Pełna lista obserwacji drużyny

Zwolek : Bartosz Zwoliński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7477922 2022.09.26 ZP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7477920 2022.09.26 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7477921 2022.09.26 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7477924 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7477926 2022.09.25 ZP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7477923 2022.09.25 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7477927 2022.09.25 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7477925 2022.09.25 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7477939 2022.09.24 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 6 7477940 2022.09.24 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7477935 2022.09.24 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7477934 2022.09.24 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7477938 2022.09.24 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7477933 2022.09.24 ZP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7477931 2022.09.24 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7477930 2022.09.24 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7477929 2022.09.24 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7477928 2022.09.24 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7477957 2022.09.24 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7477932 2022.09.24 ZP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7477941 2022.09.24 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7477942 2022.09.24 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7477960 2022.09.24 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7477959 2022.09.24 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7477958 2022.09.24 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7477956 2022.09.24 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7477962 2022.09.24 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7477961 2022.09.24 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7477936 2022.09.24 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7477946 2022.09.24 ZP mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7477943 2022.09.24 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7477937 2022.09.24 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7477944 2022.09.24 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7477945 2022.09.24 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7477900 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7477899 2022.09.23 ZP mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7477898 2022.09.23 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7477897 2022.09.23 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7477896 2022.09.23 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 7477895 2022.09.23 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7477894 2022.09.23 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 7477893 2022.09.23 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7477905 2022.09.23 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7477904 2022.09.23 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7477903 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7477902 2022.09.23 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7477901 2022.09.23 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7477948 2022.09.23 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7477950 2022.09.23 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7477951 2022.09.23 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7477952 2022.09.23 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477953 2022.09.23 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7477954 2022.09.23 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7477907 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7477955 2022.09.23 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7477906 2022.09.23 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477947 2022.09.23 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7477949 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7477919 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7477918 2022.09.23 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7477917 2022.09.23 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7477916 2022.09.23 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7477915 2022.09.23 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 7477914 2022.09.23 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7477913 2022.09.23 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7477908 2022.09.23 ZP mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7477909 2022.09.23 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 7477910 2022.09.23 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7477911 2022.09.23 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7477912 2022.09.23 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7477892 2022.09.22 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 13 7477891 2022.09.22 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7477890 2022.09.22 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7477889 2022.09.22 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7477888 2022.09.22 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7343136 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7343133 2022.08.10 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7343132 2022.08.08 PK mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 7270429 2022.07.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7270430 2022.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7270426 2022.07.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7270425 2022.07.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7270427 2022.07.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7270424 2022.07.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7270423 2022.07.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7270422 2022.07.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7270421 2022.07.06 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7270420 2022.07.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7270419 2022.07.06 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7034746 2022.05.29 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7032924 2022.05.23 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7032922 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7032906 2022.05.20 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7032921 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7032920 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7032919 2022.05.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7032918 2022.05.20 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7032917 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7032916 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7032915 2022.05.20 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7032914 2022.05.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7032913 2022.05.20 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7032912 2022.05.20 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7032911 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7032910 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7032909 2022.05.20 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7032908 2022.05.20 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7032907 2022.05.20 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7032905 2022.05.20 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7032904 2022.05.20 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7032903 2022.05.20 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7032902 2022.05.20 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7032901 2022.05.20 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7032900 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7032899 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7032898 2022.05.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7032897 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7032896 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7032895 2022.05.17 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7032894 2022.05.17 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7032893 2022.05.17 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7032892 2022.05.17 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 7032891 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7032890 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6950382 2022.05.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6950381 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6950383 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6950380 2022.05.08 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6881003 2022.05.02 WP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6843640 2022.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6843641 2022.05.01 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6843637 2022.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6843642 2022.05.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6843638 2022.05.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6843633 2022.04.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 40 6843639 2022.04.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6843634 2022.04.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6843631 2022.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6843636 2022.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6843635 2022.04.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6843632 2022.04.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 6843628 2022.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6843627 2022.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6843626 2022.04.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6843625 2022.04.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6843620 2022.04.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6843629 2022.04.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6843619 2022.04.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6843621 2022.04.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6843617 2022.04.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6843622 2022.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6843624 2022.04.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6843616 2022.04.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6843623 2022.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6843614 2022.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6843618 2022.04.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6843615 2022.04.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6795909 2022.04.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6795908 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6795907 2022.04.26 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6795906 2022.04.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6795905 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6795904 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6795903 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6795902 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6795901 2022.04.26 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6795900 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6795899 2022.04.26 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6795898 2022.04.26 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6795897 2022.04.26 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6795896 2022.04.26 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6795894 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6795893 2022.04.26 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6795892 2022.04.25 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6791933 2022.04.25 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6791932 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6791931 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6791650 2022.04.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6791649 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6791648 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6791647 2022.04.25 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6791646 2022.04.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6791645 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6791644 2022.04.25 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6791643 2022.04.25 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6791642 2022.04.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6791641 2022.04.25 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6791640 2022.04.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6791639 2022.04.25 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6791638 2022.04.25 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6791637 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6791636 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6791635 2022.04.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6791623 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6791622 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6791621 2022.04.25 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6791620 2022.04.25 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6791619 2022.04.25 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6791618 2022.04.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6791617 2022.04.25 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6791616 2022.04.25 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6791615 2022.04.25 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6791614 2022.04.25 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6791613 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6791612 2022.04.25 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6791611 2022.04.25 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6791610 2022.04.25 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6791591 2022.04.24 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6791590 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6791630 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6791628 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6791633 2022.04.23 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6791625 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6791608 2022.04.23 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6791607 2022.04.23 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6791606 2022.04.23 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6791600 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6791603 2022.04.23 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6791598 2022.04.23 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6791602 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6791593 2022.04.23 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6791592 2022.04.23 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6791589 2022.04.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6791588 2022.04.23 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6791595 2022.04.22 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6791666 2022.04.22 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6791665 2022.04.22 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6791664 2022.04.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6791662 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6791663 2022.04.22 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6791661 2022.04.22 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6791660 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6791659 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6791658 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6791657 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6791656 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6791655 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6791654 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6791652 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6791651 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6791653 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6791583 2022.04.22 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6791582 2022.04.22 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 6791586 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6791585 2022.04.22 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6791580 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6791584 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6791577 2022.04.22 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6791575 2022.04.22 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6791579 2022.04.22 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6791576 2022.04.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6791578 2022.04.22 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6791573 2022.04.22 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6791574 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6791581 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6791571 2022.04.22 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6791572 2022.04.22 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6791631 2022.04.22 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6791629 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6791634 2022.04.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6791627 2022.04.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6791626 2022.04.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6791624 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6791632 2022.04.22 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6791605 2022.04.22 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6791609 2022.04.22 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6791599 2022.04.22 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6791604 2022.04.22 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6791601 2022.04.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6791594 2022.04.22 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6791597 2022.04.22 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6791596 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6791587 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6742641 2022.04.18 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6742640 2022.04.18 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6742639 2022.04.17 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6724927 2022.04.16 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6724926 2022.04.16 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6724925 2022.04.16 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6724924 2022.04.16 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6724923 2022.04.16 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6724922 2022.04.16 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6724921 2022.04.16 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6724920 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6724919 2022.04.16 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6724918 2022.04.16 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6724917 2022.04.16 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6724916 2022.04.16 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6724915 2022.04.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6724914 2022.04.16 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6724913 2022.04.16 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6724912 2022.04.16 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6724911 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6724910 2022.04.16 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6724909 2022.04.16 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6724908 2022.04.16 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6724907 2022.04.16 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6724906 2022.04.16 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6724905 2022.04.16 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6724904 2022.04.16 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6724903 2022.04.16 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6724902 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6724901 2022.04.16 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6716754 2022.04.14 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6716753 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6716752 2022.04.14 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6716751 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6716750 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6716748 2022.04.14 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6716749 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6705403 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6705404 2022.04.13 WP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6705086 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6660296 2022.04.03 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6660295 2022.04.03 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6660294 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6660293 2022.04.03 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6660292 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6660291 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6660290 2022.04.03 LS mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6660289 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6660287 2022.04.03 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6660288 2022.04.03 LS mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6660283 2022.04.02 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6660312 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6660311 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6660310 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6660309 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6660308 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6660307 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6660306 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6660305 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6660304 2022.04.02 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6660303 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6793171 2022.04.02 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6660302 2022.04.01 LS mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6660301 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6660300 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6660299 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6660298 2022.04.01 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6660297 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6609409 2022.03.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6609408 2022.03.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6609407 2022.03.26 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6609406 2022.03.26 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6609405 2022.03.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6609404 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6609403 2022.03.26 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6609402 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6609401 2022.03.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6609400 2022.03.26 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6609399 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6609398 2022.03.26 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6609397 2022.03.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6609396 2022.03.26 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6609395 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6609394 2022.03.26 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6609393 2022.03.26 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6609392 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6596755 2022.03.23 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6596756 2022.03.23 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6568612 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6568611 2022.03.18 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6568610 2022.03.18 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6568609 2022.03.18 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6568608 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6561881 2022.03.16 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6561882 2022.03.15 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6561883 2022.03.15 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6547586 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6547588 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6547587 2022.03.13 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 6547589 2022.03.13 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6547585 2022.03.13 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6547584 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6543047 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6534009 2022.03.09 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6534008 2022.03.09 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6532506 2022.03.09 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6532503 2022.03.09 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6532505 2022.03.09 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6532502 2022.03.06 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6532504 2022.03.06 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6532500 2022.03.06 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6532501 2022.03.06 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6532499 2022.03.05 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6507626 2022.03.02 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6507625 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6507624 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6507623 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6507642 2022.03.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6507641 2022.03.02 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6507640 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6507639 2022.03.02 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6507638 2022.03.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6507637 2022.03.02 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6507636 2022.03.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6507635 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6507634 2022.03.02 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6507633 2022.03.02 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6507632 2022.03.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6507631 2022.03.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6507630 2022.03.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6507629 2022.03.02 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6507628 2022.03.02 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6507627 2022.03.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6506432 2022.03.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6506433 2022.03.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6506430 2022.03.01 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6506429 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6507102 2022.03.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6506428 2022.03.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6506431 2022.03.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6506426 2022.03.01 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6506427 2022.03.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6498818 2022.02.27 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6498817 2022.02.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6498816 2022.02.27 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6498815 2022.02.27 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6493142 2022.02.26 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6481576 2022.02.23 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6477752 2022.02.21 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6477751 2022.02.21 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6477750 2022.02.21 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6477748 2022.02.21 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6477747 2022.02.21 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6477746 2022.02.21 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6457095 2022.02.13 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6444107 2022.02.11 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6444106 2022.02.11 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6444105 2022.02.11 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6444104 2022.02.11 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6444103 2022.02.11 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6444102 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6437881 2022.02.09 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6437880 2022.02.09 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6437879 2022.02.09 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6437877 2022.02.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6437876 2022.02.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6437875 2022.02.09 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6437874 2022.02.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6437873 2022.02.09 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6437872 2022.02.09 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6437871 2022.02.09 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6437870 2022.02.09 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6433677 2022.02.07 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433676 2022.02.07 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6433666 2022.02.07 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6433665 2022.02.07 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6433664 2022.02.07 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6433667 2022.02.07 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6433663 2022.02.07 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6433378 2022.02.07 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6433377 2022.02.07 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6433376 2022.02.07 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6433375 2022.02.07 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6433374 2022.02.07 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6433373 2022.02.07 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6433372 2022.02.07 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6433371 2022.02.07 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6433370 2022.02.07 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6433369 2022.02.07 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6433368 2022.02.07 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6433367 2022.02.07 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6433235 2022.02.07 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6433234 2022.02.07 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6433233 2022.02.07 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6433232 2022.02.07 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6433231 2022.02.07 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6433230 2022.02.07 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6433229 2022.02.07 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6433228 2022.02.07 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6433227 2022.02.07 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6433226 2022.02.07 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6433225 2022.02.07 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6416621 2022.01.30 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6404604 2022.01.27 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6404603 2022.01.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6404602 2022.01.27 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6404601 2022.01.27 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 6394542 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6394233 2022.01.23 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6394232 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6394231 2022.01.23 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6391459 2022.01.22 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6391392 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6391395 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6391391 2022.01.22 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391394 2022.01.22 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6391396 2022.01.22 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6391389 2022.01.22 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6391393 2022.01.22 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6391390 2022.01.22 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6391387 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6391386 2022.01.22 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 6391388 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6387675 2022.01.21 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6387674 2022.01.21 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6387673 2022.01.21 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6387672 2022.01.21 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6387671 2022.01.21 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6387670 2022.01.21 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6387669 2022.01.21 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6387668 2022.01.21 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6387667 2022.01.21 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6387666 2022.01.21 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6387665 2022.01.21 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6387676 2022.01.21 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6371160 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6371169 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6371168 2022.01.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6371167 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 6371166 2022.01.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6371165 2022.01.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6371164 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6371163 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6371162 2022.01.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6371161 2022.01.15 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6371173 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6371172 2022.01.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6371171 2022.01.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6371170 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6368186 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6368185 2022.01.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6368184 2022.01.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6368183 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6368182 2022.01.15 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6368181 2022.01.15 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6368180 2022.01.15 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6368179 2022.01.15 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6364148 2022.01.14 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6362815 2022.01.13 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6360494 2022.01.12 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6360150 2022.01.12 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6360103 2022.01.12 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6359981 2022.01.12 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359980 2022.01.12 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6359979 2022.01.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6359978 2022.01.12 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6359977 2022.01.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6359976 2022.01.12 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6359927 2022.01.12 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6359622 2022.01.12 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6359612 2022.01.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6359611 2022.01.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6357672 2022.01.11 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6357671 2022.01.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6357665 2022.01.11 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6357614 2022.01.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6357613 2022.01.11 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6357630 2022.01.11 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6357629 2022.01.11 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6357628 2022.01.11 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6357627 2022.01.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6357626 2022.01.11 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6357625 2022.01.11 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6357624 2022.01.11 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6357623 2022.01.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6357622 2022.01.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6357621 2022.01.11 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6357620 2022.01.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6357619 2022.01.11 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 6357618 2022.01.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357617 2022.01.11 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6357616 2022.01.11 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6357615 2022.01.11 WP mapa