Pełna lista obserwacji drużyny

Marek Derda : Marek Derda


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7466332 2022.09.30 WM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 7466331 2022.09.30 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7466363 2022.09.30 WM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7466333 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 7466334 2022.09.30 WM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 15 7466335 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7466336 2022.09.30 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3000 7466337 2022.09.30 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7466338 2022.09.30 WM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 40 7466339 2022.09.30 WM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 7466340 2022.09.30 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7466341 2022.09.30 WM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7466342 2022.09.30 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7466344 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7466330 2022.09.30 WM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7452655 2022.09.26 MZ mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7452653 2022.09.26 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7452654 2022.09.26 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7444139 2022.09.24 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7444140 2022.09.24 PL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 7442097 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7437044 2022.09.22 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7437042 2022.09.22 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7437043 2022.09.22 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7421290 2022.09.17 WM mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7420218 2022.09.17 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7367999 2022.08.30 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7368000 2022.08.30 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7367998 2022.08.30 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7346126 2022.08.23 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 7334208 2022.08.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7334148 2022.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7334147 2022.08.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 7334145 2022.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7334146 2022.08.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7333945 2022.08.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7332257 2022.08.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7332242 2022.08.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7332241 2022.08.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7332240 2022.08.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 7332181 2022.08.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7332180 2022.08.18 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 7332133 2022.08.18 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7328428 2022.08.17 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7328421 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7327240 2022.08.16 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7327239 2022.08.16 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7320924 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7320885 2022.08.15 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7320884 2022.08.15 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 7320883 2022.08.15 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7320882 2022.08.15 MP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7320881 2022.08.15 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7320880 2022.08.15 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7317119 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7316247 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7316160 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 7316159 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7316138 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7316136 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 7316137 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7316135 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 7316123 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7278397 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7278396 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7278395 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7278398 2022.08.01 WM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7275982 2022.07.31 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7275981 2022.07.31 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7275979 2022.07.31 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7275980 2022.07.31 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7275976 2022.07.31 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7275978 2022.07.31 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7275977 2022.07.31 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7275983 2022.07.31 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7275975 2022.07.31 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 20 7275974 2022.07.31 MB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7273089 2022.07.30 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7273090 2022.07.30 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7271423 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7271422 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7271420 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7271419 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7271421 2022.07.29 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7271418 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7271417 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7220060 2022.07.12 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 7217064 2022.07.11 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7217065 2022.07.11 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7200460 2022.07.06 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7172328 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7172255 2022.06.29 MZ mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7166756 2022.06.27 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7156454 2022.06.25 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7148106 2022.06.23 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7148105 2022.06.23 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7147900 2022.06.23 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7111517 2022.06.14 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7078443 2022.06.06 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 56 7078442 2022.06.06 WM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 7078441 2022.06.06 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7068503 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 7068502 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7062962 2022.06.04 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 7018471 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7018438 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7018393 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7004668 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7004663 2022.05.23 WM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 7 7004661 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7004305 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 7004306 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7004018 2022.05.23 WM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7004017 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7004016 2022.05.23 WM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7010321 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7003747 2022.05.23 WM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 7003740 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7003486 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7003485 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7003400 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7003315 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7003288 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7003281 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7003258 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6946937 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6946936 2022.05.15 WM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6946935 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6927412 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6927411 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6895282 2022.05.08 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 6895283 2022.05.08 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6895281 2022.05.08 MZ mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6893483 2022.05.08 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 6887772 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6887771 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 6887135 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 6886375 2022.05.07 ŁD mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6886372 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 6886374 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6886373 2022.05.07 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6886371 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6884270 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 6853700 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6849363 2022.05.02 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6848497 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 6845280 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6839278 2022.05.01 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6836131 2022.05.01 WM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 6836130 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 6836129 2022.05.01 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 80 6836128 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6836127 2022.05.01 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6833075 2022.05.01 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6833074 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6833073 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6833046 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6833045 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6833044 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6833043 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6827730 2022.04.30 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6827727 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6809612 2022.04.28 WM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6784151 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6783797 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6781394 2022.04.24 PL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 70 6781389 2022.04.24 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6776107 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6776106 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6774998 2022.04.23 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6774997 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6774210 2022.04.23 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6773975 2022.04.23 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6773685 2022.04.23 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 6772694 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6772528 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 6772529 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6772498 2022.04.23 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6772496 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6772497 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6772495 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6772494 2022.04.23 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 6772492 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6772493 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6771311 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6771310 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6771013 2022.04.23 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6759760 2022.04.21 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6759761 2022.04.21 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6759759 2022.04.21 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6759758 2022.04.21 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6759756 2022.04.21 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6759757 2022.04.21 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6759754 2022.04.21 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 8 6759755 2022.04.21 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6759763 2022.04.21 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6759762 2022.04.21 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 150 6759753 2022.04.21 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6759752 2022.04.21 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 6759751 2022.04.21 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6725130 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6714786 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6714750 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6714749 2022.04.14 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6714748 2022.04.14 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6714622 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6714621 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6714620 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6714623 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6714619 2022.04.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6711588 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6699149 2022.04.12 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6696597 2022.04.11 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6696603 2022.04.11 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6696589 2022.04.11 WM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6696026 2022.04.11 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6696025 2022.04.11 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6695763 2022.04.11 WM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 6695698 2022.04.11 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6695572 2022.04.11 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6695508 2022.04.11 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6695453 2022.04.11 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6695382 2022.04.11 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6695149 2022.04.11 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6722282 2022.04.11 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6692234 2022.04.10 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6675217 2022.04.08 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6675216 2022.04.08 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6654188 2022.04.03 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6650642 2022.04.03 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6650643 2022.04.03 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6650641 2022.04.03 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6645239 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 10 6644503 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6644502 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6639131 2022.03.31 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6639132 2022.03.31 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6618872 2022.03.27 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6618709 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 6618708 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6618707 2022.03.27 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 6617468 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 6617219 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6617220 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6617218 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 30 6617217 2022.03.27 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6617216 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6617215 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6616956 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 6616955 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6616954 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 6616675 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6616627 2022.03.27 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6616606 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6616499 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6616500 2022.03.27 PL mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6616280 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6616236 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 6616115 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6604388 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 6604386 2022.03.25 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6604387 2022.03.25 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6580287 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6580286 2022.03.20 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6580288 2022.03.20 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6580285 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 6580284 2022.03.20 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6579348 2022.03.20 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6565869 2022.03.17 WM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 6542577 2022.03.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6542576 2022.03.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6542575 2022.03.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6541280 2022.03.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6541281 2022.03.12 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6541279 2022.03.12 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6541062 2022.03.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6540837 2022.03.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 6540838 2022.03.12 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 6540839 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 6540700 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6540701 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6540699 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6540532 2022.03.12 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6540243 2022.03.12 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 14 6537814 2022.03.11 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6537813 2022.03.11 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 6534994 2022.03.10 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 6534993 2022.03.10 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 6519780 2022.03.06 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6519728 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6519601 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6519551 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6517146 2022.03.05 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 6517145 2022.03.05 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 6516844 2022.03.05 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6516442 2022.03.05 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 6516441 2022.03.05 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 3 6516443 2022.03.05 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6514164 2022.03.04 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6514163 2022.03.04 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6514160 2022.03.04 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 6514161 2022.03.04 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 80 6514159 2022.03.04 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6514158 2022.03.04 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6514162 2022.03.04 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 6514157 2022.03.04 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 6504919 2022.03.01 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 6504918 2022.03.01 WM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 70 6504917 2022.03.01 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 6503282 2022.02.28 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6503286 2022.02.28 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6503281 2022.02.28 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 6503283 2022.02.28 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6503280 2022.02.28 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 6503284 2022.02.28 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6503279 2022.02.28 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 6503285 2022.02.28 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6502974 2022.02.28 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6502649 2022.02.28 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6502648 2022.02.28 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 6485081 2022.02.24 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 80 6485080 2022.02.24 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6473082 2022.02.20 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 28 6473081 2022.02.20 MZ mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6472750 2022.02.20 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6472381 2022.02.20 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6472209 2022.02.20 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6471975 2022.02.20 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6470367 2022.02.19 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6467485 2022.02.18 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6445305 2022.02.12 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6445303 2022.02.12 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6445304 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3500 6445302 2022.02.12 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6444750 2022.02.12 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6444748 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 6444749 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6444747 2022.02.12 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6444746 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6441607 2022.02.11 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6440162 2022.02.10 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6429670 2022.02.06 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 6429669 2022.02.06 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 6429666 2022.02.06 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 6429667 2022.02.06 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 6429668 2022.02.06 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6409146 2022.01.29 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6409145 2022.01.29 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6408626 2022.01.29 WM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6408625 2022.01.29 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6399406 2022.01.24 WM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6399009 2022.01.24 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6398967 2022.01.24 WM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6394583 2022.01.23 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6390362 2022.01.22 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6389406 2022.01.22 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6374626 2022.01.16 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6351694 2022.01.09 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 6351693 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 7 6351695 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 6351692 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6351690 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6351691 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6350139 2022.01.09 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6350140 2022.01.09 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6350143 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6350144 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6350142 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6350141 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 6350137 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 6350138 2022.01.09 MZ mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6350136 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6344941 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6344939 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6344937 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 6344940 2022.01.08 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 6344938 2022.01.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6344935 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6344936 2022.01.08 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6344363 2022.01.08 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6344333 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6344316 2022.01.08 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6344093 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6344092 2022.01.08 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6344091 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6329629 2022.01.04 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6329321 2022.01.04 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6329024 2022.01.04 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6329022 2022.01.04 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6329023 2022.01.04 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6329019 2022.01.04 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6329021 2022.01.04 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6329020 2022.01.04 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 6329018 2022.01.04 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6329016 2022.01.04 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6329017 2022.01.04 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6326326 2022.01.03 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6326327 2022.01.03 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6326325 2022.01.03 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6326324 2022.01.03 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6326323 2022.01.03 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6326322 2022.01.03 WM mapa