DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Sławomir Kuczmarski

Liczba gatunków: 228

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 145 1551 58 58 0 3 22 33
2 126 1210 73 53 0 3 15 35
3 372 1393 109 100 1 7 46 46
4 524 1117 162 146 2 21 75 48
5 258 484 200 132 0 37 60 35
6 210 634 202 83 0 10 35 38
7 35 43 203 29 0 2 11 16
8 193 496 210 92 1 19 36 36
9 262 4333 215 83 1 12 32 38
10 259 837 220 79 1 9 25 44
11 331 2197 226 83 0 12 32 39
12 100 1053 228 51 0 6 16 29
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 9292482 2023.12.25 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9292483 2023.12.25 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 18 9292480 2023.12.25 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9292481 2023.12.25 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9292479 2023.12.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9292472 2023.12.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9292477 2023.12.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9292473 2023.12.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9292478 2023.12.25 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9292476 2023.12.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9292475 2023.12.25 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9292467 2023.12.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9292474 2023.12.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9292470 2023.12.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9292468 2023.12.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9292469 2023.12.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9292471 2023.12.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9292464 2023.12.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 9292465 2023.12.25 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 12 9292466 2023.12.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9291348 2023.12.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9291349 2023.12.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9291345 2023.12.21 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9291344 2023.12.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9291347 2023.12.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9291346 2023.12.21 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9291342 2023.12.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9291343 2023.12.21 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9291341 2023.12.21 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9291338 2023.12.20 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9291337 2023.12.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9291339 2023.12.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9291340 2023.12.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9279988 2023.12.19 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 70 9279987 2023.12.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9279989 2023.12.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9279986 2023.12.19 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9279983 2023.12.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 9279984 2023.12.19 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9279985 2023.12.19 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9279982 2023.12.19 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9279981 2023.12.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9279980 2023.12.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9279978 2023.12.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9279977 2023.12.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9279975 2023.12.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9279976 2023.12.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9279979 2023.12.19 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9279972 2023.12.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9279970 2023.12.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9279974 2023.12.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9279973 2023.12.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9279971 2023.12.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9279969 2023.12.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9279966 2023.12.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9279967 2023.12.19 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9279968 2023.12.19 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9279965 2023.12.19 PK
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9271174 2023.12.16 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9269815 2023.12.16 PK
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9271175 2023.12.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9269814 2023.12.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9269813 2023.12.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9269812 2023.12.10 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9269808 2023.12.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9269810 2023.12.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9269809 2023.12.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9269811 2023.12.10 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 9247706 2023.12.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9247703 2023.12.07 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9247704 2023.12.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9247705 2023.12.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9247702 2023.12.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9247701 2023.12.07 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9245043 2023.12.05 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9245044 2023.12.05 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9245040 2023.12.05 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 9245038 2023.12.05 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9245041 2023.12.05 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9245039 2023.12.05 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 2 9245037 2023.12.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9245042 2023.12.05 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9245036 2023.12.05 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9245033 2023.12.05 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9245035 2023.12.05 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245034 2023.12.05 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9236002 2023.12.03 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9235999 2023.12.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9236000 2023.12.03 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9236001 2023.12.03 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9235998 2023.12.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9235996 2023.12.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9235997 2023.12.03 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9235995 2023.12.03 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9235992 2023.12.03 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9235994 2023.12.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9235993 2023.12.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9235991 2023.12.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9235990 2023.12.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9235989 2023.12.03 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9231303 2023.11.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9228410 2023.11.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9228407 2023.11.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9228409 2023.11.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9228405 2023.11.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9228408 2023.11.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9228404 2023.11.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9228406 2023.11.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9228400 2023.11.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9228402 2023.11.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9228401 2023.11.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9228403 2023.11.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9231300 2023.11.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9231301 2023.11.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9231295 2023.11.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9231297 2023.11.30 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9231296 2023.11.30 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9231299 2023.11.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9231302 2023.11.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9224106 2023.11.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9223028 2023.11.28 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9223027 2023.11.28 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9223029 2023.11.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9223023 2023.11.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9223026 2023.11.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9223024 2023.11.28 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9223022 2023.11.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9223021 2023.11.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9223025 2023.11.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9223019 2023.11.28 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9223020 2023.11.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9215467 2023.11.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9215466 2023.11.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9215463 2023.11.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9215465 2023.11.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9215464 2023.11.26 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215462 2023.11.26 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9215460 2023.11.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9215461 2023.11.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9215459 2023.11.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9215457 2023.11.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9215458 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9215456 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9215455 2023.11.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9215226 2023.11.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9215225 2023.11.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9215224 2023.11.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9215223 2023.11.26 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215222 2023.11.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9215221 2023.11.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9215220 2023.11.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9215219 2023.11.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9215218 2023.11.26 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9215217 2023.11.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9215216 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9215215 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9215214 2023.11.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9215212 2023.11.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9215211 2023.11.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9215213 2023.11.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9215210 2023.11.26 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9209427 2023.11.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9209538 2023.11.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9209529 2023.11.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9209528 2023.11.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9209535 2023.11.24 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9209539 2023.11.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9209536 2023.11.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9209537 2023.11.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9209530 2023.11.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209531 2023.11.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9209532 2023.11.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9209534 2023.11.24 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209533 2023.11.24 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9209091 2023.11.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9209093 2023.11.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9209092 2023.11.23 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 9209088 2023.11.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9209087 2023.11.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9209086 2023.11.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 9209089 2023.11.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9209090 2023.11.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9209085 2023.11.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9209083 2023.11.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9209082 2023.11.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9209084 2023.11.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9209081 2023.11.23 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9209080 2023.11.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9208002 2023.11.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9208005 2023.11.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9208006 2023.11.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9208004 2023.11.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9207999 2023.11.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9208001 2023.11.23 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9207998 2023.11.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9207997 2023.11.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9208003 2023.11.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9208000 2023.11.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9207996 2023.11.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9207994 2023.11.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9207995 2023.11.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9207992 2023.11.23 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9207991 2023.11.23 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9207993 2023.11.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9204123 2023.11.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9204122 2023.11.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9204121 2023.11.21 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9204120 2023.11.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9204119 2023.11.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9204117 2023.11.21 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9204118 2023.11.21 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 121 9203178 2023.11.20 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9199170 2023.11.19 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 9199125 2023.11.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9199124 2023.11.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9199123 2023.11.19 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9199122 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9199121 2023.11.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9199120 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9199119 2023.11.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9199118 2023.11.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9199117 2023.11.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 9199116 2023.11.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9199115 2023.11.19 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9199114 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9199113 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9199112 2023.11.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9199111 2023.11.19 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 9199110 2023.11.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9199092 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9199091 2023.11.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9199090 2023.11.19 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9199089 2023.11.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9199088 2023.11.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9199087 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9199086 2023.11.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9199085 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9199084 2023.11.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9199083 2023.11.19 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9199082 2023.11.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199081 2023.11.19 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9198646 2023.11.19 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9198239 2023.11.19 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9198048 2023.11.19 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9198047 2023.11.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9198046 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9198045 2023.11.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9198044 2023.11.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9198043 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9198042 2023.11.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9198041 2023.11.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9198040 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9198039 2023.11.19 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9198038 2023.11.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9198037 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9198036 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9198035 2023.11.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9198034 2023.11.19 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9198033 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9198032 2023.11.19 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9197100 2023.11.19 ŚK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9197099 2023.11.19 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9197098 2023.11.19 ŚK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9197097 2023.11.19 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9197096 2023.11.19 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 9197095 2023.11.19 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9197094 2023.11.19 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9197093 2023.11.19 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9197092 2023.11.19 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9197091 2023.11.19 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9197090 2023.11.19 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9197089 2023.11.19 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9197088 2023.11.19 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9197087 2023.11.19 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9197086 2023.11.19 ŚK
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9197085 2023.11.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9197084 2023.11.19 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9197083 2023.11.19 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9197082 2023.11.19 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9197081 2023.11.19 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9197080 2023.11.19 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9197079 2023.11.19 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9196831 2023.11.19 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196830 2023.11.19 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9196829 2023.11.19 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9196828 2023.11.19 ŚK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9196827 2023.11.19 ŚK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9196826 2023.11.19 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 9196825 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9196824 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9196823 2023.11.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9196822 2023.11.19 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9197294 2023.11.19 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9190968 2023.11.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9190967 2023.11.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9190966 2023.11.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9190965 2023.11.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9190962 2023.11.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9190964 2023.11.16 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9190958 2023.11.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9190963 2023.11.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9190957 2023.11.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9190960 2023.11.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9190959 2023.11.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9190961 2023.11.16 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9190956 2023.11.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9188209 2023.11.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9188212 2023.11.15 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9188210 2023.11.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9188211 2023.11.15 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9188208 2023.11.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9188205 2023.11.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9188204 2023.11.15 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9188206 2023.11.15 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9188207 2023.11.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9188199 2023.11.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9188200 2023.11.15 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9188197 2023.11.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9188196 2023.11.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9188192 2023.11.15 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9188194 2023.11.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9189141 2023.11.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9188201 2023.11.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9188198 2023.11.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9188195 2023.11.14 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9188193 2023.11.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9188203 2023.11.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9188191 2023.11.14 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9188188 2023.11.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9188202 2023.11.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9188190 2023.11.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9188189 2023.11.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9183935 2023.11.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9183934 2023.11.12 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9183931 2023.11.12 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 9183930 2023.11.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9183932 2023.11.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9183929 2023.11.12 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9183928 2023.11.12 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 9183926 2023.11.12 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9183923 2023.11.12 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9183925 2023.11.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9183927 2023.11.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9183924 2023.11.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9183922 2023.11.12 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9183920 2023.11.12 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9183933 2023.11.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9183921 2023.11.12 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9183918 2023.11.12 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9183919 2023.11.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9183917 2023.11.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9183915 2023.11.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9183916 2023.11.12 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9183913 2023.11.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9183914 2023.11.12 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9183910 2023.11.12 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9183908 2023.11.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9183912 2023.11.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9183911 2023.11.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9183906 2023.11.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9183909 2023.11.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9183905 2023.11.12 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9183903 2023.11.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9183907 2023.11.12 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9183904 2023.11.12 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9183902 2023.11.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9168878 2023.11.09 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9168877 2023.11.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9168875 2023.11.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9168879 2023.11.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9168876 2023.11.09 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9168872 2023.11.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9168873 2023.11.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9168871 2023.11.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9168874 2023.11.09 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9168870 2023.11.09 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9168869 2023.11.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9167712 2023.11.08 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9167704 2023.11.08 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9167707 2023.11.08 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9167708 2023.11.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9167710 2023.11.08 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9167706 2023.11.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9167709 2023.11.08 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9167705 2023.11.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9167711 2023.11.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9167703 2023.11.08 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9154951 2023.11.05 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9154954 2023.11.05 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9154950 2023.11.05 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9154953 2023.11.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9154952 2023.11.05 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9154949 2023.11.05 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9154946 2023.11.05 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9154955 2023.11.05 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9154948 2023.11.05 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9154944 2023.11.05 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9154945 2023.11.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9154939 2023.11.05 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9154941 2023.11.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9154943 2023.11.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9154942 2023.11.05 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9154947 2023.11.05 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9154938 2023.11.05 PK
pospolity łyska, Fulica atra 20 9154940 2023.11.05 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9149031 2023.11.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9149028 2023.11.04 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9149030 2023.11.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9149029 2023.11.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9149027 2023.11.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9149026 2023.11.04 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9149025 2023.11.04 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9149024 2023.11.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9149022 2023.11.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9149023 2023.11.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9149021 2023.11.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9145240 2023.11.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9145241 2023.11.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9145253 2023.11.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9145238 2023.11.01 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9145236 2023.11.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9145239 2023.11.01 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9145243 2023.11.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9145237 2023.11.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9145242 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9145251 2023.11.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9145250 2023.11.01 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9145252 2023.11.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9145255 2023.11.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9145244 2023.11.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9145254 2023.11.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9136484 2023.10.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9136482 2023.10.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9136483 2023.10.30 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9136481 2023.10.30 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9136478 2023.10.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9136479 2023.10.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9136480 2023.10.30 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9136477 2023.10.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9135572 2023.10.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9135571 2023.10.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9135570 2023.10.30 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9135568 2023.10.30 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9135567 2023.10.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9135569 2023.10.30 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9135566 2023.10.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9135564 2023.10.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9135563 2023.10.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9135562 2023.10.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9135565 2023.10.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9135561 2023.10.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9135560 2023.10.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9135558 2023.10.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9135559 2023.10.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9135557 2023.10.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9135556 2023.10.30 PK
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 9135555 2023.10.30 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9135554 2023.10.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9135552 2023.10.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9135553 2023.10.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9135551 2023.10.29 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9135550 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9135546 2023.10.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 9135549 2023.10.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9135545 2023.10.29 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9135542 2023.10.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9135547 2023.10.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9135543 2023.10.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9135544 2023.10.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9135548 2023.10.29 PK
pospolity kruk, Corvus corax 6 9135541 2023.10.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9128448 2023.10.29 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9128447 2023.10.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9128445 2023.10.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9128446 2023.10.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9128444 2023.10.29 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9128450 2023.10.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9128442 2023.10.29 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9128449 2023.10.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9128441 2023.10.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9128440 2023.10.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9128443 2023.10.29 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9128439 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9128437 2023.10.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9128438 2023.10.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9128434 2023.10.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9128436 2023.10.29 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9128435 2023.10.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9128432 2023.10.29 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9128433 2023.10.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9128430 2023.10.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9128431 2023.10.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9118874 2023.10.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9118875 2023.10.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9118873 2023.10.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9118872 2023.10.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9118871 2023.10.26 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9118870 2023.10.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9118869 2023.10.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9117867 2023.10.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9117868 2023.10.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9117870 2023.10.25 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9117869 2023.10.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9117866 2023.10.25 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9117865 2023.10.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9117862 2023.10.25 PK
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9117863 2023.10.25 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9117864 2023.10.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9115081 2023.10.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9115078 2023.10.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9115079 2023.10.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9115080 2023.10.24 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9115076 2023.10.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9115077 2023.10.24 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9115073 2023.10.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9115075 2023.10.24 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9115074 2023.10.24 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9115072 2023.10.24 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9115071 2023.10.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9115069 2023.10.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9115070 2023.10.24 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9115068 2023.10.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9115067 2023.10.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9115066 2023.10.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9115065 2023.10.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9115064 2023.10.24 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9115062 2023.10.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9115063 2023.10.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9114972 2023.10.21 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9114971 2023.10.21 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9114970 2023.10.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9114969 2023.10.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9114967 2023.10.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9114966 2023.10.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9114968 2023.10.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9109939 2023.10.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9109937 2023.10.21 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9109938 2023.10.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9109944 2023.10.21 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9109943 2023.10.21 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9109942 2023.10.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9109941 2023.10.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9109940 2023.10.21 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9109947 2023.10.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9109948 2023.10.21 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9109945 2023.10.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9109946 2023.10.21 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9109951 2023.10.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9109961 2023.10.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9109950 2023.10.21 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9109953 2023.10.21 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9109952 2023.10.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9109954 2023.10.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9109949 2023.10.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9109959 2023.10.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9109960 2023.10.21 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9102507 2023.10.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9100701 2023.10.20 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9100700 2023.10.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9100699 2023.10.20 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9100698 2023.10.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9100695 2023.10.20 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9100696 2023.10.20 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9100697 2023.10.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9100693 2023.10.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9100694 2023.10.20 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9100692 2023.10.20 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9100691 2023.10.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9100690 2023.10.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9100688 2023.10.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9100689 2023.10.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9100687 2023.10.20 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9100686 2023.10.20 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9100685 2023.10.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9100684 2023.10.20 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9100683 2023.10.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9100682 2023.10.20 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9099040 2023.10.19 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9099031 2023.10.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9099039 2023.10.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9099038 2023.10.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9099037 2023.10.19 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9099034 2023.10.19 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9099033 2023.10.19 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9099029 2023.10.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9099030 2023.10.19 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9099036 2023.10.19 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9099032 2023.10.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9099035 2023.10.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9099028 2023.10.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9099025 2023.10.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9099023 2023.10.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9099024 2023.10.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9099020 2023.10.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9099027 2023.10.19 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9099021 2023.10.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9099022 2023.10.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9099026 2023.10.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9099019 2023.10.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9096353 2023.10.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9096352 2023.10.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9096351 2023.10.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9096355 2023.10.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9096349 2023.10.18 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9096346 2023.10.18 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9096347 2023.10.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9096354 2023.10.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9096350 2023.10.18 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9096344 2023.10.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9096348 2023.10.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9096345 2023.10.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9096341 2023.10.18 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9096342 2023.10.18 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9096343 2023.10.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9096340 2023.10.18 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9096338 2023.10.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9096337 2023.10.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9096339 2023.10.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9096336 2023.10.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9095285 2023.10.17 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9095284 2023.10.17 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9095279 2023.10.17 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9095281 2023.10.17 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 4 9095283 2023.10.17 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9095282 2023.10.17 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9095280 2023.10.17 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9095277 2023.10.17 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9095278 2023.10.17 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9076940 2023.10.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9076941 2023.10.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9076937 2023.10.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9076938 2023.10.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9076939 2023.10.13 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9076936 2023.10.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9076934 2023.10.13 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 22 9076931 2023.10.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9076933 2023.10.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9076932 2023.10.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9076930 2023.10.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9076925 2023.10.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9076926 2023.10.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9076929 2023.10.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9076928 2023.10.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9076927 2023.10.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9076922 2023.10.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9076924 2023.10.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9076923 2023.10.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9076920 2023.10.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9076921 2023.10.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9076919 2023.10.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9073994 2023.10.13 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9074005 2023.10.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9073997 2023.10.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9074001 2023.10.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9074002 2023.10.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9074000 2023.10.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9073998 2023.10.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9073996 2023.10.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9073995 2023.10.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9074004 2023.10.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9073999 2023.10.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9074003 2023.10.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9075044 2023.10.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9075043 2023.10.12 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9075041 2023.10.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 9075042 2023.10.12 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9069079 2023.10.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9069077 2023.10.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9069080 2023.10.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9069082 2023.10.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9069078 2023.10.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9069081 2023.10.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9069075 2023.10.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9069076 2023.10.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9069074 2023.10.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9068254 2023.10.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9068253 2023.10.11 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9068252 2023.10.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9068250 2023.10.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 9068249 2023.10.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 9068251 2023.10.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9068248 2023.10.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9068247 2023.10.11 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 9068246 2023.10.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9068243 2023.10.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9068245 2023.10.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9068244 2023.10.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9068242 2023.10.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9068241 2023.10.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9068240 2023.10.11 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9031213 2023.09.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9031219 2023.09.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9031208 2023.09.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9031212 2023.09.30 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9043299 2023.09.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9043301 2023.09.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 9043298 2023.09.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9043300 2023.09.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9043297 2023.09.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9043303 2023.09.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9043302 2023.09.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9014936 2023.09.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9014935 2023.09.28 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9014934 2023.09.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9014931 2023.09.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9014930 2023.09.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9014929 2023.09.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9014933 2023.09.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9014932 2023.09.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9014928 2023.09.28 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9014926 2023.09.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9014927 2023.09.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9014925 2023.09.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9014924 2023.09.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9014923 2023.09.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9014919 2023.09.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9014920 2023.09.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9014918 2023.09.28 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9014922 2023.09.28 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9014921 2023.09.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9012081 2023.09.27 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9012079 2023.09.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9012080 2023.09.27 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9012082 2023.09.27 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9012075 2023.09.27 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9012077 2023.09.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9012076 2023.09.27 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9012078 2023.09.27 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9012074 2023.09.27 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9012073 2023.09.27 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9012072 2023.09.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9012070 2023.09.27 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9012071 2023.09.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9012069 2023.09.27 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9012068 2023.09.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9012067 2023.09.27 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9012065 2023.09.27 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9012066 2023.09.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9012062 2023.09.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9012064 2023.09.27 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9012063 2023.09.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9012061 2023.09.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9012059 2023.09.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9012060 2023.09.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9012058 2023.09.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9012056 2023.09.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9012054 2023.09.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9012055 2023.09.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9012053 2023.09.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9012057 2023.09.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9011552 2023.09.27 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9011550 2023.09.27 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9011553 2023.09.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9011551 2023.09.27 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9011549 2023.09.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9011548 2023.09.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9011547 2023.09.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9011546 2023.09.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9011544 2023.09.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9011545 2023.09.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9011543 2023.09.27 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9011542 2023.09.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9009115 2023.09.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9009116 2023.09.26 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9009114 2023.09.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9009109 2023.09.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9009113 2023.09.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9009112 2023.09.26 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 9009106 2023.09.26 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9009111 2023.09.26 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9009110 2023.09.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9009105 2023.09.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9009108 2023.09.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 6 9009107 2023.09.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9009102 2023.09.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9009101 2023.09.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9009104 2023.09.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9009103 2023.09.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9009098 2023.09.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9009100 2023.09.26 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9009099 2023.09.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9005678 2023.09.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9005681 2023.09.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9005680 2023.09.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9005676 2023.09.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9005679 2023.09.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9005677 2023.09.25 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9000109 2023.09.24 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 9000104 2023.09.24 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9000105 2023.09.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9000107 2023.09.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9000108 2023.09.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9000101 2023.09.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9000106 2023.09.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9000103 2023.09.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9000102 2023.09.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9000098 2023.09.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9000099 2023.09.24 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9000100 2023.09.24 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8995700 2023.09.23 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8995701 2023.09.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8995698 2023.09.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8995699 2023.09.23 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8995702 2023.09.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8995697 2023.09.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8995696 2023.09.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8989441 2023.09.21 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8989440 2023.09.21 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8989439 2023.09.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8989436 2023.09.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8989434 2023.09.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8989437 2023.09.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8989432 2023.09.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8989435 2023.09.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 25 8989438 2023.09.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8989433 2023.09.21 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 12 8989430 2023.09.21 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 8989428 2023.09.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8989431 2023.09.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 8989425 2023.09.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 8989426 2023.09.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8989427 2023.09.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8989429 2023.09.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8989424 2023.09.21 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8989423 2023.09.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8989031 2023.09.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8989030 2023.09.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8978642 2023.09.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8978641 2023.09.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 8 8978640 2023.09.18 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 8978638 2023.09.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8978639 2023.09.18 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 7 8978637 2023.09.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8965063 2023.09.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8960694 2023.09.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8960692 2023.09.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8960693 2023.09.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8960691 2023.09.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 8960690 2023.09.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8960689 2023.09.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8960688 2023.09.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8960687 2023.09.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8960684 2023.09.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8960686 2023.09.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8960685 2023.09.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8960681 2023.09.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8960682 2023.09.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8960678 2023.09.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8960680 2023.09.12 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8960677 2023.09.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8960683 2023.09.12 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8960675 2023.09.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8960679 2023.09.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8960676 2023.09.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8960674 2023.09.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8960673 2023.09.12 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8955384 2023.09.10 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8955386 2023.09.10 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8955385 2023.09.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8955388 2023.09.10 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8955387 2023.09.10 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8955381 2023.09.10 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8955382 2023.09.10 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8955380 2023.09.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8955383 2023.09.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8951934 2023.09.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8951932 2023.09.10 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 8951931 2023.09.10 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8951930 2023.09.10 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8951933 2023.09.10 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 8951929 2023.09.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8951928 2023.09.10 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8951927 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8951925 2023.09.10 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8951926 2023.09.10 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8951923 2023.09.10 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8951924 2023.09.10 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8951920 2023.09.10 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8951922 2023.09.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8951921 2023.09.10 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8951918 2023.09.10 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 9 8951919 2023.09.10 LB
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni 1 8950011 2023.09.10 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8950012 2023.09.10 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8956377 2023.09.10 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8944568 2023.09.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8944566 2023.09.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8944564 2023.09.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8944563 2023.09.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8944562 2023.09.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8944567 2023.09.09 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8944565 2023.09.09 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 8944560 2023.09.09 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 29 8944561 2023.09.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8941073 2023.09.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8941072 2023.09.08 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8941071 2023.09.08 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8941070 2023.09.08 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8941069 2023.09.08 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8941068 2023.09.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8941067 2023.09.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8941066 2023.09.08 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8939069 2023.09.07 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8938811 2023.09.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8938812 2023.09.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8938809 2023.09.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8938807 2023.09.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8938810 2023.09.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8938808 2023.09.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8938804 2023.09.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8938805 2023.09.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8938806 2023.09.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8938803 2023.09.07 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8938750 2023.09.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8932851 2023.09.05 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8932854 2023.09.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8932850 2023.09.05 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 8932853 2023.09.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8932852 2023.09.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8932848 2023.09.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8932849 2023.09.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8932846 2023.09.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8932844 2023.09.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8932845 2023.09.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8