Pełna lista obserwacji drużyny

Aleksandra Szymczak : Aleksandra Szymczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5652341 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5652343 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5652344 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5652345 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5652347 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5652348 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5652351 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5652353 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5652354 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5652355 2021.05.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5652366 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5652368 2021.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5652369 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5652371 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5652373 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5652374 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5652379 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5652380 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5652381 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5652384 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5652385 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5652387 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5652392 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5652393 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5652395 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5644895 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5644896 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5644900 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5644902 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5644904 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5644906 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639129 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5639253 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5639254 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5639255 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5639256 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5639257 2021.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5639258 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5639259 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5639260 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5639261 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5639262 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5639263 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5639264 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5639265 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5639266 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5639267 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639268 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5639269 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639270 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5639271 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5639272 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5639273 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5639274 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5639275 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5633476 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5627924 2021.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5627925 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5627926 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5627927 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5627980 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5627988 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5627989 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5627991 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5627992 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5628012 2021.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5628013 2021.05.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5628014 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5627929 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5627979 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5612442 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 5612443 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5612444 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5612445 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5612446 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5612447 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5612448 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5612449 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5612450 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5612451 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5612452 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5612453 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5612454 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5612455 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5612456 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5612459 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5612461 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5612465 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5612469 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5612473 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5612475 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5612479 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5612482 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5612484 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5612486 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5612530 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5612531 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5612532 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5612533 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5612534 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5612535 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5612536 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5612537 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5612538 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5612539 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5612572 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5612716 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5591772 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5591774 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5591785 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5591861 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5591865 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5591889 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5591890 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5592790 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5592791 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5595150 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5587837 2021.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5582900 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5582901 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5582944 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5582945 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5582946 2021.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5582947 2021.05.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5582948 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5582949 2021.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5582950 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5582951 2021.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5582952 2021.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5582953 2021.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5582954 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5582955 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5582956 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5582957 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582958 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5582959 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5582960 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5582961 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5582962 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5582963 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5582964 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5582965 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5582966 2021.05.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5582967 2021.05.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5582968 2021.05.06 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5582969 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5582989 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5582990 2021.05.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5582991 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5582992 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5582993 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5582994 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5582995 2021.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5582996 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5582997 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582998 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5582999 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5583000 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5583001 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5583002 2021.05.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5583003 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5583004 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5583005 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5583006 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5583007 2021.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5583008 2021.05.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5583009 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5572742 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5572744 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5572745 2021.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5572746 2021.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5572747 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5572748 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5572821 2021.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5572822 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572923 2021.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5572962 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5572963 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5572965 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5572967 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5572968 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5572970 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5572971 2021.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5572972 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5572973 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5572974 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5572976 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5572977 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5572978 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5572979 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5572980 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5572985 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5572987 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5572989 2021.05.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5573044 2021.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5573046 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5573047 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5573050 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5573052 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5573061 2021.05.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5573085 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5573148 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5573262 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5573265 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5573269 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5573270 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5573271 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5573272 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5573273 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5573275 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5567684 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5567685 2021.05.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5567686 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5567687 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5567689 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5567690 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5567691 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5567692 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5567693 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5567694 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5567695 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5567696 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5567697 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5567698 2021.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5567745 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5567748 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5567749 2021.05.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5553111 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5553112 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5553113 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5553114 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5553115 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5553116 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5553117 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5553118 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5553119 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5553120 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5553121 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5553122 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5553123 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5553124 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5553125 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5536389 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5536392 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5530651 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5530654 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5530656 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5530659 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5530665 2021.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5530668 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5530670 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5530687 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5530692 2021.04.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5530730 2021.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5530732 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5530734 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5530738 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5524806 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5524807 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5524809 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5524810 2021.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5524811 2021.04.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5524812 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5524839 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5524860 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5524862 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5524863 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5524865 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5524866 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5524867 2021.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5524868 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5524872 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5524875 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5524877 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5524878 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5524888 2021.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5520454 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5515115 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5515116 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5515117 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5515118 2021.04.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5515119 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5515120 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5515121 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5515122 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5515123 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5515124 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5515125 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5515126 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5515127 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5515128 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5515129 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5515130 2021.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5515131 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5515132 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5515133 2021.04.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5515134 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5515135 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5515136 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5515137 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5515138 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5515139 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5515140 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5515141 2021.04.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5515188 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496446 2021.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5496448 2021.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5496449 2021.04.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5496450 2021.04.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5496452 2021.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5496502 2021.04.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5491718 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5491719 2021.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5491740 2021.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5491744 2021.04.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5491748 2021.04.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5491749 2021.04.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5491750 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5491751 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5491752 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5491753 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5491754 2021.04.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5491755 2021.04.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5491756 2021.04.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5491761 2021.04.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5491762 2021.04.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5491763 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5491764 2021.04.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5491765 2021.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5491766 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5491767 2021.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5491768 2021.04.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5491769 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5491770 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5491771 2021.04.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5491772 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5491773 2021.04.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5491774 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5491775 2021.04.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5491776 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5491778 2021.04.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5491779 2021.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5476867 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5476868 2021.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5476870 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5476871 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5476878 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5470817 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5470818 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5470819 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5470820 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5470821 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5470822 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5470823 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5470824 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5470825 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5470826 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5470827 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5470828 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5470829 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5470830 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5470831 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5470832 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5470834 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5470835 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5470836 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5470837 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5470838 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5470839 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5470840 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5470841 2021.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5470842 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5470843 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5470849 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5449577 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5449578 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5449579 2021.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5449580 2021.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5449581 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5449582 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5449583 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5449584 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5449585 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5449586 2021.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5449587 2021.04.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5449642 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5444831 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5444836 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5444838 2021.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5444839 2021.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5444841 2021.04.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5444850 2021.04.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5444851 2021.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5426014 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5426018 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5426019 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5426026 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5426027 2021.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5426028 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5426029 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5426031 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5426036 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5426038 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5426053 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5426082 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5426088 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5426090 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5426091 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5426092 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5426093 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5426095 2021.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5426096 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5426098 2021.04.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5426100 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5426101 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5426102 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5426103 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5426105 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5426106 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5426107 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5426116 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5426117 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5426118 2021.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5426119 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5426121 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5426178 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5426276 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5426278 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5433603 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5433606 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5433631 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5433659 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5433677 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5433678 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5433679 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5433680 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5433728 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5433729 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5433730 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5433731 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5433732 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5433733 2021.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5433734 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5433735 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5433736 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5433737 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5433738 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5433739 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5422574 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5422577 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5422579 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5422581 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5422697 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5422698 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5422699 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5422700 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5422701 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5422702 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5422703 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5422704 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5422705 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5422706 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5422707 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5422708 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5422709 2021.04.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5422710 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5422711 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5422712 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5422713 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5422714 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5422715 2021.04.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5422716 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5422718 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5422739 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5422740 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5422741 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5422742 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5422743 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5422744 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5422745 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5422746 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5422747 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5422748 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5422749 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5422750 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5422751 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5422752 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5422753 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5422754 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5422755 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5422756 2021.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5422757 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5422766 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5422767 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5422768 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5422769 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5422770 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5422771 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5422772 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5422773 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5422774 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5422775 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5401961 2021.04.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5401962 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5401963 2021.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5401964 2021.04.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5401966 2021.04.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5398462 2021.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5398463 2021.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5398464 2021.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5398465 2021.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5398466 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5398467 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5388203 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5388204 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5388205 2021.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5388208 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5388209 2021.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5388212 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5388213 2021.04.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5388214 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5391984 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5391985 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5391986 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5391989 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5392019 2021.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5392020 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5392021 2021.04.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5392023 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5392024 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5385336 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5385337 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5385338 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5385339 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5385340 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5385341 2021.04.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5385342 2021.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5385346 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5379814 2021.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5379815 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5374145 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5374146 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5374233 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 5374234 2021.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5374235 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5374236 2021.04.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5374237 2021.04.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5374238 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5374239 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5374240 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5374241 2021.04.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5374242 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5374243 2021.04.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5374244 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5374245 2021.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5374246 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5374247 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5374248 2021.04.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5374249 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5374250 2021.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5374251 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5374252 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5374253 2021.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5374254 2021.04.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5374255 2021.04.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5374256 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5374257 2021.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 5374258 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5374259 2021.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5374260 2021.04.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5374261 2021.04.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5374262 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5362401 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5362438 2021.03.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5362439 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5362440 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5362441 2021.03.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5362442 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5362443 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5362444 2021.03.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5362445 2021.03.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5362446 2021.03.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5362449 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5362457 2021.03.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5362458 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5362459 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5362460 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5362461 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5362462 2021.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5362463 2021.03.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5362464 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5362465 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5362466 2021.03.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5362467 2021.03.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5362468 2021.03.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5362469 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5362470 2021.03.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5354478 2021.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5354481 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5354483 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5354491 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5354495 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5354502 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5354507 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5346009 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5346010 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5346012 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5346013 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5346015 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5346032 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5346033 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5346034 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5346035 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5346037 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5346038 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5346039 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5337894 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5337895 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5337993 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5338022 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5338023 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5338026 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5338027 2021.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5338029 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5338030 2021.03.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5338042 2021.03.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5338043 2021.03.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5338044 2021.03.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5338051 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5338054 2021.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5338055 2021.03.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5338057 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5338058 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5338061 2021.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5338063 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5338067 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5338068 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5338072 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5338224 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5338225 2021.03.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5338228 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5332246 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5332248 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5332258 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5332301 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5314909 2021.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5314910 2021.03.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5314911 2021.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5314912 2021.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5314913 2021.03.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5314914 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5314915 2021.03.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5314916 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5314917 2021.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5314918 2021.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5314919 2021.03.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5314920 2021.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5314921 2021.03.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5314922 2021.03.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5314923 2021.03.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5314924 2021.03.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5314925 2021.03.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5314926 2021.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5314927 2021.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5314928 2021.03.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5314929 2021.03.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5314930 2021.03.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5314931 2021.03.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5314933 2021.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5304916 2021.03.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5304919 2021.03.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5304921 2021.03.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5304922 2021.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5304923 2021.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5299270 2021.03.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5299271 2021.03.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5281324 2021.03.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5281325 2021.03.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5281327 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5276446 2021.03.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5276447 2021.03.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5276449 2021.03.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5272232 2021.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5272233 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5272234 2021.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5272235 2021.03.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5272236 2021.03.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5272237 2021.03.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5272238 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5272239 2021.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5272240 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5272241 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5272242 2021.03.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5272243 2021.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5272244 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5272245 2021.03.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5272277 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5272278 2021.03.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5272279 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5272280 2021.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5272281 2021.03.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5272282 2021.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5272283 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5272284 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5272285 2021.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5272286 2021.03.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5272287 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5272288 2021.03.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5272289 2021.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5272290 2021.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5272291 2021.03.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5272292 2021.03.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5272300 2021.03.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5272302 2021.03.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 5270775 2021.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5270776 2021.03.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5270777 2021.03.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5270778 2021.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5270779 2021.03.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5270780 2021.03.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5270781 2021.03.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5270782 2021.03.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5270783 2021.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5270784 2021.03.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5270785 2021.03.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5270786 2021.03.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5270787 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5270789 2021.03.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5270791 2021.03.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5270792 2021.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5270793 2021.03.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5270794 2021.03.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5270724 2021.03.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5270767 2021.03.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5270768 2021.03.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5270769 2021.03.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5263962 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5256020 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5256021 2021.03.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5256022 2021.03.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5256023 2021.03.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5256024 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5256025 2021.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5256026 2021.03.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5256027 2021.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5256028 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5256029 2021.03.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5256030 2021.03.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5256031 2021.03.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5256032 2021.03.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5256033 2021.03.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5256034 2021.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5256035 2021.03.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5256036 2021.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5256037 2021.03.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5256038 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5259567 2021.03.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 5259568 2021.03.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5259577 2021.03.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5259596 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5259597 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5259611 2021.03.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5259615 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5259655 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5250680 2021.03.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5247643 2021.03.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5247644 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5247645 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5247646 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5247647 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5247649 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5243377 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5243378 2021.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5243393 2021.03.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5243394 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5243395 2021.03.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5243400 2021.03.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5232029 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5232030 2021.02.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5232031 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5232032 2021.02.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5232033 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5232034 2021.02.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5232035 2021.02.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5232036 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5232037 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5232038 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5232039 2021.02.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5232040 2021.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5232041 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5232042 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5232048 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5232049 2021.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5232050 2021.02.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5232051 2021.02.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5232052 2021.02.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5232053 2021.02.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5232054 2021.02.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5232055 2021.02.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5232056 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5232057 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5232058 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5232059 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5232065 2021.02.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5227480 2021.02.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5227481 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5227482 2021.02.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5227483 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5227484 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5227485 2021.02.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5227486 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5227487 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5227488 2021.02.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5227489 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5227490 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5227491 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5227492 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5227493 2021.02.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5227494 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5227495 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5227496 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5227497 2021.02.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5227498 2021.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5227957 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5230124 2021.02.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5230128 2021.02.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5230129 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5227419 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5220032 2021.02.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5220033 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5220129 2021.02.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5216421 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5216422 2021.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5216423 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5216424 2021.02.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5216425 2021.02.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5209940 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5209941 2021.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5209943 2021.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5209944 2021.02.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5212540 2021.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5212541 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5212542 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5212543 2021.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5212544 2021.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5212545 2021.02.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5212546 2021.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5212547 2021.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5212548 2021.02.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5205332 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5205333 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5205334 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5205335 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5205336 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5205337 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5205338 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5205339 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5205340 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5205341 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5205342 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5205343 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5205344 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5205345 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5205350 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5205573 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5197281 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 5197282 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5197283 2021.02.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 5197284 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5197285 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5197286 2021.02.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5197287 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5197288 2021.02.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5197289 2021.02.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5197290 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5197291 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5197292 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5197293 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5197294 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5197295 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5197296 2021.02.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5197297 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5197298 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5197299 2021.02.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5197300 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5189584 2021.02.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5189589 2021.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5189590 2021.02.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5184878 2021.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5184879 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5184880 2021.02.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5184881 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5184882 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5184883 2021.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5184884 2021.02.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5184885 2021.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5184886 2021.02.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5184887 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5184888 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5184889 2021.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5184890 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5184891 2021.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5184892 2021.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5184893 2021.02.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5184894 2021.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5173594 2021.02.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5173595 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5173596 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5175336 2021.02.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5175337 2021.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5175338 2021.02.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5175339 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5175340 2021.02.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5175341 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5175342 2021.02.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5175343 2021.02.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5175344 2021.02.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5175345 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5175346 2021.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5175347 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5175348 2021.02.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5175349 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5175350 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5175351 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5175352 2021.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5175353 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5175354 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5175357 2021.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5175358 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5166022 2021.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5166024 2021.02.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5166026 2021.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5166027 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5166028 2021.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5166029 2021.02.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5166030 2021.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5166031 2021.02.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5166032 2021.02.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5166033 2021.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5166034 2021.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5166035 2021.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5166036 2021.02.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5166037 2021.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5166038 2021.02.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5159922 2021.02.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5159923 2021.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5159925 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5159926 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5159927 2021.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5159928 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5159929 2021.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5159933 2021.02.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5159943 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5159944 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5159945 2021.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5159946 2021.02.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5159947 2021.02.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5159948 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5159949 2021.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5159950 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5159951 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5158759 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5158761 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5158764 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5158765 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5153979 2021.02.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5153980 2021.02.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5153981 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5153982 2021.02.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5149571 2021.02.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5149572 2021.02.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5149573 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5149574 2021.02.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5149575 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5149576 2021.02.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5149577 2021.02.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5149578 2021.02.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5149579 2021.02.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5149581 2021.02.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5147569 2021.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5147570 2021.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5145450 2021.02.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5145451 2021.02.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5145452 2021.02.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5145453 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5140675 2021.01.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5140676 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5140677 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5140678 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5140679 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5140680 2021.01.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5140681 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5140682 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5140683 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5140684 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5140685 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5140686 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5140687 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5140688 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5140689 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5140690 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5140691 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5140692 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5140717 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5133422 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5133423 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5136789 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5136790 2021.01.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5136791 2021.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5136792 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5136793 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5136794 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5136795 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5136796 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5136797 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 5136798 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5132889 2021.01.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5132890 2021.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5132891 2021.01.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5132892 2021.01.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5132893 2021.01.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5132894 2021.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5132895 2021.01.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5132896 2021.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5130028 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 5130029 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5130030 2021.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5130031 2021.01.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5130032 2021.01.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5130033 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5130034 2021.01.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5130035 2021.01.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5130036 2021.01.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5130037 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5130038 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5125381 2021.01.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5125382 2021.01.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5118234 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5118235 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5118236 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5118237 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5118238 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5118239 2021.01.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5118240 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5118241 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5118242 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5118243 2021.01.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5118244 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5118259 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5118260 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118261 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5118262 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5118263 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5118264 2021.01.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5118265 2021.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5118266 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5118267 2021.01.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5118268 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5118269 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5118270 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5118437 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5116739 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5109372 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5109374 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109379 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109380 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109382 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5109388 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5109391 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109398 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5107228 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5107229 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5107230 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5107231 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5107246 2021.01.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5107247 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5103812 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5103813 2021.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5103816 2021.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5103817 2021.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5103826 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5103827 2021.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5103828 2021.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5103829 2021.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5103830 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5103847 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5103848 2021.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5103849 2021.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5103850 2021.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5103851 2021.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5103852 2021.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5103853 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5103854 2021.01.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5103855 2021.01.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5103856 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5093704 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5093705 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5093706 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5093707 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5093710 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093712 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5093713 2021.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5093714 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5093716 2021.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5093717 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093720 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5093761 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5093764 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5093765 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5093837 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092314 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5092315 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5092316 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5092317 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5092318 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5092319 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5092320 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5092321 2021.01.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5092322 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5092323 2021.01.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5092324 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5092325 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5092304 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5092305 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula