DRUŻYNA

Drużyna: Izerskie Odloty. Obserwator: Arek Szypicyn

Liczba gatunków: 227

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1166 11746 94 94 0 15 38 41
2 1072 27628 113 95 1 22 31 41
3 1779 25748 142 118 1 22 48 47
4 2137 9410 181 146 1 24 71 50
5 1785 4446 227 188 2 54 82 50
6 46 55 227 27 0 0 11 16
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8594701 2023.06.04
pospolity kos, Turdus merula 1 8594702 2023.06.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8594698 2023.06.04
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8594699 2023.06.04
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8594700 2023.06.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8594696 2023.06.04
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8594697 2023.06.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8594695 2023.06.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8594694 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594693 2023.06.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8594692 2023.06.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8594691 2023.06.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8594690 2023.06.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8594689 2023.06.03
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8594688 2023.06.03
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8594686 2023.06.03
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8594681 2023.06.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8594703 2023.06.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594682 2023.06.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8594687 2023.06.03
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8594684 2023.06.03
pospolity bogatka, Parus major 1 8594683 2023.06.03
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8594685 2023.06.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8580727 2023.06.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8580726 2023.06.02
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8580728 2023.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8580723 2023.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8580722 2023.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8580719 2023.06.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8580716 2023.06.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8580720 2023.06.02
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8580714 2023.06.02
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8580715 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8580721 2023.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8580717 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8580713 2023.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8580718 2023.06.02
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8580711 2023.06.02
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8580710 2023.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8580712 2023.06.02
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8580708 2023.06.02
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8580707 2023.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8580709 2023.06.02
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8580706 2023.06.02
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8580724 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580725 2023.06.02
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8568909 2023.05.31
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8566225 2023.05.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8566226 2023.05.30
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8566224 2023.05.30
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8566223 2023.05.30
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8566228 2023.05.30
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8566222 2023.05.30
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8566221 2023.05.30
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8566242 2023.05.30
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8566243 2023.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8566239 2023.05.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8566240 2023.05.30
pospolity żuraw, Grus grus 3 8566241 2023.05.30
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8566235 2023.05.30
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8566238 2023.05.30
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8566237 2023.05.30
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8566234 2023.05.30
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8566236 2023.05.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8566233 2023.05.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8566244 2023.05.30
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8566232 2023.05.30
pospolity kos, Turdus merula 1 8566230 2023.05.30
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8566229 2023.05.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8566231 2023.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8566219 2023.05.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8566220 2023.05.30
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8566215 2023.05.30
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8566208 2023.05.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8566217 2023.05.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8566218 2023.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8566214 2023.05.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8566209 2023.05.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8566213 2023.05.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8566207 2023.05.30
pospolity kos, Turdus merula 1 8566216 2023.05.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8566212 2023.05.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8566210 2023.05.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8566211 2023.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8566206 2023.05.30
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8566205 2023.05.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8559999 2023.05.29
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8559995 2023.05.29
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8559997 2023.05.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8559996 2023.05.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8559998 2023.05.29
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8558685 2023.05.29
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8558684 2023.05.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8558683 2023.05.29
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8558700 2023.05.29
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8558698 2023.05.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8558699 2023.05.29
pospolity łyska, Fulica atra 1 8558697 2023.05.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8558693 2023.05.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8558695 2023.05.29
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8558692 2023.05.29
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8558696 2023.05.29
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8558694 2023.05.29
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8558689 2023.05.29
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8558690 2023.05.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8558687 2023.05.29
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8558736 2023.05.29
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8558688 2023.05.29
pospolity kruk, Corvus corax 1 8558691 2023.05.29
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8558686 2023.05.29
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8558682 2023.05.29
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8558681 2023.05.29
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8558679 2023.05.29
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8558678 2023.05.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8558673 2023.05.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8558672 2023.05.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8558670 2023.05.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8558677 2023.05.29
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8558676 2023.05.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8558675 2023.05.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8558738 2023.05.29
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8558680 2023.05.29
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8558674 2023.05.29
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8558671 2023.05.29
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8558669 2023.05.29
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8558668 2023.05.29
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8554517 2023.05.28
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8554513 2023.05.28
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8554512 2023.05.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8554514 2023.05.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8554510 2023.05.28
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8554507 2023.05.28
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8554508 2023.05.28
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8554503 2023.05.28
pospolity sroka, Pica pica 3 8554509 2023.05.28
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8554511 2023.05.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8554504 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8554506 2023.05.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8554502 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8554505 2023.05.28
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8554497 2023.05.28
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8554500 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8554496 2023.05.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8554498 2023.05.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8554499 2023.05.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8554501 2023.05.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8554492 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8554494 2023.05.28
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8554493 2023.05.28
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8554484 2023.05.28
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8554486 2023.05.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8554489 2023.05.28
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8554491 2023.05.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8554490 2023.05.28
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8554483 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8554488 2023.05.28
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8554482 2023.05.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 8554487 2023.05.28
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8554485 2023.05.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8554481 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 8554520 2023.05.28
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8554480 2023.05.28
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8551404 2023.05.28
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8551285 2023.05.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8551284 2023.05.28
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8551283 2023.05.28
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8551282 2023.05.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8551281 2023.05.28
pospolity kos, Turdus merula 1 8551280 2023.05.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8551279 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8551278 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8551277 2023.05.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8551276 2023.05.28
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8551275 2023.05.28
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8551274 2023.05.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8551273 2023.05.28
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8551272 2023.05.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8551520 2023.05.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8551519 2023.05.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 8551518 2023.05.28
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8551517 2023.05.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8551516 2023.05.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8551515 2023.05.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8551514 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8551513 2023.05.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8551512 2023.05.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8551511 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8551510 2023.05.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 8551509 2023.05.28
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8551508 2023.05.28
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 8551507 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8551506 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8551505 2023.05.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8551504 2023.05.28
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8551503 2023.05.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8551502 2023.05.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8551501 2023.05.28
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8551500 2023.05.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8551499 2023.05.28
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8551498 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8551497 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8551496 2023.05.28
pospolity łyska, Fulica atra 10 8551495 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 8551494 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8551493 2023.05.28
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8551492 2023.05.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 8551491 2023.05.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8551490 2023.05.28
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8551489 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8551341 2023.05.28
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8551340 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8551339 2023.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8551338 2023.05.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8551337 2023.05.28
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8551336 2023.05.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8551335 2023.05.28
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8551334 2023.05.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8551333 2023.05.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8551332 2023.05.28
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8551343 2023.05.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8551342 2023.05.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8551331 2023.05.28
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8551329 2023.05.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8551346 2023.05.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8551328 2023.05.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8551296 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8551295 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8551300 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8551297 2023.05.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8551293 2023.05.28
pospolity łyska, Fulica atra 5 8551294 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8551289 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8551291 2023.05.28
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8551290 2023.05.28
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8551292 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8551288 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8551287 2023.05.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 8551286 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8551270 2023.05.28
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8551271 2023.05.28
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8551269 2023.05.28
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8551326 2023.05.28
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8551322 2023.05.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 8551321 2023.05.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8551344 2023.05.28
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8551310 2023.05.28
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8551312 2023.05.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8551309 2023.05.28
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8551314 2023.05.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8551319 2023.05.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8551306 2023.05.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8551307 2023.05.28
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8551305 2023.05.28
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8551304 2023.05.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8551308 2023.05.28
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8551299 2023.05.28
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 8551298 2023.05.28
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8551263 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8551264 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 8551266 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8551267 2023.05.28
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8551261 2023.05.28
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8551262 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8551265 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8551260 2023.05.28
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8551259 2023.05.28
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8551258 2023.05.28
pospolity żuraw, Grus grus 1 8551257 2023.05.28
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8551256 2023.05.28
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8551254 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8551255 2023.05.28
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8551252 2023.05.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8551253 2023.05.28
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8551330 2023.05.28
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8551327 2023.05.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8551325 2023.05.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8551323 2023.05.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8551324 2023.05.28
pospolity kruk, Corvus corax 4 8551320 2023.05.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8551318 2023.05.28
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8551317 2023.05.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8551315 2023.05.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8551345 2023.05.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8551316 2023.05.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8551311 2023.05.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8551313 2023.05.28
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8551303 2023.05.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8551302 2023.05.28
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8551301 2023.05.28
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8551248 2023.05.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8551250 2023.05.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8551244 2023.05.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8551249 2023.05.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8551251 2023.05.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8551243 2023.05.28
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8551241 2023.05.28
pospolity kos, Turdus merula 2 8551245 2023.05.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8551247 2023.05.28
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8551237 2023.05.28
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8551236 2023.05.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8551242 2023.05.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8551238 2023.05.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8551246 2023.05.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8551240 2023.05.28
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8551239 2023.05.28
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8554515 2023.05.28
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8554516 2023.05.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8545223 2023.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 8545224 2023.05.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8545221 2023.05.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545220 2023.05.27
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8545219 2023.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 8545222 2023.05.27
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8545216 2023.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545215 2023.05.27
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8545218 2023.05.27
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8545214 2023.05.27
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8545225 2023.05.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8545217 2023.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545226 2023.05.27
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8545213 2023.05.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8545212 2023.05.27
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8545209 2023.05.27
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8545207 2023.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8545208 2023.05.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8545211 2023.05.27
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8545200 2023.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545202 2023.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545206 2023.05.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8545204 2023.05.27
pospolity bogatka, Parus major 1 8545210 2023.05.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8545205 2023.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8545203 2023.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8545201 2023.05.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8545199 2023.05.27
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8545196 2023.05.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8545198 2023.05.27
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8545197 2023.05.27
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8545227 2023.05.27
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8538879 2023.05.26
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8538878 2023.05.26
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8530204 2023.05.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8530203 2023.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8530202 2023.05.25
pospolity sroka, Pica pica 1 8530201 2023.05.25
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8530199 2023.05.25
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8530200 2023.05.25
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8530217 2023.05.25
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 8530216 2023.05.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8530212 2023.05.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8530214 2023.05.25
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8530215 2023.05.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8530210 2023.05.25
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 8530209 2023.05.25
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8530213 2023.05.25
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8530208 2023.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8530211 2023.05.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8530207 2023.05.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8530206 2023.05.25
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8530205 2023.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8530190 2023.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8530192 2023.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8530198 2023.05.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8530197 2023.05.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8530196 2023.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8530193 2023.05.25
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8530188 2023.05.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8530195 2023.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8530191 2023.05.25
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8530185 2023.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8530194 2023.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8530189 2023.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8530184 2023.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8530186 2023.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8530187 2023.05.25
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8530183 2023.05.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8525983 2023.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8525982 2023.05.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8525981 2023.05.24
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8525980 2023.05.24
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8525979 2023.05.24
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8525978 2023.05.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8525977 2023.05.24
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8525976 2023.05.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8526057 2023.05.24
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8526056 2023.05.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8526055 2023.05.24
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8526054 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526053 2023.05.24
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8526052 2023.05.24
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8526051 2023.05.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8526050 2023.05.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8526049 2023.05.24
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8526048 2023.05.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8526047 2023.05.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8526046 2023.05.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8526045 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526058 2023.05.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8526008 2023.05.24
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8526007 2023.05.24
pospolity bogatka, Parus major 1 8526006 2023.05.24
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8526005 2023.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8526004 2023.05.24
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8526003 2023.05.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8526002 2023.05.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8526001 2023.05.24
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8526000 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8525999 2023.05.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8525998 2023.05.24
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8525997 2023.05.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8525996 2023.05.24
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8525995 2023.05.24
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8525994 2023.05.24
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8525993 2023.05.24
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8525992 2023.05.24
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8525991 2023.05.24
pospolity bogatka, Parus major 1 8525990 2023.05.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8525989 2023.05.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8525988 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8525987 2023.05.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8525986 2023.05.24
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8525985 2023.05.24
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8526009 2023.05.24
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8526010 2023.05.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8526011 2023.05.24
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8526012 2023.05.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8526013 2023.05.24
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8526014 2023.05.24
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8526015 2023.05.24
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8526016 2023.05.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8526059 2023.05.24
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8526060 2023.05.24
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8521852 2023.05.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8521851 2023.05.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8521850 2023.05.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8521849 2023.05.23
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8521848 2023.05.23
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8521847 2023.05.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8521846 2023.05.23
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8521845 2023.05.23
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8521844 2023.05.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8521843 2023.05.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8521842 2023.05.23
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8521841 2023.05.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8521840 2023.05.23
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8521839 2023.05.23
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8521838 2023.05.23
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8521837 2023.05.23
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8521836 2023.05.23
pospolity kos, Turdus merula 1 8521835 2023.05.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8521834 2023.05.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8521833 2023.05.23
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8521832 2023.05.23
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8521831 2023.05.23
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8521830 2023.05.23
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8521829 2023.05.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8521828 2023.05.23
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8521827 2023.05.23
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8521826 2023.05.23
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8522102 2023.05.23
pospolity łyska, Fulica atra 1 8522101 2023.05.23
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8522100 2023.05.23
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8522099 2023.05.23
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8522098 2023.05.23
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8522097 2023.05.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8522104 2023.05.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8522103 2023.05.23
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8515299 2023.05.22
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8515314 2023.05.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8515313 2023.05.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8515312 2023.05.22
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8515311 2023.05.22
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8515310 2023.05.22
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8515309 2023.05.22
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8515308 2023.05.22
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8515307 2023.05.22
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8515306 2023.05.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8515305 2023.05.22
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8515304 2023.05.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8515303 2023.05.22
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8515298 2023.05.22
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8515297 2023.05.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8515296 2023.05.22
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8515295 2023.05.22
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8515294 2023.05.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8515293 2023.05.22
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8515292 2023.05.22
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8515291 2023.05.22
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8515290 2023.05.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8515289 2023.05.22
pospolity łyska, Fulica atra 1 8515288 2023.05.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8515287 2023.05.22
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8515286 2023.05.22
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8515285 2023.05.22
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8515284 2023.05.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8515283 2023.05.22
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 8515281 2023.05.22
pospolity kruk, Corvus corax 1 8515280 2023.05.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8515279 2023.05.22
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8515278 2023.05.22
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8515277 2023.05.22
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8515276 2023.05.22
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8515275 2023.05.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8515274 2023.05.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8515273 2023.05.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8515272 2023.05.22
pospolity kos, Turdus merula 1 8515271 2023.05.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8515282 2023.05.22
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8515270 2023.05.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8515268 2023.05.22
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8515269 2023.05.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8515267 2023.05.22
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8515264 2023.05.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8515266 2023.05.22
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8515262 2023.05.22
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8515256 2023.05.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8515265 2023.05.22
pospolity kruk, Corvus corax 1 8515263 2023.05.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8515261 2023.05.22
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8515255 2023.05.22
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8515257 2023.05.22
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8515254 2023.05.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8515258 2023.05.22
pospolity kos, Turdus merula 1 8515259 2023.05.22
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8515251 2023.05.22
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8515253 2023.05.22
pospolity bogatka, Parus major 1 8515260 2023.05.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8515252 2023.05.22
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8515300 2023.05.22
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8515301 2023.05.22
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8515302 2023.05.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8515315 2023.05.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8515316 2023.05.22
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8515470 2023.05.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8506880 2023.05.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8506881 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8506888 2023.05.21
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8506887 2023.05.21
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8506886 2023.05.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8506885 2023.05.21
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8506884 2023.05.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8506883 2023.05.21
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8506882 2023.05.21
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8506879 2023.05.21
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8506878 2023.05.21
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8506876 2023.05.21
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8506877 2023.05.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8506875 2023.05.21
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8506874 2023.05.21
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8506873 2023.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8506872 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8506871 2023.05.21
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8506870 2023.05.21
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8506869 2023.05.21
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8506868 2023.05.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8506867 2023.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8506866 2023.05.21
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8506865 2023.05.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8506864 2023.05.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8506862 2023.05.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8506861 2023.05.21
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8506860 2023.05.21
pospolity żuraw, Grus grus 1 8506859 2023.05.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8506858 2023.05.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 8506857 2023.05.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8506856 2023.05.21
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8506855 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8506854 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 2 8506853 2023.05.21
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 8506852 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8506851 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8506850 2023.05.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8506849 2023.05.21
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8506848 2023.05.21
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8506863 2023.05.21
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8496008 2023.05.20
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8496011 2023.05.20
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8496005 2023.05.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8496009 2023.05.20
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8496006 2023.05.20
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8496007 2023.05.20
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8496002 2023.05.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8495985 2023.05.20
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8495980 2023.05.20
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8495983 2023.05.20
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8495979 2023.05.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8495984 2023.05.20
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8495977 2023.05.20
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8495971 2023.05.20
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8495982 2023.05.20
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8495976 2023.05.20
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8495981 2023.05.20
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8495973 2023.05.20
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 8495974 2023.05.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8495986 2023.05.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8495987 2023.05.20
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8495975 2023.05.20
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8496001 2023.05.20
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8495998 2023.05.20
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8495999 2023.05.20
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 27 8496000 2023.05.20
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8496004 2023.05.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8495997 2023.05.20
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 8495995 2023.05.20
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8495996 2023.05.20
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8495994 2023.05.20
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8495991 2023.05.20
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 14 8495992 2023.05.20
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8496003 2023.05.20
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8495989 2023.05.20
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8495988 2023.05.20
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8495990 2023.05.20
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8495993 2023.05.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8495958 2023.05.20
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8495954 2023.05.20
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8495960 2023.05.20
pospolity łyska, Fulica atra 1 8495957 2023.05.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8495952 2023.05.20
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8495950 2023.05.20
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 8495944 2023.05.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8495949 2023.05.20
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8495948 2023.05.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8495947 2023.05.20
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8495943 2023.05.20
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8495951 2023.05.20
pospolity kruk, Corvus corax 1 8495945 2023.05.20
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8495946 2023.05.20
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8495942 2023.05.20
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8495939 2023.05.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 8495978 2023.05.20
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8495968 2023.05.20
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8495969 2023.05.20
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8495970 2023.05.20
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8495972 2023.05.20
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8495963 2023.05.20
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8495961 2023.05.20
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8495956 2023.05.20
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 8495962 2023.05.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8495964 2023.05.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8495967 2023.05.20
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8495965 2023.05.20
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8495966 2023.05.20
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8495955 2023.05.20
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8495959 2023.05.20
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8495953 2023.05.20
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8495913 2023.05.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8495917 2023.05.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8495914 2023.05.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8495918 2023.05.20
pospolity żuraw, Grus grus 1 8495915 2023.05.20
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8495910 2023.05.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8495912 2023.05.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8495916 2023.05.20
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8495909 2023.05.20
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8495911 2023.05.20
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8495924 2023.05.20
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8495923 2023.05.20
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8495922 2023.05.20
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8495921 2023.05.20
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8495920 2023.05.20
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8495919 2023.05.20
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8495938 2023.05.20
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8495937 2023.05.20
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8495936 2023.05.20
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8495935 2023.05.20
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8495934 2023.05.20
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8495933 2023.05.20
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8495932 2023.05.20
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8495931 2023.05.20
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8495930 2023.05.20
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8495929 2023.05.20
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8495928 2023.05.20
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8495927 2023.05.20
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8495926 2023.05.20
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8495925 2023.05.20
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8495940 2023.05.20
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8495941 2023.05.20
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8495905 2023.05.20
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8495907 2023.05.20
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8495900 2023.05.20
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8495904 2023.05.20
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8495908 2023.05.20
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8495906 2023.05.20
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8495898 2023.05.20
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8495896 2023.05.20
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8495899 2023.05.20
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8495902 2023.05.20
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8495901 2023.05.20
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8495893 2023.05.20
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8495894 2023.05.20
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8495897 2023.05.20
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8495903 2023.05.20
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8495895 2023.05.20
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8496010 2023.05.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8497298 2023.05.20
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8497299 2023.05.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8497301 2023.05.20
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8497300 2023.05.19
pospolity sroka, Pica pica 1 8497302 2023.05.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8479152 2023.05.17
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8479154 2023.05.17
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8479153 2023.05.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479151 2023.05.17
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8477518 2023.05.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8477519 2023.05.17
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8477534 2023.05.17
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8477526 2023.05.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8477525 2023.05.17
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8477535 2023.05.17
pospolity kos, Turdus merula 1 8477529 2023.05.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8477530 2023.05.17
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8477531 2023.05.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8477524 2023.05.17
pospolity bogatka, Parus major 1 8477532 2023.05.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477523 2023.05.17
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8477528 2023.05.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8477533 2023.05.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477527 2023.05.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8477522 2023.05.17
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8477521 2023.05.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8477520 2023.05.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8477500 2023.05.17
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8477486 2023.05.17
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8477501 2023.05.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8477499 2023.05.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8477498 2023.05.17
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8477497 2023.05.17
pospolity kruk, Corvus corax 1 8477496 2023.05.17
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8477495 2023.05.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8477494 2023.05.17
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8477493 2023.05.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8477492 2023.05.17
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8477491 2023.05.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8477490 2023.05.17
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8477489 2023.05.17
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8477488 2023.05.17
pospolity łyska, Fulica atra 1 8477487 2023.05.17
pospolity żuraw, Grus grus 1 8477517 2023.05.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8477516 2023.05.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 8477515 2023.05.17
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8477514 2023.05.17
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8477513 2023.05.17
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8477512 2023.05.17
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8477511 2023.05.17
pospolity kos, Turdus merula 1 8477510 2023.05.17
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8477509 2023.05.17
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8477508 2023.05.17
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8477507 2023.05.17
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8477506 2023.05.17
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8477505 2023.05.17
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8477504 2023.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477503 2023.05.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 8477502 2023.05.17
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8477485 2023.05.17
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8477484 2023.05.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8477483 2023.05.17
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8477482 2023.05.17
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8477481 2023.05.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8477480 2023.05.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8477479 2023.05.17
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8477478 2023.05.17
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8477477 2023.05.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8477476 2023.05.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 8477475 2023.05.17
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8477474 2023.05.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477473 2023.05.17
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8477472 2023.05.17
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8477471 2023.05.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8477470 2023.05.17
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8475226 2023.05.16
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8475209 2023.05.16
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8475208 2023.05.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8475207 2023.05.16
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8475206 2023.05.16
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8475205 2023.05.16
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8475204 2023.05.16
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8475203 2023.05.16
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8475202 2023.05.16
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8475201 2023.05.16
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8475200 2023.05.16
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8475199 2023.05.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8475198 2023.05.16
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8475197 2023.05.16
pospolity łyska, Fulica atra 2 8475196 2023.05.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8475195 2023.05.16
pospolity żuraw, Grus grus 7 8475194 2023.05.16
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8475225 2023.05.16
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8475224 2023.05.16
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8475223 2023.05.16
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8475222 2023.05.16
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8475221 2023.05.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8475220 2023.05.16
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8475219 2023.05.16
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8475218 2023.05.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8475217 2023.05.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8475216 2023.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8475215 2023.05.16
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8475214 2023.05.16
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8475213 2023.05.16
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8475212 2023.05.16
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8475211 2023.05.16
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8475210 2023.05.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8475193 2023.05.16
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8475192 2023.05.16
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8475191 2023.05.16
pospolity żuraw, Grus grus 1 8475190 2023.05.16
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8475189 2023.05.16
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8475188 2023.05.16
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8475187 2023.05.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8475186 2023.05.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8475185 2023.05.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8475184 2023.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8475183 2023.05.16
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8475182 2023.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8475181 2023.05.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8475180 2023.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8475179 2023.05.16
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8475178 2023.05.16
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8475174 2023.05.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8475173 2023.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8475172 2023.05.16
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8475171 2023.05.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 8475170 2023.05.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8475169 2023.05.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8475168 2023.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8475167 2023.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 8475166 2023.05.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8475165 2023.05.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8475175 2023.05.16
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8475164 2023.05.16
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8475162 2023.05.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8475176 2023.05.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8475177 2023.05.16
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8475163 2023.05.16
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8475341 2023.05.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8471352 2023.05.15
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8471353 2023.05.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8471355 2023.05.15
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8471372 2023.05.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8471371 2023.05.15
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8471370 2023.05.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8471369 2023.05.15
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8471368 2023.05.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8471367 2023.05.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8471366 2023.05.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8471365 2023.05.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8471364 2023.05.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8471363 2023.05.15
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8471362 2023.05.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8471361 2023.05.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8471360 2023.05.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8471359 2023.05.15
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8471358 2023.05.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8471357 2023.05.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8471351 2023.05.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 8471350 2023.05.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8471349 2023.05.15
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8471348 2023.05.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8471347 2023.05.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8471346 2023.05.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8471345 2023.05.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8471344 2023.05.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8471343 2023.05.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8471342 2023.05.15
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8471341 2023.05.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8471340 2023.05.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8471339 2023.05.15
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8471338 2023.05.15
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8471337 2023.05.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8471336 2023.05.15
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8471332 2023.05.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8471331 2023.05.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8471330 2023.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8471329 2023.05.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8471328 2023.05.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8471327 2023.05.15
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8471326 2023.05.15
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8471323 2023.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8471333 2023.05.15
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8471324 2023.05.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8471334 2023.05.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8471325 2023.05.15
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8471335 2023.05.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8471321 2023.05.15
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8471322 2023.05.15
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8471320 2023.05.15
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8471354 2023.05.15
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8455540 2023.05.14
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8455528 2023.05.14
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8455529 2023.05.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8455526 2023.05.14
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8455515 2023.05.14
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8455512 2023.05.14
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8455510 2023.05.14
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8455511 2023.05.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8455518 2023.05.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8455513 2023.05.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8455525 2023.05.14
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8455523 2023.05.14
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8455539 2023.05.14
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8455538 2023.05.14
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8455521 2023.05.14
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8455530 2023.05.14
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8455536 2023.05.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8455520 2023.05.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8455519 2023.05.14
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8455531 2023.05.14
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8455517 2023.05.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8455534 2023.05.14
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8455535 2023.05.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8455514 2023.05.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8455533 2023.05.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8455527 2023.05.14
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8455508 2023.05.14
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8455507 2023.05.14
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8455505 2023.05.14
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8455504 2023.05.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8455509 2023.05.14
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8455506 2023.05.14
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8455503 2023.05.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8455501 2023.05.14
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8455498 2023.05.14
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8455497 2023.05.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8455499 2023.05.14