DRUŻYNA

Drużyna: Stara Czajka. Obserwator: Krzysztof Czajowski

Liczba gatunków: 210

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 293 1593 64 64 0 3 24 37
2 88 2321 75 47 0 3 12 32
3 356 1061 107 89 0 10 32 47
4 691 1712 138 106 0 12 46 48
5 1264 2957 184 163 1 40 73 49
6 812 2083 186 111 0 18 47 46
7 680 3079 194 121 3 17 54 47
8 457 3310 197 106 2 14 47 43
9 502 2400 210 121 0 26 47 48
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9023662 2023.09.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9023792 2023.09.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9023793 2023.09.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9023794 2023.09.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9023795 2023.09.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9023796 2023.09.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9023853 2023.09.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9023854 2023.09.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9023855 2023.09.30 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9023856 2023.09.30 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9023857 2023.09.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 20 9023858 2023.09.30 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 9023859 2023.09.30 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9023860 2023.09.30 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9023861 2023.09.30 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9023862 2023.09.30 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9023863 2023.09.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9023864 2023.09.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 9023865 2023.09.30 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9023866 2023.09.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9023867 2023.09.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9023868 2023.09.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 9023869 2023.09.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9023870 2023.09.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9023871 2023.09.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9023872 2023.09.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9023873 2023.09.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9023874 2023.09.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9023875 2023.09.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9023876 2023.09.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 9023877 2023.09.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9023878 2023.09.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9023879 2023.09.30 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9023880 2023.09.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9023881 2023.09.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9023882 2023.09.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9023883 2023.09.30 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9023884 2023.09.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9023885 2023.09.30 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9023886 2023.09.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9023887 2023.09.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9023888 2023.09.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9023889 2023.09.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9023890 2023.09.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9023891 2023.09.30 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9023892 2023.09.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9023893 2023.09.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9023894 2023.09.30 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9023895 2023.09.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9023896 2023.09.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 9023897 2023.09.30 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9023898 2023.09.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9023899 2023.09.30 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9023900 2023.09.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9023901 2023.09.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9023902 2023.09.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9023903 2023.09.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9023904 2023.09.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9023905 2023.09.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9023906 2023.09.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9023907 2023.09.30 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9023908 2023.09.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9023909 2023.09.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9023910 2023.09.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9023911 2023.09.30 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9023912 2023.09.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9023913 2023.09.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9023931 2023.09.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9023932 2023.09.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9023933 2023.09.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9023934 2023.09.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9023935 2023.09.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9023936 2023.09.30 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9023937 2023.09.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9023938 2023.09.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9023939 2023.09.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9023943 2023.09.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9001694 2023.09.24 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9001697 2023.09.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9001698 2023.09.24 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9001712 2023.09.24 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9001713 2023.09.24 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9001714 2023.09.24 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9001715 2023.09.24 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9001716 2023.09.24 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 27 9001717 2023.09.24 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9001718 2023.09.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9001719 2023.09.24 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9001720 2023.09.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9001721 2023.09.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9001722 2023.09.24 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9001723 2023.09.24 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9001724 2023.09.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9001725 2023.09.24 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9001726 2023.09.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9001727 2023.09.24 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9001728 2023.09.24 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9001729 2023.09.24 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9001730 2023.09.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9001731 2023.09.24 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9001732 2023.09.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9001733 2023.09.24 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9001734 2023.09.24 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9001735 2023.09.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8990557 2023.09.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8984624 2023.09.20 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8984650 2023.09.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8984651 2023.09.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8984652 2023.09.20 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8984653 2023.09.20 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8984654 2023.09.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8984655 2023.09.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8984656 2023.09.20 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8984657 2023.09.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8984658 2023.09.20 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8984659 2023.09.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8984660 2023.09.20 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8984661 2023.09.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8984662 2023.09.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8984663 2023.09.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 8984664 2023.09.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 8984665 2023.09.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8984666 2023.09.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8984667 2023.09.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8984668 2023.09.20 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8984669 2023.09.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8984670 2023.09.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8984671 2023.09.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8984672 2023.09.20 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8984673 2023.09.20 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8984674 2023.09.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8984675 2023.09.20 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8984676 2023.09.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8977545 2023.09.18 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8977546 2023.09.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8977547 2023.09.18 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8977548 2023.09.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8977549 2023.09.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8977550 2023.09.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8977551 2023.09.18 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8977552 2023.09.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8977553 2023.09.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8977554 2023.09.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8977555 2023.09.18 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8977556 2023.09.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8977557 2023.09.18 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8977558 2023.09.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8977559 2023.09.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8977560 2023.09.18 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 8 8977561 2023.09.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8977562 2023.09.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8977563 2023.09.18 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8977564 2023.09.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8977565 2023.09.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8977566 2023.09.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8977567 2023.09.18 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8977568 2023.09.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 8977569 2023.09.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 50 8977570 2023.09.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8977571 2023.09.18 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8976226 2023.09.17 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8976227 2023.09.17 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8976228 2023.09.17 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8976229 2023.09.17 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8976230 2023.09.17 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8976231 2023.09.17 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8976232 2023.09.17 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8976233 2023.09.17 ŚK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 8976234 2023.09.17 ŚK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8976235 2023.09.17 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8976236 2023.09.17 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8976237 2023.09.17 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8976238 2023.09.17 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8976239 2023.09.17 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8976240 2023.09.17 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8976241 2023.09.17 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8976242 2023.09.17 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8976243 2023.09.17 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8976244 2023.09.17 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8976245 2023.09.17 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 8976246 2023.09.17 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8976247 2023.09.17 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8976248 2023.09.17 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8976249 2023.09.17 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8976250 2023.09.17 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8976251 2023.09.17 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8976252 2023.09.17 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8976253 2023.09.17 ŚK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8976254 2023.09.17 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8976255 2023.09.17 ŚK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8976256 2023.09.17 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8976257 2023.09.17 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8976259 2023.09.17 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8976271 2023.09.17 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8976273 2023.09.17 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8976275 2023.09.17 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8959731 2023.09.12 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8959732 2023.09.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8959733 2023.09.12 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8959734 2023.09.12 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8959735 2023.09.12 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 8959736 2023.09.12 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8959737 2023.09.12 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8959738 2023.09.12 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8959739 2023.09.12 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8959740 2023.09.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8959741 2023.09.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8959742 2023.09.12 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8959743 2023.09.12 MP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8959744 2023.09.12 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 8959745 2023.09.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8959746 2023.09.12 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8959747 2023.09.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8959748 2023.09.12 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8959749 2023.09.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8959750 2023.09.12 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8959751 2023.09.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8959752 2023.09.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8959753 2023.09.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8959754 2023.09.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8959755 2023.09.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8959756 2023.09.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8959757 2023.09.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8959758 2023.09.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8959759 2023.09.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8959760 2023.09.12 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8959761 2023.09.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8959762 2023.09.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8959763 2023.09.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8959764 2023.09.12 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8959765 2023.09.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8959766 2023.09.12 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8959767 2023.09.12 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8951528 2023.09.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8951529 2023.09.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8951530 2023.09.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8951531 2023.09.10 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8951532 2023.09.10 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8951533 2023.09.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8951534 2023.09.10 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 8951535 2023.09.10 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8951536 2023.09.10 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8951537 2023.09.10 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8951538 2023.09.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8951539 2023.09.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8951540 2023.09.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8951541 2023.09.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8951542 2023.09.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8951543 2023.09.10 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8951544 2023.09.10 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8951545 2023.09.10 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8951546 2023.09.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8951547 2023.09.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8951548 2023.09.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8951549 2023.09.10 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8951550 2023.09.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8951551 2023.09.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8951552 2023.09.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8951553 2023.09.10 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 8951554 2023.09.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8951555 2023.09.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8951556 2023.09.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8951557 2023.09.10 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8951558 2023.09.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8951559 2023.09.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8951560 2023.09.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8951561 2023.09.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8951562 2023.09.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8951563 2023.09.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8951564 2023.09.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8951565 2023.09.10 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8951566 2023.09.10 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 8955835 2023.09.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8946706 2023.09.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8946815 2023.09.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8946816 2023.09.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8946817 2023.09.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8946819 2023.09.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8946820 2023.09.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8946821 2023.09.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8946823 2023.09.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8946824 2023.09.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8946825 2023.09.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8946826 2023.09.09 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8946830 2023.09.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8946831 2023.09.09 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8946832 2023.09.09 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8946833 2023.09.09 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8946834 2023.09.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8946835 2023.09.09 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8946836 2023.09.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8946837 2023.09.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8946838 2023.09.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 8946839 2023.09.09 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8946840 2023.09.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8946841 2023.09.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8946842 2023.09.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8946843 2023.09.09 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 18 8940122 2023.09.07 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8940123 2023.09.07 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8940124 2023.09.07 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8940125 2023.09.07 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8940126 2023.09.07 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 8940127 2023.09.07 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8940128 2023.09.07 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8940129 2023.09.07 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8940130 2023.09.07 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8940131 2023.09.07 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8940132 2023.09.07 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8940133 2023.09.07 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8940134 2023.09.07 ŚK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8940135 2023.09.07 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8940136 2023.09.07 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8940137 2023.09.07 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8940138 2023.09.07 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8940139 2023.09.07 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8940140 2023.09.07 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8940141 2023.09.07 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8940142 2023.09.07 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8940143 2023.09.07 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 2 8940144 2023.09.07 ŚK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8940145 2023.09.07 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8940146 2023.09.07 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8940147 2023.09.07 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8940148 2023.09.07 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8940149 2023.09.07 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8940150 2023.09.07 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8940151 2023.09.07 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8940152 2023.09.07 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8940153 2023.09.07 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8940154 2023.09.07 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8940155 2023.09.07 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8940156 2023.09.07 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8940160 2023.09.07 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8940161 2023.09.07 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8940162 2023.09.07 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8934776 2023.09.05 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8934777 2023.09.05 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8934779 2023.09.05 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8934781 2023.09.05 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8934782 2023.09.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8934783 2023.09.05 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8934784 2023.09.05 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8934785 2023.09.05 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8934786 2023.09.05 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8934787 2023.09.05 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8934788 2023.09.05 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8934789 2023.09.05 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8934791 2023.09.05 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8934793 2023.09.05 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8934796 2023.09.05 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8934798 2023.09.05 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8934800 2023.09.05 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8934143 2023.09.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8934144 2023.09.04 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8934145 2023.09.04 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8934146 2023.09.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8934147 2023.09.04 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8934148 2023.09.04 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8934356 2023.09.04 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8934357 2023.09.04 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8934358 2023.09.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8934359 2023.09.04 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8934360 2023.09.04 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8934361 2023.09.04 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8934377 2023.09.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8934378 2023.09.04 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8934379 2023.09.04 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8934698 2023.09.04 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8934699 2023.09.04 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8934700 2023.09.04 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8934701 2023.09.04 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8934702 2023.09.04 MB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8934703 2023.09.04 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8934704 2023.09.04 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8934705 2023.09.04 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8934706 2023.09.04 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8934707 2023.09.04 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8934708 2023.09.04 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 8934709 2023.09.04 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8934710 2023.09.04 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8934711 2023.09.04 MB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8934712 2023.09.04 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8934713 2023.09.04 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8934714 2023.09.04 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8934715 2023.09.04 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8934716 2023.09.04 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8934717 2023.09.04 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8934718 2023.09.04 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8934719 2023.09.04 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8934720 2023.09.04 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8934721 2023.09.04 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8934722 2023.09.04 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8934723 2023.09.04 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8934724 2023.09.04 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8934725 2023.09.04 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8934726 2023.09.04 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8934727 2023.09.04 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8934728 2023.09.04 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8934729 2023.09.04 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8934730 2023.09.04 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8934731 2023.09.04 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8934732 2023.09.04 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 8934734 2023.09.04 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8934735 2023.09.04 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8934736 2023.09.04 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 8933820 2023.09.03 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8933821 2023.09.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8933822 2023.09.03 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8933823 2023.09.03 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8933824 2023.09.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8933825 2023.09.03 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8933826 2023.09.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8933827 2023.09.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8933828 2023.09.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8933936 2023.09.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8933937 2023.09.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8933938 2023.09.03 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8933939 2023.09.03 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8933941 2023.09.03 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8933942 2023.09.03 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8933943 2023.09.03 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 40 8933944 2023.09.03 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8934014 2023.09.03 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8934015 2023.09.03 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8934016 2023.09.03 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8934017 2023.09.03 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 8934018 2023.09.03 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8934019 2023.09.03 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8934020 2023.09.03 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8934021 2023.09.03 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8934022 2023.09.03 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8934023 2023.09.03 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8934024 2023.09.03 MB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8934025 2023.09.03 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8934026 2023.09.03 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8934027 2023.09.03 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8934028 2023.09.03 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8934029 2023.09.03 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8934030 2023.09.03 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8934031 2023.09.03 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8934032 2023.09.03 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8934033 2023.09.03 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8934034 2023.09.03 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 8934035 2023.09.03 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8934036 2023.09.03 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8934037 2023.09.03 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8934038 2023.09.03 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8934039 2023.09.03 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 8934040 2023.09.03 MB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8934041 2023.09.03 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 8934042 2023.09.03 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8934043 2023.09.03 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8934044 2023.09.03 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8934045 2023.09.03 MB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8934046 2023.09.03 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8934047 2023.09.03 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8934048 2023.09.03 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8934049 2023.09.03 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8934050 2023.09.03 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8934051 2023.09.03 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8934052 2023.09.03 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8934053 2023.09.03 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8934055 2023.09.03 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 13 8934056 2023.09.03 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8934862 2023.09.03 MB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8933703 2023.09.02 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8933704 2023.09.02 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8933705 2023.09.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8933706 2023.09.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8933707 2023.09.02 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8933708 2023.09.02 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8933717 2023.09.02 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8933726 2023.09.02 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8933738 2023.09.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8933740 2023.09.02 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8933743 2023.09.02 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8933745 2023.09.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8933747 2023.09.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8933749 2023.09.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8933752 2023.09.02 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8933754 2023.09.02 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8933755 2023.09.02 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8933757 2023.09.02 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8933758 2023.09.02 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8933759 2023.09.02 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8933760 2023.09.02 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8933761 2023.09.02 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8933762 2023.09.02 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8933792 2023.09.02 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8933793 2023.09.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 8933794 2023.09.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8933795 2023.09.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8933796 2023.09.02 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8933797 2023.09.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8933798 2023.09.02 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 8933799 2023.09.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8933800 2023.09.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8933801 2023.09.02 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8933802 2023.09.02 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8933803 2023.09.02 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8933804 2023.09.02 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8912471 2023.08.31 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8899415 2023.08.27 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8899416 2023.08.27 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8899417 2023.08.27 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 8899418 2023.08.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8899419 2023.08.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8899420 2023.08.27 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8899421 2023.08.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8899422 2023.08.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8899423 2023.08.27 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8899424 2023.08.27 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8899425 2023.08.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8899426 2023.08.27 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8899427 2023.08.27 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 8899428 2023.08.27 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8899429 2023.08.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8899430 2023.08.27 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8899431 2023.08.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8899432 2023.08.27 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 8899433 2023.08.27 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8899434 2023.08.27 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8899435 2023.08.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8899436 2023.08.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8899437 2023.08.27 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8899438 2023.08.27 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8899439 2023.08.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8899440 2023.08.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8899441 2023.08.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8899843 2023.08.27 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 8895707 2023.08.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8895708 2023.08.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8895709 2023.08.26 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8895710 2023.08.26 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8895711 2023.08.26 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 6 8895712 2023.08.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8895713 2023.08.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8895714 2023.08.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8895715 2023.08.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8895716 2023.08.26 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8895717 2023.08.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8895718 2023.08.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 28 8895719 2023.08.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8895720 2023.08.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8895721 2023.08.26 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8895722 2023.08.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8895723 2023.08.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8895724 2023.08.26 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8895725 2023.08.26 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8895726 2023.08.26 MP
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8895727 2023.08.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8895728 2023.08.26 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8895729 2023.08.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8895730 2023.08.26 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8895731 2023.08.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 8895732 2023.08.26 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8895733 2023.08.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8895734 2023.08.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8895735 2023.08.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8895736 2023.08.26 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8895737 2023.08.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 8895738 2023.08.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8895739 2023.08.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8895740 2023.08.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8895741 2023.08.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8895742 2023.08.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8895743 2023.08.26 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 8895744 2023.08.26 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8895745 2023.08.26 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmaeus 2 8895746 2023.08.26 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8895747 2023.08.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8895748 2023.08.26 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8895749 2023.08.26 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8895750 2023.08.26 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8895751 2023.08.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8895752 2023.08.26 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8895753 2023.08.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8895754 2023.08.26 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8895755 2023.08.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8895756 2023.08.26 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8882541 2023.08.22 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8882542 2023.08.22 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8882543 2023.08.22 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8882544 2023.08.22 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8882545 2023.08.22 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8882546 2023.08.22 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8882547 2023.08.22 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8882548 2023.08.22 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 8882549 2023.08.22 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 8882550 2023.08.22 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8882551 2023.08.22 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8882552 2023.08.22 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8882553 2023.08.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8882554 2023.08.22 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8882555 2023.08.22 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8882556 2023.08.22 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8882557 2023.08.22 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8882558 2023.08.22 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8882559 2023.08.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8882560 2023.08.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8882561 2023.08.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8882562 2023.08.22 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8882563 2023.08.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8882564 2023.08.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8882565 2023.08.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8882566 2023.08.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 50 8882567 2023.08.22 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8882568 2023.08.22 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8882569 2023.08.22 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8882570 2023.08.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8882571 2023.08.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8882572 2023.08.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8882573 2023.08.22 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8882574 2023.08.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8882575 2023.08.22 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8882576 2023.08.22 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8882577 2023.08.22 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8882578 2023.08.22 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8882579 2023.08.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8882580 2023.08.22 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8877623 2023.08.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8877624 2023.08.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8877625 2023.08.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8877626 2023.08.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8877627 2023.08.20 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8877628 2023.08.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8877629 2023.08.20 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8877630 2023.08.20 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8877631 2023.08.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8877632 2023.08.20 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8877633 2023.08.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8877634 2023.08.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8877635 2023.08.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8877636 2023.08.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8877687 2023.08.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8877688 2023.08.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8877689 2023.08.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8877690 2023.08.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8877691 2023.08.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8877692 2023.08.20 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8877693 2023.08.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8877694 2023.08.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8877695 2023.08.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8873715 2023.08.19 ŚK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8873733 2023.08.19 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 8873734 2023.08.19 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8873735 2023.08.19 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8873736 2023.08.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 8873737 2023.08.19 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8873738 2023.08.19 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8873739 2023.08.19 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8873740 2023.08.19 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8873741 2023.08.19 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 65 8873742 2023.08.19 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8873743 2023.08.19 ŚK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8873744 2023.08.19 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8873745 2023.08.19 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8873746 2023.08.19 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8873747 2023.08.19 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8873748 2023.08.19 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8873749 2023.08.19 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8873750 2023.08.19 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8873751 2023.08.19 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8873752 2023.08.19 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8873753 2023.08.19 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8873754 2023.08.19 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8873755 2023.08.19 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8873756 2023.08.19 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8873757 2023.08.19 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8873758 2023.08.19 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 8873764 2023.08.19 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8873765 2023.08.19 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8873766 2023.08.19 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8873767 2023.08.19 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8873768 2023.08.19 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8873769 2023.08.19 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8873770 2023.08.19 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8873771 2023.08.19 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8873772 2023.08.19 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8873773 2023.08.19 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8873774 2023.08.19 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8873775 2023.08.19 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8873776 2023.08.19 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8873777 2023.08.19 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8873778 2023.08.19 ŚK
rzadki żołna, Merops apiaster 10 8862548 2023.08.15 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8862549 2023.08.15 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8862550 2023.08.15 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8862551 2023.08.15 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8862552 2023.08.15 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8862553 2023.08.15 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8862554 2023.08.15 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8862555 2023.08.15 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8862556 2023.08.15 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 8862557 2023.08.15 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8862558 2023.08.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8862559 2023.08.15 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 8862560 2023.08.15 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8862561 2023.08.15 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8862562 2023.08.15 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8862563 2023.08.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8862564 2023.08.15 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8862565 2023.08.15 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8862566 2023.08.15 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8862567 2023.08.15 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 78 8862568 2023.08.15 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8862569 2023.08.15 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8862570 2023.08.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8862571 2023.08.15 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8862572 2023.08.15 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8862573 2023.08.15 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8862574 2023.08.15 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8862575 2023.08.15 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8862576 2023.08.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8862577 2023.08.15 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8862578 2023.08.15 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8862579 2023.08.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8862580 2023.08.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8862581 2023.08.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8862582 2023.08.15 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8862583 2023.08.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8862584 2023.08.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8862585 2023.08.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8862586 2023.08.15 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8862587 2023.08.15 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 30 8858738 2023.08.14 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8858739 2023.08.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8858740 2023.08.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8858741 2023.08.14 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8858742 2023.08.14 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8858743 2023.08.14 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8858744 2023.08.14 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8858745 2023.08.14 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8858746 2023.08.14 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8858747 2023.08.14 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8858748 2023.08.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8858749 2023.08.14 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8858750 2023.08.14 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8858751 2023.08.14 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8858752 2023.08.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8858753 2023.08.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8858754 2023.08.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8858755 2023.08.14 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8858756 2023.08.14 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8858757 2023.08.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8858758 2023.08.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8858759 2023.08.14 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8858760 2023.08.14 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8858761 2023.08.14 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8858762 2023.08.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8858763 2023.08.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8858764 2023.08.14 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8858765 2023.08.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8858766 2023.08.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8858767 2023.08.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8858768 2023.08.14 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8858769 2023.08.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8858770 2023.08.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8858771 2023.08.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 53 8858772 2023.08.14 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 8853855 2023.08.13 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8853856 2023.08.13 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8853857 2023.08.13 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8853858 2023.08.13 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8853859 2023.08.13 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8853861 2023.08.13 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8853882 2023.08.13 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8853883 2023.08.13 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8853884 2023.08.13 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8853885 2023.08.13 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8853886 2023.08.13 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8853887 2023.08.13 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8853888 2023.08.13 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8853889 2023.08.13 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8853890 2023.08.13 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 8853891 2023.08.13 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8853892 2023.08.13 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8853893 2023.08.13 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8853894 2023.08.13 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8853895 2023.08.13 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 8 8853896 2023.08.13 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8853897 2023.08.13 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8853898 2023.08.13 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8853899 2023.08.13 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8853900 2023.08.13 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8853901 2023.08.13 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8853902 2023.08.13 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8853903 2023.08.13 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8853904 2023.08.13 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8853905 2023.08.13 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8853906 2023.08.13 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8853907 2023.08.13 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8853908 2023.08.13 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8853909 2023.08.13 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8853910 2023.08.13 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8853911 2023.08.13 ŚK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8853912 2023.08.13 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8853913 2023.08.13 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8853914 2023.08.13 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8853916 2023.08.13 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8853995 2023.08.13 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8850486 2023.08.12 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8843930 2023.08.11 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8843931 2023.08.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8843932 2023.08.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8843933 2023.08.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8843934 2023.08.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8843935 2023.08.11 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8843936 2023.08.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8843937 2023.08.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8843938 2023.08.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8843939 2023.08.11 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8843940 2023.08.11 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8843941 2023.08.11 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8843942 2023.08.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8843943 2023.08.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8843944 2023.08.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8843945 2023.08.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8843946 2023.08.11 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8843947 2023.08.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8843948 2023.08.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8843949 2023.08.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8843950 2023.08.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8843951 2023.08.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8843952 2023.08.11 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8843953 2023.08.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8843954 2023.08.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8843955 2023.08.11 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8843956 2023.08.11 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8843957 2023.08.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8843958 2023.08.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8843959 2023.08.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8843960 2023.08.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8843961 2023.08.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8843962 2023.08.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8843963 2023.08.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8843964 2023.08.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8843965 2023.08.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8843966 2023.08.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8843967 2023.08.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8843968 2023.08.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8843969 2023.08.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8843970 2023.08.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8843971 2023.08.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8843972 2023.08.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8843973 2023.08.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8843974 2023.08.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8843975 2023.08.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8843976 2023.08.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8843977 2023.08.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8844161 2023.08.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8840589 2023.08.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8836009 2023.08.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8836016 2023.08.08 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8836017 2023.08.08 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8836018 2023.08.08 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8836019 2023.08.08 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8836020 2023.08.08 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8836021 2023.08.08 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 8836022 2023.08.08 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8836023 2023.08.08 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8836024 2023.08.08 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8836025 2023.08.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8836026 2023.08.08 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8836027 2023.08.08 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 8836028 2023.08.08 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8836029 2023.08.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8836030 2023.08.08 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8836031 2023.08.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8836032 2023.08.08 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8836033 2023.08.08 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8836034 2023.08.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8836035 2023.08.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8836036 2023.08.08 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8836037 2023.08.08 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 8836038 2023.08.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8836039 2023.08.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8836040 2023.08.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8836041 2023.08.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8836042 2023.08.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 70 8836043 2023.08.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8836044 2023.08.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8836045 2023.08.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8836046 2023.08.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8836047 2023.08.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8836048 2023.08.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8836049 2023.08.08 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8836050 2023.08.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8836051 2023.08.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8836052 2023.08.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8836053 2023.08.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8837650 2023.08.08 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8837713 2023.08.08 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8831476 2023.08.06 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8831498 2023.08.06 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8831499 2023.08.06 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8831500 2023.08.06 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8831501 2023.08.06 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8831502 2023.08.06 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 8831503 2023.08.06 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 8831504 2023.08.06 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8831505 2023.08.06 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8831506 2023.08.06 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8831507 2023.08.06 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8831508 2023.08.06 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 8831509 2023.08.06 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8831510 2023.08.06 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8831511 2023.08.06 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8831512 2023.08.06 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8831513 2023.08.06 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8831514 2023.08.06 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 8831515 2023.08.06 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8831516 2023.08.06 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8831517 2023.08.06 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6