DRUŻYNA

Drużyna: Ptasi znajomi #2. Obserwator: Ewa Janas

Liczba gatunków: 0

Drużyna w tym roku nie brała udziału w rywalizacji.