DRUŻYNA

Drużyna: Stara Czajka. Obserwator: Krzysztof Czajowski

Liczba gatunków: 184

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 293 1593 64 64 0 3 24 37
2 88 2321 75 47 0 3 12 32
3 356 1061 107 89 0 10 32 47
4 691 1712 138 106 0 12 46 48
5 1263 2955 183 162 1 40 72 49
6 290 705 184 93 0 12 38 43
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8611330 2023.06.08 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8611338 2023.06.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8611339 2023.06.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8611387 2023.06.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8611388 2023.06.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8611389 2023.06.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8611390 2023.06.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8611391 2023.06.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8611392 2023.06.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8611393 2023.06.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8611394 2023.06.08 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8611395 2023.06.08 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8611396 2023.06.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8611397 2023.06.08 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8611398 2023.06.08 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8611399 2023.06.08 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8611400 2023.06.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8611401 2023.06.08 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8611402 2023.06.08 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8611403 2023.06.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8611404 2023.06.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8611406 2023.06.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8611407 2023.06.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8611408 2023.06.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8611409 2023.06.08 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8611411 2023.06.08 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8611412 2023.06.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8611413 2023.06.08 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8611414 2023.06.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8611415 2023.06.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8611416 2023.06.08 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8611417 2023.06.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8611418 2023.06.08 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8611419 2023.06.08 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8611420 2023.06.08 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8611421 2023.06.08 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8611422 2023.06.08 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8611423 2023.06.08 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8611424 2023.06.08 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8611425 2023.06.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8611426 2023.06.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8611427 2023.06.08 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8611476 2023.06.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8606257 2023.06.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 8606258 2023.06.07 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8606259 2023.06.07 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8606260 2023.06.07 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8606261 2023.06.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8606262 2023.06.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8606263 2023.06.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8606264 2023.06.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8606265 2023.06.07 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8606266 2023.06.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8606267 2023.06.07 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8606268 2023.06.07 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8606269 2023.06.07 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8606270 2023.06.07 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8606271 2023.06.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8606272 2023.06.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8606273 2023.06.07 MP
rzadki derkacz, Crex crex 2 8608047 2023.06.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8608048 2023.06.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8608055 2023.06.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8608056 2023.06.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8608059 2023.06.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8608060 2023.06.07 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8608303 2023.06.07 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8608304 2023.06.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8608305 2023.06.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8608306 2023.06.07 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8608307 2023.06.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8608308 2023.06.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8608309 2023.06.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8608310 2023.06.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8608311 2023.06.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8608312 2023.06.07 MP
rzadki uszatka, Asio otus 4 8603809 2023.06.06 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 8603810 2023.06.06 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8603811 2023.06.06 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603812 2023.06.06 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8603813 2023.06.06 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8603814 2023.06.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8603815 2023.06.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8603816 2023.06.06 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8603817 2023.06.06 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8603818 2023.06.06 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8603819 2023.06.06 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8603820 2023.06.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8603821 2023.06.06 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603822 2023.06.06 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8603823 2023.06.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8603824 2023.06.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8603825 2023.06.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8603826 2023.06.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8603827 2023.06.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8603828 2023.06.06 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8599489 2023.06.05 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8599490 2023.06.05 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 8599491 2023.06.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8599492 2023.06.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8599493 2023.06.05 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8599494 2023.06.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 8599495 2023.06.05 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8599496 2023.06.05 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8599497 2023.06.05 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8599498 2023.06.05 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8599499 2023.06.05 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8599500 2023.06.05 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8599501 2023.06.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8599502 2023.06.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8599503 2023.06.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8599504 2023.06.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8599505 2023.06.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8599506 2023.06.05 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8599507 2023.06.05 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8599508 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8599509 2023.06.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8599510 2023.06.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8599511 2023.06.05 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8599512 2023.06.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8599513 2023.06.05 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8599514 2023.06.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8599515 2023.06.05 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8599516 2023.06.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8599517 2023.06.05 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8599518 2023.06.05 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8599519 2023.06.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8590524 2023.06.04 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8590525 2023.06.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8590526 2023.06.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8590527 2023.06.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8590528 2023.06.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8590529 2023.06.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8590530 2023.06.04 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8590531 2023.06.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8590532 2023.06.04 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8590533 2023.06.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8590534 2023.06.04 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8590535 2023.06.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8590536 2023.06.04 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8590537 2023.06.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8590538 2023.06.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8590539 2023.06.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8590540 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8590541 2023.06.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8590542 2023.06.04 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8590543 2023.06.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8590544 2023.06.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8590545 2023.06.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8590546 2023.06.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8590707 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8590708 2023.06.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8590709 2023.06.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8590710 2023.06.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8590711 2023.06.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8590712 2023.06.04 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8590713 2023.06.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8590714 2023.06.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8590715 2023.06.04 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8590716 2023.06.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8590717 2023.06.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8590718 2023.06.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8592768 2023.06.04 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8592769 2023.06.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8592770 2023.06.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8592771 2023.06.04 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8592772 2023.06.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8592773 2023.06.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 8592774 2023.06.04 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8592775 2023.06.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8592776 2023.06.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8592777 2023.06.04 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8592778 2023.06.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8592779 2023.06.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8592780 2023.06.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8592781 2023.06.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592782 2023.06.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8592783 2023.06.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8592784 2023.06.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8592785 2023.06.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8592786 2023.06.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8592787 2023.06.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8592788 2023.06.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8592789 2023.06.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8592790 2023.06.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8592791 2023.06.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8592792 2023.06.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8592793 2023.06.04 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8583868 2023.06.03 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8584237 2023.06.03 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8584238 2023.06.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8584239 2023.06.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8584240 2023.06.03 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8584241 2023.06.03 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584242 2023.06.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8584243 2023.06.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8584244 2023.06.03 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8584245 2023.06.03 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8584246 2023.06.03 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 10 8584247 2023.06.03 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8584248 2023.06.03 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 8584249 2023.06.03 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8584250 2023.06.03 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 8584251 2023.06.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8584252 2023.06.03 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8584253 2023.06.03 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8584254 2023.06.03 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8584255 2023.06.03 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8584256 2023.06.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8584257 2023.06.03 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8584258 2023.06.03 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8584259 2023.06.03 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8584260 2023.06.03 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8584261 2023.06.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8584262 2023.06.03 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8584263 2023.06.03 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8584264 2023.06.03 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8584265 2023.06.03 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8584266 2023.06.03 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8584267 2023.06.03 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8584268 2023.06.03 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8584269 2023.06.03 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8584270 2023.06.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8584271 2023.06.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8584272 2023.06.03 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8584273 2023.06.03 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8584274 2023.06.03 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8584275 2023.06.03 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8584276 2023.06.03 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8584277 2023.06.03 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8584278 2023.06.03 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8584279 2023.06.03 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8584280 2023.06.03 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8584281 2023.06.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8584282 2023.06.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8584283 2023.06.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584284 2023.06.03 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8584285 2023.06.03 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8584286 2023.06.03 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8584287 2023.06.03 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8584288 2023.06.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8584289 2023.06.03 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8584290 2023.06.03 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8584291 2023.06.03 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8584292 2023.06.03 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8571741 2023.06.01 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8571742 2023.06.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8571743 2023.06.01 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8571744 2023.06.01 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8571745 2023.06.01 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8571749 2023.06.01 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8571750 2023.06.01 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8571754 2023.06.01 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8571755 2023.06.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8571756 2023.06.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8571837 2023.06.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8571838 2023.06.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8571839 2023.06.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8571840 2023.06.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8571841 2023.06.01 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8571842 2023.06.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8571843 2023.06.01 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8571844 2023.06.01 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8571845 2023.06.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8571846 2023.06.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 8571847 2023.06.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8571848 2023.06.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8571849 2023.06.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8571850 2023.06.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8571851 2023.06.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8571852 2023.06.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8571853 2023.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8571854 2023.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8571855 2023.06.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8571856 2023.06.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8571857 2023.06.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8571858 2023.06.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8571859 2023.06.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8571860 2023.06.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8571861 2023.06.01 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8571862 2023.06.01 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8571863 2023.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8571864 2023.06.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8571865 2023.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8571866 2023.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8571867 2023.06.01 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8571868 2023.06.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8571869 2023.06.01 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8571870 2023.06.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8571871 2023.06.01 MP
rzadki derkacz, Crex crex 2 8561121 2023.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 8561122 2023.05.30 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8561123 2023.05.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561124 2023.05.30 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8561125 2023.05.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8561126 2023.05.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8561127 2023.05.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561128 2023.05.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561129 2023.05.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8561130 2023.05.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8561131 2023.05.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8561132 2023.05.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8561133 2023.05.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8561134 2023.05.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 8561135 2023.05.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8561136 2023.05.30 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8561137 2023.05.30 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8561138 2023.05.30 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8561139 2023.05.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8561140 2023.05.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8561141 2023.05.30 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8561142 2023.05.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8561143 2023.05.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8561144 2023.05.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8561145 2023.05.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8561146 2023.05.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8556331 2023.05.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8556332 2023.05.29 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8556333 2023.05.29 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8556334 2023.05.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556335 2023.05.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8556336 2023.05.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8556337 2023.05.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8556338 2023.05.29 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8550978 2023.05.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8550979 2023.05.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8550980 2023.05.28 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8550981 2023.05.28 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8550982 2023.05.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8550983 2023.05.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8550984 2023.05.28 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8550985 2023.05.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8550986 2023.05.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8550987 2023.05.28 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8550988 2023.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8550989 2023.05.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8550990 2023.05.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8550991 2023.05.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8550992 2023.05.28 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8550993 2023.05.28 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8550994 2023.05.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8550995 2023.05.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8550996 2023.05.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8550997 2023.05.28 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8550998 2023.05.28 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8550999 2023.05.28 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8551000 2023.05.28 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8551001 2023.05.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8551002 2023.05.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 8551003 2023.05.28 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8551004 2023.05.28 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 9 8551005 2023.05.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 8551006 2023.05.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8551007 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8551008 2023.05.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8551009 2023.05.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8551010 2023.05.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8551011 2023.05.28 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8551012 2023.05.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8551013 2023.05.28 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8551014 2023.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8551015 2023.05.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8551016 2023.05.28 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8551017 2023.05.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8551018 2023.05.28 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8551019 2023.05.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8551020 2023.05.28 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8551021 2023.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8551109 2023.05.28 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8551119 2023.05.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8545674 2023.05.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8545672 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545671 2023.05.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8545669 2023.05.27 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8545668 2023.05.27 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8545655 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8545663 2023.05.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8542681 2023.05.27 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8542690 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8542691 2023.05.27 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8542692 2023.05.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8542693 2023.05.27 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8542694 2023.05.27 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8542705 2023.05.27 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8542706 2023.05.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8542707 2023.05.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8542708 2023.05.27 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8542709 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8542710 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8542711 2023.05.27 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8542712 2023.05.27 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8542713 2023.05.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8542714 2023.05.27 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8542863 2023.05.27 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8542864 2023.05.27 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8542865 2023.05.27 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8542866 2023.05.27 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8542867 2023.05.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8542868 2023.05.27 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8542869 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8542870 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8542871 2023.05.27 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8542872 2023.05.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8542873 2023.05.27 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8542874 2023.05.27 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8542875 2023.05.27 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8542876 2023.05.27 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8542877 2023.05.27 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8542878 2023.05.27 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8542879 2023.05.27 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 8542880 2023.05.27 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8542881 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8542882 2023.05.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8542883 2023.05.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8542884 2023.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8542885 2023.05.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8542886 2023.05.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8542887 2023.05.27 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8542888 2023.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8542889 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8542890 2023.05.27 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8542891 2023.05.27 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 8 8542969 2023.05.27 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8542970 2023.05.27 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8542971 2023.05.27 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8542972 2023.05.27 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8542973 2023.05.27 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8542974 2023.05.27 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8542975 2023.05.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8542976 2023.05.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8542977 2023.05.27 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8542978 2023.05.27 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8542979 2023.05.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8542980 2023.05.27 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8542981 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8542982 2023.05.27 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8542983 2023.05.27 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8542984 2023.05.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8542985 2023.05.27 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8542986 2023.05.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8542987 2023.05.27 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8542988 2023.05.27 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8542989 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8542990 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8542991 2023.05.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8542992 2023.05.27 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8542993 2023.05.27 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8542994 2023.05.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8542995 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8542996 2023.05.27 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8542997 2023.05.27 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8542998 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8545723 2023.05.27 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8545724 2023.05.27 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8545725 2023.05.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8545726 2023.05.27 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 25 8546164 2023.05.27 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 8546165 2023.05.27 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8546166 2023.05.27 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8546167 2023.05.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8546168 2023.05.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8546169 2023.05.27 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8546170 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8546171 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8546172 2023.05.27 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8546173 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8546174 2023.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8546175 2023.05.27 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8546176 2023.05.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8546177 2023.05.27 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8546179 2023.05.27 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8546180 2023.05.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8536761 2023.05.26 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8536763 2023.05.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 8536764 2023.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8536760 2023.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8536759 2023.05.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8536757 2023.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8536765 2023.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8536739 2023.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8536766 2023.05.26 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8536768 2023.05.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8536736 2023.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8536738 2023.05.26 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8536733 2023.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8536735 2023.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8536729 2023.05.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8536731 2023.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8536732 2023.05.26 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8536727 2023.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8536728 2023.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8536725 2023.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8536724 2023.05.26 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8536726 2023.05.26 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8536718 2023.05.26 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8536722 2023.05.26 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8536720 2023.05.26 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 8536714 2023.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8536715 2023.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8536719 2023.05.26 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8536721 2023.05.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8536717 2023.05.26 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8536631 2023.05.26 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8536632 2023.05.26 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8536627 2023.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8536629 2023.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8536633 2023.05.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8536634 2023.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8536625 2023.05.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8536641 2023.05.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8536608 2023.05.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8536628 2023.05.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8536671 2023.05.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8536668 2023.05.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8536669 2023.05.26 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8536667 2023.05.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8536645 2023.05.26 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8536651 2023.05.26 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8536644 2023.05.26 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8536658 2023.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8536664 2023.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8536643 2023.05.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8536657 2023.05.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8536666 2023.05.26 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8536660 2023.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8536661 2023.05.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8536609 2023.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8536642 2023.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8536659 2023.05.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8536652 2023.05.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8536622 2023.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8536663 2023.05.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8536662 2023.05.26 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8536670 2023.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8536623 2023.05.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8536630 2023.05.26 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8536592 2023.05.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8536593 2023.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8536594 2023.05.26 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8536595 2023.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8536596 2023.05.26 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8536602 2023.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8536603 2023.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8536604 2023.05.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8536605 2023.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8536606 2023.05.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8536607 2023.05.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8536744 2023.05.26 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8536745 2023.05.26 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8536749 2023.05.26 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8536751 2023.05.26 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8536752 2023.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8536754 2023.05.26 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8529824 2023.05.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8529828 2023.05.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8529851 2023.05.25 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8529856 2023.05.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8529857 2023.05.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8529858 2023.05.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8529859 2023.05.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8529860 2023.05.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8529861 2023.05.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8529862 2023.05.25 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8529863 2023.05.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8529864 2023.05.25 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8529865 2023.05.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8529866 2023.05.25 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8529867 2023.05.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8529868 2023.05.25 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8529869 2023.05.25 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8529878 2023.05.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8529879 2023.05.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8529880 2023.05.25 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8529881 2023.05.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8529882 2023.05.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8529883 2023.05.25 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8529884 2023.05.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8529885 2023.05.25 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8529886 2023.05.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8529887 2023.05.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8529888 2023.05.25 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8529889 2023.05.25 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8529890 2023.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8529891 2023.05.25 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8529964 2023.05.25 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8529965 2023.05.25 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8529966 2023.05.25 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8529967 2023.05.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8529968 2023.05.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8529969 2023.05.25 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8529970 2023.05.25 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8529971 2023.05.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8529972 2023.05.25 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8529973 2023.05.25 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8529974 2023.05.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8529975 2023.05.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8529976 2023.05.25 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8529977 2023.05.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8529978 2023.05.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8529979 2023.05.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8529980 2023.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8529981 2023.05.25 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8529982 2023.05.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8529983 2023.05.25 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8529992 2023.05.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8529993 2023.05.25 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8529994 2023.05.25 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8529995 2023.05.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8529996 2023.05.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8529997 2023.05.25 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8530012 2023.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8530013 2023.05.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8530014 2023.05.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8530016 2023.05.25 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8530017 2023.05.25 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8530034 2023.05.25 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8530035 2023.05.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8530038 2023.05.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8530039 2023.05.25 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8531588 2023.05.25 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8531589 2023.05.25 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8531590 2023.05.25 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8531591 2023.05.25 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8531592 2023.05.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8531593 2023.05.25 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8531594 2023.05.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8531595 2023.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 8531596 2023.05.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8531597 2023.05.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8531598 2023.05.25 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8531599 2023.05.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8531600 2023.05.25 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8531601 2023.05.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8531602 2023.05.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8531603 2023.05.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8531604 2023.05.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8531605 2023.05.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8531606 2023.05.25 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8531607 2023.05.25 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8531608 2023.05.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8531609 2023.05.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8531610 2023.05.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8531611 2023.05.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8531612 2023.05.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8531613 2023.05.25 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8531614 2023.05.25 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8531615 2023.05.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8531616 2023.05.25 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8531617 2023.05.25 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8531618 2023.05.25 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8521192 2023.05.23 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 8521193 2023.05.23 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8521194 2023.05.23 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8521195 2023.05.23 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8521196 2023.05.23 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8521197 2023.05.23 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8521198 2023.05.23 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8521199 2023.05.23 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8521641 2023.05.23 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8521690 2023.05.23 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8521691 2023.05.23 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8521692 2023.05.23 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8521693 2023.05.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8521694 2023.05.23 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8521695 2023.05.23 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8521696 2023.05.23 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8521697 2023.05.23 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8521698 2023.05.23 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8521699 2023.05.23 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8521700 2023.05.23 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 8521701 2023.05.23 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8521702 2023.05.23 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8521703 2023.05.23 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8521704 2023.05.23 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8521705 2023.05.23 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8521706 2023.05.23 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8521707 2023.05.23 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8521708 2023.05.23 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8521709 2023.05.23 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8521710 2023.05.23 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8521800 2023.05.23 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8521801 2023.05.23 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8521802 2023.05.23 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8521803 2023.05.23 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8521804 2023.05.23 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8521805 2023.05.23 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 21 8521806 2023.05.23 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8521807 2023.05.23 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8521808 2023.05.23 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521809 2023.05.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8521810 2023.05.23 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8521811 2023.05.23 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521812 2023.05.23 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8521813 2023.05.23 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8521814 2023.05.23 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8521815 2023.05.23 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8521816 2023.05.23 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8521824 2023.05.23 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8521825 2023.05.23 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8521880 2023.05.23 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8521881 2023.05.23 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8521882 2023.05.23 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8521883 2023.05.23 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8521884 2023.05.23 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8521885 2023.05.23 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8521886 2023.05.23 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8521887 2023.05.23 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8521888 2023.05.23 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8521889 2023.05.23 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521890 2023.05.23 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8521891 2023.05.23 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8521892 2023.05.23 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8521893 2023.05.23 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8521894 2023.05.23 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8521895 2023.05.23 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8521896 2023.05.23 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8522058 2023.05.23 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 8522060 2023.05.23 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8522061 2023.05.23 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8522062 2023.05.23 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8515899 2023.05.22 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8515900 2023.05.22 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8515911 2023.05.22 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8515912 2023.05.22 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8515915 2023.05.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8515917 2023.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8516068 2023.05.22 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8516072 2023.05.22 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8516075 2023.05.22 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8516079 2023.05.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8516081 2023.05.22 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8516085 2023.05.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8516088 2023.05.22 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8516090 2023.05.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8516093 2023.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8516101 2023.05.22 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8516133 2023.05.22 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8516136 2023.05.22 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8516138 2023.05.22 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8516140 2023.05.22 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8516143 2023.05.22 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8516170 2023.05.22 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8516171 2023.05.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 8516172 2023.05.22 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8516173 2023.05.22 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8516174 2023.05.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8516175 2023.05.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8516176 2023.05.22 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8516177 2023.05.22 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8516178 2023.05.22 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8516179 2023.05.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8516180 2023.05.22 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8516181 2023.05.22 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8516182 2023.05.22 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8516183 2023.05.22 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 9 8516246 2023.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8516282 2023.05.22 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8516283 2023.05.22 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8516284 2023.05.22 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8516286 2023.05.22 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8516288 2023.05.22 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8516291 2023.05.22 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 9 8516325 2023.05.22 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8516326 2023.05.22 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8516327 2023.05.22 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8516328 2023.05.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 8516329 2023.05.22 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8516330 2023.05.22 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8516331 2023.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8516332 2023.05.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8516333 2023.05.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8516334 2023.05.22 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8516335 2023.05.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8516336 2023.05.22 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8516337 2023.05.22 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8516338 2023.05.22 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8516339 2023.05.22 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8516340 2023.05.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8516341 2023.05.22 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8516342 2023.05.22 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 8516349 2023.05.22 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8516350 2023.05.22 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8516351 2023.05.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8516352 2023.05.22 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8516353 2023.05.22 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8516354 2023.05.22 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8506983 2023.05.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8507037 2023.05.21 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8507038 2023.05.21 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8507039 2023.05.21 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8507040 2023.05.21 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 8507041 2023.05.21 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8507042 2023.05.21 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8507043 2023.05.21 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8507357 2023.05.21 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8507358 2023.05.21 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8507388 2023.05.21 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8507405 2023.05.21 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 8507406 2023.05.21 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8507407 2023.05.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8507408 2023.05.21 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8507409 2023.05.21 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8507410 2023.05.21 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8507411 2023.05.21 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8507475 2023.05.21 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8507476 2023.05.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8507479 2023.05.21 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8507480 2023.05.21 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8507501 2023.05.21 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8507502 2023.05.21 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8507601 2023.05.21 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8507604 2023.05.21 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8507608 2023.05.21 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8507610 2023.05.21 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8507897 2023.05.21 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8507898 2023.05.21 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8507899 2023.05.21 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 8507900 2023.05.21 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 8507901 2023.05.21 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8507902 2023.05.21 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8507903 2023.05.21 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8507904 2023.05.21 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8507905 2023.05.21 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8507906 2023.05.21 MB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8507907 2023.05.21 MB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8507908 2023.05.21 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8507909 2023.05.21 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8507910 2023.05.21 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8507911 2023.05.21 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8507912 2023.05.21 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8507913 2023.05.21 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8507914 2023.05.21 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8507915 2023.05.21 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8507916 2023.05.21 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8507917 2023.05.21 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8507918 2023.05.21 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8507919 2023.05.21 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8507920 2023.05.21 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8507921 2023.05.21 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8507922 2023.05.21 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8507923 2023.05.21 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8507924 2023.05.21 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8507925 2023.05.21 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8507926 2023.05.21 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8507927 2023.05.21 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8507928 2023.05.21 MB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8507929 2023.05.21 MB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8495155 2023.05.20 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8495245 2023.05.20 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8495246 2023.05.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8495247 2023.05.20 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8495248 2023.05.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8495249 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8495250 2023.05.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8495251 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8495252 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8495253 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8495254 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8495255 2023.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8495256 2023.05.20 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8495257 2023.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8495258 2023.05.20 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8495262 2023.05.20 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8495263 2023.05.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8495264 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8495265 2023.05.20 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8495266 2023.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8495267 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8495268 2023.05.20 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8495269 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8495270 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8495271 2023.05.20 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8495291 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8495299 2023.05.20 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8495300 2023.05.20 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8495301 2023.05.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8495302 2023.05.20 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8495303 2023.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8495304 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8495305 2023.05.20 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8495309 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8495310 2023.05.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8495311 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8495312 2023.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8495313 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8495314 2023.05.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8495315 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8495322 2023.05.20 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8495324 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8495325 2023.05.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8495337 2023.05.20 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8495350 2023.05.20 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 8495351 2023.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8495352 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8495360 2023.05.20 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8495381 2023.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8495382 2023.05.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8495383 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8495385 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8495386 2023.05.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8495387 2023.05.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8495388 2023.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8495389 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8495390 2023.05.20 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8495391 2023.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8495392 2023.05.20 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8495393 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8495394 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8495395 2023.05.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8495396 2023.05.20 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8495397 2023.05.20 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8495398 2023.05.20 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8495402 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8506938 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8506982 2023.05.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8486577 2023.05.19 MP
dość pospolity