DRUŻYNA

Drużyna: Dziki West . Obserwator: Bartosz Zwoliński

Liczba gatunków: 192

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 81 303 48 48 0 1 11 36
2 40 162 60 31 0 1 13 17
3 59 267 92 47 0 13 20 14
4 124 202 134 82 0 15 36 31
5 66 89 164 56 0 12 39 5
6 10 11 171 10 0 3 7 0
7 54 184 178 43 1 9 19 14
8 26 49 181 20 0 6 5 9
9 20 32 181 12 0 2 5 5
10 73 440 191 50 3 14 14 19
11 13 75 192 12 0 3 4 5
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9213141 2023.11.25 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9213138 2023.11.25 WP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9213137 2023.11.25 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9213139 2023.11.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9213140 2023.11.19 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9195922 2023.11.17 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9195920 2023.11.11 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9195924 2023.11.11 LS
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9195919 2023.11.11 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9195921 2023.11.11 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9195923 2023.11.11 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9195918 2023.11.06 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9195917 2023.11.06 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9111641 2023.10.22 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9111640 2023.10.22 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9111639 2023.10.22 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9111638 2023.10.22 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9111637 2023.10.22 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9111636 2023.10.22 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9111635 2023.10.22 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9111634 2023.10.22 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9111633 2023.10.22 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9111632 2023.10.22 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9111631 2023.10.22 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 9111630 2023.10.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9111629 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9111628 2023.10.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9111627 2023.10.22 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9111626 2023.10.22 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9111625 2023.10.22 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9111624 2023.10.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9111623 2023.10.22 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 9111622 2023.10.22 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9111621 2023.10.22 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9111620 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9111619 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9111618 2023.10.22 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9111617 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9111616 2023.10.22 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9111615 2023.10.22 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9156899 2023.10.22 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 30 9086211 2023.10.15 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9086212 2023.10.15 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 9086210 2023.10.15 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 9086209 2023.10.15 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9086208 2023.10.15 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9086207 2023.10.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9086205 2023.10.15 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9086206 2023.10.15 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9083416 2023.10.14
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9083415 2023.10.14
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9083414 2023.10.14
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9083412 2023.10.14
pospolity czapla biała, Ardea alba 56 9083411 2023.10.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9083410 2023.10.14
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9083409 2023.10.14
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9083407 2023.10.14
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9083406 2023.10.14
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9083405 2023.10.14
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9083404 2023.10.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9083403 2023.10.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9083402 2023.10.14
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9083401 2023.10.14
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9083400 2023.10.14
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9056358 2023.10.08 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9056360 2023.10.08 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9056361 2023.10.08 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9056357 2023.10.08 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9056356 2023.10.08 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9056359 2023.10.08 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9056377 2023.10.08 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9056376 2023.10.08 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9056375 2023.10.08 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9056374 2023.10.08 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9056373 2023.10.08 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9056372 2023.10.08 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9056371 2023.10.08 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 9056370 2023.10.08 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9056369 2023.10.08 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9056368 2023.10.08 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9056367 2023.10.08 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9056366 2023.10.08 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9056365 2023.10.08 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9056362 2023.10.08 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9056363 2023.10.08 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9056364 2023.10.07 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9036518 2023.09.17 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9036517 2023.09.13
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9036519 2023.09.13
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9036516 2023.09.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9036515 2023.09.13
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9036514 2023.09.13
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9036511 2023.09.13
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9036509 2023.09.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9036510 2023.09.13
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9036513 2023.09.13
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9036512 2023.09.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9036508 2023.09.13
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9036506 2023.09.12
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9036504 2023.09.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9036505 2023.09.12
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9036507 2023.09.12
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9036503 2023.09.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9036501 2023.09.12
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9036502 2023.09.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9036500 2023.09.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8830970 2023.08.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8830971 2023.08.05 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8830969 2023.08.05 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 8830968 2023.08.05 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8830967 2023.08.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8830966 2023.08.04 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8830963 2023.08.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8830965 2023.08.04 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8830962 2023.08.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8830964 2023.08.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8830960 2023.08.04 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8830961 2023.08.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8830958 2023.08.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8830959 2023.08.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8830957 2023.08.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8830956 2023.08.03 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8830954 2023.08.03 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8830953 2023.08.03 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8830950 2023.08.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8830952 2023.08.02 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8830951 2023.08.02 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 8830949 2023.08.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8830948 2023.08.02 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8830947 2023.08.02 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8830955 2023.08.02 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8830946 2023.08.02 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8830945 2023.07.31 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8830942 2023.07.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8830944 2023.07.31 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8830943 2023.07.31 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8830941 2023.07.31 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8799109 2023.07.26
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8799108 2023.07.26
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 8799106 2023.07.26
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8805979 2023.07.26
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8799107 2023.07.24
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 8799104 2023.07.24
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8799105 2023.07.24
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8784114 2023.07.22 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8784113 2023.07.22 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8784112 2023.07.22 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8784111 2023.07.22 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8784110 2023.07.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8784109 2023.07.22 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8784108 2023.07.22 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8784107 2023.07.22 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8784106 2023.07.22 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8784105 2023.07.22 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8784104 2023.07.22 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8784103 2023.07.22 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8784102 2023.07.22 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8784101 2023.07.22 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8784100 2023.07.22 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8784099 2023.07.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8784098 2023.07.22 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8784097 2023.07.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8784096 2023.07.22 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8784095 2023.07.22 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8784094 2023.07.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8784093 2023.07.22 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8784092 2023.07.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8784091 2023.07.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8784090 2023.07.22 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8784089 2023.07.22 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8784088 2023.07.22 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8784087 2023.07.22 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8784086 2023.07.22 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8784085 2023.07.22 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8784084 2023.07.22 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8784083 2023.07.22 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8784082 2023.07.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8784081 2023.07.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8784080 2023.07.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8784079 2023.07.22 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8784078 2023.07.22 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 70 8781410 2023.07.16 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8781409 2023.07.16 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8781408 2023.07.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8781411 2023.07.08 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8781407 2023.07.08 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8692183 2023.06.25 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8677436 2023.06.19 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8646715 2023.06.14 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8646714 2023.06.14 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8646712 2023.06.14 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8646713 2023.06.14 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8646711 2023.06.14 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8646710 2023.06.14 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8646709 2023.06.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8646707 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8646708 2023.05.14 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432536 2023.05.12 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8432535 2023.05.12 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8432532 2023.05.12 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8432533 2023.05.12 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8432531 2023.05.12 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8432534 2023.05.11 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8432529 2023.05.11 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8432528 2023.05.11 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8432526 2023.05.11 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8432530 2023.05.11 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8432525 2023.05.11 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8432527 2023.05.11 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8432523 2023.05.11 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8432518 2023.05.11 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8432517 2023.05.11 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8432521 2023.05.11 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8432522 2023.05.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8432520 2023.05.11 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8432519 2023.05.11 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8432524 2023.05.11 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8432515 2023.05.07 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8432516 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8378474 2023.05.04 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8378473 2023.05.03 PL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8378472 2023.05.03 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8378471 2023.05.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8378470 2023.05.03 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8378417 2023.05.03 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8378419 2023.05.03 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8378420 2023.05.03 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8378415 2023.05.03 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8378414 2023.05.03 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8378418 2023.05.03 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8378416 2023.05.03 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8380517 2023.05.03 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8378411 2023.05.02 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8378413 2023.05.02 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8378409 2023.05.02 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8378408 2023.05.02 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8378412 2023.05.02 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8378410 2023.05.02 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8378406 2023.05.02 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8378405 2023.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8378407 2023.05.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8378451 2023.05.02 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8378453 2023.05.02 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8378448 2023.05.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8378449 2023.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8378452 2023.05.02 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8378446 2023.05.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8378447 2023.05.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8378445 2023.05.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8380519 2023.05.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8378444 2023.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8378442 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8378450 2023.05.01 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8378441 2023.05.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8378440 2023.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8378439 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8378438 2023.05.01 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8378469 2023.05.01 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8378465 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8378468 2023.05.01 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8378463 2023.05.01 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8378443 2023.05.01 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8378464 2023.04.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8378462 2023.04.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8378466 2023.04.30 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8378457 2023.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8378467 2023.04.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8378460 2023.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8378458 2023.04.30 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8378461 2023.04.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8378456 2023.04.30 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8378459 2023.04.30 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8378455 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8378454 2023.04.30 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8378436 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8378434 2023.04.30 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8378431 2023.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8378435 2023.04.30 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8378433 2023.04.30 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8378432 2023.04.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8378430 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8378427 2023.04.30 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8378426 2023.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8378429 2023.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8378425 2023.04.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8378428 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8378424 2023.04.30 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8378423 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8378422 2023.04.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8378399 2023.04.29 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8378401 2023.04.29 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8378395 2023.04.29 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8378403 2023.04.29 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8378397 2023.04.29 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8378400 2023.04.29 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8378398 2023.04.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8378396 2023.04.29 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8380518 2023.04.29 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8378393 2023.04.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8378402 2023.04.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8378394 2023.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8378404 2023.04.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8378392 2023.04.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8378508 2023.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8378391 2023.04.28 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8378390 2023.04.27 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8290014 2023.04.24 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8278560 2023.04.23 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8278559 2023.04.23 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8278558 2023.04.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8278557 2023.04.23 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8278556 2023.04.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8278555 2023.04.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8278554 2023.04.23 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8278553 2023.04.23 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8278552 2023.04.23 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8278551 2023.04.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8278550 2023.04.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8278549 2023.04.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8278548 2023.04.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8278547 2023.04.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8278546 2023.04.23 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8278545 2023.04.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8278544 2023.04.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8278543 2023.04.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8278542 2023.04.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8278541 2023.04.23 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8278540 2023.04.23 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8278539 2023.04.23 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8271108 2023.04.22 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8268925 2023.04.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8268924 2023.04.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8268923 2023.04.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8268921 2023.04.20 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8268920 2023.04.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8268919 2023.04.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8268918 2023.04.16 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8268917 2023.04.12 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8268922 2023.04.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8155526 2023.04.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8155525 2023.04.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8155524 2023.04.06 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8155523 2023.04.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8155522 2023.04.06 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8155521 2023.04.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8155520 2023.04.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8155519 2023.04.06 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8155516 2023.04.06 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8155515 2023.04.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8155514 2023.04.06 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8155513 2023.04.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8155512 2023.04.06 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8155511 2023.04.06 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8155510 2023.04.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8155509 2023.04.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8155508 2023.04.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8155507 2023.04.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8155506 2023.04.06 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8155505 2023.04.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8155504 2023.04.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8155503 2023.04.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8155502 2023.04.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8155501 2023.04.06 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8155517 2023.04.06 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8155518 2023.04.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8138968 2023.04.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 8138967 2023.04.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8138966 2023.04.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8138965 2023.04.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8133378 2023.04.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8133380 2023.04.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8133377 2023.04.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8133376 2023.04.02 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8133379 2023.04.02 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8128577 2023.04.02 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8128579 2023.04.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8121698 2023.04.01 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8121697 2023.04.01 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8121696 2023.04.01 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8121695 2023.04.01 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8121694 2023.04.01 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8121693 2023.04.01 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8121692 2023.04.01 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8121690 2023.04.01 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8121691 2023.04.01 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8128578 2023.04.01 ZP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8074069 2023.03.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8045546 2023.03.19 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8045545 2023.03.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8045544 2023.03.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8045543 2023.03.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8045542 2023.03.19 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 8045541 2023.03.19 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8045540 2023.03.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8045539 2023.03.19 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8045505 2023.03.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8045506 2023.03.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8045504 2023.03.19 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8045503 2023.03.19 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8045502 2023.03.19 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8045501 2023.03.19 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8045498 2023.03.18 MB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8045499 2023.03.18 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8045496 2023.03.18 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 13 8045497 2023.03.18 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 8045495 2023.03.18 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8045553 2023.03.18 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8045494 2023.03.18 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 8045492 2023.03.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 8045493 2023.03.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 8045538 2023.03.18 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8045536 2023.03.18 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 8045535 2023.03.18 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8045537 2023.03.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8045534 2023.03.18 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8045533 2023.03.18 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8045531 2023.03.18 MB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8045532 2023.03.18 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8045530 2023.03.18 MB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8045528 2023.03.18 MB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 8045527 2023.03.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8045525 2023.03.18 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8045500 2023.03.18 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 8045529 2023.03.17 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 8045524 2023.03.17 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8045526 2023.03.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 8045523 2023.03.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8045521 2023.03.17 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 8045520 2023.03.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8045519 2023.03.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8045522 2023.03.17 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8045518 2023.03.17 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8045517 2023.03.17 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8045515 2023.03.17 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8045516 2023.03.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8045512 2023.03.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 8045511 2023.03.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8045509 2023.03.17 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8045514 2023.03.17 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8045510 2023.03.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8045513 2023.03.17 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8045508 2023.03.17 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8045507 2023.03.17 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8005153 2023.03.08 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7966185 2023.03.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7966184 2023.02.26 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 7966186 2023.02.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7966182 2023.02.19 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7966188 2023.02.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7966187 2023.02.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7966181 2023.02.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7966180 2023.02.19 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7966179 2023.02.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7966178 2023.02.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7966177 2023.02.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7966176 2023.02.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 7966175 2023.02.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7966174 2023.02.19 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7966173 2023.02.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7966172 2023.02.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7966171 2023.02.19 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7966170 2023.02.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7966169 2023.02.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7966168 2023.02.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7966167 2023.02.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7966166 2023.02.19 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7904175 2023.02.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7966183 2023.02.18 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7901812 2023.02.18 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7901810 2023.02.18 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7901811 2023.02.12 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7901809 2023.02.10 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7901808 2023.02.06 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 7857131 2023.02.03 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7857130 2023.02.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7845775 2023.02.02 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7845776 2023.02.02 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7845777 2023.02.02 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7845778 2023.02.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 7845774 2023.02.02 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7845143 2023.02.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7845145 2023.02.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7845144 2023.02.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7845141 2023.02.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 7845142 2023.02.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7820461 2023.01.26 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7820074 2023.01.25 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7813841 2023.01.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7813842 2023.01.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7813840 2023.01.20 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7788825 2023.01.16 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7788824 2023.01.16 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7788823 2023.01.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7788822 2023.01.16 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7788821 2023.01.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7788820 2023.01.16 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7788811 2023.01.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7788819 2023.01.16 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7788818 2023.01.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7788817 2023.01.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7788816 2023.01.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7788815 2023.01.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7788814 2023.01.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7788813 2023.01.16 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7788812 2023.01.16 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7788836 2023.01.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 7788810 2023.01.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7768229 2023.01.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7768228 2023.01.11 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7768227 2023.01.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7762149 2023.01.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7762148 2023.01.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7762147 2023.01.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7762146 2023.01.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7762145 2023.01.09 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7762144 2023.01.09 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7762143 2023.01.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7762142 2023.01.09 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7762141 2023.01.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7762140 2023.01.09 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7762139 2023.01.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7762138 2023.01.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7762030 2023.01.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7762031 2023.01.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7745665 2023.01.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7745664 2023.01.06 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7744990 2023.01.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7744989 2023.01.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7744988 2023.01.06 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7744987 2023.01.06 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7744986 2023.01.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7743557 2023.01.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7741796 2023.01.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7741797 2023.01.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7741813 2023.01.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 60 7741812 2023.01.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7741809 2023.01.05 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7741811 2023.01.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7741810 2023.01.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7741808 2023.01.04 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7741807 2023.01.04 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7741806 2023.01.03 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7741804 2023.01.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7741805 2023.01.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7741800 2023.01.02 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7741803 2023.01.02 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7741802 2023.01.02 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7741799 2023.01.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 7741801 2023.01.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7741798 2023.01.02 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7741795 2023.01.01 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7741794 2023.01.01 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7741791 2023.01.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 7741790 2023.01.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7741793 2023.01.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7741789 2023.01.01 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7741788 2023.01.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7741792 2023.01.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7741787 2023.01.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7741784 2023.01.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7741786 2023.01.01 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7741783 2023.01.01 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7741782 2023.01.01 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7741785 2023.01.01 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7741781 2023.01.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7741780 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...