Pełna lista obserwacji drużyny

Aleksandra Szymczak : Aleksandra Szymczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5232034 2021.02.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5232040 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5232039 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5232038 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5232037 2021.02.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5232036 2021.02.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5232035 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5232065 2021.02.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5232033 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5232032 2021.02.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5232031 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5232030 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5232029 2021.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5232041 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5232042 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5232048 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5232059 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5232058 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5232057 2021.02.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5232056 2021.02.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5232055 2021.02.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5232054 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5232049 2021.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5232050 2021.02.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5232051 2021.02.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5232052 2021.02.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5232053 2021.02.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5227480 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5227490 2021.02.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5227489 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5227488 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5227487 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5227485 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5227484 2021.02.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5227483 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5227482 2021.02.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5227481 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5227491 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5227492 2021.02.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5230129 2021.02.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5230128 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5230124 2021.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5227957 2021.02.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5227498 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5227497 2021.02.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5227486 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5227496 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5227495 2021.02.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5227494 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5227493 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5227419 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5220032 2021.02.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5220033 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5220129 2021.02.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5216425 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5216424 2021.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5216423 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5216422 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5216421 2021.02.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5212540 2021.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5209944 2021.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5209943 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5209941 2021.02.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5209940 2021.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5212541 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5212542 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5212543 2021.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5212544 2021.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5212545 2021.02.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5212546 2021.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5212547 2021.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5212548 2021.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5205338 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5205337 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5205336 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5205335 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5205334 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5205333 2021.02.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5205332 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5205339 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5205340 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5205573 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5205350 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5205345 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5205344 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5205343 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5205342 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5205341 2021.02.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5197289 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5197288 2021.02.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5197287 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5197286 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5197285 2021.02.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 5197284 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5197283 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5197281 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 5197282 2021.02.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5197290 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5197291 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5197299 2021.02.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5197300 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5197298 2021.02.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5197297 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5197296 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5197295 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5197294 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5197293 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5197292 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5189584 2021.02.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5189589 2021.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5189590 2021.02.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5184878 2021.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5184879 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5184880 2021.02.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5184881 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5184882 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5184883 2021.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5184884 2021.02.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5184885 2021.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5184886 2021.02.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5184887 2021.02.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5184894 2021.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5184893 2021.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5184892 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5184891 2021.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5184890 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5184889 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5184888 2021.02.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5175343 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5175342 2021.02.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5175341 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5175340 2021.02.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5175339 2021.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5175338 2021.02.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5175337 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5175336 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5173596 2021.02.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5173595 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5173594 2021.02.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5175344 2021.02.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5175345 2021.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5175358 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5175357 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5175354 2021.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5175353 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5175352 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5175351 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5175350 2021.02.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5175349 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5175348 2021.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5175347 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5175346 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5166029 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5166028 2021.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5166027 2021.02.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5166026 2021.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5166024 2021.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5166022 2021.02.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5166030 2021.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5166031 2021.02.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5166032 2021.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5166038 2021.02.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5166037 2021.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5166036 2021.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5166035 2021.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5166034 2021.02.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5166033 2021.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5159943 2021.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5159933 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5159929 2021.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5159928 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5159927 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5159926 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5159944 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5159945 2021.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5159946 2021.02.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5159947 2021.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5159948 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5159949 2021.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5159950 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5159951 2021.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5159925 2021.02.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5159923 2021.02.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5159922 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5158765 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5158764 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5158761 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5158759 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5153979 2021.02.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5153980 2021.02.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5153981 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5153982 2021.02.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5149571 2021.02.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5149572 2021.02.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5149573 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5149574 2021.02.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5149575 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5149576 2021.02.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5149577 2021.02.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5149578 2021.02.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5149579 2021.02.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5149581 2021.02.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5147570 2021.02.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5147569 2021.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5145450 2021.02.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5145451 2021.02.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5145452 2021.02.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5145453 2021.02.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5140682 2021.01.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5140681 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5140680 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5140679 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5140678 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5140677 2021.01.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5140676 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5140675 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5140683 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5140684 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5140685 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5140717 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5140692 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5140691 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5140690 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5140689 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5140688 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5140687 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5140686 2021.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5136791 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5136790 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5136789 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5133423 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5133422 2021.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5136792 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5136793 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 5136798 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5136797 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5136796 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5136795 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5136794 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5132889 2021.01.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5132890 2021.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5132891 2021.01.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5132892 2021.01.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5132893 2021.01.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5132894 2021.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5132895 2021.01.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5132896 2021.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5130028 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 5130029 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5130030 2021.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5130031 2021.01.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5130032 2021.01.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5130033 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5130034 2021.01.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5130035 2021.01.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5130036 2021.01.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5130037 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5130038 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5125381 2021.01.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5125382 2021.01.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5118244 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5118242 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5118241 2021.01.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5118240 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5118239 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5118238 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5118237 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5118236 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5118235 2021.01.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5118234 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5118243 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5118259 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5118260 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5118270 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5118269 2021.01.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5118268 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5118267 2021.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5118266 2021.01.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5118265 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5118264 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5118263 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5118262 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5118437 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118261 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5116739 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5109372 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5109374 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109379 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109380 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109382 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5109388 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5109391 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109398 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5107228 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5107229 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5107230 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5107231 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5107246 2021.01.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5107247 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5103829 2021.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5103828 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5103827 2021.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5103826 2021.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5103817 2021.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5103816 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5103813 2021.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5103812 2021.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5103830 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5103847 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5103848 2021.01.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5103856 2021.01.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5103855 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5103854 2021.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5103853 2021.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5103852 2021.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5103851 2021.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5103850 2021.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5103849 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093712 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5093710 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5093707 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5093706 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5093764 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5093705 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5093704 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5093713 2021.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5093714 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5093837 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5093765 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5093761 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093720 2021.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5093717 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5093716 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5092316 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092314 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5092315 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5092317 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5092318 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5092319 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5092320 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5092325 2021.01.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5092324 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5092323 2021.01.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5092322 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5092321 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5092304 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5092306 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5092307 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5092308 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5092309 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5092310 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5092305 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5092313 2021.01.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5092312 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5092311 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5092303 2021.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5092302 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5092297 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5092298 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5092299 2021.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5092300 2021.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5092301 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5092294 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5092296 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5092295 2021.01.04 mapa