DRUŻYNA

Drużyna: Torenvalk. Obserwator: Ewa Paprzycka

Liczba gatunków: 212

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 215 1171 76 76 0 11 28 37
2 137 1864 86 53 0 6 23 24
3 368 2389 117 91 0 12 38 41
4 688 3269 160 128 0 22 66 40
5 713 1291 184 145 1 28 67 49
6 409 1283 186 105 0 19 51 35
7 288 1806 194 99 3 14 44 38
8 203 728 200 75 1 16 34 24
9 359 2851 212 113 0 32 44 37
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9024998 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9025002 2023.09.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 9025003 2023.09.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9025000 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9025001 2023.09.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9025005 2023.09.30 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9025004 2023.09.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9024999 2023.09.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9024996 2023.09.30 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9024995 2023.09.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9024997 2023.09.30 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9023212 2023.09.30 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9024994 2023.09.30 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9022536 2023.09.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9022535 2023.09.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9022537 2023.09.30 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9022534 2023.09.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9022532 2023.09.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9022533 2023.09.30 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9020648 2023.09.29 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9019928 2023.09.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9019927 2023.09.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9019925 2023.09.29 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9019930 2023.09.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 30 9019926 2023.09.29 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9019923 2023.09.29 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9019922 2023.09.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 9019924 2023.09.29 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9019921 2023.09.29 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9019881 2023.09.29 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 9019920 2023.09.29 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 9024993 2023.09.29 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9024992 2023.09.29 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9019879 2023.09.29 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9019878 2023.09.29 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9019876 2023.09.29 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9019880 2023.09.29 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9019877 2023.09.29 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 9019918 2023.09.29 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 15 9019919 2023.09.29 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9024991 2023.09.29 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9019936 2023.09.29 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9019971 2023.09.29 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9019973 2023.09.29 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9019974 2023.09.29 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9019970 2023.09.29 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 40 9019972 2023.09.29 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9019938 2023.09.29 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9019931 2023.09.29 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9019932 2023.09.29 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9019978 2023.09.29 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9019977 2023.09.29 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9019935 2023.09.29 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9019933 2023.09.29 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9019934 2023.09.29 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9019937 2023.09.29 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9019975 2023.09.29 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9019976 2023.09.29 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9019979 2023.09.29 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9018325 2023.09.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9018229 2023.09.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9018228 2023.09.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9018226 2023.09.29 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9018227 2023.09.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9018225 2023.09.29 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9016964 2023.09.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016959 2023.09.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016609 2023.09.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016547 2023.09.28 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9016532 2023.09.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016487 2023.09.28 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015896 2023.09.28 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015489 2023.09.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9012458 2023.09.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9012457 2023.09.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9012455 2023.09.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9012456 2023.09.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9010012 2023.09.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9010013 2023.09.26 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9010014 2023.09.26 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9009970 2023.09.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9009892 2023.09.26 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9009891 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 9009890 2023.09.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9009648 2023.09.26 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 9009647 2023.09.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9009645 2023.09.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9009646 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9009643 2023.09.26 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9009644 2023.09.26 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9009202 2023.09.26 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9009121 2023.09.26 ŚK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9009120 2023.09.26 ŚK
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9008990 2023.09.26 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9008988 2023.09.26 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9008989 2023.09.26 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9008985 2023.09.26 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9008986 2023.09.26 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 9008987 2023.09.26 ŚK
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9008984 2023.09.26 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9008983 2023.09.26 ŚK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 16 9008982 2023.09.26 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9008981 2023.09.26 ŚK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9008980 2023.09.26 ŚK
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9008979 2023.09.26 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 9008978 2023.09.26 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9008976 2023.09.26 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 88 9008977 2023.09.26 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9008975 2023.09.26 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 9008974 2023.09.26 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9008736 2023.09.26 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9008734 2023.09.26 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9008735 2023.09.26 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9008733 2023.09.26 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9008730 2023.09.26 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9008683 2023.09.26 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9008680 2023.09.26 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9008682 2023.09.26 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9008679 2023.09.26 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9008681 2023.09.26 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9008678 2023.09.26 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9008677 2023.09.26 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9008676 2023.09.26 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9008674 2023.09.26 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9008675 2023.09.26 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9008673 2023.09.26 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9008672 2023.09.26 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9006177 2023.09.25 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9006178 2023.09.25 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9006173 2023.09.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9005947 2023.09.25 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9005949 2023.09.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9005946 2023.09.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 27 9005948 2023.09.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 53 9005945 2023.09.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9005559 2023.09.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005558 2023.09.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9005557 2023.09.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9005556 2023.09.25 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9005555 2023.09.25 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9005554 2023.09.25 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9005553 2023.09.25 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9005552 2023.09.25 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 9005551 2023.09.25 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 9005560 2023.09.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9005550 2023.09.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9005312 2023.09.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9005311 2023.09.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9005310 2023.09.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 57 9005309 2023.09.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9005307 2023.09.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 9005308 2023.09.25 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9005242 2023.09.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9001107 2023.09.24 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9000895 2023.09.24 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9000896 2023.09.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9000287 2023.09.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9000286 2023.09.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9000285 2023.09.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9000283 2023.09.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9000284 2023.09.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8989388 2023.09.21 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8989389 2023.09.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8989386 2023.09.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8989387 2023.09.21 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8989336 2023.09.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8973943 2023.09.17 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8973947 2023.09.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8973950 2023.09.17 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 8973948 2023.09.17 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8973951 2023.09.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8973946 2023.09.17 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8973944 2023.09.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8973891 2023.09.17 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8973890 2023.09.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8973889 2023.09.17 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8973892 2023.09.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8973953 2023.09.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8973952 2023.09.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8973941 2023.09.17 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8973940 2023.09.17 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8973939 2023.09.17 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8973942 2023.09.17 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8973895 2023.09.17 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8973936 2023.09.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8973919 2023.09.17 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8973894 2023.09.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8973893 2023.09.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8973938 2023.09.17 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 8973949 2023.09.17 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8973937 2023.09.17 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8971836 2023.09.17 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8969339 2023.09.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8969338 2023.09.16 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8969340 2023.09.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8969337 2023.09.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8969336 2023.09.16 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8968387 2023.09.16 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8968388 2023.09.16 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8968385 2023.09.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8968386 2023.09.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8968384 2023.09.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8968383 2023.09.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8968382 2023.09.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8968380 2023.09.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8968381 2023.09.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8968379 2023.09.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8968375 2023.09.16 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8968378 2023.09.16 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8968376 2023.09.16 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8968377 2023.09.16 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8968374 2023.09.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8968373 2023.09.16 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8956615 2023.09.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8957400 2023.09.11 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8956613 2023.09.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8956562 2023.09.11 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8957380 2023.09.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8957378 2023.09.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8957379 2023.09.11 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8955846 2023.09.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8954526 2023.09.11 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8952150 2023.09.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8952131 2023.09.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8952129 2023.09.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8952132 2023.09.10 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8952130 2023.09.10 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8950527 2023.09.10 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8950522 2023.09.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8950521 2023.09.10 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8950268 2023.09.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8950269 2023.09.10 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8950070 2023.09.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8950068 2023.09.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8950066 2023.09.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8950067 2023.09.10 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8950069 2023.09.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8949702 2023.09.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8949670 2023.09.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8949660 2023.09.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8949652 2023.09.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8949651 2023.09.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8949648 2023.09.10 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8949650 2023.09.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 32 8949649 2023.09.10 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8949632 2023.09.10 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8949633 2023.09.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8949630 2023.09.10 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8949631 2023.09.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8948914 2023.09.10 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8948913 2023.09.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8948912 2023.09.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8948908 2023.09.10 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8948911 2023.09.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8948909 2023.09.10 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8948907 2023.09.10 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8948910 2023.09.10 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8936623 2023.09.06 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8936624 2023.09.06 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8936622 2023.09.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8936621 2023.09.06 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8936620 2023.09.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8936618 2023.09.06 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8936619 2023.09.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8936617 2023.09.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8936616 2023.09.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8936615 2023.09.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8934124 2023.09.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8934122 2023.09.05 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8934137 2023.09.05 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8934121 2023.09.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8934120 2023.09.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8934119 2023.09.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8934123 2023.09.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8934116 2023.09.05 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8934115 2023.09.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8934117 2023.09.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8934118 2023.09.05 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8932187 2023.09.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8926407 2023.09.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8926245 2023.09.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 52 8926244 2023.09.03 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8926246 2023.09.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8926247 2023.09.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8926243 2023.09.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8926242 2023.09.03 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8925989 2023.09.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8925818 2023.09.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8925671 2023.09.03 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8925662 2023.09.03 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8925657 2023.09.03 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8925653 2023.09.03 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8925640 2023.09.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8925655 2023.09.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8925633 2023.09.03 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8925666 2023.09.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8925668 2023.09.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8925664 2023.09.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8925716 2023.09.03 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8925717 2023.09.03 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8925718 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8925693 2023.09.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8925695 2023.09.03 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8925694 2023.09.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8925677 2023.09.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8925678 2023.09.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8925682 2023.09.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8925692 2023.09.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8925681 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8925676 2023.09.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8925691 2023.09.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8922019 2023.09.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8919936 2023.09.02 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8919931 2023.09.02 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8919933 2023.09.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8919930 2023.09.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8919935 2023.09.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8919929 2023.09.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 8919928 2023.09.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8919932 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8919934 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8919927 2023.09.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8919926 2023.09.02 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8919240 2023.09.02 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8919241 2023.09.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8919238 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8919235 2023.09.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8919236 2023.09.02 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8919239 2023.09.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8919234 2023.09.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8919233 2023.09.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8919237 2023.09.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8919229 2023.09.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8919228 2023.09.02 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8919232 2023.09.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8919227 2023.09.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8919231 2023.09.02 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8919230 2023.09.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8919225 2023.09.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8919224 2023.09.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8919226 2023.09.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8918767 2023.09.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8918768 2023.09.02 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8918766 2023.09.02 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8918765 2023.09.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8918769 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8918764 2023.09.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8918771 2023.09.02 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8918763 2023.09.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8918762 2023.09.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8916719 2023.09.01 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8916720 2023.09.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8916716 2023.09.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8916715 2023.09.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8916714 2023.09.01 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8916717 2023.09.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8916713 2023.09.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8916718 2023.09.01 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8916712 2023.09.01 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8912789 2023.08.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8912787 2023.08.31 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8912786 2023.08.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8912788 2023.08.31 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8909834 2023.08.30 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8909833 2023.08.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8909829 2023.08.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8909835 2023.08.30 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 8909832 2023.08.30 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8909830 2023.08.30 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8909831 2023.08.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8909826 2023.08.30 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8909828 2023.08.30 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8909825 2023.08.30 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8909827 2023.08.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8909824 2023.08.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8899252 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8899251 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8899253 2023.08.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 8898892 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8898382 2023.08.27 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8898381 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8898380 2023.08.27 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8898383 2023.08.27 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8897945 2023.08.27 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8897943 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 8897944 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897942 2023.08.27 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 3 8897724 2023.08.27 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8897723 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8897722 2023.08.27 ŚK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8897720 2023.08.27 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8897718 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8897717 2023.08.27 ŚK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8897721 2023.08.27 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 8897716 2023.08.27 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8897719 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897295 2023.08.27 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8897294 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897280 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8897217 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8897216 2023.08.27 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8897213 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897212 2023.08.27 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8894221 2023.08.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8894220 2023.08.26 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8894219 2023.08.26 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8894217 2023.08.26 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8894218 2023.08.26 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8894216 2023.08.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8894215 2023.08.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8894214 2023.08.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8894213 2023.08.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8894021 2023.08.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8894020 2023.08.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8894022 2023.08.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8894019 2023.08.26 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8893980 2023.08.26 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8893981 2023.08.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8893977 2023.08.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8893979 2023.08.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8893978 2023.08.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 8893976 2023.08.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8893982 2023.08.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8893975 2023.08.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8893974 2023.08.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8893973 2023.08.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8893896 2023.08.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8893895 2023.08.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8893892 2023.08.26 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8893891 2023.08.26 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8893836 2023.08.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8893835 2023.08.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8893834 2023.08.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8893833 2023.08.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8893832 2023.08.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8894957 2023.08.24 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8894958 2023.08.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8894959 2023.08.24 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8894960 2023.08.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8894961 2023.08.24 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8894951 2023.08.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8894952 2023.08.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8894953 2023.08.21 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8894954 2023.08.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8894955 2023.08.21 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8894956 2023.08.21 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8877294 2023.08.20 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 8877152 2023.08.20 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8877148 2023.08.20 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8877151 2023.08.20 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8877150 2023.08.20 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8877149 2023.08.20 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8877154 2023.08.20 MP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8877147 2023.08.20 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 8877145 2023.08.20 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8877146 2023.08.20 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 17 8877142 2023.08.20 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8877143 2023.08.20 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8877141 2023.08.20 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8877144 2023.08.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8877139 2023.08.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 8877140 2023.08.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8876732 2023.08.20 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8876733 2023.08.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8876735 2023.08.20 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8876734 2023.08.20 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8876737 2023.08.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8876736 2023.08.20 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8876738 2023.08.20 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8876747 2023.08.20 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8876742 2023.08.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8876746 2023.08.20 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8876741 2023.08.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8876739 2023.08.20 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8876740 2023.08.20 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8876744 2023.08.20 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8876743 2023.08.20 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8875915 2023.08.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8875914 2023.08.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8875913 2023.08.20 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8875912 2023.08.20 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmaeus 2 8875911 2023.08.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 8873221 2023.08.19 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8873220 2023.08.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8873068 2023.08.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8873069 2023.08.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8873070 2023.08.19 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8873067 2023.08.19 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8873065 2023.08.19 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8873064 2023.08.19 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8873066 2023.08.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8873063 2023.08.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8872940 2023.08.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8872937 2023.08.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8872939 2023.08.19 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8872938 2023.08.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8872936 2023.08.19 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8872887 2023.08.19 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8872886 2023.08.19 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8872865 2023.08.19 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8872864 2023.08.19 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8872863 2023.08.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8872862 2023.08.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8872861 2023.08.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8872860 2023.08.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8872858 2023.08.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8872859 2023.08.19 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8872857 2023.08.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8872856 2023.08.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8872855 2023.08.19 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8872853 2023.08.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8872854 2023.08.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8872622 2023.08.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8872619 2023.08.19 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8872623 2023.08.19 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8872621 2023.08.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8872618 2023.08.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8872620 2023.08.19 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8872617 2023.08.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8872616 2023.08.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8857062 2023.08.14 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8857061 2023.08.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 8856864 2023.08.14 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8856862 2023.08.14 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8856863 2023.08.14 OP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8852955 2023.08.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8852956 2023.08.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8852745 2023.08.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8852743 2023.08.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8852744 2023.08.13 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8852746 2023.08.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8848065 2023.08.12 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8848028 2023.08.12 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8848027 2023.08.12 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8847406 2023.08.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8847405 2023.08.12 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8847376 2023.08.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8843567 2023.08.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8830782 2023.08.06 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8830783 2023.08.06 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8830781 2023.08.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8830780 2023.08.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8830779 2023.08.06 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8830777 2023.08.06 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8830776 2023.08.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8830778 2023.08.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8830775 2023.08.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8830772 2023.08.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8830773 2023.08.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 4 8830771 2023.08.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8830774 2023.08.06 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8830769 2023.08.06 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8830770 2023.08.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8830768 2023.08.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8829663 2023.08.05 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8829661 2023.08.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8829662 2023.08.05 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8829660 2023.08.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8829659 2023.08.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8829657 2023.08.05 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8829658 2023.08.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8828638 2023.08.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8810854 2023.07.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8810488 2023.07.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8810487 2023.07.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8810485 2023.07.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8810486 2023.07.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8810483 2023.07.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8810484 2023.07.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8810478 2023.07.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8810479 2023.07.30 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8810481 2023.07.30 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8810480 2023.07.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8810482 2023.07.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8788311 2023.07.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8788310 2023.07.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8788308 2023.07.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8788307 2023.07.23 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8788309 2023.07.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8788306 2023.07.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8796049 2023.07.23 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8796048 2023.07.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8796046 2023.07.23 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8796047 2023.07.23 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8796045 2023.07.23 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8796038 2023.07.23 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8796033 2023.07.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8796037 2023.07.23 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 8796034 2023.07.23 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8796041 2023.07.23 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8796042 2023.07.23 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8796040 2023.07.23 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8796043 2023.07.23 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8796044 2023.07.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8796035 2023.07.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 8796039 2023.07.23 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8796031 2023.07.23 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8796032 2023.07.23 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 210 8796030 2023.07.23 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 8785266 2023.07.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8785267 2023.07.22 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8785268 2023.07.22 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8785269 2023.07.22 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8785287 2023.07.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8785288 2023.07.22 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8785292 2023.07.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8785294 2023.07.22 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8785295 2023.07.22 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8785296 2023.07.22 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8785297 2023.07.22 MP
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8785298 2023.07.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8785299 2023.07.22 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8785301 2023.07.22 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8785302 2023.07.22 MP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8785303 2023.07.22 MP
pospolity żuraw, Grus grus 8 8785304 2023.07.22 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8785305 2023.07.22 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8785306 2023.07.22 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8785307 2023.07.22 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8785308 2023.07.22 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8785309 2023.07.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8785310 2023.07.22 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8785311 2023.07.22 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8785315 2023.07.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8785316 2023.07.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8785317 2023.07.22 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8785318 2023.07.22 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8785319 2023.07.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8785320 2023.07.22 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8785321 2023.07.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8785322 2023.07.22 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8785323 2023.07.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8785324 2023.07.22 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8785325 2023.07.22 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8785326 2023.07.22 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8785327 2023.07.22 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8785328 2023.07.22 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8785329 2023.07.22 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8785330 2023.07.22 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8785331 2023.07.22 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8785332 2023.07.22 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8785334 2023.07.22 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8785336 2023.07.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8785337 2023.07.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8785338 2023.07.22 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8785339 2023.07.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8785340 2023.07.22 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8785341 2023.07.22 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8765650 2023.07.16 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8765647 2023.07.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8765649 2023.07.16 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8765651 2023.07.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8765645 2023.07.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8765646 2023.07.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8765644 2023.07.16 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8765648 2023.07.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8761014 2023.07.15 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8760734 2023.07.15 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8760441 2023.07.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8752397 2023.07.12 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8752093 2023.07.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8752027 2023.07.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8752026 2023.07.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8752025 2023.07.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8752024 2023.07.12 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8752022 2023.07.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8752021 2023.07.12 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8752023 2023.07.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8752020 2023.07.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8752019 2023.07.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8752016 2023.07.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8752018 2023.07.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8752017 2023.07.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8752015 2023.07.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 8752014 2023.07.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8751967 2023.07.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8751968 2023.07.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8751963 2023.07.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8751962 2023.07.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8751964 2023.07.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8751961 2023.07.12 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8751959 2023.07.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8751966 2023.07.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8751958 2023.07.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8751956 2023.07.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8751955 2023.07.12 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8751954 2023.07.12 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8751953 2023.07.12 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8751957 2023.07.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8751952 2023.07.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8751949 2023.07.12 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8751951 2023.07.12 ŚL
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 8751950 2023.07.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8751919 2023.07.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8751917 2023.07.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8751918 2023.07.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8751916 2023.07.12 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8751920 2023.07.12 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8741474 2023.07.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8741473 2023.07.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8741469 2023.07.09 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8741470 2023.07.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 40 8741466 2023.07.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8741467 2023.07.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8741472 2023.07.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8741471 2023.07.09 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8741468 2023.07.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8741465 2023.07.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8741464 2023.07.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8740356 2023.07.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8740317 2023.07.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8740318 2023.07.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8740316 2023.07.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8740315 2023.07.09 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8740314 2023.07.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8740312 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8740313 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8740311 2023.07.09 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8740310 2023.07.09 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8740308 2023.07.09 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8740307 2023.07.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8740309 2023.07.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8740306 2023.07.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8740304 2023.07.09 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8740305 2023.07.09 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8740302 2023.07.09 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8740303 2023.07.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8740301 2023.07.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8740025 2023.07.09 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8740024 2023.07.09 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8740023 2023.07.09 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8740022 2023.07.09 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8740021 2023.07.09 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8740020 2023.07.09 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8740019 2023.07.09 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8740018 2023.07.09 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8740017 2023.07.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8739864 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8739865 2023.07.09 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8739862 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8739849 2023.07.09 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8739847 2023.07.09 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8739846 2023.07.09 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8739845 2023.07.09 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8739848 2023.07.09 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8739782 2023.07.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8739781 2023.07.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8739780 2023.07.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8739785 2023.07.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8739784 2023.07.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8739779 2023.07.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8739783 2023.07.09 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8739778 2023.07.09 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8739776 2023.07.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8739777 2023.07.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8739774 2023.07.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8739775 2023.07.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8739772 2023.07.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8739773 2023.07.09 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8739771 2023.07.09 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8739786 2023.07.09 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8739589 2023.07.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8739587 2023.07.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8739588 2023.07.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8738429 2023.07.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8737982 2023.07.08 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8737981 2023.07.08 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8737979 2023.07.08 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 270 8737978 2023.07.08 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8737777 2023.07.08 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8737778 2023.07.08 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8737776 2023.07.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8737773 2023.07.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8737774 2023.07.08 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8737779 2023.07.08 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 8737775 2023.07.08 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8737552 2023.07.08 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8737284 2023.07.08 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8737222 2023.07.08 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8737145 2023.07.08 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8737143 2023.07.08 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8737144 2023.07.08 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8737142 2023.07.08 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8737141 2023.07.08 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8737140 2023.07.08 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8737139 2023.07.08 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8737138 2023.07.08 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8737137 2023.07.08 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8737136 2023.07.08 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8736544 2023.07.08 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8736543 2023.07.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8736541 2023.07.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8736545 2023.07.08 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8736540 2023.07.08 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8736539 2023.07.08 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8736542 2023.07.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8736538 2023.07.08 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8731940 2023.07.06 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8738702 2023.07.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8717372 2023.07.02 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8717374 2023.07.02 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8717368 2023.07.02 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8717365 2023.07.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8717373 2023.07.02 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8717369 2023.07.02 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8717375 2023.07.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8717366 2023.07.02 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 14 8717367 2023.07.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8715220 2023.07.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8715221 2023.07.02 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8715219 2023.07.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8715218 2023.07.02 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8715217 2023.07.02 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8715216 2023.07.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8715215 2023.07.02 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8715214 2023.07.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8715213 2023.07.02 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8713109 2023.07.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8713107 2023.07.01 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8713108 2023.07.01 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8712823 2023.07.01 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8712629 2023.07.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8712471 2023.07.01 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8712472 2023.07.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8712467 2023.07.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8712469 2023.07.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8712470 2023.07.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8712468 2023.07.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8712458 2023.07.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8712460 2023.07.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8712459 2023.07.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8712462 2023.07.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8712461 2023.07.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8712456 2023.07.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8712457 2023.07.01 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8711937 2023.07.01 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8711745 2023.07.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8711744 2023.07.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8711743 2023.07.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8711756 2023.07.01 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8711757 2023.07.01 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8711555 2023.07.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8711554 2023.07.01 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8711556 2023.07.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8710920 2023.07.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8710921 2023.07.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8710918 2023.07.01 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8710916 2023.07.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8710917 2023.07.01 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8710919 2023.07.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8709191 2023.06.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8709193 2023.06.30 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8709192 2023.06.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8709194 2023.06.30 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8709190 2023.06.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8704776 2023.06.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8704775 2023.06.29 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8704777 2023.06.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8704773 2023.06.29 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8704774 2023.06.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 6 8704370 2023.06.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8704284 2023.06.29 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8704286 2023.06.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8704283 2023.06.29 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8704285 2023.06.29 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8690068 2023.06.25 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8690060 2023.06.25 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8690057 2023.06.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8690059 2023.06.25 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8690058 2023.06.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8690061 2023.06.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8690056 2023.06.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8690005 2023.06.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8690007 2023.06.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8690006 2023.06.25 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8689732 2023.06.25 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8689716 2023.06.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8689720 2023.06.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8689719 2023.06.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8689717 2023.06.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8689715 2023.06.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8689718 2023.06.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8689176 2023.06.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8689177 2023.06.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8689175 2023.06.25 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8688744 2023.06.25 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8688659 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8687411 2023.06.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8687410 2023.06.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8687061 2023.06.25 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8687060 2023.06.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8687057 2023.06.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8687056 2023.06.25 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8687055 2023.06.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8687059 2023.06.25 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8687053 2023.06.25 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8687058 2023.06.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8687054 2023.06.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8687052 2023.06.25 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8686867 2023.06.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8686865 2023.06.25 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8686866 2023.06.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8684502 2023.06.24 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8684503 2023.06.24 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8684501 2023.06.24 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8684500 2023.06.24 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8684493 2023.06.24 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8684495 2023.06.24 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8684496 2023.06.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8684494 2023.06.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8684492 2023.06.24 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8684491 2023.06.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8684490 2023.06.24 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8684139 2023.06.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8684137 2023.06.24 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8684136 2023.06.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8684135 2023.06.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8683950 2023.06.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8683948 2023.06.24 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8683952 2023.06.24 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8683949 2023.06.24 ŚL