DRUŻYNA

Drużyna: Paczkowski . Obserwator: Maksymilian Paczkowski

Liczba gatunków: 175

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 90 1251 68 68 1 6 23 38
2 24 3139 73 19 0 3 10 6
3 104 607 102 62 0 7 20 35
4 168 665 129 80 0 5 40 35
5 75 297 159 53 0 14 28 11
6 58 111 169 39 0 15 17 7
7 9 124 169 9 0 1 5 3
8 41 132 171 25 0 5 9 11
9 19 520 172 18 0 3 8 7
10 19 53 172 17 0 2 3 12
11 16 60 172 14 0 3 6 5
12 12 52 175 9 1 1 3 4
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9291201 2023.12.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9292265 2023.12.25 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9292263 2023.12.25 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9292262 2023.12.25 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9292261 2023.12.25 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9292264 2023.12.25 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9284658 2023.12.22 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9283265 2023.12.21 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9282070 2023.12.20 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9277945 2023.12.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 9241706 2023.12.04 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9241704 2023.12.04 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9215136 2023.11.26 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9206827 2023.11.22 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9207445 2023.11.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9207446 2023.11.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9207450 2023.11.22 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9207447 2023.11.22 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9207448 2023.11.22 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9204395 2023.11.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9204397 2023.11.21 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9203348 2023.11.19 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9203347 2023.11.19 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9183585 2023.11.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9183584 2023.11.13 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9183581 2023.11.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9156451 2023.11.05 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9155057 2023.11.05 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9124223 2023.10.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9108309 2023.10.22 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9106301 2023.10.21 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9101271 2023.10.20 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9067828 2023.10.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9054056 2023.10.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9054059 2023.10.08 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9054057 2023.10.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9054061 2023.10.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9054058 2023.10.08 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9054062 2023.10.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9054064 2023.10.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9054067 2023.10.08 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9054066 2023.10.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9054065 2023.10.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9054063 2023.10.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9054060 2023.10.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9052716 2023.10.07 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9050508 2023.10.07 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9024023 2023.09.30 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9024021 2023.09.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9024020 2023.09.30 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9024018 2023.09.30 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9024017 2023.09.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 9024019 2023.09.30 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9023672 2023.09.30 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9013666 2023.09.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9013667 2023.09.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9013665 2023.09.27 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9013663 2023.09.27 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9013664 2023.09.27 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9013662 2023.09.27 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8986913 2023.09.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8986914 2023.09.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8986915 2023.09.20 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8946005 2023.09.09 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8946006 2023.09.02 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8915801 2023.09.01 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8887796 2023.08.24 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 8887794 2023.08.24 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8887795 2023.08.24 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8846862 2023.08.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8844048 2023.08.11 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8843606 2023.08.11 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8843605 2023.08.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8843609 2023.08.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8843601 2023.08.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8843608 2023.08.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8843602 2023.08.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8843600 2023.08.11 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8843596 2023.08.11 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8843598 2023.08.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8843597 2023.08.11 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8843595 2023.08.11 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8840874 2023.08.10 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8840427 2023.08.10 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8840424 2023.08.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8840425 2023.08.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8840426 2023.08.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8840422 2023.08.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8840423 2023.08.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8840421 2023.08.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8840420 2023.08.10 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8840419 2023.08.10 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8840392 2023.08.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8840391 2023.08.10 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8824018 2023.08.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8824021 2023.08.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8824019 2023.08.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8824022 2023.08.04 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8824023 2023.08.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8824020 2023.08.04 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8820695 2023.08.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8821162 2023.08.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8821167 2023.08.02 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8821166 2023.08.02 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8821165 2023.08.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8821163 2023.08.02 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8821164 2023.08.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8792913 2023.07.24 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8792914 2023.07.24 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8792916 2023.07.24 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8792917 2023.07.24 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 8792915 2023.07.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8792918 2023.07.24 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8777198 2023.07.19 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 60 8777197 2023.07.19 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8723099 2023.07.02 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 8695833 2023.06.26 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8689640 2023.06.25 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8677319 2023.06.22 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8665807 2023.06.18 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8665806 2023.06.18 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8665805 2023.06.18 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 8665804 2023.06.18 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8665287 2023.06.18 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8660253 2023.06.18 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8660155 2023.06.18 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8658879 2023.06.17 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8658826 2023.06.17 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8644829 2023.06.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8638395 2023.06.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8638397 2023.06.12 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8638396 2023.06.12 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8638393 2023.06.12 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8638392 2023.06.12 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8638394 2023.06.12 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8638391 2023.06.12 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8619420 2023.06.09 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 8619419 2023.06.09 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8619418 2023.06.09 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8619421 2023.06.09 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8619417 2023.06.09 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8601204 2023.06.06 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8599423 2023.06.05 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8599283 2023.06.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8599106 2023.06.05 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8599107 2023.06.05 WP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8597835 2023.06.04 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8580359 2023.06.02 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8576814 2023.06.02 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8575898 2023.06.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8575899 2023.06.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8578045 2023.06.02 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8578066 2023.06.01 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8578064 2023.06.01 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8578047 2023.06.01 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8578065 2023.06.01 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8578062 2023.06.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8578063 2023.06.01 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8578061 2023.06.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8578060 2023.06.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8578059 2023.06.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578057 2023.06.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8578054 2023.06.01 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8578056 2023.06.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8578053 2023.06.01 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8578058 2023.06.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8578052 2023.06.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8578051 2023.06.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8578050 2023.06.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8578049 2023.06.01 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8578048 2023.06.01 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8578046 2023.06.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8578055 2023.06.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8578067 2023.06.01 PK
rzadki derkacz, Crex crex 3 8568922 2023.05.31 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8568921 2023.05.31 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8568919 2023.05.31 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8568920 2023.05.31 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8568112 2023.05.31 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8568113 2023.05.31 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8568114 2023.05.31 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8568111 2023.05.31 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8568115 2023.05.31 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8568060 2023.05.31 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8566533 2023.05.31 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8568061 2023.05.31 PK
rzadki uszatka, Asio otus 3 8545229 2023.05.27 WP
rzadki uszatka, Asio otus 3 8537865 2023.05.26 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8537661 2023.05.26 WP
rzadki uszatka, Asio otus 3 8531914 2023.05.25 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8530116 2023.05.25 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8530115 2023.05.25 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8528413 2023.05.25 WP
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8515879 2023.05.22 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8424354 2023.05.10 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8417149 2023.05.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8417150 2023.05.09 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8410454 2023.05.08 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8410455 2023.05.08 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8404576 2023.05.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8404578 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8401017 2023.05.07 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8404582 2023.05.07 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8404583 2023.05.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8404577 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8404579 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8404581 2023.05.07 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8404580 2023.05.07 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8396173 2023.05.06 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8386875 2023.05.05 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8385757 2023.05.05 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8385756 2023.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8385758 2023.05.05 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8383541 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8380595 2023.05.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8380596 2023.05.05 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 9 8380602 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8380597 2023.05.05 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8380599 2023.05.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8380594 2023.05.05 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8383543 2023.05.05 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8380601 2023.05.05 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8380600 2023.05.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8380598 2023.05.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8378369 2023.05.04 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8378103 2023.05.04 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8378104 2023.05.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8378102 2023.05.04 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8378105 2023.05.04 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8378101 2023.05.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8376864 2023.05.04 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8376862 2023.05.04 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8375642 2023.05.04 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8375641 2023.05.04 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8375637 2023.05.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8375639 2023.05.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8375638 2023.05.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8375640 2023.05.04 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8375635 2023.05.04 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8375634 2023.05.04 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8375636 2023.05.04 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8375510 2023.05.04 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8375509 2023.05.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8376863 2023.05.04 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8354897 2023.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8343446 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8343444 2023.05.01 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8343530 2023.05.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8343445 2023.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8334906 2023.04.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8320641 2023.04.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8322672 2023.04.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8322665 2023.04.29 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8322668 2023.04.29 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8322670 2023.04.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8322671 2023.04.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8322667 2023.04.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8322664 2023.04.29 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8322669 2023.04.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8322666 2023.04.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8322663 2023.04.29 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8315983 2023.04.28 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8315637 2023.04.28 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8315626 2023.04.28 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8315625 2023.04.28 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8315627 2023.04.28 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8267300 2023.04.22 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8267265 2023.04.22 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8267268 2023.04.22 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8267266 2023.04.22 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8267264 2023.04.22 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8267263 2023.04.22 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8267262 2023.04.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8267267 2023.04.22 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8266892 2023.04.22 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8266891 2023.04.22 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8266890 2023.04.22 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8266893 2023.04.22 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 8262384 2023.04.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8263223 2023.04.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8263205 2023.04.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8263203 2023.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8263206 2023.04.21 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8263221 2023.04.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8263204 2023.04.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8263225 2023.04.21 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8263208 2023.04.21 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8263202 2023.04.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8263224 2023.04.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8263210 2023.04.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8263209 2023.04.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8263222 2023.04.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8263207 2023.04.21 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8263220 2023.04.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8241962 2023.04.18 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8232644 2023.04.17 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8232642 2023.04.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8232643 2023.04.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8232641 2023.04.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8232640 2023.04.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8232639 2023.04.17 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8232631 2023.04.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8232632 2023.04.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8232629 2023.04.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8232630 2023.04.17 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8232627 2023.04.17 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8232628 2023.04.17 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8232545 2023.04.17 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8232528 2023.04.17 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8232522 2023.04.17 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8232468 2023.04.17 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8232467 2023.04.17 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8227535 2023.04.16 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8227532 2023.04.16 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8227530 2023.04.16 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8227531 2023.04.16 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8226644 2023.04.16 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8214890 2023.04.15 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8214888 2023.04.15 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8214889 2023.04.15 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8214885 2023.04.15 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8214887 2023.04.15 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8214886 2023.04.15 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8214884 2023.04.15 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8218502 2023.04.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8218503 2023.04.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8218506 2023.04.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8218507 2023.04.15 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8218505 2023.04.15 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8218504 2023.04.15 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8206591 2023.04.14 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8206590 2023.04.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8206589 2023.04.14 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8209232 2023.04.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8209233 2023.04.14 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8209227 2023.04.14 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8209228 2023.04.14 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8209229 2023.04.14 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8209230 2023.04.14 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 8209231 2023.04.14 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 5 8209226 2023.04.14 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8183306 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8183315 2023.04.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8183308 2023.04.10 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8183317 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8183316 2023.04.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8183313 2023.04.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8183305 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8183314 2023.04.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8183304 2023.04.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8183319 2023.04.10 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8183320 2023.04.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8183311 2023.04.10 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8183309 2023.04.10 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8183318 2023.04.10 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8183330 2023.04.10 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8183307 2023.04.10 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8183310 2023.04.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8183312 2023.04.10 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8158232 2023.04.08 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8149410 2023.04.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8144477 2023.04.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8144476 2023.04.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8144337 2023.04.05 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8144339 2023.04.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8144338 2023.04.05 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8131093 2023.04.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8129307 2023.04.02 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8129306 2023.04.02 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8131999 2023.04.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8129308 2023.04.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8124359 2023.04.01 WP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8124354 2023.04.01 WP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8124353 2023.04.01 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8124356 2023.04.01 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 8124357 2023.04.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8124355 2023.04.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8124358 2023.04.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8126680 2023.04.01 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8126668 2023.04.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8126690 2023.04.01 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8126670 2023.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8126684 2023.04.01 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8126664 2023.04.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8126683 2023.04.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8126681 2023.04.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8126679 2023.04.01 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8126671 2023.04.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8126695 2023.04.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8126689 2023.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8126676 2023.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8126673 2023.04.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8126678 2023.04.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8126677 2023.04.01 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8126665 2023.04.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8126675 2023.04.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8126697 2023.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8126669 2023.04.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8126698 2023.04.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8126699 2023.04.01 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8126686 2023.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8126696 2023.04.01 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 8126674 2023.04.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8126693 2023.04.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8126692 2023.04.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8126687 2023.04.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8126700 2023.04.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8126682 2023.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8126691 2023.04.01 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8126694 2023.04.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 32 8126835 2023.04.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 8126666 2023.04.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8126685 2023.04.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8126701 2023.04.01 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8126667 2023.04.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8126672 2023.04.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8126688 2023.04.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8102078 2023.03.29 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8100674 2023.03.28 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8100675 2023.03.28 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8100673 2023.03.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8100678 2023.03.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8100676 2023.03.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8100677 2023.03.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8100679 2023.03.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8100680 2023.03.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8095217 2023.03.27 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8090675 2023.03.26 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8089997 2023.03.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8089030 2023.03.26 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8089998 2023.03.26 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8092605 2023.03.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8092596 2023.03.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8092592 2023.03.26 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8092593 2023.03.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8092599 2023.03.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8092602 2023.03.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8092603 2023.03.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8092601 2023.03.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8092675 2023.03.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8092600 2023.03.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8092590 2023.03.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8090216 2023.03.26 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8092597 2023.03.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8092594 2023.03.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8092604 2023.03.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8092598 2023.03.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8092591 2023.03.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8092595 2023.03.26 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8081283 2023.03.25 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8080326 2023.03.25 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8070302 2023.03.24 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8070211 2023.03.24 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8067837 2023.03.24 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8092687 2023.03.24 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8053052 2023.03.21 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8053051 2023.03.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8053050 2023.03.21 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8052970 2023.03.21 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8052969 2023.03.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8052967 2023.03.21 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 8052965 2023.03.21 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8052917 2023.03.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8053670 2023.03.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8053671 2023.03.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8053676 2023.03.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8053668 2023.03.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8053673 2023.03.21 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8053669 2023.03.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8053675 2023.03.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8053674 2023.03.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8053672 2023.03.21 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8047407 2023.03.20 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8043553 2023.03.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8043552 2023.03.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8043551 2023.03.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8043548 2023.03.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8043554 2023.03.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8043549 2023.03.20 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8043547 2023.03.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8043546 2023.03.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8043545 2023.03.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8043544 2023.03.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8043550 2023.03.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8043543 2023.03.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8043542 2023.03.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8043541 2023.03.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8043540 2023.03.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8043539 2023.03.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8043538 2023.03.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8043536 2023.03.20 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8043537 2023.03.20 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8039242 2023.03.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8035500 2023.03.19 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8035463 2023.03.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8035464 2023.03.19 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8024993 2023.03.18 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8024995 2023.03.18 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8024994 2023.03.18 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 8092685 2023.03.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7984169 2023.03.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7984168 2023.03.10 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7984167 2023.03.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7984180 2023.03.10 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7984176 2023.03.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7984240 2023.03.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7984182 2023.03.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7984183 2023.03.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7984184 2023.03.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7984177 2023.03.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7984185 2023.03.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7984181 2023.03.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7984174 2023.03.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7984179 2023.03.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7984178 2023.03.10 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7984172 2023.03.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7984173 2023.03.10 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7984175 2023.03.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7984171 2023.03.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7983233 2023.03.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7983234 2023.03.10 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7943269 2023.02.28 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7930759 2023.02.26 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7920136 2023.02.23 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7920110 2023.02.23 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7920109 2023.02.23 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7920044 2023.02.23 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7920043 2023.02.23 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7920042 2023.02.23 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7920041 2023.02.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7906295 2023.02.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7906292 2023.02.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7906294 2023.02.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7906293 2023.02.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7906296 2023.02.19 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7878062 2023.02.12 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7878061 2023.02.12 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7871884 2023.02.09 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7865592 2023.02.08 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7861471 2023.02.06 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7857994 2023.02.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7857993 2023.02.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 7857992 2023.02.05 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7858002 2023.02.05 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 7858035 2023.02.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7837909 2023.01.29 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7837910 2023.01.29 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7871881 2023.01.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7871888 2023.01.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7871886 2023.01.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7871883 2023.01.28 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7871882 2023.01.28 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7808547 2023.01.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7808548 2023.01.22 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7808545 2023.01.22 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7808546 2023.01.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7803485 2023.01.20 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7803484 2023.01.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7803475 2023.01.20 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7803455 2023.01.20 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7803483 2023.01.20 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 7803454 2023.01.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7803486 2023.01.20 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7793767 2023.01.17 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7786484 2023.01.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 7771216 2023.01.12 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7771164 2023.01.12 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 7772287 2023.01.12 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 7772286 2023.01.12 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8092738 2023.01.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7772288 2023.01.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7871885 2023.01.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7762611 2023.01.09 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7762612 2023.01.09 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7762610 2023.01.09 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7764173 2023.01.09 WP
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7755796 2023.01.08 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 7755631 2023.01.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 16 7755633 2023.01.08 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7755632 2023.01.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7757578 2023.01.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7757577 2023.01.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 7757576 2023.01.08 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7752984 2023.01.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7752987 2023.01.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7752989 2023.01.07 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7752981 2023.01.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7752983 2023.01.07 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7752986 2023.01.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7752985 2023.01.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7752992 2023.01.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7752988 2023.01.07 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7752982 2023.01.07 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7745040 2023.01.06 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7745042 2023.01.06 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7745038 2023.01.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7745039 2023.01.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7745037 2023.01.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7745041 2023.01.06 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7743947 2023.01.06 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7743460 2023.01.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7735361 2023.01.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7731062 2023.01.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7731033 2023.01.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7731032 2023.01.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7728091 2023.01.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7726873 2023.01.01 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7726872 2023.01.01 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7726591 2023.01.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7726592 2023.01.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 7725936 2023.01.01 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 7725935 2023.01.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7725934 2023.01.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7725937 2023.01.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7725933 2023.01.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7725401 2023.01.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7725400 2023.01.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7725077 2023.01.01 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7725074 2023.01.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7725075 2023.01.01 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7724966 2023.01.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7724968 2023.01.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7724965 2023.01.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7724967 2023.01.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7724964 2023.01.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7724876 2023.01.01 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7724875 2023.01.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 21 7724859 2023.01.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7724810 2023.01.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7724811 2023.01.01 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7724807 2023.01.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7724808 2023.01.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7724809 2023.01.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7724805 2023.01.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7724806 2023.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...