Pełna lista obserwacji drużyny

Ptasi Znajomi : Ewa Janas


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 6377556 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6377558 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6377551 2022.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6377550 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6377559 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6377561 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6377560 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6377552 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6377553 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6377557 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6377554 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6377547 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6377555 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6377548 2022.01.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6377549 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6369537 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6369536 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6369534 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6369535 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6369533 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6369532 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6369528 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6369529 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6369531 2022.01.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 6369530 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6369527 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6369526 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6369525 2022.01.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6369523 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6369524 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6369521 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6369522 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6369519 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6369518 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6369517 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6362587 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6362585 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6362586 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6362584 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6362583 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6362582 2022.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6362578 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6362579 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6362576 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6362581 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362577 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6362580 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6362574 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6362573 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6362575 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6362572 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6362571 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6362570 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6362569 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6362568 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6362567 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6349201 2022.01.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6349199 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6349198 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6349204 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6349192 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6349194 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6349191 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6349187 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6349190 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6349185 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6349186 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6349181 2022.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6349182 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6349178 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6349180 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6349175 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6349200 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6349196 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6349195 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6349203 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349197 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6349193 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6349202 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6349189 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6349188 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6349183 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6349184 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6349179 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6349177 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349176 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6349174 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349173 2022.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6343194 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6343193 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6343200 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6343198 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6343195 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6343192 2022.01.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6343196 2022.01.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6343191 2022.01.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6343199 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343197 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6343190 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6343189 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6336538 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6336536 2022.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6336534 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6336535 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6336533 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6323208 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6323209 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6323207 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6323206 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 6323205 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6323203 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6323204 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6323202 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6323201 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6323199 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6323197 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6323200 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6323194 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6323195 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6323193 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6323192 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6323191 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6323189 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6323188 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6323190 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6323187 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6323186 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6323184 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6323185 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6323183 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6323180 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6323181 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6323182 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 6323179 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6323178 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6323176 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6323177 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6323175 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6323172 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6323174 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6323171 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6323173 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6323169 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6323170 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6323167 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6323168 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6323166 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6323165 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6323164 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6323163 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6323162 2022.01.01 mapa