DRUŻYNA

Drużyna: Krystian Pytel . Obserwator: Krystian Pytel

Liczba gatunków: 200

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 82 219 78 78 2 16 20 40
2 5 34 82 5 0 2 2 1
3 39 86 111 38 0 6 24 8
4 73 223 162 70 1 19 40 10
5 99 122 200 90 0 20 36 34
6 0 0 200 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8566956 2023.05.31 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8566957 2023.05.31 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563116 2023.05.28 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8563117 2023.05.22 ZP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8506047 2023.05.21 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8506046 2023.05.21 ZP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8506045 2023.05.21 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8506043 2023.05.21 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8506044 2023.05.21 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8506057 2023.05.21 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8506042 2023.05.21 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8506041 2023.05.21 ZP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8499597 2023.05.21 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8499596 2023.05.18 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8499595 2023.05.17 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8466308 2023.05.14 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8466307 2023.05.14 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8466305 2023.05.13 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8466292 2023.05.13 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8466322 2023.05.13 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8466287 2023.05.13 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8466290 2023.05.13 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8466289 2023.05.13 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8466285 2023.05.13 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8466284 2023.05.13 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8466283 2023.05.13 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8466282 2023.05.13 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8466304 2023.05.13 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8466288 2023.05.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8466293 2023.05.13 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8466306 2023.05.13 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8466291 2023.05.13 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8466286 2023.05.13 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8466303 2023.05.13 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8466302 2023.05.13 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8466301 2023.05.13 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8466300 2023.05.13 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8466299 2023.05.13 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8466298 2023.05.13 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8466297 2023.05.13 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8466296 2023.05.13 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8466295 2023.05.13 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8466294 2023.05.13 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8466281 2023.05.13 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8466280 2023.05.13 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 8466279 2023.05.13 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8466278 2023.05.13 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8466277 2023.05.13 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8466276 2023.05.13 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8466275 2023.05.13 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8466274 2023.05.13 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8466273 2023.05.13 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8466272 2023.05.13 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8466271 2023.05.13 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8466270 2023.05.13 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8466269 2023.05.13 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8466268 2023.05.13 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8466267 2023.05.13 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8466266 2023.05.13 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8466265 2023.05.13 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8466264 2023.05.13 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8466263 2023.05.13 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8466262 2023.05.13 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8466261 2023.05.13 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8466260 2023.05.13 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8466259 2023.05.13 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8466258 2023.05.13 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8466257 2023.05.13 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8466256 2023.05.13 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8466255 2023.05.13 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8466254 2023.05.13 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8466253 2023.05.13 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8466252 2023.05.13 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8466251 2023.05.13 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8466250 2023.05.13 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8436104 2023.05.12 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8436103 2023.05.12 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8436102 2023.05.12 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8436101 2023.05.12 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8436100 2023.05.11 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8436099 2023.05.11 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8436097 2023.05.08 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8436098 2023.05.07 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8377292 2023.05.04 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8377291 2023.05.04 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8365618 2023.05.03 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8365617 2023.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8365616 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8365615 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8436107 2023.05.03 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8365614 2023.05.02 LS
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8352818 2023.05.02 LS
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8352819 2023.05.02 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8352820 2023.05.02 LS
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8344739 2023.05.01 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8344738 2023.05.01 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8344736 2023.05.01 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8344735 2023.05.01 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8344737 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8315655 2023.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8315650 2023.04.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8315652 2023.04.28 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8315653 2023.04.28 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8315651 2023.04.28 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8315649 2023.04.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8315654 2023.04.28 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8315648 2023.04.28 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8315647 2023.04.27 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8315646 2023.04.27 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8315644 2023.04.27 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8315645 2023.04.27 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8315643 2023.04.26 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8284967 2023.04.23 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8284969 2023.04.23 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8284968 2023.04.23 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8284966 2023.04.23 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8284983 2023.04.23 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8284982 2023.04.23 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 8284976 2023.04.23 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8284970 2023.04.23 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8284971 2023.04.23 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8284972 2023.04.23 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 8284973 2023.04.23 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8284974 2023.04.23 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8284975 2023.04.23 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8284981 2023.04.23 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8284980 2023.04.23 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8284979 2023.04.23 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 8284978 2023.04.23 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8284977 2023.04.23 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8273470 2023.04.22 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8273469 2023.04.22 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8273468 2023.04.22 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8268894 2023.04.22 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8268891 2023.04.22 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8268890 2023.04.22 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8268888 2023.04.22 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8268889 2023.04.22 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8268892 2023.04.22 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8268893 2023.04.22 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8436105 2023.04.22 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8436106 2023.04.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8247110 2023.04.19 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8247108 2023.04.18 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8247109 2023.04.17 ZP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8207330 2023.04.14 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8205720 2023.04.14 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8205717 2023.04.14 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8205719 2023.04.14 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 8205718 2023.04.14 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8205716 2023.04.05 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8205715 2023.04.05 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8141189 2023.04.04 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8141192 2023.04.04 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8141190 2023.04.04 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8141193 2023.04.03 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8141191 2023.04.03 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8141188 2023.04.02 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8120095 2023.04.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8120094 2023.04.01 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8120093 2023.04.01 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8120092 2023.04.01 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8120091 2023.04.01 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8120090 2023.04.01 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8120089 2023.04.01 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8120088 2023.04.01 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8120087 2023.04.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8120086 2023.04.01 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8120085 2023.04.01 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8120084 2023.04.01 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8120083 2023.04.01 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8141187 2023.04.01 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8047312 2023.03.20 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8046669 2023.03.20 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8045095 2023.03.20 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8045093 2023.03.20 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8045094 2023.03.20 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8045092 2023.03.20 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8045091 2023.03.20 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8045089 2023.03.20 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 8045086 2023.03.20 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8045090 2023.03.20 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 8045087 2023.03.20 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8045088 2023.03.20 MB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8045085 2023.03.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8039908 2023.03.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8039907 2023.03.19 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8039901 2023.03.19 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8039902 2023.03.19 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8038837 2023.03.19 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 8038838 2023.03.19 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8038836 2023.03.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8038835 2023.03.19 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8038834 2023.03.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8038833 2023.03.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8038832 2023.03.19 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8038831 2023.03.19 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8038830 2023.03.19 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8038829 2023.03.19 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8038828 2023.03.19 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 8038827 2023.03.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8038826 2023.03.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8039910 2023.03.19 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8039903 2023.03.19 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8039904 2023.03.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8039905 2023.03.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8039911 2023.03.19 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8038825 2023.03.19 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8039909 2023.03.17 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8039912 2023.03.15 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8039906 2023.03.14 ZP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 15 7906427 2023.02.19 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7906428 2023.02.12 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7906429 2023.02.12 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7906425 2023.02.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7906426 2023.02.12 WP
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7802453 2023.01.20 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7802452 2023.01.20 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7782543 2023.01.14 ZP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 7782542 2023.01.14 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7782540 2023.01.13 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7782541 2023.01.13 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7782539 2023.01.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 15 7765494 2023.01.10 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7765493 2023.01.10 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7765492 2023.01.10 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7754002 2023.01.07 PM
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 7754000 2023.01.07 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7754004 2023.01.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7754003 2023.01.07 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7753999 2023.01.07 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7754005 2023.01.07 PM
rzadki alka, Alca torda 1 7754001 2023.01.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 7753998 2023.01.07 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7754279 2023.01.07 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7754261 2023.01.06 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7748311 2023.01.06 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7754273 2023.01.06 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7748310 2023.01.06 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7748309 2023.01.06 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7748302 2023.01.06 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7754259 2023.01.06 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7748303 2023.01.06 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7748304 2023.01.06 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 7748305 2023.01.06 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7748306 2023.01.06 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7748307 2023.01.06 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 7748301 2023.01.06 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7748308 2023.01.06 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7754271 2023.01.05 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7754274 2023.01.05 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7754272 2023.01.05 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 7754270 2023.01.05 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7754269 2023.01.05 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7754265 2023.01.05 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7754264 2023.01.05 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7754263 2023.01.05 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7754262 2023.01.05 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7754260 2023.01.05 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7754267 2023.01.05 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7754266 2023.01.04 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7754268 2023.01.04 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7733556 2023.01.02 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7733553 2023.01.02 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7733557 2023.01.02 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7733554 2023.01.02 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 7733552 2023.01.02 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7733555 2023.01.02 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7731990 2023.01.02 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7731989 2023.01.02 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7731988 2023.01.02 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7731987 2023.01.02 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 11 7731986 2023.01.02 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 7727497 2023.01.01 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 7727496 2023.01.01 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7725286 2023.01.01 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7725285 2023.01.01 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7725284 2023.01.01 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7725279 2023.01.01 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7725278 2023.01.01 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7725277 2023.01.01 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7725276 2023.01.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7725275 2023.01.01 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7725274 2023.01.01 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7725273 2023.01.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7725272 2023.01.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7725271 2023.01.01 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7725270 2023.01.01 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7725269 2023.01.01 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7725268 2023.01.01 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7725267 2023.01.01 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7725266 2023.01.01 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7725265 2023.01.01 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7725264 2023.01.01 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7725280 2023.01.01 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7725281 2023.01.01 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7725283 2023.01.01 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7725282 2023.01.01 ZP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...