Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Giertych : Piotr Giertych


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6219464 2021.11.14 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6219432 2021.11.14 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6219431 2021.11.14 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6219430 2021.11.14 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6219429 2021.11.14 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6219425 2021.11.14 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6219424 2021.11.14 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6219423 2021.11.14 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6219422 2021.11.14 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6219421 2021.11.14 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6219420 2021.11.14 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6219417 2021.11.14 MZ mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6219416 2021.11.14 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6219433 2021.11.14 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6219434 2021.11.14 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6219435 2021.11.14 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6219463 2021.11.14 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6219453 2021.11.14 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6219419 2021.11.14 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6219451 2021.11.14 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6219450 2021.11.14 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6219448 2021.11.14 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6219447 2021.11.14 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6219446 2021.11.14 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6219445 2021.11.14 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6219440 2021.11.14 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6219439 2021.11.14 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6219438 2021.11.14 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6219437 2021.11.14 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6185929 2021.10.31 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6185930 2021.10.31 WP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6148393 2021.10.10 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6148396 2021.09.05 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6148395 2021.09.05 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5904790 2021.07.13 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5904801 2021.07.10 MZ mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5904800 2021.07.10 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5904799 2021.07.10 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5904798 2021.07.10 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5904797 2021.07.10 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 5904796 2021.07.10 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 5904795 2021.07.10 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5904793 2021.07.10 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5904803 2021.07.10 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5904804 2021.07.10 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5904794 2021.07.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5904835 2021.07.10 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5904834 2021.07.10 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5904833 2021.07.10 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5904832 2021.07.10 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5904831 2021.07.10 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5904830 2021.07.10 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5904828 2021.07.10 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5904827 2021.07.10 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5904825 2021.07.10 MZ mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5904782 2021.07.07 MZ mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5843642 2021.06.15 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5843641 2021.06.14 WP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5843640 2021.06.14 WP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5843639 2021.06.14 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5843622 2021.06.14 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5843621 2021.06.14 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5843643 2021.06.05 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5843644 2021.06.05 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5690585 2021.05.20 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5690586 2021.05.20 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5658787 2021.05.16 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5658788 2021.05.16 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5658789 2021.05.16 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5658792 2021.05.16 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5658793 2021.05.16 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5658795 2021.05.16 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5658797 2021.05.16 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5658800 2021.05.16 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5658782 2021.05.15 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5658784 2021.05.15 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5658785 2021.05.15 MZ mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5658786 2021.05.15 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5658722 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5658723 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5658726 2021.05.10 WP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5658729 2021.05.10 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5658730 2021.05.10 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5658732 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5658735 2021.05.10 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5658736 2021.05.10 WP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5658738 2021.05.10 WP mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5658777 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5658778 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5658779 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5658780 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5658781 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5658804 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5658805 2021.05.10 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5658807 2021.05.10 WP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 5579429 2021.05.05 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5579431 2021.05.05 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5579428 2021.05.04 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5579430 2021.05.03 ZP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5579427 2021.05.03 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5558299 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5558300 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5558301 2021.05.02 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5558302 2021.05.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5558289 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5558304 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5558298 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5558297 2021.05.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5558296 2021.05.02 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 300 5558295 2021.05.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5558294 2021.05.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 5558293 2021.05.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5558292 2021.05.02 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5558291 2021.05.02 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5558290 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5558305 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5558306 2021.05.02 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5558303 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5558353 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5558336 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5558314 2021.05.02 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5558313 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5558312 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5558311 2021.05.02 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5558310 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5558309 2021.05.02 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5558308 2021.05.02 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5558307 2021.05.02 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5558357 2021.05.01 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5558356 2021.05.01 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5558355 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5558354 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5558358 2021.04.28 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5510867 2021.04.25 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5510866 2021.04.25 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5510844 2021.04.25 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5510838 2021.04.25 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5510837 2021.04.25 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5510836 2021.04.25 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5510835 2021.04.25 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5510834 2021.04.25 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5510833 2021.04.25 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5510832 2021.04.25 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5510815 2021.04.25 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5510868 2021.04.25 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5510869 2021.04.25 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5510877 2021.04.25 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5511000 2021.04.25 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5510999 2021.04.25 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5510998 2021.04.25 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5510997 2021.04.25 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5510996 2021.04.25 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5510994 2021.04.25 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5510992 2021.04.25 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5510991 2021.04.25 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5510990 2021.04.25 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5510959 2021.04.25 MZ mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5510905 2021.04.25 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5503295 2021.04.24 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5503298 2021.04.24 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5503299 2021.04.24 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5503301 2021.04.24 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5503302 2021.04.24 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5503304 2021.04.24 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5503305 2021.04.24 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5503307 2021.04.24 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5503233 2021.04.18 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5503235 2021.04.18 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5503236 2021.04.18 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5503237 2021.04.18 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5503238 2021.04.18 MZ mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5503240 2021.04.18 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5503231 2021.04.18 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5503228 2021.04.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5503226 2021.04.18 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5503224 2021.04.18 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5503218 2021.04.18 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5503217 2021.04.18 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5503214 2021.04.18 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5503211 2021.04.18 MZ mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5503210 2021.04.18 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5503245 2021.04.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5503248 2021.04.18 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5503292 2021.04.18 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5503291 2021.04.18 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5503290 2021.04.18 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5503288 2021.04.18 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5503286 2021.04.18 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5503283 2021.04.18 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5503280 2021.04.18 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5503279 2021.04.18 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5503277 2021.04.18 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5503275 2021.04.18 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5503274 2021.04.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5503272 2021.04.18 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5503270 2021.04.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5503268 2021.04.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5503267 2021.04.18 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5400949 2021.04.06 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5403594 2021.04.05 MZ mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5389814 2021.04.04 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5389910 2021.04.04 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5389911 2021.04.04 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5389915 2021.04.04 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5389916 2021.04.04 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5389919 2021.04.04 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5389920 2021.04.04 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5389921 2021.04.04 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5389922 2021.04.04 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5389923 2021.04.04 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5389924 2021.04.04 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5389925 2021.04.04 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5389926 2021.04.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5389927 2021.04.04 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5389813 2021.04.04 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5389661 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5389604 2021.04.04 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 5389605 2021.04.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5389606 2021.04.04 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5389607 2021.04.04 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5389608 2021.04.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5389610 2021.04.04 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5389612 2021.04.04 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5389636 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5389641 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5389644 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5389651 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5389652 2021.04.04 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5389654 2021.04.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5389656 2021.04.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5389657 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5389659 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5389601 2021.04.04 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5389590 2021.04.04 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5389458 2021.04.04 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5389459 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5389461 2021.04.04 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5389463 2021.04.04 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5389464 2021.04.04 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5389465 2021.04.04 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5389466 2021.04.04 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5389467 2021.04.04 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5389484 2021.04.04 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5389534 2021.04.04 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5389460 2021.04.04 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5389589 2021.04.04 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5389588 2021.04.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5389587 2021.04.04 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5389586 2021.04.04 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5389585 2021.04.04 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5389583 2021.04.04 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5389978 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5389979 2021.04.01 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5389980 2021.04.01 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5389981 2021.04.01 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5389982 2021.04.01 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5389983 2021.04.01 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5389984 2021.04.01 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5389985 2021.04.01 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5390005 2021.04.01 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5390006 2021.04.01 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5390007 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5389914 2021.04.01 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5389977 2021.04.01 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5389976 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5389801 2021.04.01 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5389918 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5389787 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5389786 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5389785 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5389784 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5389783 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5389782 2021.04.01 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5389781 2021.04.01 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5389747 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5389746 2021.04.01 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5389929 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5389930 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5389931 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5389936 2021.04.01 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5389937 2021.04.01 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5389917 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 5389789 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5389802 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5389803 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5389804 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5389805 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5389806 2021.04.01 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5389808 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5389809 2021.04.01 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5389811 2021.04.01 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5389800 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5389799 2021.04.01 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5389908 2021.04.01 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5389797 2021.04.01 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5389790 2021.04.01 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5389912 2021.04.01 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5389913 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5389938 2021.04.01 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5389975 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5389939 2021.04.01 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5389940 2021.04.01 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5389942 2021.04.01 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5389943 2021.04.01 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5389944 2021.04.01 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5389945 2021.04.01 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5389964 2021.04.01 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5389971 2021.04.01 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5389974 2021.04.01 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5389788 2021.04.01 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5389973 2021.04.01 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5389972 2021.04.01 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5389941 2021.04.01 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5389732 2021.03.28 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5389688 2021.03.28 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5389740 2021.03.28 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5389738 2021.03.28 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5389736 2021.03.28 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5389733 2021.03.28 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5389735 2021.03.28 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5389683 2021.03.28 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5389678 2021.03.28 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5389681 2021.03.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5389685 2021.03.28 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5389686 2021.03.28 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5389687 2021.03.28 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5389691 2021.03.28 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5389693 2021.03.28 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5389706 2021.03.28 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5389707 2021.03.28 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 5389709 2021.03.28 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5389711 2021.03.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5389713 2021.03.28 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5389718 2021.03.28 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5389720 2021.03.28 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5389728 2021.03.28 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5308648 2021.03.20 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5308649 2021.03.20 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5312150 2021.03.20 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5307116 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5307115 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5307114 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5307113 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5307112 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5307110 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5307087 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5307085 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5307083 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5307086 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5307117 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5307118 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5307139 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5307134 2021.03.19 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5307133 2021.03.19 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5307132 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5307131 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5307129 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5307128 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5307120 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5307119 2021.03.19 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5288359 2021.03.14 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5288358 2021.03.14 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5288356 2021.03.14 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5288348 2021.03.14 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5288346 2021.03.14 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5288345 2021.03.14 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5288337 2021.03.14 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5288336 2021.03.14 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5288361 2021.03.14 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5288364 2021.03.14 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5288398 2021.03.14 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5288397 2021.03.14 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5288396 2021.03.14 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5288382 2021.03.14 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5288380 2021.03.14 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5288378 2021.03.14 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5288375 2021.03.14 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5288366 2021.03.14 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5277830 2021.03.12 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5277831 2021.03.12 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5277832 2021.03.06 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5277833 2021.03.05 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5207822 2021.02.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5207821 2021.02.22 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5200947 2021.02.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5200945 2021.02.21 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 5200944 2021.02.21 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5200942 2021.02.21 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5200935 2021.02.21 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5200934 2021.02.21 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5200932 2021.02.21 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5200948 2021.02.21 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5200949 2021.02.21 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5200958 2021.02.21 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5200957 2021.02.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5200954 2021.02.21 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5200953 2021.02.21 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5200952 2021.02.21 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5200951 2021.02.21 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5200950 2021.02.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5159846 2021.02.07 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5159843 2021.02.07 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5159841 2021.02.07 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5159836 2021.02.07 MZ mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 5159831 2021.02.07 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5159827 2021.02.07 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5159824 2021.02.07 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5159848 2021.02.07 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5159850 2021.02.07 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5159852 2021.02.07 MZ mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5166224 2021.02.07 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5159875 2021.02.07 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5159872 2021.02.07 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5159867 2021.02.07 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5159859 2021.02.07 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5159856 2021.02.07 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5159854 2021.02.07 MZ mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5148025 2021.02.02 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5148031 2021.02.02 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5148032 2021.02.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5148034 2021.01.30 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5088609 2021.01.16 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5088608 2021.01.16 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5088607 2021.01.16 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5088605 2021.01.16 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5088604 2021.01.16 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 5088603 2021.01.16 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5088601 2021.01.16 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5088600 2021.01.16 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5088599 2021.01.16 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5088597 2021.01.16 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5088598 2021.01.16 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088610 2021.01.16 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5088611 2021.01.16 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088618 2021.01.16 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5088617 2021.01.16 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5088616 2021.01.16 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088615 2021.01.16 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5088614 2021.01.16 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5088613 2021.01.16 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5088612 2021.01.16 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5088654 2021.01.16 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5088646 2021.01.12 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5088648 2021.01.12 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5088650 2021.01.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5036121 2021.01.02 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5036120 2021.01.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5033047 2021.01.01 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5033045 2021.01.01 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5033043 2021.01.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5033042 2021.01.01 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 5033036 2021.01.01 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5033017 2021.01.01 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5033014 2021.01.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5033010 2021.01.01 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5033006 2021.01.01 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5033003 2021.01.01 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5033002 2021.01.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5033000 2021.01.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032998 2021.01.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5032997 2021.01.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5033046 2021.01.01 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5033048 2021.01.01 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5033060 2021.01.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5033059 2021.01.01 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5033058 2021.01.01 MZ mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5033057 2021.01.01 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5033056 2021.01.01 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5033055 2021.01.01 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5033054 2021.01.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5033053 2021.01.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5033052 2021.01.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5033051 2021.01.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5033050 2021.01.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5033049 2021.01.01 MZ mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5032992 2021.01.01 MZ mapa