DRUŻYNA

Drużyna: Plectrophenax nivalis. Obserwator: Mikołaj Stasiak

Liczba gatunków: 216

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 211 2460 66 66 0 5 26 35
2 107 320 77 42 0 5 13 24
3 221 1481 100 73 1 5 26 41
4 358 757 135 94 1 5 44 44
5 446 1419 170 113 0 17 50 46
6 156 329 178 79 0 12 33 34
7 59 303 182 42 0 5 15 22
8 106 411 203 74 2 18 28 26
9 4 23 206 4 0 4 0 0
10 6 9 210 5 0 4 1 0
11 3 41 212 3 1 2 0 0
12 5 77 216 5 1 3 1 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9297562 2023.12.27 LB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 9289247 2023.12.24 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9289249 2023.12.24 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 70 9289248 2023.12.24 MB
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9274602 2023.12.17 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9221435 2023.11.27 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9207709 2023.11.23 LB
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 9192467 2023.11.17 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9107465 2023.10.21 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9080448 2023.10.14 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9054673 2023.10.08 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 9054125 2023.10.08 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9055858 2023.10.08 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9028083 2023.10.01 LB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 8998198 2023.09.23 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8953009 2023.09.10 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 8953010 2023.09.10 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8945795 2023.09.09 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8911642 2023.08.31 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8929765 2023.08.31 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8908050 2023.08.30 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8926453 2023.08.30 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 8906037 2023.08.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8906039 2023.08.29 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8906038 2023.08.29 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8906040 2023.08.29 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8903790 2023.08.28 WM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8904950 2023.08.28 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8904903 2023.08.28 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8904900 2023.08.28 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8904902 2023.08.28 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 8904898 2023.08.28 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8904896 2023.08.28 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8904897 2023.08.28 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8904899 2023.08.28 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8904901 2023.08.28 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8904949 2023.08.28 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8890454 2023.08.24 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8881933 2023.08.21 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8877882 2023.08.20 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8877883 2023.08.20 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8874627 2023.08.19 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8874626 2023.08.19 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8874625 2023.08.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8849261 2023.08.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8849260 2023.08.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8849236 2023.08.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8849264 2023.08.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8849263 2023.08.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8849262 2023.08.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8849241 2023.08.12 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8849237 2023.08.12 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8849239 2023.08.12 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8849242 2023.08.12 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8849240 2023.08.12 LB
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8846949 2023.08.12 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8849238 2023.08.12 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8850884 2023.08.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8838623 2023.08.09 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8838624 2023.08.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8838625 2023.08.09 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8838629 2023.08.09 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8838620 2023.08.09 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8838622 2023.08.09 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8838621 2023.08.09 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8838627 2023.08.09 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8838626 2023.08.09 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8838628 2023.08.09 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8838636 2023.08.09 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8838637 2023.08.09 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8838630 2023.08.09 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8838634 2023.08.09 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8838633 2023.08.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8838632 2023.08.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8838635 2023.08.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8838639 2023.08.09 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8838644 2023.08.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8838641 2023.08.09 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8838642 2023.08.09 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8838638 2023.08.09 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8838640 2023.08.09 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8838643 2023.08.09 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8838645 2023.08.09 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8838631 2023.08.09 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8838646 2023.08.09 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8838647 2023.08.09 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8838648 2023.08.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8831360 2023.08.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8831359 2023.08.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 8831348 2023.08.06 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 8831349 2023.08.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8831361 2023.08.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8831351 2023.08.06 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8831352 2023.08.06 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 8831356 2023.08.06 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8831357 2023.08.06 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8831355 2023.08.06 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8831354 2023.08.06 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8831353 2023.08.06 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8831358 2023.08.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8831350 2023.08.06 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8831362 2023.08.06 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8831363 2023.08.06 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8831364 2023.08.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8831368 2023.08.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8831367 2023.08.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 8831365 2023.08.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8831366 2023.08.04 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8831370 2023.08.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8831369 2023.08.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8831373 2023.08.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 8831372 2023.08.04 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 8831375 2023.08.04 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8831378 2023.08.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8831376 2023.08.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8831377 2023.08.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8831374 2023.08.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8831371 2023.08.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8831379 2023.08.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8831380 2023.08.04 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8831381 2023.08.04 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 8831382 2023.08.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8831383 2023.08.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8831384 2023.08.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8762897 2023.07.15 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8762895 2023.07.15 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8762896 2023.07.15 LB
rzadki uszatka, Asio otus 3 8762909 2023.07.15 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8762898 2023.07.15 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 8762904 2023.07.15 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8762899 2023.07.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8762900 2023.07.15 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8762905 2023.07.15 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8762906 2023.07.15 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8762902 2023.07.15 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8762901 2023.07.15 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8762903 2023.07.15 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8762907 2023.07.15 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8762908 2023.07.15 LB
pospolity żuraw, Grus grus 7 8753846 2023.07.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8753844 2023.07.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8753845 2023.07.12 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8740840 2023.07.08 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8740839 2023.07.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8740830 2023.07.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8740832 2023.07.08 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8740833 2023.07.08 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8740836 2023.07.08 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8740835 2023.07.08 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8740838 2023.07.08 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8740834 2023.07.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8740837 2023.07.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8740831 2023.07.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8740843 2023.07.08 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8740842 2023.07.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8740841 2023.07.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8740846 2023.07.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8740845 2023.07.08 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8740844 2023.07.08 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8740847 2023.07.08 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8740848 2023.07.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8740849 2023.07.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8735400 2023.07.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8735404 2023.07.07 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8735405 2023.07.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8735396 2023.07.07 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8735399 2023.07.07 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8735398 2023.07.07 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8735402 2023.07.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8735401 2023.07.07 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8735403 2023.07.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8735397 2023.07.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8735411 2023.07.07 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8735406 2023.07.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 8735408 2023.07.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 15 8735407 2023.07.07 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8735413 2023.07.07 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8735410 2023.07.07 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8735409 2023.07.07 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8735412 2023.07.07 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8735414 2023.07.07 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8727293 2023.07.05 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8713656 2023.07.01 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8709745 2023.06.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8692546 2023.06.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8692534 2023.06.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8692535 2023.06.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8692538 2023.06.25 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8692550 2023.06.25 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8692542 2023.06.25 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8692541 2023.06.25 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8692540 2023.06.25 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 8692539 2023.06.25 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8692544 2023.06.25 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8692543 2023.06.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8692545 2023.06.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8692536 2023.06.25 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8692537 2023.06.25 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8692547 2023.06.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8692554 2023.06.25 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8692555 2023.06.25 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8692556 2023.06.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8692553 2023.06.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8692558 2023.06.25 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8692552 2023.06.25 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8692548 2023.06.25 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8692549 2023.06.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8692557 2023.06.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8692551 2023.06.25 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8630001 2023.06.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8626753 2023.06.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8626843 2023.06.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8626732 2023.06.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8626752 2023.06.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8626844 2023.06.10 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8626833 2023.06.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8626754 2023.06.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8626832 2023.06.10 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8626846 2023.06.10 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8626725 2023.06.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8626729 2023.06.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8626747 2023.06.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8626746 2023.06.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8626730 2023.06.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8626748 2023.06.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8626829 2023.06.10 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8626750 2023.06.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8626749 2023.06.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8626830 2023.06.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8626731 2023.06.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8626751 2023.06.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8626831 2023.06.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8626726 2023.06.10 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8626727 2023.06.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8626728 2023.06.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8626744 2023.06.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8626828 2023.06.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8626745 2023.06.10 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8626755 2023.06.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8626845 2023.06.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8626850 2023.06.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8626735 2023.06.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8626838 2023.06.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8626853 2023.06.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8626834 2023.06.10 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8626849 2023.06.10 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8626848 2023.06.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8626756 2023.06.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 8626847 2023.06.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8626759 2023.06.10 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8626760 2023.06.10 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8626762 2023.06.10 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8626841 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8626858 2023.06.10 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8626758 2023.06.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8626736 2023.06.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8626837 2023.06.10 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8626734 2023.06.10 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8626852 2023.06.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8626733 2023.06.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8626836 2023.06.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8626851 2023.06.10 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8626835 2023.06.10 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8626827 2023.06.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8626840 2023.06.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8626856 2023.06.10 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8626737 2023.06.10 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8626854 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8626839 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8626855 2023.06.10 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8626765 2023.06.10 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8626763 2023.06.10 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8626842 2023.06.10 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8626764 2023.06.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8626857 2023.06.10 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8626761 2023.06.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8626768 2023.06.10 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8626738 2023.06.10 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8626767 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626741 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626766 2023.06.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8626739 2023.06.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8626742 2023.06.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8626769 2023.06.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8626740 2023.06.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8626743 2023.06.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8626770 2023.06.10 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8617936 2023.06.09 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8617940 2023.06.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8617931 2023.06.09 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8617930 2023.06.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8617935 2023.06.09 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8617932 2023.06.09 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8617934 2023.06.09 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8617933 2023.06.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8617944 2023.06.09 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8617941 2023.06.09 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8617943 2023.06.09 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8619390 2023.06.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8617942 2023.06.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8617950 2023.06.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8619389 2023.06.09 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8617945 2023.06.09 PL
pospolity żuraw, Grus grus 9 8617939 2023.06.09 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8617938 2023.06.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8619388 2023.06.09 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8617948 2023.06.09 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8617947 2023.06.09 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8617937 2023.06.09 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8617949 2023.06.09 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8619391 2023.06.09 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 8 8617951 2023.06.09 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8617946 2023.06.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8617965 2023.06.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8619394 2023.06.09 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8617954 2023.06.09 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8617953 2023.06.09 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8619396 2023.06.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8617967 2023.06.09 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8617964 2023.06.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8617963 2023.06.09 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8617962 2023.06.09 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8617961 2023.06.09 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8619393 2023.06.09 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8619392 2023.06.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8617955 2023.06.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8619395 2023.06.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8617966 2023.06.09 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8617958 2023.06.09 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8617968 2023.06.09 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8617957 2023.06.09 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8619397 2023.06.09 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8617952 2023.06.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8617956 2023.06.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8617959 2023.06.09 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8617960 2023.06.09 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8619398 2023.06.09 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8586106 2023.06.03 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8586105 2023.06.03 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8554578 2023.05.28 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8554577 2023.05.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8554576 2023.05.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8554566 2023.05.28 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8554565 2023.05.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8554580 2023.05.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8554579 2023.05.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 4 8554568 2023.05.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8554569 2023.05.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8554570 2023.05.28 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8554571 2023.05.28 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8554572 2023.05.28 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8554573 2023.05.28 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8554575 2023.05.28 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8554574 2023.05.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8554567 2023.05.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8554585 2023.05.28 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8554586 2023.05.28 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8554581 2023.05.28 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8554589 2023.05.28 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8554584 2023.05.28 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8554583 2023.05.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8554582 2023.05.28 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8554587 2023.05.28 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8554590 2023.05.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554588 2023.05.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8541376 2023.05.27 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8541377 2023.05.27 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8516809 2023.05.22 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8474754 2023.05.16 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8468461 2023.05.15 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8447925 2023.05.13 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8413639 2023.05.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8413632 2023.05.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8413638 2023.05.09 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8413633 2023.05.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8413637 2023.05.09 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8413634 2023.05.09 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8413635 2023.05.09 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8413636 2023.05.09 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8413643 2023.05.09 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8413642 2023.05.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8413641 2023.05.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8413640 2023.05.09 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8413653 2023.05.09 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8413654 2023.05.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8413652 2023.05.09 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8413646 2023.05.09 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8413645 2023.05.09 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8413644 2023.05.09 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8413649 2023.05.09 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8413650 2023.05.09 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8413647 2023.05.09 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8413648 2023.05.09 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8413655 2023.05.09 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8413651 2023.05.09 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8413656 2023.05.09 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8413657 2023.05.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8405205 2023.05.07 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8405204 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8405117 2023.05.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8405203 2023.05.07 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8405202 2023.05.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8405105 2023.05.07 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8405182 2023.05.07 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8399588 2023.05.07 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8405104 2023.05.07 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8405181 2023.05.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8405106 2023.05.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8405188 2023.05.07 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8405184 2023.05.07 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8405183 2023.05.07 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8405185 2023.05.07 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8405186 2023.05.07 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8405187 2023.05.07 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8405116 2023.05.07 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8399593 2023.05.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8399592 2023.05.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8399589 2023.05.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8399590 2023.05.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8405108 2023.05.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8405191 2023.05.07 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 8405192 2023.05.07 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8405196 2023.05.07 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8405197 2023.05.07 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8405110 2023.05.07 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8405198 2023.05.07 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8405195 2023.05.07 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8399591 2023.05.07 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8405194 2023.05.07 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8405109 2023.05.07 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8405193 2023.05.07 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8405190 2023.05.07 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 8405200 2023.05.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8405111 2023.05.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8405199 2023.05.07 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8405115 2023.05.07 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 8405114 2023.05.07 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8405113 2023.05.07 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8405201 2023.05.07 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8405112 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8405107 2023.05.07 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8405189 2023.05.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8405121 2023.05.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8405209 2023.05.07 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8405122 2023.05.07 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8405120 2023.05.07 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8405118 2023.05.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8405206 2023.05.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8405207 2023.05.07 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8399600 2023.05.07 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8399599 2023.05.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8399597 2023.05.07 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8399596 2023.05.07 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8399595 2023.05.07 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8405119 2023.05.07 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8405208 2023.05.07 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8399594 2023.05.07 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8399598 2023.05.07 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8405123 2023.05.07 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8405211 2023.05.07 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8405210 2023.05.07 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8405213 2023.05.07 LB
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8399601 2023.05.07 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8399602 2023.05.07 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8399603 2023.05.07 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8399604 2023.05.07 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8405212 2023.05.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8390825 2023.05.06 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8390796 2023.05.06 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8390824 2023.05.06 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8390795 2023.05.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8390794 2023.05.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8390837 2023.05.06 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8390806 2023.05.06 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8390859 2023.05.06 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8390805 2023.05.06 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8390858 2023.05.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8390810 2023.05.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8390860 2023.05.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8394871 2023.05.06 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8390807 2023.05.06 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8390808 2023.05.06 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8390809 2023.05.06 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8390861 2023.05.06 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8390811 2023.05.06 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8390834 2023.05.06 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8410961 2023.05.06 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8390833 2023.05.06 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8394882 2023.05.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8390797 2023.05.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8394881 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8390814 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8390864 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8394873 2023.05.06 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8394872 2023.05.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8390815 2023.05.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8390865 2023.05.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8394874 2023.05.06 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8390816 2023.05.06 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8394875 2023.05.06 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8390789 2023.05.06 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8390869 2023.05.06 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8390819 2023.05.06 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8390867 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8390820 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8390868 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8394878 2023.05.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8390818 2023.05.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8394877 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8390817 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 8390866 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8394876 2023.05.06 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8390791 2023.05.06 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8390790 2023.05.06 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8390821 2023.05.06 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8394879 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8390792 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8390823 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 8390822 2023.05.06 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8390793 2023.05.06 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8390812 2023.05.06 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8390862 2023.05.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8390813 2023.05.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8390863 2023.05.06 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8416188 2023.05.06 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8390798 2023.05.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8390803 2023.05.06 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8390827 2023.05.06 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8390841 2023.05.06 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8390842 2023.05.06 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8390801 2023.05.06 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8390826 2023.05.06 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 8390835 2023.05.06 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 8390800 2023.05.06 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8390799 2023.05.06 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8390802 2023.05.06 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8390836 2023.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8390848 2023.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8394864 2023.05.06 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8390849 2023.05.06 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8390829 2023.05.06 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8390850 2023.05.06 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8390847 2023.05.06 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8390840 2023.05.06 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8390839 2023.05.06 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8394885 2023.05.06 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8390838 2023.05.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8390804 2023.05.06 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8394884 2023.05.06 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8390845 2023.05.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8390844 2023.05.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8394886 2023.05.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8390843 2023.05.06 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8394865 2023.05.06 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8390854 2023.05.06 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8390832 2023.05.06 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8390853 2023.05.06 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8390828 2023.05.06 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8390846 2023.05.06 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8394863 2023.05.06 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8390830 2023.05.06 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8390851 2023.05.06 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8390852 2023.05.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8390855 2023.05.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8390857 2023.05.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8394866 2023.05.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8390831 2023.05.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8390856 2023.05.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8394867 2023.05.06 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8387477 2023.05.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8388008 2023.05.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8388009 2023.05.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8390652 2023.05.05 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8388007 2023.05.05 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8390651 2023.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8387476 2023.05.05 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8387475 2023.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8387382 2023.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8387998 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8387997 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8390642 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8387385 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8388000 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8390643 2023.05.05 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8387383 2023.05.05 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8387384 2023.05.05 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8387331 2023.05.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8387332 2023.05.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8387348 2023.05.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8387479 2023.05.05 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 8387338 2023.05.05 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8380972 2023.05.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8387337 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8387478 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8388010 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8390653 2023.05.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8387999 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8387334 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8388003 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8390646 2023.05.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8390647 2023.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8388004 2023.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8390648 2023.05.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8390650 2023.05.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8390649 2023.05.05 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8388006 2023.05.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8387335 2023.05.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8388005 2023.05.05 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8387336 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8387333 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8387347 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8388001 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8390644 2023.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8388002 2023.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8390645 2023.05.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8387339 2023.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8387345 2023.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8387353 2023.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8387485 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8387365 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8387373 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8388021 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8390661 2023.05.05 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8387352 2023.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8387344 2023.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8387483 2023.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8388016 2023.05.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8387343 2023.05.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8387351 2023.05.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8388015 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8387342 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8387350 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8387482 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8388014 2023.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8390656 2023.05.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8387341 2023.05.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8387481 2023.05.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8388013 2023.05.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8390655 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8387340 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8387349 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8387480 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8388012 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 8390654 2023.05.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8388011 2023.05.05 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8388017 2023.05.05 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8387484 2023.05.05 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8387486 2023.05.05 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8388026 2023.05.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8388030 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8387367 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8388031 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8388039 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8390668 2023.05.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8390672 2023.05.05 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8388034 2023.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8387356 2023.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8387375 2023.05.05 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8387355 2023.05.05 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8387357 2023.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8388028 2023.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8390667 2023.05.05 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8390666 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8387364 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8387372 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8388020 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8390660 2023.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8388029 2023.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8390659 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8387363 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8387371 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8388019 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8390658 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8387346 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8387370 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8388018 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8390657 2023.05.05 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8390664 2023.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8387354 2023.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8387366 2023.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8388023 2023.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8390662 2023.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8388024 2023.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8390663 2023.05.05 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8388022 2023.05.05 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8388025 2023.05.05 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8388033 2023.05.05 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8388032 2023.05.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8387359 2023.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8387358 2023.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8387377 2023.05.05 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8388038 2023.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8387374 2023.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8388027 2023.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8390665 2023.05.05 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8387376 2023.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8387361 2023.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8387379 2023.05.05 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8387360 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8387368 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8387378 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8388035 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8390669 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8387362 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8387380 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8388036 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8390670 2023.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8387369 2023.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8387381 2023.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8390671 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8366045 2023.05.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8366040 2023.05.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8366044 2023.05.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8366041 2023.05.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8366042 2023.05.03 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8366043 2023.05.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8366051 2023.05.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8366046 2023.05.03 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8366049 2023.05.03 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8366048 2023.05.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8366047 2023.05.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8366050 2023.05.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8366066 2023.05.03 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8366060 2023.05.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8366059 2023.05.03 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8366065 2023.05.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8366053 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8366052 2023.05.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8366056 2023.05.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8366057 2023.05.03 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8366055 2023.05.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8366054 2023.05.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8366062 2023.05.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8366058 2023.05.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8366063 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8366064 2023.05.03 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8355975 2023.05.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8355982 2023.05.02 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8355981 2023.05.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8356001 2023.05.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8355970 2023.05.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8355972 2023.05.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8355971 2023.05.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 48 8355973 2023.05.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8355984 2023.05.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8355983 2023.05.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8359136 2023.05.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8355985 2023.05.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8355974 2023.05.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8355977 2023.05.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8355978 2023.05.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 8355980 2023.05.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8355979 2023.05.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8355976 2023.05.02 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8355988 2023.05.02 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8355987 2023.05.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8355986 2023.05.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8355989 2023.05.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8355997 2023.05.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8355993 2023.05.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8355991 2023.05.02 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8355990 2023.05.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8355992 2023.05.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8355995 2023.05.02 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8355996 2023.05.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8355994 2023.05.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8355998 2023.05.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8355999 2023.05.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8356000 2023.05.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8341902 2023.05.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8341903 2023.05.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8341904 2023.05.01 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8341909 2023.05.01 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8341908 2023.05.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8341907 2023.05.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8341906 2023.05.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8341911 2023.05.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8341910 2023.05.01 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8341916 2023.05.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8341915 2023.05.01 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8341917 2023.05.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8341914 2023.05.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8341913 2023.05.01 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 6 8341912 2023.05.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8341918 2023.05.01 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8330557 2023.04.30 LB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8330559 2023.04.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8330558 2023.04.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8330673 2023.04.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8330674 2023.04.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8330571 2023.04.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8330671 2023.04.30 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 8330670 2023.04.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8330551 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8330550 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8330655 2023.04.30 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8330552 2023.04.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8330554 2023.04.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8330656 2023.04.30 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8330553 2023.04.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8330555 2023.04.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8330572 2023.04.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8330556 2023.04.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8330657 2023.04.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 7 8330562 2023.04.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8330563 2023.04.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8330660 2023.04.30 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8330661 2023.04.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8330564 2023.04.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8330662 2023.04.30 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8330665 2023.04.30 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8330666 2023.04.30 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8330566 2023.04.30 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8330664 2023.04.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8330565 2023.04.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8330663 2023.04.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 8330568 2023.04.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8330668 2023.04.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8330567 2023.04.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8330667 2023.04.30 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8330570 2023.04.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8330569 2023.04.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8330669 2023.04.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8330560 2023.04.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8330658 2023.04.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8330561 2023.04.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8330659 2023.04.30 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8330672 2023.04.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8330577 2023.04.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8330677 2023.04.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8330580 2023.04.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8330680 2023.04.30 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8359166 2023.04.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8330576 2023.04.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8330676 2023.04.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8330575 2023.04.30 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8330675 2023.04.30 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8330574 2023.04.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8330573 2023.04.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8330582 2023.04.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8330679 2023.04.30 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8330579 2023.04.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8330578 2023.04.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8330678 2023.04.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8330581 2023.04.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8330681 2023.04.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8330585 2023.04.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8330683 2023.04.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8330586 2023.04.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 8330682 2023.04.30 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8330583 2023.04.30 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8330584 2023.04.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8330587 2023.04.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8330684 2023.04.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8330588 2023.04.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8330685 2023.04.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8317635 2023.04.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8317639 2023.04.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8317640 2023.04.28 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8317636 2023.04.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8317641 2023.04.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8317637 2023.04.28 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8317638 2023.04.28 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8317642 2023.04.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8317648 2023.04.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8317651 2023.04.28 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8317652 2023.04.28 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8317645 2023.04.28 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8317644 2023.04.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8317643 2023.04.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8317647 2023.04.28 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8317646 2023.04.28 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8317658 2023.04.28 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8317659 2023.04.28 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8317660 2023.04.28 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8317650 2023.04.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8317649 2023.04.28 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8317655 2023.04.28 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8317656 2023.04.28 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8317653 2023.04.28 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8317654 2023.04.28 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8317661 2023.04.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8317657 2023.04.28 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8317665 2023.04.28 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8317662 2023.04.28 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8317663 2023.04.28 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8317664 2023.04.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8294031 2023.04.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8294030 2023.04.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8294024 2023.04.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8294033 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8294032 2023.04.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 12 8294026 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8294027 2023.04.23 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8294028 2023.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8294029 2023.04.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8294025 2023.04.23 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8294034 2023.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8294037 2023.04.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8294039 2023.04.23 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8294035 2023.04.23 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8294036 2023.04.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8294043 2023.04.23 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8294038 2023.04.23 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8294042 2023.04.23 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8294048 2023.04.23 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8294040 2023.04.23 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294041 2023.04.23 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8294044 2023.04.23 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8294045 2023.04.23 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8294046 2023.04.23 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8294047 2023.04.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8268419 2023.04.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8268420 2023.04.22 LB
pospolity bażant,