Pełna lista obserwacji drużyny

Depresyjny Łowca : Kasia Górnolot


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6371822 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6371824 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6371823 2022.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6371821 2022.01.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 80 6365861 2022.01.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6364923 2022.01.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6364921 2022.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6364922 2022.01.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6357096 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6357097 2022.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6357094 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6357093 2022.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6357095 2022.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 6357091 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6357092 2022.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6357090 2022.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6352160 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6352161 2022.01.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6352159 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6352157 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6352158 2022.01.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6352156 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6340833 2022.01.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 6340831 2022.01.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6340832 2022.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328372 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6328373 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6328371 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6328370 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6328367 2022.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6328365 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328368 2022.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 22 6328366 2022.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6328369 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6325832 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6325826 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6325833 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6325828 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6325825 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6325829 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6325827 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6325830 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 6325831 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6325824 2022.01.01 mapa