DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP #13. Obserwator: Michał Wnuk

Liczba gatunków: 193

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 177 1911 53 53 0 6 20 27
2 77 563 62 31 0 2 9 20
3 333 5592 109 99 1 17 35 46
4 346 950 141 95 1 15 38 41
5 328 389 171 104 0 18 43 43
6 115 118 184 64 0 16 18 30
7 82 112 184 41 0 4 12 25
8 15 15 184 14 0 2 4 8
9 85 284 187 47 0 6 12 29
10 97 939 192 54 2 4 19 29
11 96 825 193 45 0 5 16 24
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9226585 2023.11.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9226586 2023.11.29 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9226584 2023.11.29 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9226583 2023.11.29 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9226581 2023.11.29 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9226582 2023.11.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9226580 2023.11.29 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9226579 2023.11.29 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 9224372 2023.11.28 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9224373 2023.11.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9220591 2023.11.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9220592 2023.11.27 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9220590 2023.11.27 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9220589 2023.11.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9220585 2023.11.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9220588 2023.11.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9220586 2023.11.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9220587 2023.11.27 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9217669 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9217671 2023.11.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9217668 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9217672 2023.11.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9217670 2023.11.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9217667 2023.11.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9210095 2023.11.24 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9210093 2023.11.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9210092 2023.11.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9210094 2023.11.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9210091 2023.11.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9210089 2023.11.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9210090 2023.11.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9210087 2023.11.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9210084 2023.11.24 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9210085 2023.11.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9210086 2023.11.24 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9210083 2023.11.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9210088 2023.11.24 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9210082 2023.11.24 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 9210080 2023.11.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 75 9210081 2023.11.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9210079 2023.11.24 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9206339 2023.11.22 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9206338 2023.11.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9206340 2023.11.21 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 9206337 2023.11.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9206341 2023.11.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9206336 2023.11.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9206335 2023.11.21 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9206334 2023.11.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9187770 2023.11.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 9187771 2023.11.15 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 9187769 2023.11.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 50 9187766 2023.11.15 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9187767 2023.11.15 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9187765 2023.11.15 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9187768 2023.11.15 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9187763 2023.11.15 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 9187764 2023.11.15 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9188394 2023.11.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9188395 2023.11.15 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 9188396 2023.11.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9188397 2023.11.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9188398 2023.11.15 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9188399 2023.11.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9188401 2023.11.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9186827 2023.11.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9186828 2023.11.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 9186825 2023.11.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9186824 2023.11.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9186823 2023.11.14 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9186821 2023.11.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9186822 2023.11.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9186826 2023.11.14 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9186820 2023.11.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9186819 2023.11.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9147385 2023.11.03 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9147386 2023.11.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9147265 2023.11.03 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9147267 2023.11.03 PK
pospolity żuraw, Grus grus 23 9147266 2023.11.03 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 3 9147087 2023.11.03 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9141703 2023.11.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9141708 2023.11.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9141702 2023.11.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9141706 2023.11.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9141700 2023.11.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9141707 2023.11.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9141710 2023.11.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9141705 2023.11.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9141709 2023.11.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9141704 2023.11.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9141697 2023.11.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9141698 2023.11.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9141699 2023.11.01 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9141695 2023.11.01 PK
pospolity żuraw, Grus grus 40 9141696 2023.11.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9109714 2023.10.22 PK
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9109715 2023.10.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9109713 2023.10.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9109712 2023.10.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9109711 2023.10.22 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9109709 2023.10.22 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9109708 2023.10.22 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9109716 2023.10.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9109707 2023.10.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 8 9109710 2023.10.22 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9109706 2023.10.22 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 9109705 2023.10.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9109704 2023.10.22 PK
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9102020 2023.10.20 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9073845 2023.10.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9073844 2023.10.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9073843 2023.10.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9073842 2023.10.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9073841 2023.10.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9073840 2023.10.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9073839 2023.10.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9058696 2023.10.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9058694 2023.10.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9058697 2023.10.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9058695 2023.10.08 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 9058693 2023.10.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9058689 2023.10.08 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9058692 2023.10.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9058691 2023.10.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9058690 2023.10.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9058687 2023.10.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9058685 2023.10.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9058684 2023.10.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9058681 2023.10.08 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9058682 2023.10.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9058683 2023.10.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9058678 2023.10.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9058677 2023.10.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9058680 2023.10.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9058679 2023.10.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9058673 2023.10.08 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9058674 2023.10.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9058676 2023.10.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9058675 2023.10.08 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 9058670 2023.10.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9058672 2023.10.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 75 9058671 2023.10.08 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9056694 2023.10.08 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9058813 2023.10.08 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9031310 2023.10.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9031313 2023.10.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9031312 2023.10.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9031311 2023.10.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9031309 2023.10.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9031314 2023.10.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9031308 2023.10.01 PK
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 9029496 2023.10.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 9029491 2023.10.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9029494 2023.10.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9029490 2023.10.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9029493 2023.10.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9029492 2023.10.01 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 9029488 2023.10.01 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9029489 2023.10.01 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9029504 2023.10.01 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9029505 2023.10.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9029507 2023.10.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9029503 2023.10.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9029506 2023.10.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9029508 2023.10.01 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9029502 2023.10.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9029511 2023.10.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9029501 2023.10.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9029499 2023.10.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9029497 2023.10.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9029500 2023.10.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9029509 2023.10.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9029510 2023.10.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9029495 2023.10.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9029498 2023.10.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9029486 2023.10.01 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9029483 2023.10.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9029487 2023.10.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9029484 2023.10.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9029482 2023.10.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9029485 2023.10.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9029481 2023.10.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9029479 2023.10.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9029477 2023.10.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9029480 2023.10.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9029476 2023.10.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9029474 2023.10.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9029475 2023.10.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9029478 2023.10.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9029473 2023.10.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9029472 2023.10.01 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9031307 2023.10.01 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9012938 2023.09.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9012673 2023.09.27 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9012671 2023.09.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9012672 2023.09.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9012670 2023.09.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9012669 2023.09.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9012251 2023.09.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9012252 2023.09.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9012249 2023.09.27 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9012250 2023.09.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9012247 2023.09.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9012248 2023.09.27 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9012246 2023.09.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9012245 2023.09.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9000993 2023.09.24 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9000990 2023.09.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9000992 2023.09.24 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9000991 2023.09.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9000989 2023.09.24 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9000984 2023.09.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9000988 2023.09.24 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9000987 2023.09.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9000983 2023.09.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9000985 2023.09.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9000986 2023.09.24 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9000981 2023.09.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9000982 2023.09.24 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8999729 2023.09.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8999727 2023.09.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8999725 2023.09.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8999728 2023.09.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8999726 2023.09.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8999724 2023.09.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8979435 2023.09.18 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 8979437 2023.09.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8979434 2023.09.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8979433 2023.09.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8979431 2023.09.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8979430 2023.09.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8979436 2023.09.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8979432 2023.09.18 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8979428 2023.09.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8979429 2023.09.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8974813 2023.09.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8974815 2023.09.17 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8974814 2023.09.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8974816 2023.09.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8974811 2023.09.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8974812 2023.09.17 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8974807 2023.09.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8974808 2023.09.17 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8974806 2023.09.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8974810 2023.09.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8974809 2023.09.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8974805 2023.09.17 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8974804 2023.09.17 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8958381 2023.09.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8958383 2023.09.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8958382 2023.09.12 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8958380 2023.09.12 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8958378 2023.09.12 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8958377 2023.09.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8958379 2023.09.12 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 8958376 2023.09.12 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8958131 2023.09.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8958134 2023.09.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8958133 2023.09.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8958132 2023.09.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8958135 2023.09.12 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8958129 2023.09.12 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8958130 2023.09.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8958136 2023.09.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8958128 2023.09.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8958127 2023.09.12 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8958126 2023.09.12 PK
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8958125 2023.09.12 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8958969 2023.09.12 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8958970 2023.09.12 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8941519 2023.09.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8941518 2023.09.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8941517 2023.09.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8941516 2023.09.07 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8941515 2023.09.07 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8941514 2023.09.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8941513 2023.09.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8895186 2023.08.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8895185 2023.08.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8895182 2023.08.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8895183 2023.08.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8895179 2023.08.26 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8895176 2023.08.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8895181 2023.08.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8895178 2023.08.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8895180 2023.08.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8895177 2023.08.26 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8895172 2023.08.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8895174 2023.08.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8895175 2023.08.26 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8895171 2023.08.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8895173 2023.08.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8811616 2023.07.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8811618 2023.07.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8811614 2023.07.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8811615 2023.07.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8811617 2023.07.30 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8810250 2023.07.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8810251 2023.07.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8810248 2023.07.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8810249 2023.07.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8810247 2023.07.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8810246 2023.07.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8810244 2023.07.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8810245 2023.07.30 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8810242 2023.07.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8810241 2023.07.30 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8810240 2023.07.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8810243 2023.07.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8810239 2023.07.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8810237 2023.07.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8810238 2023.07.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8810235 2023.07.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8810234 2023.07.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8810236 2023.07.30 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8810232 2023.07.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8810233 2023.07.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8804201 2023.07.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8804205 2023.07.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8804200 2023.07.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8804203 2023.07.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8804198 2023.07.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8804204 2023.07.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8804202 2023.07.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8804206 2023.07.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8804199 2023.07.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8804197 2023.07.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8804196 2023.07.28 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8788828 2023.07.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8788829 2023.07.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8788827 2023.07.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8788826 2023.07.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8788825 2023.07.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8788823 2023.07.23 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8788822 2023.07.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8788824 2023.07.23 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8788819 2023.07.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8788821 2023.07.23 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8788820 2023.07.23 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8788818 2023.07.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8788815 2023.07.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8788817 2023.07.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8788816 2023.07.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8788814 2023.07.23 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8788813 2023.07.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8788810 2023.07.23 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 8788811 2023.07.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8788812 2023.07.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8788809 2023.07.16 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8765816 2023.07.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8765815 2023.07.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8765817 2023.07.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8764571 2023.07.16 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8764569 2023.07.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8764570 2023.07.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8764568 2023.07.16 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8764566 2023.07.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8764567 2023.07.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8764563 2023.07.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8764565 2023.07.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8764562 2023.07.16 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8764559 2023.07.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8764564 2023.07.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8764560 2023.07.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8764558 2023.07.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8764557 2023.07.16 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8764561 2023.07.16 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8764554 2023.07.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8764555 2023.07.16 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8764556 2023.07.16 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8764552 2023.07.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8764553 2023.07.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8764551 2023.07.16 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8764550 2023.07.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8690055 2023.06.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8690052 2023.06.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8690054 2023.06.25 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8690051 2023.06.25 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8690053 2023.06.25 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8690049 2023.06.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8690050 2023.06.25 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8690048 2023.06.25 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8690046 2023.06.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8690045 2023.06.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8690043 2023.06.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8690044 2023.06.25 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8690042 2023.06.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8690047 2023.06.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8690041 2023.06.25 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8690040 2023.06.25 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8690037 2023.06.25 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8690036 2023.06.25 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8690033 2023.06.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8690038 2023.06.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8690035 2023.06.25 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8690034 2023.06.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8690039 2023.06.25 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8674191 2023.06.18 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8672249 2023.06.18 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8666886 2023.06.18 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8666883 2023.06.18 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8666882 2023.06.18 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8666884 2023.06.18 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8666885 2023.06.18 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8666887 2023.06.18 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8666888 2023.06.18 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8666889 2023.06.18 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8666890 2023.06.18 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8666892 2023.06.18 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8666893 2023.06.18 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8666894 2023.06.18 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8666895 2023.06.18 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8666896 2023.06.18 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8666897 2023.06.18 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8666898 2023.06.18 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8674192 2023.06.18 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8674193 2023.06.18 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8674194 2023.06.18 MB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8655593 2023.06.17 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8655592 2023.06.17 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8655588 2023.06.17 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8655589 2023.06.17 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8655591 2023.06.17 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8655587 2023.06.17 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8655590 2023.06.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8655586 2023.06.16 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8652728 2023.06.16 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8652725 2023.06.16 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8652727 2023.06.16 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8652726 2023.06.16 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8652723 2023.06.16 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8652722 2023.06.16 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8652724 2023.06.16 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8652721 2023.06.16 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8652720 2023.06.16 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8652719 2023.06.16 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8652717 2023.06.16 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8652718 2023.06.16 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8652715 2023.06.16 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8652714 2023.06.16 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8652716 2023.06.16 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8652713 2023.06.16 PM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8652712 2023.06.16 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8635864 2023.06.10 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8635863 2023.06.10 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8635862 2023.06.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8635861 2023.06.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8635860 2023.06.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8635858 2023.06.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8635859 2023.06.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8635856 2023.06.10 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8635855 2023.06.10 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8635854 2023.06.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8635853 2023.06.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8635851 2023.06.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8635852 2023.06.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8635850 2023.06.10 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8635849 2023.06.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8635857 2023.06.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8635848 2023.06.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8635847 2023.06.10 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8635846 2023.06.10 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8635843 2023.06.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8635844 2023.06.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8635845 2023.06.10 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8635842 2023.06.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8618947 2023.06.09 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8618943 2023.06.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8618946 2023.06.09 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8618942 2023.06.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8618948 2023.06.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8618941 2023.06.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8618940 2023.06.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8618945 2023.06.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8618944 2023.06.09 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8618939 2023.06.09 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8618937 2023.06.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8618938 2023.06.09 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 3 8593339 2023.06.04 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8593338 2023.06.04 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8593337 2023.06.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8591878 2023.06.04 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8591875 2023.06.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8591877 2023.06.04 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8591873 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8591874 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8591876 2023.06.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8591872 2023.06.04 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8591871 2023.06.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8557857 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557858 2023.05.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8557856 2023.05.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8557873 2023.05.29 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8557868 2023.05.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8557872 2023.05.29 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8557871 2023.05.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8557880 2023.05.29 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8557865 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8557867 2023.05.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8557866 2023.05.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8557869 2023.05.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8557864 2023.05.29 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8557861 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557870 2023.05.29 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8557862 2023.05.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8557863 2023.05.29 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8557859 2023.05.29 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8557860 2023.05.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8542421 2023.05.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8542422 2023.05.27 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8542434 2023.05.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8542438 2023.05.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8542437 2023.05.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8542431 2023.05.27 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8542432 2023.05.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8542433 2023.05.27 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8542430 2023.05.27 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8542435 2023.05.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8542429 2023.05.27 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8542428 2023.05.27 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8542426 2023.05.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8542427 2023.05.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8542436 2023.05.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8542424 2023.05.27 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8542423 2023.05.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8542425 2023.05.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8542420 2023.05.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8542417 2023.05.27 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8542418 2023.05.27 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8542416 2023.05.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8542413 2023.05.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8542415 2023.05.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8542419 2023.05.27 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8542411 2023.05.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8542414 2023.05.27 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8542412 2023.05.27 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8542408 2023.05.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8542409 2023.05.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8542407 2023.05.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8542410 2023.05.27 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8542405 2023.05.27 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8542406 2023.05.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8515856 2023.05.22 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8515795 2023.05.22 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8515594 2023.05.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8515173 2023.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8515172 2023.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8515170 2023.05.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8515171 2023.05.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8515169 2023.05.22 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8515168 2023.05.22 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8515165 2023.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8515167 2023.05.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8515166 2023.05.22 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8515164 2023.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8515163 2023.05.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8515162 2023.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8514663 2023.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8514666 2023.05.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8514659 2023.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8514662 2023.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8514667 2023.05.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8514661 2023.05.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8514664 2023.05.22 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8514656 2023.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8514658 2023.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8514665 2023.05.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8514660 2023.05.22 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8514657 2023.05.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8504991 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504992 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8504990 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8504034 2023.05.21 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8504030 2023.05.21 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8504032 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8504029 2023.05.21 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8504031 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504035 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8504026 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8504028 2023.05.21 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8504023 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8504024 2023.05.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8504027 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8504033 2023.05.21 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8504025 2023.05.21 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8501754 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8475826 2023.05.17 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8475825 2023.05.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8475824 2023.05.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8475823 2023.05.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8475820 2023.05.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8475821 2023.05.17 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8475819 2023.05.17 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8475818 2023.05.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8475822 2023.05.17 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8475816 2023.05.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 8475817 2023.05.17 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 8475809 2023.05.17 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8471606 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8471607 2023.05.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8471605 2023.05.16 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8471574 2023.05.16 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8471575 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8471576 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8471571 2023.05.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8471573 2023.05.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8471572 2023.05.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8453304 2023.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453305 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453306 2023.05.14 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8453302 2023.05.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8453303 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8453301 2023.05.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8453299 2023.05.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8453300 2023.05.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8453298 2023.05.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8453297 2023.05.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8453296 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453293 2023.05.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8453295 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8453292 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8453294 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453290 2023.05.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8453289 2023.05.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8453291 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8453288 2023.05.14 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8453286 2023.05.14 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8453287 2023.05.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8453285 2023.05.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8453284 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453283 2023.05.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8453282 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8453281 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8442671 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8442669 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442668 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8442670 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8442666 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8442667 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8442665 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8442673 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8442672 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8442664 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8442663 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8442661 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8442659 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8442660 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8442657 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8442662 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8442658 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8442651 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8442655 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8442652 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8442648 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8442654 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8442653 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8442650 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8442645 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8442647 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8442649 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8442646 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8442644 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8442642 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8442643 2023.05.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8442656 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8442641 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8442640 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8442639 2023.05.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8442638 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8442634 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8442636 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8442637 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8442635 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8442631 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8442632 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8442633 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8442629 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8442630 2023.05.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8442627 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8442628 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8442626 2023.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8442625 2023.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8428748 2023.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8428749 2023.05.11 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8428750 2023.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8428751 2023.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8428752 2023.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8428753 2023.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8428754 2023.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8428755 2023.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8428756 2023.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8428757 2023.05.11 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8428758 2023.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8428759 2023.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8428760 2023.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8428761 2023.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8428762 2023.05.11 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8420582 2023.05.10 PK
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8421540 2023.05.09 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8415097 2023.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8415095 2023.05.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8415096 2023.05.09 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8415094 2023.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8415093 2023.05.09 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8415092 2023.05.09 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8407748 2023.05.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8407749 2023.05.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8407751 2023.05.08 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8407750 2023.05.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8401160 2023.05.07 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8401159 2023.05.07 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8401158 2023.05.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8401157 2023.05.07 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8401155 2023.05.07 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8401156 2023.05.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8400912 2023.05.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8400914 2023.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8400916 2023.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8400915 2023.05.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8400913 2023.05.07 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8400911 2023.05.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8400929 2023.05.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8400931 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8400930 2023.05.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8400928 2023.05.07 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8400926 2023.05.07 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8400927 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8400923 2023.05.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8400924 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8400925 2023.05.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8400922 2023.05.07 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8400921 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8400920 2023.05.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8400947 2023.05.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8400918 2023.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8400919 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8400917 2023.05.07 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8401976 2023.05.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8389101 2023.05.06 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8389100 2023.05.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8389099 2023.05.06 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8389098 2023.05.06 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8389097 2023.05.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8376436 2023.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8376434 2023.05.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8376433 2023.05.04 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8376435 2023.05.04 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8376431 2023.05.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8376432 2023.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8376429 2023.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8376430 2023.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8376427 2023.05.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8376428 2023.05.04 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8376425 2023.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8376424 2023.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8376426 2023.05.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8376423 2023.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8376421 2023.05.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8376422 2023.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8376417 2023.05.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8376420 2023.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8376416 2023.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8376419 2023.05.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8376418 2023.05.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8376415 2023.05.04 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 8374814 2023.05.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8374809 2023.05.04 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8374813 2023.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8374812 2023.05.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8374811 2023.05.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8374810 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8374808 2023.05.04 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8374805 2023.05.04 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8374807 2023.05.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8374802 2023.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8374806 2023.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8374804 2023.05.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8374801 2023.05.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8374800 2023.05.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8374803 2023.05.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8374799 2023.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8374798 2023.05.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8374795 2023.05.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8374797 2023.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8374793 2023.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8374796 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8374790 2023.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8374794 2023.05.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8374792 2023.05.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8374791 2023.05.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8374789 2023.05.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8374788 2023.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8374786 2023.05.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8374787 2023.05.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8374785 2023.05.04 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8374783 2023.05.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8374784 2023.05.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8346626 2023.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8346625 2023.05.01 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8342645 2023.05.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8342644 2023.05.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8342661 2023.05.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8342658 2023.05.01 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8342659 2023.05.01 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8342657 2023.05.01 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8342655 2023.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8342656 2023.05.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8342653 2023.05.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8342652 2023.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8342654 2023.05.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8342650 2023.05.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8342651 2023.05.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8342649 2023.05.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8342648 2023.05.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8342647 2023.05.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8342646 2023.05.01 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8342660 2023.05.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8305580 2023.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8305578 2023.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8305582 2023.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8305581 2023.04.27 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8305577 2023.04.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8305575 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8305573 2023.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8305572 2023.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8305579 2023.04.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8305576 2023.04.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8305574 2023.04.27 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8305569 2023.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8305570 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8305571 2023.04.27 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8305568 2023.04.27 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8293936 2023.04.24 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8291557 2023.04.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8279490 2023.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8279491 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8279494 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8279489 2023.04.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8279347 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8279346 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8279348 2023.04.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8279345 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8279342 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8279344 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8279343 2023.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8279339 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8279341 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8279338 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8279335 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8279340 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8279337 2023.04.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8279336 2023.04.23 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8254050 2023.04.20 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8254047 2023.04.20 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8254058 2023.04.20 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8254051 2023.04.20 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8254053 2023.04.20 ŚK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8254048 2023.04.20 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8254052 2023.04.20 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8254049 2023.04.20 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8254085 2023.04.20 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8254082 2023.04.20 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8254078 2023.04.20 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8254084 2023.04.20 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8254089 2023.04.20 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8254080 2023.04.20 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8254075 2023.04.20 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8254066 2023.04.20 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8254071 2023.04.20 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8254068 2023.04.20 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8254072 2023.04.20 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8254070 2023.04.20 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8254064 2023.04.20 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8254079 2023.04.20 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8254063 2023.04.20 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8254059 2023.04.20 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8254076 2023.04.20 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8254077 2023.04.20 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8254069 2023.04.20 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8254081 2023.04.20 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8254074 2023.04.20 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 8254073 2023.04.20 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 20 8254067 2023.04.20 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8254083 2023.04.20 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8254061 2023.04.20 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 8254062 2023.04.20 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8254065 2023.04.20 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8254057 2023.04.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 8254060 2023.04.20 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8254056 2023.04.20 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8254055 2023.04.20 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 8254054 2023.04.20 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8226639 2023.04.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8226636 2023.04.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8226637 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8226641 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8226638 2023.04.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8226640 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8226635 2023.04.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8226629 2023.04.16 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8226630 2023.04.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8226628 2023.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8226626 2023.04.16 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8226622 2023.04.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8226623 2023.04.16 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8226627 2023.04.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8226624 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8226625 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8226621 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8226619 2023.04.16 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8226618 2023.04.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 8226617 2023.04.16 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8226615 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8226620 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8226616 2023.04.16 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8226613 2023.04.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8226614 2023.04.16 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8226610 2023.04.16 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8226611 2023.04.16 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8226609 2023.04.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8226612 2023.04.16 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8226604 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8226606 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8226634 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1