310 2023.03.29 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8106308 2023.03.29 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8106311 2023.03.29 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 8 8106309 2023.03.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8105008 2023.03.29 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8075758 2023.03.25 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8075757 2023.03.25 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 8078506 2023.03.25 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8078507 2023.03.25 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8078508 2023.03.25 OP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8095323 2023.03.25 OP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 2 8070025 2023.03.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8070027 2023.03.24 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8070026 2023.03.24 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8072306 2023.03.24 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8063398 2023.03.23 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8063397 2023.03.23 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 120 8062585 2023.03.23 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8061311 2023.03.23 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8061310 2023.03.23 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8061308 2023.03.23 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8061306 2023.03.23 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 8061309 2023.03.23 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 8061307 2023.03.23 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 8061304 2023.03.23 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 150 8061305 2023.03.23 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8061325 2023.03.23 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8061302 2023.03.23 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 40 8061301 2023.03.23 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8061300 2023.03.23 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8061299 2023.03.23 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 8061303 2023.03.23 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 100 8061298 2023.03.23 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8061297 2023.03.23 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8061296 2023.03.23 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8061295 2023.03.23 ŁD
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 8086733 2023.03.23 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8057176 2023.03.22 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8056237 2023.03.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8051693 2023.03.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8051335 2023.03.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8032555 2023.03.19 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8032548 2023.03.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8032013 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8032014 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8032012 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8032016 2023.03.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8032015 2023.03.19 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8030922 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8030919 2023.03.19 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8030918 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8030866 2023.03.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8030863 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8030865 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8030864 2023.03.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8030862 2023.03.19 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8030795 2023.03.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 15 8030794 2023.03.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8030793 2023.03.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8030791 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8030792 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8030790 2023.03.19 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8030786 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8030787 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 8030788 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8030785 2023.03.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8030789 2023.03.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 8030784 2023.03.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8030783 2023.03.19 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8034780 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8020194 2023.03.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8000759 2023.03.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8000761 2023.03.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8000760 2023.03.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8000344 2023.03.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8000345 2023.03.14 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7998189 2023.03.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 7993872 2023.03.12 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7993870 2023.03.12 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7991924 2023.03.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7991923 2023.03.12 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7991922 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 7991921 2023.03.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7991916 2023.03.12 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7991908 2023.03.12 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 7993877 2023.03.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7993880 2023.03.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7993909 2023.03.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7993908 2023.03.12 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7993904 2023.03.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 7993901 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7993900 2023.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7993899 2023.03.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7993888 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7993886 2023.03.12 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 200 7987937 2023.03.11 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 25 7987934 2023.03.07 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7970475 2023.03.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7970512 2023.03.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7970473 2023.03.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7970476 2023.03.07 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7970485 2023.03.07 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7970488 2023.03.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7970490 2023.03.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 25 7970491 2023.03.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7970494 2023.03.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7970498 2023.03.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7970496 2023.03.07 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7962564 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 7962565 2023.03.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 7962566 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7962567 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 130 7962568 2023.03.05 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7962569 2023.03.05 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 7962570 2023.03.05 ŚL
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7962563 2023.03.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7956327 2023.03.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7956328 2023.03.04 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7956326 2023.03.04 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7956325 2023.03.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 7956136 2023.03.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7956029 2023.03.04 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7956012 2023.03.04 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7956006 2023.03.04 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7955977 2023.03.04 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 7955976 2023.03.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7955378 2023.03.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7950761 2023.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7945754 2023.03.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7945980 2023.03.01 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 7933035 2023.02.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7933033 2023.02.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7933034 2023.02.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 7933032 2023.02.26 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7933030 2023.02.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7933031 2023.02.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 7933027 2023.02.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7933029 2023.02.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 7933028 2023.02.26 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 7933026 2023.02.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 7933025 2023.02.26 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7933024 2023.02.26 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7933023 2023.02.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7933022 2023.02.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7926355 2023.02.25 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 7926108 2023.02.25 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 4 7901906 2023.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7891890 2023.02.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7891889 2023.02.15 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7891887 2023.02.15 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 75 7891888 2023.02.15 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 9 7891886 2023.02.12 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 7878396 2023.02.12 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 7871826 2023.02.10 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7871391 2023.02.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7868030 2023.02.09 ŚL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 7867981 2023.02.09 ŚL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7868594 2023.02.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7865125 2023.02.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 8 7865123 2023.02.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7865126 2023.02.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7865122 2023.02.08 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 7865124 2023.02.08 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7838834 2023.01.30 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7838441 2023.01.30 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7838440 2023.01.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 7838439 2023.01.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7838438 2023.01.30 ŚL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 50 7834013 2023.01.29 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 45 7832565 2023.01.29 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 7832357 2023.01.29 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 7858916 2023.01.29 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7830981 2023.01.28 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7830980 2023.01.28 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7830979 2023.01.28 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 7828941 2023.01.28 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 7827039 2023.01.28 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7827037 2023.01.28 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7813517 2023.01.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7813508 2023.01.23 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7813507 2023.01.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7813506 2023.01.23 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7813505 2023.01.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7809361 2023.01.22 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7807579 2023.01.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7807280 2023.01.22 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 7807282 2023.01.22 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7807281 2023.01.22 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7807278 2023.01.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 7807274 2023.01.22 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7807277 2023.01.22 ŚL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7807272 2023.01.22 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7807273 2023.01.22 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 7807276 2023.01.22 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7802592 2023.01.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7802591 2023.01.20 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7801036 2023.01.20 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7801037 2023.01.20 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7796665 2023.01.18 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 7775448 2023.01.14 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 7775210 2023.01.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7775209 2023.01.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7775208 2023.01.14 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7775092 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7775093 2023.01.14 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 7775091 2023.01.14 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4000 7775090 2023.01.14 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7773202 2023.01.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7773201 2023.01.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7773203 2023.01.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7773199 2023.01.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7773197 2023.01.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7773198 2023.01.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7773200 2023.01.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 7767504 2023.01.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 7767502 2023.01.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7767489 2023.01.11 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7767487 2023.01.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7767488 2023.01.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7767486 2023.01.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 7767485 2023.01.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7767484 2023.01.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7767482 2023.01.11 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 7767483 2023.01.11 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 7767481 2023.01.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7753980 2023.01.07 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7751683 2023.01.07 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7751318 2023.01.07 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7751317 2023.01.07 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7749564 2023.01.07 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7749319 2023.01.07 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7749318 2023.01.07 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7749316 2023.01.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7749317 2023.01.07 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7749315 2023.01.07 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7749314 2023.01.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7747207 2023.01.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7747206 2023.01.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7747205 2023.01.06 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7743082 2023.01.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7743083 2023.01.06 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7727313 2023.01.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7727314 2023.01.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7727289 2023.01.01 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7727287 2023.01.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7727288 2023.01.01 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 8 7726603 2023.01.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7726604 2023.01.01 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7726605 2023.01.01 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7726602 2023.01.01 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7726601 2023.01.01 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7726600 2023.01.01 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7724776 2023.01.01 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7724778 2023.01.01 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7724777 2023.01.01 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7724343 2023.01.01 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7724082 2023.01.01 OP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7724084 2023.01.01 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7724083 2023.01.01 OP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7723511 2023.01.01 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7723501 2023.01.01 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7723505 2023.01.01 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7723500 2023.01.01 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7723504 2023.01.01 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 7723503 2023.01.01 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7723499 2023.01.01 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7723496 2023.01.01 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7723502 2023.01.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7723495 2023.01.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 7723494 2023.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7723493 2023.01.01 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7723492 2023.01.01 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7723491 2023.01.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7723490 2023.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...