DRUŻYNA

Drużyna: anielskiefoto.pl. Obserwator: Małgorzata Łuczkiewicz

Liczba gatunków: 175

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 465 1798 69 69 0 5 28 36
2 326 2636 77 58 0 3 21 34
3 939 11458 115 102 0 13 41 48
4 1339 7131 152 117 0 16 51 50
5 1034 2545 175 113 0 17 49 47
6 0 0 175 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8564660 2023.05.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8564658 2023.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8564659 2023.05.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8564661 2023.05.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8564079 2023.05.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8564090 2023.05.30 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8564091 2023.05.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8564094 2023.05.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8564092 2023.05.30 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8564093 2023.05.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8564088 2023.05.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8564087 2023.05.30 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8564084 2023.05.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564086 2023.05.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8564089 2023.05.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8564082 2023.05.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8564085 2023.05.30 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8564081 2023.05.30 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8564080 2023.05.30 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8564083 2023.05.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8564108 2023.05.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8559143 2023.05.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8559099 2023.05.29 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8559097 2023.05.29 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8559091 2023.05.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8559096 2023.05.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8559093 2023.05.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8559088 2023.05.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559085 2023.05.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8559083 2023.05.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8559084 2023.05.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 8559087 2023.05.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8559086 2023.05.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8559082 2023.05.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559079 2023.05.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8559081 2023.05.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8559080 2023.05.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8559109 2023.05.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8559108 2023.05.29 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8559107 2023.05.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8559105 2023.05.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559106 2023.05.29 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8559104 2023.05.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8559102 2023.05.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8559103 2023.05.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8559100 2023.05.29 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8559098 2023.05.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8559101 2023.05.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8559095 2023.05.29 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8559090 2023.05.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559092 2023.05.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8559089 2023.05.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8559094 2023.05.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8552995 2023.05.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8552997 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8552996 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552993 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8552994 2023.05.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8552992 2023.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8544141 2023.05.27 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8544132 2023.05.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8544137 2023.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8544138 2023.05.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8544133 2023.05.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8544136 2023.05.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8544135 2023.05.27 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8544131 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8544130 2023.05.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8544134 2023.05.27 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8544129 2023.05.27 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8544128 2023.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8541429 2023.05.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8541400 2023.05.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8541397 2023.05.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8541399 2023.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541395 2023.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8541396 2023.05.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8541394 2023.05.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8541398 2023.05.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8541392 2023.05.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8541427 2023.05.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8541428 2023.05.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8541434 2023.05.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8541426 2023.05.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8541425 2023.05.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8541424 2023.05.27 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8541422 2023.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541423 2023.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541432 2023.05.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8541421 2023.05.27 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8541418 2023.05.27 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8541420 2023.05.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8541419 2023.05.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8541433 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8541416 2023.05.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8541417 2023.05.27 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8541430 2023.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541415 2023.05.27 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8541413 2023.05.27 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8541411 2023.05.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8541414 2023.05.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8541410 2023.05.27 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8541409 2023.05.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8541408 2023.05.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8541412 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 8541404 2023.05.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8541407 2023.05.27 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8541402 2023.05.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8541403 2023.05.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8541405 2023.05.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8541406 2023.05.27 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8541401 2023.05.27 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8541390 2023.05.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8541393 2023.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8541391 2023.05.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8541389 2023.05.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541388 2023.05.27 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8541383 2023.05.27 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8541387 2023.05.27 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8541382 2023.05.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8541385 2023.05.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8541381 2023.05.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8541384 2023.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541431 2023.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8541386 2023.05.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8541379 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8541378 2023.05.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8541380 2023.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8535179 2023.05.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8535180 2023.05.26 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8535109 2023.05.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8535111 2023.05.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8535108 2023.05.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8535107 2023.05.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8535105 2023.05.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8535106 2023.05.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8535112 2023.05.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8535101 2023.05.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8535104 2023.05.26 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8535103 2023.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8535098 2023.05.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8535102 2023.05.26 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8535099 2023.05.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8535100 2023.05.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8535097 2023.05.26 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8535142 2023.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8535139 2023.05.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8535141 2023.05.26 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8535140 2023.05.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8535143 2023.05.26 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8535136 2023.05.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8535138 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535137 2023.05.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8535133 2023.05.26 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8535134 2023.05.26 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8535135 2023.05.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8535132 2023.05.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8535130 2023.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8535129 2023.05.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8535131 2023.05.26 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8535128 2023.05.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8535126 2023.05.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8535124 2023.05.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8535123 2023.05.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8535127 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535125 2023.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8535122 2023.05.26 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8535121 2023.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8535118 2023.05.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8535119 2023.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8535116 2023.05.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8535120 2023.05.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8535117 2023.05.26 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8535114 2023.05.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8535110 2023.05.26 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8535113 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535095 2023.05.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8535092 2023.05.26 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8535094 2023.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8535096 2023.05.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8535093 2023.05.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8535089 2023.05.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8535091 2023.05.26 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8535085 2023.05.26 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8535090 2023.05.26 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8535086 2023.05.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 18 8535087 2023.05.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8535083 2023.05.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8535088 2023.05.26 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8535084 2023.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8535082 2023.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8535081 2023.05.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8531639 2023.05.25 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8531638 2023.05.25 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8531635 2023.05.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8531634 2023.05.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8531637 2023.05.25 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8531630 2023.05.25 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8531631 2023.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8531632 2023.05.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8531636 2023.05.25 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8531629 2023.05.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8531633 2023.05.25 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8531025 2023.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8531024 2023.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8531026 2023.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8531031 2023.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8531032 2023.05.25 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8531019 2023.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8531028 2023.05.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8531029 2023.05.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8531023 2023.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8531027 2023.05.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8531030 2023.05.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8531021 2023.05.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8531018 2023.05.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8526089 2023.05.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8526087 2023.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8526088 2023.05.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8526086 2023.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8526092 2023.05.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8526093 2023.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526084 2023.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8526081 2023.05.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8526083 2023.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8526080 2023.05.24 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8526075 2023.05.24 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8526078 2023.05.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8526085 2023.05.24 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8526073 2023.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526079 2023.05.24 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8526076 2023.05.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8526082 2023.05.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8526077 2023.05.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8526074 2023.05.24 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8520815 2023.05.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8520816 2023.05.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8520832 2023.05.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8520830 2023.05.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8520831 2023.05.23 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8520825 2023.05.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8520828 2023.05.23 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8520824 2023.05.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8520827 2023.05.23 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8520820 2023.05.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8520826 2023.05.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8520821 2023.05.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8520819 2023.05.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8520817 2023.05.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8520822 2023.05.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8520823 2023.05.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8520829 2023.05.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8520818 2023.05.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8520292 2023.05.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8520293 2023.05.23 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8520291 2023.05.23 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8520274 2023.05.23 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8520270 2023.05.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8520273 2023.05.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8520269 2023.05.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8520271 2023.05.23 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8520265 2023.05.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8520272 2023.05.23 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8520266 2023.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8520261 2023.05.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8520310 2023.05.23 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8520263 2023.05.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8520267 2023.05.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8520262 2023.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8520260 2023.05.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8520264 2023.05.23 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8515647 2023.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8515651 2023.05.22 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8515645 2023.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8515650 2023.05.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8515652 2023.05.22 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8515643 2023.05.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8515653 2023.05.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8515649 2023.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8515648 2023.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8515644 2023.05.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8513793 2023.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8513792 2023.05.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8513790 2023.05.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8513791 2023.05.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8513789 2023.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8513788 2023.05.22 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8513786 2023.05.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8513787 2023.05.22 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8513785 2023.05.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8513782 2023.05.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8513783 2023.05.22 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8513779 2023.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8513780 2023.05.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8513781 2023.05.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 8513776 2023.05.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8513777 2023.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8513778 2023.05.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8513784 2023.05.22 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8507371 2023.05.21 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8507376 2023.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8507374 2023.05.21 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8507370 2023.05.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8507368 2023.05.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8507365 2023.05.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8507367 2023.05.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8507366 2023.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8507362 2023.05.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8507360 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8507363 2023.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8507361 2023.05.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8507359 2023.05.21 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8507387 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8507385 2023.05.21 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8507384 2023.05.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8507386 2023.05.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8507383 2023.05.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8507380 2023.05.21 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8507381 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8507378 2023.05.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8507379 2023.05.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8507377 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8507375 2023.05.21 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8507373 2023.05.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8507372 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8507369 2023.05.21 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8507364 2023.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8504795 2023.05.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8504796 2023.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8504793 2023.05.21 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8504791 2023.05.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 30 8504792 2023.05.21 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8504790 2023.05.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8504789 2023.05.21 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8503220 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8503221 2023.05.21 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8503125 2023.05.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8503127 2023.05.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8503126 2023.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8503124 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8503143 2023.05.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8503142 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8503141 2023.05.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8503140 2023.05.21 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8503139 2023.05.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8503138 2023.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8503135 2023.05.21 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8503133 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8503136 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8503137 2023.05.21 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8503130 2023.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8503134 2023.05.21 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8503132 2023.05.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8503131 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8503128 2023.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 8503129 2023.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8497573 2023.05.20 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8497572 2023.05.20 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8494960 2023.05.20 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8494961 2023.05.20 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8494963 2023.05.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8494966 2023.05.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8494965 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8494962 2023.05.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8494959 2023.05.20 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8494957 2023.05.20 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8494956 2023.05.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8494964 2023.05.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8494958 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8494954 2023.05.20 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8494955 2023.05.20 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8488155 2023.05.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8488161 2023.05.19 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8488154 2023.05.19 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8488153 2023.05.19 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8488157 2023.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8488156 2023.05.19 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8488160 2023.05.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8488158 2023.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8488159 2023.05.19 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8488152 2023.05.19 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8488151 2023.05.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8487906 2023.05.19 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8487904 2023.05.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8487905 2023.05.19 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8487902 2023.05.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8487900 2023.05.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8487898 2023.05.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8487901 2023.05.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8487893 2023.05.19 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8487891 2023.05.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8487894 2023.05.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8487897 2023.05.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 8487892 2023.05.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8487909 2023.05.19 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8487887 2023.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8487890 2023.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8487895 2023.05.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8487886 2023.05.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8487896 2023.05.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8487899 2023.05.19 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8487889 2023.05.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8487885 2023.05.19 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8487882 2023.05.19 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8487881 2023.05.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8487884 2023.05.19 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8487879 2023.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8487878 2023.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8487880 2023.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8487875 2023.05.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8487883 2023.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8487873 2023.05.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8487874 2023.05.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8487877 2023.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8487876 2023.05.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8486508 2023.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8486511 2023.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8486510 2023.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8486512 2023.05.19 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8486504 2023.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8486509 2023.05.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8486506 2023.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8486505 2023.05.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8486501 2023.05.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8486507 2023.05.19 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8486502 2023.05.19 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8486503 2023.05.19 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8486500 2023.05.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8486497 2023.05.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8486496 2023.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8486498 2023.05.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8486499 2023.05.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8486493 2023.05.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8486494 2023.05.19 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8486491 2023.05.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8486490 2023.05.19 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8486489 2023.05.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8486492 2023.05.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8486488 2023.05.19 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8486486 2023.05.19 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8486487 2023.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8486484 2023.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8486485 2023.05.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8486495 2023.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8486483 2023.05.19 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8486477 2023.05.19 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8486482 2023.05.19 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8486478 2023.05.19 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8486476 2023.05.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8486480 2023.05.19 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8486472 2023.05.19 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8486471 2023.05.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8486481 2023.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8486474 2023.05.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8486479 2023.05.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8486468 2023.05.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8486475 2023.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8486469 2023.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8486470 2023.05.19 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8480495 2023.05.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8480494 2023.05.18 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8480493 2023.05.18 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8480491 2023.05.18 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8480490 2023.05.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8480492 2023.05.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8480488 2023.05.18 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8480489 2023.05.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8480487 2023.05.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8480485 2023.05.18 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8480486 2023.05.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8480484 2023.05.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8480483 2023.05.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8480496 2023.05.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8480482 2023.05.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8480481 2023.05.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8480476 2023.05.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8480478 2023.05.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8480474 2023.05.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8480473 2023.05.18 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8480472 2023.05.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8480471 2023.05.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8480470 2023.05.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8480469 2023.05.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8480468 2023.05.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8480467 2023.05.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8480480 2023.05.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8480466 2023.05.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 8480465 2023.05.18 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8478928 2023.05.17 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8478926 2023.05.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8478925 2023.05.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8478924 2023.05.17 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8478927 2023.05.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8472520 2023.05.16 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8472530 2023.05.16 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472526 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8472523 2023.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8472527 2023.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8472528 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8472524 2023.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8472518 2023.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8472521 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8472529 2023.05.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8472522 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8472516 2023.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8472525 2023.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8472515 2023.05.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8472511 2023.05.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8472508 2023.05.16 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8472519 2023.05.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8472509 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8472510 2023.05.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8472517 2023.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8472512 2023.05.16 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8472513 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8472505 2023.05.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8472504 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8472506 2023.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8472514 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8472501 2023.05.16 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8472507 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8472495 2023.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8472503 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8472498 2023.05.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8472493 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8472494 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8472496 2023.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8472502 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8472489 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8472488 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8472499 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8472487 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8472490 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8472491 2023.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8472497 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8472500 2023.05.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8472492 2023.05.16 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8473005 2023.05.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8469313 2023.05.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8469314 2023.05.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8469312 2023.05.15 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8469311 2023.05.15 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8469309 2023.05.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8469306 2023.05.15 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8469307 2023.05.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8469308 2023.05.15 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8469301 2023.05.15 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8469310 2023.05.15 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8469304 2023.05.15 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8469296 2023.05.15 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8469295 2023.05.15 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8469293 2023.05.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8469292 2023.05.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8469300 2023.05.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8469299 2023.05.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8469302 2023.05.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8469305 2023.05.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8469298 2023.05.15 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8469294 2023.05.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8469303 2023.05.15 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8469297 2023.05.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8469286 2023.05.15 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8469289 2023.05.15 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8469288 2023.05.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8469285 2023.05.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8469291 2023.05.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8469287 2023.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8469284 2023.05.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8469281 2023.05.15 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8469282 2023.05.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8469283 2023.05.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 5 8469279 2023.05.15 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8469277 2023.05.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8469271 2023.05.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8469280 2023.05.15 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8469276 2023.05.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8469278 2023.05.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8469274 2023.05.15 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8469270 2023.05.15 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8469268 2023.05.15 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8469269 2023.05.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8469275 2023.05.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8469273 2023.05.15 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8455807 2023.05.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8452870 2023.05.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 8452869 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8452867 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8452868 2023.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8452866 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8452864 2023.05.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8452865 2023.05.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8452863 2023.05.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8452862 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8452861 2023.05.14 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8452859 2023.05.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8452860 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8452856 2023.05.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8452858 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8452853 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8452850 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8452857 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8452849 2023.05.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8452852 2023.05.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8452851 2023.05.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8452855 2023.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8452847 2023.05.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8452854 2023.05.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8452845 2023.05.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8452846 2023.05.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8452848 2023.05.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8451051 2023.05.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8451052 2023.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8451050 2023.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8451048 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8451049 2023.05.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8451046 2023.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8451047 2023.05.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8451044 2023.05.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 8451043 2023.05.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8451045 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8454240 2023.05.14 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8454242 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8454249 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8454250 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8454252 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8454254 2023.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8454256 2023.05.14 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8454258 2023.05.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8454260 2023.05.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8454261 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8454264 2023.05.14 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8454267 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8454281 2023.05.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8454321 2023.05.14 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8454340 2023.05.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8454345 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8454381 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8454382 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8454384 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8454386 2023.05.14 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8454389 2023.05.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8454391 2023.05.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8454393 2023.05.14 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8454394 2023.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8454397 2023.05.14 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8454400 2023.05.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8454417 2023.05.14 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8454418 2023.05.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8454427 2023.05.14 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 8454430 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8454432 2023.05.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8454434 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8454435 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8445372 2023.05.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8444596 2023.05.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8444599 2023.05.13 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8444601 2023.05.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8444602 2023.05.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8444594 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8444592 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8444603 2023.05.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8444595 2023.05.13 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8444569 2023.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444575 2023.05.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8444576 2023.05.13 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8444568 2023.05.13 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8444574 2023.05.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8444570 2023.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444571 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8444578 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8444566 2023.05.13 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8444564 2023.05.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8444572 2023.05.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8444577 2023.05.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8444565 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 8444573 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8444579 2023.05.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8444567 2023.05.13 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8444587 2023.05.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8444585 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8444600 2023.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8444590 2023.05.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8444593 2023.05.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8444589 2023.05.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8444598 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8444582 2023.05.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8444586 2023.05.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8444583 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8444597 2023.05.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8444588 2023.05.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8444584 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8444591 2023.05.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8444580 2023.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8443071 2023.05.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8442622 2023.05.13 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8440495 2023.05.13 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8440496 2023.05.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8440498 2023.05.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8440487 2023.05.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8440488 2023.05.13 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8440486 2023.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8440507 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8440504 2023.05.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8440505 2023.05.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8440503 2023.05.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8440499 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8440501 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8440497 2023.05.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8440506 2023.05.13 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8440492 2023.05.13 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 8440502 2023.05.13 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8440493 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8440500 2023.05.13 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8440491 2023.05.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8440494 2023.05.13 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8440489 2023.05.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8440490 2023.05.13 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8440535 2023.05.13 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8440538 2023.05.13 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8440528 2023.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8440533 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8440531 2023.05.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8440523 2023.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8440529 2023.05.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8440526 2023.05.13 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8440527 2023.05.13 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8440516 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8440514 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8440519 2023.05.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 8440510 2023.05.13 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8440509 2023.05.13 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8440511 2023.05.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8440539 2023.05.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8440537 2023.05.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8440530 2023.05.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8440534 2023.05.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8440532 2023.05.13 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 18 8440536 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8440522 2023.05.13 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8440524 2023.05.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8440525 2023.05.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8440515 2023.05.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8440521 2023.05.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8440518 2023.05.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8440517 2023.05.13 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8440520 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8440512 2023.05.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 8440508 2023.05.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8440484 2023.05.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8440483 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8440485 2023.05.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8440482 2023.05.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8440481 2023.05.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8440477 2023.05.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8440475 2023.05.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8440479 2023.05.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 8440476 2023.05.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8440478 2023.05.13 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8440472 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8440473 2023.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8440474 2023.05.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8440471 2023.05.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8440470 2023.05.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8434194 2023.05.12 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8434191 2023.05.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8434193 2023.05.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8434189 2023.05.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8434192 2023.05.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8434190 2023.05.12 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8434188 2023.05.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8434187 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8434185 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8434184 2023.05.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8434186 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8434182 2023.05.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8434181 2023.05.12 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8434183 2023.05.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8434195 2023.05.12 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8434180 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8434177 2023.05.12 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8434171 2023.05.12 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8434176 2023.05.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8434179 2023.05.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8434170 2023.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8434175 2023.05.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8434178 2023.05.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8434174 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8434172 2023.05.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8434173 2023.05.12 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8432101 2023.05.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8432103 2023.05.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8432098 2023.05.12 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8432105 2023.05.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8432099 2023.05.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8432100 2023.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8432104 2023.05.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8432102 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8432095 2023.05.12 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8432093 2023.05.12 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8432096 2023.05.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8432094 2023.05.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8432092 2023.05.12 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8432091 2023.05.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8432089 2023.05.12 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8432090 2023.05.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8432086 2023.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8432087 2023.05.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8432088 2023.05.12 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8431001 2023.05.12 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8427994 2023.05.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8427992 2023.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8427991 2023.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8427990 2023.05.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8427993 2023.05.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8427989 2023.05.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8427988 2023.05.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8427987 2023.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8427982 2023.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8427983 2023.05.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8427985 2023.05.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8427986 2023.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8427978 2023.05.11 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8427979 2023.05.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8427984 2023.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8427976 2023.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8427975 2023.05.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8427973 2023.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8427972 2023.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8427981 2023.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8427974 2023.05.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8427977 2023.05.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8427980 2023.05.11 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8421626 2023.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8421628 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8421625 2023.05.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8421627 2023.05.10 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8419496 2023.05.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8419493 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8419491 2023.05.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8419492 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8419494 2023.05.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8419490 2023.05.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8419495 2023.05.10 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 8419489 2023.05.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8419487 2023.05.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8419488 2023.05.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8419222 2023.05.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8419217 2023.05.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8419221 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8419218 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8419220 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8419216 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8419210 2023.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8419215 2023.05.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8419212 2023.05.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8419211 2023.05.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8419214 2023.05.10 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8419213 2023.05.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8419209 2023.05.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8419207 2023.05.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8419208 2023.05.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8419204 2023.05.10 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8419206 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8419205 2023.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8419203 2023.05.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8419202 2023.05.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8419201 2023.05.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8419200 2023.05.10 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8420018 2023.05.10 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8420499 2023.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8416258 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8416259 2023.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8416260 2023.05.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8416261 2023.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8416257 2023.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8416255 2023.05.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8416256 2023.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8416276 2023.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8416275 2023.05.09 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8416272 2023.05.09 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8416269 2023.05.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8416277 2023.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8416274 2023.05.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8416273 2023.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8416270 2023.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8416263 2023.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8416267 2023.05.09 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8416264 2023.05.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8416266 2023.05.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8416265 2023.05.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8416268 2023.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8416271 2023.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8416262 2023.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8416253 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8416252 2023.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8416254 2023.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8416251 2023.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8416246 2023.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8416250 2023.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8416249 2023.05.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8416245 2023.05.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8416243 2023.05.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8416244 2023.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8416247 2023.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8416240 2023.05.09 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8416239 2023.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8416241 2023.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8416242 2023.05.09 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8416235 2023.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8416234 2023.05.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8416238 2023.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8416232 2023.05.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8416237 2023.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8416236 2023.05.09 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8416228 2023.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8416227 2023.05.09 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8416226 2023.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8416233 2023.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8416229 2023.05.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8416224 2023.05.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8416225 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8416223 2023.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8416231 2023.05.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8413852 2023.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1