DRUŻYNA

Drużyna: Czajka 1969. Obserwator: Krzysztof Czajowski

Liczba gatunków: 228

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 293 1593 64 64 0 3 24 37
2 88 2321 75 47 0 3 12 32
3 356 1061 107 89 0 10 32 47
4 691 1712 138 106 0 12 46 48
5 1264 2957 184 163 1 40 73 49
6 812 2083 186 111 0 18 47 46
7 680 3079 194 121 3 17 54 47
8 457 3310 197 106 2 14 47 43
9 502 2400 210 121 0 26 47 48
10 581 2872 221 104 4 22 34 44
11 345 1913 227 84 1 10 32 41
12 446 2238 228 76 0 9 30 37
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9308851 2023.12.31 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9308952 2023.12.31 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9308846 2023.12.31 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9308946 2023.12.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9308806 2023.12.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 9308945 2023.12.31 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9308842 2023.12.31 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9308943 2023.12.31 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9308877 2023.12.31 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 9308843 2023.12.31 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9308950 2023.12.31 MP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9308832 2023.12.31 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308847 2023.12.31 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9308873 2023.12.31 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9308845 2023.12.31 MP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9308944 2023.12.31 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9308850 2023.12.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9308804 2023.12.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9308848 2023.12.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9308948 2023.12.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9308805 2023.12.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9308849 2023.12.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9308949 2023.12.31 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9308876 2023.12.31 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9309088 2023.12.31 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9308875 2023.12.31 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9309083 2023.12.31 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9308803 2023.12.31 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9308878 2023.12.31 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9308807 2023.12.31 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9308808 2023.12.31 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9308947 2023.12.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9308872 2023.12.31 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9308871 2023.12.31 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9308951 2023.12.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9308810 2023.12.31 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308879 2023.12.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9309077 2023.12.31 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9308870 2023.12.31 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9308809 2023.12.31 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9308904 2023.12.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9308841 2023.12.31 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 9308874 2023.12.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9305412 2023.12.30 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9305426 2023.12.30 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9305419 2023.12.30 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9305420 2023.12.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9305421 2023.12.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9305418 2023.12.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9305442 2023.12.30 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9305425 2023.12.30 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9305430 2023.12.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9305422 2023.12.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9305424 2023.12.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9305423 2023.12.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9305428 2023.12.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9305441 2023.12.30 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9305443 2023.12.30 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9305445 2023.12.30 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 9305446 2023.12.30 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9305447 2023.12.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9305444 2023.12.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9305440 2023.12.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9305431 2023.12.30 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9305436 2023.12.30 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9305438 2023.12.30 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 9305439 2023.12.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9305429 2023.12.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9305437 2023.12.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9305432 2023.12.30 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9305434 2023.12.30 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9305427 2023.12.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9305414 2023.12.30 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9305361 2023.12.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 9305362 2023.12.30 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9300927 2023.12.29 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9300914 2023.12.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9300916 2023.12.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9300915 2023.12.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9300924 2023.12.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9300926 2023.12.29 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9300925 2023.12.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9300923 2023.12.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9300919 2023.12.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9300920 2023.12.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9300917 2023.12.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9300896 2023.12.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9300918 2023.12.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9300921 2023.12.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9300922 2023.12.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9293533 2023.12.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9293527 2023.12.26 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9293522 2023.12.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9293528 2023.12.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 9293526 2023.12.26 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9293524 2023.12.26 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9293523 2023.12.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 100 9293525 2023.12.26 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9293535 2023.12.26 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9293532 2023.12.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9293534 2023.12.26 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9293542 2023.12.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9293529 2023.12.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9293544 2023.12.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9293548 2023.12.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9293547 2023.12.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9293549 2023.12.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9293543 2023.12.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9293537 2023.12.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9293538 2023.12.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9293511 2023.12.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9293546 2023.12.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9293510 2023.12.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9293545 2023.12.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9293536 2023.12.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9293539 2023.12.26 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9293530 2023.12.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9293540 2023.12.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9293541 2023.12.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9293531 2023.12.26 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9293550 2023.12.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9291825 2023.12.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9291841 2023.12.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9291847 2023.12.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9291872 2023.12.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9291935 2023.12.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9291959 2023.12.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 9291820 2023.12.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9291839 2023.12.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9291840 2023.12.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9291848 2023.12.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9291933 2023.12.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9291821 2023.12.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9291870 2023.12.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9291937 2023.12.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9291960 2023.12.25 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9291823 2023.12.25 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9291871 2023.12.25 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9291934 2023.12.25 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9291961 2023.12.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 11 9291822 2023.12.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 7 9291842 2023.12.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 6 9291938 2023.12.25 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9291828 2023.12.25 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9291942 2023.12.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9291824 2023.12.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9291936 2023.12.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9291827 2023.12.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9291843 2023.12.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9291941 2023.12.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9291958 2023.12.25 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9291829 2023.12.25 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9291948 2023.12.25 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9291845 2023.12.25 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9291873 2023.12.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9291952 2023.12.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9291846 2023.12.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9291939 2023.12.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9291963 2023.12.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9291831 2023.12.25 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9291830 2023.12.25 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9291844 2023.12.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9291940 2023.12.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9291957 2023.12.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9291951 2023.12.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9291945 2023.12.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9291955 2023.12.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9291956 2023.12.25 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9291946 2023.12.25 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9291962 2023.12.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9291943 2023.12.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 9291953 2023.12.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9291826 2023.12.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9291947 2023.12.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9291954 2023.12.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9291944 2023.12.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 9289695 2023.12.24 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9289692 2023.12.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9289698 2023.12.24 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9289687 2023.12.24 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9289690 2023.12.24 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9289691 2023.12.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9289688 2023.12.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9289685 2023.12.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9289686 2023.12.24 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9289684 2023.12.24 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9289696 2023.12.24 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9289697 2023.12.24 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9289689 2023.12.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 9286080 2023.12.23 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9286079 2023.12.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9286090 2023.12.23 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9286041 2023.12.23 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9286091 2023.12.23 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9286082 2023.12.23 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9286034 2023.12.23 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9286084 2023.12.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9286083 2023.12.23 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9286040 2023.12.23 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9286086 2023.12.23 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9286039 2023.12.23 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9286085 2023.12.23 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9286087 2023.12.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9286037 2023.12.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9286088 2023.12.23 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9286038 2023.12.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 9286089 2023.12.23 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9286042 2023.12.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9286036 2023.12.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9286081 2023.12.23 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9286035 2023.12.23 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9280913 2023.12.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9278854 2023.12.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276751 2023.12.17 MP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9276100 2023.12.17 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9276113 2023.12.17 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9276099 2023.12.17 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9276114 2023.12.17 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9276115 2023.12.17 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9276096 2023.12.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276095 2023.12.17 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9276098 2023.12.17 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 9276097 2023.12.17 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9276303 2023.12.17 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9276291 2023.12.17 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9276286 2023.12.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9276294 2023.12.17 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9276288 2023.12.17 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9276287 2023.12.17 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9276284 2023.12.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9276285 2023.12.17 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9276302 2023.12.17 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9276293 2023.12.17 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9276296 2023.12.17 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 9276295 2023.12.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9276289 2023.12.17 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9276292 2023.12.17 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9276300 2023.12.17 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9276301 2023.12.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9276118 2023.12.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9276299 2023.12.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9276117 2023.12.17 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9276297 2023.12.17 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9276119 2023.12.17 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9276290 2023.12.17 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9276305 2023.12.17 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 9276298 2023.12.17 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9276158 2023.12.17 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9276193 2023.12.17 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9276194 2023.12.17 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9276304 2023.12.17 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9276192 2023.12.17 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 9276116 2023.12.17 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9272912 2023.12.16 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9272930 2023.12.16 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9272965 2023.12.16 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9272970 2023.12.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9272939 2023.12.16 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9272940 2023.12.16 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9272971 2023.12.16 MP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9272914 2023.12.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9272928 2023.12.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9272966 2023.12.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9272946 2023.12.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9272972 2023.12.16 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9272938 2023.12.16 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 13 9272935 2023.12.16 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9272937 2023.12.16 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9272943 2023.12.16 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9272929 2023.12.16 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9272944 2023.12.16 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9272936 2023.12.16 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9272913 2023.12.16 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 19 9272960 2023.12.16 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9272945 2023.12.16 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9272967 2023.12.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9272881 2023.12.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9272911 2023.12.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9272934 2023.12.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9272941 2023.12.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9272976 2023.12.16 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9272927 2023.12.16 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9272962 2023.12.16 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9272961 2023.12.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9272963 2023.12.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9272973 2023.12.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9272964 2023.12.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9272931 2023.12.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9272942 2023.12.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 10 9272974 2023.12.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9272968 2023.12.16 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9272933 2023.12.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9272932 2023.12.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9272917 2023.12.16 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9272918 2023.12.16 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9272915 2023.12.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9272969 2023.12.16 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9272916 2023.12.16 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9261470 2023.12.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9261474 2023.12.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9261475 2023.12.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9261477 2023.12.11 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9261476 2023.12.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 9261471 2023.12.11 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9261472 2023.12.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9261473 2023.12.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9261485 2023.12.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9261479 2023.12.11 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9261488 2023.12.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9261487 2023.12.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9261489 2023.12.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9261480 2023.12.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9261481 2023.12.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9261478 2023.12.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9261483 2023.12.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9261484 2023.12.11 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9261482 2023.12.11 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9261486 2023.12.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9258003 2023.12.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9257983 2023.12.10 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9257982 2023.12.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9257991 2023.12.10 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 9258002 2023.12.10 MP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9257970 2023.12.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9258004 2023.12.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9257912 2023.12.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9258005 2023.12.10 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9257993 2023.12.10 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9257994 2023.12.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 60 9257992 2023.12.10 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9257996 2023.12.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9257971 2023.12.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9257995 2023.12.10 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9257990 2023.12.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9257981 2023.12.10 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9257973 2023.12.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9257972 2023.12.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9258000 2023.12.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9257997 2023.12.10 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9257999 2023.12.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9257998 2023.12.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9257974 2023.12.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9257985 2023.12.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9257986 2023.12.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9257975 2023.12.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 9257978 2023.12.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9257977 2023.12.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9257989 2023.12.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9257980 2023.12.10 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 23 9257911 2023.12.10 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9257988 2023.12.10 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9257987 2023.12.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9258001 2023.12.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9257979 2023.12.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9257984 2023.12.10 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9257976 2023.12.10 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9255553 2023.12.09 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9255576 2023.12.09 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9255552 2023.12.09 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9255551 2023.12.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9255559 2023.12.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 9255579 2023.12.09 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9255562 2023.12.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9255560 2023.12.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9255577 2023.12.09 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9255580 2023.12.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255554 2023.12.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9255571 2023.12.09 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9255563 2023.12.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9255561 2023.12.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 11 9255578 2023.12.09 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9255574 2023.12.09 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9255573 2023.12.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9255575 2023.12.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9255581 2023.12.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9255530 2023.12.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9255572 2023.12.09 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9255582 2023.12.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9255532 2023.12.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9255557 2023.12.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9255531 2023.12.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9255537 2023.12.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9255564 2023.12.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9255565 2023.12.09 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9255556 2023.12.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9255535 2023.12.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9255534 2023.12.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9255568 2023.12.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9255533 2023.12.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9255528 2023.12.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9255566 2023.12.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9255527 2023.12.09 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9255529 2023.12.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9255567 2023.12.09 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9255569 2023.12.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9255570 2023.12.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9255536 2023.12.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9255555 2023.12.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9255558 2023.12.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9251632 2023.12.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9251631 2023.12.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9251633 2023.12.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9246923 2023.12.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9246897 2023.12.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9246918 2023.12.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9246931 2023.12.06 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9246925 2023.12.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9246920 2023.12.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9246926 2023.12.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9246924 2023.12.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9246929 2023.12.06 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9246928 2023.12.06 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9246921 2023.12.06 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9246930 2023.12.06 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9246922 2023.12.06 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9246927 2023.12.06 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9246898 2023.12.06 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9246917 2023.12.06 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9233934 2023.12.02 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9233942 2023.12.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9233948 2023.12.02 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9233936 2023.12.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9233947 2023.12.02 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 42 9233937 2023.12.02 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9233956 2023.12.02 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9233949 2023.12.02 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9233940 2023.12.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9233941 2023.12.02 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9233944 2023.12.02 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9233945 2023.12.02 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9233943 2023.12.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9233946 2023.12.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9233953 2023.12.02 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9233954 2023.12.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9233960 2023.12.02 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9233939 2023.12.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9233938 2023.12.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9233950 2023.12.02 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9233951 2023.12.02 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9233952 2023.12.02 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9233955 2023.12.02 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9233957 2023.12.02 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9233958 2023.12.02 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9234879 2023.12.02 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9233935 2023.12.02 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9233959 2023.12.02 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9225189 2023.11.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9225184 2023.11.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9225183 2023.11.28 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9225180 2023.11.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9225182 2023.11.28 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9225181 2023.11.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9225186 2023.11.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9225190 2023.11.28 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 9225187 2023.11.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9225188 2023.11.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9225185 2023.11.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9225191 2023.11.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9225192 2023.11.28 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9225193 2023.11.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9225194 2023.11.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9225196 2023.11.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9225197 2023.11.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9225200 2023.11.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9225199 2023.11.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9225198 2023.11.28 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9225195 2023.11.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9220240 2023.11.27 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9220250 2023.11.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9220243 2023.11.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9220242 2023.11.27 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9220248 2023.11.27 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9220247 2023.11.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9220249 2023.11.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9220251 2023.11.27 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9220252 2023.11.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9220241 2023.11.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9220244 2023.11.27 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9220245 2023.11.27 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9220246 2023.11.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219503 2023.11.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9219502 2023.11.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9219353 2023.11.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9219354 2023.11.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9219352 2023.11.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9219508 2023.11.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9219357 2023.11.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9219356 2023.11.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 9219506 2023.11.26 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9219351 2023.11.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9219505 2023.11.26 MP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 9219507 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9219358 2023.11.26 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9219355 2023.11.26 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9219504 2023.11.26 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 6 9214177 2023.11.25 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9214176 2023.11.25 MP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9214178 2023.11.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9214179 2023.11.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 9214198 2023.11.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9214188 2023.11.25 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9214197 2023.11.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9214182 2023.11.25 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9214181 2023.11.25 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9214180 2023.11.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 11 9214192 2023.11.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9214189 2023.11.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9214191 2023.11.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9214190 2023.11.25 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9214202 2023.11.25 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9214183 2023.11.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9214199 2023.11.25 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9214196 2023.11.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9214200 2023.11.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9214204 2023.11.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9214203 2023.11.25 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9214162 2023.11.25 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9214165 2023.11.25 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9214195 2023.11.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9214194 2023.11.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 140 9214184 2023.11.25 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9214185 2023.11.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9214186 2023.11.25 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9214187 2023.11.25 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9214193 2023.11.25 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9214201 2023.11.25 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9211246 2023.11.24 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9200649 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9200631 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9200650 2023.11.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9200630 2023.11.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9200645 2023.11.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 9200648 2023.11.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9200647 2023.11.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9200646 2023.11.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9200628 2023.11.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9200629 2023.11.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9200659 2023.11.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9200656 2023.11.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9200655 2023.11.19 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9200635 2023.11.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9200633 2023.11.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9200654 2023.11.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9200638 2023.11.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9200637 2023.11.19 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9200642 2023.11.19 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9200640 2023.11.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9200632 2023.11.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9200657 2023.11.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9200636 2023.11.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9200653 2023.11.19 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9200658 2023.11.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9200639 2023.11.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9200651 2023.11.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9200652 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9200634 2023.11.19 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9195818 2023.11.18 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9195814 2023.11.18 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9195838 2023.11.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9195782 2023.11.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9195802 2023.11.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9195820 2023.11.18 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9195800 2023.11.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9195789 2023.11.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9195827 2023.11.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9195839 2023.11.18 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9195784 2023.11.18 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9195801 2023.11.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9195806 2023.11.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9195826 2023.11.18 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9195804 2023.11.18 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 22 9195834 2023.11.18 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9195805 2023.11.18 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9195837 2023.11.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9195803 2023.11.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 9195835 2023.11.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9195824 2023.11.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9195841 2023.11.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9195781 2023.11.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9195840 2023.11.18 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9195790 2023.11.18 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9195829 2023.11.18 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9195817 2023.11.18 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9195807 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9195828 2023.11.18 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9195830 2023.11.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9195842 2023.11.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9195819 2023.11.18 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9195783 2023.11.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9195775 2023.11.18 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9195776 2023.11.18 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9195831 2023.11.18 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9195809 2023.11.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9195808 2023.11.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9195810 2023.11.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9195786 2023.11.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9195791 2023.11.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9195843 2023.11.18 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9195780 2023.11.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9195788 2023.11.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9195719 2023.11.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9195832 2023.11.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9195779 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9195777 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9195785 2023.11.18 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9195813 2023.11.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9195695 2023.11.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9186119 2023.11.14 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9186123 2023.11.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9186122 2023.11.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9186124 2023.11.14 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9186125 2023.11.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9186127 2023.11.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9186120 2023.11.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186121 2023.11.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9186129 2023.11.14 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9186126 2023.11.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9186128 2023.11.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9183803 2023.11.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9183790 2023.11.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9183787 2023.11.13 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9183783 2023.11.13 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9183782 2023.11.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9183784 2023.11.13 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9183786 2023.11.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9183785 2023.11.13 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9183788 2023.11.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 9183789 2023.11.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9183793 2023.11.13 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9183794 2023.11.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9183791 2023.11.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9183801 2023.11.13 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9183800 2023.11.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9183799 2023.11.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9183802 2023.11.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9183796 2023.11.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9183795 2023.11.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9183792 2023.11.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9185738 2023.11.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9183798 2023.11.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9183805 2023.11.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9183797 2023.11.13 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9183804 2023.11.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9180540 2023.11.12 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9182087 2023.11.12 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9180543 2023.11.12 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9181967 2023.11.12 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9181987 2023.11.12 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9182086 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9180537 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 9181963 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9181983 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9182085 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9180538 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9180847 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9181962 2023.11.12 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9182084 2023.11.12 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9180541 2023.11.12 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 9181982 2023.11.12 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9182088 2023.11.12 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9180544 2023.11.12 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9181799 2023.11.12 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9181978 2023.11.12 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9181988 2023.11.12 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9182083 2023.11.12 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9180845 2023.11.12 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182001 2023.11.12 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182041 2023.11.12 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9180685 2023.11.12 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9181964 2023.11.12 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9180547 2023.11.12 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9180856 2023.11.12 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9180539 2023.11.12 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 9180535 2023.11.12 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9181973 2023.11.12 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 9180534 2023.11.12 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9180549 2023.11.12 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9180852 2023.11.12 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9180536 2023.11.12 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9180533 2023.11.12 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9181965 2023.11.12 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9181985 2023.11.12 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9180532 2023.11.12 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9181966 2023.11.12 ŚK
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9180531 2023.11.12 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9181969 2023.11.12 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9180855 2023.11.12 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9180542 2023.11.12 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9181970 2023.11.12 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9180546 2023.11.12 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9181968 2023.11.12 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9180851 2023.11.12 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9180545 2023.11.12 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9180854 2023.11.12 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9180848 2023.11.12 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9180548 2023.11.12 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9180846 2023.11.12 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9180849 2023.11.12 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9180853 2023.11.12 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9180857 2023.11.12 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9180850 2023.11.12 ŚK
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9173794 2023.11.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9173772 2023.11.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9173774 2023.11.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9173783 2023.11.11 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9173777 2023.11.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9173776 2023.11.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9173771 2023.11.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 20 9173773 2023.11.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9173775 2023.11.11 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9173787 2023.11.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9173556 2023.11.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9173790 2023.11.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9173791 2023.11.11 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9173786 2023.11.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9173784 2023.11.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9173785 2023.11.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9173795 2023.11.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9173792 2023.11.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9173793 2023.11.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9173778 2023.11.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9173779 2023.11.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9173780 2023.11.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9173782 2023.11.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9173781 2023.11.11 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9173788 2023.11.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 9173557 2023.11.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9173789 2023.11.11 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9173796 2023.11.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9158131 2023.11.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9158146 2023.11.05 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9158142 2023.11.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9158143 2023.11.05 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9158147 2023.11.05 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 9158148 2023.11.05 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 9158145 2023.11.05 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9158144 2023.11.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9158141 2023.11.05 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9158138 2023.11.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9158132 2023.11.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9158139 2023.11.05 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9158140 2023.11.05 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9157738 2023.11.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9153967 2023.11.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9158150 2023.11.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9157748 2023.11.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9158151 2023.11.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9158135 2023.11.05 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9158136 2023.11.05 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 9158130 2023.11.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9158133 2023.11.05 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9158149 2023.11.05 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9158134 2023.11.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9158137 2023.11.05 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9153968 2023.11.04 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9157702 2023.11.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9157703 2023.11.04 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9157704 2023.11.04 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9157706 2023.11.04 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9157707 2023.11.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9153970 2023.11.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9157701 2023.11.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9153973 2023.11.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9157708 2023.11.04 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9157700 2023.11.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9157705 2023.11.04 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9151923 2023.11.04 MP
rzadki uszatka, Asio otus 18 9151922 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9157709 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9154101 2023.11.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9154102 2023.11.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9153971 2023.11.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9151930 2023.11.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9153974 2023.11.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9154104 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9151927 2023.11.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151929 2023.11.04 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9154099 2023.11.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9153976 2023.11.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9154103 2023.11.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9154100 2023.11.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9157710 2023.11.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9151925 2023.11.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9154105 2023.11.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9151924 2023.11.04 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9153972 2023.11.04 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9151928 2023.11.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9153975 2023.11.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9151926 2023.11.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9154106 2023.11.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9153969 2023.11.04 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9134968 2023.10.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9134965 2023.10.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9134961 2023.10.30 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9134960 2023.10.30 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9134955 2023.10.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9134956 2023.10.30 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9134959 2023.10.30 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9134957 2023.10.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9134958 2023.10.30 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 9134962 2023.10.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9134963 2023.10.30 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9134964 2023.10.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9134966 2023.10.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9134967 2023.10.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9134974 2023.10.30 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9134978 2023.10.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9134976 2023.10.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9134977 2023.10.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9134973 2023.10.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9134971 2023.10.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9134972 2023.10.30 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9134970 2023.10.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9134969 2023.10.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9134980 2023.10.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9134979 2023.10.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9134983 2023.10.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9134981 2023.10.30 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9134975 2023.10.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9134982 2023.10.30 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9133541 2023.10.29 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9133537 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9133538 2023.10.29 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9133548 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9133547 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9133540 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9133543 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9133545 2023.10.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9133542 2023.10.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9133527 2023.10.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9133544 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9133539 2023.10.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9133549 2023.10.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9133546 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9116828 2023.10.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9116827 2023.10.24 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9116825 2023.10.24 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9116826 2023.10.24 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9110939 2023.10.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9110934 2023.10.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9110922 2023.10.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9110941 2023.10.22 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9110921 2023.10.22 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9110926 2023.10.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9110927 2023.10.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9110945 2023.10.22 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9110944 2023.10.22 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9110938 2023.10.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9110898 2023.10.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9110929 2023.10.22 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9110900 2023.10.22 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9110930 2023.10.22 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9110943 2023.10.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9110928 2023.10.22 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9110920 2023.10.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9110933 2023.10.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9110918 2023.10.22 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9110897 2023.10.22 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9110932 2023.10.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9110931 2023.10.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9110942 2023.10.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9110923 2023.10.22 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9110924 2023.10.22 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9110925 2023.10.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9110919 2023.10.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9110899 2023.10.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9110935 2023.10.22 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9110940 2023.10.22 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9110937 2023.10.22 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9110871 2023.10.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9110891 2023.10.22 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9110936 2023.10.22 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9110890 2023.10.22 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9110870 2023.10.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9106230 2023.10.21 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9105922 2023.10.21 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9106247 2023.10.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9105921 2023.10.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9106256 2023.10.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9106053 2023.10.21 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 11 9105920 2023.10.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9106226 2023.10.21 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9106224 2023.10.21 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105923 2023.10.21 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9106228 2023.10.21 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9106227 2023.10.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9106054 2023.10.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9106229 2023.10.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9106865 2023.10.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9106238 2023.10.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9106867 2023.10.21 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9106231 2023.10.21 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 9106248 2023.10.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9106246 2023.10.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9106254 2023.10.21 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9106250 2023.10.21 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9106249 2023.10.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9106234 2023.10.21 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9106235 2023.10.21 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9106233 2023.10.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9106232 2023.10.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9106236 2023.10.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9106237 2023.10.21 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9106255 2023.10.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9106245 2023.10.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9110828 2023.10.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9106244 2023.10.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9106240 2023.10.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9106241 2023.10.21 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 9106239 2023.10.21 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9106869 2023.10.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9106242 2023.10.21 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9106252 2023.10.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9106253 2023.10.21 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9106243 2023.10.21 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9106251 2023.10.21 MP