Pełna lista obserwacji drużyny

Aleksandra Szymczak : Aleksandra Szymczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6251538 2021.11.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6204546 2021.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6204551 2021.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 6204552 2021.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6204553 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6204555 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6204556 2021.11.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6204557 2021.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6204558 2021.11.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6210684 2021.11.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6210685 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6210686 2021.11.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6210687 2021.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6210688 2021.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6210689 2021.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6210690 2021.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6210691 2021.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6210692 2021.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6210693 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6198283 2021.11.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 6198284 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6198285 2021.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6198286 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6198287 2021.11.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6198288 2021.11.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6198289 2021.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6198290 2021.11.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6066465 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6066466 2021.09.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6066467 2021.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6066502 2021.09.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6066503 2021.09.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 6066510 2021.09.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6066513 2021.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5992024 2021.08.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5974218 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5974230 2021.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5974235 2021.08.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5974238 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5974239 2021.08.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5974246 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5974248 2021.08.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5974261 2021.08.15 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5970723 2021.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5970724 2021.08.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5970725 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5967740 2021.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5967741 2021.08.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5967742 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5967743 2021.08.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5967745 2021.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5967746 2021.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 5967747 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5967749 2021.08.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5967750 2021.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5967751 2021.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5967753 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5967755 2021.08.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5967757 2021.08.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5967763 2021.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5967766 2021.08.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5967767 2021.08.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5967768 2021.08.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5967775 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5967789 2021.08.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5967790 2021.08.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5967791 2021.08.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5967792 2021.08.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5957252 2021.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5957293 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5957294 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5957295 2021.08.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5957296 2021.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5957298 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5941179 2021.07.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5920866 2021.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5920867 2021.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5920869 2021.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5920870 2021.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5920871 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5920872 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5920873 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5920876 2021.07.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5920877 2021.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5920878 2021.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5920880 2021.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5920881 2021.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5920882 2021.07.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5916030 2021.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5897310 2021.07.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5897311 2021.07.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5897312 2021.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5897314 2021.07.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5897315 2021.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5897316 2021.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5897317 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5897318 2021.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5897319 2021.07.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5897320 2021.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5897321 2021.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5897322 2021.07.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5897323 2021.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5897324 2021.07.15 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5897325 2021.07.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5897328 2021.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5897329 2021.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5899392 2021.07.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 5890506 2021.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5890507 2021.07.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5890508 2021.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 5890509 2021.07.10 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 6 5890513 2021.07.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5890514 2021.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5890515 2021.07.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5890516 2021.07.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 5890517 2021.07.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5890518 2021.07.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5879317 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5890505 2021.07.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5861971 2021.07.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5861972 2021.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5861973 2021.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5861974 2021.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5861975 2021.07.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5861976 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5861977 2021.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5861978 2021.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5861979 2021.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5861980 2021.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5861970 2021.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5854773 2021.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5854774 2021.06.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5854775 2021.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5854776 2021.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5854777 2021.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5843633 2021.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5843634 2021.06.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5843635 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5843636 2021.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5843637 2021.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5843638 2021.06.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5842549 2021.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5842550 2021.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5842551 2021.06.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5842552 2021.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5842557 2021.06.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5842560 2021.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5842563 2021.06.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5842565 2021.06.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5842567 2021.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5842569 2021.06.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5842570 2021.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5842580 2021.06.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5842583 2021.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5842585 2021.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5842586 2021.06.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5842589 2021.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5842590 2021.06.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5842592 2021.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5842593 2021.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5842613 2021.06.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5842619 2021.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5842624 2021.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5842625 2021.06.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5842626 2021.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5842628 2021.06.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5842629 2021.06.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5842632 2021.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5842635 2021.06.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5842636 2021.06.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5842639 2021.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5842640 2021.06.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5842672 2021.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5825095 2021.06.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5825097 2021.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5825098 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5825099 2021.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5825101 2021.06.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5825102 2021.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5825103 2021.06.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5825104 2021.06.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5825105 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5825106 2021.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5825107 2021.06.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5825108 2021.06.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5825109 2021.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5825110 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5825126 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5825127 2021.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5825128 2021.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5825129 2021.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5825144 2021.06.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5825153 2021.06.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5825247 2021.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5825248 2021.06.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5825249 2021.06.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5825250 2021.06.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5825255 2021.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5825257 2021.06.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5825258 2021.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5825259 2021.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5825260 2021.06.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5825294 2021.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5825295 2021.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5821901 2021.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5821902 2021.06.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5821903 2021.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5818861 2021.06.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5815852 2021.06.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5815853 2021.06.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5815854 2021.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5815855 2021.06.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5815856 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5815857 2021.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5815858 2021.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5815859 2021.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5815860 2021.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5816002 2021.06.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5805962 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5805964 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5805968 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5805970 2021.06.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5805971 2021.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5805972 2021.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5805974 2021.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5805975 2021.06.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5805978 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5805979 2021.06.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5805980 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5805981 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5805982 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5805984 2021.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5805985 2021.06.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5805986 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5805987 2021.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5805988 2021.06.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5805989 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5805990 2021.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5805991 2021.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5805992 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5805993 2021.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5805994 2021.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5805995 2021.06.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5805996 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5809217 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5809219 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5809221 2021.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5809224 2021.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5777892 2021.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5777893 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5777894 2021.06.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5777895 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5777896 2021.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5777897 2021.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5777898 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5777900 2021.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5777901 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5777902 2021.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5777903 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5777904 2021.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5777905 2021.06.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5777906 2021.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5777907 2021.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5777908 2021.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5777909 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5777910 2021.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5778234 2021.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5770652 2021.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5770654 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5770655 2021.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 5770658 2021.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5770662 2021.06.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5770664 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5770666 2021.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5770667 2021.06.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5770671 2021.06.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5770673 2021.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5770677 2021.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5770679 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5770680 2021.06.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5770681 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5770682 2021.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5770684 2021.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5770688 2021.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5770690 2021.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5770692 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5770693 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5770694 2021.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5770696 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5770707 2021.06.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5770797 2021.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5770799 2021.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5770918 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5770944 2021.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5770955 2021.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5770957 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5761933 2021.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5749724 2021.06.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5754566 2021.06.03 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5754567 2021.06.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5735043 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5735044 2021.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5735045 2021.05.30 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5735046 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5735047 2021.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5735048 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5735049 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5735050 2021.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5735051 2021.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5735053 2021.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5735054 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5735057 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5735059 2021.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5735062 2021.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5735063 2021.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5735064 2021.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5735065 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5735069 2021.05.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5735071 2021.05.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5735072 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5735096 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5735113 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5735114 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5735155 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5735158 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5735189 2021.05.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5735277 2021.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5735278 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5735279 2021.05.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5735280 2021.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5735281 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5725242 2021.05.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5725243 2021.05.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5725244 2021.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5725245 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5725247 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5725248 2021.05.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5725791 2021.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5725833 2021.05.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5726385 2021.05.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5726543 2021.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5726904 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5715135 2021.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5715138 2021.05.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5715139 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5715143 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5715157 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5715158 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5715291 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5715292 2021.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5715294 2021.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5715295 2021.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5715296 2021.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5715299 2021.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5715302 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5715307 2021.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5715309 2021.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5715327 2021.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5715335 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5715338 2021.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5715339 2021.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5715341 2021.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5715342 2021.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5715347 2021.05.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5715349 2021.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5715351 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5715352 2021.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5715353 2021.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5715381 2021.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5715387 2021.05.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5715452 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5708141 2021.05.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5708142 2021.05.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5708143 2021.05.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5708144 2021.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5708145 2021.05.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5708146 2021.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5708148 2021.05.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5708150 2021.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5688133 2021.05.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5688134 2021.05.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5688135 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5688136 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5688137 2021.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5688138 2021.05.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5688139 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5688140 2021.05.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5688141 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5688142 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5688143 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5688144 2021.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5688145 2021.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5688146 2021.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5688147 2021.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5688148 2021.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5688149 2021.05.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5688150 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5688151 2021.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5688204 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5688205 2021.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5691884 2021.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5691885 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5691886 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5691887 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5691888 2021.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5691889 2021.05.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5691890 2021.05.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5691891 2021.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5691892 2021.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5691893 2021.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5691894 2021.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5691895 2021.05.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5691896 2021.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5691897 2021.05.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5691898 2021.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5691899 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5691900 2021.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5691901 2021.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5691902 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5691945 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5680696 2021.05.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5680697 2021.05.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5680698 2021.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5680699 2021.05.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5680700 2021.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5680702 2021.05.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5680703 2021.05.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5680704 2021.05.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5680705 2021.05.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5680706 2021.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5680707 2021.05.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5680709 2021.05.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5680710 2021.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5680711 2021.05.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5680714 2021.05.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5680771 2021.05.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5680773 2021.05.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5680777 2021.05.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5680780 2021.05.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5680799 2021.05.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5680831 2021.05.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5680833 2021.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5680834 2021.05.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5680835 2021.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5680836 2021.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5680874 2021.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5680888 2021.05.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5680899 2021.05.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5680938 2021.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5681020 2021.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5675906 2021.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5675908 2021.05.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5675910 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5675913 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5675914 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5675915 2021.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5675917 2021.05.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5675920 2021.05.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5675923 2021.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5675924 2021.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5675925 2021.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5675926 2021.05.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5675927 2021.05.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5675928 2021.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5675929 2021.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5675932 2021.05.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5675933 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5671634 2021.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5671640 2021.05.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5671642 2021.05.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5671643 2021.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5671646 2021.05.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5655842 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5661035 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5661050 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5661051 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5661052 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5661053 2021.05.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5661054 2021.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5661055 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5661160 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5661161 2021.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5661163 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5661164 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5652341 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5652343 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5652344 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5652345 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5652347 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5652348 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5652351 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5652353 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5652354 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5652355 2021.05.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5652366 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5652368 2021.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5652369 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5652371 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5652373 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5652374 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5652379 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5652380 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5652381 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5652384 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5652385 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5652387 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5652392 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5652393 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5652395 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5655836 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5644895 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5644896 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5644900 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5644902 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5644904 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5644906 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5639129 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5639253 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5639254 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5639255 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5639256 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5639257 2021.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5639258 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5639259 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5639260 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5639261 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5639262 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5639263 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5639264 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5639265 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5639266 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5639267 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639268 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5639269 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639270 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5639271 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5639272 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5639273 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5639274 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5639275 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5633476 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5627924 2021.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5627925 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5627926 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5627927 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5627980 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5627988 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5627989 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5627991 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5627992 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5628012 2021.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5628013 2021.05.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5628014 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5627929 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5627979 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5612442 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 5612443 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5612444 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5612445 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5612446 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5612447 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5612448 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5612449 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5612450 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5612451 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5612452 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5612453 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5612454 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5612455 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5612456 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5612459 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5612461 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5612465 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5612469 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5612473 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5612475 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5612479 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5612482 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5612484 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5612486 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5612530 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5612531 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5612532 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5612533 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5612534 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5612535 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5612536 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5612537 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5612538 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5612539 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5612572 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5612716 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5591772 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5591774 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5591785 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5591861 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5591865 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5591889 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5591890 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5592790 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5592791 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5595150 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5587837 2021.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5582900 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5582901 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5582944 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5582945 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5582946 2021.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5582947 2021.05.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5582948 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5582949 2021.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5582950 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5582951 2021.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5582952 2021.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5582953 2021.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5582954 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5582955 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5582956 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5582957 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582958 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5582959 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5582960 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5582961 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5582962 2021.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5582963 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5582964 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5582965 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5582966 2021.05.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5582967 2021.05.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5582968 2021.05.06 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5582969 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5582989 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5582990 2021.05.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5582991 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5582992 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5582993 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5582994 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5582995 2021.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5582996 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5582997 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582998 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5582999 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5583000 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5583001 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5583002 2021.05.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5583003 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5583004 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5583005 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5583006 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5583007 2021.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5583008 2021.05.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5583009 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5572742 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5572744 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5572745 2021.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5572746 2021.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5572747 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5572748 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5572821 2021.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5572822 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572923 2021.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5572962 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5572963 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5572965 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5572967 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5572968 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5572970 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5572971 2021.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5572972 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5572973 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5572974 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5572976 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5572977 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5572978 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5572979 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5572980 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5572985 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5572987 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5572989 2021.05.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5573044 2021.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5573046 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5573047 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5573050 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5573052 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5573061 2021.05.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5573085 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5573148 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5573262 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5573265 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5573269 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5573270 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5573271 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5573272 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5573273 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5573275 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5567684 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5567685 2021.05.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5567686 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5567687 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5567689 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5567690 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5567691 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5567692 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5567693 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5567694 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5567695 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5567696 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5567697 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5567698 2021.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5567745 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5567748 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5567749 2021.05.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5553111 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5553112 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5553113 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5553114 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5553115 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5553116 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5553117 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5553118 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5553119 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5553120 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5553121 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5553122 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5553123 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5553124 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5553125 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5536389 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5536392 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5530651 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5530654 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5530656 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5530659 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5530665 2021.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5530668 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5530670 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5530687 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5530692 2021.04.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5530730 2021.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5530732 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5530734 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5530738 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5524806 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5524807 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5524809 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5524810 2021.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5524811 2021.04.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5524812 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5524839 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5524860 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5524862 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5524863 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5524865 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5524866 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5524867 2021.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5524868 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5524872 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5524875 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5524877 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5524878 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5524888 2021.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5520454 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5515115 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5515116 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5515117 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5515118 2021.04.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5515119 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5515120 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5515121 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5515122 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5515123 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5515124 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5515125 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5515126 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5515127 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5515128 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5515129 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5515130 2021.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5515131 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5515132 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5515133 2021.04.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5515134 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5515135 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5515136 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5515137 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5515138 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5515139 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5515140 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5515141 2021.04.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5515188 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496446 2021.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5496448 2021.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5496449 2021.04.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5496450 2021.04.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5496452 2021.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5496502 2021.04.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5491718 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5491719 2021.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5491740 2021.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5491744 2021.04.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5491748 2021.04.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5491749 2021.04.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5491750 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5491751 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5491752 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5491753 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5491754 2021.04.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5491755 2021.04.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5491756 2021.04.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5491761 2021.04.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5491762 2021.04.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5491763 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5491764 2021.04.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5491765 2021.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5491766 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5491767 2021.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5491768 2021.04.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5491769 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5491770 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5491771 2021.04.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5491772 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5491773 2021.04.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5491774 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5491775 2021.04.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5491776 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5491778 2021.04.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5491779 2021.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5476867 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5476868 2021.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5476870 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5476871 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5476878 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5470817 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5470818 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5470819 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5470820 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5470821 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5470822 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5470823 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5470824 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5470825 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5470826 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5470827 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5470828 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5470829 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5470830 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5470831 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5470832 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5470834 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5470835 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5470836 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5470837 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5470838 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5470839 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5470840 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5470841 2021.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5470842 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5470843 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5470849 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5449577 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5449578 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5449579 2021.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5449580 2021.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5449581 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5449582 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5449583 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5449584 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5449585 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5449586 2021.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5449587 2021.04.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5449642 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5444831 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5444836 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5444838 2021.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5444839 2021.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5444841 2021.04.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5444850 2021.04.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5444851 2021.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5426014 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5426018 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5426019 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5426026 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5426027 2021.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5426028 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5426029 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5426031 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5426036 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5426038 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5426053 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5426082 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5426088 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5426090 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5426091 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5426092 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5426093 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5426095 2021.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5426096 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5426098 2021.04.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5426100 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5426101 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5426102 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5426103 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5426105 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5426106 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5426107 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5426116 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5426117 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5426118 2021.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5426119 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5426121 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5426178 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5426276 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5426278 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5433603 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5433606 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5433631 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5433659 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5433677 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5433678 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5433679 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5433680 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5433728 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5433729 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5433730 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5433731 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5433732 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5433733 2021.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5433734 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5433735 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5433736 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5433737 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5433738 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5433739 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5422574 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5422577 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5422579 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5422581 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5422697 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5422698 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5422699 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5422700 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5422701 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5422702 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5422703 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5422704 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5422705 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5422706 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5422707 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5422708 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5422709 2021.04.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5422710 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5422711 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5422712 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5422713 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5422714 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5422715 2021.04.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5422716 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5422718 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5422739 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5422740 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5422741 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5422742 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5422743 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5422744 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5422745 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5422746 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5422747 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5422748 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5422749 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5422750 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5422751 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5422752 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5422753 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5422754 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5422755 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5422756 2021.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5422757 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5422766 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5422767 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5422768 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5422769 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5422770 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5422771 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5422772 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5422773 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5422774 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5422775 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5401961 2021.04.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5401962 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5401963 2021.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5401964 2021.04.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5401966 2021.04.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5398462 2021.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5398463 2021.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5398464 2021.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5398465 2021.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5398466 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5398467 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5388203 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5388204 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5388205 2021.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5388208 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5388209 2021.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5388212 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5388213 2021.04.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5388214 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5391984 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5391985 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5391986 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5391989 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5392019 2021.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5392020 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5392021 2021.04.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5392023 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5392024 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5385336 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5385337 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5385338 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5385339 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5385340 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5385341 2021.04.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5385342 2021.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5385346 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5379814 2021.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5379815 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5374145 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5374146 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5374233 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 5374234 2021.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5374235 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5374236 2021.04.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5374237 2021.04.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5374238 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5374239 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5374240 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5374241 2021.04.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5374242 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5374243 2021.04.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5374244 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5374245 2021.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5374246 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5374247 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5374248 2021.04.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5374249 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5374250 2021.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5374251 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5374252 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5374253 2021.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5374254 2021.04.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5374255 2021.04.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5374256 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5374257 2021.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 5374258 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5374259 2021.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5374260 2021.04.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5374261 2021.04.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5374262 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5362401 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5362438 2021.03.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5362439 2021.03.30 mapa