Pełna lista obserwacji drużyny

Ptasi Znajomi : Ewa Janas


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7473041 2022.10.02 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7472764 2022.10.02 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7472763 2022.10.02 PM mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 7472761 2022.10.02 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7472762 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7466270 2022.09.30 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7466269 2022.09.30 PM mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7465476 2022.09.30 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7463188 2022.09.29 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7463185 2022.09.29 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7463186 2022.09.29 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7463184 2022.09.29 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 7463183 2022.09.29 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7463189 2022.09.29 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7463182 2022.09.29 PM mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 7463180 2022.09.29 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7463187 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7463179 2022.09.29 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7463178 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7459908 2022.09.28 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7459909 2022.09.28 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7459906 2022.09.28 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 11 7459907 2022.09.28 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7459905 2022.09.28 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 7456325 2022.09.27 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7456326 2022.09.27 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 7453212 2022.09.26 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7452933 2022.09.26 PM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7452931 2022.09.26 PM mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 7452529 2022.09.26 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7452528 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 9 7452527 2022.09.25 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7452525 2022.09.25 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 7452526 2022.09.25 PM mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 7452524 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7443190 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7443179 2022.09.24 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7443191 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7443180 2022.09.24 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7443177 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7423600 2022.09.18 MP mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7423411 2022.09.17 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7406575 2022.09.11 MP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7406574 2022.09.10 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7407103 2022.09.10 OP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7407104 2022.09.10 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7407102 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 7407101 2022.09.10 ŚL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7407099 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 7407100 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7407098 2022.09.10 ŚL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7407097 2022.09.10 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7407095 2022.09.10 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7407096 2022.09.10 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7407093 2022.09.10 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7407094 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7407092 2022.09.10 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7407091 2022.09.10 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7407089 2022.09.10 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7407090 2022.09.10 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7368918 2022.08.30 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7368920 2022.08.30 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 7368919 2022.08.30 MP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7368916 2022.08.30 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7368917 2022.08.30 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7362323 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7362320 2022.08.28 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7362322 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7362321 2022.08.28 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7362319 2022.08.28 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7362318 2022.08.28 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7362317 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7362316 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7362324 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7362314 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7362315 2022.08.28 MP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7362313 2022.08.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7359075 2022.08.27 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7359074 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 7359072 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7359073 2022.08.27 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7359070 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 14 7359068 2022.08.27 LB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7359069 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7359071 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7359067 2022.08.27 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7359064 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7359063 2022.08.27 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7359065 2022.08.27 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7359062 2022.08.27 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7359066 2022.08.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 100 7359061 2022.08.27 LB mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7339994 2022.08.21 WM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7339993 2022.08.20 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7339992 2022.08.20 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 7339990 2022.08.20 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 7339989 2022.08.20 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7339988 2022.08.20 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7339991 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7336002 2022.08.20 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 7336001 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7336000 2022.08.20 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7335997 2022.08.20 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7335998 2022.08.20 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7335999 2022.08.20 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7335996 2022.08.19 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7335995 2022.08.19 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7335994 2022.08.19 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7335992 2022.08.19 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7363416 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7335991 2022.08.19 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7335990 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7335993 2022.08.19 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7335989 2022.08.19 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7335988 2022.08.19 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7335987 2022.08.19 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7335985 2022.08.19 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7335984 2022.08.19 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7335980 2022.08.19 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7335986 2022.08.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7335983 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7335979 2022.08.19 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7335981 2022.08.19 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7335982 2022.08.19 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 7335978 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7332934 2022.08.18 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7332933 2022.08.18 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7332929 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7332932 2022.08.18 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7332930 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7332928 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7332927 2022.08.18 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7332926 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7332931 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7332924 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7332923 2022.08.18 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7332925 2022.08.18 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7332920 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7332922 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7332921 2022.08.18 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7330972 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7330973 2022.08.18 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7330974 2022.08.18 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7330971 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7330970 2022.08.18 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7329764 2022.08.17 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7329759 2022.08.17 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7329763 2022.08.17 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7329762 2022.08.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7329757 2022.08.17 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7333296 2022.08.17 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7329761 2022.08.17 MB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7329758 2022.08.17 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7329756 2022.08.17 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7329760 2022.08.17 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7329753 2022.08.17 MB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7329754 2022.08.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7329755 2022.08.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7329751 2022.08.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 7329752 2022.08.17 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7329750 2022.08.17 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7329749 2022.08.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7326114 2022.08.16 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7326111 2022.08.16 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7326109 2022.08.16 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7326108 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7326107 2022.08.16 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7326110 2022.08.16 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7326106 2022.08.16 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7326104 2022.08.16 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7326113 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 7326103 2022.08.16 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7326102 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7326105 2022.08.16 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7326099 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7326097 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7326100 2022.08.16 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7326095 2022.08.16 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7326112 2022.08.16 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7326096 2022.08.16 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7326101 2022.08.16 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7326094 2022.08.16 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7326093 2022.08.16 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7326098 2022.08.16 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7326092 2022.08.16 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7326091 2022.08.16 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 20 7322687 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7322686 2022.08.15 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7322684 2022.08.15 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7322685 2022.08.15 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7322681 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7322682 2022.08.15 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7322683 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7322679 2022.08.15 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7322680 2022.08.15 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7319701 2022.08.15 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7319700 2022.08.15 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 7319702 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7319699 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7319698 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7319697 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7319695 2022.08.15 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7319696 2022.08.15 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7319694 2022.08.15 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7319693 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7319734 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7319733 2022.08.15 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7319750 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7319749 2022.08.15 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7319728 2022.08.15 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7319726 2022.08.15 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7319744 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7319722 2022.08.14 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7319737 2022.08.14 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7319735 2022.08.14 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7319717 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7319742 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7319716 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7319714 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7319712 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7319710 2022.08.14 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7319729 2022.08.14 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7319748 2022.08.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7319746 2022.08.14 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7319743 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7319740 2022.08.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7319739 2022.08.14 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7319720 2022.08.14 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7319738 2022.08.14 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7319730 2022.08.14 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7319723 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7319736 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7319715 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7319713 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7319708 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7319705 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7319704 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7319747 2022.08.14 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7319741 2022.08.14 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7319745 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7319725 2022.08.14 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7319721 2022.08.14 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7319719 2022.08.14 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7319718 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7319732 2022.08.14 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7319724 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7319731 2022.08.14 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7319727 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7319711 2022.08.14 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7319709 2022.08.14 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 11 7319707 2022.08.14 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7319706 2022.08.14 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7319703 2022.08.14 MB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7314557 2022.08.13 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7314556 2022.08.13 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7314555 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7314558 2022.08.13 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7314554 2022.08.13 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7314551 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7314553 2022.08.13 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7314550 2022.08.13 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7314552 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7314549 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7314548 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7314547 2022.08.13 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7314546 2022.08.13 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7314543 2022.08.13 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7314540 2022.08.13 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7314539 2022.08.13 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7314544 2022.08.13 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7314542 2022.08.13 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7314541 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7314545 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7314536 2022.08.13 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7314537 2022.08.13 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7314538 2022.08.13 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7314535 2022.08.13 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7314532 2022.08.13 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7314533 2022.08.13 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7314534 2022.08.13 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7314531 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7314530 2022.08.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7314528 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7314529 2022.08.13 PM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 7314527 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7314525 2022.08.13 PM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7314526 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7314524 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7314522 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7314523 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7314518 2022.08.13 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7314519 2022.08.13 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7314521 2022.08.13 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7314520 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7314516 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7314515 2022.08.13 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7314517 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7314514 2022.08.13 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7312828 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7312827 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7312826 2022.08.07 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7312825 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7312824 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7312823 2022.08.07 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7312822 2022.08.07 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7312820 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7312821 2022.08.07 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7312819 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7312816 2022.08.07 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7312814 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7312813 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 10 7312812 2022.08.07 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7312811 2022.08.07 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7312810 2022.08.07 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7312809 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7312806 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7312808 2022.08.07 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7312807 2022.08.07 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7312805 2022.08.07 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7312804 2022.08.07 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7312802 2022.08.07 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7312803 2022.08.07 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7312815 2022.08.07 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7284510 2022.08.03 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7284509 2022.08.03 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7284508 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7284507 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7284506 2022.08.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7284505 2022.08.03 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7284504 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7284503 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7284501 2022.08.03 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7284500 2022.08.03 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7284502 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7284497 2022.08.03 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7284498 2022.08.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7284499 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7284495 2022.08.03 MP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7284494 2022.08.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7284496 2022.08.03 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7284492 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7284493 2022.08.03 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7284489 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7284490 2022.08.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7284491 2022.08.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7284487 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7284488 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7284484 2022.08.03 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 7284476 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7284486 2022.08.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7284480 2022.08.03 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7284477 2022.08.03 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7284481 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7284485 2022.08.03 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7284479 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 7284483 2022.08.03 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7284482 2022.08.03 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 7284472 2022.08.03 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7284478 2022.08.03 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7284474 2022.08.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7284475 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7284471 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7284473 2022.08.03 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7274567 2022.07.30 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7274568 2022.07.30 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7274569 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7274566 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7274565 2022.07.30 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7274564 2022.07.30 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7274563 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7274561 2022.07.30 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7274562 2022.07.30 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7274558 2022.07.30 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7274560 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7274557 2022.07.30 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7274559 2022.07.30 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7274555 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7274553 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7274552 2022.07.30 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7274550 2022.07.30 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7274551 2022.07.30 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7274548 2022.07.30 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7274549 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7274547 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7274546 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7274545 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7274544 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7274543 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7274554 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7274542 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7274541 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7274540 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7274539 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7274537 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7274534 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7274538 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7274536 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7274533 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7274535 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7274532 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7274531 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7274530 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7274529 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7274528 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7274527 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7274526 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7274556 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7274524 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7274525 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7273451 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7273450 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7273449 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7273497 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7273496 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7273499 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7273494 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7273493 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7273495 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7273492 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7273489 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7273491 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7273490 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7273487 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7273488 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7273485 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7273486 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7273484 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7273483 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7273482 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7273481 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7273479 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7273478 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7273480 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7273474 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7273475 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7273473 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7273471 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7273465 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7273466 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7273464 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7273461 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7273498 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7273458 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7273457 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7273477 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7273476 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7273472 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7273470 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7273469 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7273463 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7273467 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7273468 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7273462 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7273459 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7273460 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7273456 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7273455 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7273454 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7273453 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7273452 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7273448 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7273447 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 12 7273446 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7273444 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7273445 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 7273443 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7273441 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7273442 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7273440 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7273439 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7273436 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7273437 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7273435 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7273434 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 7273438 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7273433 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7273431 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7273430 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 7273429 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7273428 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7273432 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7273427 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7273423 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7273426 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7273422 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7273425 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7273421 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7273420 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7273424 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7273419 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7273418 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 7273417 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7257647 2022.07.24 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7257646 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7257648 2022.07.24 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7257644 2022.07.24 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7257645 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7257649 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7257643 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7257641 2022.07.24 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7257642 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7257640 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7257616 2022.07.24 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7257610 2022.07.24 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7257620 2022.07.24 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7257623 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7257609 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7257619 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7257618 2022.07.24 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 7257608 2022.07.24 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7257622 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7257617 2022.07.24 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7257611 2022.07.24 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7257621 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7257615 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7257613 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7257612 2022.07.24 MP mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 7257607 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7257633 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7257639 2022.07.24 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7257630 2022.07.24 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7257635 2022.07.24 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7257636 2022.07.24 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 5 7257628 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7257632 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7257637 2022.07.24 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7257631 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7257634 2022.07.24 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7257629 2022.07.24 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7257638 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7257626 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7257627 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7257625 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7257624 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7257602 2022.07.24 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7257604 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7257601 2022.07.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7257614 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7257603 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7257606 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7257600 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7257605 2022.07.24 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7257598 2022.07.24 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7257599 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7257597 2022.07.24 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7257595 2022.07.24 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7257650 2022.07.24 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7257594 2022.07.24 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7257596 2022.07.24 MP mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7257593 2022.07.24 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7252085 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7252084 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7252086 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7252083 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7252080 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7252081 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7252078 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7252079 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7252082 2022.07.22 ŚK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7252069 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7252077 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7252074 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 7252076 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7252073 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7252072 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7252075 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7252066 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7252071 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7252067 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7252065 2022.07.22 ŚK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 7252063 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7252064 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7252070 2022.07.22 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7252068 2022.07.22 ŚK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7252062 2022.07.22 ŚK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7249075 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7249074 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7249072 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7249073 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7249071 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7249091 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7249090 2022.07.21 ŚK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7249088 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7249089 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7249087 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7249086 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7249083 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7249085 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7249084 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7249081 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7249082 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7249080 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7249078 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7249079 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7249076 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7249077 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7249070 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7249067 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7249068 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7249069 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7249066 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7249065 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7249063 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7249062 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7249060 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7249061 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7249064 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7249058 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7249059 2022.07.21 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7249056 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7249057 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7249055 2022.07.21 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7247088 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7247090 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7247089 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7247087 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7247086 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7247085 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7247084 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7247083 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7247082 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7247080 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7247081 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7247078 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7247077 2022.07.20 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7247073 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7247079 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7247076 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7247074 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7247075 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7247072 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7247070 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7247071 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7247067 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7247068 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7247066 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7247069 2022.07.20 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7247065 2022.07.20 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7244467 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7244465 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7244464 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7244466 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7244461 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7244462 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7244459 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7244460 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7244463 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7244457 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7244456 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7244455 2022.07.19 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7244454 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7244458 2022.07.19 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7240252 2022.07.18 ŚK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7240249 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7240250 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7240251 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7240248 2022.07.18 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7240243 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7240246 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7240247 2022.07.18 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7240245 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7240244 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7240242 2022.07.18 ŚK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7240241 2022.07.18 ŚK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7240240 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7240238 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7240237 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7240236 2022.07.18 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7240233 2022.07.18 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7240234 2022.07.18 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7240235 2022.07.18 ŚK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7240232 2022.07.18 ŚK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7237674 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7237675 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7237672 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7237673 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7237671 2022.07.17 ŚK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 7237669 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7237666 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7237667 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7237670 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7237668 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7237665 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7237662 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7237664 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7237663 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7237661 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7237660 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7237676 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7237658 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7237655 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7237654 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7237659 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7237653 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7237652 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7237657 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7237651 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7237656 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7237646 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7237649 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7237650 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7237648 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7237647 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7234402 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7234412 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7234417 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7234418 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7234415 2022.07.16 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7234414 2022.07.16 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7234416 2022.07.16 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7234413 2022.07.16 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7234409 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7234411 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7234410 2022.07.16 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7234407 2022.07.16 ŚK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7234406 2022.07.16 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7234404 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7234405 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7234408 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7234403 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7234397 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7234396 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7234395 2022.07.16 ŚK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7234393 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7234401 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7234394 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7234400 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7234392 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7234399 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7234398 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7234389 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7234391 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7234390 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7234388 2022.07.16 ŚK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7234387 2022.07.16 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7234386 2022.07.16 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7231037 2022.07.14 ŚK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7231036 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7231038 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7231035 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7231034 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7231033 2022.07.14 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7231032 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7231030 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7231031 2022.07.14 ŚK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 7231029 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7231028 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7231027 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7231026 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7231025 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7231024 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7231022 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7231021 2022.07.14 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7231020 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7231019 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7231023 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7231018 2022.07.14 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7231017 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7231016 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7231015 2022.07.14 ŚK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7231014 2022.07.14 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7224411 2022.07.13 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7224409 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7224410 2022.07.13 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7224407 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7224408 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7224406 2022.07.13 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7224399 2022.07.13 ŚK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7224405 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7224403 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7224402 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7224401 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7224397 2022.07.13 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7224404 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7224396 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7224395 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7224394 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7224398 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7224400 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7224393 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7224392 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7224391 2022.07.13 ŚK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7224390 2022.07.13 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7222578 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7222576 2022.07.12 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7222577 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7222575 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7222574 2022.07.12 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7222573 2022.07.12 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7222572 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7222570 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7222571 2022.07.12 ŚK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7222569 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7222567 2022.07.12 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7222566 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7222568 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7222563 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7222562 2022.07.12 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7222560 2022.07.12 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7222564 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7222565 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7222559 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7222561 2022.07.12 ŚK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7222557 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7222558 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7222556 2022.07.12 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7222555 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7222553 2022.07.12 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7222554 2022.07.12 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7219815 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7219814 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7219812 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7219810 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7219813 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7219811 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7219807 2022.07.11 ŚK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7219808 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7219806 2022.07.11 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7219803 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7219809 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7219804 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7219805 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7219802 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7219800 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7219799 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7219801 2022.07.11 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7219798 2022.07.11 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7208732 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7208773 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7208772 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7208770 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7208775 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7208774 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7208766 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7208760 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7208758 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7208759 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7208755 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7208751 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7208757 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7208754 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7208750 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7208753 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7208778 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7208776 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7208777 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7208767 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7208765 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7208771 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7208768 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7208763 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7208762 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7208761 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7208779 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7208756 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7208752 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7208749 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7208748 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7208769 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 7208729 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7208728 2022.07.09 ŚK mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 7208730 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7208726 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7208725 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7208724 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7208727 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7208722 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7208723 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 7208721 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7208719 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7208731 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7208720 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7208718 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7208716 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7208717 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7208746 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7208745 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7208747 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7208743 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7208742 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7208741 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7208744 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7208738 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7208740 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7208739 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7208737 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7208736 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7208780 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7208734 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7208735 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7208733 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7208714 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7208715 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7208713 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7208711 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7208710 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7208712 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7208706 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7208707 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7208704 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7208708 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7208703 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7208705 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7208702 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7208709 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7208700 2022.07.09 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7208701 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7192955 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7192956 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7192959 2022.07.03 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7192958 2022.07.03 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7192954 2022.07.03 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7192950 2022.07.03 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7192957 2022.07.03 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7192951 2022.07.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7192952 2022.07.03 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7192953 2022.07.03 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7192949 2022.07.03 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 7192947 2022.07.03 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7192946 2022.07.03 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7192948 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7192944 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7192945 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7186410 2022.07.03 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7186409 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7186406 2022.07.03 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7186405 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7186404 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7186408 2022.07.03 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7186407 2022.07.03 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7186403 2022.07.03 PL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7186402 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7186401 2022.07.03 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7186400 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7186399 2022.07.03 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 7186398 2022.07.03 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7186397 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7186396 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7186395 2022.07.03 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7186393 2022.07.02 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7184354 2022.07.02 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7184353 2022.07.02 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7184352 2022.07.02 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7184387 2022.07.02 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7184383 2022.07.02 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7184386 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7184382 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7184385 2022.07.02 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7184381 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7184384 2022.07.02 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7184380 2022.07.02 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7184378 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7184377 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7184379 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7184376 2022.07.02 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7184375 2022.07.02 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7184372 2022.07.02 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7184374 2022.07.02 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7184373 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 7184435 2022.07.02 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7184447 2022.07.02 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7184432 2022.07.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7184428 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7184425 2022.07.02 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7184421 2022.07.02 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7184445 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7184419 2022.07.02 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7184411 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7184398 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7184410 2022.07.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 44 7184399 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7184395 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7184397 2022.07.02 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7184393 2022.07.02 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7184389 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7184443 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7184448 2022.07.02 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7184441 2022.07.02 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 7184440 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7184451 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7184430 2022.07.02 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7184427 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7184424 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7184417 2022.07.02 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7184418 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7184409 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7184408 2022.07.02 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7184402 2022.07.02 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7184400 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7184401 2022.07.02 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7184392 2022.07.02 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7184444 2022.07.02 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7184450 2022.07.02 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7184449 2022.07.02 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7184442 2022.07.02 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 7184437 2022.07.02 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7184436 2022.07.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 7184429 2022.07.02 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7184431 2022.07.02 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7184446 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7184422 2022.07.02 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7184416 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7184414 2022.07.02 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7184413 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7184406 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7184403 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7184396 2022.07.02 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7184438 2022.07.02 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7184439 2022.07.02 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7184434 2022.07.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7184433 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7184423 2022.07.02 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7184426 2022.07.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7184420 2022.07.02 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7184415 2022.07.02 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 4 7184412 2022.07.01 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7184404 2022.07.01 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7184407 2022.07.01 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7184405 2022.07.01 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7184394 2022.07.01 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7184388 2022.07.01 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum