DRUŻYNA

Drużyna: Atropa. Obserwator: Katarzyna Kmieć-Kwasek

Liczba gatunków: 200

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 68 164 41 41 0 3 10 28
2 187 1305 78 58 1 16 13 28
3 139 607 100 60 0 3 22 35
4 624 1077 173 152 0 25 80 47
5 527 623 197 138 0 26 64 48
6 65 101 200 60 0 5 28 27
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8590414 2023.06.04 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8590415 2023.06.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8590416 2023.06.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8590417 2023.06.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8590418 2023.06.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8590419 2023.06.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8590420 2023.06.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8590421 2023.06.04 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8590422 2023.06.04 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8590423 2023.06.04 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8590424 2023.06.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8590425 2023.06.04 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8590426 2023.06.04 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8590427 2023.06.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8590428 2023.06.04 MP
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8590429 2023.06.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8590430 2023.06.04 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8590431 2023.06.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8590432 2023.06.04 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8590433 2023.06.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8590434 2023.06.04 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8590435 2023.06.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8590441 2023.06.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8590442 2023.06.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8590443 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8590444 2023.06.04 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8590445 2023.06.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8590446 2023.06.04 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8590447 2023.06.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8590448 2023.06.04 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8590449 2023.06.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8590450 2023.06.04 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8590451 2023.06.04 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8590452 2023.06.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8590453 2023.06.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8590454 2023.06.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8590455 2023.06.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8590456 2023.06.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8590457 2023.06.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8590458 2023.06.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8590459 2023.06.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8590460 2023.06.04 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8590461 2023.06.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8590462 2023.06.04 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8590463 2023.06.04 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8590464 2023.06.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8590465 2023.06.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8590466 2023.06.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8590467 2023.06.04 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8590468 2023.06.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8590469 2023.06.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8590470 2023.06.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8590471 2023.06.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8590472 2023.06.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8590473 2023.06.04 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8590474 2023.06.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8590475 2023.06.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8590476 2023.06.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8590477 2023.06.04 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8590478 2023.06.04 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8590479 2023.06.04 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8590480 2023.06.04 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8590481 2023.06.04 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8590482 2023.06.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8590483 2023.06.04 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8548451 2023.05.28 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 8548452 2023.05.28 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8548453 2023.05.28 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8548454 2023.05.28 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8548455 2023.05.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8548456 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8548457 2023.05.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8548458 2023.05.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8548459 2023.05.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8548460 2023.05.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8548461 2023.05.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8548462 2023.05.28 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8548463 2023.05.28 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8548464 2023.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8548465 2023.05.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8548466 2023.05.28 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8548467 2023.05.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8548468 2023.05.28 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8548469 2023.05.28 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8548470 2023.05.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8548471 2023.05.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8548472 2023.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8548473 2023.05.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8548474 2023.05.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8548475 2023.05.28 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 8548476 2023.05.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8548477 2023.05.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8548478 2023.05.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8548479 2023.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8548480 2023.05.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8548481 2023.05.28 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8548482 2023.05.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8548483 2023.05.28 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8548484 2023.05.28 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8548485 2023.05.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8543342 2023.05.27 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8543341 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8502840 2023.05.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8502499 2023.05.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8502498 2023.05.21 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8502497 2023.05.21 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8502494 2023.05.21 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8502496 2023.05.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8502495 2023.05.21 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8502492 2023.05.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8502493 2023.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8502490 2023.05.21 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8502491 2023.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8502487 2023.05.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8502489 2023.05.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8502488 2023.05.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8502484 2023.05.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8502486 2023.05.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8502485 2023.05.21 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8502483 2023.05.21 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8502482 2023.05.21 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8493122 2023.05.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8493121 2023.05.20 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8493120 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8493119 2023.05.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8493118 2023.05.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8493117 2023.05.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8493116 2023.05.20 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8493115 2023.05.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8493114 2023.05.20 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8493113 2023.05.20 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8493112 2023.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8493111 2023.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8493110 2023.05.20 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8493109 2023.05.20 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8493108 2023.05.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8493106 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8493105 2023.05.20 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8493104 2023.05.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8493103 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8493102 2023.05.20 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8493101 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8493100 2023.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8493099 2023.05.20 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8493098 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8493097 2023.05.20 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8493096 2023.05.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8493095 2023.05.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8493094 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8493093 2023.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8493092 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8493091 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8493090 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8493089 2023.05.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8493088 2023.05.20 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8493087 2023.05.20 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8493086 2023.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8493085 2023.05.20 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8493084 2023.05.20 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8493083 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8493082 2023.05.20 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8493081 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8493080 2023.05.20 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8493079 2023.05.20 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8493078 2023.05.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8493077 2023.05.20 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8493076 2023.05.20 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8493075 2023.05.20 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8493107 2023.05.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8483938 2023.05.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8455457 2023.05.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8455456 2023.05.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8455455 2023.05.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8455454 2023.05.14 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8455473 2023.05.14 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8455472 2023.05.14 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8455471 2023.05.14 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8455470 2023.05.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8455469 2023.05.14 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8455468 2023.05.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8455467 2023.05.14 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8455466 2023.05.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8455465 2023.05.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8455464 2023.05.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8455463 2023.05.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8455462 2023.05.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8455461 2023.05.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8455460 2023.05.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8455459 2023.05.14 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8455458 2023.05.14 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8455453 2023.05.14 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8455452 2023.05.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8455451 2023.05.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8455450 2023.05.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8455449 2023.05.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8455448 2023.05.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8455447 2023.05.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8455446 2023.05.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8455445 2023.05.14 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8455444 2023.05.14 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8455443 2023.05.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8455442 2023.05.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8455441 2023.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8455440 2023.05.14 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8455439 2023.05.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8455438 2023.05.14 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8451767 2023.05.13 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8451768 2023.05.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8451769 2023.05.13 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8459179 2023.05.13 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8459282 2023.05.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8459283 2023.05.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8451898 2023.05.13 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8451897 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8451611 2023.05.13 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8451623 2023.05.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8451613 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8451624 2023.05.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8451612 2023.05.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8451614 2023.05.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8451622 2023.05.13 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8459220 2023.05.13 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8459223 2023.05.13 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8451558 2023.05.13 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8451559 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8451560 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451561 2023.05.13 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8451562 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8451563 2023.05.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8451564 2023.05.13 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8451565 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8451566 2023.05.13 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8451567 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8451568 2023.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8451569 2023.05.13 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8451570 2023.05.13 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8451571 2023.05.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8451572 2023.05.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8451573 2023.05.13 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8451574 2023.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8451575 2023.05.13 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8451576 2023.05.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8451577 2023.05.13 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8451578 2023.05.13 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8451579 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8451580 2023.05.13 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8451581 2023.05.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8451582 2023.05.13 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8451583 2023.05.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8451584 2023.05.13 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8451585 2023.05.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8451586 2023.05.13 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8451587 2023.05.13 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8451626 2023.05.13 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8451627 2023.05.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8451628 2023.05.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8451629 2023.05.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8451630 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8451631 2023.05.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8451632 2023.05.13 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8451633 2023.05.13 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8451634 2023.05.13 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8451635 2023.05.13 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8451636 2023.05.13 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8451637 2023.05.13 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8451638 2023.05.13 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8451639 2023.05.13 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8451640 2023.05.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8451641 2023.05.13 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8451642 2023.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8451643 2023.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8451644 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8451645 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8451646 2023.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8451647 2023.05.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8451648 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451649 2023.05.13 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8451650 2023.05.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8451651 2023.05.13 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8451652 2023.05.13 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8451653 2023.05.13 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8451654 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8451655 2023.05.13 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8451656 2023.05.13 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8451657 2023.05.13 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8451658 2023.05.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8451659 2023.05.13 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8451660 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8451661 2023.05.13 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8451662 2023.05.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8451663 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8451664 2023.05.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8451665 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8451666 2023.05.13 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8451667 2023.05.13 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8451668 2023.05.13 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8451669 2023.05.13 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8451670 2023.05.13 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8451671 2023.05.13 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8451672 2023.05.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8451673 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8451675 2023.05.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8451676 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8451677 2023.05.13 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8451678 2023.05.13 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8451679 2023.05.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8451680 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8451681 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451682 2023.05.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8451683 2023.05.13 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8451684 2023.05.13 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8451685 2023.05.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8451686 2023.05.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8451687 2023.05.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8451688 2023.05.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8451689 2023.05.13 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8451690 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8451691 2023.05.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8451692 2023.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8451696 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8451697 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8451698 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451699 2023.05.13 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8451700 2023.05.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8451701 2023.05.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8451702 2023.05.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8451703 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8451704 2023.05.13 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8451705 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8451706 2023.05.13 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8451707 2023.05.13 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8451708 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8451709 2023.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8451710 2023.05.13 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8451711 2023.05.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8451712 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8451713 2023.05.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8451714 2023.05.13 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8451715 2023.05.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8451716 2023.05.13 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8451717 2023.05.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8451718 2023.05.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8451719 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8451720 2023.05.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8451721 2023.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8451722 2023.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8451723 2023.05.13 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8451724 2023.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8451725 2023.05.13 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8451726 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8451727 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8451728 2023.05.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8451729 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8451730 2023.05.13 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8451731 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8451732 2023.05.13 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8451733 2023.05.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8451734 2023.05.13 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8451735 2023.05.13 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8451736 2023.05.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8451737 2023.05.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8451740 2023.05.13 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8451741 2023.05.13 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8451742 2023.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8451743 2023.05.13 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8451744 2023.05.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8451745 2023.05.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8451746 2023.05.13 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8451747 2023.05.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8451748 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8451749 2023.05.13 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8451750 2023.05.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8451751 2023.05.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8451752 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451753 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8451754 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8451755 2023.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8451756 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8451757 2023.05.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8451758 2023.05.13 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8451759 2023.05.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8451760 2023.05.13 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8451761 2023.05.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8451762 2023.05.13 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8451770 2023.05.13 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8451771 2023.05.13 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8451772 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8451773 2023.05.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8451774 2023.05.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8451775 2023.05.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8451776 2023.05.13 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8451777 2023.05.13 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8451778 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8451779 2023.05.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8451780 2023.05.13 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8451781 2023.05.13 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8451782 2023.05.13 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8451783 2023.05.13 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8451784 2023.05.13 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8451785 2023.05.13 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8451786 2023.05.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8451787 2023.05.13 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8451788 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8451789 2023.05.13 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8451790 2023.05.13 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8451791 2023.05.13 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8451792 2023.05.13 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8451793 2023.05.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8451794 2023.05.13 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8451795 2023.05.13 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8451796 2023.05.13 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8451797 2023.05.13 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8451798 2023.05.13 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8451799 2023.05.13 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8451800 2023.05.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8451801 2023.05.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8451802 2023.05.13 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 8451803 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8451804 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8451805 2023.05.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8451806 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451807 2023.05.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8451808 2023.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8451809 2023.05.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8451810 2023.05.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8451811 2023.05.13 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8451812 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8451813 2023.05.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8451814 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8451815 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8451816 2023.05.13 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8451817 2023.05.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8451819 2023.05.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8451820 2023.05.13 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8451821 2023.05.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8451822 2023.05.13 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8451823 2023.05.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8451824 2023.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8451825 2023.05.13 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8451826 2023.05.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8451827 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8451828 2023.05.13 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8451829 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8451830 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8451831 2023.05.13 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8451832 2023.05.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8451833 2023.05.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8451834 2023.05.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8451835 2023.05.13 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8451836 2023.05.13 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8451837 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8451838 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8451839 2023.05.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8451840 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8451841 2023.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8451842 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8451843 2023.05.13 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8451845 2023.05.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8451846 2023.05.13 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8451847 2023.05.13 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8451848 2023.05.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8451849 2023.05.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8451850 2023.05.13 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8451851 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8451852 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451853 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8451854 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8451855 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8451856 2023.05.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8451857 2023.05.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8451858 2023.05.13 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8451859 2023.05.13 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8451860 2023.05.13 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8451861 2023.05.13 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8451862 2023.05.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8451863 2023.05.13 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8451864 2023.05.13 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8451865 2023.05.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8451866 2023.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8451867 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8451868 2023.05.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8451869 2023.05.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8451870 2023.05.13 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8451871 2023.05.13 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8451872 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8451873 2023.05.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8451874 2023.05.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8451875 2023.05.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8451876 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8451877 2023.05.13 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8451878 2023.05.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8451879 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8451880 2023.05.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8451881 2023.05.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8451882 2023.05.13 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8451883 2023.05.13 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8451884 2023.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8451885 2023.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8451886 2023.05.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8451887 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8451888 2023.05.13 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8451889 2023.05.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8451890 2023.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8451891 2023.05.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8451892 2023.05.13 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8451893 2023.05.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8451894 2023.05.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8451895 2023.05.13 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8451896 2023.05.13 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8451899 2023.05.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8451900 2023.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8451901 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8451902 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8451903 2023.05.13 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8451904 2023.05.13 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8451905 2023.05.13 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8451906 2023.05.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8451907 2023.05.13 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8451908 2023.05.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8451909 2023.05.13 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8451910 2023.05.13 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8451911 2023.05.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8451912 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8451913 2023.05.13 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8457554 2023.05.13 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8465606 2023.05.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8396144 2023.05.07 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8396142 2023.05.07 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8396141 2023.05.07 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8396140 2023.05.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8396139 2023.05.07 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8396138 2023.05.07 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8396137 2023.05.07 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8396136 2023.05.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8396135 2023.05.07 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8396134 2023.05.07 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8396133 2023.05.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8396132 2023.05.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8396131 2023.05.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8396130 2023.05.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8396129 2023.05.07 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8396128 2023.05.07 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8396127 2023.05.07 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8396126 2023.05.07 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8396125 2023.05.07 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8396124 2023.05.07 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8396123 2023.05.07 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8396122 2023.05.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8396121 2023.05.07 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8396120 2023.05.07 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8396119 2023.05.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8396118 2023.05.07 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8396117 2023.05.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8396116 2023.05.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8396115 2023.05.07 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8396114 2023.05.07 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8396113 2023.05.07 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8396112 2023.05.07 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8396111 2023.05.07 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8389726 2023.05.06 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8389725 2023.05.06 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8389724 2023.05.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8389727 2023.05.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8353721 2023.05.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8353720 2023.05.02 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8353719 2023.05.02 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8353718 2023.05.02 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8353717 2023.05.02 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8353716 2023.05.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8353715 2023.05.02 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8353714 2023.05.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8353712 2023.05.02 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8353711 2023.05.02 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8353710 2023.05.02 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8353709 2023.05.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8353708 2023.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8353707 2023.05.02 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8353706 2023.05.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8353705 2023.05.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8353704 2023.05.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8353703 2023.05.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8353702 2023.05.02 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8353701 2023.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344036 2023.05.01 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8344035 2023.05.01 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8344032 2023.05.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8344030 2023.05.01 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8344029 2023.05.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8344034 2023.05.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8344033 2023.05.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8344031 2023.05.01 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8344028 2023.05.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8340942 2023.04.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8340943 2023.04.30 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8340941 2023.04.30 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8340940 2023.04.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8340937 2023.04.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8340944 2023.04.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8340939 2023.04.30 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8340935 2023.04.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8340938 2023.04.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8340934 2023.04.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8340936 2023.04.30 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8340933 2023.04.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8340932 2023.04.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8340931 2023.04.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8340930 2023.04.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8340928 2023.04.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8340926 2023.04.30 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8340925 2023.04.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8340923 2023.04.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8340924 2023.04.30 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8340922 2023.04.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8340921 2023.04.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8340927 2023.04.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8340920 2023.04.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8340919 2023.04.30 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8340917 2023.04.30 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8340916 2023.04.30 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8340929 2023.04.30 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8340918 2023.04.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8322222 2023.04.29 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8322223 2023.04.29 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8322226 2023.04.29 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8322221 2023.04.29 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8322227 2023.04.29 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8322228 2023.04.29 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8322229 2023.04.29 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 8322230 2023.04.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8322231 2023.04.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8322232 2023.04.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8322233 2023.04.29 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8322234 2023.04.29 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8322235 2023.04.29 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8322236 2023.04.29 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8322237 2023.04.29 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8322238 2023.04.29 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8322239 2023.04.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8322240 2023.04.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8322241 2023.04.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8322242 2023.04.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8322243 2023.04.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8322244 2023.04.29 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8322245 2023.04.29 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8322246 2023.04.29 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 8322247 2023.04.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8322248 2023.04.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8322249 2023.04.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8322250 2023.04.29 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8322251 2023.04.29 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8322252 2023.04.29 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8322253 2023.04.29 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8322254 2023.04.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8322255 2023.04.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8322256 2023.04.29 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8322257 2023.04.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8322258 2023.04.29 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8322259 2023.04.29 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8322260 2023.04.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8322261 2023.04.29 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8322262 2023.04.29 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8322263 2023.04.29 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8322264 2023.04.29 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8322265 2023.04.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8322266 2023.04.29 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8322267 2023.04.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8322268 2023.04.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8322269 2023.04.29 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8322270 2023.04.29 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8322271 2023.04.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8322272 2023.04.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8322273 2023.04.29 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8322274 2023.04.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8322275 2023.04.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8322276 2023.04.29 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8322277 2023.04.29 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8322278 2023.04.29 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8322279 2023.04.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8322280 2023.04.29 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8322281 2023.04.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8322282 2023.04.29 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8322283 2023.04.29 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8322284 2023.04.29 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8322285 2023.04.29 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8322286 2023.04.29 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8322287 2023.04.29 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8322288 2023.04.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8322289 2023.04.29 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 8322290 2023.04.29 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8322291 2023.04.29 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8322292 2023.04.29 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 8322293 2023.04.29 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8322295 2023.04.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8322296 2023.04.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8322297 2023.04.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8322298 2023.04.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8322299 2023.04.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8322300 2023.04.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8322306 2023.04.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8322307 2023.04.29 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8322308 2023.04.29 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8322309 2023.04.29 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8322310 2023.04.29 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8322311 2023.04.29 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8322312 2023.04.29 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8322313 2023.04.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8322314 2023.04.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8322315 2023.04.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8322316 2023.04.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8322317 2023.04.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8322318 2023.04.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8322319 2023.04.29 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8322320 2023.04.29 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8322321 2023.04.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8322322 2023.04.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8322323 2023.04.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8322324 2023.04.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8322325 2023.04.29 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8323680 2023.04.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8323681 2023.04.29 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8331535 2023.04.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8302114 2023.04.25 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8322375 2023.04.23 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8322377 2023.04.23 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8264834 2023.04.22 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8264833 2023.04.22 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8264832 2023.04.22 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8264830 2023.04.22 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8264831 2023.04.22 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8264848 2023.04.22 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8264847 2023.04.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8264850 2023.04.22 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8264846 2023.04.22 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8264845 2023.04.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8264844 2023.04.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8264849 2023.04.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8264842 2023.04.22 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8264843 2023.04.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8264841 2023.04.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8264839 2023.04.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8264840 2023.04.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8264838 2023.04.22 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8264837 2023.04.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8264836 2023.04.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 8264835 2023.04.22 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8252748 2023.04.20 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8252747 2023.04.20 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8248571 2023.04.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8248574 2023.04.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8248577 2023.04.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8248576 2023.04.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8248575 2023.04.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8248572 2023.04.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8248573 2023.04.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8248569 2023.04.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8248567 2023.04.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8248570 2023.04.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8248568 2023.04.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8248566 2023.04.18 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8248565 2023.04.18 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8248578 2023.04.18 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8248562 2023.04.18 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8248563 2023.04.18 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8248558 2023.04.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8248560 2023.04.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8248564 2023.04.18 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8248554 2023.04.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8248557 2023.04.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8248561 2023.04.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8248555 2023.04.18 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8248551 2023.04.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8248553 2023.04.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8248552 2023.04.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8248559 2023.04.18 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8248549 2023.04.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8248556 2023.04.18 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8248550 2023.04.18 KP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8240217 2023.04.18 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 8240219 2023.04.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8240215 2023.04.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8240220 2023.04.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8240216 2023.04.18 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8240218 2023.04.18 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 8240213 2023.04.18 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8240214 2023.04.18 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8234290 2023.04.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8234289 2023.04.17 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8234291 2023.04.17 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8234293 2023.04.17 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8234292 2023.04.17 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8234287 2023.04.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8234285 2023.04.17 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 20 8234286 2023.04.17 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8234283 2023.04.17 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8234284 2023.04.17 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8234288 2023.04.17 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8234282 2023.04.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8234281 2023.04.17 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 8 8236661 2023.04.17 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8236664 2023.04.17 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8236665 2023.04.17 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8236666 2023.04.17 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8236667 2023.04.17 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8236669 2023.04.17 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8236700 2023.04.17 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8236701 2023.04.17 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 8236705 2023.04.17 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8236783 2023.04.17 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8236784 2023.04.17 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8236785 2023.04.17 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 8236802 2023.04.17 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8236803 2023.04.17 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8236804 2023.04.17 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8236807 2023.04.17 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8230164 2023.04.16 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8226814 2023.04.16 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8226810 2023.04.16 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8226812 2023.04.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8226809 2023.04.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8226811 2023.04.16 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8226813 2023.04.16 PM
pospolity żuraw, Grus grus 9 8222878 2023.04.16 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8222880 2023.04.16 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8222876 2023.04.16 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8222881 2023.04.16 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8222875 2023.04.16 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8222879 2023.04.16 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8222873 2023.04.16 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8222874 2023.04.16 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 8222877 2023.04.16 MB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8220965 2023.04.16 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8220964 2023.04.16 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8220963 2023.04.16 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 8220955 2023.04.16 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8220958 2023.04.16 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8220959 2023.04.16 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8220961 2023.04.16 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8220957 2023.04.16 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8220960 2023.04.16 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8220953 2023.04.16 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8220954 2023.04.16 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8220962 2023.04.16 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 8220951 2023.04.16 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8220949 2023.04.16 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8220947 2023.04.16 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8220948 2023.04.16 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8220950 2023.04.16 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8220952 2023.04.16 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8220956 2023.04.16 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8220946 2023.04.16 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 8220945 2023.04.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8220940 2023.04.16 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 8220942 2023.04.16 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8220939 2023.04.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8220941 2023.04.16 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8220943 2023.04.16 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8220938 2023.04.16 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8220937 2023.04.16 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8220944 2023.04.16 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8220935 2023.04.16 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8220934 2023.04.16 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8220932 2023.04.16 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8220933 2023.04.16 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8220936 2023.04.16 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8220931 2023.04.16 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8220458 2023.04.16 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8230736 2023.04.16 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8230740 2023.04.16 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8230744 2023.04.16 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8230749 2023.04.16 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8230754 2023.04.16 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8230756 2023.04.16 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8230759 2023.04.16 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8230776 2023.04.16 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 8230784 2023.04.16 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8230787 2023.04.16 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8230789 2023.04.16 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8230791 2023.04.16 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8216791 2023.04.15 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8216789 2023.04.15 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8216790 2023.04.15 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 8216788 2023.04.15 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8216785 2023.04.15 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8216786 2023.04.15 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 8216784 2023.04.15 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8216783 2023.04.15 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8216782 2023.04.15 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8216781 2023.04.15 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 8216778 2023.04.15 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8216779 2023.04.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8216780 2023.04.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8216777 2023.04.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8216775 2023.04.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8216773 2023.04.15 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8216776 2023.04.15 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8216774 2023.04.15 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8216771 2023.04.15 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8216772 2023.04.15 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8212498 2023.04.15 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8212497 2023.04.15 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8212499 2023.04.15 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8212495 2023.04.15 KP
pospolity żuraw, Grus grus 8 8212494 2023.04.15 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8212496 2023.04.15 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8212493 2023.04.15 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8212490 2023.04.15 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8212491 2023.04.15 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8212492 2023.04.15 KP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8211184 2023.04.15 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8211183 2023.04.15 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8211182 2023.04.15 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8211181 2023.04.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8201998 2023.04.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8201997 2023.04.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8201996 2023.04.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8202001 2023.04.13 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8201995 2023.04.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8201999 2023.04.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8202000 2023.04.13 MP