DRUŻYNA

Drużyna: Torenvalk. Obserwator: Ewa Paprzycka

Liczba gatunków: 185

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 215 1171 76 76 0 11 28 37
2 137 1864 86 53 0 6 23 24
3 368 2389 117 91 0 12 38 41
4 688 3269 160 128 0 22 66 40
5 713 1291 184 145 1 28 67 49
6 50 74 185 37 0 5 19 13
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8592119 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8591638 2023.06.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8591637 2023.06.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8591639 2023.06.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8591640 2023.06.04 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8591636 2023.06.04 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8591634 2023.06.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8591635 2023.06.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8591641 2023.06.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8590830 2023.06.04 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8590388 2023.06.04 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8590145 2023.06.04 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8590144 2023.06.04 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8590143 2023.06.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8590146 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8590140 2023.06.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8590141 2023.06.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8590142 2023.06.04 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8590139 2023.06.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8590147 2023.06.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8590138 2023.06.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8590149 2023.06.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8590148 2023.06.04 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8589823 2023.06.04 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8588897 2023.06.04 ŚL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8583270 2023.06.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8583131 2023.06.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8583130 2023.06.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8583128 2023.06.03 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8583129 2023.06.03 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8582868 2023.06.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582644 2023.06.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8582645 2023.06.03 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8582642 2023.06.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8582641 2023.06.03 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8582643 2023.06.03 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8582338 2023.06.03 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8582339 2023.06.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8582323 2023.06.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582324 2023.06.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8582322 2023.06.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8582321 2023.06.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8582267 2023.06.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8582268 2023.06.03 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8582266 2023.06.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8582264 2023.06.03 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8582263 2023.06.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8582262 2023.06.03 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8582265 2023.06.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8570580 2023.06.01 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8563462 2023.05.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8562626 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8562628 2023.05.30 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8562627 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8562550 2023.05.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8562548 2023.05.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8562549 2023.05.30 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8562547 2023.05.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8562546 2023.05.30 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8562287 2023.05.30 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8562288 2023.05.30 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8557913 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8557910 2023.05.29 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8557905 2023.05.29 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8557911 2023.05.29 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8557906 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8557907 2023.05.29 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557908 2023.05.29 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8557903 2023.05.29 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8557904 2023.05.29 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8557912 2023.05.29 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8557909 2023.05.29 ŚK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8557901 2023.05.29 ŚK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8557899 2023.05.29 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8557900 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8557898 2023.05.29 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8557902 2023.05.29 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 8557897 2023.05.29 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8557227 2023.05.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8557226 2023.05.29 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8557224 2023.05.29 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8557225 2023.05.29 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8557223 2023.05.29 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8557222 2023.05.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8557221 2023.05.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8557073 2023.05.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8557089 2023.05.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8557088 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8557087 2023.05.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8557086 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8557085 2023.05.29 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8557084 2023.05.29 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8557081 2023.05.29 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8557082 2023.05.29 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8557083 2023.05.29 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8557080 2023.05.29 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8557077 2023.05.29 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8557079 2023.05.29 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8557078 2023.05.29 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8557076 2023.05.29 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8557075 2023.05.29 ŚL
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8557074 2023.05.29 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8570443 2023.05.29 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8551034 2023.05.28 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8551035 2023.05.28 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8551033 2023.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8551025 2023.05.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8550971 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8550970 2023.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8550972 2023.05.28 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8551029 2023.05.28 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8550977 2023.05.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8551026 2023.05.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8551022 2023.05.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8550969 2023.05.28 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8551024 2023.05.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8550968 2023.05.28 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8550973 2023.05.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8551027 2023.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8550975 2023.05.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8550974 2023.05.28 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8550976 2023.05.28 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8550962 2023.05.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8550959 2023.05.28 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8550956 2023.05.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 6 8550963 2023.05.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8550958 2023.05.28 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8550966 2023.05.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8550964 2023.05.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8550960 2023.05.28 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 8550955 2023.05.28 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8550947 2023.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8550948 2023.05.28 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8550942 2023.05.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8550941 2023.05.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8550952 2023.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8550950 2023.05.28 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8550940 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8550945 2023.05.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8550944 2023.05.28 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8550946 2023.05.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8542448 2023.05.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8542229 2023.05.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8542228 2023.05.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8542231 2023.05.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8542230 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8542226 2023.05.27 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8542225 2023.05.27 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8542227 2023.05.27 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8542224 2023.05.27 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8542223 2023.05.27 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8541519 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8541374 2023.05.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8541375 2023.05.27 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8541369 2023.05.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541372 2023.05.27 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8541371 2023.05.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8541370 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541367 2023.05.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8541373 2023.05.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8541368 2023.05.27 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8541366 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8541365 2023.05.27 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8541364 2023.05.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8541363 2023.05.27 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8540991 2023.05.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8540992 2023.05.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8540990 2023.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8540910 2023.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8540908 2023.05.27 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8540909 2023.05.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8540451 2023.05.27 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8540448 2023.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8540449 2023.05.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8540450 2023.05.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8540447 2023.05.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8540445 2023.05.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8540446 2023.05.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8540444 2023.05.27 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8540443 2023.05.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8540442 2023.05.27 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8530336 2023.05.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8530337 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8530335 2023.05.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8530333 2023.05.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8530334 2023.05.25 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8530332 2023.05.25 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8530330 2023.05.25 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8530329 2023.05.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8530331 2023.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8530328 2023.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8530326 2023.05.25 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8530325 2023.05.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8530323 2023.05.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8530324 2023.05.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8530327 2023.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8530322 2023.05.25 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8515147 2023.05.22 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8515148 2023.05.22 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8515145 2023.05.22 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8515146 2023.05.22 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8510657 2023.05.22 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8510655 2023.05.22 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8510656 2023.05.22 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8570431 2023.05.22 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8506130 2023.05.21 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8506133 2023.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8506132 2023.05.21 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8506100 2023.05.21 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8506099 2023.05.21 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8505969 2023.05.21 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8504874 2023.05.21 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504873 2023.05.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8504327 2023.05.21 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8504326 2023.05.21 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8504325 2023.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8504320 2023.05.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8504317 2023.05.21 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8504324 2023.05.21 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8504314 2023.05.21 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8504316 2023.05.21 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8504321 2023.05.21 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8504323 2023.05.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8504310 2023.05.21 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8504319 2023.05.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504318 2023.05.21 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8504312 2023.05.21 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8504313 2023.05.21 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8504328 2023.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8504389 2023.05.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8504393 2023.05.21 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8504376 2023.05.21 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8504375 2023.05.21 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8504387 2023.05.21 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8504379 2023.05.21 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8504380 2023.05.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8504391 2023.05.21 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8504388 2023.05.21 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8504386 2023.05.21 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8504381 2023.05.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8504363 2023.05.21 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8504361 2023.05.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504374 2023.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8504371 2023.05.21 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8504372 2023.05.21 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8504373 2023.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8504368 2023.05.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8504340 2023.05.21 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8504364 2023.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8504358 2023.05.21 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8504360 2023.05.21 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8504369 2023.05.21 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8504370 2023.05.21 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8495243 2023.05.20 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8493920 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8493784 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8493785 2023.05.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8493783 2023.05.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8493781 2023.05.20 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8493780 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8493782 2023.05.20 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8493779 2023.05.20 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8493778 2023.05.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8493786 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8493366 2023.05.20 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8493369 2023.05.20 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8493365 2023.05.20 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8493367 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8493364 2023.05.20 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8493370 2023.05.20 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8493372 2023.05.20 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8493368 2023.05.20 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8493371 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8493373 2023.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8493374 2023.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8493127 2023.05.20 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8492133 2023.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8492131 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8492132 2023.05.20 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8492130 2023.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8492129 2023.05.20 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8492128 2023.05.20 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8492126 2023.05.20 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8492125 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8492127 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8492124 2023.05.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8492123 2023.05.20 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8492122 2023.05.20 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8492120 2023.05.20 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8492121 2023.05.20 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8492119 2023.05.20 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8492118 2023.05.20 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8492117 2023.05.20 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8492116 2023.05.20 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8492113 2023.05.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8492111 2023.05.20 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8492115 2023.05.20 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8492112 2023.05.20 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8492114 2023.05.20 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8492105 2023.05.20 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8492106 2023.05.20 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8492108 2023.05.20 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8492110 2023.05.20 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8492149 2023.05.20 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8492107 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8492104 2023.05.20 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8492109 2023.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 8492103 2023.05.20 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8490843 2023.05.20 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8593870 2023.05.20 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8488427 2023.05.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8488428 2023.05.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8488430 2023.05.19 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8488431 2023.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8488432 2023.05.19 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 6 8488438 2023.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8488439 2023.05.19 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8488441 2023.05.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8488442 2023.05.19 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8488445 2023.05.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8488447 2023.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8488450 2023.05.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8488454 2023.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8488456 2023.05.19 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8488458 2023.05.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8488461 2023.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8488462 2023.05.19 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8488465 2023.05.19 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8488467 2023.05.19 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8488470 2023.05.19 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8488472 2023.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8488508 2023.05.19 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8457785 2023.05.14 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8457786 2023.05.14 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8457784 2023.05.14 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8457787 2023.05.14 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8457783 2023.05.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8457782 2023.05.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8457690 2023.05.14 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8455908 2023.05.14 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8455907 2023.05.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8455591 2023.05.14 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8455590 2023.05.14 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8455589 2023.05.14 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8455588 2023.05.14 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8455188 2023.05.14 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8455075 2023.05.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8455074 2023.05.14 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8454850 2023.05.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8454851 2023.05.14 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8454511 2023.05.14 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453681 2023.05.14 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8453680 2023.05.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8453682 2023.05.14 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8453679 2023.05.14 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8453678 2023.05.14 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8453677 2023.05.14 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8453676 2023.05.14 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8452978 2023.05.14 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8447638 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447640 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447635 2023.05.13 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8447639 2023.05.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8447642 2023.05.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8447636 2023.05.13 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8447643 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8447634 2023.05.13 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8447633 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447631 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447641 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8447629 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8447637 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8447630 2023.05.13 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8447627 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8447628 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8447562 2023.05.13 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8447555 2023.05.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8447559 2023.05.13 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8447557 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8447556 2023.05.13 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8447551 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8447561 2023.05.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8447553 2023.05.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8447563 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8447550 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447560 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447549 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447558 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8447552 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8447548 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8447554 2023.05.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8447441 2023.05.13 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8447439 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8447450 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8447449 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8447448 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447447 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8447446 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8447445 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8447444 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 8447443 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8447442 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8447435 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8447438 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8447437 2023.05.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8447436 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8447440 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8447482 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8447481 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8447480 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447479 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8447478 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8447477 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8447476 2023.05.13 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8447475 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8447474 2023.05.13 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8447473 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447472 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447471 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8447470 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8447469 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447468 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8447467 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8447593 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8447592 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8447591 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8447590 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8447589 2023.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8447588 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8447587 2023.05.13 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8447586 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8447585 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8447595 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8447580 2023.05.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8447594 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8447584 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8447583 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8447582 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8447581 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8447547 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8447546 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8447545 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8447544 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8447543 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8447542 2023.05.13 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8447541 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8447540 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8447539 2023.05.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8447538 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8447537 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447536 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8447535 2023.05.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8447534 2023.05.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8447533 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447532 2023.05.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8447579 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447578 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8447577 2023.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8447576 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8447575 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447574 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8447573 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8447572 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8447571 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447570 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8447569 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8447568 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8447567 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8447566 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8447565 2023.05.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8447564 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8447431 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8447430 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8447429 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8447428 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447427 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8447426 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8447425 2023.05.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8447424 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8447434 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8447423 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8447433 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8447432 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8447422 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447421 2023.05.13 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8447420 2023.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8447419 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8447418 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8447417 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8447416 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8447415 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8447414 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8447413 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8447412 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8447411 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8447410 2023.05.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8447409 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8447408 2023.05.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8447407 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8447406 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447405 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447404 2023.05.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8447403 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447367 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8447366 2023.05.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8447365 2023.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8447364 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8447363 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8447362 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447361 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8447360 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8447359 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8447358 2023.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8447357 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8447356 2023.05.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8447369 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8447368 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8447355 2023.05.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8447354 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8436059 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8436058 2023.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8436057 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8436056 2023.05.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8436055 2023.05.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8436054 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8436053 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8436052 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8436051 2023.05.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8436050 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8436049 2023.05.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8436048 2023.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8436047 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8436046 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8436045 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8436044 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8436043 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8419770 2023.05.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8419771 2023.05.10 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8419772 2023.05.10 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419774 2023.05.10 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8415197 2023.05.09 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8415193 2023.05.09 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8415192 2023.05.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8415195 2023.05.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8415194 2023.05.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8415196 2023.05.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8415191 2023.05.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8415198 2023.05.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8415190 2023.05.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8415199 2023.05.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8415200 2023.05.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8415188 2023.05.09 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8415189 2023.05.09 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8414809 2023.05.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 8414808 2023.05.09 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8414810 2023.05.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8401014 2023.05.07 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8401011 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8401006 2023.05.07 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8401012 2023.05.07 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8401008 2023.05.07 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8401010 2023.05.07 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8401015 2023.05.07 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8401013 2023.05.07 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8401204 2023.05.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8401198 2023.05.07 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8401203 2023.05.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8401196 2023.05.07 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8401197 2023.05.07 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8401202 2023.05.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8401200 2023.05.07 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8401201 2023.05.07 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8401199 2023.05.07 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8401206 2023.05.07 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8401212 2023.05.07 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8401208 2023.05.07 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8401207 2023.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8401214 2023.05.07 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8401210 2023.05.07 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8401209 2023.05.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8401213 2023.05.07 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8401215 2023.05.07 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8401205 2023.05.07 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8405591 2023.05.07 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8405592 2023.05.07 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8393470 2023.05.06 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8393468 2023.05.06 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8393469 2023.05.06 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8393466 2023.05.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8393467 2023.05.06 ŚL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 8393464 2023.05.06 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8392793 2023.05.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8392792 2023.05.06 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8392790 2023.05.06 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8392791 2023.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8390899 2023.05.06 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8390895 2023.05.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8390896 2023.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8390894 2023.05.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8390897 2023.05.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8390898 2023.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8390893 2023.05.06 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8390888 2023.05.06 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8390889 2023.05.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8390314 2023.05.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8390315 2023.05.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8390308 2023.05.06 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8390311 2023.05.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8390310 2023.05.06 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8390307 2023.05.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8390305 2023.05.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8390304 2023.05.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8390302 2023.05.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8390303 2023.05.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8390306 2023.05.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8390301 2023.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8390300 2023.05.06 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8390309 2023.05.06 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8385011 2023.05.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8385014 2023.05.05 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8385009 2023.05.05 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8385010 2023.05.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8385012 2023.05.05 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 8385008 2023.05.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8385013 2023.05.05 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8385007 2023.05.05 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8385006 2023.05.05 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8385004 2023.05.05 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8384998 2023.05.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8385005 2023.05.05 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8385001 2023.05.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8385003 2023.05.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8385000 2023.05.05 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8384995 2023.05.05 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8384997 2023.05.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8385002 2023.05.05 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8384996 2023.05.05 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8384994 2023.05.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8384993 2023.05.05 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8384992 2023.05.05 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8384999 2023.05.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8384991 2023.05.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8382868 2023.05.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8382866 2023.05.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8382867 2023.05.05 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8382863 2023.05.05 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8382865 2023.05.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8382864 2023.05.05 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8382862 2023.05.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8382861 2023.05.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8376993 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8376990 2023.05.04 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8376991 2023.05.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8376992 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8366452 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8366453 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8366450 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8366451 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8366448 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8366449 2023.05.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8366446 2023.05.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8366447 2023.05.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8366444 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8366443 2023.05.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 7 8366442 2023.05.03 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8366440 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8366441 2023.05.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8366445 2023.05.03 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8366439 2023.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8401225 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8401223 2023.05.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8401224 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8401218 2023.05.03 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8401219 2023.05.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8401220 2023.05.03 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8401222 2023.05.03 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8363500 2023.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8363537 2023.05.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8363501 2023.05.03 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8363517 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8363540 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8363541 2023.05.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8363536 2023.05.03 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8363545 2023.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8363538 2023.05.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8363531 2023.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8363544 2023.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8363548 2023.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8363542 2023.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8363546 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8363539 2023.05.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8363518 2023.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8356216 2023.05.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8355018 2023.05.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8355019 2023.05.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8355015 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8355021 2023.05.02 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8355020 2023.05.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8355016 2023.05.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8355017 2023.05.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8354944 2023.05.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8354945 2023.05.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8354941 2023.05.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 58 8354942 2023.05.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8354943 2023.05.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8354684 2023.05.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8354685 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8354682 2023.05.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8354683 2023.05.02 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8354681 2023.05.02 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8354345 2023.05.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8354314 2023.05.02 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8354310 2023.05.02 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8354311 2023.05.02 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8354312 2023.05.02 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8354315 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8354313 2023.05.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8353599 2023.05.02 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8353600 2023.05.02 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8353227 2023.05.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8353226 2023.05.02 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8353225 2023.05.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8353221 2023.05.02 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8353219 2023.05.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8353218 2023.05.02 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8353220 2023.05.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8353208 2023.05.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8353206 2023.05.02 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8353213 2023.05.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8353205 2023.05.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8353207 2023.05.02 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8353217 2023.05.02 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8353210 2023.05.02 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8353212 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8353211 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8353209 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8352748 2023.05.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8352747 2023.05.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8352757 2023.05.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8352746 2023.05.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8352745 2023.05.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8352744 2023.05.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8352336 2023.05.02 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8352333 2023.05.02 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8352334 2023.05.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8352332 2023.05.02 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8352335 2023.05.02 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8344247 2023.05.01 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8344248 2023.05.01 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8344246 2023.05.01 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8342458 2023.05.01 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8342309 2023.05.01 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8342308 2023.05.01 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8342305 2023.05.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8342307 2023.05.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8342306 2023.05.01 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8341113 2023.05.01 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8341109 2023.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8341112 2023.05.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8341108 2023.05.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8341110 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8341111 2023.05.01 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8341107 2023.05.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8333155 2023.04.30 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8331234 2023.04.30 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8331224 2023.04.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8331222 2023.04.30 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8331223 2023.04.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8331221 2023.04.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8331219 2023.04.30 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8331218 2023.04.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8331220 2023.04.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8331217 2023.04.30 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8331212 2023.04.30 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8331213 2023.04.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8331214 2023.04.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8331215 2023.04.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8331216 2023.04.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8331210 2023.04.30 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8331207 2023.04.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8331206 2023.04.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8331209 2023.04.30 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8331208 2023.04.30 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8331205 2023.04.30 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 18 8331201 2023.04.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8331211 2023.04.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 8331202 2023.04.30 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 8331203 2023.04.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 8331204 2023.04.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8331124 2023.04.30 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8329438 2023.04.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8329439 2023.04.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8329437 2023.04.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8329436 2023.04.30 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8329432 2023.04.30 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8329428 2023.04.30 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8329429 2023.04.30 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8329431 2023.04.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8329430 2023.04.30 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8329435 2023.04.30 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8329434 2023.04.30 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8329424 2023.04.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8329422 2023.04.30 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 8329423 2023.04.30 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8329433 2023.04.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8329425 2023.04.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8329421 2023.04.30 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 8329427 2023.04.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 8329426 2023.04.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 147 8329420 2023.04.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8321445 2023.04.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8321447 2023.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8321442 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8321446 2023.04.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8321441 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8321444 2023.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8321443 2023.04.29 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8320890 2023.04.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8320892 2023.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8320891 2023.04.29 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8320888 2023.04.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8320889 2023.04.29 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8320456 2023.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8320454 2023.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8320453 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8320455 2023.04.29 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8320452 2023.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8320222 2023.04.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8320224 2023.04.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8320223 2023.04.29 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8320221 2023.04.29 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8320220 2023.04.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8320216 2023.04.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8320218 2023.04.29 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 8320217 2023.04.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8320219 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8319898 2023.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8319895 2023.04.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8319897 2023.04.29 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8319894 2023.04.29 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8319893 2023.04.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8319899 2023.04.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8319896 2023.04.29 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8319588 2023.04.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8319587 2023.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8319586 2023.04.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8319585 2023.04.29 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8319579 2023.04.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8319580 2023.04.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8319581 2023.04.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8319577 2023.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8315317 2023.04.28 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8313833 2023.04.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8313834 2023.04.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8313773 2023.04.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8313777 2023.04.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8313772 2023.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8313774 2023.04.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8313771 2023.04.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8313776 2023.04.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8313775 2023.04.28 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8313770 2023.04.28 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8313769 2023.04.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8313645 2023.04.28 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8313644 2023.04.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8313646 2023.04.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8313525 2023.04.28 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8313527 2023.04.28 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8313526 2023.04.28 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8313523 2023.04.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8313524 2023.04.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8313522 2023.04.28 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8312640 2023.04.28 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8312641 2023.04.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8312569 2023.04.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8312568 2023.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8312567 2023.04.28 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8312566 2023.04.28 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8312564 2023.04.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8312561 2023.04.28 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8312562 2023.04.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8312565 2023.04.28 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8312563 2023.04.28 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8312560 2023.04.28 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8312549 2023.04.28 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8312545 2023.04.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8312544 2023.04.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8312543 2023.04.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8312540 2023.04.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8312538 2023.04.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8312539 2023.04.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8312541 2023.04.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8312546 2023.04.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8312536 2023.04.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8312537 2023.04.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8312535 2023.04.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8312534 2023.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 45 8312542 2023.04.28 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8312273 2023.04.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8312274 2023.04.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8312128 2023.04.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8312123 2023.04.28 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8312122 2023.04.28 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8312120 2023.04.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8312119 2023.04.28 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8312121 2023.04.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8312118 2023.04.28 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8312115 2023.04.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8312117 2023.04.28 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8312116 2023.04.28 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8311941 2023.04.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 8311940 2023.04.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8311860 2023.04.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8311859 2023.04.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8311857 2023.04.28 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8311858 2023.04.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8311856 2023.04.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8311855 2023.04.28 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8311854 2023.04.28 ŚL