DRUŻYNA

Drużyna: Atropa. Obserwator: Katarzyna Kmieć-Kwasek

Liczba gatunków: 225

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 68 164 41 41 0 3 10 28
2 187 1305 78 58 1 16 13 28
3 139 607 100 60 0 3 22 35
4 624 1077 173 152 0 25 80 47
5 527 623 197 138 0 26 64 48
6 102 184 205 80 0 13 38 29
7 71 180 205 50 0 4 21 25
8 219 1083 215 96 2 19 42 33
9 66 104 218 53 1 6 25 21
10 96 310 219 53 0 6 20 27
11 118 372 224 73 2 15 27 29
12 78 277 225 41 0 3 13 25
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9310872 2023.12.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9310871 2023.12.27 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 23 9310868 2023.12.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9310866 2023.12.27 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9310867 2023.12.27 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 9310860 2023.12.27 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9310864 2023.12.27 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9310865 2023.12.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9310869 2023.12.27 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9310861 2023.12.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9310870 2023.12.27 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9310857 2023.12.27 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9310854 2023.12.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9310862 2023.12.27 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9310855 2023.12.27 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9310851 2023.12.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9310858 2023.12.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9310863 2023.12.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9310859 2023.12.27 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 24 9310850 2023.12.27 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9310848 2023.12.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9310853 2023.12.27 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9310849 2023.12.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9310856 2023.12.27 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9310852 2023.12.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9274043 2023.12.17 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9274042 2023.12.17 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9274053 2023.12.17 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9274058 2023.12.17 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9274056 2023.12.17 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9274054 2023.12.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9274057 2023.12.17 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9274055 2023.12.17 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9274059 2023.12.17 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9274049 2023.12.17 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9274047 2023.12.17 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9274051 2023.12.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9274052 2023.12.17 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9274048 2023.12.17 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9274050 2023.12.17 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9274045 2023.12.17 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9274046 2023.12.17 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9274044 2023.12.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9256604 2023.12.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9256603 2023.12.10 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9256605 2023.12.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9256602 2023.12.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9256601 2023.12.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9256600 2023.12.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9256599 2023.12.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9256598 2023.12.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9256597 2023.12.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9256595 2023.12.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9256596 2023.12.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9256594 2023.12.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9256593 2023.12.10 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9256592 2023.12.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9256591 2023.12.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9256590 2023.12.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9233186 2023.12.02 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9233184 2023.12.02 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9233185 2023.12.02 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9233182 2023.12.02 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9233183 2023.12.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9233180 2023.12.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 9233181 2023.12.02 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9233179 2023.12.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9233177 2023.12.02 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9233178 2023.12.02 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9233176 2023.12.02 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9233175 2023.12.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9233173 2023.12.02 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9233174 2023.12.02 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9233172 2023.12.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9233171 2023.12.02 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9233170 2023.12.02 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9233169 2023.12.02 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9233785 2023.12.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9220619 2023.11.27 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9216003 2023.11.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9216002 2023.11.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9216001 2023.11.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9216000 2023.11.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 36 9215999 2023.11.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9215998 2023.11.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9215997 2023.11.26 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9215996 2023.11.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9215995 2023.11.26 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9215994 2023.11.26 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9215993 2023.11.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9215992 2023.11.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9215991 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9215990 2023.11.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9215989 2023.11.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9215988 2023.11.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9215987 2023.11.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9215986 2023.11.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9197354 2023.11.19 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9197385 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9197384 2023.11.19 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9197383 2023.11.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9197382 2023.11.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9197381 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9197380 2023.11.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9197379 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9197378 2023.11.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9197377 2023.11.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9197376 2023.11.19 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9197375 2023.11.19 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9197374 2023.11.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9197373 2023.11.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9197372 2023.11.19 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9197371 2023.11.19 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9197370 2023.11.19 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9197369 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197368 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9197367 2023.11.19 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9197366 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9197364 2023.11.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9197363 2023.11.19 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9197362 2023.11.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9197361 2023.11.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9197360 2023.11.19 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9197359 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9197358 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9197357 2023.11.19 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9159256 2023.11.05 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9159257 2023.11.05 KP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9159254 2023.11.04 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 13 9159255 2023.11.04 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9159252 2023.11.04 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9159253 2023.11.04 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 5 9159250 2023.11.04 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9159251 2023.11.04 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9148986 2023.11.04 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9148985 2023.11.04 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9148984 2023.11.04 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9148983 2023.11.04 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9148982 2023.11.04 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9148981 2023.11.04 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9148980 2023.11.04 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9148979 2023.11.04 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9148978 2023.11.04 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9148977 2023.11.04 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9148976 2023.11.04 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9148975 2023.11.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 9148974 2023.11.04 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9148973 2023.11.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9148972 2023.11.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9148971 2023.11.04 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9148970 2023.11.04 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9148969 2023.11.04 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9148968 2023.11.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9148967 2023.11.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9148966 2023.11.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9148965 2023.11.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9148964 2023.11.04 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9148963 2023.11.04 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9148962 2023.11.04 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9148961 2023.11.04 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9148084 2023.11.03 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9147668 2023.11.03 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9146926 2023.11.03 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9146929 2023.11.03 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9146925 2023.11.03 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9146927 2023.11.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9146924 2023.11.03 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9146923 2023.11.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9146922 2023.11.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9146921 2023.11.03 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 9146928 2023.11.03 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9146920 2023.11.03 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9146930 2023.11.03 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9146918 2023.11.03 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9146919 2023.11.03 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9146917 2023.11.03 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9146916 2023.11.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9146911 2023.11.03 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 9146913 2023.11.03 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9146912 2023.11.03 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9146910 2023.11.03 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9146909 2023.11.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9146914 2023.11.03 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9146908 2023.11.03 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9146907 2023.11.03 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9146915 2023.11.03 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9146906 2023.11.03 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9146905 2023.11.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9146904 2023.11.03 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9146903 2023.11.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9146902 2023.11.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9146901 2023.11.03 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9146900 2023.11.03 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 9144597 2023.11.02 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 9144506 2023.11.02 MB
pospolity żuraw, Grus grus 32 9144507 2023.11.02 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9106085 2023.10.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9106084 2023.10.21 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9106082 2023.10.21 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9106083 2023.10.21 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9106086 2023.10.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9106081 2023.10.21 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9106080 2023.10.21 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9106079 2023.10.21 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9106077 2023.10.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9106078 2023.10.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9106076 2023.10.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9106075 2023.10.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9106072 2023.10.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9106074 2023.10.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9106073 2023.10.21 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9106071 2023.10.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9106070 2023.10.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9106069 2023.10.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9106068 2023.10.21 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9106067 2023.10.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9106066 2023.10.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9106065 2023.10.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9106064 2023.10.21 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9106063 2023.10.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9106062 2023.10.21 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9106060 2023.10.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9106061 2023.10.21 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9106058 2023.10.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9106059 2023.10.21 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9106056 2023.10.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9106057 2023.10.21 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 11 9106055 2023.10.21 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 9085337 2023.10.15 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9085336 2023.10.15 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9085335 2023.10.15 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9085334 2023.10.15 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9085333 2023.10.15 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9085330 2023.10.15 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9085331 2023.10.15 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9085332 2023.10.15 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9054933 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9054932 2023.10.08 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9054949 2023.10.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9054948 2023.10.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9054947 2023.10.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9054946 2023.10.08 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9054945 2023.10.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9054944 2023.10.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9054943 2023.10.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9054942 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9054941 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9054940 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9054939 2023.10.08 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9054938 2023.10.08 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9054937 2023.10.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9054936 2023.10.08 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9054935 2023.10.08 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9054934 2023.10.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9050308 2023.10.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9050307 2023.10.07 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9050324 2023.10.07 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9050323 2023.10.07 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9050322 2023.10.07 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9050321 2023.10.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9050320 2023.10.07 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9050319 2023.10.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9050318 2023.10.07 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9050317 2023.10.07 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9050316 2023.10.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9050315 2023.10.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9050314 2023.10.07 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9050313 2023.10.07 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9050312 2023.10.07 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9050311 2023.10.07 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9050310 2023.10.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9050309 2023.10.07 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9050306 2023.10.07 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9050305 2023.10.07 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9050304 2023.10.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9050303 2023.10.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9050302 2023.10.07 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9050301 2023.10.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9050300 2023.10.07 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9050299 2023.10.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9050298 2023.10.07 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9050297 2023.10.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9050296 2023.10.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9050295 2023.10.07 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9050294 2023.10.07 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9050293 2023.10.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9050292 2023.10.07 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9050291 2023.10.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9028224 2023.10.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9028221 2023.10.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9028222 2023.10.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9028223 2023.10.01 ŚL
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 9001213 2023.09.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9001217 2023.09.24 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9001218 2023.09.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9001215 2023.09.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9019539 2023.09.24 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9019537 2023.09.24 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 9001216 2023.09.24 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9019538 2023.09.24 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9001214 2023.09.24 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8975755 2023.09.17 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8975765 2023.09.17 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8975758 2023.09.17 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8975757 2023.09.17 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8975746 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8975748 2023.09.17 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8975754 2023.09.17 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8975756 2023.09.17 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8975747 2023.09.17 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8975766 2023.09.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8975759 2023.09.17 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8975762 2023.09.17 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8975749 2023.09.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8975753 2023.09.17 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8975760 2023.09.17 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8975750 2023.09.17 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8975761 2023.09.17 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8975751 2023.09.17 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8975763 2023.09.17 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8975752 2023.09.17 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8975764 2023.09.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8949813 2023.09.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8949811 2023.09.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8949814 2023.09.10 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8949812 2023.09.10 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 8926858 2023.09.03 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 8926859 2023.09.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8926860 2023.09.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8926861 2023.09.03 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8926857 2023.09.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8926862 2023.09.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8926880 2023.09.03 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8926864 2023.09.03 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8926865 2023.09.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8926873 2023.09.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8926879 2023.09.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8926867 2023.09.03 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8926868 2023.09.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8926863 2023.09.03 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8926874 2023.09.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8926869 2023.09.03 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8926877 2023.09.03 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8926875 2023.09.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8926876 2023.09.03 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8926866 2023.09.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8926870 2023.09.03 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8926881 2023.09.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8926871 2023.09.03 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8926878 2023.09.03 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8926872 2023.09.03 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8917118 2023.09.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8917116 2023.09.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8917117 2023.09.01 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8917114 2023.09.01 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8917115 2023.09.01 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8917112 2023.09.01 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8917113 2023.09.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8900082 2023.08.27 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8900107 2023.08.27 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 2 8899916 2023.08.27 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8900077 2023.08.27 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8900102 2023.08.27 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8900076 2023.08.27 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8900103 2023.08.27 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 8900085 2023.08.27 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8899917 2023.08.27 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8899924 2023.08.27 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 25 8900105 2023.08.27 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8900080 2023.08.27 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8900106 2023.08.27 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8901265 2023.08.27 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8901266 2023.08.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8899918 2023.08.27 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8899929 2023.08.27 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8900078 2023.08.27 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8899930 2023.08.27 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8900081 2023.08.27 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 8900074 2023.08.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8899925 2023.08.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8900075 2023.08.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8900104 2023.08.27 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8900096 2023.08.27 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8900092 2023.08.27 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8899923 2023.08.27 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8900087 2023.08.27 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 8900086 2023.08.27 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8900090 2023.08.27 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8901269 2023.08.27 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8900095 2023.08.27 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8900091 2023.08.27 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8901270 2023.08.27 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8900093 2023.08.27 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8900088 2023.08.27 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8901268 2023.08.27 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8900089 2023.08.27 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8901267 2023.08.27 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8900094 2023.08.27 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8899928 2023.08.27 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8900101 2023.08.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8899927 2023.08.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8900100 2023.08.27 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8900079 2023.08.27 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8900110 2023.08.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8899926 2023.08.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8900109 2023.08.27 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8900098 2023.08.27 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8901264 2023.08.27 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8900099 2023.08.27 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8900097 2023.08.27 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 8899919 2023.08.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8900108 2023.08.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8899921 2023.08.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8899922 2023.08.27 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8899920 2023.08.27 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 25 8877528 2023.08.20 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8876142 2023.08.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8876144 2023.08.20 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8876141 2023.08.20 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8876143 2023.08.20 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8876139 2023.08.20 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8876138 2023.08.20 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8876136 2023.08.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8876137 2023.08.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8876140 2023.08.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8876135 2023.08.20 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8876134 2023.08.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8876131 2023.08.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8876133 2023.08.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 8876132 2023.08.20 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8876130 2023.08.20 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8876129 2023.08.20 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8876127 2023.08.20 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8876126 2023.08.20 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8876128 2023.08.20 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8876125 2023.08.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8876124 2023.08.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8876123 2023.08.20 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8876121 2023.08.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8876120 2023.08.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8876122 2023.08.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8858647 2023.08.14 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8858605 2023.08.14 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8858649 2023.08.14 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8858648 2023.08.14 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 20 8861793 2023.08.14 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8852243 2023.08.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8852245 2023.08.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8852244 2023.08.13 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8852242 2023.08.13 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8852241 2023.08.13 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8852240 2023.08.13 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8852239 2023.08.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8852238 2023.08.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8852237 2023.08.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8852236 2023.08.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8852235 2023.08.13 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8852234 2023.08.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8851805 2023.08.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8851804 2023.08.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8851803 2023.08.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8851802 2023.08.13 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8851801 2023.08.13 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8851800 2023.08.13 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8851806 2023.08.13 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8851798 2023.08.13 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8851799 2023.08.13 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8851797 2023.08.13 MP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8851796 2023.08.13 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8854940 2023.08.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 8854942 2023.08.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8844059 2023.08.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8844058 2023.08.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8844054 2023.08.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8844055 2023.08.11 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8844057 2023.08.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8844056 2023.08.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8844096 2023.08.11 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8844052 2023.08.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8844053 2023.08.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8844060 2023.08.11 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8844061 2023.08.11 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8844062 2023.08.11 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8844063 2023.08.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8844066 2023.08.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8844065 2023.08.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8844093 2023.08.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8844094 2023.08.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8844076 2023.08.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8844067 2023.08.11 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8844068 2023.08.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8844064 2023.08.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8844070 2023.08.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8844069 2023.08.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8844071 2023.08.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8844075 2023.08.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8844074 2023.08.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8844072 2023.08.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8844073 2023.08.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8844085 2023.08.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8844084 2023.08.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8844097 2023.08.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8844079 2023.08.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8844081 2023.08.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8844089 2023.08.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8844088 2023.08.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8844087 2023.08.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8844083 2023.08.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8844086 2023.08.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8844095 2023.08.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8844090 2023.08.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 8844091 2023.08.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8844082 2023.08.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8844080 2023.08.11 MP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8838014 2023.08.09 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8838015 2023.08.09 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8838016 2023.08.09 MP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8838018 2023.08.09 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8838012 2023.08.09 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8838017 2023.08.09 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8838013 2023.08.09 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8838010 2023.08.09 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8838011 2023.08.09 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8838009 2023.08.09 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8838007 2023.08.09 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8838008 2023.08.09 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8838006 2023.08.09 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 8838005 2023.08.09 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8819037 2023.08.02 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8819036 2023.08.02 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8818694 2023.08.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8818701 2023.08.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8818721 2023.08.01 MP
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8818713 2023.08.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8818700 2023.08.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8818714 2023.08.01 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8818685 2023.08.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8818684 2023.08.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8818696 2023.08.01 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8818677 2023.08.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8818686 2023.08.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8818687 2023.08.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8818722 2023.08.01 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8818702 2023.08.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8818715 2023.08.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8818689 2023.08.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8818679 2023.08.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8818678 2023.08.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8818718 2023.08.01 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8818693 2023.08.01 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8818710 2023.08.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8818695 2023.08.01 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 8818708 2023.08.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8818692 2023.08.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8818682 2023.08.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8818697 2023.08.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8818711 2023.08.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8818698 2023.08.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8818720 2023.08.01 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8818681 2023.08.01 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8818680 2023.08.01 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8818719 2023.08.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8818683 2023.08.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8818712 2023.08.01 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8818699 2023.08.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8818709 2023.08.01 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8818688 2023.08.01 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8818703 2023.08.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8818704 2023.08.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8818716 2023.08.01 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8818707 2023.08.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8818705 2023.08.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8818723 2023.08.01 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8818706 2023.08.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8818691 2023.08.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8818690 2023.08.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8818717 2023.08.01 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8818675 2023.07.31 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8812468 2023.07.30 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 8812467 2023.07.30 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 8812466 2023.07.30 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8812465 2023.07.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8809909 2023.07.30 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8809906 2023.07.30 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8809908 2023.07.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8809904 2023.07.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8809907 2023.07.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8809905 2023.07.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8809903 2023.07.30 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8807294 2023.07.29 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8807291 2023.07.29 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8807290 2023.07.29 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8807289 2023.07.29 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8807288 2023.07.29 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 8807287 2023.07.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8805048 2023.07.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8805047 2023.07.29 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8805017 2023.07.29 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8805016 2023.07.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8805015 2023.07.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8805014 2023.07.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8805013 2023.07.29 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8805012 2023.07.29 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8805011 2023.07.29 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8805010 2023.07.29 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8805009 2023.07.29 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8805008 2023.07.29 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8805007 2023.07.29 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 8805006 2023.07.29 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8805005 2023.07.29 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8805004 2023.07.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8805003 2023.07.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8751479 2023.07.09 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8751484 2023.07.09 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8751495 2023.07.09 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8751483 2023.07.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8751512 2023.07.09 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8751494 2023.07.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 8751493 2023.07.09 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8751480 2023.07.09 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8751481 2023.07.09 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8751482 2023.07.09 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8751497 2023.07.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8751510 2023.07.09 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8751496 2023.07.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8751511 2023.07.09 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8751504 2023.07.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8751485 2023.07.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8751503 2023.07.09 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8751513 2023.07.09 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8751509 2023.07.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8751492 2023.07.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8751486 2023.07.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8751507 2023.07.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8751508 2023.07.09 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8751500 2023.07.09 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8751491 2023.07.09 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 8751487 2023.07.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8751505 2023.07.09 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8751506 2023.07.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8751502 2023.07.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8751501 2023.07.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8751489 2023.07.09 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8751490 2023.07.09 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8751488 2023.07.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8751499 2023.07.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8751498 2023.07.09 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8732028 2023.07.06 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8678224 2023.06.22 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8678225 2023.06.18 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8627921 2023.06.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8632039 2023.06.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8632036 2023.06.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8632037 2023.06.11 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8632044 2023.06.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8632045 2023.06.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8632035 2023.06.11 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8632038 2023.06.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8632040 2023.06.11 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8623872 2023.06.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8623875 2023.06.10 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8623874 2023.06.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8623873 2023.06.10 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8623871 2023.06.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8623870 2023.06.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8623869 2023.06.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8623868 2023.06.10 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8623867 2023.06.10 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8623863 2023.06.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8623866 2023.06.10 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8623865 2023.06.10 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8623862 2023.06.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8623864 2023.06.10 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8623861 2023.06.10 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 40 8623860 2023.06.10 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8615923 2023.06.09 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8615934 2023.06.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8615928 2023.06.09 MP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8615922 2023.06.09 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8615927 2023.06.09 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8615924 2023.06.09 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8615926 2023.06.09 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8615925 2023.06.09 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8615929 2023.06.09 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8615933 2023.06.09 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8590468 2023.06.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8590419 2023.06.04 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8590479 2023.06.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8590462 2023.06.04 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8590480 2023.06.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8590476 2023.06.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8590475 2023.06.04 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8590414 2023.06.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8590472 2023.06.04 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8590447 2023.06.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8590443 2023.06.04 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8590478 2023.06.04 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8590482 2023.06.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8590483 2023.06.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8590448 2023.06.04 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8590451 2023.06.04 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8590423 2023.06.04 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8590461 2023.06.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8590459 2023.06.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8590458 2023.06.04 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8590474 2023.06.04 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8590481 2023.06.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8590425 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8590444 2023.06.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8590456 2023.06.04 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8590449 2023.06.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8590430 2023.06.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8590469 2023.06.04 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 8590428 2023.06.04 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8590442 2023.06.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8590432 2023.06.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8590418 2023.06.04 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8590422 2023.06.04 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8590431 2023.06.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8590477 2023.06.04 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8590427 2023.06.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8590453 2023.06.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8590466 2023.06.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8590417 2023.06.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8590454 2023.06.04 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8590433 2023.06.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8590470 2023.06.04 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8590464 2023.06.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8590450 2023.06.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8590460 2023.06.04 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8590445 2023.06.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8590467 2023.06.04 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8590435 2023.06.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8590434 2023.06.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8590441 2023.06.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8590416 2023.06.04 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8590424 2023.06.04 MP
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8590429 2023.06.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8590420 2023.06.04 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8590415 2023.06.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8590446 2023.06.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8590473 2023.06.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8590457 2023.06.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8590421 2023.06.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8590471 2023.06.04 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8590463 2023.06.04 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8590452 2023.06.04 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8590426 2023.06.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8590465 2023.06.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8590455 2023.06.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8548477 2023.05.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8548479 2023.05.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8548483 2023.05.28 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8548454 2023.05.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8548461 2023.05.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8548478 2023.05.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8548472 2023.05.28 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8548467 2023.05.28 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8548453 2023.05.28 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8548485 2023.05.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8548471 2023.05.28 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8548469 2023.05.28 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8548455 2023.05.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8548459 2023.05.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8548460 2023.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8548465 2023.05.28 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 8548452 2023.05.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8548481 2023.05.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8548474 2023.05.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8548466 2023.05.28 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8548463 2023.05.28 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8548470 2023.05.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8548458 2023.05.28 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 8548476 2023.05.28 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8548464 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8548457 2023.05.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8548456 2023.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8548473 2023.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8548480 2023.05.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8548468 2023.05.28 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8548482 2023.05.28 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8548451 2023.05.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8548462 2023.05.28 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8548484 2023.05.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8548475 2023.05.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8543342 2023.05.27 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8543341 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8502840 2023.05.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8502499 2023.05.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8502498 2023.05.21 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8502497 2023.05.21 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8502494 2023.05.21 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8502496 2023.05.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8502495 2023.05.21 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8502492 2023.05.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8502493 2023.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8502490 2023.05.21 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8502491 2023.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8502487 2023.05.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8502489 2023.05.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8502488 2023.05.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8502484 2023.05.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8502486 2023.05.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8502485 2023.05.21 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8502483 2023.05.21 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8502482 2023.05.21 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8493122 2023.05.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8493121 2023.05.20 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8493120 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8493119 2023.05.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8493118 2023.05.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8493117 2023.05.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8493116 2023.05.20 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8493115 2023.05.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8493114 2023.05.20 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8493113 2023.05.20 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8493112 2023.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8493111 2023.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8493110 2023.05.20 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8493109 2023.05.20 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8493108 2023.05.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8493106 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8493105 2023.05.20 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8493104 2023.05.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8493103 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8493102 2023.05.20 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8493101 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8493100 2023.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8493099 2023.05.20 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8493098 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8493097 2023.05.20 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8493096 2023.05.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8493095 2023.05.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8493094 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8493093 2023.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8493092 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8493091 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8493090 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8493089 2023.05.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8493088 2023.05.20 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8493087 2023.05.20 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8493086 2023.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8493085 2023.05.20 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8493084 2023.05.20 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8493083 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8493082 2023.05.20 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8493081 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8493080 2023.05.20 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8493079 2023.05.20 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8493078 2023.05.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8493077 2023.05.20 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8493076 2023.05.20 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8493075 2023.05.20 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8493107 2023.05.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8483938 2023.05.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8455457 2023.05.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8455456 2023.05.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8455455 2023.05.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8455454 2023.05.14 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8455473 2023.05.14 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8455472 2023.05.14 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8455471 2023.05.14 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8455470 2023.05.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8455469 2023.05.14 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8455468 2023.05.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8455467 2023.05.14 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8455466 2023.05.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8455465 2023.05.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8455464 2023.05.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8455463 2023.05.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8455462 2023.05.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8455461 2023.05.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8455460 2023.05.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8455459 2023.05.14 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8455458 2023.05.14 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8455453 2023.05.14 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8455452 2023.05.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8455451 2023.05.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8455450 2023.05.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8455449 2023.05.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8455448 2023.05.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8455447 2023.05.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8455446 2023.05.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8455445 2023.05.14 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8455444 2023.05.14 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8455443 2023.05.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8455442 2023.05.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8455441 2023.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8455440 2023.05.14 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8455439 2023.05.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8455438 2023.05.14 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8451767 2023.05.13 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8451768 2023.05.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8451769 2023.05.13 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8459179 2023.05.13 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8459282 2023.05.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8459283 2023.05.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8451898 2023.05.13 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8451897 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8451611 2023.05.13 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8451623 2023.05.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8451613 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8451624 2023.05.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8451612 2023.05.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8451614 2023.05.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8451622 2023.05.13 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8459220 2023.05.13 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8459223 2023.05.13 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8451847 2023.05.13 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8451770 2023.05.13 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 8451803 2023.05.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8451776 2023.05.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8451846 2023.05.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8451835 2023.05.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8451890 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8451681 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8451841 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8451868 2023.05.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8451688 2023.05.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8451870 2023.05.13 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1