DRUŻYNA

Drużyna: Paweł Zaniecki. Obserwator: Paweł Zaniecki

Liczba gatunków: 171

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 203 2342 60 60 1 7 19 33
2 104 1240 73 48 0 3 15 30
3 182 1893 106 89 0 13 38 38
4 263 1648 139 102 0 9 49 44
5 208 515 163 84 0 11 39 34
6 105 154 171 69 0 7 32 30
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8609362 2023.06.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8609363 2023.06.08 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8609360 2023.06.08 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 8609361 2023.06.08 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8609359 2023.06.08 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8608918 2023.06.08 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8608915 2023.06.08 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8608916 2023.06.08 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8608914 2023.06.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8608917 2023.06.08 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8608449 2023.06.08 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8608445 2023.06.08 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8608448 2023.06.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8608447 2023.06.08 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8608446 2023.06.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8608450 2023.06.08 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8608444 2023.06.08 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8608451 2023.06.08 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8608443 2023.06.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8608441 2023.06.08 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8608442 2023.06.08 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8608440 2023.06.08 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8608439 2023.06.08 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8608438 2023.06.08 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8608436 2023.06.08 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8608435 2023.06.08 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8608437 2023.06.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8608434 2023.06.08 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8608433 2023.06.08 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8608432 2023.06.08 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8608431 2023.06.08 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8608430 2023.06.08 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8608429 2023.06.08 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8608428 2023.06.08 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8608427 2023.06.08 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8596004 2023.06.05 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8589266 2023.06.04 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 8589167 2023.06.04 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8589166 2023.06.04 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8589165 2023.06.04 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8589164 2023.06.04 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8589163 2023.06.04 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8589162 2023.06.04 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8589161 2023.06.04 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8589160 2023.06.04 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8589159 2023.06.04 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8589158 2023.06.04 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8589157 2023.06.04 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8588556 2023.06.04 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8588554 2023.06.04 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8588555 2023.06.04 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588553 2023.06.04 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8588552 2023.06.04 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8588549 2023.06.04 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8588551 2023.06.04 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8588550 2023.06.04 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8588547 2023.06.04 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8588546 2023.06.04 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8588548 2023.06.04 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8588543 2023.06.04 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8588545 2023.06.04 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8588544 2023.06.04 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8588541 2023.06.04 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8588542 2023.06.04 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8588539 2023.06.04 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8588540 2023.06.04 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8588538 2023.06.04 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8582184 2023.06.03 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582186 2023.06.03 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8582185 2023.06.03 KP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8582180 2023.06.03 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8582187 2023.06.03 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8582181 2023.06.03 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8582182 2023.06.03 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582179 2023.06.03 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8582183 2023.06.03 KP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8582178 2023.06.03 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8581747 2023.06.03 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8581744 2023.06.03 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8581743 2023.06.03 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8581741 2023.06.03 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8581746 2023.06.03 KP
pospolity żuraw, Grus grus 7 8581745 2023.06.03 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8581742 2023.06.03 KP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8581740 2023.06.03 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8581739 2023.06.03 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8581738 2023.06.03 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8581415 2023.06.03 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8581416 2023.06.03 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8581414 2023.06.03 KP
pospolity kos, Turdus merula 2 8581406 2023.06.03 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8581407 2023.06.03 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8581405 2023.06.03 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8581403 2023.06.03 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8581404 2023.06.03 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8581412 2023.06.03 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8581417 2023.06.03 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8581402 2023.06.03 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8581421 2023.06.03 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8581411 2023.06.03 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8581401 2023.06.03 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8581410 2023.06.03 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8581409 2023.06.03 KP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8581408 2023.06.03 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8581400 2023.06.03 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8544611 2023.05.27 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8544610 2023.05.27 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8544608 2023.05.27 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8544609 2023.05.27 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8539528 2023.05.27 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8539530 2023.05.27 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8539527 2023.05.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8539523 2023.05.27 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8539524 2023.05.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8539526 2023.05.27 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8539520 2023.05.27 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8539525 2023.05.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8539522 2023.05.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8539521 2023.05.27 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8539518 2023.05.27 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8539519 2023.05.27 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8539517 2023.05.27 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8539529 2023.05.27 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8539516 2023.05.27 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8539514 2023.05.27 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8539515 2023.05.27 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8539512 2023.05.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8539513 2023.05.27 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8539511 2023.05.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8539507 2023.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8539508 2023.05.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8539509 2023.05.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8539510 2023.05.27 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8539505 2023.05.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8539506 2023.05.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8539501 2023.05.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8539503 2023.05.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8539504 2023.05.27 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8539500 2023.05.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8539502 2023.05.27 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8539023 2023.05.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8539022 2023.05.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8539021 2023.05.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8539020 2023.05.27 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8539018 2023.05.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8539016 2023.05.27 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8539017 2023.05.27 WM
pospolity łyska, Fulica atra 3 8539019 2023.05.27 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8539014 2023.05.27 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8539013 2023.05.27 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8539015 2023.05.27 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8539012 2023.05.27 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8539009 2023.05.27 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8539024 2023.05.27 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8539010 2023.05.27 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8539011 2023.05.27 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8539007 2023.05.27 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8539008 2023.05.27 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8539006 2023.05.27 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8539004 2023.05.27 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8539003 2023.05.27 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8539005 2023.05.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8539001 2023.05.27 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8539002 2023.05.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8536850 2023.05.26 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8533032 2023.05.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8505114 2023.05.21 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8505111 2023.05.21 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8505110 2023.05.21 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8505113 2023.05.21 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8505109 2023.05.21 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8505107 2023.05.21 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8505108 2023.05.21 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8505112 2023.05.21 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8505106 2023.05.21 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8505105 2023.05.21 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8505104 2023.05.21 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8481576 2023.05.18 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8481578 2023.05.18 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8481575 2023.05.18 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8481577 2023.05.18 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8481573 2023.05.18 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8481572 2023.05.18 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8481569 2023.05.18 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8481571 2023.05.18 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8481570 2023.05.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8481568 2023.05.18 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8481567 2023.05.18 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8481566 2023.05.18 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8481565 2023.05.18 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8481564 2023.05.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8481563 2023.05.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8481561 2023.05.18 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8481559 2023.05.18 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8481562 2023.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8481558 2023.05.18 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8481560 2023.05.18 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8481557 2023.05.18 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8481115 2023.05.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8481114 2023.05.18 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8481035 2023.05.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479953 2023.05.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8479954 2023.05.18 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8477807 2023.05.17 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8476618 2023.05.16 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8476620 2023.05.16 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8476619 2023.05.16 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8472193 2023.05.16 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8453247 2023.05.14 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8453245 2023.05.14 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8453244 2023.05.14 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8453246 2023.05.14 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8453243 2023.05.14 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8453242 2023.05.14 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8453241 2023.05.14 KP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8453240 2023.05.14 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8452112 2023.05.14 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8452110 2023.05.14 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8452109 2023.05.14 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8452107 2023.05.14 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8452108 2023.05.14 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8452106 2023.05.14 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8452103 2023.05.14 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8452104 2023.05.14 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8452100 2023.05.14 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8452099 2023.05.14 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8452105 2023.05.14 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8452102 2023.05.14 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8452101 2023.05.14 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8452097 2023.05.14 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8452098 2023.05.14 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8452095 2023.05.14 KP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8452096 2023.05.14 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8452094 2023.05.14 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8440081 2023.05.13 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8440078 2023.05.13 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8440073 2023.05.13 KP
pospolity żuraw, Grus grus 10 8440075 2023.05.13 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8440079 2023.05.13 KP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8440076 2023.05.13 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8440077 2023.05.13 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8440072 2023.05.13 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8440070 2023.05.13 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8440071 2023.05.13 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8440060 2023.05.13 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8440069 2023.05.13 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8440067 2023.05.13 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8440066 2023.05.13 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8440061 2023.05.13 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8440057 2023.05.13 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8440058 2023.05.13 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8440059 2023.05.13 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8440056 2023.05.13 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8440065 2023.05.13 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8440068 2023.05.13 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8440055 2023.05.13 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8440054 2023.05.13 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8440063 2023.05.13 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8440062 2023.05.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 22 8440064 2023.05.13 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8440095 2023.05.13 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8440094 2023.05.13 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8440091 2023.05.13 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8440092 2023.05.13 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8440093 2023.05.13 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8440087 2023.05.13 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8440090 2023.05.13 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8440089 2023.05.13 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8440088 2023.05.13 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8440084 2023.05.13 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8440086 2023.05.13 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8440085 2023.05.13 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8440080 2023.05.13 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8440083 2023.05.13 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8440082 2023.05.13 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8440074 2023.05.13 WM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8434595 2023.05.12 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8434600 2023.05.12 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8434599 2023.05.12 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8434594 2023.05.12 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8434596 2023.05.12 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8434598 2023.05.12 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8434597 2023.05.12 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8433877 2023.05.12 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8430650 2023.05.12 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8422498 2023.05.10 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8400275 2023.05.07 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8386783 2023.05.05 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8386785 2023.05.05 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8386786 2023.05.05 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8386784 2023.05.05 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8386245 2023.05.05 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8385457 2023.05.05 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8383547 2023.05.05 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8383546 2023.05.05 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8383545 2023.05.05 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8374156 2023.05.04 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8373751 2023.05.04 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8373752 2023.05.04 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8373750 2023.05.04 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8373748 2023.05.04 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8373749 2023.05.04 KP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 8373745 2023.05.04 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8373747 2023.05.04 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8373746 2023.05.04 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8373744 2023.05.04 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8367841 2023.05.03 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8367842 2023.05.03 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8367843 2023.05.03 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8367839 2023.05.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8367840 2023.05.03 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8357918 2023.05.02 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8338274 2023.05.01 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8324727 2023.04.29 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8324723 2023.04.29 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8324722 2023.04.29 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 8324721 2023.04.29 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8324725 2023.04.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8324726 2023.04.29 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8324724 2023.04.29 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8323709 2023.04.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8323708 2023.04.29 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8323706 2023.04.29 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8323704 2023.04.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8323707 2023.04.29 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8323705 2023.04.29 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8323703 2023.04.29 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8323702 2023.04.29 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8323701 2023.04.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8323699 2023.04.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8323700 2023.04.29 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8323698 2023.04.29 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8323696 2023.04.29 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8323694 2023.04.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8323697 2023.04.29 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8323710 2023.04.29 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8323695 2023.04.29 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8323692 2023.04.29 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8323691 2023.04.29 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8323693 2023.04.29 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8323688 2023.04.29 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 8323690 2023.04.29 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8323686 2023.04.29 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8323689 2023.04.29 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8323687 2023.04.29 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8323684 2023.04.29 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8323683 2023.04.29 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8323685 2023.04.29 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8314275 2023.04.28 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8313217 2023.04.28 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8313218 2023.04.28 KP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8313215 2023.04.28 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8313216 2023.04.28 KP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8313214 2023.04.28 KP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8313213 2023.04.28 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8313212 2023.04.28 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 24 8311432 2023.04.28 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8311433 2023.04.28 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8266836 2023.04.22 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8266680 2023.04.22 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8266678 2023.04.22 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8266679 2023.04.22 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8266681 2023.04.22 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8266677 2023.04.22 KP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8266675 2023.04.22 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8266673 2023.04.22 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 8266676 2023.04.22 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8266674 2023.04.22 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8266672 2023.04.22 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8266669 2023.04.22 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8266670 2023.04.22 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8266671 2023.04.22 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8264927 2023.04.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8264928 2023.04.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8264932 2023.04.22 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8264926 2023.04.22 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8264925 2023.04.22 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8264931 2023.04.22 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8264930 2023.04.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 8264921 2023.04.22 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8264923 2023.04.22 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8264924 2023.04.22 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8264929 2023.04.22 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8264922 2023.04.22 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8264920 2023.04.22 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8264919 2023.04.22 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8264917 2023.04.22 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8264918 2023.04.22 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8264916 2023.04.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8264914 2023.04.22 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8264912 2023.04.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8264913 2023.04.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8264915 2023.04.22 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8264911 2023.04.22 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 8264910 2023.04.22 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8264908 2023.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8264909 2023.04.22 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8264904 2023.04.22 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8264905 2023.04.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8264906 2023.04.22 WM
pospolity kruk, Corvus corax 5 8264907 2023.04.22 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8259313 2023.04.21 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8259312 2023.04.21 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8253329 2023.04.20 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8244249 2023.04.18 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8244247 2023.04.18 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8244248 2023.04.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8244246 2023.04.18 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8244245 2023.04.18 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8244240 2023.04.18 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8244236 2023.04.18 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8244239 2023.04.18 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8244242 2023.04.18 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8244235 2023.04.18 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8244243 2023.04.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8244238 2023.04.18 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8244237 2023.04.18 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8244241 2023.04.18 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8244234 2023.04.18 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8244233 2023.04.18 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8244232 2023.04.18 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8244230 2023.04.18 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8244231 2023.04.18 KP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8244229 2023.04.18 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 180 8238273 2023.04.17 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8232419 2023.04.17 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8221051 2023.04.16 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8221054 2023.04.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8221050 2023.04.16 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8221053 2023.04.16 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8221052 2023.04.16 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8221049 2023.04.16 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8221048 2023.04.16 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8221047 2023.04.16 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8221046 2023.04.16 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8221055 2023.04.16 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8221044 2023.04.16 KP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8221056 2023.04.16 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8221045 2023.04.16 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8221043 2023.04.16 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8211998 2023.04.15 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8211997 2023.04.15 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8211996 2023.04.15 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8211994 2023.04.15 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8211995 2023.04.15 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8211992 2023.04.15 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8211991 2023.04.15 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8211993 2023.04.15 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8211989 2023.04.15 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8211990 2023.04.15 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8211987 2023.04.15 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 8211988 2023.04.15 KP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8211986 2023.04.15 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8211984 2023.04.15 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8211985 2023.04.15 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8211983 2023.04.15 KP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8211981 2023.04.15 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8211982 2023.04.15 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8211979 2023.04.15 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8211980 2023.04.15 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8211978 2023.04.15 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8211977 2023.04.15 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8211976 2023.04.15 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8211975 2023.04.15 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8211974 2023.04.15 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8211973 2023.04.15 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8207203 2023.04.14 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8206108 2023.04.14 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8206110 2023.04.14 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8206109 2023.04.14 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8206107 2023.04.14 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8206105 2023.04.14 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8206104 2023.04.14 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8206103 2023.04.14 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8206106 2023.04.14 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8205522 2023.04.14 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 8205334 2023.04.14 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8179373 2023.04.10 KP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8179374 2023.04.10 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8171174 2023.04.09 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8171172 2023.04.09 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8171171 2023.04.09 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8171173 2023.04.09 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8164594 2023.04.08 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8162019 2023.04.08 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8161993 2023.04.08 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8161992 2023.04.08 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8161991 2023.04.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8161994 2023.04.08 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8161990 2023.04.08 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8161989 2023.04.08 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8160910 2023.04.08 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8160942 2023.04.08 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8160940 2023.04.08 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8160941 2023.04.08 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8160939 2023.04.08 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8160937 2023.04.08 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8160936 2023.04.08 KP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8160934 2023.04.08 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8160935 2023.04.08 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8160938 2023.04.08 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8160932 2023.04.08 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8160928 2023.04.08 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8160930 2023.04.08 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8160929 2023.04.08 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8160933 2023.04.08 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8160922 2023.04.08 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8160917 2023.04.08 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 8160931 2023.04.08 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8160927 2023.04.08 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8160925 2023.04.08 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8160926 2023.04.08 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8160923 2023.04.08 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8160921 2023.04.08 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8160924 2023.04.08 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8160916 2023.04.08 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8160920 2023.04.08 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8160919 2023.04.08 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8160914 2023.04.08 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8160918 2023.04.08 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8160915 2023.04.08 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8160912 2023.04.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8160913 2023.04.08 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8160911 2023.04.08 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8155449 2023.04.07 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8153133 2023.04.07 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8145803 2023.04.05 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8145804 2023.04.05 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8145802 2023.04.05 KP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8145799 2023.04.05 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 8145801 2023.04.05 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8145800 2023.04.05 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 8145798 2023.04.05 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8144284 2023.04.05 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8144283 2023.04.05 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8144282 2023.04.05 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8142008 2023.04.04 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 8142006 2023.04.04 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8142007 2023.04.04 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8142004 2023.04.04 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 8142005 2023.04.04 KP
pospolity żuraw, Grus grus 110 8142003 2023.04.04 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8138127 2023.04.03 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8138126 2023.04.03 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8138123 2023.04.03 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8138125 2023.04.03 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8138124 2023.04.03 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8135861 2023.04.03 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8132159 2023.04.02 KP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8132160 2023.04.02 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8128004 2023.04.02 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8127781 2023.04.02 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8127730 2023.04.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8127729 2023.04.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8127726 2023.04.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8127728 2023.04.02 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 8127723 2023.04.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8127727 2023.04.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8127725 2023.04.02 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8127721 2023.04.02 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8127724 2023.04.02 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8127722 2023.04.02 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8127086 2023.04.02 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8127084 2023.04.02 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8127085 2023.04.02 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8127083 2023.04.02 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8127082 2023.04.02 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8127080 2023.04.02 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8127079 2023.04.02 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8127076 2023.04.02 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8127081 2023.04.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8127078 2023.04.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8127075 2023.04.02 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8127074 2023.04.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 8127077 2023.04.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8127073 2023.04.02 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8115751 2023.03.31 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8115756 2023.03.31 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8115754 2023.03.31 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8115753 2023.03.31 KP
pospolity żuraw, Grus grus 30 8115757 2023.03.31 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8115752 2023.03.31 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8115755 2023.03.31 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 27 8108248 2023.03.30 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8094551 2023.03.27 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8094550 2023.03.27 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8091334 2023.03.26 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8078679 2023.03.25 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8078677 2023.03.25 KP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8078680 2023.03.25 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8074959 2023.03.25 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8074958 2023.03.25 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8074955 2023.03.25 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8074956 2023.03.25 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8074957 2023.03.25 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 8074954 2023.03.25 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8074952 2023.03.25 KP
pospolity kruk, Corvus corax 6 8074953 2023.03.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8074949 2023.03.25 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8074950 2023.03.25 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8074951 2023.03.25 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8074948 2023.03.25 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074945 2023.03.25 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8074947 2023.03.25 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8074946 2023.03.25 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8074944 2023.03.25 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8074943 2023.03.25 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8074942 2023.03.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8074940 2023.03.25 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8074938 2023.03.25 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8074939 2023.03.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8074941 2023.03.25 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8074937 2023.03.25 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8074936 2023.03.25 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8074935 2023.03.25 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8074934 2023.03.25 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8074933 2023.03.25 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8074930 2023.03.25 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8074932 2023.03.25 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8074931 2023.03.25 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8074929 2023.03.25 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 8074926 2023.03.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8074927 2023.03.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8074928 2023.03.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 2 8044686 2023.03.20 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8040504 2023.03.19 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8040503 2023.03.19 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8037391 2023.03.19 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8036348 2023.03.19 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8035465 2023.03.19 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8035466 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8034118 2023.03.19 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8034117 2023.03.19 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8034116 2023.03.19 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8034115 2023.03.19 OP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8034114 2023.03.19 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8034119 2023.03.19 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8034112 2023.03.19 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8034113 2023.03.19 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8034111 2023.03.19 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8034110 2023.03.19 OP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 8034108 2023.03.19 OP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 8034109 2023.03.19 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8025485 2023.03.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8025486 2023.03.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8025482 2023.03.18 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8025481 2023.03.18 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8025483 2023.03.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8025484 2023.03.18 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8025480 2023.03.18 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8025478 2023.03.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8025479 2023.03.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 8025474 2023.03.18 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8025473 2023.03.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8025475 2023.03.18 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 65 8025476 2023.03.18 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8025472 2023.03.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8025471 2023.03.18 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8025468 2023.03.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8025470 2023.03.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8025469 2023.03.18 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8025466 2023.03.18 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8025467 2023.03.18 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 8025465 2023.03.18 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8022343 2023.03.18 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8022342 2023.03.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8022341 2023.03.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8022050 2023.03.18 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8022049 2023.03.18 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8021926 2023.03.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8021864 2023.03.18 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8021861 2023.03.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8021863 2023.03.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8021862 2023.03.18 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8021859 2023.03.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8021860 2023.03.18 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8021857 2023.03.18 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8021858 2023.03.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8021856 2023.03.18 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8021855 2023.03.18 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 8021854 2023.03.18 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8021853 2023.03.18 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8021852 2023.03.18 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8019601 2023.03.17 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8019600 2023.03.17 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8019598 2023.03.17 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8019597 2023.03.17 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8019594 2023.03.17 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8019596 2023.03.17 OP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8019595 2023.03.17 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8019593 2023.03.17 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8019599 2023.03.17 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8019592 2023.03.17 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8019590 2023.03.17 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8019591 2023.03.17 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8019589 2023.03.17 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8019588 2023.03.17 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8019586 2023.03.17 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8019587 2023.03.17 OP
rzadki uszatka, Asio otus 3 8019585 2023.03.17 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8014664 2023.03.17 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8014663 2023.03.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8014662 2023.03.17 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8014661 2023.03.17 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7996218 2023.03.13 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 7996217 2023.03.13 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7990425 2023.03.12 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 7990423 2023.03.12 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7990424 2023.03.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7990422 2023.03.12 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7990415 2023.03.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7990419 2023.03.12 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 7990412 2023.03.12 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7990428 2023.03.12 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7990420 2023.03.12 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7990421 2023.03.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7990414 2023.03.12 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7990417 2023.03.12 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7990418 2023.03.12 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 7990408 2023.03.12 WM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 30 7990416 2023.03.12 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 7990413 2023.03.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7990411 2023.03.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7990410 2023.03.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7990409 2023.03.12 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7973370 2023.03.08 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7971616 2023.03.07 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7962838 2023.03.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7962836 2023.03.05 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7962835 2023.03.05 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7959995 2023.03.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7959996 2023.03.05 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 7959732 2023.03.05 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7959731 2023.03.05 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 9 7959657 2023.03.05 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 7959600 2023.03.05 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7959598 2023.03.05 WM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 13 7962837 2023.03.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7959596 2023.03.05 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 7959597 2023.03.05 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7959595 2023.03.05 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7959599 2023.03.05 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7959593 2023.03.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7959594 2023.03.05 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7957334 2023.03.04 ZP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7957333 2023.03.04 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7957331 2023.03.04 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7957332 2023.03.04 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7957330 2023.03.04 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7955397 2023.03.04 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7955396 2023.03.04 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7955395 2023.03.04 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7954998 2023.03.04 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7954997 2023.03.04 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7954996 2023.03.04 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7954995 2023.03.04 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7948364 2023.03.02 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7944409 2023.03.01 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7942650 2023.02.28 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7942651 2023.02.28 KP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7942648 2023.02.28 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7942647 2023.02.28 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7942649 2023.02.28 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7942645 2023.02.28 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7942643 2023.02.28 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7942644 2023.02.28 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7942646 2023.02.28 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7942641 2023.02.28 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7942640 2023.02.28 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7942642 2023.02.28 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7942639 2023.02.28 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7938643 2023.02.27 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7931003 2023.02.26 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7931001 2023.02.26 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7930519 2023.02.26 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7930515 2023.02.26 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7930518 2023.02.26 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7930514 2023.02.26 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7930520 2023.02.26 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7930517 2023.02.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7930516 2023.02.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7930512 2023.02.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7930513 2023.02.26 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 7930511 2023.02.26 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7925818 2023.02.25 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7925819 2023.02.25 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7925817 2023.02.25 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7925820 2023.02.25 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 7925813 2023.02.25 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7925815 2023.02.25 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7925816 2023.02.25 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7925812 2023.02.25 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7925814 2023.02.25 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7925811 2023.02.25 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7925810 2023.02.25 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7918210 2023.02.23 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7918211 2023.02.23 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7914130 2023.02.22 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7908589 2023.02.19 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7905001 2023.02.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7905003 2023.02.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7905002 2023.02.19 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7904998 2023.02.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7905000 2023.02.19 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7904996 2023.02.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7904999 2023.02.19 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7904997 2023.02.19 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 7903666 2023.02.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7903667 2023.02.19 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7903665 2023.02.19 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7903663 2023.02.19 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7903662 2023.02.19 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 7903664 2023.02.19 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7903661 2023.02.19 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7903660 2023.02.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7901261 2023.02.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 7901262 2023.02.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7901234 2023.02.18 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7901231 2023.02.18 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7901233 2023.02.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7901232 2023.02.18 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7901230 2023.02.18 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 7901229 2023.02.18 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7887455 2023.02.14 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7878786 2023.02.12 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7878785 2023.02.12 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7878784 2023.02.12 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7878778 2023.02.12 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7878783 2023.02.12 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 7878779 2023.02.12 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7878782 2023.02.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7878781 2023.02.12 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7878775 2023.02.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7878776 2023.02.12 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 7878777 2023.02.12 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7878780 2023.02.12 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7878772 2023.02.12 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7878773 2023.02.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7878774 2023.02.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7878771 2023.02.12 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7878770 2023.02.12 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7872650 2023.02.10 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 7857638 2023.02.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7857634 2023.02.05 WM
pospolity sroka, Pica pica 3 7857637 2023.02.05 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7857635 2023.02.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7857633 2023.02.05 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7857639 2023.02.05 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7857636 2023.02.05 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7857631 2023.02.05 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7857632 2023.02.05 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7857630 2023.02.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 7851507 2023.02.04 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7848429 2023.02.03 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7848430 2023.02.03 KP
pospolity kos, Turdus merula 2 7848427 2023.02.03 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7848428 2023.02.03 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7848135 2023.02.03 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7848133 2023.02.03 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7848134 2023.02.03 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7848132 2023.02.03 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 7845035 2023.02.02 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7833406 2023.01.29 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7833404 2023.01.29 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 7833405 2023.01.29 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7833401 2023.01.29 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7833403 2023.01.29 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7833402 2023.01.29 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7833407 2023.01.29 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7833299 2023.01.29 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 7833249 2023.01.29 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7833248 2023.01.29 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7833247 2023.01.29 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7832916 2023.01.29 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 29 7832912 2023.01.29 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7832915 2023.01.29 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7832917 2023.01.29 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7832913 2023.01.29 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 7832356 2023.01.29 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7832355 2023.01.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7832353 2023.01.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7832354 2023.01.29 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 7832352 2023.01.29 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7832351 2023.01.29 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7829275 2023.01.28 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7829273 2023.01.28 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7829274 2023.01.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7829272 2023.01.28 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 7829289 2023.01.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7829291 2023.01.28 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 59 7829288 2023.01.28 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7829290 2023.01.28 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7829283 2023.01.28 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7829282 2023.01.28 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7829286 2023.01.28 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7829285 2023.01.28 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7829287 2023.01.28 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7829284 2023.01.28 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7829279 2023.01.28 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7829280 2023.01.28 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7829281 2023.01.28 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7829278 2023.01.28 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7829276 2023.01.28 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 7829277 2023.01.28 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7823794 2023.01.27 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 7820574 2023.01.26 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7820570 2023.01.26 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7820564 2023.01.26 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7820566 2023.01.26 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7820565 2023.01.26 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7820563 2023.01.26 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7820568 2023.01.26 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7820573 2023.01.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7820572 2023.01.26 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 7820567 2023.01.26 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7820569 2023.01.26 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7820571 2023.01.26 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7820562 2023.01.26 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 7820561 2023.01.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7815733 2023.01.24 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7815735 2023.01.24 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7814166 2023.01.23 KP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7814165 2023.01.23 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7809472 2023.01.22 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7808540 2023.01.22 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7808541 2023.01.22 WM