DRUŻYNA

Drużyna: anielskiefoto.pl. Obserwator: Małgorzata Łuczkiewicz

Liczba gatunków: 217

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 465 1798 69 69 0 5 28 36
2 326 2636 77 58 0 3 21 34
3 939 11458 115 102 0 13 41 48
4 1339 7131 152 117 0 16 51 50
5 1034 2545 175 113 0 17 49 47
6 319 1266 179 80 0 6 31 43
7 350 998 182 87 0 6 34 47
8 174 1313 184 55 0 4 22 29
9 496 2623 197 110 0 21 44 45
10 530 5283 214 109 3 28 33 45
11 467 2827 215 65 1 7 20 37
12 160 1309 217 60 1 4 21 34
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9252943 2023.12.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9252944 2023.12.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9251142 2023.12.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9251141 2023.12.08 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9251138 2023.12.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9251139 2023.12.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 85 9251140 2023.12.08 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 9251137 2023.12.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9251135 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9251133 2023.12.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9251134 2023.12.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9251132 2023.12.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9251128 2023.12.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9251126 2023.12.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9251127 2023.12.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9251130 2023.12.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9251129 2023.12.08 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9249714 2023.12.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9248135 2023.12.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9248134 2023.12.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9248136 2023.12.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9248138 2023.12.07 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9248139 2023.12.07 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9248137 2023.12.07 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9248133 2023.12.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9248132 2023.12.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9248131 2023.12.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9248130 2023.12.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9248129 2023.12.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9248127 2023.12.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9248126 2023.12.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9248125 2023.12.07 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9248128 2023.12.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9248124 2023.12.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9248122 2023.12.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9248121 2023.12.07 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9248123 2023.12.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9248120 2023.12.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9248118 2023.12.07 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9248119 2023.12.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9248116 2023.12.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9248115 2023.12.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9248114 2023.12.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9248117 2023.12.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9248113 2023.12.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9247459 2023.12.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9247458 2023.12.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9247457 2023.12.07 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9247456 2023.12.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9243214 2023.12.05 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9243213 2023.12.05 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9243215 2023.12.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9243210 2023.12.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9243211 2023.12.05 MZ
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 14 9243208 2023.12.05 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9243209 2023.12.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9242807 2023.12.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9242808 2023.12.05 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9242805 2023.12.05 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9242804 2023.12.05 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9242802 2023.12.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9242801 2023.12.05 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9242803 2023.12.05 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9242800 2023.12.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9242799 2023.12.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9242798 2023.12.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9242788 2023.12.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9242791 2023.12.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9242786 2023.12.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9242790 2023.12.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9242789 2023.12.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9242785 2023.12.05 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9242787 2023.12.05 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9242784 2023.12.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9242783 2023.12.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9242795 2023.12.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9242794 2023.12.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9242782 2023.12.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9242792 2023.12.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9242793 2023.12.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9242780 2023.12.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9242781 2023.12.05 MZ
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 4 9243598 2023.12.05 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9243599 2023.12.05 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9243600 2023.12.05 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9243602 2023.12.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9240950 2023.12.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9240949 2023.12.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9240948 2023.12.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9240676 2023.12.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9240674 2023.12.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9240675 2023.12.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9240672 2023.12.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9240671 2023.12.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9240692 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9240691 2023.12.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9240689 2023.12.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9240687 2023.12.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9240690 2023.12.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9240688 2023.12.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9240686 2023.12.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9240683 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9240681 2023.12.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9240680 2023.12.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9240684 2023.12.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9240679 2023.12.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9240685 2023.12.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9240677 2023.12.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9240678 2023.12.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9240682 2023.12.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9231099 2023.12.01 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9231098 2023.12.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9231097 2023.12.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9231096 2023.12.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9231095 2023.12.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9231093 2023.12.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9231092 2023.12.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9231094 2023.12.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 9231090 2023.12.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9231087 2023.12.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9231088 2023.12.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9231086 2023.12.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9231091 2023.12.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9231089 2023.12.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9231114 2023.12.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9231115 2023.12.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9231113 2023.12.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9231111 2023.12.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9231112 2023.12.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9231110 2023.12.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9231109 2023.12.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9231107 2023.12.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9231108 2023.12.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9231104 2023.12.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9231106 2023.12.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9231103 2023.12.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9231105 2023.12.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9231102 2023.12.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9231101 2023.12.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9231100 2023.12.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9231085 2023.12.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9231083 2023.12.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9231084 2023.12.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9231082 2023.12.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9231081 2023.12.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9231080 2023.12.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9231079 2023.12.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9231078 2023.12.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9231077 2023.12.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9231076 2023.12.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9231075 2023.12.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9231073 2023.12.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9231074 2023.12.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9231071 2023.12.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9231072 2023.12.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9231070 2023.12.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9230452 2023.12.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9230451 2023.12.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9230449 2023.12.01 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9230450 2023.12.01 MZ
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9229099 2023.11.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9228903 2023.11.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9228898 2023.11.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9228899 2023.11.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9228897 2023.11.30 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9228896 2023.11.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9228893 2023.11.30 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9228895 2023.11.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9228892 2023.11.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9228889 2023.11.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9228887 2023.11.30 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9228890 2023.11.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9228888 2023.11.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9228891 2023.11.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9228885 2023.11.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9228884 2023.11.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9228886 2023.11.30 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9228883 2023.11.30 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9228880 2023.11.30 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9228881 2023.11.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9228879 2023.11.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9228878 2023.11.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9228877 2023.11.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9228914 2023.11.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9228915 2023.11.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9228913 2023.11.30 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9228911 2023.11.30 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9228910 2023.11.30 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9228909 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9228916 2023.11.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9228908 2023.11.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9228912 2023.11.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9228905 2023.11.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9228907 2023.11.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9228906 2023.11.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9228904 2023.11.30 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9228901 2023.11.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9228902 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9228900 2023.11.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9228871 2023.11.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9228875 2023.11.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9228874 2023.11.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9228872 2023.11.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9228869 2023.11.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9228873 2023.11.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9228866 2023.11.30 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9228870 2023.11.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9228868 2023.11.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9228867 2023.11.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9228863 2023.11.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9228861 2023.11.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9228862 2023.11.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 9228864 2023.11.30 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9221083 2023.11.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 9221082 2023.11.27 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9221080 2023.11.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9221079 2023.11.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9221078 2023.11.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9221077 2023.11.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9221076 2023.11.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9221075 2023.11.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9221074 2023.11.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 22 9221073 2023.11.27 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9220759 2023.11.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9220733 2023.11.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9220736 2023.11.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9220731 2023.11.27 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9220734 2023.11.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9220735 2023.11.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9220729 2023.11.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9220730 2023.11.27 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9220732 2023.11.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9220727 2023.11.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9220725 2023.11.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9220723 2023.11.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9220724 2023.11.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9220728 2023.11.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9220726 2023.11.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9220722 2023.11.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9220721 2023.11.27 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9220719 2023.11.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9220717 2023.11.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9220720 2023.11.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9220716 2023.11.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9220715 2023.11.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9220718 2023.11.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9220714 2023.11.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9220713 2023.11.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9216344 2023.11.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9216355 2023.11.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9216354 2023.11.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9216356 2023.11.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9216360 2023.11.26 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9216359 2023.11.26 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9216358 2023.11.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9216351 2023.11.26 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9216350 2023.11.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9216352 2023.11.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9216357 2023.11.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9216349 2023.11.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9216353 2023.11.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9216346 2023.11.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9216347 2023.11.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9216348 2023.11.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9216345 2023.11.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9215832 2023.11.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9215833 2023.11.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9215831 2023.11.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9209865 2023.11.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9209864 2023.11.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209863 2023.11.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9209866 2023.11.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9209862 2023.11.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9209860 2023.11.24 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9209859 2023.11.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9209858 2023.11.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9209857 2023.11.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9209881 2023.11.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9209880 2023.11.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9209882 2023.11.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9209879 2023.11.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9209875 2023.11.24 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 9209877 2023.11.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9209878 2023.11.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9209873 2023.11.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9209874 2023.11.24 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9209872 2023.11.24 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9209871 2023.11.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9209869 2023.11.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 55 9209868 2023.11.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9209867 2023.11.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9209855 2023.11.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9209853 2023.11.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9209852 2023.11.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9209854 2023.11.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9209851 2023.11.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9209850 2023.11.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9209847 2023.11.24 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9209849 2023.11.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9209848 2023.11.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9209846 2023.11.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9209845 2023.11.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9209844 2023.11.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9209843 2023.11.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9209841 2023.11.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9209842 2023.11.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9206199 2023.11.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9206195 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9206194 2023.11.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9206198 2023.11.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9206196 2023.11.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9206189 2023.11.22 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9206193 2023.11.22 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9206184 2023.11.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9206192 2023.11.22 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9206185 2023.11.22 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9206183 2023.11.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 17 9206188 2023.11.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9206187 2023.11.22 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 60 9206191 2023.11.22 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9206181 2023.11.22 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 9206182 2023.11.22 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 14 9206190 2023.11.22 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9206180 2023.11.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9206179 2023.11.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9206178 2023.11.22 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9206816 2023.11.22 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9204353 2023.11.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9204352 2023.11.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9204351 2023.11.21 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 70 9204350 2023.11.21 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9204348 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9204347 2023.11.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9204346 2023.11.21 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 9204345 2023.11.21 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9204344 2023.11.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 50 9204343 2023.11.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9204341 2023.11.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9204342 2023.11.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9204340 2023.11.21 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9204250 2023.11.21 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9204249 2023.11.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9204248 2023.11.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9204247 2023.11.21 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9204246 2023.11.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9204244 2023.11.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9204243 2023.11.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9204245 2023.11.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9204242 2023.11.21 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9204241 2023.11.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9204239 2023.11.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9204240 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9204237 2023.11.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9204235 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9204238 2023.11.21 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9204236 2023.11.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9203557 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9203556 2023.11.21 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9198647 2023.11.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9197911 2023.11.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9197910 2023.11.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9197912 2023.11.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9197534 2023.11.19 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9197532 2023.11.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9197531 2023.11.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9197530 2023.11.19 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9197529 2023.11.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9197527 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9197528 2023.11.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9197524 2023.11.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9197526 2023.11.19 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9197525 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9197519 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9197520 2023.11.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9197522 2023.11.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9197523 2023.11.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9197521 2023.11.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9197518 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9197517 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9197516 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9197515 2023.11.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9197513 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9197514 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9197512 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 9197511 2023.11.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9197510 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9197509 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9197508 2023.11.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9191864 2023.11.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9191866 2023.11.17 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9191865 2023.11.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9191862 2023.11.17 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9191863 2023.11.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9191860 2023.11.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9191859 2023.11.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9191861 2023.11.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9191858 2023.11.17 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9191857 2023.11.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9191856 2023.11.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9191717 2023.11.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9191716 2023.11.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9191715 2023.11.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9188113 2023.11.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9188112 2023.11.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9188111 2023.11.15 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9188110 2023.11.15 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9188107 2023.11.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9188109 2023.11.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9188108 2023.11.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9188105 2023.11.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9188106 2023.11.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9188104 2023.11.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9188103 2023.11.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9188102 2023.11.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9188099 2023.11.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9188100 2023.11.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9188098 2023.11.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9188095 2023.11.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9188097 2023.11.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9188096 2023.11.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9184582 2023.11.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9184583 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9184581 2023.11.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9184577 2023.11.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9184578 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9184580 2023.11.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9184576 2023.11.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9184575 2023.11.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9184579 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9184574 2023.11.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9184573 2023.11.13 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9184572 2023.11.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9184571 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9184569 2023.11.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9184570 2023.11.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9184567 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9184568 2023.11.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9184563 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9184565 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9184564 2023.11.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9184561 2023.11.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9184562 2023.11.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9184558 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9184559 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9184560 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9183705 2023.11.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9183706 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9178351 2023.11.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9178352 2023.11.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9178350 2023.11.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9178349 2023.11.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9178348 2023.11.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9178347 2023.11.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9178345 2023.11.12 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9178346 2023.11.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9178344 2023.11.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9178343 2023.11.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9177533 2023.11.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9177534 2023.11.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9177532 2023.11.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9177530 2023.11.12 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9177531 2023.11.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9175278 2023.11.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9174388 2023.11.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9175246 2023.11.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9174373 2023.11.11 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9174375 2023.11.11 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9174374 2023.11.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9170733 2023.11.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9170732 2023.11.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9170731 2023.11.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9170730 2023.11.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9170729 2023.11.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9170728 2023.11.10 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 12 9170811 2023.11.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9170799 2023.11.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9170798 2023.11.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9170797 2023.11.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9170795 2023.11.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9170793 2023.11.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9170792 2023.11.10 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9170796 2023.11.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9170794 2023.11.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9170790 2023.11.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9170789 2023.11.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9169908 2023.11.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9168438 2023.11.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9168439 2023.11.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9168408 2023.11.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9168410 2023.11.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9168411 2023.11.09 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 9 9168413 2023.11.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9168407 2023.11.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9168406 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9168412 2023.11.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9168414 2023.11.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9168404 2023.11.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9168405 2023.11.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9168409 2023.11.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9168402 2023.11.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9168403 2023.11.09 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9168079 2023.11.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9168078 2023.11.09 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9168080 2023.11.09 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9168081 2023.11.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9168077 2023.11.09 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9167980 2023.11.09 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9167981 2023.11.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9167984 2023.11.09 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9167982 2023.11.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9167979 2023.11.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9167973 2023.11.09 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9167978 2023.11.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 24 9167970 2023.11.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9167969 2023.11.09 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9167976 2023.11.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9167971 2023.11.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9167975 2023.11.09 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9167974 2023.11.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9167968 2023.11.09 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9167972 2023.11.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9167967 2023.11.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9167966 2023.11.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9167963 2023.11.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9167965 2023.11.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9167964 2023.11.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9165624 2023.11.08 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9165342 2023.11.08 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9165343 2023.11.08 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9165341 2023.11.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9165340 2023.11.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9165338 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9165339 2023.11.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9165337 2023.11.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9165336 2023.11.08 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 25 9165335 2023.11.08 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9165332 2023.11.08 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9165331 2023.11.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9165330 2023.11.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9165329 2023.11.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9165328 2023.11.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9165333 2023.11.08 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9165326 2023.11.08 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9165325 2023.11.08 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9165327 2023.11.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9165324 2023.11.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9165323 2023.11.08 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 9165322 2023.11.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9165321 2023.11.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9165320 2023.11.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9165319 2023.11.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9163333 2023.11.07 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9163334 2023.11.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9163250 2023.11.07 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9163251 2023.11.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9162447 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162445 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9162446 2023.11.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9162442 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9162443 2023.11.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9162441 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9162440 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9162439 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9162437 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9162436 2023.11.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9162438 2023.11.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9162435 2023.11.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9162433 2023.11.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9162434 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9162431 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9162432 2023.11.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9160853 2023.11.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 36 9160852 2023.11.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9160850 2023.11.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9160849 2023.11.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9160848 2023.11.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9160847 2023.11.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9160845 2023.11.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9160846 2023.11.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9160844 2023.11.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9160842 2023.11.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9160843 2023.11.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9160841 2023.11.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9160839 2023.11.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9160840 2023.11.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9160837 2023.11.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9160838 2023.11.06 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9160836 2023.11.06 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9160834 2023.11.06 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 14 9160832 2023.11.06 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9160835 2023.11.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9160831 2023.11.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9160833 2023.11.06 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9156051 2023.11.05 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9145009 2023.11.02 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9145011 2023.11.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9145014 2023.11.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9145010 2023.11.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9145012 2023.11.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9145013 2023.11.02 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9145017 2023.11.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9145015 2023.11.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9145018 2023.11.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9145008 2023.11.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9145016 2023.11.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9145007 2023.11.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9141041 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9141040 2023.11.01 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9141039 2023.11.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9141038 2023.11.01 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9141037 2023.11.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9141034 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9141036 2023.11.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9141035 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9141032 2023.11.01 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9141033 2023.11.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9141030 2023.11.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9141031 2023.11.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9141027 2023.11.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9141029 2023.11.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9141028 2023.11.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 9141026 2023.11.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9141024 2023.11.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9141023 2023.11.01 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9141025 2023.11.01 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9141022 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9141021 2023.11.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 9138243 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9138244 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9138242 2023.10.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9138241 2023.10.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9138239 2023.10.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9138240 2023.10.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9138237 2023.10.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 11 9138236 2023.10.31 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9138238 2023.10.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9138235 2023.10.31 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9138234 2023.10.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9138232 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9138231 2023.10.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9137675 2023.10.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9137674 2023.10.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9137673 2023.10.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9137672 2023.10.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9137671 2023.10.30 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9137670 2023.10.30 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9137669 2023.10.30 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9137668 2023.10.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9137667 2023.10.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9137666 2023.10.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9137665 2023.10.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9137664 2023.10.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9135921 2023.10.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9135920 2023.10.30 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9135917 2023.10.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9135916 2023.10.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9135919 2023.10.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9135914 2023.10.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9135915 2023.10.30 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9135918 2023.10.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9135913 2023.10.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9131470 2023.10.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9131466 2023.10.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9131469 2023.10.29 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9131467 2023.10.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9131468 2023.10.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9131464 2023.10.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9131465 2023.10.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9131463 2023.10.29 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9131461 2023.10.29 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9131462 2023.10.29 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9131460 2023.10.29 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9131459 2023.10.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9129808 2023.10.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9129809 2023.10.29 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9129806 2023.10.29 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9129805 2023.10.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9129803 2023.10.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9129818 2023.10.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9129797 2023.10.29 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9129800 2023.10.29 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9129799 2023.10.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9129801 2023.10.29 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9129794 2023.10.29 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9129793 2023.10.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9129817 2023.10.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9129815 2023.10.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9129816 2023.10.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 5 9129819 2023.10.29 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9129811 2023.10.29 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9129810 2023.10.29 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9129812 2023.10.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9129814 2023.10.29 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9129813 2023.10.29 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9129807 2023.10.29 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9129804 2023.10.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9129798 2023.10.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9129796 2023.10.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9129795 2023.10.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9129792 2023.10.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9129791 2023.10.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9123388 2023.10.27 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9122300 2023.10.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9122291 2023.10.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9122293 2023.10.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9122297 2023.10.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9122294 2023.10.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9122301 2023.10.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9122295 2023.10.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9122288 2023.10.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9122290 2023.10.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9122296 2023.10.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9122289 2023.10.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9122292 2023.10.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9122287 2023.10.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9122298 2023.10.27 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9122299 2023.10.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9121604 2023.10.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9121603 2023.10.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9121602 2023.10.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9121608 2023.10.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9121601 2023.10.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9121606 2023.10.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9121599 2023.10.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9121607 2023.10.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9121600 2023.10.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9121605 2023.10.26 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9115299 2023.10.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9115298 2023.10.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9115313 2023.10.24 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9115315 2023.10.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9115312 2023.10.24 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9115314 2023.10.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9115311 2023.10.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9115310 2023.10.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9115308 2023.10.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9115309 2023.10.24 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 15 9115307 2023.10.24 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9115306 2023.10.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9115305 2023.10.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9115303 2023.10.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9115304 2023.10.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9115302 2023.10.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9115300 2023.10.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9115301 2023.10.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9115297 2023.10.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9115295 2023.10.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9115294 2023.10.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9115293 2023.10.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9115296 2023.10.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9115291 2023.10.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9115289 2023.10.24 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 9115290 2023.10.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9115287 2023.10.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9115288 2023.10.24 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9115292 2023.10.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9115285 2023.10.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9115286 2023.10.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9115284 2023.10.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9115282 2023.10.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9115283 2023.10.24 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9115457 2023.10.24 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9112583 2023.10.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9111735 2023.10.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9111734 2023.10.23 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9111732 2023.10.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9111731 2023.10.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9111733 2023.10.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9111729 2023.10.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9111730 2023.10.23 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9110747 2023.10.22 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9109288 2023.10.22 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9109285 2023.10.22 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9109286 2023.10.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9109287 2023.10.22 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9109076 2023.10.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9109075 2023.10.22 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9109074 2023.10.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 3 9109073 2023.10.22 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9109072 2023.10.22 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9108440 2023.10.22 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9108439 2023.10.22 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9108335 2023.10.22 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9108334 2023.10.22 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9108336 2023.10.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9108333 2023.10.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9108332 2023.10.22 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9108331 2023.10.22 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9108330 2023.10.22 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9108329 2023.10.22 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 9108328 2023.10.22 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9108326 2023.10.22 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9108327 2023.10.22 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9108325 2023.10.22 MB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9108324 2023.10.22 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9108323 2023.10.22 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9108322 2023.10.22 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9108320 2023.10.22 MB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9108319 2023.10.22 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 9108321 2023.10.22 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9108316 2023.10.22 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9108317 2023.10.22 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 9108315 2023.10.22 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9108318 2023.10.22 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9108314 2023.10.22 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9108313 2023.10.22 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9108312 2023.10.22 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9108310 2023.10.22 MB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9108311 2023.10.22 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9106379 2023.10.21 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9106382 2023.10.21 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9106377 2023.10.21 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9106390 2023.10.21 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9106386 2023.10.21 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9106376 2023.10.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9106380 2023.10.21 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9106381 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9106384 2023.10.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9106374 2023.10.21 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9106383 2023.10.21 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9106373 2023.10.21 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9106371 2023.10.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9106378 2023.10.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9106375 2023.10.21 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9106370 2023.10.21 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 9106372 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9106368 2023.10.21 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9106369 2023.10.21 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9106367 2023.10.21 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9106366 2023.10.21 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9106365 2023.10.21 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9106363 2023.10.21 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9106364 2023.10.21 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9106362 2023.10.21 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9106361 2023.10.21 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9106360 2023.10.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9106353 2023.10.21 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9106358 2023.10.21 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9106346 2023.10.21 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9106355 2023.10.21 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9106352 2023.10.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9106359 2023.10.21 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9106348 2023.10.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9106350 2023.10.21 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9106345 2023.10.21 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9106347 2023.10.21 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9106357 2023.10.21 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9106354 2023.10.21 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9106349 2023.10.21 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9106356 2023.10.21 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9106351 2023.10.21 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9106402 2023.10.21 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9106400 2023.10.21 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9106399 2023.10.21 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9106401 2023.10.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9106398 2023.10.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9106395 2023.10.21 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9106396 2023.10.21 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9106392 2023.10.21 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9106397 2023.10.21 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9106394 2023.10.21 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9106389 2023.10.21 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9106391 2023.10.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9106388 2023.10.21 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9106393 2023.10.21 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9106387 2023.10.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9106385 2023.10.21 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9101620 2023.10.20 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9101619 2023.10.20 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9101507 2023.10.20 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9101509 2023.10.20 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9101505 2023.10.20 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9101508 2023.10.20 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9101506 2023.10.20 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9101504 2023.10.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9101503 2023.10.20 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9101500 2023.10.20 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9101502 2023.10.20 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9101501 2023.10.20 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9101499 2023.10.20 PM
pospolity żuraw, Grus grus 100 9101497 2023.10.20 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9101498 2023.10.20 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9101495 2023.10.20 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9101494 2023.10.20 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9101493 2023.10.20 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9101496 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9101492 2023.10.20 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9101491 2023.10.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9101490 2023.10.20 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9101489 2023.10.20 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9101488 2023.10.20 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9101487 2023.10.20 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9101486 2023.10.20 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9101484 2023.10.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9101483 2023.10.20 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9101485 2023.10.20 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9101482 2023.10.20 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9101481 2023.10.20 PM
pospolity bogatka, Parus major 4 9100741 2023.10.20 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9100740 2023.10.20 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9100739 2023.10.20 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9100737 2023.10.20 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 9100738 2023.10.20 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9100736 2023.10.20 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9100735 2023.10.20 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9100734 2023.10.20 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9100733 2023.10.20 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9098988 2023.10.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9098987 2023.10.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9098986 2023.10.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9098989 2023.10.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9098990 2023.10.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9098985 2023.10.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9098983 2023.10.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9098984 2023.10.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9098980 2023.10.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9098979 2023.10.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9098982 2023.10.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9098981 2023.10.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9098976 2023.10.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9098978 2023.10.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9098975 2023.10.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9098974 2023.10.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9098977 2023.10.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9098972 2023.10.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9098973 2023.10.19 MZ
pospolity