DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP RD. Obserwator: Ryszard Dworak

Liczba gatunków: 203

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 346 4779 78 78 0 7 34 37
2 232 2090 90 69 0 6 25 38
3 306 2632 111 88 0 8 39 41
4 390 1387 150 122 0 13 62 47
5 445 1301 175 124 0 21 56 47
6 185 468 179 79 0 7 40 32
7 181 465 181 79 0 8 31 40
8 253 3924 190 84 3 11 35 35
9 253 3491 195 86 1 12 32 41
10 31 298 195 26 0 0 7 19
11 311 3086 203 82 1 14 29 38
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


</
Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9226976 2023.11.29 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9226977 2023.11.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9226978 2023.11.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9226979 2023.11.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9226980 2023.11.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9226981 2023.11.29 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9226982 2023.11.29 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9226983 2023.11.29 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9226984 2023.11.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9226985 2023.11.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9226986 2023.11.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9226987 2023.11.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9226988 2023.11.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9226989 2023.11.29 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9226990 2023.11.29 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9226991 2023.11.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9226992 2023.11.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9226993 2023.11.29 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 48 9223760 2023.11.28 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9223761 2023.11.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9223762 2023.11.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9223763 2023.11.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9223764 2023.11.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 4 9223765 2023.11.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9223766 2023.11.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9223767 2023.11.28 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9223768 2023.11.28 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9223769 2023.11.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9223770 2023.11.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9223771 2023.11.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9223772 2023.11.28 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9222474 2023.11.27 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9218037 2023.11.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9218038 2023.11.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9218063 2023.11.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 9218054 2023.11.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9218043 2023.11.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9218040 2023.11.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9218052 2023.11.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 9218041 2023.11.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9218004 2023.11.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9218039 2023.11.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9218046 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218056 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9218073 2023.11.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9218071 2023.11.26 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9218065 2023.11.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9218077 2023.11.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9218081 2023.11.26 PK
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9218108 2023.11.26 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9218110 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9218112 2023.11.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9218080 2023.11.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9218079 2023.11.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9218069 2023.11.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9218067 2023.11.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9218066 2023.11.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9218055 2023.11.26 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9218045 2023.11.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9217929 2023.11.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 50 9218057 2023.11.26 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9218047 2023.11.26 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9218049 2023.11.26 PK
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9218044 2023.11.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9216962 2023.11.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9216961 2023.11.26 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9216960 2023.11.26 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9218190 2023.11.26 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9218191 2023.11.26 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9218192 2023.11.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9218193 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9218194 2023.11.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9218195 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 6 9218196 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218197 2023.11.26 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9213446 2023.11.25 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9213447 2023.11.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9213448 2023.11.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9213449 2023.11.25 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9213450 2023.11.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9213451 2023.11.25 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9213452 2023.11.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9213453 2023.11.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9213454 2023.11.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9213455 2023.11.25 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9213456 2023.11.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9213457 2023.11.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 9210118 2023.11.24 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9210119 2023.11.24 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9210120 2023.11.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9210121 2023.11.24 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9210122 2023.11.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9210123 2023.11.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9210124 2023.11.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9210125 2023.11.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9210126 2023.11.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9210127 2023.11.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9210128 2023.11.24 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9210129 2023.11.24 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 12 9210130 2023.11.24 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9210131 2023.11.24 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9210254 2023.11.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9210255 2023.11.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 12 9208604 2023.11.23 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 65 9208605 2023.11.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9208606 2023.11.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9208607 2023.11.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9208608 2023.11.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9208609 2023.11.23 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9208610 2023.11.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9208611 2023.11.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 11 9208612 2023.11.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9208613 2023.11.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9208614 2023.11.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9208615 2023.11.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9208616 2023.11.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9208617 2023.11.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9208618 2023.11.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9208619 2023.11.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9208620 2023.11.23 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 15 9208621 2023.11.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9208622 2023.11.23 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9207058 2023.11.22 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9207059 2023.11.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9207060 2023.11.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9207061 2023.11.22 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9207062 2023.11.22 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9207063 2023.11.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9207064 2023.11.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9207065 2023.11.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 12 9207066 2023.11.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9207067 2023.11.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9207068 2023.11.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9207069 2023.11.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9207070 2023.11.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 5 9207071 2023.11.22 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9207072 2023.11.22 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9218205 2023.11.22 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9202478 2023.11.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9202479 2023.11.20 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9202477 2023.11.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9202476 2023.11.20 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9202475 2023.11.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 6 9202474 2023.11.20 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9202472 2023.11.20 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9202473 2023.11.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9202470 2023.11.20 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9202471 2023.11.20 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9202467 2023.11.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9202468 2023.11.20 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 121 9202469 2023.11.20 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9200534 2023.11.19 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 9200550 2023.11.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9200547 2023.11.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9200548 2023.11.19 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9200549 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9200545 2023.11.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9200543 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9200539 2023.11.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9200536 2023.11.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9200535 2023.11.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 9200540 2023.11.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9200541 2023.11.19 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9200544 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9200546 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9200537 2023.11.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9200538 2023.11.19 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 9200542 2023.11.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9204686 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9204681 2023.11.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9204675 2023.11.19 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9204677 2023.11.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9204678 2023.11.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9204679 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9204680 2023.11.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9204683 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9204676 2023.11.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9204684 2023.11.19 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9204685 2023.11.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9204682 2023.11.19 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9200533 2023.11.19 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9200571 2023.11.19 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9200570 2023.11.19 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9200566 2023.11.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9200552 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9200553 2023.11.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9200560 2023.11.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9200551 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9200567 2023.11.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9200554 2023.11.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9200555 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9200557 2023.11.19 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9200556 2023.11.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9200568 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9200569 2023.11.19 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9200558 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9200559 2023.11.19 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9200499 2023.11.19 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 9200505 2023.11.19 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9200503 2023.11.19 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9200443 2023.11.19 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9200496 2023.11.19 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9200493 2023.11.19 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9200448 2023.11.19 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9200449 2023.11.19 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9200444 2023.11.19 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9200447 2023.11.19 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9200467 2023.11.19 ŚK
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9200450 2023.11.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9200446 2023.11.19 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9200489 2023.11.19 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9200498 2023.11.19 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9200491 2023.11.19 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9200507 2023.11.19 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9200521 2023.11.19 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9200527 2023.11.19 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9200532 2023.11.19 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9200523 2023.11.19 ŚK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9200529 2023.11.19 ŚK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9200515 2023.11.19 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 9200512 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9200517 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9200519 2023.11.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9200510 2023.11.19 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9200494 2023.11.19 ŚK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9193375 2023.11.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9193376 2023.11.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9193377 2023.11.18 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9193378 2023.11.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9193379 2023.11.18 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9193380 2023.11.18 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9193381 2023.11.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9186685 2023.11.14 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9186686 2023.11.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9186687 2023.11.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 9186688 2023.11.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9186689 2023.11.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9186690 2023.11.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9186691 2023.11.14 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9186692 2023.11.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9186693 2023.11.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 9186694 2023.11.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9186695 2023.11.14 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9186696 2023.11.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186697 2023.11.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9186698 2023.11.14 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9186699 2023.11.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9178465 2023.11.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9178466 2023.11.12 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9178463 2023.11.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9178464 2023.11.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9178462 2023.11.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9178461 2023.11.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 9178482 2023.11.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9178478 2023.11.12 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9178476 2023.11.12 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9178477 2023.11.12 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9178481 2023.11.12 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9178473 2023.11.12 PK
pospolity łyska, Fulica atra 54 9178475 2023.11.12 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9178480 2023.11.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9178474 2023.11.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9178472 2023.11.12 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9178470 2023.11.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9178471 2023.11.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9178468 2023.11.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9178469 2023.11.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9178479 2023.11.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9178467 2023.11.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9174497 2023.11.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9174498 2023.11.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9174499 2023.11.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 18 9174500 2023.11.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9175266 2023.11.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9175369 2023.11.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 59 9175607 2023.11.11 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9175609 2023.11.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9175931 2023.11.11 PK
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9162995 2023.11.07 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9162996 2023.11.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9162997 2023.11.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9162998 2023.11.07 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9162999 2023.11.07 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9163000 2023.11.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9163001 2023.11.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 9163002 2023.11.07 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9163003 2023.11.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9163004 2023.11.07 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9163005 2023.11.07 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9163006 2023.11.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9163007 2023.11.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9163008 2023.11.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9163009 2023.11.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9163010 2023.11.07 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 25 9151528 2023.11.04 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 11 9151529 2023.11.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9151530 2023.11.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9151531 2023.11.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9151532 2023.11.04 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9151533 2023.11.04 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9151534 2023.11.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9151535 2023.11.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 6 9147290 2023.11.03 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9147291 2023.11.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9147292 2023.11.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 4 9147293 2023.11.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9147294 2023.11.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9147295 2023.11.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9147296 2023.11.03 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9147297 2023.11.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9147298 2023.11.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9055349 2023.10.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9055350 2023.10.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9055351 2023.10.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 9055352 2023.10.08 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9055353 2023.10.08 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9055354 2023.10.08 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9055355 2023.10.08 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9055356 2023.10.08 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9055357 2023.10.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9055358 2023.10.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 9055359 2023.10.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9055360 2023.10.08 PK
pospolity żuraw, Grus grus 75 9055361 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9055362 2023.10.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9055363 2023.10.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 9055364 2023.10.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9055365 2023.10.08 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9055366 2023.10.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9051298 2023.10.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9051295 2023.10.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9051296 2023.10.07 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9051292 2023.10.07 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9051294 2023.10.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9051297 2023.10.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9051293 2023.10.07 PK
pospolity kruk, Corvus corax 8 9051299 2023.10.07 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9051289 2023.10.07 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9051288 2023.10.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9051287 2023.10.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9051291 2023.10.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9051290 2023.10.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9016860 2023.09.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9016870 2023.09.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9016871 2023.09.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9016857 2023.09.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9016872 2023.09.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9016859 2023.09.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 8 9016854 2023.09.28 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9016850 2023.09.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 22 9016849 2023.09.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9016852 2023.09.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9016848 2023.09.28 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9016873 2023.09.28 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 9016843 2023.09.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9016847 2023.09.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9010475 2023.09.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9010476 2023.09.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9010477 2023.09.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9010478 2023.09.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9010479 2023.09.26 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9010480 2023.09.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9010481 2023.09.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9010482 2023.09.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9010483 2023.09.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9010484 2023.09.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 9010485 2023.09.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9010486 2023.09.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9010487 2023.09.26 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9010488 2023.09.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9010489 2023.09.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9010490 2023.09.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9010491 2023.09.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9010492 2023.09.26 PK
pospolity żuraw, Grus grus 300 9006686 2023.09.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 248 9003792 2023.09.24 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9003816 2023.09.24 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9003788 2023.09.24 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9003834 2023.09.24 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9003836 2023.09.24 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 9003837 2023.09.24 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9003783 2023.09.24 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9003839 2023.09.24 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9003797 2023.09.24 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9003894 2023.09.24 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9003902 2023.09.24 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9003897 2023.09.24 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9003846 2023.09.24 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9003795 2023.09.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9003778 2023.09.24 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9003914 2023.09.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9003835 2023.09.24 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 9003903 2023.09.24 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9003798 2023.09.24 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9003844 2023.09.24 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9003913 2023.09.24 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9003905 2023.09.24 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9003896 2023.09.24 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9003895 2023.09.24 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003842 2023.09.24 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9003892 2023.09.24 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9003915 2023.09.24 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9003901 2023.09.24 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 9003785 2023.09.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 17 9003909 2023.09.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9003845 2023.09.24 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9003899 2023.09.24 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9003908 2023.09.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9003843 2023.09.24 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 9003904 2023.09.24 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9003799 2023.09.24 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9003893 2023.09.24 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9003789 2023.09.24 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9003898 2023.09.24 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9003900 2023.09.24 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9003906 2023.09.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9003907 2023.09.24 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003841 2023.09.24 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9003794 2023.09.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9003793 2023.09.24 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9003777 2023.09.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9003796 2023.09.24 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9003790 2023.09.24 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9003791 2023.09.24 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9003829 2023.09.24 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9003838 2023.09.24 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9003840 2023.09.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9003784 2023.09.24 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9003779 2023.09.24 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 8997663 2023.09.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8997664 2023.09.23 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 15 8997665 2023.09.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8997666 2023.09.23 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8997667 2023.09.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 8997668 2023.09.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8997669 2023.09.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 8997670 2023.09.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8997671 2023.09.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 120 8997672 2023.09.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 8997673 2023.09.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8997674 2023.09.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8997675 2023.09.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8997676 2023.09.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 8997677 2023.09.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8997678 2023.09.23 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8997679 2023.09.23 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 8988584 2023.09.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8988585 2023.09.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 8988586 2023.09.20 PK
pospolity żuraw, Grus grus 350 8972943 2023.09.17 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8968723 2023.09.16 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8968724 2023.09.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8968725 2023.09.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8968726 2023.09.16 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8968727 2023.09.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8968728 2023.09.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8968729 2023.09.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8968730 2023.09.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8968731 2023.09.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 31 8968732 2023.09.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8968733 2023.09.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 8968734 2023.09.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 250 8972936 2023.09.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 200 8966726 2023.09.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8962192 2023.09.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8962191 2023.09.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8962187 2023.09.14 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8962188 2023.09.14 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8962185 2023.09.14 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8962182 2023.09.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8962183 2023.09.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8962186 2023.09.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8962181 2023.09.14 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8962189 2023.09.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8962184 2023.09.14 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8962190 2023.09.14 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8962178 2023.09.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8962177 2023.09.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8962175 2023.09.14 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8962180 2023.09.14 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 24 8962179 2023.09.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8962176 2023.09.14 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8962269 2023.09.14 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8957049 2023.09.10 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8957090 2023.09.10 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8957052 2023.09.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8957091 2023.09.10 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8957054 2023.09.10 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8957053 2023.09.10 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8957089 2023.09.10 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8957088 2023.09.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8957031 2023.09.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8954255 2023.09.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8954246 2023.09.10 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 8954243 2023.09.10 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8954258 2023.09.10 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 8954251 2023.09.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8954253 2023.09.10 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8954260 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8954244 2023.09.10 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8954257 2023.09.10 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8954248 2023.09.10 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8954216 2023.09.10 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8954215 2023.09.10 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8954212 2023.09.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8954217 2023.09.10 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8954214 2023.09.10 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 9 8954213 2023.09.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8949926 2023.09.10 LB
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni 1 8949955 2023.09.10 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8949958 2023.09.10 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8949956 2023.09.10 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8949954 2023.09.10 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8949951 2023.09.10 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8949952 2023.09.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8949957 2023.09.10 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8949949 2023.09.10 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8949946 2023.09.10 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8949945 2023.09.10 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8949943 2023.09.10 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8949948 2023.09.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8949942 2023.09.10 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8949941 2023.09.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8949944 2023.09.10 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8949940 2023.09.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8949936 2023.09.10 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8949953 2023.09.10 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8949937 2023.09.10 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8949934 2023.09.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8949950 2023.09.10 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8949935 2023.09.10 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8949932 2023.09.10 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8949947 2023.09.10 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8949931 2023.09.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8949933 2023.09.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8949939 2023.09.10 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8949938 2023.09.10 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8949930 2023.09.10 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8949928 2023.09.10 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8949927 2023.09.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8949929 2023.09.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8949922 2023.09.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8949925 2023.09.10 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8949923 2023.09.10 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8949924 2023.09.10 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8949921 2023.09.10 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8949920 2023.09.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8949917 2023.09.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8949918 2023.09.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8949916 2023.09.10 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8949919 2023.09.10 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8949915 2023.09.10 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8949914 2023.09.10 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8949912 2023.09.10 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8949911 2023.09.10 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8949913 2023.09.10 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8949910 2023.09.10 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8957032 2023.09.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8945264 2023.09.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8945263 2023.09.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8945262 2023.09.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8945261 2023.09.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8945257 2023.09.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8945260 2023.09.09 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8945256 2023.09.09 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8945259 2023.09.09 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8945253 2023.09.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8945254 2023.09.09 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8945255 2023.09.09 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8945258 2023.09.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8945251 2023.09.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8945249 2023.09.09 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 7 8945252 2023.09.09 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 8945246 2023.09.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8945250 2023.09.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8945248 2023.09.09 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8945247 2023.09.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8947028 2023.09.09 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 8928275 2023.09.03 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8928274 2023.09.03 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8928334 2023.09.03 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8928276 2023.09.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8928273 2023.09.03 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8928272 2023.09.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 8928328 2023.09.03 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8928331 2023.09.03 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8928333 2023.09.03 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8928327 2023.09.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 8928326 2023.09.03 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8928277 2023.09.03 PK
pospolity kruk, Corvus corax 40 8928351 2023.09.03 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 25 8928332 2023.09.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8928329 2023.09.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8928352 2023.09.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8928330 2023.09.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8906031 2023.08.29 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8906029 2023.08.29 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8906030 2023.08.29 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8906028 2023.08.29 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8906023 2023.08.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8906025 2023.08.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8906027 2023.08.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8906024 2023.08.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8906022 2023.08.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8906026 2023.08.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8906016 2023.08.29 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 8906021 2023.08.29 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8906017 2023.08.29 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8906020 2023.08.29 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8906018 2023.08.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8906019 2023.08.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 8906015 2023.08.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8906012 2023.08.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8906014 2023.08.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8906013 2023.08.29 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8906034 2023.08.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8904343 2023.08.28 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8904339 2023.08.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8904341 2023.08.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8904342 2023.08.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8904338 2023.08.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 8904340 2023.08.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8904337 2023.08.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8904335 2023.08.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 8904336 2023.08.28 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8904330 2023.08.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8904331 2023.08.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8904333 2023.08.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 8904334 2023.08.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8904332 2023.08.28 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8898874 2023.08.27 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8898873 2023.08.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8898870 2023.08.27 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8898871 2023.08.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8898869 2023.08.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8898872 2023.08.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8898867 2023.08.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8898868 2023.08.27 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8898862 2023.08.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8898866 2023.08.27 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 8898861 2023.08.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8898865 2023.08.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8898864 2023.08.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 8898860 2023.08.27 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8898857 2023.08.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8898859 2023.08.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8898863 2023.08.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 8898858 2023.08.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8891003 2023.08.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8891004 2023.08.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8891005 2023.08.24 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8891006 2023.08.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8891007 2023.08.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8891008 2023.08.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8891009 2023.08.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8891010 2023.08.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8891011 2023.08.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8891012 2023.08.24 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8891013 2023.08.24 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8891014 2023.08.24 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8885751 2023.08.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8885525 2023.08.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8885524 2023.08.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 11 8885522 2023.08.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 6 8885523 2023.08.23 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8885520 2023.08.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8885521 2023.08.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8885519 2023.08.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 8885516 2023.08.23 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 4 8885518 2023.08.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8885517 2023.08.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8885514 2023.08.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8885513 2023.08.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8885511 2023.08.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 8885515 2023.08.23 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8885509 2023.08.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8885512 2023.08.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 15 8885531 2023.08.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8885510 2023.08.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8885508 2023.08.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8885505 2023.08.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8885504 2023.08.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8885506 2023.08.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8885507 2023.08.23 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8885502 2023.08.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8885503 2023.08.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8885501 2023.08.23 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8885990 2023.08.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8885991 2023.08.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 8885992 2023.08.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8885993 2023.08.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8885995 2023.08.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8885996 2023.08.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8879690 2023.08.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8879681 2023.08.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8879683 2023.08.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8879691 2023.08.20 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8879684 2023.08.20 PK
pospolity łyska, Fulica atra 15 8879686 2023.08.20 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 8879685 2023.08.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8879682 2023.08.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8879687 2023.08.20 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8879689 2023.08.20 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8879688 2023.08.20 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8880808 2023.08.20 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8879676 2023.08.20 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8879678 2023.08.20 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8879668 2023.08.20 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8879679 2023.08.20 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8879677 2023.08.20 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8879680 2023.08.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8879675 2023.08.20 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8879674 2023.08.20 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8879670 2023.08.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8879669 2023.08.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 8879671 2023.08.20 LB
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 8879672 2023.08.20 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8879653 2023.08.20 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8879652 2023.08.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8879645 2023.08.20 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8879657 2023.08.20 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8879655 2023.08.20 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8879648 2023.08.20 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8879666 2023.08.20 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8879650 2023.08.20 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8879659 2023.08.20 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8879656 2023.08.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8879646 2023.08.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8879660 2023.08.20 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8879663 2023.08.20 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8879662 2023.08.20 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8879665 2023.08.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8879667 2023.08.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8879647 2023.08.20 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8879661 2023.08.20 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8879664 2023.08.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8879644 2023.08.20 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8879636 2023.08.20 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8879651 2023.08.20 LB
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8879658 2023.08.20 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8873072 2023.08.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8873073 2023.08.18 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8873074 2023.08.18 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 25 8852889 2023.08.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8852890 2023.08.13 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8852891 2023.08.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8852892 2023.08.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8852893 2023.08.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8852894 2023.08.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8852895 2023.08.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8852896 2023.08.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8852897 2023.08.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8852898 2023.08.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8852899 2023.08.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8852900 2023.08.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8852901 2023.08.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8852902 2023.08.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8852903 2023.08.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8852904 2023.08.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8847661 2023.08.12 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 8 8847662 2023.08.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8847663 2023.08.12 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8847664 2023.08.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8847665 2023.08.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8847666 2023.08.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8847667 2023.08.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8847668 2023.08.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8847669 2023.08.12 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8846363 2023.08.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8846364 2023.08.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8846365 2023.08.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8846366 2023.08.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8846367 2023.08.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8846368 2023.08.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8846369 2023.08.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8846370 2023.08.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8846371 2023.08.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8846372 2023.08.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8846373 2023.08.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8846374 2023.08.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8846375 2023.08.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8846376 2023.08.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8846377 2023.08.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8843198 2023.08.10 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8843199 2023.08.10 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8843200 2023.08.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8843201 2023.08.10 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8843202 2023.08.10 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8843203 2023.08.10 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8843204 2023.08.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8843205 2023.08.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8843206 2023.08.10 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8843207 2023.08.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8843208 2023.08.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8843209 2023.08.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8843210 2023.08.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8843211 2023.08.10 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8843212 2023.08.10 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8843213 2023.08.10 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8843214 2023.08.10 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8843215 2023.08.10 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8843216 2023.08.10 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8843217 2023.08.10 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8843218 2023.08.10 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8843219 2023.08.10 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8843220 2023.08.10 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8843221 2023.08.10 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8843222 2023.08.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8843223 2023.08.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8843224 2023.08.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8843225 2023.08.10 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8843226 2023.08.10 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8843227 2023.08.10 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8843228 2023.08.10 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8843229 2023.08.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8843230 2023.08.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8843231 2023.08.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8843232 2023.08.10 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8843233 2023.08.10 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8838198 2023.08.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8838199 2023.08.09 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8838200 2023.08.09 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8838201 2023.08.09 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8838202 2023.08.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8838203 2023.08.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8838204 2023.08.09 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8838205 2023.08.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8838206 2023.08.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8838207 2023.08.09 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8838208 2023.08.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8838209 2023.08.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8838210 2023.08.09 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8825879 2023.08.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8825880 2023.08.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8825881 2023.08.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8825882 2023.08.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8825883 2023.08.04 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 8825884 2023.08.04 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8825885 2023.08.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8825886 2023.08.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8825887 2023.08.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8825888 2023.08.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8825889 2023.08.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8825890 2023.08.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8825891 2023.08.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8825892 2023.08.04 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8825893 2023.08.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 8819425 2023.08.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8820584 2023.07.31 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8820585 2023.07.31 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8820586 2023.07.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8820587 2023.07.31 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8820588 2023.07.31 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8820589 2023.07.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8820590 2023.07.31 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8820591 2023.07.31 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8820592 2023.07.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8820593 2023.07.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8820594 2023.07.31 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8820595 2023.07.31 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8820596 2023.07.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8820597 2023.07.31 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8820598 2023.07.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8820599 2023.07.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8820600 2023.07.31 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8820601 2023.07.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8820602 2023.07.31 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8820603 2023.07.31 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8793864 2023.07.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8793865 2023.07.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8793866 2023.07.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8793867 2023.07.24 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8793868 2023.07.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8793869 2023.07.24 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8793870 2023.07.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 6 8793871 2023.07.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8793872 2023.07.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8793873 2023.07.24 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8793874 2023.07.24 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8793875 2023.07.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8788508 2023.07.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8788504 2023.07.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8788501 2023.07.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8788495 2023.07.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8788499 2023.07.23 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8788493 2023.07.23 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8788490 2023.07.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8788488 2023.07.23 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8788498 2023.07.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8788482 2023.07.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8788480 2023.07.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8788479 2023.07.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8788477 2023.07.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8788472 2023.07.23 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8788467 2023.07.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8788465 2023.07.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8788463 2023.07.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8788464 2023.07.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8788466 2023.07.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8788460 2023.07.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8788461 2023.07.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8788462 2023.07.23 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8788458 2023.07.23 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8788459 2023.07.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8788457 2023.07.23 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 8788456 2023.07.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8788455 2023.07.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8788454 2023.07.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8788453 2023.07.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 8788452 2023.07.23 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 8 8788451 2023.07.23 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8788513 2023.07.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8788506 2023.07.23 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8788511 2023.07.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8788503 2023.07.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8788500 2023.07.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8788497 2023.07.23 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8788512 2023.07.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8788492 2023.07.23 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8788487 2023.07.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8788486 2023.07.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8788483 2023.07.23 PK