DRUŻYNA

Drużyna: Ola Szymczak. Obserwator: Aleksandra Szymczak

Liczba gatunków: 215

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 20 199 17 17 0 1 3 13
2 33 149 41 28 0 1 10 17
3 48 113 66 42 0 1 13 28
4 204 846 124 106 0 19 41 46
5 36 68 139 33 0 8 17 8
6 81 674 156 68 0 9 32 27
7 44 279 161 40 0 6 16 18
8 36 95 179 30 0 17 10 3
9 11 27 184 11 1 6 3 1
10 10 72 192 10 3 4 3 0
11 22 202 210 19 2 13 3 1
12 26 214 215 23 1 4 7 11
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308898 2023.12.31 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9308895 2023.12.31 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9308896 2023.12.31 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9308892 2023.12.31 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9308893 2023.12.31 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9308890 2023.12.31 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9308889 2023.12.31 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308894 2023.12.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9308897 2023.12.31 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9308888 2023.12.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9308891 2023.12.31 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9309697 2023.12.31 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9297279 2023.12.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9297273 2023.12.27 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9297280 2023.12.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9297269 2023.12.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9297270 2023.12.27 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9297348 2023.12.27 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9237400 2023.12.03 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9237401 2023.12.03 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9237398 2023.12.03 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9237399 2023.12.03 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9237396 2023.12.03 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9237397 2023.12.03 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 40 9234979 2023.12.02 PL
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9231222 2023.12.01 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9219012 2023.11.26
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 9219011 2023.11.26
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9213506 2023.11.25
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 2 9213505 2023.11.25
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9158386 2023.11.05 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9158098 2023.11.05 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 9158097 2023.11.05 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9158096 2023.11.05 PM
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 9157192 2023.11.05 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9152102 2023.11.04 PM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 9152100 2023.11.04 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9152101 2023.11.04 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 25 9152099 2023.11.04 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9148177 2023.11.03 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 9148175 2023.11.03 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9148180 2023.11.03 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 9148176 2023.11.03 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9148178 2023.11.03 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 100 9148181 2023.11.03 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9148179 2023.11.03 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9148174 2023.11.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9148173 2023.11.03 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 60 9139333 2023.10.31
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9139335 2023.10.31
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9096966 2023.10.18 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9100538 2023.10.18 MZ
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9058842 2023.10.08
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9058562 2023.10.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9058561 2023.10.08
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9058560 2023.10.08
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 9058565 2023.10.08
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9053187 2023.10.07
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 8971334 2023.09.16 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8971335 2023.09.16 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8971333 2023.09.16 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8971330 2023.09.16 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8971331 2023.09.16 PL
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8950907 2023.09.10
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8950908 2023.09.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8971332 2023.09.03 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 8926824 2023.09.03 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8926823 2023.09.03 PL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8914639 2023.09.01 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 8909503 2023.08.30 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8909278 2023.08.30 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8909158 2023.08.30 MB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8907005 2023.08.29 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8929743 2023.08.29 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8929752 2023.08.29 MB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8929750 2023.08.29 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 8929740 2023.08.29 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8929755 2023.08.29 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 8929742 2023.08.29 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8929751 2023.08.29 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8929754 2023.08.29 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8929757 2023.08.29 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 8929741 2023.08.29 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8929761 2023.08.29 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 8929753 2023.08.29 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8929756 2023.08.29 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8929760 2023.08.29 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8929762 2023.08.29 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 8929764 2023.08.29 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8929763 2023.08.29 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8904696 2023.08.28 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8904697 2023.08.28 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8904695 2023.08.28 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8904698 2023.08.28 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8904694 2023.08.28 MB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8858828 2023.08.14
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8854888 2023.08.13 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8854916 2023.08.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 8854924 2023.08.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8854915 2023.08.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8846758 2023.08.05 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8846759 2023.08.05 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8846756 2023.08.05 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8846755 2023.08.05 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8846757 2023.08.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8810734 2023.07.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8810736 2023.07.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8810735 2023.07.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8810731 2023.07.30
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8810730 2023.07.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8810732 2023.07.30
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8810729 2023.07.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8810728 2023.07.08
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8738344 2023.07.08
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8738343 2023.07.08
pospolity żuraw, Grus grus 2 8738342 2023.07.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8738340 2023.07.08
pospolity kruk, Corvus corax 2 8738341 2023.07.08
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8738339 2023.07.08
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8738338 2023.07.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8738336 2023.07.08
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8738337 2023.07.08
pospolity mazurek, Passer montanus 15 8738335 2023.07.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8738334 2023.07.08
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8738333 2023.07.08
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8738332 2023.07.08
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8738330 2023.07.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8738328 2023.07.08
pospolity łyska, Fulica atra 100 8738331 2023.07.08
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8738324 2023.07.08
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8738329 2023.07.08
pospolity łyska, Fulica atra 1 8738327 2023.07.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8738326 2023.07.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8738325 2023.07.08
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8738323 2023.07.08
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8738319 2023.07.08
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8738322 2023.07.08
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8738320 2023.07.08
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8738321 2023.07.08
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8738348 2023.07.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8738318 2023.07.06
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8714475 2023.07.01 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 4 8714476 2023.07.01 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8714474 2023.07.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8714470 2023.07.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 8714471 2023.07.01 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8714473 2023.07.01 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8714472 2023.07.01 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8714469 2023.07.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8709623 2023.06.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8709622 2023.06.30 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8709621 2023.06.30 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8709620 2023.06.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 8709619 2023.06.30 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8709618 2023.06.30 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8709616 2023.06.30 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8709617 2023.06.30 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8709615 2023.06.30 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8709614 2023.06.30 PL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8638404 2023.06.11
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8638407 2023.06.11
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8638406 2023.06.11
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8638405 2023.06.11
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8638403 2023.06.11
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8638402 2023.06.11
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8638401 2023.06.11
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8638399 2023.06.11
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8638400 2023.06.11
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8619703 2023.06.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8619704 2023.06.09
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8619702 2023.06.09
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 8619700 2023.06.09
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8619701 2023.06.09
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8619699 2023.06.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8619696 2023.06.09
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8619697 2023.06.09
pospolity łyska, Fulica atra 40 8619698 2023.06.09
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8619695 2023.06.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8619693 2023.06.09
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8619694 2023.06.09
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8619689 2023.06.09
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8619690 2023.06.09
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8619688 2023.06.09
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8619686 2023.06.09
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8619687 2023.06.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8619691 2023.06.09
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8619685 2023.06.09
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8619683 2023.06.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8619692 2023.06.09
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8619681 2023.06.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8619684 2023.06.09
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8619682 2023.06.09
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8619679 2023.06.09
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8619680 2023.06.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593013 2023.06.04
pospolity kos, Turdus merula 2 8593016 2023.06.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8593015 2023.06.04
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8593014 2023.06.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8593012 2023.06.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8593010 2023.06.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8593009 2023.06.04
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8593008 2023.06.04
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8593007 2023.06.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8593011 2023.06.04
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8585297 2023.06.03 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8577575 2023.06.02 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8577574 2023.06.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8577572 2023.06.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 3 8577573 2023.06.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8577571 2023.06.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8577568 2023.06.02 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8577569 2023.06.02 MB
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 8577570 2023.06.02 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 8577567 2023.06.02 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8577550 2023.06.02 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 8577549 2023.06.02 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8577547 2023.06.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8577548 2023.06.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8577545 2023.06.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8577546 2023.06.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 8577543 2023.06.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 8577542 2023.06.02 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8577544 2023.06.02 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8577541 2023.06.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8577540 2023.06.02 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8577538 2023.06.02 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8577536 2023.06.02 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8577537 2023.06.02 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8577533 2023.06.02 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8577529 2023.06.01
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8551463 2023.05.28 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8551459 2023.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8551461 2023.05.28 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8551462 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8551460 2023.05.28 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8551458 2023.05.28 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8551457 2023.05.28 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8551456 2023.05.28 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8445019 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8445021 2023.05.13 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8445022 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8445017 2023.05.13 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8445018 2023.05.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 8445020 2023.05.13 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8427168 2023.05.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8427167 2023.05.10
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8427169 2023.05.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8417286 2023.05.09
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8411158 2023.05.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8383585 2023.05.04
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 11 8373447 2023.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 8359183 2023.05.02 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8359182 2023.05.02 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8359180 2023.05.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8359181 2023.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8359179 2023.05.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8359178 2023.05.02 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8359177 2023.05.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8359176 2023.05.02 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8359175 2023.05.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8359174 2023.05.02 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8359172 2023.05.02 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8359173 2023.05.02 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8359171 2023.05.02 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8359169 2023.05.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8359170 2023.05.01 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8336886 2023.04.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8336887 2023.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8336883 2023.04.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8336889 2023.04.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8336884 2023.04.30 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8336885 2023.04.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8336888 2023.04.30 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 8336882 2023.04.30 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8336881 2023.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8336880 2023.04.30 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 8334797 2023.04.30 PL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8334779 2023.04.30 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8334782 2023.04.30 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8334783 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8334780 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8334778 2023.04.30 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8334810 2023.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8334808 2023.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8334800 2023.04.30 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8334794 2023.04.30 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8334806 2023.04.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8334812 2023.04.30 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8334798 2023.04.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8334799 2023.04.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8334802 2023.04.30 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8334809 2023.04.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8334811 2023.04.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 8334788 2023.04.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8334791 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8334795 2023.04.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8334781 2023.04.30 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8334786 2023.04.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8334813 2023.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8334807 2023.04.30 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8334804 2023.04.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8334803 2023.04.30 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8334796 2023.04.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8334815 2023.04.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8334814 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8334790 2023.04.30 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8334787 2023.04.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8334792 2023.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8334801 2023.04.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8334805 2023.04.30 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8334789 2023.04.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8334793 2023.04.30 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8334785 2023.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8334784 2023.04.30 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8325688 2023.04.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8325687 2023.04.29 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8325686 2023.04.29 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 8325703 2023.04.29 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8325698 2023.04.29 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8325702 2023.04.29 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8325700 2023.04.29 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8325696 2023.04.29 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8325697 2023.04.29 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8325692 2023.04.29 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8325699 2023.04.29 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8325701 2023.04.29 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8325691 2023.04.29 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8325693 2023.04.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8325704 2023.04.29 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8325695 2023.04.29 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8325694 2023.04.29 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8325689 2023.04.29 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8325690 2023.04.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8315978 2023.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8315979 2023.04.28
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8315977 2023.04.28
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8268146 2023.04.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8268144 2023.04.22
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8268147 2023.04.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8268145 2023.04.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8268143 2023.04.22
pospolity bogatka, Parus major 1 8268142 2023.04.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8268141 2023.04.22
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8268140 2023.04.22
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8268137 2023.04.22
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8268138 2023.04.22
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8268135 2023.04.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8268136 2023.04.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8268133 2023.04.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8268139 2023.04.22
pospolity kos, Turdus merula 1 8268134 2023.04.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8268132 2023.04.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8262189 2023.04.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 8262188 2023.04.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8262187 2023.04.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8262186 2023.04.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8262184 2023.04.21
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8262183 2023.04.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8262182 2023.04.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8262185 2023.04.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8262179 2023.04.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8262181 2023.04.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8262180 2023.04.21
pospolity bogatka, Parus major 1 8262178 2023.04.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8262177 2023.04.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8262175 2023.04.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8262176 2023.04.21
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8254932 2023.04.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8254933 2023.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8254935 2023.04.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8254934 2023.04.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8227887 2023.04.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8227888 2023.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8227880 2023.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8227885 2023.04.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8227883 2023.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8227882 2023.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8227879 2023.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 8227886 2023.04.16
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8227881 2023.04.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8227877 2023.04.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8227878 2023.04.16
pospolity bogatka, Parus major 3 8227884 2023.04.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8216080 2023.04.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8216079 2023.04.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8216081 2023.04.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8216078 2023.04.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8216076 2023.04.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8216077 2023.04.15
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8216074 2023.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8216073 2023.04.15
pospolity sroka, Pica pica 1 8216075 2023.04.15
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8216070 2023.04.15
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8216082 2023.04.15
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8216069 2023.04.15
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8216072 2023.04.15
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 8216063 2023.04.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8216068 2023.04.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8216071 2023.04.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8216065 2023.04.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8216066 2023.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8216067 2023.04.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8216062 2023.04.15
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8216061 2023.04.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8216064 2023.04.15
pospolity żuraw, Grus grus 50 8188332 2023.04.11
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8188327 2023.04.11
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8188331 2023.04.11
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8188328 2023.04.11
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8188329 2023.04.11
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8188330 2023.04.11
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8188326 2023.04.11
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8188325 2023.04.11
pospolity łyska, Fulica atra 3 8188366 2023.04.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8188322 2023.04.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8188321 2023.04.11
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8188313 2023.04.11
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8188318 2023.04.11
pospolity żuraw, Grus grus 15 8188319 2023.04.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8188314 2023.04.11
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8188312 2023.04.11
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8188317 2023.04.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8188324 2023.04.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8188315 2023.04.11
pospolity bogatka, Parus major 1 8188323 2023.04.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8188320 2023.04.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8188316 2023.04.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8188311 2023.04.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8188309 2023.04.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8188310 2023.04.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8163793 2023.04.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8163788 2023.04.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8163792 2023.04.08
pospolity sroka, Pica pica 2 8163794 2023.04.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8163789 2023.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8163790 2023.04.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8163791 2023.04.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8144560 2023.04.04
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8131084 2023.04.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8130667 2023.04.02 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8130662 2023.04.02 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8130666 2023.04.02 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8130665 2023.04.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8130663 2023.04.02 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8130661 2023.04.02 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8130664 2023.04.02 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8130659 2023.04.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8126952 2023.04.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8126950 2023.04.01 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8126948 2023.04.01 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8126951 2023.04.01 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8126947 2023.04.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8126949 2023.04.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8126946 2023.04.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8126942 2023.04.01 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 8126941 2023.04.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8126944 2023.04.01 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8126945 2023.04.01 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 8126943 2023.04.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8126939 2023.04.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8126938 2023.04.01 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8126940 2023.04.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8126937 2023.04.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8126935 2023.04.01 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8126936 2023.04.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8126934 2023.04.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8126932 2023.04.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8126933 2023.04.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8126930 2023.04.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8126931 2023.04.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8073993 2023.03.25 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8073992 2023.03.25 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8073991 2023.03.25 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8073990 2023.03.25 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8073988 2023.03.25 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8073989 2023.03.25 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8073987 2023.03.25 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8073986 2023.03.25 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8073984 2023.03.25 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 8073985 2023.03.25 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8073994 2023.03.25 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8073982 2023.03.25 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8073983 2023.03.25 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8066294 2023.03.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8056258 2023.03.22
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8039301 2023.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8039299 2023.03.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8039297 2023.03.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8039298 2023.03.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8039296 2023.03.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8034048 2023.03.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8034047 2023.03.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8034046 2023.03.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8034049 2023.03.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8034045 2023.03.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8034044 2023.03.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8034043 2023.03.18 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8034042 2023.03.18 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8034041 2023.03.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8034039 2023.03.18 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 8034040 2023.03.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 8034038 2023.03.18 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8034037 2023.03.18 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8034036 2023.03.18 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8012255 2023.03.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8012257 2023.03.16
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8012256 2023.03.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8012254 2023.03.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8012253 2023.03.16
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8012252 2023.03.16
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7989692 2023.03.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7989693 2023.03.12
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7989690 2023.03.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7989694 2023.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7989689 2023.03.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7989691 2023.03.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7971305 2023.03.07
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7971304 2023.03.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7940243 2023.02.27
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7908161 2023.02.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7908163 2023.02.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7908160 2023.02.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7908162 2023.02.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7908177 2023.02.19 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7908179 2023.02.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7908173 2023.02.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7908174 2023.02.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7908178 2023.02.19 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7908172 2023.02.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7908176 2023.02.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7908175 2023.02.19 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7908171 2023.02.19 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 7908170 2023.02.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7908168 2023.02.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 7908167 2023.02.19 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7908164 2023.02.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7908166 2023.02.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 7918580 2023.02.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7918582 2023.02.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7918581 2023.02.19 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7880104 2023.02.12
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7880103 2023.02.12
pospolity sroka, Pica pica 2 7860818 2023.02.05
pospolity kos, Turdus merula 5 7860817 2023.02.05
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7860814 2023.02.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7860815 2023.02.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7860816 2023.02.05
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 7860813 2023.02.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 7864858 2023.02.05
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7864857 2023.02.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7864856 2023.02.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7834406 2023.01.29
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7823207 2023.01.24
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7803744 2023.01.20
pospolity sroka, Pica pica 1 7795363 2023.01.15
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7771317 2023.01.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7771320 2023.01.12
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7771315 2023.01.12
pospolity bogatka, Parus major 3 7771319 2023.01.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7771318 2023.01.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 7771316 2023.01.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7771314 2023.01.12
pospolity bogatka, Parus major 1 7766939 2023.01.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7766938 2023.01.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7766936 2023.01.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7766937 2023.01.10
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7766935 2023.01.10
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7766934 2023.01.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7747920 2023.01.06 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7747918 2023.01.06 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7747919 2023.01.06 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...