Pełna lista obserwacji drużyny

Zwolek : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6391459 2022.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6391392 2022.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6391395 2022.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6391391 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391394 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6391396 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6391389 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6391393 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6391390 2022.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6391387 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6391386 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 6391388 2022.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6387675 2022.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6387674 2022.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6387673 2022.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6387672 2022.01.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6387671 2022.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6387670 2022.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6387669 2022.01.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6387668 2022.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6387667 2022.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6387666 2022.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6387665 2022.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6387676 2022.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6371160 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6371169 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6371168 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6371167 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 6371166 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6371165 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6371164 2022.01.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6371163 2022.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6371162 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6371161 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6371173 2022.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6371172 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6371171 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6371170 2022.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6368186 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6368185 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6368184 2022.01.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6368183 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6368182 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6368181 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6368180 2022.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6368179 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6364148 2022.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6362815 2022.01.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6360494 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6360150 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6360103 2022.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6359981 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359980 2022.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6359979 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6359978 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6359977 2022.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6359976 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6359927 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6359622 2022.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6359612 2022.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6359611 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6357672 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6357671 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6357665 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6357614 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6357613 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6357630 2022.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6357629 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6357628 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6357627 2022.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6357626 2022.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6357625 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6357624 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6357623 2022.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6357622 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6357621 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6357620 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6357619 2022.01.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 6357618 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357617 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6357616 2022.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6357615 2022.01.11 mapa