DRUŻYNA

Drużyna: Marek Marek. Obserwator: Marek Pacuk

Liczba gatunków: 131

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 70 1022 51 51 0 4 17 30
2 42 1004 61 29 0 1 10 18
3 68 4681 77 41 0 3 14 24
4 87 1704 112 59 0 6 30 23
5 51 1258 130 45 0 6 25 14
6 1 1 131 1 0 1 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8585732 2023.06.03 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8559497 2023.05.29 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8555925 2023.05.29 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8551538 2023.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8542646 2023.05.27 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8542644 2023.05.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8528398 2023.05.25 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8522814 2023.05.24 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8513809 2023.05.22 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8498162 2023.05.20 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8496741 2023.05.20 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8493073 2023.05.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8493074 2023.05.20 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8492029 2023.05.20 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8491971 2023.05.20 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8491963 2023.05.20 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8491962 2023.05.20 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8491904 2023.05.20 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8491905 2023.05.20 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8491612 2023.05.20 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 8491534 2023.05.20 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8491522 2023.05.20 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8491523 2023.05.20 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8491488 2023.05.20 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8491486 2023.05.20 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8491487 2023.05.20 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8491453 2023.05.20 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8491447 2023.05.20 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8491449 2023.05.20 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8491444 2023.05.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 150 8491446 2023.05.20 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8491450 2023.05.20 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8491443 2023.05.20 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8491441 2023.05.20 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8491448 2023.05.20 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8491438 2023.05.20 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8491445 2023.05.20 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8491442 2023.05.20 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8491439 2023.05.20 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8491437 2023.05.20 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 8491440 2023.05.20 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8484826 2023.05.19 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8476557 2023.05.17 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8434310 2023.05.12 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8406920 2023.05.08 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8406548 2023.05.08 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8406547 2023.05.08 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8406544 2023.05.08 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8400979 2023.05.07 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8400980 2023.05.07 WM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8384085 2023.05.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8354423 2023.05.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8326860 2023.04.30 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8320807 2023.04.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8320779 2023.04.29 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8320712 2023.04.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 8320711 2023.04.29 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8320683 2023.04.29 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8320651 2023.04.29 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8320534 2023.04.29 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8320471 2023.04.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8320451 2023.04.29 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8320449 2023.04.29 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8314131 2023.04.28 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8308980 2023.04.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 21 8308959 2023.04.27 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8308960 2023.04.27 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8308958 2023.04.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8308195 2023.04.27 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8301341 2023.04.26 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8301147 2023.04.26 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8293663 2023.04.24 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8291236 2023.04.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8281353 2023.04.23 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8281352 2023.04.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 23 8281049 2023.04.23 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8281044 2023.04.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 8281043 2023.04.23 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8281045 2023.04.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 8281046 2023.04.23 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8281042 2023.04.23 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8281041 2023.04.23 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 8281039 2023.04.23 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 8281040 2023.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8281038 2023.04.23 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8280583 2023.04.23 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8273199 2023.04.22 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8259548 2023.04.21 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8259282 2023.04.21 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8252843 2023.04.20 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8245431 2023.04.19 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8241085 2023.04.18 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8241084 2023.04.18 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8236074 2023.04.17 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8236062 2023.04.17 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8235446 2023.04.17 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8214241 2023.04.15 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8212086 2023.04.15 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8211892 2023.04.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8211370 2023.04.15 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8208886 2023.04.14 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8207661 2023.04.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8187185 2023.04.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8187182 2023.04.11 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8178715 2023.04.10 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8169512 2023.04.09 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8169511 2023.04.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8169510 2023.04.09 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8169184 2023.04.09 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8168070 2023.04.09 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8168069 2023.04.09 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8154828 2023.04.07 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 23 8154827 2023.04.07 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8154034 2023.04.07 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8154035 2023.04.07 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 8154003 2023.04.07 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8154000 2023.04.07 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8154001 2023.04.07 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 8154002 2023.04.07 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 8153998 2023.04.07 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 52 8153999 2023.04.07 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8153997 2023.04.07 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8153568 2023.04.07 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8153513 2023.04.07 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8153495 2023.04.07 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8153496 2023.04.07 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8153453 2023.04.07 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8153384 2023.04.07 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8153381 2023.04.07 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8153380 2023.04.07 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8153377 2023.04.07 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8134700 2023.04.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8134699 2023.04.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8121394 2023.04.01 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8121254 2023.04.01 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8121034 2023.04.01 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 8121004 2023.04.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8121005 2023.04.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8120699 2023.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 8109595 2023.03.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8109594 2023.03.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8109593 2023.03.30 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8109592 2023.03.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8109591 2023.03.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 8109588 2023.03.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8109590 2023.03.30 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8109586 2023.03.30 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8109589 2023.03.30 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 8109587 2023.03.30 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 8109585 2023.03.30 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8108803 2023.03.30 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8067664 2023.03.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8061747 2023.03.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 25 8061487 2023.03.23 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8061486 2023.03.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8037519 2023.03.19 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8036722 2023.03.19 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8036721 2023.03.19 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8035975 2023.03.19 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8035562 2023.03.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8023491 2023.03.18 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 13 8023036 2023.03.18 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8023030 2023.03.18 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8023007 2023.03.18 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8023006 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8023005 2023.03.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8022659 2023.03.18 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8022536 2023.03.18 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8022537 2023.03.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8022501 2023.03.18 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8022516 2023.03.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8022517 2023.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 10 8022515 2023.03.18 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8022514 2023.03.18 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8022513 2023.03.18 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8022512 2023.03.18 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 11 8022510 2023.03.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8022511 2023.03.18 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 8022509 2023.03.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8022508 2023.03.18 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 8022503 2023.03.18 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 8022502 2023.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8022507 2023.03.18 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 8022506 2023.03.18 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8022504 2023.03.18 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 23 8022505 2023.03.18 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8023863 2023.03.18 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8009609 2023.03.16 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7985143 2023.03.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 7985118 2023.03.11 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7977201 2023.03.08 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 7973339 2023.03.08 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7950330 2023.03.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 7949024 2023.03.02 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 7949025 2023.03.02 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7949027 2023.03.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7949028 2023.03.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7949029 2023.03.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 7949030 2023.03.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 26 7949031 2023.03.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 7949032 2023.03.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7949033 2023.03.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7949034 2023.03.02 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 7949035 2023.03.02 WM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 7949036 2023.03.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7949049 2023.03.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 7949050 2023.03.02 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7938835 2023.02.27 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7936573 2023.02.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7936110 2023.02.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7933208 2023.02.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7933207 2023.02.26 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7933206 2023.02.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7933205 2023.02.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7933204 2023.02.26 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7933203 2023.02.26 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7933201 2023.02.26 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7933200 2023.02.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7926633 2023.02.25 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7926630 2023.02.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 7926469 2023.02.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7926462 2023.02.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7926461 2023.02.25 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7926448 2023.02.25 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7926307 2023.02.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7926289 2023.02.25 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 42 7926288 2023.02.25 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7918418 2023.02.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7918397 2023.02.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 7909482 2023.02.20 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7906288 2023.02.19 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7906282 2023.02.19 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7906280 2023.02.19 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 7906281 2023.02.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7906283 2023.02.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7906284 2023.02.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 7906285 2023.02.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7906287 2023.02.19 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7906361 2023.02.19 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7906297 2023.02.19 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7906362 2023.02.19 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7906290 2023.02.19 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7906289 2023.02.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7899674 2023.02.17 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7898790 2023.02.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7897804 2023.02.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 7897799 2023.02.17 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11 7888067 2023.02.14 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7885297 2023.02.13 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7828822 2023.01.28 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 12 7828821 2023.01.28 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 7817790 2023.01.25 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7816541 2023.01.24 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7815684 2023.01.24 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7815611 2023.01.24 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7815556 2023.01.24 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7815554 2023.01.24 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7815553 2023.01.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7815555 2023.01.24 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7804411 2023.01.21 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7804410 2023.01.21 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7801108 2023.01.20 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7797836 2023.01.19 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7788525 2023.01.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7788526 2023.01.16 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7775517 2023.01.14 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7757471 2023.01.08 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7757265 2023.01.08 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7757027 2023.01.08 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7757028 2023.01.08 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7756973 2023.01.08 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7756801 2023.01.08 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7756661 2023.01.08 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7756660 2023.01.08 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7756480 2023.01.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 4 7744334 2023.01.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7744333 2023.01.06 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7744239 2023.01.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7743887 2023.01.06 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7743555 2023.01.06 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7743504 2023.01.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7743496 2023.01.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7743473 2023.01.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7743472 2023.01.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7743459 2023.01.06 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7743458 2023.01.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7743443 2023.01.06 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7743345 2023.01.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7743344 2023.01.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7743346 2023.01.06 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7743286 2023.01.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7743261 2023.01.06 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7743231 2023.01.06 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7743232 2023.01.06 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 7743093 2023.01.06 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7757023 2023.01.06 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 7741821 2023.01.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7741492 2023.01.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7741493 2023.01.05 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7738575 2023.01.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 7 7736838 2023.01.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7736587 2023.01.03 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7732920 2023.01.02 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 7732844 2023.01.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7732161 2023.01.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7732162 2023.01.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7732020 2023.01.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7731711 2023.01.02 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7731706 2023.01.02 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7731702 2023.01.02 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7731363 2023.01.02 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7731180 2023.01.02 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7731164 2023.01.02 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7731162 2023.01.02 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7731163 2023.01.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7731701 2023.01.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 52 7731700 2023.01.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 5 7727762 2023.01.01 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 23 7727763 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...