Pełna lista obserwacji drużyny

Maks Paczkowski : Maksymilian Paczkowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 7463446 2022.09.29 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7463447 2022.09.29 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7463448 2022.09.29 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7463449 2022.09.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7463450 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7463451 2022.09.29 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7463452 2022.09.29 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7463453 2022.09.29 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7463454 2022.09.29 WP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7449724 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7449417 2022.09.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7449416 2022.09.25 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7449415 2022.09.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7447190 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7447191 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7447192 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7447193 2022.09.25 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7447194 2022.09.25 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7447195 2022.09.25 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7447196 2022.09.25 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7439235 2022.09.23 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7431917 2022.09.20 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7431916 2022.09.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7418156 2022.09.16 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7417881 2022.09.16 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7417882 2022.09.16 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7415308 2022.09.15 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7415306 2022.09.15 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7415305 2022.09.15 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7415307 2022.09.15 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7414539 2022.09.15 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7414510 2022.09.15 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7414509 2022.09.15 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7414512 2022.09.15 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7414511 2022.09.15 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7414508 2022.09.15 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7414506 2022.09.15 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7414507 2022.09.15 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7414505 2022.09.15 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7414874 2022.09.15 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7412779 2022.09.14 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7412781 2022.09.14 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7412780 2022.09.14 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7412778 2022.09.14 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7412484 2022.09.14 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7412485 2022.09.14 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7412483 2022.09.14 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7412482 2022.09.14 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7412379 2022.09.14 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7412374 2022.09.14 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7412372 2022.09.14 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7412327 2022.09.14 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7412326 2022.09.14 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7412322 2022.09.14 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7412156 2022.09.14 LS mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7393459 2022.09.07 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 7393128 2022.09.07 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7387844 2022.09.05 KP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7386232 2022.09.04 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7381533 2022.09.03 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7378938 2022.09.03 PM mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7378927 2022.09.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7379279 2022.09.03 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7379280 2022.09.03 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7379281 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7379282 2022.09.03 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7379283 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7379284 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7379285 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7379286 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7379287 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7379288 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7379289 2022.09.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7379290 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7379291 2022.09.03 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7379292 2022.09.03 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7379293 2022.09.03 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7379294 2022.09.03 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7379295 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7379296 2022.09.03 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7379297 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7379298 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7379299 2022.09.03 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7379300 2022.09.03 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7379301 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7379302 2022.09.03 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7379303 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7379304 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7379305 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7379306 2022.09.03 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7379307 2022.09.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7379308 2022.09.03 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7379309 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7379310 2022.09.03 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7379311 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7379312 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7379313 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7379314 2022.09.03 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7379315 2022.09.03 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7379316 2022.09.03 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7379317 2022.09.03 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7379318 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7379319 2022.09.03 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7379320 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7379321 2022.09.03 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7379322 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7379323 2022.09.03 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7379327 2022.09.03 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7376030 2022.09.02 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7376031 2022.09.02 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 7376032 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7376033 2022.09.02 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7376034 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7376035 2022.09.02 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7376036 2022.09.02 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7376037 2022.09.02 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7376038 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7376039 2022.09.02 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7376040 2022.09.02 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7376041 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7376042 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7376043 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7376044 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7376045 2022.09.02 MB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7376046 2022.09.02 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7376047 2022.09.02 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7376048 2022.09.02 MB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7376049 2022.09.02 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7376050 2022.09.02 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7376051 2022.09.02 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7376052 2022.09.02 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7376053 2022.09.02 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7376054 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7376055 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7376056 2022.09.02 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7376057 2022.09.02 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7376058 2022.09.02 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7376059 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7376060 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7376061 2022.09.02 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7376062 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7376063 2022.09.02 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7376064 2022.09.02 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7376065 2022.09.02 MB mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 7379650 2022.09.01 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7375141 2022.09.01 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7375142 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7375143 2022.09.01 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7375144 2022.09.01 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7375145 2022.09.01 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7375146 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7375147 2022.09.01 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7375148 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7375149 2022.09.01 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7375150 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7370457 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7370458 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7370459 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7370460 2022.08.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7370461 2022.08.31 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7370462 2022.08.31 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7370463 2022.08.31 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7370464 2022.08.31 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7370465 2022.08.31 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7370466 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7370467 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7370468 2022.08.31 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7370469 2022.08.31 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7370470 2022.08.31 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7370471 2022.08.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7370472 2022.08.31 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 7359801 2022.08.27 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7359802 2022.08.27 WP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7359803 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7359804 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7359805 2022.08.27 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7359806 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7359807 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7359808 2022.08.27 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7359809 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7359810 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7354955 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7354956 2022.08.26 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7354957 2022.08.26 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7354958 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7354959 2022.08.26 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7354960 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7354962 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7354963 2022.08.26 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7354964 2022.08.26 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7354965 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7354966 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7354967 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7354968 2022.08.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7354969 2022.08.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7354970 2022.08.26 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7354971 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7354972 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7354973 2022.08.26 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7354974 2022.08.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7354975 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7354976 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7354977 2022.08.26 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7354978 2022.08.26 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7354979 2022.08.26 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7354980 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7354981 2022.08.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7354982 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7354983 2022.08.26 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7354984 2022.08.26 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7354985 2022.08.26 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7354986 2022.08.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7354987 2022.08.26 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7354988 2022.08.26 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7354989 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 7354990 2022.08.26 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7354991 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7354992 2022.08.26 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7354993 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7354994 2022.08.26 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 7354995 2022.08.26 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 7350907 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7346816 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7346810 2022.08.23 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 36 7346805 2022.08.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7345141 2022.08.22 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7345142 2022.08.22 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7345143 2022.08.22 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7345144 2022.08.22 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7345145 2022.08.22 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7345146 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 7345147 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7345148 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 7345149 2022.08.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7345150 2022.08.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7345151 2022.08.22 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7345152 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7345153 2022.08.22 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7345154 2022.08.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7345155 2022.08.22 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7345156 2022.08.22 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7345157 2022.08.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7345159 2022.08.22 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7345160 2022.08.22 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7345161 2022.08.22 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7345162 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7345166 2022.08.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7337195 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7337196 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7337197 2022.08.20 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7337198 2022.08.20 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7337199 2022.08.20 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7337200 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7337201 2022.08.20 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7337202 2022.08.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7337203 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7337204 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7337205 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7337206 2022.08.20 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7337207 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7337208 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7337209 2022.08.20 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7337210 2022.08.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7337211 2022.08.20 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7337212 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7337213 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7331310 2022.08.18 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7331311 2022.08.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7326275 2022.08.16 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7326273 2022.08.16 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7326271 2022.08.16 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7326272 2022.08.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7326270 2022.08.16 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7319408 2022.08.14 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7319409 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 7319410 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7319411 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7319412 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7319413 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 7316842 2022.08.14 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7319414 2022.08.14 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7319415 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 7309217 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7306886 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7306875 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7306869 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7306867 2022.08.11 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7306862 2022.08.11 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7306858 2022.08.11 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7306859 2022.08.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7306857 2022.08.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7306710 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7306709 2022.08.11 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7306707 2022.08.11 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7306706 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7306705 2022.08.11 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7306704 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7309218 2022.08.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7309219 2022.08.11 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7309220 2022.08.11 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7309221 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7309222 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7309223 2022.08.11 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7309224 2022.08.11 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7309225 2022.08.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7309226 2022.08.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7305489 2022.08.10 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7305490 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7305488 2022.08.10 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7305487 2022.08.10 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7305452 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7305402 2022.08.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 116 7305833 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7288908 2022.08.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7288909 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7288910 2022.08.05 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7288911 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7288912 2022.08.05 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7288913 2022.08.05 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 7288914 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7288915 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7273203 2022.07.30 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7273615 2022.07.30 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7267942 2022.07.28 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7267884 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 13 7265541 2022.07.27 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7265542 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7257865 2022.07.24 WP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7257860 2022.07.24 WP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7257256 2022.07.24 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7254106 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7254069 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 7254009 2022.07.23 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7254007 2022.07.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7255313 2022.07.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7255314 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7255315 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7255316 2022.07.23 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7255317 2022.07.23 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7255318 2022.07.23 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7255319 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7255320 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7255321 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7255322 2022.07.23 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7255323 2022.07.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7255324 2022.07.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7255325 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7255326 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7255327 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7255328 2022.07.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7255329 2022.07.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7255330 2022.07.23 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7255331 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7255332 2022.07.23 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7255333 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 7255334 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7255335 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7255336 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7255337 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7255338 2022.07.23 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7255339 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7255340 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7255341 2022.07.23 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7255342 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7255343 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7255344 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7255345 2022.07.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7255346 2022.07.23 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7255347 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7255348 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7255349 2022.07.23 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7251367 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7251877 2022.07.22 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7251878 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7251879 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7251880 2022.07.22 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7251881 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7251882 2022.07.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7251883 2022.07.22 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7251884 2022.07.22 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7251885 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7251886 2022.07.22 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7251887 2022.07.22 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7245807 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7245796 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7246620 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7246621 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7246622 2022.07.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7246623 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7246624 2022.07.20 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7246625 2022.07.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7246626 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7246627 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7246628 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7246629 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7246630 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7246631 2022.07.20 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7246632 2022.07.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7246633 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7246634 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7246635 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7242947 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7241298 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7242948 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7242998 2022.07.19 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7242999 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7243000 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7243001 2022.07.19 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7243002 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 7243003 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7243004 2022.07.19 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7243005 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7243006 2022.07.19 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7243007 2022.07.19 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7243008 2022.07.19 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7243009 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7243032 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7243033 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7234778 2022.07.17 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7235892 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7235893 2022.07.17 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7235894 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7235895 2022.07.17 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7235896 2022.07.17 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7235897 2022.07.17 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7235898 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7235899 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7235900 2022.07.17 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7235901 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7235902 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7235903 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7235904 2022.07.17 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7235905 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7235906 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7235907 2022.07.17 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7235908 2022.07.17 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7235909 2022.07.17 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7235910 2022.07.17 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7235911 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7235912 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7235913 2022.07.17 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7235914 2022.07.17 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7235915 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7235916 2022.07.17 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7224320 2022.07.14 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7207020 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7206994 2022.07.09 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7206993 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7206992 2022.07.09 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7206991 2022.07.09 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7206990 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7206989 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7206988 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7206987 2022.07.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7206986 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7206985 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7206984 2022.07.09 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7206983 2022.07.09 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7206982 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7206981 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7206980 2022.07.09 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7206979 2022.07.09 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7206978 2022.07.09 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7206977 2022.07.09 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7206976 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7206975 2022.07.09 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7206974 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7206973 2022.07.09 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7206972 2022.07.09 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7206971 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7206970 2022.07.09 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7206969 2022.07.09 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7206968 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7206995 2022.07.09 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7206103 2022.07.08 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7215207 2022.07.08 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7215208 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7215209 2022.07.08 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7215210 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7215211 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7215212 2022.07.08 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7215214 2022.07.08 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7215215 2022.07.08 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7215216 2022.07.08 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7215217 2022.07.08 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7202372 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7202373 2022.07.07 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7202374 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7202375 2022.07.07 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7202376 2022.07.07 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7202377 2022.07.07 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 7202378 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7202379 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7202380 2022.07.07 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7202381 2022.07.07 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7202382 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7202383 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7202384 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7202385 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7202386 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7202387 2022.07.07 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7202388 2022.07.07 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7202389 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7202390 2022.07.07 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7202391 2022.07.07 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7202392 2022.07.07 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7202393 2022.07.07 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7202394 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7202395 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7202396 2022.07.07 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7202397 2022.07.07 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7202398 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7202399 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7202400 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7202401 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7202402 2022.07.07 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7202403 2022.07.07 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7202404 2022.07.07 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7202405 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7202406 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7202407 2022.07.07 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7202408 2022.07.07 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7195786 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7195787 2022.07.05 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7195788 2022.07.05 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7195789 2022.07.05 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7195790 2022.07.05 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7195791 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7195792 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7195793 2022.07.05 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7195794 2022.07.05 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7195795 2022.07.05 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 7195796 2022.07.05 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7195797 2022.07.05 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 7195798 2022.07.05 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7195799 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7195800 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7195801 2022.07.05 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7195802 2022.07.05 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 7195803 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7196961 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7196962 2022.07.05 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7196963 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7196964 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7196965 2022.07.05 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7182186 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7182072 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7178441 2022.07.01 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7178440 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7178439 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7178438 2022.07.01 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7178437 2022.07.01 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7178436 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7178435 2022.07.01 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7178434 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7178433 2022.07.01 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7178432 2022.07.01 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7178431 2022.07.01 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7178430 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7178429 2022.07.01 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7178428 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7178427 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7178426 2022.07.01 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 7178425 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7178424 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7178423 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7178422 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7178421 2022.07.01 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7178420 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7178419 2022.07.01 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7178418 2022.07.01 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7178417 2022.07.01 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7178416 2022.07.01 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7176912 2022.06.30 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 7174968 2022.06.30 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7172833 2022.06.29 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7168581 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7168582 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7168583 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7168584 2022.06.28 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7168585 2022.06.28 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7168586 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7168587 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7168588 2022.06.28 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 7168589 2022.06.28 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7168590 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7168591 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7168592 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7168593 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7168594 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7168595 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7168596 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7168597 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7168598 2022.06.28 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7168599 2022.06.28 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7168600 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7168601 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7168602 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7168603 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7168604 2022.06.28 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 50 7161440 2022.06.26 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 7160332 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 4 7160333 2022.06.26 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 7161441 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7161442 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 7161443 2022.06.26 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7161444 2022.06.26 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7161445 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7161446 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7158458 2022.06.25 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7157762 2022.06.25 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7157761 2022.06.25 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7157472 2022.06.25 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7157714 2022.06.25 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7137208 2022.06.19 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7137214 2022.06.19 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 16 7123588 2022.06.17 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 7123585 2022.06.17 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7117956 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7118044 2022.06.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 7118045 2022.06.16 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 7118046 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7118048 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7117150 2022.06.15 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7117151 2022.06.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7117152 2022.06.15 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7110015 2022.06.14 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7110013 2022.06.14 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7110014 2022.06.14 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7110017 2022.06.14 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7110016 2022.06.14 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7110001 2022.06.14 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7102184 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7099910 2022.06.11 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 7096530 2022.06.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7057580 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7057581 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7057582 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7057583 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7057584 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7057585 2022.06.02 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7057586 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7057587 2022.06.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7057588 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7057589 2022.06.02 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7057590 2022.06.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7057591 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7057592 2022.06.02 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7057593 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7057594 2022.06.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7057595 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7036528 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7036529 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7036530 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7036531 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7036532 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 7036533 2022.05.29 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7036534 2022.05.29 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7036535 2022.05.29 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7036536 2022.05.29 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7036537 2022.05.29 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7036538 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7036539 2022.05.29 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7036540 2022.05.29 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7036543 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7036544 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7036545 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7036546 2022.05.29 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7036547 2022.05.29 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7036548 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7036549 2022.05.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7036550 2022.05.29 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7036551 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7036552 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7036553 2022.05.29 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7028135 2022.05.28 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6993872 2022.05.21 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6986200 2022.05.20 WP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6972928 2022.05.17 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6972923 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6972924 2022.05.17 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6972925 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6972926 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6972927 2022.05.17 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6972929 2022.05.17 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6972930 2022.05.17 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6972931 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6972932 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6972933 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6972934 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6972935 2022.05.17 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6972936 2022.05.17 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6972937 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 6972938 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 6972939 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6972940 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6972941 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6972942 2022.05.17 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6972943 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6960220 2022.05.16 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6951704 2022.05.15 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 6954216 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6954217 2022.05.15 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6954218 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6954219 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6956629 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6956630 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6956631 2022.05.15 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6940514 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6940512 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6940513 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6940511 2022.05.14 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6940509 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 6935715 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6935716 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6935717 2022.05.14 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6935718 2022.05.14 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6935719 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6935720 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6935721 2022.05.14 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6935722 2022.05.14 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6935723 2022.05.14 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6935724 2022.05.14 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6935725 2022.05.14 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6935726 2022.05.14 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6935727 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6935728 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6935729 2022.05.14 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6935730 2022.05.14 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6938739 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6938740 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6938741 2022.05.14 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6938742 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6938743 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6938744 2022.05.14 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6938745 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6938746 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6938747 2022.05.14 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6938748 2022.05.14 WP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6938749 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6938756 2022.05.14 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6938757 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6938758 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6938759 2022.05.14 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6940508 2022.05.14 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6940510 2022.05.14 WP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6947318 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 6924982 2022.05.12 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6916768 2022.05.11 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6918375 2022.05.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6918376 2022.05.11 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6908716 2022.05.10 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6908717 2022.05.10 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6908715 2022.05.10 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6905015 2022.05.09 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6904876 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6904875 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6904872 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6904871 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6904873 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6904870 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6904869 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6904868 2022.05.09 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6904874 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 15 6904877 2022.05.09 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6904878 2022.05.09 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6904879 2022.05.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6904880 2022.05.09 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6904883 2022.05.09 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6904884 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6905102 2022.05.09 WP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 6899270 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6896934 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6899589 2022.05.08 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6899590 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6899591 2022.05.08 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6899592 2022.05.08 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6899593 2022.05.08 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6899594 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6899595 2022.05.08 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6899596 2022.05.08 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6899597 2022.05.08 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6899598 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6899599 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6899600 2022.05.08 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6899601 2022.05.08 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6899602 2022.05.08 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6899603 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6899604 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6899606 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 6899607 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6899608 2022.05.08 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6899609 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6877636 2022.05.06 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6878498 2022.05.06 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6873021 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6873022 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6873023 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6873024 2022.05.05 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6873025 2022.05.05 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6873026 2022.05.05 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6873027 2022.05.05 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6873028 2022.05.05 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6873029 2022.05.05 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6873030 2022.05.05 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6873031 2022.05.05 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6873032 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6873033 2022.05.05 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6873034 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6873035 2022.05.05 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6873036 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6873050 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6873037 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6851945 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6851944 2022.05.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6851947 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6851946 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6845447 2022.05.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6845941 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6845942 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 6845943 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6845944 2022.05.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6851948 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6851949 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6851950 2022.05.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6851951 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6851952 2022.05.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6851953 2022.05.02 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6851954 2022.05.02 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6851955 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6851956 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6851957 2022.05.02 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6851959 2022.05.02 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6851960 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6851961 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6851962 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6851963 2022.05.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6851964 2022.05.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6851965 2022.05.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6851966 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6851967 2022.05.02 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6851968 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6851969 2022.05.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6851970 2022.05.02 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6851971 2022.05.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6851972 2022.05.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6851973 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6851974 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6851975 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6852142 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6852143 2022.05.02 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6842758 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6823349 2022.04.30 LS mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 6823348 2022.04.30 LS mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 6823350 2022.04.30 LS mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 6823435 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6823538 2022.04.30 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6823623 2022.04.30 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6831858 2022.04.30 LS mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 6819960 2022.04.29 LS mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6817226 2022.04.29 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6816977 2022.04.29 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6816976 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6816975 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6816974 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6816973 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6816972 2022.04.29 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6816971 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6816970 2022.04.29 LS mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6816950 2022.04.29 LS mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 6815592 2022.04.29 LS mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6815464 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6815436 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6815836 2022.04.29 LS mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6816085 2022.04.29 LS mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6818428 2022.04.29 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6818429 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6818430 2022.04.29 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6818431 2022.04.29 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6818432 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6818433 2022.04.29 LS mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6818434 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6818435 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6818436 2022.04.29 LS mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6818437 2022.04.29 LS mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6820027 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6821249 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6812270 2022.04.28 LS mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 6812271 2022.04.28 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6812272 2022.04.28 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6812273 2022.04.28 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6812274 2022.04.28 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6812275 2022.04.28 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6812276 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6812277 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6812278 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6812279 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6812280 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6812281 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6812282 2022.04.28 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6812283 2022.04.28 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6812284 2022.04.28 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6812285 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6812286 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6812287 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6812288 2022.04.28 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6812289 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6812405 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6815611 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6804059 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6804060 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6799486 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6799487 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6799488 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6799489 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6777686 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6777211 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6770990 2022.04.23 WP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 4 6724008 2022.04.16 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 6725487 2022.04.16 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6725488 2022.04.16 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6719411 2022.04.15 WP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6719412 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6719413 2022.04.15 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6719414 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 51 6719415 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6719416 2022.04.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6719417 2022.04.15 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6719418 2022.04.15 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6719420 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6719421 2022.04.15 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6719422 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6719423 2022.04.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6716450 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6716451 2022.04.14 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6716452 2022.04.14 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6716453 2022.04.14 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6716454 2022.04.14 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6716455 2022.04.14 WP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6789737 2022.04.14 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 6708666 2022.04.13 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6708537 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6708532 2022.04.13 WP mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6706415 2022.04.13 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6706823 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6706824 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 6706825 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6706826 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6706827 2022.04.13 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 6706828 2022.04.13 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6708270 2022.04.13 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6685465 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6661881 2022.04.05 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 6649655 2022.04.03 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6649654 2022.04.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6640467 2022.03.31 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6640469 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6640470 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6640471 2022.03.31 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6640472 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6640473 2022.03.31 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6640474 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6640475 2022.03.31 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6640476 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6640477 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6640478 2022.03.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6640479 2022.03.31 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6640480 2022.03.31 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6640481 2022.03.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6640482 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6640466 2022.03.30 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6627901 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6607789 2022.03.25 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6607790 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6607791 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6607792 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6607793 2022.03.25 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6607794 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6607795 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 6607796 2022.03.25 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6607797 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6607798 2022.03.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6607799 2022.03.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6607800 2022.03.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6607801 2022.03.25 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6607802 2022.03.25 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6607803 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6607804 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 6607805 2022.03.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6607806 2022.03.25 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6607807 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6607808 2022.03.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6607809 2022.03.25 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6599416 2022.03.24 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6574411 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6570115 2022.03.18 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6570116 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6570117 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6570118 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6570119 2022.03.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6570120 2022.03.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6570121 2022.03.18 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6570123 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 6570124 2022.03.18 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6570125 2022.03.18 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6570126 2022.03.18 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6570127 2022.03.18 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6570128 2022.03.18 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1