DRUŻYNA

Drużyna: Niklu. Obserwator: Jakub Nikiel

Liczba gatunków: 226

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 104 839 67 67 2 12 21 32
2 24 256 78 21 1 3 11 6
3 82 425 100 50 0 3 21 26
4 175 972 153 100 1 19 43 37
5 262 529 199 133 1 32 57 43
6 99 155 209 62 2 11 27 22
7 67 155 215 48 2 9 22 15
8 72 853 222 54 0 22 27 5
9 50 678 226 37 1 9 16 11
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9023058 2023.09.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9023055 2023.09.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9023057 2023.09.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9023054 2023.09.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9023059 2023.09.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9023056 2023.09.30 WP
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8946459 2023.09.09 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8947020 2023.09.09 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8946963 2023.09.09 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8946962 2023.09.09 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 8947018 2023.09.09 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8946965 2023.09.09 KP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8946966 2023.09.09 KP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8946967 2023.09.09 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8947019 2023.09.09 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8946964 2023.09.09 KP
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 8945671 2023.09.09 KP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8945670 2023.09.09 KP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8945018 2023.09.09 KP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 8945017 2023.09.09 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8945019 2023.09.09 KP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8945016 2023.09.09 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8944590 2023.09.09 KP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 8944589 2023.09.09 KP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8947318 2023.09.09 WP
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8946960 2023.09.09 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8947296 2023.09.09 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 8947320 2023.09.09 WP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8947319 2023.09.09 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8947308 2023.09.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8947307 2023.09.09 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 8947306 2023.09.09 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8947305 2023.09.09 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8947304 2023.09.09 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8947303 2023.09.09 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8947297 2023.09.09 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8947321 2023.09.09 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8947299 2023.09.09 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8947300 2023.09.09 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8947301 2023.09.09 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8947302 2023.09.09 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8924880 2023.09.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8924881 2023.09.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8924882 2023.09.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8924883 2023.09.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8924879 2023.09.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8924878 2023.09.03 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8924877 2023.09.03 WP
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8924457 2023.09.03 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8923824 2023.09.02 WP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8899762 2023.08.27 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8897362 2023.08.27 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8897205 2023.08.27 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8897166 2023.08.27 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 8897165 2023.08.27 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8897098 2023.08.27 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8897097 2023.08.27 MB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8894106 2023.08.26 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8894109 2023.08.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 34 8894110 2023.08.26 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8894108 2023.08.26 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8894107 2023.08.26 WP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8894105 2023.08.26 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8894104 2023.08.26 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8894103 2023.08.26 WP
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8893498 2023.08.26 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8889088 2023.08.24 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8879918 2023.08.21 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8875569 2023.08.18 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8853785 2023.08.13 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8853784 2023.08.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8853783 2023.08.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8853782 2023.08.13 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8853781 2023.08.13 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8847359 2023.08.12 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8846864 2023.08.12 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8849556 2023.08.12 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 4 8849545 2023.08.12 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 8849544 2023.08.12 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8849533 2023.08.12 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8849532 2023.08.12 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8849531 2023.08.12 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8849524 2023.08.12 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8849521 2023.08.12 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8849519 2023.08.12 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8849557 2023.08.12 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8849558 2023.08.12 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8849562 2023.08.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 250 8849570 2023.08.12 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8849569 2023.08.12 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8849568 2023.08.12 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8849567 2023.08.12 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8849566 2023.08.12 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8849565 2023.08.12 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8849564 2023.08.12 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8849563 2023.08.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8849561 2023.08.12 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8849560 2023.08.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8818077 2023.08.01 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8818079 2023.08.01 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8818078 2023.08.01 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8818075 2023.08.01 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8818074 2023.08.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8818073 2023.08.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8818072 2023.08.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8818069 2023.08.01 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 8818071 2023.08.01 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8818070 2023.08.01 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8818076 2023.08.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8818068 2023.08.01 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8818067 2023.08.01 WP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8818066 2023.08.01 WP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8818064 2023.08.01 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8818063 2023.08.01 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8818062 2023.08.01 WP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 8818061 2023.08.01 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8818059 2023.08.01 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 30 8818065 2023.08.01 WP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8818060 2023.08.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8822091 2023.08.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8822089 2023.08.01 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8822090 2023.08.01 WP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8804866 2023.07.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8805439 2023.07.29 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8805440 2023.07.29 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8805442 2023.07.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8805443 2023.07.29 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8805444 2023.07.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8805445 2023.07.29 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8805450 2023.07.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8805449 2023.07.29 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8805448 2023.07.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8805447 2023.07.29 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8805446 2023.07.29 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8805441 2023.07.29 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8783182 2023.07.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8765742 2023.07.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8765743 2023.07.16 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8765741 2023.07.16 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8764106 2023.07.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8764107 2023.07.16 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8764104 2023.07.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8764105 2023.07.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8764111 2023.07.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8764110 2023.07.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8764108 2023.07.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8764109 2023.07.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8764103 2023.07.16 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8764112 2023.07.16 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8764102 2023.07.16 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8764101 2023.07.16 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8761659 2023.07.15 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 8762657 2023.07.15 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8762658 2023.07.15 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8762659 2023.07.15 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8762660 2023.07.15 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8762661 2023.07.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8762662 2023.07.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8762663 2023.07.15 WP
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 8737560 2023.07.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8734722 2023.07.07 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8734721 2023.07.07 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8734119 2023.07.07 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8732419 2023.07.06 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8732225 2023.07.06 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8732224 2023.07.06 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8724905 2023.07.04 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8724768 2023.07.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8724754 2023.07.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8724274 2023.07.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8721370 2023.07.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8721369 2023.07.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8721368 2023.07.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8721367 2023.07.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8721366 2023.07.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8721365 2023.07.03 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8721364 2023.07.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 8721363 2023.07.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8721362 2023.07.03 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8721361 2023.07.03 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8721359 2023.07.03 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8721360 2023.07.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8719632 2023.07.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8719633 2023.07.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8719617 2023.07.02 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8718549 2023.07.02 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8718550 2023.07.02 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8718548 2023.07.02 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8717013 2023.07.02 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8707410 2023.06.30 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8706936 2023.06.30 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8706938 2023.06.30 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8706935 2023.06.30 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8706937 2023.06.30 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8704440 2023.06.29 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8704400 2023.06.29 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8704399 2023.06.29 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 8703829 2023.06.29 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8703830 2023.06.29 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8703827 2023.06.29 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8703826 2023.06.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8703828 2023.06.29 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8703425 2023.06.29 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 8703424 2023.06.29 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8703275 2023.06.29 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8703276 2023.06.29 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8703274 2023.06.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8703277 2023.06.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8703278 2023.06.29 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8700830 2023.06.28 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8700831 2023.06.28 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8700783 2023.06.28 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8700782 2023.06.28 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8700785 2023.06.28 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8698338 2023.06.27 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 8697807 2023.06.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8697809 2023.06.27 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8697806 2023.06.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8697811 2023.06.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8697810 2023.06.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8697808 2023.06.27 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8697805 2023.06.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8697812 2023.06.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8697804 2023.06.27 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 8694921 2023.06.26 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8694920 2023.06.26 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8694170 2023.06.26 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8693712 2023.06.26 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8693711 2023.06.26 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8693332 2023.06.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8693331 2023.06.26 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8693330 2023.06.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8696689 2023.06.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8696690 2023.06.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8696691 2023.06.26 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8696692 2023.06.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8696693 2023.06.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8690325 2023.06.25 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8690324 2023.06.25 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8690322 2023.06.25 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8690323 2023.06.25 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8690027 2023.06.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8690029 2023.06.25 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8690028 2023.06.25 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8690026 2023.06.25 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8689748 2023.06.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8687912 2023.06.25 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8669543 2023.06.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8655970 2023.06.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8655969 2023.06.17 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8655971 2023.06.17 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8655966 2023.06.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8655968 2023.06.17 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8655967 2023.06.17 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8655965 2023.06.17 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 8655964 2023.06.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8655675 2023.06.17 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8655674 2023.06.17 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8655672 2023.06.17 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8655670 2023.06.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8655673 2023.06.17 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8655668 2023.06.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8655669 2023.06.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8655671 2023.06.17 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8655026 2023.06.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8655025 2023.06.17 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8654956 2023.06.17 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8654949 2023.06.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8597728 2023.06.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8597727 2023.06.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8597726 2023.06.05 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8590724 2023.06.04 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8587547 2023.06.04 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8585510 2023.06.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8585296 2023.06.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8583988 2023.06.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8583989 2023.06.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8583985 2023.06.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8583987 2023.06.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8583986 2023.06.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8582855 2023.06.03 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8582854 2023.06.03 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8582616 2023.06.03 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8582617 2023.06.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8582615 2023.06.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8582618 2023.06.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582614 2023.06.03 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8582613 2023.06.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8568286 2023.05.31 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8556640 2023.05.29 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8547891 2023.05.28 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547889 2023.05.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8547890 2023.05.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8547892 2023.05.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8547887 2023.05.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8547888 2023.05.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8547885 2023.05.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8547886 2023.05.28 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8547883 2023.05.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8547881 2023.05.28 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547884 2023.05.28 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8547882 2023.05.28 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8547006 2023.05.28 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8547241 2023.05.28 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8547007 2023.05.27 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8540440 2023.05.27 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8536814 2023.05.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504397 2023.05.21 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8504384 2023.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504383 2023.05.21 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8492620 2023.05.20 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8492618 2023.05.20 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8492619 2023.05.20 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8491266 2023.05.20 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8491222 2023.05.20 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8491213 2023.05.20 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8490978 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8490976 2023.05.20 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 8490977 2023.05.20 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8490975 2023.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8484707 2023.05.19 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8454269 2023.05.14 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8453658 2023.05.14 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8453657 2023.05.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8451766 2023.05.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8451765 2023.05.14 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8451764 2023.05.14 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8450480 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8455309 2023.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8439387 2023.05.13 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8439386 2023.05.13 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8439385 2023.05.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8439388 2023.05.13 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8439383 2023.05.13 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8439384 2023.05.13 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8439381 2023.05.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8439380 2023.05.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8439379 2023.05.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8439378 2023.05.13 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8439382 2023.05.13 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8422341 2023.05.10 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8413303 2023.05.09 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8413302 2023.05.09 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8412653 2023.05.09 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8410750 2023.05.08 MB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8408342 2023.05.08 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8408341 2023.05.08 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8408339 2023.05.08 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8408338 2023.05.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8408340 2023.05.08 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8408337 2023.05.08 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8407055 2023.05.08 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8407054 2023.05.08 PM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8407052 2023.05.08 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8407053 2023.05.08 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8407050 2023.05.08 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8407048 2023.05.08 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8407049 2023.05.08 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8407047 2023.05.08 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8407046 2023.05.08 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 8402756 2023.05.07 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8402108 2023.05.07 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 8397786 2023.05.07 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8397625 2023.05.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8397555 2023.05.07 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8397554 2023.05.07 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8397553 2023.05.07 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8397316 2023.05.07 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8397187 2023.05.07 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8397186 2023.05.07 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8397185 2023.05.07 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8397182 2023.05.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8397184 2023.05.07 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8397181 2023.05.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8397183 2023.05.07 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 8397179 2023.05.07 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8397178 2023.05.07 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8397180 2023.05.07 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8397177 2023.05.07 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 8397175 2023.05.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8397176 2023.05.07 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 8397172 2023.05.07 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8397171 2023.05.07 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8397174 2023.05.07 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8397169 2023.05.07 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8397170 2023.05.07 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8396084 2023.05.07 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8396083 2023.05.07 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8396081 2023.05.07 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8396082 2023.05.07 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8396080 2023.05.07 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8396077 2023.05.07 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8396079 2023.05.07 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8396078 2023.05.07 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8396075 2023.05.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8396076 2023.05.07 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8396074 2023.05.07 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8396073 2023.05.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8395736 2023.05.07 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8395738 2023.05.07 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8395735 2023.05.07 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8395737 2023.05.07 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8395739 2023.05.07 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8395734 2023.05.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8395733 2023.05.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8413819 2023.05.07 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8392806 2023.05.06 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8392807 2023.05.06 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8392800 2023.05.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8392799 2023.05.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8392798 2023.05.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8392797 2023.05.06 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8392796 2023.05.06 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8391343 2023.05.06 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391344 2023.05.06 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8391342 2023.05.06 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8391340 2023.05.06 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8391341 2023.05.06 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8391339 2023.05.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8391338 2023.05.06 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8391337 2023.05.06 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8390776 2023.05.06 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8390728 2023.05.06 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8390678 2023.05.06 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8390626 2023.05.06 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8390627 2023.05.06 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8390624 2023.05.06 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8390625 2023.05.06 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8390621 2023.05.06 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8390623 2023.05.06 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8390622 2023.05.06 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8390619 2023.05.06 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8390620 2023.05.06 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8390618 2023.05.06 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8390641 2023.05.06 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8390617 2023.05.06 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8390614 2023.05.06 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8390613 2023.05.06 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8390615 2023.05.06 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8390610 2023.05.06 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8390611 2023.05.06 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8390612 2023.05.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8390616 2023.05.06 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8390609 2023.05.06 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 25 8390608 2023.05.06 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8390606 2023.05.06 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8390607 2023.05.06 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8371292 2023.05.04 KP
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8366402 2023.05.03 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8366401 2023.05.03 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8366400 2023.05.03 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8366399 2023.05.03 PL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8366398 2023.05.03 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8364545 2023.05.03 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8364543 2023.05.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8364544 2023.05.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8361717 2023.05.03 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8360765 2023.05.03 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8360747 2023.05.03 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8360745 2023.05.03 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8360744 2023.05.03 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8360743 2023.05.03 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8360746 2023.05.03 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8360741 2023.05.03 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8360742 2023.05.03 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8360740 2023.05.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8360762 2023.05.03 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8360763 2023.05.03 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8360761 2023.05.03 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8360759 2023.05.03 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8360760 2023.05.03 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8360757 2023.05.03 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8360758 2023.05.03 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8360755 2023.05.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8360756 2023.05.03 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8360754 2023.05.03 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8360753 2023.05.03 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8360752 2023.05.03 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8360751 2023.05.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8360750 2023.05.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8360749 2023.05.03 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8360748 2023.05.03 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8360739 2023.05.03 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8360738 2023.05.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8360737 2023.05.03 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 8360734 2023.05.03 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8360735 2023.05.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8360730 2023.05.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8360733 2023.05.03 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8360736 2023.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8360729 2023.05.03 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8360732 2023.05.03 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8360731 2023.05.03 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8360728 2023.05.03 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8360727 2023.05.03 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8360726 2023.05.03 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 8360724 2023.05.03 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8360725 2023.05.03 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8368306 2023.05.03 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8357231 2023.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8354337 2023.05.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8354336 2023.05.02 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8354334 2023.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8354335 2023.05.02 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8354332 2023.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8354333 2023.05.02 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8354330 2023.05.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8354329 2023.05.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8354331 2023.05.02 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8354328 2023.05.02 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8354325 2023.05.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8354327 2023.05.02 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8354324 2023.05.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8354326 2023.05.02 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8354323 2023.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8354321 2023.05.02 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8354320 2023.05.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8354322 2023.05.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8354319 2023.05.02 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8415085 2023.05.02 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8350889 2023.05.01 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8350890 2023.05.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8350891 2023.05.01 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8341992 2023.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8341993 2023.05.01 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8341991 2023.05.01 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8341233 2023.05.01 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8341232 2023.05.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8341231 2023.05.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8339669 2023.05.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8339160 2023.05.01 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8339056 2023.05.01 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8339045 2023.05.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8339046 2023.05.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8339044 2023.05.01 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8338981 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8338980 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8338979 2023.05.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8338978 2023.05.01 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8338977 2023.05.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8338976 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8338975 2023.05.01 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8338974 2023.05.01 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8338972 2023.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8338973 2023.05.01 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8338971 2023.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8338633 2023.05.01 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8338578 2023.05.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8338531 2023.05.01 PL
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica 1 8344776 2023.05.01 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8336034 2023.04.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8329971 2023.04.30 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8329970 2023.04.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8329968 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8329967 2023.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8329965 2023.04.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8329969 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8329966 2023.04.30 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8329769 2023.04.30 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8329768 2023.04.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8328576 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 8328574 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8328575 2023.04.30 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8328573 2023.04.30 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8327466 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8327467 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8327465 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8327468 2023.04.30 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8327464 2023.04.30 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8327462 2023.04.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327463 2023.04.30 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8327461 2023.04.30 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8327460 2023.04.30 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8326842 2023.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8326843 2023.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8326841 2023.04.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8326840 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8326839 2023.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8326837 2023.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8326838 2023.04.30 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8359064 2023.04.30 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8492622 2023.04.30 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8364341 2023.04.30 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8364342 2023.04.30 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8364343 2023.04.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8364344 2023.04.30 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8322741 2023.04.29 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8322705 2023.04.29 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8322704 2023.04.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8322449 2023.04.29 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8322450 2023.04.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8322451 2023.04.29 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8322447 2023.04.29 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8322448 2023.04.29 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8322452 2023.04.29 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8322061 2023.04.29 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8320786 2023.04.29 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8320787 2023.04.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8320783 2023.04.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8320785 2023.04.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8320784 2023.04.29 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8320782 2023.04.29 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8320723 2023.04.29 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8319890 2023.04.29 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8298473 2023.04.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8298472 2023.04.25 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8298470 2023.04.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8298471 2023.04.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8298468 2023.04.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8298469 2023.04.25 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8289465 2023.04.24 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8278484 2023.04.23 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8284058 2023.04.23 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 8284057 2023.04.23 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8278483 2023.04.23 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8284059 2023.04.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8267365 2023.04.22 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8266658 2023.04.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8266657 2023.04.22 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8266655 2023.04.22 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8266656 2023.04.22 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8266654 2023.04.22 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8266652 2023.04.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 8266653 2023.04.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8266651 2023.04.22 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8266650 2023.04.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8266648 2023.04.22 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8266649 2023.04.22 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8266647 2023.04.22 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8266646 2023.04.22 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8266645 2023.04.22 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8265915 2023.04.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8265917 2023.04.22 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8265916 2023.04.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8265918 2023.04.22 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8265914 2023.04.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8265912 2023.04.22 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8265913 2023.04.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8265911 2023.04.22 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8265910 2023.04.22 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8265907 2023.04.22 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8265906 2023.04.22 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8265908 2023.04.22 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8265904 2023.04.22 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8265905 2023.04.22 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8265903 2023.04.22 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8265901 2023.04.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 68 8265902 2023.04.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8265900 2023.04.22 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8265896 2023.04.22 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8265909 2023.04.22 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8265899 2023.04.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8265897 2023.04.22 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8265898 2023.04.22 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8265895 2023.04.22 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8265894 2023.04.22 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8257632 2023.04.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8250390 2023.04.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8234923 2023.04.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8234921 2023.04.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8234922 2023.04.17 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8219811 2023.04.15 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8213477 2023.04.15 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8213476 2023.04.15 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8213475 2023.04.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8213031 2023.04.15 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8213030 2023.04.15 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8213032 2023.04.15 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8213033 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8213028 2023.04.15 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8213027 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8213026 2023.04.15 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8213025 2023.04.15 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8213029 2023.04.15 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8213024 2023.04.15 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8213021 2023.04.15 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 4 8213023 2023.04.15 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8213022 2023.04.15 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8211972 2023.04.15 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8211894 2023.04.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8211887 2023.04.15 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8211888 2023.04.15 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8211886 2023.04.15 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8211884 2023.04.15 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8211883 2023.04.15 ZP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8211885 2023.04.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8211881 2023.04.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8211882 2023.04.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8211879 2023.04.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8211880 2023.04.15 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8211233 2023.04.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8211232 2023.04.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8211231 2023.04.15 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8205115 2023.04.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8177722 2023.04.10 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8177723 2023.04.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8161049 2023.04.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8161051 2023.04.08 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8161046 2023.04.08 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8161050 2023.04.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8161048 2023.04.08 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 8161047 2023.04.08 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8154268 2023.04.07 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8154267 2023.04.07 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8154270 2023.04.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8154266 2023.04.07 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8154265 2023.04.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8154269 2023.04.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 8154264 2023.04.07 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8154263 2023.04.07 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8154246 2023.04.07 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8154247 2023.04.07 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8154248 2023.04.07 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8154249 2023.04.07 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8154250 2023.04.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8154251 2023.04.07 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8154252 2023.04.07 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8154253 2023.04.07 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8154254 2023.04.07 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8154260 2023.04.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8154259 2023.04.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8154258 2023.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8154257 2023.04.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 8154256 2023.04.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8154255 2023.04.07 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8096442 2023.03.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8089631 2023.03.26 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8089630 2023.03.26 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8089629 2023.03.26 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8089628 2023.03.26 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8089627 2023.03.26 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8089626 2023.03.26 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8089625 2023.03.26 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8089623 2023.03.26 LS
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8089632 2023.03.26 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8089633 2023.03.26 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8089634 2023.03.26 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8093408 2023.03.26 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8090118 2023.03.26 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8089640 2023.03.26 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8089639 2023.03.26 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8089638 2023.03.26 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8089637 2023.03.26 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8089636 2023.03.26 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8089635 2023.03.26 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8033204 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8033056 2023.03.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8033053 2023.03.19 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8033054 2023.03.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8033051 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8033052 2023.03.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8033055 2023.03.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8033048 2023.03.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8033049 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8033047 2023.03.19 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 8033050 2023.03.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8032737 2023.03.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8032769 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8032768 2023.03.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8032766 2023.03.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8032764 2023.03.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8032763 2023.03.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8032767 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8032762 2023.03.19 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8032759 2023.03.19 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8032758 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8032761 2023.03.19 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8032760 2023.03.19 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8032756 2023.03.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8032765 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8032755 2023.03.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8032757 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8032754 2023.03.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8032753 2023.03.19 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 8032750 2023.03.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8032749 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8032752 2023.03.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8032748 2023.03.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8032747 2023.03.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8032745 2023.03.19 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 8032744 2023.03.19 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8032743 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 22 8032746 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8032742 2023.03.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8032741 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8032740 2023.03.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8032738 2023.03.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8032739 2023.03.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8024592 2023.03.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8024591 2023.03.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8024590 2023.03.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8024588 2023.03.18 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8024586 2023.03.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8024589 2023.03.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8024587 2023.03.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8024584 2023.03.18 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8024583 2023.03.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8024585 2023.03.18 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8024582 2023.03.18 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8024581 2023.03.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8017700 2023.03.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 7985472 2023.03.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7981913 2023.03.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7981863 2023.03.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 7981862 2023.03.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7977491 2023.03.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7969619 2023.03.07 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7875443 2023.02.11 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7875346 2023.02.11 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7875345 2023.02.11 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7875107 2023.02.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7855691 2023.02.05 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7855689 2023.02.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7855688 2023.02.05 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7855690 2023.02.05 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7855687 2023.02.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 81 7850351 2023.02.04 WP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 7849820 2023.02.04 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7849723 2023.02.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 6 7849721 2023.02.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 7849722 2023.02.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 7849719 2023.02.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 7849720 2023.02.04 WP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 7849718 2023.02.04 WP
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 7849296 2023.02.04 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7850778 2023.02.04 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7850775 2023.02.04 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7850776 2023.02.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7850777 2023.02.04 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7850779 2023.02.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7850780 2023.02.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7833216 2023.01.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 7833214 2023.01.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 7833219 2023.01.29 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7833211 2023.01.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7833220 2023.01.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7833221 2023.01.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7833217 2023.01.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7833212 2023.01.29 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7833213 2023.01.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7833222 2023.01.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7833218 2023.01.29 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7833209 2023.01.29 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7833250 2023.01.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7831523 2023.01.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7831522 2023.01.28 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7831521 2023.01.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7831520 2023.01.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7831519 2023.01.28 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7831518 2023.01.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7831517 2023.01.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7831524 2023.01.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7831525 2023.01.28 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7831532 2023.01.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7831531 2023.01.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7831530 2023.01.28 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7831529 2023.01.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7831528 2023.01.28 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7831527 2023.01.28 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7831526 2023.01.28 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7807821 2023.01.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7807823 2023.01.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 7807822 2023.01.22 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7804911 2023.01.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7804744 2023.01.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 7804682 2023.01.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7804587 2023.01.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7804586 2023.01.21 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 7804585 2023.01.21 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 7804583 2023.01.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 7804584 2023.01.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7804365 2023.01.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7804363 2023.01.21 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 7804362 2023.01.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7804364 2023.01.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7804360 2023.01.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7804359 2023.01.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 7804361 2023.01.21 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 7804211 2023.01.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7804207 2023.01.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 7804208 2023.01.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7804210 2023.01.21 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7804206 2023.01.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7804209 2023.01.21 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7804205 2023.01.21 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 4 7782427 2023.01.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7778839 2023.01.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7778838 2023.01.14 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7778837 2023.01.14 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7778833 2023.01.14 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7778835 2023.01.14 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7778836 2023.01.14 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7778832 2023.01.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7778834 2023.01.14 WP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 7756080 2023.01.08 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7756081 2023.01.08 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 15 7756078 2023.01.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 7756076 2023.01.08 PM
rzadki alka, Alca torda 19 7756079 2023.01.08 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7756075 2023.01.08 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 11 7756074 2023.01.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 7756077 2023.01.08 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7760506 2023.01.08 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7761551 2023.01.08 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 15 7752739 2023.01.07 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7752649 2023.01.07 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7752648 2023.01.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 7752645 2023.01.07 PM
rzadki alka, Alca torda 1 7752644 2023.01.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7751834 2023.01.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7751279 2023.01.07 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7751277 2023.01.07 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 7751280 2023.01.07 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7751276 2023.01.07 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7751278 2023.01.07 PM
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 7750744 2023.01.07 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7746474 2023.01.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7746465 2023.01.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7746463 2023.01.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7746462 2023.01.06 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7746464 2023.01.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7746459 2023.01.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 7746461 2023.01.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7746460 2023.01.06 PM