DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Sławomir Kuczmarski

Liczba gatunków: 199

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 144 1550 58 58 0 3 22 33
2 126 1210 73 53 0 3 15 35
3 372 1393 109 100 1 7 46 46
4 524 1117 162 146 2 21 75 48
5 255 481 198 129 0 35 59 35
6 16 140 199 16 0 1 7 8
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8574358 2023.06.01 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8574357 2023.06.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8574354 2023.06.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8574353 2023.06.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8574352 2023.06.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8574355 2023.06.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8574356 2023.06.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8574351 2023.06.01 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8574349 2023.06.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8574347 2023.06.01 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8574346 2023.06.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8574345 2023.06.01 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8574344 2023.06.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 8574350 2023.06.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8574348 2023.06.01 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8574343 2023.06.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8557835 2023.05.29 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8557833 2023.05.29 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8557834 2023.05.29 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8557832 2023.05.29 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8556638 2023.05.25 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8556639 2023.05.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8556637 2023.05.25 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556636 2023.05.25 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8523971 2023.05.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8523974 2023.05.24 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8523969 2023.05.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8523972 2023.05.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8523967 2023.05.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8523973 2023.05.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8523968 2023.05.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8523970 2023.05.24 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8523966 2023.05.24 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8523965 2023.05.24 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8521558 2023.05.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8519457 2023.05.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8519456 2023.05.23 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8519473 2023.05.23 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8519469 2023.05.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8519471 2023.05.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8519470 2023.05.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8519472 2023.05.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8519468 2023.05.23 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8519465 2023.05.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8519466 2023.05.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8519463 2023.05.23 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8519467 2023.05.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8519462 2023.05.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8519461 2023.05.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8519460 2023.05.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8519464 2023.05.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8519459 2023.05.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8519458 2023.05.23 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8485633 2023.05.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8485634 2023.05.19 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8485632 2023.05.19 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8485631 2023.05.19 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8485630 2023.05.19 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8483976 2023.05.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8483977 2023.05.18 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8483975 2023.05.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8483974 2023.05.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8483971 2023.05.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8483972 2023.05.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8483970 2023.05.18 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8483973 2023.05.18 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8483966 2023.05.18 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8483968 2023.05.18 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8483969 2023.05.18 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8483967 2023.05.18 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8483962 2023.05.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8483965 2023.05.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8483963 2023.05.18 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8483960 2023.05.18 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8483959 2023.05.18 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8483964 2023.05.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8483961 2023.05.18 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8577698 2023.05.18 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8477686 2023.05.17 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8477684 2023.05.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477683 2023.05.17 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477682 2023.05.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8477685 2023.05.17 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8477681 2023.05.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477680 2023.05.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8477676 2023.05.17 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8477678 2023.05.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477679 2023.05.17 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8477674 2023.05.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477677 2023.05.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8477673 2023.05.17 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8477675 2023.05.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8477672 2023.05.17 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8472381 2023.05.16 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8472294 2023.05.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8472296 2023.05.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8472290 2023.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8472292 2023.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8472298 2023.05.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8472291 2023.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8472297 2023.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8472299 2023.05.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8472295 2023.05.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8472293 2023.05.16 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8468242 2023.05.15 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8468241 2023.05.15 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8468240 2023.05.15 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8452447 2023.05.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8452449 2023.05.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8452448 2023.05.13 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8452405 2023.05.13 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8452407 2023.05.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8452408 2023.05.13 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8452445 2023.05.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8452446 2023.05.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8452444 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8452519 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8452518 2023.05.13 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8452517 2023.05.13 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8452515 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8452547 2023.05.13 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8452546 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8452523 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8452521 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8452520 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8452539 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8452410 2023.05.13 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8452409 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8452464 2023.05.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8452465 2023.05.13 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8452423 2023.05.13 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8452421 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8452428 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8452424 2023.05.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8452436 2023.05.13 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8452438 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8452427 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 8452439 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8452435 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8452432 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8452425 2023.05.13 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8452437 2023.05.13 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8452434 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8452426 2023.05.13 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8452462 2023.05.13 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8452548 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8425981 2023.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8425035 2023.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8425033 2023.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8425029 2023.05.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8425030 2023.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8425032 2023.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8425026 2023.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8425025 2023.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8425027 2023.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8425034 2023.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8425028 2023.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8425031 2023.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8425024 2023.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8425022 2023.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8425023 2023.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8425019 2023.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8425020 2023.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8425021 2023.05.11 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 8418627 2023.05.10 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8412511 2023.05.09 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8412510 2023.05.09 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8397791 2023.05.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 8397790 2023.05.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 8397789 2023.05.07 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8397788 2023.05.07 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8397787 2023.05.07 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8395938 2023.05.07 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8395939 2023.05.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8395693 2023.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8395692 2023.05.07 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8395691 2023.05.07 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8395620 2023.05.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8395621 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8395619 2023.05.07 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8395635 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8395636 2023.05.07 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8395637 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8395634 2023.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8395633 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8395632 2023.05.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8395631 2023.05.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8395630 2023.05.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8395628 2023.05.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8395629 2023.05.07 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8395625 2023.05.07 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8395626 2023.05.07 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8395627 2023.05.07 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8395624 2023.05.07 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8395622 2023.05.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8395623 2023.05.07 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8395618 2023.05.07 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8395616 2023.05.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8395638 2023.05.07 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8395617 2023.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8395615 2023.05.07 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8395614 2023.05.07 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8395613 2023.05.07 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8395610 2023.05.07 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8395612 2023.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8395611 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8395607 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8395608 2023.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8395609 2023.05.07 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8395606 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8395604 2023.05.07 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8395605 2023.05.07 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8395382 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8395381 2023.05.06 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8395380 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8389501 2023.05.06 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8389500 2023.05.06 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8389369 2023.05.06 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8389370 2023.05.06 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8389368 2023.05.06 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8389367 2023.05.06 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8389366 2023.05.06 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8389364 2023.05.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8389363 2023.05.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8389361 2023.05.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8389362 2023.05.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8389360 2023.05.06 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8389359 2023.05.06 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8389365 2023.05.06 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8389356 2023.05.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8389357 2023.05.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8389358 2023.05.06 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8389355 2023.05.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8389354 2023.05.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8389352 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8389353 2023.05.06 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8389350 2023.05.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8389351 2023.05.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8389349 2023.05.06 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8389348 2023.05.06 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8389346 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8389347 2023.05.06 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8389345 2023.05.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8389343 2023.05.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8389344 2023.05.06 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8389340 2023.05.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8389341 2023.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8389337 2023.05.06 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8389339 2023.05.06 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8389336 2023.05.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8389342 2023.05.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8389335 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8389334 2023.05.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8389338 2023.05.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8380534 2023.05.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8380533 2023.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8380532 2023.05.04 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 8380530 2023.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8380531 2023.05.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8380529 2023.05.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8380528 2023.05.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8380527 2023.05.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8380525 2023.05.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8380526 2023.05.04 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8380524 2023.05.04 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8380522 2023.05.04 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8380523 2023.05.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8353810 2023.05.02 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8346476 2023.05.01 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8341932 2023.05.01 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8346146 2023.05.01 PK
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8331785 2023.04.30 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 13 8331782 2023.04.30 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8331783 2023.04.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8331784 2023.04.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8331798 2023.04.30 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8331799 2023.04.30 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8331797 2023.04.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8331800 2023.04.30 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8331801 2023.04.30 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8331793 2023.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8331795 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8331792 2023.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8331796 2023.04.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8331791 2023.04.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8331790 2023.04.30 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8331794 2023.04.30 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8331789 2023.04.30 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8331788 2023.04.30 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8331787 2023.04.30 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 25 8331786 2023.04.30 PK
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 8330374 2023.04.30 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8329110 2023.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8329112 2023.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8329111 2023.04.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8328679 2023.04.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8328677 2023.04.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8328680 2023.04.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8328678 2023.04.30 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8328676 2023.04.30 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 8328675 2023.04.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8328673 2023.04.30 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8328674 2023.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8328671 2023.04.30 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8328668 2023.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8328672 2023.04.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8328669 2023.04.30 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8328667 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8328670 2023.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8328666 2023.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8328663 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8328665 2023.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8328664 2023.04.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8328661 2023.04.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8328662 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327858 2023.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8327860 2023.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8327859 2023.04.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8327857 2023.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327855 2023.04.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8327856 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327853 2023.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8327854 2023.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8327852 2023.04.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8327850 2023.04.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8327849 2023.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8327851 2023.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8327848 2023.04.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8327138 2023.04.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8327074 2023.04.30 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8327075 2023.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8327072 2023.04.30 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8327073 2023.04.30 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8327090 2023.04.30 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8327088 2023.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8327089 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327087 2023.04.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8327091 2023.04.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8327085 2023.04.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8327086 2023.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8327084 2023.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327083 2023.04.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8327082 2023.04.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8327081 2023.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327080 2023.04.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8327079 2023.04.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8327078 2023.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8327076 2023.04.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8327077 2023.04.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8327071 2023.04.30 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8327070 2023.04.30 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8327068 2023.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327069 2023.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8327067 2023.04.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8327064 2023.04.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8327066 2023.04.30 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8327063 2023.04.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8327065 2023.04.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8327061 2023.04.30 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8327060 2023.04.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8327059 2023.04.30 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8327062 2023.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 8327057 2023.04.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8327058 2023.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8327056 2023.04.30 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8335446 2023.04.30 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8308357 2023.04.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8308364 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8308352 2023.04.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8308355 2023.04.27 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8308346 2023.04.27 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8308351 2023.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8308344 2023.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8308347 2023.04.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8308342 2023.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8308343 2023.04.27 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8308345 2023.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8308371 2023.04.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8308362 2023.04.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 8308363 2023.04.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8308365 2023.04.27 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8308359 2023.04.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8308367 2023.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8308370 2023.04.27 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8308354 2023.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8308361 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8308353 2023.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8308358 2023.04.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8308360 2023.04.27 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8308349 2023.04.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8308350 2023.04.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8308348 2023.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8308356 2023.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8305536 2023.04.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8305532 2023.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8305534 2023.04.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8305533 2023.04.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8305535 2023.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8305531 2023.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8305530 2023.04.27 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8305529 2023.04.27 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8305528 2023.04.27 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8305524 2023.04.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8305526 2023.04.27 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8305527 2023.04.27 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8305521 2023.04.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8305522 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8305523 2023.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8305519 2023.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8305520 2023.04.27 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8305525 2023.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8305517 2023.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8305518 2023.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8305515 2023.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8305516 2023.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8305514 2023.04.27 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8304288 2023.04.26 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8304289 2023.04.26 PK
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8304287 2023.04.26 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 8304171 2023.04.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8302302 2023.04.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8302301 2023.04.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8302306 2023.04.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8302307 2023.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8302304 2023.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8302305 2023.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8302300 2023.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8302303 2023.04.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8301277 2023.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8301278 2023.04.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8301270 2023.04.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8301273 2023.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8301272 2023.04.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8301274 2023.04.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8301275 2023.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8301276 2023.04.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8301268 2023.04.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8301271 2023.04.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8301267 2023.04.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8301265 2023.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8301266 2023.04.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8301269 2023.04.26 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8301264 2023.04.26 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 8297975 2023.04.25 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8297976 2023.04.25 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8297977 2023.04.25 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8297978 2023.04.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8297979 2023.04.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8297980 2023.04.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8297981 2023.04.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8297982 2023.04.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8297983 2023.04.25 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 9 8289564 2023.04.24 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8277650 2023.04.23 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8277651 2023.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8277652 2023.04.23 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8277647 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8277649 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8277646 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8277645 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8277644 2023.04.23 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8277643 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8277638 2023.04.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8277642 2023.04.23 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8277639 2023.04.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8277637 2023.04.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8277640 2023.04.23 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8277636 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8277648 2023.04.23 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8277635 2023.04.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8277634 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8277641 2023.04.23 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8275510 2023.04.23 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8275507 2023.04.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8275508 2023.04.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8275509 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8275505 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8275504 2023.04.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8275506 2023.04.23 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8275501 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8275502 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8275503 2023.04.23 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8275500 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8275499 2023.04.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8275497 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8275496 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8275498 2023.04.23 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8275495 2023.04.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8275493 2023.04.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8275494 2023.04.23 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8275492 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8275490 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8275491 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8275487 2023.04.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8275489 2023.04.23 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8275488 2023.04.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8275485 2023.04.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8275484 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8275486 2023.04.23 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8275482 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8275480 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8275481 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8275511 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8275483 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8271232 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8271229 2023.04.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8271233 2023.04.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8271230 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8271231 2023.04.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8271228 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8271227 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8271226 2023.04.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8271225 2023.04.22 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8271224 2023.04.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8254245 2023.04.20 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8254240 2023.04.20 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8254241 2023.04.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8254244 2023.04.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8254242 2023.04.20 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8254243 2023.04.20 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8254238 2023.04.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8254239 2023.04.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8254237 2023.04.20 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8254236 2023.04.20 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8251695 2023.04.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8251699 2023.04.20 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8251698 2023.04.20 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8251697 2023.04.20 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8251696 2023.04.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8251694 2023.04.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8251690 2023.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8251692 2023.04.20 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8251689 2023.04.20 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8251693 2023.04.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8251686 2023.04.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8251688 2023.04.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8251680 2023.04.20 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8251687 2023.04.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8251691 2023.04.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8251685 2023.04.20 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8251684 2023.04.20 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 8251677 2023.04.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8251678 2023.04.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8251679 2023.04.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8251700 2023.04.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8251676 2023.04.20 PK
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8250973 2023.04.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8247661 2023.04.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 8247660 2023.04.19 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8247658 2023.04.19 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8247657 2023.04.19 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8247659 2023.04.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8245965 2023.04.19 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8245966 2023.04.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8245964 2023.04.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8245962 2023.04.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8245963 2023.04.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8245961 2023.04.19 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8245967 2023.04.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8245960 2023.04.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8245958 2023.04.18 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8241963 2023.04.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8239983 2023.04.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8239985 2023.04.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8239981 2023.04.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8239984 2023.04.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8239982 2023.04.18 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8239980 2023.04.18 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8239976 2023.04.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8239978 2023.04.18 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8239972 2023.04.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8239974 2023.04.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8239979 2023.04.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8239977 2023.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8239973 2023.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8239986 2023.04.18 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8239970 2023.04.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8239975 2023.04.18 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8239969 2023.04.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8239968 2023.04.18 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8239967 2023.04.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8239966 2023.04.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8239971 2023.04.18 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8236084 2023.04.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8236085 2023.04.17 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8236083 2023.04.17 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8222218 2023.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8222217 2023.04.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8222215 2023.04.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8222216 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8222214 2023.04.16 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8222212 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8222213 2023.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8222211 2023.04.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8222208 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8222209 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8222210 2023.04.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8222207 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8222206 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8222202 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8222204 2023.04.16 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8222201 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8222205 2023.04.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8222198 2023.04.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8222200 2023.04.16 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8222199 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8222203 2023.04.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8222195 2023.04.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8222194 2023.04.16 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8222192 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8222197 2023.04.16 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8222191 2023.04.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8222193 2023.04.16 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8222196 2023.04.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8220639 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8220640 2023.04.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8220642 2023.04.16 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8220641 2023.04.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8220638 2023.04.16 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8220543 2023.04.16 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8220513 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8220512 2023.04.16 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8220510 2023.04.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8220511 2023.04.16 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8220507 2023.04.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8220506 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8220509 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8220504 2023.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8220505 2023.04.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8220508 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8220503 2023.04.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8220502 2023.04.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8220501 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8220500 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8220498 2023.04.16 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8220499 2023.04.16 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8220497 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8220495 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8220494 2023.04.16 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8220496 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8220337 2023.04.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8220335 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8220336 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8220334 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8220333 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8220332 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8220331 2023.04.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8220330 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8220329 2023.04.16 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8217788 2023.04.15 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8200480 2023.04.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8200486 2023.04.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8200484 2023.04.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8199782 2023.04.13 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8199780 2023.04.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8199781 2023.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8195569 2023.04.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8193567 2023.04.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8193566 2023.04.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8193568 2023.04.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8193562 2023.04.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8193563 2023.04.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8193565 2023.04.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8193564 2023.04.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8193561 2023.04.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8193559 2023.04.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8193558 2023.04.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8193556 2023.04.12 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8193557 2023.04.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8193560 2023.04.12 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8193553 2023.04.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8193554 2023.04.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8193552 2023.04.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8193551 2023.04.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8193555 2023.04.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8193550 2023.04.12 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8193570 2023.04.12 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8193571 2023.04.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8186855 2023.04.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8186851 2023.04.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8186853 2023.04.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8186850 2023.04.11 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8186847 2023.04.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8186849 2023.04.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8186854 2023.04.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8186852 2023.04.11 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8186848 2023.04.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8186845 2023.04.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8186846 2023.04.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8180330 2023.04.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8180363 2023.04.10 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8180364 2023.04.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8180365 2023.04.10 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8180366 2023.04.10 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8180367 2023.04.10 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8180368 2023.04.10 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8151755 2023.04.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8151757 2023.04.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8151756 2023.04.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8151754 2023.04.06 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8151753 2023.04.06 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8141467 2023.04.04 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8141469 2023.04.04 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8141468 2023.04.04 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8141466 2023.04.04 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8141465 2023.04.04 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8141464 2023.04.04 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8141462 2023.04.04 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8141463 2023.04.04 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 8139725 2023.04.04 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8142858 2023.04.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8153697 2023.04.04 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8153727 2023.04.04 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8130326 2023.04.01 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8130325 2023.04.01 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8130291 2023.04.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8130228 2023.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8130230 2023.04.01 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8130234 2023.04.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8130233 2023.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8130176 2023.04.01 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8130164 2023.04.01 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8130173 2023.04.01 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8130169 2023.04.01 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8130168 2023.04.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8130172 2023.04.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8130229 2023.04.01 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8130167 2023.04.01 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8130165 2023.04.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8130163 2023.04.01 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8130170 2023.04.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8130174 2023.04.01 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8130175 2023.04.01 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8130171 2023.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8130275 2023.04.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8130306 2023.04.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8130296 2023.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8130297 2023.04.01 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8130316 2023.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8130307 2023.04.01 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8130276 2023.04.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8130305 2023.04.01 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 8130177 2023.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8130242 2023.04.01 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 8130166 2023.04.01 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8130277 2023.04.01 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8130292 2023.04.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8130232 2023.04.01 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8130293 2023.04.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8130304 2023.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8130300 2023.04.01 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8130243 2023.04.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8130231 2023.04.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8130295 2023.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8130301 2023.04.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8130322 2023.04.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8130299 2023.04.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8130298 2023.04.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8130303 2023.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8130302 2023.04.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8130324 2023.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8130294 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8130282 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8130285 2023.04.01 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8130319 2023.04.01 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8130226 2023.04.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8130290 2023.04.01 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8130241 2023.04.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8130321 2023.04.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8130288 2023.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8130287 2023.04.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 8130219 2023.04.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8130289 2023.04.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8130220 2023.04.01 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8130318 2023.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8130235 2023.04.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8130162 2023.04.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8130238 2023.04.01 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8130223 2023.04.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8130225 2023.04.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8130224 2023.04.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8130323 2023.04.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8130281 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8130286 2023.04.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8130222 2023.04.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8130221 2023.04.01 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8130180 2023.04.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8130178 2023.04.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8130179 2023.04.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8130236 2023.04.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8130198 2023.04.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8130218 2023.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 8130181 2023.04.01 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8130240 2023.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8130227 2023.04.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8112887 2023.03.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8112888 2023.03.30 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8112886 2023.03.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8112889 2023.03.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 8112885 2023.03.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8112884 2023.03.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8108852 2023.03.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8108849 2023.03.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8108855 2023.03.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8108850 2023.03.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8108859 2023.03.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8108857 2023.03.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8108853 2023.03.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8108858 2023.03.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8108854 2023.03.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8108851 2023.03.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8108856 2023.03.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8108847 2023.03.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8108846 2023.03.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8108848 2023.03.30 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8108845 2023.03.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8107908 2023.03.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8107905 2023.03.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8107906 2023.03.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8107907 2023.03.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8103042 2023.03.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8103039 2023.03.29 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8103035 2023.03.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8103043 2023.03.29 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8103041 2023.03.29 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8103037 2023.03.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8103040 2023.03.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8103038 2023.03.29 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8103036 2023.03.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8102324 2023.03.29 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8102325 2023.03.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8102326 2023.03.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8102323 2023.03.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8102327 2023.03.28 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8099447 2023.03.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8099446 2023.03.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8099445 2023.03.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8099444 2023.03.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8099442 2023.03.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8099443 2023.03.28 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8099440 2023.03.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8099439 2023.03.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8099438 2023.03.28 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 8099436 2023.03.28 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8099441 2023.03.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8099434 2023.03.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8099435 2023.03.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8099437 2023.03.28 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 8099433 2023.03.28 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 8087782 2023.03.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8087779 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8087784 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8087783 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8087781 2023.03.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8087778 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8087780 2023.03.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8087777 2023.03.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 8087776 2023.03.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8087773 2023.03.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8087775 2023.03.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8087774 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8087772 2023.03.26 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8087771 2023.03.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8085500 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8085496 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8085497 2023.03.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8085495 2023.03.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8085524 2023.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8085523 2023.03.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8085522 2023.03.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8085529 2023.03.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8085530 2023.03.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8085517 2023.03.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8085521 2023.03.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8085518 2023.03.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8085516 2023.03.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8085527 2023.03.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8085515 2023.03.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8085510 2023.03.26 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8085511 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8085513 2023.03.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 75 8085509 2023.03.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8085507 2023.03.26 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8085492 2023.03.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8085493 2023.03.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8085494 2023.03.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8085491 2023.03.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8085488 2023.03.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8085490 2023.03.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8085489 2023.03.26 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8085486 2023.03.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8085485 2023.03.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8085487 2023.03.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8085483 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8085484 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8085482 2023.03.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8085480 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8085479 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8085481 2023.03.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8085525 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8085526 2023.03.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8085528 2023.03.26 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8085520 2023.03.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8085519 2023.03.26 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8085514 2023.03.26 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8085512 2023.03.26 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8085508 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8085505 2023.03.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8085504 2023.03.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8085506 2023.03.26 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8085502 2023.03.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8085501 2023.03.26 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8085499 2023.03.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8085498 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8085478 2023.03.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8085477 2023.03.26 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8085475 2023.03.26 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8085476 2023.03.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8085473 2023.03.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8085474 2023.03.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8085472 2023.03.26 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8085471 2023.03.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8085469 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8085468 2023.03.26 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8085463 2023.03.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8085462 2023.03.26 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8085460 2023.03.26 PK