DRUŻYNA

Drużyna: Ajuga. Obserwator: Katarzyna Matusik

Liczba gatunków: 228

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 360 7434 76 76 0 6 33 37
2 286 3004 84 68 0 2 28 38
3 787 8650 129 121 0 17 56 48
4 1165 2461 163 140 0 20 70 50
5 1205 1898 188 153 0 34 69 50
6 749 1142 195 126 0 21 59 46
7 606 1652 200 118 0 14 56 48
8 499 1697 204 111 0 17 50 44
9 1035 4173 224 153 1 39 65 48
10 440 1594 225 84 0 7 35 42
11 169 473 227 77 0 12 30 35
12 44 216 228 39 0 2 12 25
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9254002 2023.12.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9254001 2023.12.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9254000 2023.12.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9253999 2023.12.09 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9253998 2023.12.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9253997 2023.12.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 9253996 2023.12.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9253995 2023.12.09 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9253994 2023.12.09 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9253993 2023.12.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9253992 2023.12.09 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9253991 2023.12.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9253990 2023.12.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9253989 2023.12.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9253988 2023.12.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9253987 2023.12.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9253986 2023.12.09 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9253985 2023.12.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9253984 2023.12.09 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 9253983 2023.12.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9253982 2023.12.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 40 9253981 2023.12.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9253980 2023.12.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9253979 2023.12.09 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9253978 2023.12.09 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9253977 2023.12.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9253976 2023.12.09 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9253975 2023.12.09 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9253974 2023.12.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9253973 2023.12.09 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9253972 2023.12.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9253971 2023.12.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9253970 2023.12.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9253969 2023.12.09 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9253968 2023.12.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9253967 2023.12.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9253966 2023.12.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9253965 2023.12.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9253964 2023.12.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9253963 2023.12.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9231343 2023.12.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9231342 2023.12.01 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9231068 2023.12.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9230511 2023.12.01 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9228394 2023.11.30 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9217219 2023.11.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9217218 2023.11.26 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9217217 2023.11.26 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 9217216 2023.11.26 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9217215 2023.11.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217214 2023.11.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9217213 2023.11.26 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9217212 2023.11.26 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9217211 2023.11.26 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9217210 2023.11.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9217209 2023.11.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9217208 2023.11.26 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9217207 2023.11.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9217206 2023.11.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217205 2023.11.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9217204 2023.11.26 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9217203 2023.11.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9217201 2023.11.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9217202 2023.11.26 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9217200 2023.11.26 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9217199 2023.11.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9217198 2023.11.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217196 2023.11.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 46 9217197 2023.11.26 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9217195 2023.11.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9217194 2023.11.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9217193 2023.11.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9217192 2023.11.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9217191 2023.11.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9217190 2023.11.26 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9217189 2023.11.26 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9217188 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9217187 2023.11.26 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9217186 2023.11.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9217185 2023.11.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9217184 2023.11.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9217183 2023.11.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9217182 2023.11.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9217181 2023.11.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9217180 2023.11.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9217179 2023.11.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9217176 2023.11.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9217177 2023.11.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9217178 2023.11.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9217175 2023.11.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9217174 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9189745 2023.11.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9189074 2023.11.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9187811 2023.11.15 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9187812 2023.11.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9187813 2023.11.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9187814 2023.11.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9187815 2023.11.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9187816 2023.11.15 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9187817 2023.11.15 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9187819 2023.11.15 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 9180148 2023.11.12 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9177602 2023.11.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9177598 2023.11.11 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9177600 2023.11.11 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9177599 2023.11.11 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9177591 2023.11.11 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9177601 2023.11.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9177593 2023.11.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9177592 2023.11.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9177587 2023.11.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9177594 2023.11.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9177597 2023.11.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9177595 2023.11.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9177596 2023.11.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9177590 2023.11.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9177588 2023.11.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9177589 2023.11.11 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9177586 2023.11.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9166020 2023.11.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9158055 2023.11.05 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9158054 2023.11.05 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9158053 2023.11.05 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9158052 2023.11.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9158051 2023.11.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9158050 2023.11.05 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9158049 2023.11.05 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9158048 2023.11.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9158047 2023.11.05 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9158046 2023.11.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9158045 2023.11.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9158044 2023.11.05 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9158043 2023.11.05 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9158042 2023.11.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9158041 2023.11.05 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9158040 2023.11.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9158039 2023.11.05 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9151071 2023.11.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9151070 2023.11.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9151069 2023.11.04 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9151068 2023.11.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9151067 2023.11.04 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 9 9151066 2023.11.04 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9151065 2023.11.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9151064 2023.11.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9151063 2023.11.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9151086 2023.11.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9151085 2023.11.04 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9151084 2023.11.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9151083 2023.11.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9151082 2023.11.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9151081 2023.11.04 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9151080 2023.11.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9151079 2023.11.04 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9151078 2023.11.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9151077 2023.11.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9151076 2023.11.04 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9151075 2023.11.04 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 9151074 2023.11.04 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9151073 2023.11.04 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9151072 2023.11.04 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9151061 2023.11.04 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9151060 2023.11.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 40 9151059 2023.11.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9151058 2023.11.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9151057 2023.11.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151056 2023.11.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9151055 2023.11.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9151054 2023.11.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9151053 2023.11.04 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9151052 2023.11.04 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9151051 2023.11.04 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9151050 2023.11.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9151049 2023.11.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9151048 2023.11.04 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9151047 2023.11.04 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9151046 2023.11.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9148747 2023.11.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9147399 2023.11.03 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9142232 2023.11.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9142231 2023.11.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9142230 2023.11.01 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9142229 2023.11.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9142228 2023.11.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9142227 2023.11.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9142226 2023.11.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9142225 2023.11.01 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9142224 2023.11.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9142223 2023.11.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9142222 2023.11.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9142221 2023.11.01 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 9142220 2023.11.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9142219 2023.11.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9142218 2023.11.01 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 9142217 2023.11.01 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 9142216 2023.11.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9142215 2023.11.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9142214 2023.11.01 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9142213 2023.11.01 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9142212 2023.11.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9142211 2023.11.01 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9142210 2023.11.01 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9142209 2023.11.01 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9142208 2023.11.01 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9142207 2023.11.01 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9142206 2023.11.01 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9142205 2023.11.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9142204 2023.11.01 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9142203 2023.11.01 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9142202 2023.11.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9142201 2023.11.01 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9142200 2023.11.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9142199 2023.11.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9137484 2023.10.31 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9137483 2023.10.31 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9136501 2023.10.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9132330 2023.10.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9132329 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9132328 2023.10.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 9132327 2023.10.29 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9132326 2023.10.29 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9132325 2023.10.29 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9132324 2023.10.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9132323 2023.10.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9132322 2023.10.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9132321 2023.10.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9132320 2023.10.29 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9132319 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9132318 2023.10.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9132317 2023.10.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9132316 2023.10.29 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9132315 2023.10.29 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9132314 2023.10.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9132313 2023.10.29 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9132312 2023.10.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9130298 2023.10.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9130297 2023.10.29 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9130296 2023.10.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9130293 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9130292 2023.10.29 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9130291 2023.10.29 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9130290 2023.10.29 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9130289 2023.10.29 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9130288 2023.10.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9130287 2023.10.29 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9130286 2023.10.29 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9130285 2023.10.29 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9130284 2023.10.29 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9130283 2023.10.29 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9130282 2023.10.29 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9130281 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9130280 2023.10.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9130279 2023.10.29 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9130278 2023.10.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9130277 2023.10.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9130276 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9130275 2023.10.29 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9130274 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9130273 2023.10.29 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9130272 2023.10.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9130271 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 9130270 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9130269 2023.10.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9130268 2023.10.29 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9130267 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9130266 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9130265 2023.10.29 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9130264 2023.10.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9130263 2023.10.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9130262 2023.10.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9128181 2023.10.28 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9128180 2023.10.28 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9128183 2023.10.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9128184 2023.10.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9128182 2023.10.28 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9121454 2023.10.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9121453 2023.10.27 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9109463 2023.10.22 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9109462 2023.10.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9109461 2023.10.22 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9109460 2023.10.22 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9109459 2023.10.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9109458 2023.10.22 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9109457 2023.10.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9109456 2023.10.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9109455 2023.10.22 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9109454 2023.10.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9109453 2023.10.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9109452 2023.10.22 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9109451 2023.10.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9109450 2023.10.22 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9109449 2023.10.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9109448 2023.10.22 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9109447 2023.10.22 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9109446 2023.10.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9109445 2023.10.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9109444 2023.10.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9109443 2023.10.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9109442 2023.10.22 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9109441 2023.10.22 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9109440 2023.10.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9109439 2023.10.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9109438 2023.10.22 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9109437 2023.10.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9109436 2023.10.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9109435 2023.10.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9106564 2023.10.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9106563 2023.10.21 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9106562 2023.10.21 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9106561 2023.10.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9106560 2023.10.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9106559 2023.10.21 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9106558 2023.10.21 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9106557 2023.10.21 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9106556 2023.10.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9106555 2023.10.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9106554 2023.10.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9106553 2023.10.21 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9106552 2023.10.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9106550 2023.10.21 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9106551 2023.10.21 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9106549 2023.10.21 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 9106548 2023.10.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9106547 2023.10.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9106546 2023.10.21 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9106545 2023.10.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9106544 2023.10.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9106542 2023.10.21 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9106541 2023.10.21 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9106543 2023.10.21 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9106540 2023.10.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9106538 2023.10.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9106539 2023.10.21 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9106537 2023.10.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9106536 2023.10.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9106535 2023.10.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9106534 2023.10.21 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9106533 2023.10.21 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9110857 2023.10.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9110859 2023.10.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9110860 2023.10.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9092124 2023.10.17 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9092125 2023.10.17 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9088720 2023.10.15 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9088719 2023.10.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9088717 2023.10.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9088718 2023.10.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9088716 2023.10.15 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9088714 2023.10.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9088715 2023.10.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9088712 2023.10.15 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9088711 2023.10.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9088713 2023.10.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 9083266 2023.10.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9081536 2023.10.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9081535 2023.10.14 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9081534 2023.10.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9081533 2023.10.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9081532 2023.10.14 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9081531 2023.10.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9081530 2023.10.14 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9081552 2023.10.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9081551 2023.10.14 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9081550 2023.10.14 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9081549 2023.10.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9081548 2023.10.14 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9081547 2023.10.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9081546 2023.10.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9081545 2023.10.14 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9081544 2023.10.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9081543 2023.10.14 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9081526 2023.10.14 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9081525 2023.10.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 9081524 2023.10.14 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9081523 2023.10.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9081522 2023.10.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9081521 2023.10.14 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9081520 2023.10.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9081519 2023.10.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9081518 2023.10.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9079968 2023.10.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9079967 2023.10.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9079965 2023.10.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9079964 2023.10.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9079963 2023.10.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9079962 2023.10.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9079960 2023.10.14 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9079961 2023.10.14 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9079077 2023.10.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079076 2023.10.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9079078 2023.10.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9079071 2023.10.14 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9079072 2023.10.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079069 2023.10.14 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9079070 2023.10.14 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9079068 2023.10.14 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9079067 2023.10.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9079066 2023.10.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9079064 2023.10.14 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9079065 2023.10.14 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9079063 2023.10.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9079061 2023.10.14 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9088603 2023.10.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9074583 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9074582 2023.10.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9074581 2023.10.13 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9074580 2023.10.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9074579 2023.10.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9074578 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9074577 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074576 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9074575 2023.10.13 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9074574 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9074573 2023.10.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9074572 2023.10.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9074571 2023.10.13 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9074570 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9074569 2023.10.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9074568 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9074567 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9074566 2023.10.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9074565 2023.10.13 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9074564 2023.10.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9074563 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9074562 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074561 2023.10.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9074560 2023.10.13 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9074559 2023.10.13 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9074558 2023.10.13 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9074557 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074556 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9074555 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9074554 2023.10.13 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9074553 2023.10.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9074552 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074551 2023.10.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9074550 2023.10.13 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9074549 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9074548 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074547 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9074546 2023.10.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9074545 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9074544 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9074543 2023.10.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9074542 2023.10.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9071649 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9071648 2023.10.12 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 16 9071647 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9071646 2023.10.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9071645 2023.10.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9071644 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9071643 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071642 2023.10.12 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9071641 2023.10.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9071640 2023.10.12 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9071665 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9071664 2023.10.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9071663 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9071662 2023.10.12 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9071661 2023.10.12 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9071660 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9071659 2023.10.12 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9071658 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9071657 2023.10.12 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9071656 2023.10.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9071655 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9071654 2023.10.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9071681 2023.10.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9071680 2023.10.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9071679 2023.10.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9071678 2023.10.12 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9071677 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9071676 2023.10.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9071675 2023.10.12 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9071674 2023.10.12 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9071673 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9071672 2023.10.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9071671 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071670 2023.10.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9071669 2023.10.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9071668 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071637 2023.10.12 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9071636 2023.10.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9071635 2023.10.12 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9071634 2023.10.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9071633 2023.10.12 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9071632 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9071631 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9071630 2023.10.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9071629 2023.10.12 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9071628 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9071627 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9071626 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071625 2023.10.12 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9071624 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071330 2023.10.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9071329 2023.10.12 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9071328 2023.10.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9071327 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9071326 2023.10.12 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9071325 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071324 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9071323 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9071322 2023.10.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9071320 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9071319 2023.10.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9071318 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071317 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9071316 2023.10.12 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9071315 2023.10.12 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9071314 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9071313 2023.10.12 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9071312 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071311 2023.10.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9071310 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9071309 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9071308 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9071307 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9071306 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9071305 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9071304 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9071303 2023.10.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9071302 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071301 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9071300 2023.10.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9071299 2023.10.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9071298 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071297 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9071296 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9071295 2023.10.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9071294 2023.10.12 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9071293 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9071292 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071291 2023.10.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9071290 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 20 9071289 2023.10.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9071287 2023.10.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9071286 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9071285 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9071284 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9071283 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9071282 2023.10.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9071281 2023.10.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9071280 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9071279 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9071278 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9071277 2023.10.12 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9071276 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9071275 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071274 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9071273 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9071272 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9071271 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9071270 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9071269 2023.10.12 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9071268 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9071267 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9071266 2023.10.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9071265 2023.10.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9071264 2023.10.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 9071263 2023.10.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9071262 2023.10.12 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9071261 2023.10.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9071260 2023.10.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9071259 2023.10.12 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9071258 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9071257 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9071256 2023.10.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9065583 2023.10.10 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9064854 2023.10.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9059048 2023.10.08 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9059047 2023.10.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9059046 2023.10.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9059045 2023.10.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9059044 2023.10.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9059043 2023.10.08 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9059042 2023.10.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9059041 2023.10.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9059040 2023.10.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9059039 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9059038 2023.10.08 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9059037 2023.10.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9059036 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9059035 2023.10.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9059034 2023.10.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9059033 2023.10.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9059032 2023.10.08 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9059031 2023.10.08 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9059030 2023.10.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9059029 2023.10.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9059028 2023.10.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9059027 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9059026 2023.10.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9058375 2023.10.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9058373 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 9058372 2023.10.08 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9058371 2023.10.08 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9058370 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9058369 2023.10.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9058368 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9058367 2023.10.08 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9058366 2023.10.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9058365 2023.10.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9058364 2023.10.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9058363 2023.10.08 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9058362 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9058374 2023.10.08 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9058361 2023.10.08 MP
pospolity żuraw, Grus grus 70 9056347 2023.10.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9056346 2023.10.08 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9056345 2023.10.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9056344 2023.10.08 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9056343 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9056342 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9056341 2023.10.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9056340 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 9056339 2023.10.08 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9056338 2023.10.08 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9056337 2023.10.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9056336 2023.10.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9056335 2023.10.08 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9056334 2023.10.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9056333 2023.10.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9056332 2023.10.08 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9056331 2023.10.08 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9056330 2023.10.08 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9056329 2023.10.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9056348 2023.10.08 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9056406 2023.10.08 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 9060694 2023.10.08 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9053321 2023.10.02 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9031158 2023.10.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 12 9029460 2023.10.01 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 9029065 2023.10.01 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9029064 2023.10.01 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9029063 2023.10.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9029062 2023.10.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9029061 2023.10.01 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9029060 2023.10.01 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9029059 2023.10.01 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9028585 2023.10.01 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9028584 2023.10.01 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9028583 2023.10.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9028582 2023.10.01 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9028581 2023.10.01 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9028580 2023.10.01 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9028171 2023.10.01 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9028170 2023.10.01 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9028169 2023.10.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9028168 2023.10.01 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9028167 2023.10.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9028166 2023.10.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9028165 2023.10.01 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9024510 2023.09.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9024509 2023.09.30 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9024508 2023.09.30 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9024507 2023.09.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9024504 2023.09.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9024503 2023.09.30 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9024502 2023.09.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9024499 2023.09.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9024498 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9024497 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9024496 2023.09.30 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9024495 2023.09.30 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9024494 2023.09.30 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9024493 2023.09.30 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9024492 2023.09.30 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9024489 2023.09.30 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9024490 2023.09.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9021747 2023.09.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9020589 2023.09.29 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9020588 2023.09.29 PM
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 9020587 2023.09.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9020586 2023.09.29 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9020585 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9019715 2023.09.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9019714 2023.09.29 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9019713 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9019712 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9019711 2023.09.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9019731 2023.09.29 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9019730 2023.09.29 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 9019729 2023.09.29 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9019728 2023.09.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9019727 2023.09.29 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9019726 2023.09.29 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9019725 2023.09.29 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9019724 2023.09.29 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 9019723 2023.09.29 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9019722 2023.09.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9019721 2023.09.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9019720 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9019719 2023.09.29 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9019718 2023.09.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9019717 2023.09.29 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9019716 2023.09.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9019710 2023.09.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9019709 2023.09.29 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9019708 2023.09.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9019707 2023.09.29 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9019706 2023.09.29 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9019705 2023.09.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9019704 2023.09.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9019703 2023.09.29 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9019702 2023.09.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9019701 2023.09.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9019700 2023.09.29 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9019699 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9019698 2023.09.29 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9019697 2023.09.29 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9019696 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9019695 2023.09.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9019694 2023.09.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9019693 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9019692 2023.09.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9019691 2023.09.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9019690 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9019689 2023.09.29 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 9019688 2023.09.29 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9019687 2023.09.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9019686 2023.09.29 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9019685 2023.09.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9019684 2023.09.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9019683 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9019682 2023.09.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9019681 2023.09.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9019680 2023.09.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9019678 2023.09.29 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9019677 2023.09.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9019676 2023.09.29 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9019675 2023.09.29 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9019674 2023.09.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9019673 2023.09.29 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9019672 2023.09.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9019671 2023.09.29 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9019670 2023.09.29 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9019669 2023.09.29 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9019668 2023.09.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9019667 2023.09.29 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9019666 2023.09.29 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9019665 2023.09.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9019664 2023.09.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9019663 2023.09.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9018699 2023.09.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9018698 2023.09.29 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9018697 2023.09.29 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9018696 2023.09.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9018695 2023.09.29 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9018694 2023.09.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9018693 2023.09.29 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9018715 2023.09.29 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9018714 2023.09.29 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9018713 2023.09.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9018712 2023.09.29 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9018711 2023.09.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9018710 2023.09.29 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9018709 2023.09.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9018708 2023.09.29 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9018707 2023.09.29 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9018706 2023.09.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9018705 2023.09.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9018704 2023.09.29 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9018703 2023.09.29 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9018702 2023.09.29 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9018701 2023.09.29 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9018700 2023.09.29 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9018692 2023.09.29 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9018691 2023.09.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9018690 2023.09.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9018689 2023.09.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9018688 2023.09.29 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9018687 2023.09.29 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9018686 2023.09.29 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9018685 2023.09.29 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9018684 2023.09.29 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9018683 2023.09.29 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9018682 2023.09.29 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9018681 2023.09.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9018680 2023.09.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9018679 2023.09.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9018678 2023.09.29 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9018677 2023.09.29 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9018309 2023.09.29 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9018308 2023.09.29 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9017953 2023.09.29 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9020651 2023.09.29 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9020653 2023.09.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9017780 2023.09.29 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9016880 2023.09.28 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9016878 2023.09.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9016877 2023.09.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9016879 2023.09.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9016838 2023.09.28 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9016839 2023.09.28 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9016841 2023.09.28 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9016830 2023.09.28 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9016829 2023.09.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9016831 2023.09.28 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9016825 2023.09.28 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9016824 2023.09.28 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9016819 2023.09.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9016823 2023.09.28 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9016820 2023.09.28 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9016816 2023.09.28 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9016815 2023.09.28 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9016868 2023.09.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9016867 2023.09.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9016875 2023.09.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9016866 2023.09.28 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9016865 2023.09.28 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9016876 2023.09.28 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9016864 2023.09.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9016863 2023.09.28 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 40 9016862 2023.09.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9016861 2023.09.28 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9016874 2023.09.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9016858 2023.09.28 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9016855 2023.09.28 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9016856 2023.09.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9016853 2023.09.28 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9016851 2023.09.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9016846 2023.09.28 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9016845 2023.09.28 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9016842 2023.09.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9016844 2023.09.28 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9016840 2023.09.28 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9016834 2023.09.28 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9016835 2023.09.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9016832 2023.09.28 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9016833 2023.09.28 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9016828 2023.09.28 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9016827 2023.09.28 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9016826 2023.09.28 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9016817 2023.09.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9016807 2023.09.28 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9016811 2023.09.28 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9016812 2023.09.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9016808 2023.09.28 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9016809 2023.09.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9016806 2023.09.28 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9016810 2023.09.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9016802 2023.09.28 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9016805 2023.09.28 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9016803 2023.09.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9016800 2023.09.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9016799 2023.09.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9016801 2023.09.28 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9016804 2023.09.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9016798 2023.09.28 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9013964 2023.09.27 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9013965 2023.09.27 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9013962 2023.09.27 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9013979 2023.09.27 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9013980 2023.09.27 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9013978 2023.09.27 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9013977 2023.09.27 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9013976 2023.09.27 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9013975 2023.09.27 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9013973 2023.09.27 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9013974 2023.09.27 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9013971 2023.09.27 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9013972 2023.09.27 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9013970 2023.09.27 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9013969 2023.09.27 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9013968 2023.09.27 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9013967 2023.09.27 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9013966 2023.09.27 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9013961 2023.09.27 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9013960 2023.09.27 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9013959 2023.09.27 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9013958 2023.09.27 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9013957 2023.09.27 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9013955 2023.09.27 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9013956 2023.09.27 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9013952 2023.09.27 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9013953 2023.09.27 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9013950 2023.09.27 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9013954 2023.09.27 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9013951 2023.09.27 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9013947 2023.09.27 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9013949 2023.09.27 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9013948 2023.09.27 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9013946 2023.09.27 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9013938 2023.09.27 MB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 9013944 2023.09.27 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9013937 2023.09.27 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9013940 2023.09.27 MB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9013941 2023.09.27 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9013939 2023.09.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9013933 2023.09.27 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9013930 2023.09.27 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9013932 2023.09.27 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9013934 2023.09.27 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9013931 2023.09.27 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9013929 2023.09.27 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9012619 2023.09.27 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9012618 2023.09.27 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9012617 2023.09.27 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9012616 2023.09.27 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9012615 2023.09.27 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9012614 2023.09.27 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9012610 2023.09.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9012609 2023.09.27 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9012608 2023.09.27 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9012607 2023.09.27 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9012606 2023.09.27 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9012605 2023.09.27 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9012604 2023.09.27 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9012603 2023.09.27 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9012602 2023.09.27 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9012601 2023.09.27 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9012600 2023.09.27 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9012599 2023.09.27 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9012594 2023.09.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9012593 2023.09.27 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9012592 2023.09.27 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9012591 2023.09.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9012590 2023.09.27 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9012589 2023.09.27 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9012588 2023.09.27 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9012587 2023.09.27 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9012586 2023.09.27 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9012585 2023.09.27 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3