DRUŻYNA

Drużyna: Plectrophenax nivalis. Obserwator: Mikołaj Stasiak

Liczba gatunków: 171

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 211 2460 66 66 0 5 26 35
2 107 320 77 42 0 5 13 24
3 221 1481 100 73 1 5 26 41
4 358 757 135 94 1 5 44 44
5 445 1418 170 113 0 17 50 46
6 2 2 171 2 0 2 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8586105 2023.06.03 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8586106 2023.06.03 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8554565 2023.05.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8554566 2023.05.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8554567 2023.05.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 4 8554568 2023.05.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8554569 2023.05.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8554570 2023.05.28 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8554571 2023.05.28 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8554572 2023.05.28 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8554573 2023.05.28 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8554574 2023.05.28 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8554575 2023.05.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8554576 2023.05.28 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8554577 2023.05.28 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8554578 2023.05.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8554579 2023.05.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8554580 2023.05.28 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8554581 2023.05.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8554582 2023.05.28 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8554583 2023.05.28 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8554584 2023.05.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8554585 2023.05.28 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8554586 2023.05.28 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8554587 2023.05.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554588 2023.05.28 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8554589 2023.05.28 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8554590 2023.05.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8541376 2023.05.27 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8541377 2023.05.27 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8516809 2023.05.22 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8474754 2023.05.16 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8468461 2023.05.15 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8447925 2023.05.13 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8413632 2023.05.09 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8413633 2023.05.09 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8413634 2023.05.09 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8413635 2023.05.09 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8413636 2023.05.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8413637 2023.05.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8413638 2023.05.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8413639 2023.05.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8413640 2023.05.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8413641 2023.05.09 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8413642 2023.05.09 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8413643 2023.05.09 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8413644 2023.05.09 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8413645 2023.05.09 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8413646 2023.05.09 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8413647 2023.05.09 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8413648 2023.05.09 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8413649 2023.05.09 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8413650 2023.05.09 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8413651 2023.05.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8413652 2023.05.09 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8413653 2023.05.09 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8413654 2023.05.09 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8413655 2023.05.09 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8413656 2023.05.09 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8413657 2023.05.09 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8399588 2023.05.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8399589 2023.05.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8399590 2023.05.07 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8399591 2023.05.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8399592 2023.05.07 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8399593 2023.05.07 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8399594 2023.05.07 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8399595 2023.05.07 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8399596 2023.05.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8399597 2023.05.07 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8399598 2023.05.07 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8399599 2023.05.07 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8399600 2023.05.07 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8399601 2023.05.07 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8399602 2023.05.07 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8399603 2023.05.07 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8399604 2023.05.07 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8405104 2023.05.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8405105 2023.05.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8405106 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8405107 2023.05.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8405108 2023.05.07 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8405109 2023.05.07 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8405110 2023.05.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8405111 2023.05.07 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8405112 2023.05.07 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8405113 2023.05.07 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 8405114 2023.05.07 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8405115 2023.05.07 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8405116 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8405117 2023.05.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8405118 2023.05.07 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8405119 2023.05.07 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8405120 2023.05.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8405121 2023.05.07 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8405122 2023.05.07 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8405123 2023.05.07 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8405181 2023.05.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8405182 2023.05.07 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8405183 2023.05.07 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8405184 2023.05.07 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8405185 2023.05.07 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8405186 2023.05.07 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8405187 2023.05.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8405188 2023.05.07 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8405189 2023.05.07 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8405190 2023.05.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8405191 2023.05.07 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 8405192 2023.05.07 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8405193 2023.05.07 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8405194 2023.05.07 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8405195 2023.05.07 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8405196 2023.05.07 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8405197 2023.05.07 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8405198 2023.05.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8405199 2023.05.07 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 8405200 2023.05.07 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8405201 2023.05.07 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8405202 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8405203 2023.05.07 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8405204 2023.05.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8405205 2023.05.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8405206 2023.05.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8405207 2023.05.07 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8405208 2023.05.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8405209 2023.05.07 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8405210 2023.05.07 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8405211 2023.05.07 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8405212 2023.05.07 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8390789 2023.05.06 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8390790 2023.05.06 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8390791 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8390792 2023.05.06 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8390793 2023.05.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8390794 2023.05.06 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8390795 2023.05.06 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8390796 2023.05.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8390797 2023.05.06 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8390798 2023.05.06 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8390799 2023.05.06 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8390800 2023.05.06 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8390801 2023.05.06 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8390802 2023.05.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8390803 2023.05.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8390804 2023.05.06 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8390805 2023.05.06 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8390806 2023.05.06 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8390807 2023.05.06 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8390808 2023.05.06 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8390809 2023.05.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8390810 2023.05.06 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8390811 2023.05.06 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8390812 2023.05.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8390813 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8390814 2023.05.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8390815 2023.05.06 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8390816 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8390817 2023.05.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8390818 2023.05.06 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8390819 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8390820 2023.05.06 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8390821 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 8390822 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8390823 2023.05.06 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8390824 2023.05.06 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8390825 2023.05.06 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8390826 2023.05.06 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8390827 2023.05.06 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8390828 2023.05.06 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8390829 2023.05.06 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8390830 2023.05.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8390831 2023.05.06 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8390832 2023.05.06 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8390833 2023.05.06 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8390834 2023.05.06 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8390835 2023.05.06 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8390836 2023.05.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8390837 2023.05.06 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8390838 2023.05.06 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8390839 2023.05.06 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8390840 2023.05.06 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8390841 2023.05.06 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8390842 2023.05.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8390843 2023.05.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8390844 2023.05.06 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8390845 2023.05.06 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8390846 2023.05.06 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8390847 2023.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8390848 2023.05.06 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8390849 2023.05.06 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8390850 2023.05.06 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8390851 2023.05.06 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8390852 2023.05.06 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8390853 2023.05.06 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8390854 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8390855 2023.05.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8390856 2023.05.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8390857 2023.05.06 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8390858 2023.05.06 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8390859 2023.05.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8390860 2023.05.06 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8390861 2023.05.06 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8390862 2023.05.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8390863 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8390864 2023.05.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8390865 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 8390866 2023.05.06 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8390867 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8390868 2023.05.06 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8390869 2023.05.06 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8394863 2023.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8394864 2023.05.06 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8394865 2023.05.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8394866 2023.05.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8394867 2023.05.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8394871 2023.05.06 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8394872 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8394873 2023.05.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8394874 2023.05.06 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8394875 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8394876 2023.05.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8394877 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8394878 2023.05.06 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8394879 2023.05.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8394881 2023.05.06 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8394882 2023.05.06 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8394884 2023.05.06 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8394885 2023.05.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8394886 2023.05.06 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8410961 2023.05.06 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8416188 2023.05.06 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8380972 2023.05.05 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8387331 2023.05.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8387332 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8387333 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8387334 2023.05.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8387335 2023.05.05 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8387336 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8387337 2023.05.05 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 8387338 2023.05.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8387339 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8387340 2023.05.05 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8387341 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8387342 2023.05.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8387343 2023.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8387344 2023.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8387345 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8387346 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8387347 2023.05.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8387348 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8387349 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8387350 2023.05.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8387351 2023.05.05 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8387352 2023.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8387353 2023.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8387354 2023.05.05 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8387355 2023.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8387356 2023.05.05 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8387357 2023.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8387358 2023.05.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8387359 2023.05.05 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8387360 2023.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8387361 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8387362 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8387363 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8387364 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8387365 2023.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8387366 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8387367 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8387368 2023.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8387369 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8387370 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8387371 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8387372 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8387373 2023.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8387374 2023.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8387375 2023.05.05 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8387376 2023.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8387377 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8387378 2023.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8387379 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8387380 2023.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8387381 2023.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8387382 2023.05.05 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8387383 2023.05.05 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8387384 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8387385 2023.05.05 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8387475 2023.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8387476 2023.05.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8387477 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8387478 2023.05.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8387479 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8387480 2023.05.05 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8387481 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8387482 2023.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8387483 2023.05.05 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8387484 2023.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8387485 2023.05.05 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8387486 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8387997 2023.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8387998 2023.05.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8387999 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8388000 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8388001 2023.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8388002 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8388003 2023.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8388004 2023.05.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8388005 2023.05.05 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8388006 2023.05.05 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8388007 2023.05.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8388008 2023.05.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8388009 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8388010 2023.05.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8388011 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8388012 2023.05.05 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8388013 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8388014 2023.05.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8388015 2023.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8388016 2023.05.05 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8388017 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8388018 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8388019 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8388020 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8388021 2023.05.05 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8388022 2023.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8388023 2023.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8388024 2023.05.05 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8388025 2023.05.05 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8388026 2023.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8388027 2023.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8388028 2023.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8388029 2023.05.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8388030 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8388031 2023.05.05 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8388032 2023.05.05 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8388033 2023.05.05 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8388034 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8388035 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8388036 2023.05.05 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8388038 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8388039 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8390642 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8390643 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8390644 2023.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8390645 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8390646 2023.05.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8390647 2023.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8390648 2023.05.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8390649 2023.05.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8390650 2023.05.05 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8390651 2023.05.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8390652 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8390653 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 8390654 2023.05.05 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8390655 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8390656 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8390657 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8390658 2023.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8390659 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8390660 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8390661 2023.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8390662 2023.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8390663 2023.05.05 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8390664 2023.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8390665 2023.05.05 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8390666 2023.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8390667 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8390668 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8390669 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8390670 2023.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8390671 2023.05.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8390672 2023.05.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8366040 2023.05.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8366041 2023.05.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8366042 2023.05.03 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8366043 2023.05.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8366044 2023.05.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8366045 2023.05.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8366046 2023.05.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8366047 2023.05.03 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8366048 2023.05.03 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8366049 2023.05.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8366050 2023.05.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8366051 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8366052 2023.05.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8366053 2023.05.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8366054 2023.05.03 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8366055 2023.05.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8366056 2023.05.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8366057 2023.05.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8366058 2023.05.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8366059 2023.05.03 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8366060 2023.05.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8366062 2023.05.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8366063 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8366064 2023.05.03 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8366065 2023.05.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8366066 2023.05.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8355970 2023.05.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8355971 2023.05.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8355972 2023.05.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 48 8355973 2023.05.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8355974 2023.05.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8355975 2023.05.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8355976 2023.05.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8355977 2023.05.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8355978 2023.05.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8355979 2023.05.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 8355980 2023.05.02 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8355981 2023.05.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8355982 2023.05.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8355983 2023.05.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8355984 2023.05.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8355985 2023.05.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8355986 2023.05.02 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8355987 2023.05.02 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8355988 2023.05.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8355989 2023.05.02 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8355990 2023.05.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8355991 2023.05.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8355992 2023.05.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8355993 2023.05.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8355994 2023.05.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8355995 2023.05.02 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8355996 2023.05.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8355997 2023.05.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8355998 2023.05.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8355999 2023.05.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8356000 2023.05.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8356001 2023.05.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8359136 2023.05.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8341902 2023.05.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8341903 2023.05.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8341904 2023.05.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8341906 2023.05.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8341907 2023.05.01 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8341908 2023.05.01 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8341909 2023.05.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8341910 2023.05.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8341911 2023.05.01 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 6 8341912 2023.05.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8341913 2023.05.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8341914 2023.05.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8341915 2023.05.01 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8341916 2023.05.01 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8341917 2023.05.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8341918 2023.05.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8330550 2023.04.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8330551 2023.04.30 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8330552 2023.04.30 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8330553 2023.04.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8330554 2023.04.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8330555 2023.04.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8330556 2023.04.30 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8330557 2023.04.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8330558 2023.04.30 LB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8330559 2023.04.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8330560 2023.04.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8330561 2023.04.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 7 8330562 2023.04.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8330563 2023.04.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8330564 2023.04.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8330565 2023.04.30 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8330566 2023.04.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8330567 2023.04.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 8330568 2023.04.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8330569 2023.04.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8330570 2023.04.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8330571 2023.04.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8330572 2023.04.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8330573 2023.04.30 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8330574 2023.04.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8330575 2023.04.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8330576 2023.04.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8330577 2023.04.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8330578 2023.04.30 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8330579 2023.04.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8330580 2023.04.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8330581 2023.04.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8330582 2023.04.30 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8330583 2023.04.30 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8330584 2023.04.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8330585 2023.04.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8330586 2023.04.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8330587 2023.04.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8330588 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8330655 2023.04.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8330656 2023.04.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8330657 2023.04.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8330658 2023.04.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8330659 2023.04.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8330660 2023.04.30 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8330661 2023.04.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8330662 2023.04.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8330663 2023.04.30 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8330664 2023.04.30 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8330665 2023.04.30 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8330666 2023.04.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8330667 2023.04.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8330668 2023.04.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8330669 2023.04.30 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 8330670 2023.04.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8330671 2023.04.30 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8330672 2023.04.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8330673 2023.04.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8330674 2023.04.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8330675 2023.04.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8330676 2023.04.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8330677 2023.04.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8330678 2023.04.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8330679 2023.04.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8330680 2023.04.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8330681 2023.04.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 8330682 2023.04.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8330683 2023.04.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8330684 2023.04.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8330685 2023.04.30 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8359166 2023.04.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8317635 2023.04.28 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8317636 2023.04.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8317637 2023.04.28 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8317638 2023.04.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8317639 2023.04.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8317640 2023.04.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8317641 2023.04.28 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8317642 2023.04.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8317643 2023.04.28 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8317644 2023.04.28 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8317645 2023.04.28 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8317646 2023.04.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8317647 2023.04.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8317648 2023.04.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8317649 2023.04.28 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8317650 2023.04.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8317651 2023.04.28 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8317652 2023.04.28 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8317653 2023.04.28 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8317654 2023.04.28 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8317655 2023.04.28 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8317656 2023.04.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8317657 2023.04.28 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8317658 2023.04.28 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8317659 2023.04.28 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8317660 2023.04.28 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8317661 2023.04.28 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8317662 2023.04.28 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8317663 2023.04.28 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8317664 2023.04.28 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8317665 2023.04.28 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8294024 2023.04.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8294025 2023.04.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 12 8294026 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8294027 2023.04.23 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8294028 2023.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8294029 2023.04.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8294030 2023.04.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8294031 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8294032 2023.04.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8294033 2023.04.23 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8294034 2023.04.23 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8294035 2023.04.23 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8294036 2023.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8294037 2023.04.23 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8294038 2023.04.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8294039 2023.04.23 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8294040 2023.04.23 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294041 2023.04.23 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8294042 2023.04.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8294043 2023.04.23 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8294044 2023.04.23 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8294045 2023.04.23 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8294046 2023.04.23 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8294047 2023.04.23 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294048 2023.04.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8268416 2023.04.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8268417 2023.04.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8268418 2023.04.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8268419 2023.04.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8268420 2023.04.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8268421 2023.04.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8268422 2023.04.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8268423 2023.04.22 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8268424 2023.04.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8268425 2023.04.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8268426 2023.04.22 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8268427 2023.04.22 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8268428 2023.04.22 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8268429 2023.04.22 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8268430 2023.04.22 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8268431 2023.04.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8268432 2023.04.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8268433 2023.04.22 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8268434 2023.04.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8268435 2023.04.22 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8268436 2023.04.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8223069 2023.04.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8223070 2023.04.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8223071 2023.04.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8223072 2023.04.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8223073 2023.04.16 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8223074 2023.04.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8223075 2023.04.16 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8223076 2023.04.16 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8223077 2023.04.16 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8223078 2023.04.16 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8223079 2023.04.16 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8223080 2023.04.16 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8223081 2023.04.16 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8223082 2023.04.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8223083 2023.04.16 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8223084 2023.04.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8223085 2023.04.16 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8223086 2023.04.16 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8223087 2023.04.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8223088 2023.04.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8228553 2023.04.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8228554 2023.04.16 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8228555 2023.04.16 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8228556 2023.04.16 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8228557 2023.04.16 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8228558 2023.04.16 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8228559 2023.04.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8228560 2023.04.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8228561 2023.04.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8228562 2023.04.16 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8228563 2023.04.16 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8228564 2023.04.16 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8228565 2023.04.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8228566 2023.04.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8228567 2023.04.16 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8228568 2023.04.16 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228569 2023.04.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8228570 2023.04.16 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8228571 2023.04.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8228572 2023.04.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8228573 2023.04.16 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8228574 2023.04.16 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8228575 2023.04.16 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8228576 2023.04.16 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8228577 2023.04.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8228586 2023.04.16 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8212808 2023.04.15 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8217229 2023.04.15 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8217230 2023.04.15 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8217231 2023.04.15 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8217232 2023.04.15 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8217233 2023.04.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8217234 2023.04.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8217235 2023.04.15 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8217236 2023.04.15 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8217237 2023.04.15 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8217238 2023.04.15 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8217239 2023.04.15 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8217240 2023.04.15 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8217241 2023.04.15 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8217242 2023.04.15 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8217243 2023.04.15 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8217244 2023.04.15 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8217245 2023.04.15 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8217246 2023.04.15 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8217247 2023.04.15 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8217424 2023.04.15 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8217425 2023.04.15 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8217426 2023.04.15 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8217427 2023.04.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8217428 2023.04.15 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8217429 2023.04.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8217430 2023.04.15 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8217431 2023.04.15 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8217432 2023.04.15 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8217433 2023.04.15 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8217434 2023.04.15 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8217435 2023.04.15 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8217436 2023.04.15 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8217437 2023.04.15 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8217438 2023.04.15 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8217439 2023.04.15 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8217440 2023.04.15 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8217441 2023.04.15 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8217442 2023.04.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8196329 2023.04.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8196330 2023.04.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8196331 2023.04.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8196332 2023.04.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8196333 2023.04.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8196334 2023.04.12 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 8196335 2023.04.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8196336 2023.04.12 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8196337 2023.04.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8196338 2023.04.12 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8196339 2023.04.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8196340 2023.04.12 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8196341 2023.04.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8196342 2023.04.12 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8196344 2023.04.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8196345 2023.04.12 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8196346 2023.04.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8196347 2023.04.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8196348 2023.04.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 8196349 2023.04.12 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8196350 2023.04.12 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8196351 2023.04.12 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8196352 2023.04.12 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8196353 2023.04.12 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 8196354 2023.04.12 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8196370 2023.04.12 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8187218 2023.04.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8187284 2023.04.11 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8187285 2023.04.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8187286 2023.04.11 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8187287 2023.04.11 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 8187288 2023.04.11 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8187289 2023.04.11 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8187290 2023.04.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 8187291 2023.04.11 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8187292 2023.04.11 LB
pospolity łyska, Fulica atra 6 8187293 2023.04.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8187294 2023.04.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8187295 2023.04.11 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8187296 2023.04.11 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8187297 2023.04.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8187298 2023.04.11 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8187299 2023.04.11 LB
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8187300 2023.04.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8187301 2023.04.11 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8187302 2023.04.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8187303 2023.04.11 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8187304 2023.04.11 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8187305 2023.04.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8187306 2023.04.11 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8187307 2023.04.11 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8187308 2023.04.11 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8187309 2023.04.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8187310 2023.04.11 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8187311 2023.04.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8187312 2023.04.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8187313 2023.04.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8187314 2023.04.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8187315 2023.04.11 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8187316 2023.04.11 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8187317 2023.04.11 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8187318 2023.04.11 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8187319 2023.04.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8187320 2023.04.11 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8187321 2023.04.11 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8187322 2023.04.11 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8187323 2023.04.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8187324 2023.04.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8187413 2023.04.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8187414 2023.04.11 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8187415 2023.04.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8187416 2023.04.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8187417 2023.04.11 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8187418 2023.04.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 8187419 2023.04.11 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8187420 2023.04.11 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8187421 2023.04.11 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8187422 2023.04.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8187423 2023.04.11 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8187424 2023.04.11 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8187425 2023.04.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8187426 2023.04.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8187427 2023.04.11 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8187428 2023.04.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8187429 2023.04.11 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8187430 2023.04.11 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8187431 2023.04.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8187432 2023.04.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8187433 2023.04.11 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8187434 2023.04.11 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8173542 2023.04.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8173543 2023.04.09 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8173544 2023.04.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8173546 2023.04.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8173547 2023.04.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8173548 2023.04.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8173648 2023.04.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8161451 2023.04.08 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8161452 2023.04.08 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8161453 2023.04.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8161454 2023.04.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8161455 2023.04.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8161456 2023.04.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8161457 2023.04.08 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8161458 2023.04.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8161459 2023.04.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8161460 2023.04.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8161461 2023.04.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8161462 2023.04.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8161463 2023.04.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8161464 2023.04.08 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8161465 2023.04.08 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8161466 2023.04.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8161467 2023.04.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 8161468 2023.04.08 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8161469 2023.04.08 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8161470 2023.04.08 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8161471 2023.04.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8161472 2023.04.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8161473 2023.04.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8153771 2023.04.07 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8154004 2023.04.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8154806 2023.04.07 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8141196 2023.04.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8141197 2023.04.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8091504 2023.03.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8091505 2023.03.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8091506 2023.03.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8091507 2023.03.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8091508 2023.03.26 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8091509 2023.03.26 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8091510 2023.03.26 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8091511 2023.03.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 8091512 2023.03.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8091513 2023.03.26 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8091514 2023.03.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8091515 2023.03.26 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8091516 2023.03.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8091517 2023.03.26 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8091518 2023.03.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8091519 2023.03.26 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8091520 2023.03.26 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8091521 2023.03.26 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 8091522 2023.03.26 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8091523 2023.03.26 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8091524 2023.03.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8091751 2023.03.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8091752 2023.03.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8091753 2023.03.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8091754 2023.03.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8091755 2023.03.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8091756 2023.03.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8091757 2023.03.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8091758 2023.03.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8091759 2023.03.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8091760 2023.03.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8091761 2023.03.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8091762 2023.03.25 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8091763 2023.03.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8091764 2023.03.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8091774 2023.03.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8091775 2023.03.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8091776 2023.03.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8091777 2023.03.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8091778 2023.03.25 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8091779 2023.03.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8091780 2023.03.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8091781 2023.03.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8091782 2023.03.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8091783 2023.03.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8059368 2023.03.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 8059369 2023.03.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8059370 2023.03.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8059371 2023.03.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8059372 2023.03.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8059373 2023.03.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8059374 2023.03.22 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8059375 2023.03.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8059376 2023.03.22 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8059377 2023.03.22 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8059378 2023.03.22 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8059379 2023.03.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8059380 2023.03.22 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8059381 2023.03.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 8059382 2023.03.22 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8059383 2023.03.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8059384 2023.03.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8059385 2023.03.22 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8059386 2023.03.22 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 8059387 2023.03.22 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8059388 2023.03.22 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8059389 2023.03.22 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 8059390 2023.03.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8059391 2023.03.22 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8059392 2023.03.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8042610 2023.03.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8042611 2023.03.19 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8042612 2023.03.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8042613 2023.03.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8042614 2023.03.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8042615 2023.03.19 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8042616 2023.03.19 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8042617 2023.03.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8042618 2023.03.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8042619 2023.03.19 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 8042620 2023.03.19 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8042621 2023.03.19 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8042622 2023.03.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8042623 2023.03.19 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8042624 2023.03.19 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8042625 2023.03.19 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8042626 2023.03.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8042627 2023.03.19 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8042628 2023.03.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8042629 2023.03.19 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8042630 2023.03.19 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8042631 2023.03.19 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8042632 2023.03.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8042633 2023.03.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8042634 2023.03.19 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8042635 2023.03.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8042636 2023.03.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8042637 2023.03.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8042638 2023.03.19 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8042639 2023.03.19 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8042640 2023.03.19 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8042641 2023.03.19 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8042642 2023.03.19 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8042643 2023.03.19 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8042644 2023.03.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8042645 2023.03.19 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 8042647 2023.03.19 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8091629 2023.03.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8022416 2023.03.18 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8022417 2023.03.18 LB