Pełna lista obserwacji drużyny

Marek Derda : Marek Derda


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6374626 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6351694 2022.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 6351693 2022.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 7 6351695 2022.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 6351692 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6351690 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6351691 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6350139 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6350140 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6350143 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6350144 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6350142 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6350141 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 6350137 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 6350138 2022.01.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6350136 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6344941 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6344939 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6344937 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 6344940 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 6344938 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6344935 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6344936 2022.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6344363 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6344333 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6344316 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6344093 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6344092 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6344091 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6329629 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6329321 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6329024 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6329022 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6329023 2022.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6329019 2022.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6329021 2022.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6329020 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 6329018 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6329016 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6329017 2022.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6326326 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6326327 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6326325 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6326324 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6326323 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6326322 2022.01.03 mapa