DRUŻYNA

Drużyna: Kaczka Dziwaczka. Obserwator: Monika Januchowska

Liczba gatunków: 191

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 238 3578 85 85 1 6 37 41
2 98 4197 103 61 0 13 22 26
3 235 13629 139 96 0 23 35 38
4 164 1064 168 80 0 13 43 24
5 448 1163 190 93 0 15 43 35
6 38 75 191 24 0 3 12 9
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


<
Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8574420 2023.06.01 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8574419 2023.06.01 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574421 2023.06.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8574424 2023.06.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8574422 2023.06.01 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8574423 2023.06.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8574416 2023.06.01 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8574414 2023.06.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8574415 2023.06.01 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8574411 2023.06.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8574410 2023.06.01 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8574412 2023.06.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8574407 2023.06.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8574408 2023.06.01 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8574406 2023.06.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8574409 2023.06.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8574403 2023.06.01 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8574405 2023.06.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8574402 2023.06.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8574404 2023.06.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8574413 2023.06.01 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8574417 2023.06.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8574399 2023.06.01 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8574392 2023.06.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8574393 2023.06.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8574401 2023.06.01 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574390 2023.06.01 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8574395 2023.06.01 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8574388 2023.06.01 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8574400 2023.06.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8574389 2023.06.01 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8574394 2023.06.01 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8574398 2023.06.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8574397 2023.06.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8574391 2023.06.01 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8574396 2023.06.01 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574387 2023.06.01 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8574386 2023.06.01 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8573123 2023.05.31 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8573122 2023.05.31 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8573119 2023.05.31 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8573120 2023.05.31 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8573117 2023.05.31 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573121 2023.05.31 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8573118 2023.05.31 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8573116 2023.05.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 14 8573114 2023.05.31 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8573109 2023.05.31 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8573115 2023.05.31 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8573113 2023.05.31 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8573107 2023.05.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8573112 2023.05.31 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8573110 2023.05.31 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8573108 2023.05.31 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8564347 2023.05.30 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8564345 2023.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8564346 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564343 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8564344 2023.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8564341 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564342 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564411 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564410 2023.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8564409 2023.05.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8564406 2023.05.30 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8564408 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564403 2023.05.30 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8564404 2023.05.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8564405 2023.05.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8564402 2023.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8564407 2023.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 8564400 2023.05.30 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8564399 2023.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8564401 2023.05.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8564397 2023.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8564396 2023.05.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8564398 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8564339 2023.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8564331 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8564336 2023.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8564334 2023.05.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8564330 2023.05.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8564340 2023.05.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8564338 2023.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8564327 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564326 2023.05.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8564333 2023.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8564332 2023.05.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8564328 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 11 8564337 2023.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8564335 2023.05.30 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8564329 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564325 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8564393 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564391 2023.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8564392 2023.05.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 8564389 2023.05.30 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8564386 2023.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8564381 2023.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8564380 2023.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564377 2023.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8564373 2023.05.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8564372 2023.05.30 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8564374 2023.05.30 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8564371 2023.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564369 2023.05.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564370 2023.05.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8564366 2023.05.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8564365 2023.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8564395 2023.05.30 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8564394 2023.05.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8564390 2023.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564388 2023.05.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8564387 2023.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8564385 2023.05.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564382 2023.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8564383 2023.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8564384 2023.05.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8564378 2023.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8564376 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8564379 2023.05.30 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8564375 2023.05.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8564368 2023.05.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8564367 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564364 2023.05.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 8564363 2023.05.30 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8564362 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564360 2023.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8564359 2023.05.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8564352 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564353 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564361 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564357 2023.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8564356 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564358 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564350 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564355 2023.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564354 2023.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8564348 2023.05.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8564349 2023.05.30 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8564351 2023.05.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8561290 2023.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8561288 2023.05.29 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 8561289 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8561285 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8561286 2023.05.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8561287 2023.05.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8561283 2023.05.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8561284 2023.05.29 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8561282 2023.05.29 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 8561322 2023.05.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8561321 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8561320 2023.05.29 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 8561318 2023.05.29 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8561317 2023.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8561319 2023.05.29 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8561316 2023.05.29 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8561314 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8561313 2023.05.29 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8561312 2023.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8561310 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8561309 2023.05.29 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8561305 2023.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8561302 2023.05.29 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8561304 2023.05.29 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8561299 2023.05.29 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8561275 2023.05.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8561281 2023.05.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8561271 2023.05.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8561272 2023.05.29 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8561274 2023.05.29 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8561269 2023.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8561266 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8561262 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8561264 2023.05.29 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8561263 2023.05.29 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8561257 2023.05.29 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8561258 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8561256 2023.05.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8561252 2023.05.29 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8561251 2023.05.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561250 2023.05.29 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8561315 2023.05.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8561308 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8561311 2023.05.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8561307 2023.05.29 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8561306 2023.05.29 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8561301 2023.05.29 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8561300 2023.05.29 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8561303 2023.05.29 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8561298 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8561297 2023.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8561296 2023.05.29 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8561295 2023.05.29 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8561294 2023.05.29 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8561293 2023.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8561292 2023.05.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8561291 2023.05.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8561280 2023.05.29 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8561278 2023.05.29 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8561279 2023.05.29 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561277 2023.05.29 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8561273 2023.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8561276 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8561270 2023.05.29 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8561267 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8561265 2023.05.29 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561268 2023.05.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8561260 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8561259 2023.05.29 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8561261 2023.05.29 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8561255 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8561253 2023.05.29 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8561254 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8561249 2023.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8561248 2023.05.29 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561247 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8561244 2023.05.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 3 8561245 2023.05.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8561246 2023.05.29 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8561242 2023.05.29 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8561241 2023.05.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8561243 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8561239 2023.05.29 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8561237 2023.05.29 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8561240 2023.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8561238 2023.05.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8561234 2023.05.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8561236 2023.05.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8561235 2023.05.29 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8557319 2023.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8557318 2023.05.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8557317 2023.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8557315 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 14 8557314 2023.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8557313 2023.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8557316 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8557342 2023.05.28 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8557348 2023.05.28 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8557350 2023.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8557339 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8557336 2023.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8557346 2023.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8557338 2023.05.28 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8557334 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8557335 2023.05.28 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8557337 2023.05.28 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8557326 2023.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8557331 2023.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8557327 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8557325 2023.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8557328 2023.05.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8557321 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8557345 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8557341 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8557347 2023.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8557340 2023.05.28 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8557357 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8557332 2023.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557343 2023.05.28 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8557344 2023.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557330 2023.05.28 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8557333 2023.05.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8557329 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8557349 2023.05.28 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8557322 2023.05.28 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8557361 2023.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8557324 2023.05.28 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8557323 2023.05.28 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8557366 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8557364 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8557367 2023.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8557365 2023.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557363 2023.05.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8557358 2023.05.28 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8557362 2023.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8557359 2023.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8557356 2023.05.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8557355 2023.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8557354 2023.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8557360 2023.05.28 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8557352 2023.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8557353 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8557351 2023.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8557368 2023.05.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8557384 2023.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8557383 2023.05.28 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8557381 2023.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8557382 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8557380 2023.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8557379 2023.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8557377 2023.05.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8557375 2023.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8557376 2023.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8557378 2023.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8557374 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8557373 2023.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8557372 2023.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557370 2023.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8557369 2023.05.28 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8557371 2023.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8557311 2023.05.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8557312 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8557320 2023.05.28 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8557309 2023.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8557308 2023.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557306 2023.05.28 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8557305 2023.05.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8557310 2023.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8557307 2023.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8557304 2023.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8557301 2023.05.28 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8557303 2023.05.28 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8557300 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8557298 2023.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557302 2023.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8557299 2023.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8557296 2023.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8557295 2023.05.28 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8557297 2023.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8557293 2023.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8557291 2023.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8557287 2023.05.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8557290 2023.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8557292 2023.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8557288 2023.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8557289 2023.05.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8557286 2023.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8557294 2023.05.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8557285 2023.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8557282 2023.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8557284 2023.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8557283 2023.05.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8526117 2023.05.24 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8526116 2023.05.24 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8526112 2023.05.24 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8526115 2023.05.24 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8526113 2023.05.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8526114 2023.05.24 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8526106 2023.05.24 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8526111 2023.05.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8526107 2023.05.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8526109 2023.05.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8526110 2023.05.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8526108 2023.05.24 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8526105 2023.05.24 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8526104 2023.05.24 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8520224 2023.05.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8522150 2023.05.23 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 8 8520220 2023.05.23 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8520218 2023.05.23 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8520217 2023.05.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8520216 2023.05.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8522149 2023.05.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8520219 2023.05.23 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8526103 2023.05.23 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8512621 2023.05.22 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8512619 2023.05.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8512620 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8512618 2023.05.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8512617 2023.05.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8512616 2023.05.21 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8512615 2023.05.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8512614 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8512613 2023.05.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8512612 2023.05.21 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8512609 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8512608 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8512610 2023.05.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8512607 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8512611 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8512606 2023.05.21 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8512602 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8512603 2023.05.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8512604 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8512601 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8512600 2023.05.21 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8512599 2023.05.21 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8512598 2023.05.21 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8512597 2023.05.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8512605 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8512595 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8512596 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8512591 2023.05.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8512593 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8512592 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8512590 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8512594 2023.05.21 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8491890 2023.05.20 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8486394 2023.05.17 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8486392 2023.05.17 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8486396 2023.05.17 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8486388 2023.05.16 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8486391 2023.05.16 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8486395 2023.05.16 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8486389 2023.05.16 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8486393 2023.05.16 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8486390 2023.05.15 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8486387 2023.05.15 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8467278 2023.05.15 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8467280 2023.05.13 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8467281 2023.05.13 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8467279 2023.05.13 LS
pospolity żuraw, Grus grus 4 8467282 2023.05.13 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8467276 2023.05.13 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8467277 2023.05.13 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8440256 2023.05.12 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8440255 2023.05.12 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8440253 2023.05.12 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8440251 2023.05.12 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8440252 2023.05.12 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8440257 2023.05.12 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8440254 2023.05.12 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8440250 2023.05.12 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8428533 2023.05.11 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8428532 2023.05.11 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8428529 2023.05.11 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8428528 2023.05.11 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8428531 2023.05.11 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8428530 2023.05.11 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8428526 2023.05.11 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8428525 2023.05.11 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8428524 2023.05.11 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8428522 2023.05.11 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8428521 2023.05.11 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8428523 2023.05.11 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8428527 2023.05.11 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8428520 2023.05.11 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8428534 2023.05.11 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8428518 2023.05.11 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8428516 2023.05.11 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8428519 2023.05.11 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8428517 2023.05.11 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8428515 2023.05.11 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8428512 2023.05.11 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8428514 2023.05.11 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8428513 2023.05.11 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8428511 2023.05.11 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8428510 2023.05.11 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8428509 2023.05.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8428508 2023.05.11 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8428507 2023.05.11 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8428506 2023.05.11 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8428505 2023.05.11 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8428504 2023.05.11 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 136 8425431 2023.05.10 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8425433 2023.05.10 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8425434 2023.05.10 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8425430 2023.05.10 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8425429 2023.05.10 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8425428 2023.05.10 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8425427 2023.05.10 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8425432 2023.05.10
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8425426 2023.05.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8425425 2023.05.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8425424 2023.05.10
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8425423 2023.05.10
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8425422 2023.05.10
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8425421 2023.05.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8414704 2023.05.09
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8414703 2023.05.09
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 13 8414702 2023.05.09
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8414699 2023.05.09
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8414701 2023.05.09
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8414700 2023.05.09
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8414698 2023.05.09 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8414696 2023.05.09 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8414697 2023.05.09 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8413388 2023.05.09 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8409540 2023.05.08 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8409541 2023.05.08 OP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8409542 2023.05.08 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8409539 2023.05.08 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8409538 2023.05.08 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8409537 2023.05.08 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8409536 2023.05.08 OP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8409535 2023.05.08 OP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8407926 2023.05.07 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8407927 2023.05.07 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8401433 2023.05.07 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8401432 2023.05.05 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8368227 2023.05.03 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8362705 2023.05.03 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 8347268 2023.05.01 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 3 8347269 2023.05.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8347267 2023.05.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8333945 2023.04.30 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8333943 2023.04.30 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8333942 2023.04.30 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8333938 2023.04.30 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 8333944 2023.04.30 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8333939 2023.04.30 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8333937 2023.04.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8333933 2023.04.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8333936 2023.04.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8333934 2023.04.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8333941 2023.04.30 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8333932 2023.04.30 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8333930 2023.04.30 WM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8333931 2023.04.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8333928 2023.04.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8333926 2023.04.30 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8333929 2023.04.30 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8328505 2023.04.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8328508 2023.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8328507 2023.04.29 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8328504 2023.04.29 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8328503 2023.04.29 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 8328502 2023.04.29 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 8328506 2023.04.29 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8328499 2023.04.29 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8328501 2023.04.29 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8328498 2023.04.28 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8328497 2023.04.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8328500 2023.04.28 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8328496 2023.04.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8303591 2023.04.26
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8303593 2023.04.26
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8303595 2023.04.26
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8303589 2023.04.26
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8303594 2023.04.26
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8303590 2023.04.26
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8303592 2023.04.26
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8303586 2023.04.26
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8303588 2023.04.26
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8303587 2023.04.26
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8303598 2023.04.26 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8303585 2023.04.26 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8299544 2023.04.25 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8299543 2023.04.25 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8299162 2023.04.25 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8299161 2023.04.25 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8299160 2023.04.25 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8298066 2023.04.25 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8298067 2023.04.25 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8298065 2023.04.25 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8298068 2023.04.25 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8298069 2023.04.25 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8298064 2023.04.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8298063 2023.04.25 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8294737 2023.04.24 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8294735 2023.04.24 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8294734 2023.04.24 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8294740 2023.04.24 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8294739 2023.04.24 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8294736 2023.04.24 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8294738 2023.04.24 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8294733 2023.04.24 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8294731 2023.04.24 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8294732 2023.04.24 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8282354 2023.04.23 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8282350 2023.04.23 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8282351 2023.04.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8278804 2023.04.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8278803 2023.04.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 55 8278805 2023.04.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8278801 2023.04.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8278802 2023.04.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8278799 2023.04.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8278800 2023.04.22 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8278797 2023.04.22 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8278798 2023.04.22 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8278796 2023.04.22 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8278795 2023.04.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8278794 2023.04.22 KP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8260942 2023.04.21 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8260943 2023.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8256223 2023.04.20 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8256220 2023.04.20 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8256222 2023.04.20 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8256219 2023.04.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8256221 2023.04.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8256218 2023.04.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8256217 2023.04.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8251036 2023.04.20 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8251035 2023.04.20 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8251034 2023.04.19 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8251033 2023.04.18 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8235857 2023.04.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8235861 2023.04.17 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8235860 2023.04.17 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8235858 2023.04.17 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8235862 2023.04.17 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8235859 2023.04.17 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8235854 2023.04.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8235855 2023.04.17 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8235853 2023.04.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8235856 2023.04.17 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8234593 2023.04.17 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8223926 2023.04.16 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8221921 2023.04.16 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8221922 2023.04.15 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 8221918 2023.04.15 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8221916 2023.04.15 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8221923 2023.04.15 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8221920 2023.04.15 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8221915 2023.04.14 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 60 8221919 2023.04.14 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 8221917 2023.04.14 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 8221925 2023.04.14 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8221924 2023.04.14 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8207515 2023.04.14 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8207513 2023.04.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 8207512 2023.04.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 8207510 2023.04.14 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8207516 2023.04.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8207511 2023.04.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8207509 2023.04.13 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8195953 2023.04.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8195952 2023.04.12 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8195954 2023.04.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8195951 2023.04.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8195950 2023.04.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8195949 2023.04.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8193369 2023.04.11 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8193368 2023.04.11 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8193367 2023.04.11 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8193366 2023.04.11 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8179929 2023.04.10 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8195964 2023.04.10 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8195965 2023.04.10 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8195966 2023.04.10 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8195967 2023.04.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8159752 2023.04.08 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8159751 2023.04.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8159755 2023.04.08 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8159750 2023.04.08 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8159754 2023.04.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8159753 2023.04.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8159749 2023.04.08 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8156992 2023.04.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8156993 2023.04.07 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8156991 2023.04.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8149496 2023.04.02 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 8149495 2023.04.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8149493 2023.04.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8149497 2023.04.02 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8149492 2023.04.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8149494 2023.04.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8128116 2023.04.02 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8128113 2023.04.02 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8128115 2023.04.02 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 8128114 2023.04.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 8128112 2023.04.02 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8128110 2023.04.01 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8128111 2023.04.01 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 8128109 2023.04.01 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8128108 2023.04.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8128107 2023.04.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8119572 2023.04.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8115867 2023.03.31 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8115868 2023.03.31 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 8115866 2023.03.31 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8115864 2023.03.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8115865 2023.03.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 8110209 2023.03.30 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8110208 2023.03.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8108585 2023.03.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8108586 2023.03.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 45 8108584 2023.03.29 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 8108583 2023.03.29 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8103391 2023.03.29 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8103390 2023.03.29 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8103394 2023.03.29 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8103393 2023.03.29 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8103395 2023.03.29 LS
pospolity łyska, Fulica atra 10 8103389 2023.03.29 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8103386 2023.03.29 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8103392 2023.03.29 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8103388 2023.03.29 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 8103387 2023.03.29 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 8103385 2023.03.29 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8103090 2023.03.29 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8103091 2023.03.29 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8103088 2023.03.29 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8103092 2023.03.29 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8103093 2023.03.29 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 17 8103086 2023.03.29 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 8103089 2023.03.29 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8103087 2023.03.29 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8103095 2023.03.29 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8103096 2023.03.29 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8103094 2023.03.29 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8100781 2023.03.28 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8100784 2023.03.28 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 8100782 2023.03.28 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 65 8100785 2023.03.28 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8100786 2023.03.28 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8100783 2023.03.28 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8100779 2023.03.28 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8099386 2023.03.28 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8099384 2023.03.28 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8099387 2023.03.28 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 8099385 2023.03.28 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8099382 2023.03.28 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8099383 2023.03.28 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8096640 2023.03.27 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8096635 2023.03.27 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8096636 2023.03.27 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8096633 2023.03.27 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8096637 2023.03.27 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8096634 2023.03.27 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 8096632 2023.03.27 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8092250 2023.03.26
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8092249 2023.03.26
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8092251 2023.03.26
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8089205 2023.03.25 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8089204 2023.03.25 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8089203 2023.03.25 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8089202 2023.03.25 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8089206 2023.03.25 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8089200 2023.03.25 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8089201 2023.03.25 OP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8069420 2023.03.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 8069421 2023.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 45 8069245 2023.03.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8069246 2023.03.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8069241 2023.03.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8069244 2023.03.24 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8069238 2023.03.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8069243 2023.03.24 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8069239 2023.03.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 8069240 2023.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 150 8069242 2023.03.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 55 8069237 2023.03.24 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8069148 2023.03.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8069149 2023.03.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8069150 2023.03.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8061819 2023.03.23 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 8061818 2023.03.23 OP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8061817 2023.03.23 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8058593 2023.03.22 OP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8052972 2023.03.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8052919 2023.03.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 8052918 2023.03.21
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8052805 2023.03.21
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 8052804 2023.03.21
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8052803 2023.03.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 33 8052806 2023.03.21 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8051135 2023.03.21 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8051136 2023.03.21 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8051133 2023.03.21 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8051134 2023.03.21 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8051132 2023.03.21 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8051141 2023.03.21 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 8051131 2023.03.21 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8050680 2023.03.21 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8050679 2023.03.21 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8050681 2023.03.21 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8050678 2023.03.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8044966 2023.03.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8044964 2023.03.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8044965 2023.03.20 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 8044962 2023.03.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 8044961 2023.03.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8044963 2023.03.20 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 8044959 2023.03.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8044960 2023.03.20 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8044957 2023.03.20 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8044958 2023.03.20 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8044956 2023.03.20 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8044955 2023.03.20 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8027035 2023.03.18 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8027034 2023.03.18 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8027026 2023.03.18 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8027027 2023.03.18 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8027028 2023.03.18 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8027029 2023.03.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8027030 2023.03.18 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8027031 2023.03.18 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8027032 2023.03.18 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8027033 2023.03.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8015885 2023.03.17 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8015886 2023.03.17 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8015884 2023.03.17 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8015888 2023.03.17 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8015887 2023.03.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8012380 2023.03.16 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8012378 2023.03.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8012379 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8012377 2023.03.16 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8012375 2023.03.16 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8012374 2023.03.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8012376 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 8012373 2023.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8012372 2023.03.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8007987 2023.03.15 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8007986 2023.03.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8007985 2023.03.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 8007984 2023.03.15 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8007983 2023.03.15 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8007982 2023.03.15 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8007981 2023.03.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8007980 2023.03.15 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8007979 2023.03.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8006636 2023.03.15 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2500 7992227 2023.03.11 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7992226 2023.03.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7992225 2023.03.11 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7977130 2023.03.08 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7977138 2023.03.08 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2500 7977133 2023.03.08 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 60 7977127 2023.03.08 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7977128 2023.03.08 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7977134 2023.03.08 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2500 7977129 2023.03.08 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7977131 2023.03.08 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7977132 2023.03.08 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7977136 2023.03.08 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7974531 2023.03.08 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7974525 2023.03.08 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7977135 2023.03.08 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 35 7974528 2023.03.07 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 7974530 2023.03.07 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7974526 2023.03.07 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 110 7974527 2023.03.07 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 7969253 2023.03.06 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7969255 2023.03.06 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7969250 2023.03.06 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 7969249 2023.03.06 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 7969256 2023.03.06 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7969252 2023.03.06 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7969254 2023.03.06 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7969251 2023.03.06 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7969247 2023.03.06 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 7969248 2023.03.06 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7969246 2023.03.06 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7969245 2023.03.06 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7962760 2023.03.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7962109 2023.03.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7962107 2023.03.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7962108 2023.03.05 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 7962106 2023.03.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 7962104 2023.03.05 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 7962105 2023.03.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7962103 2023.03.05 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 7956597 2023.03.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7955771 2023.03.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 7955770 2023.03.04 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7955769 2023.03.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7955673 2023.03.04 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7955672 2023.03.04 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7952786 2023.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7952788 2023.03.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7952787 2023.03.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 7952785 2023.03.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 37 7952543 2023.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7952545 2023.03.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 7952544 2023.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7952318 2023.03.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7952320 2023.03.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7952319 2023.03.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7952316 2023.03.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7952317 2023.03.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 450 7952315 2023.03.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 27 7952283 2023.03.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 7952179 2023.03.03 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7952180 2023.03.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7952178 2023.03.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 90 7952176 2023.03.03 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7952175 2023.03.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 7952174 2023.03.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 7952177 2023.03.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7952173 2023.03.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7952172 2023.03.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7952171 2023.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7952170 2023.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 89 7952169 2023.03.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7949056 2023.03.02 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7949016 2023.03.02 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7949018 2023.03.02 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 7949013 2023.03.02 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7949020 2023.03.02 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7949021 2023.03.02 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 7949022 2023.03.02 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 7949017 2023.03.02 OP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 7949023 2023.03.02 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 7949015 2023.03.02 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7949014 2023.03.02 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7947670 2023.03.02 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7947671 2023.03.02 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7947673 2023.03.02 OP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7947672 2023.03.02 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7947668 2023.03.02 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 75 7947667 2023.03.02 OP
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7951160 2023.02.28 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7940658 2023.02.28 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7940656 2023.02.28 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7940654 2023.02.28 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7940655 2023.02.28 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7940657 2023.02.28 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7939167 2023.02.27 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7939165 2023.02.27 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7939166 2023.02.27 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 35 7939164 2023.02.27 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 7939162 2023.02.27 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7939163 2023.02.27 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7939161 2023.02.27 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7939160 2023.02.27 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7933131 2023.02.26 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7933130 2023.02.26 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7933129 2023.02.26 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 34 7933127 2023.02.26 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7933128 2023.02.26 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7932755 2023.02.26 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2000 7932229 2023.02.26 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7923562 2023.02.24 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7923561 2023.02.24 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 7923563 2023.02.24 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7923341 2023.02.24 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 7923342 2023.02.24 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7923340 2023.02.24 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7923020 2023.02.24 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7920112 2023.02.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7920113 2023.02.23 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 45 7920111 2023.02.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7919174 2023.02.23 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7919095 2023.02.23 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7919097 2023.02.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7919096 2023.02.23 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 7919094 2023.02.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7918901 2023.02.23 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7918900 2023.02.22 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7916104 2023.02.22 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 7916105 2023.02.22 KP