DRUŻYNA

Drużyna: andrzej50. Obserwator: Andrzej Chwierut

Liczba gatunków: 189

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 242 1421 67 67 0 6 24 37
2 396 1850 81 67 0 1 30 36
3 517 1372 112 96 0 7 42 47
4 902 2884 164 138 1 21 67 49
5 472 716 183 126 0 21 58 47
6 72 115 189 63 1 5 29 28
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8614805 2023.06.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8604473 2023.06.07 ŚK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8612068 2023.06.06 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8597400 2023.06.05 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8597401 2023.06.05 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8595210 2023.06.05 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8594324 2023.06.04 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8594323 2023.06.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8594335 2023.06.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8594336 2023.06.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8594337 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8594338 2023.06.04 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8594339 2023.06.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8594340 2023.06.04 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8594341 2023.06.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8594342 2023.06.04 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8594343 2023.06.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8594344 2023.06.04 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8594345 2023.06.04 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8594346 2023.06.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8594347 2023.06.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8594348 2023.06.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8594349 2023.06.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8594350 2023.06.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8594351 2023.06.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8594352 2023.06.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594353 2023.06.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8594354 2023.06.04 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8594355 2023.06.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8594356 2023.06.04 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8594357 2023.06.04 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8594358 2023.06.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8594359 2023.06.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8594360 2023.06.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8594361 2023.06.04 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8594362 2023.06.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8594363 2023.06.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8594364 2023.06.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8594365 2023.06.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8594366 2023.06.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8594367 2023.06.04 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8594368 2023.06.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8594369 2023.06.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8594370 2023.06.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8594371 2023.06.04 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8594372 2023.06.04 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8594373 2023.06.04 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8594374 2023.06.04 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8594375 2023.06.04 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8594376 2023.06.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8594377 2023.06.04 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8594380 2023.06.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8594381 2023.06.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8594382 2023.06.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8594383 2023.06.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8594384 2023.06.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8594385 2023.06.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8594386 2023.06.04 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8594387 2023.06.04 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8594388 2023.06.04 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8594389 2023.06.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8594390 2023.06.04 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8594391 2023.06.04 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8594392 2023.06.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8594393 2023.06.04 MP
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8594394 2023.06.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8594395 2023.06.04 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8594396 2023.06.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8594397 2023.06.04 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8594398 2023.06.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8594399 2023.06.04 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8594400 2023.06.04 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8597869 2023.05.30 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8597870 2023.05.30 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8597871 2023.05.30 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8597872 2023.05.30 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8597873 2023.05.30 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8597874 2023.05.30 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8597875 2023.05.30 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8597876 2023.05.30 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8597877 2023.05.30 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8597878 2023.05.30 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8597879 2023.05.30 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8597880 2023.05.30 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8597881 2023.05.30 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597882 2023.05.30 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8597883 2023.05.30 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8597884 2023.05.30 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8597885 2023.05.30 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8597886 2023.05.30 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8597887 2023.05.30 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8597888 2023.05.30 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8597889 2023.05.30 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8597890 2023.05.30 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8597891 2023.05.30 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8597892 2023.05.30 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8597893 2023.05.30 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8597894 2023.05.30 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8597895 2023.05.30 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8597896 2023.05.30 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8597897 2023.05.30 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8597898 2023.05.30 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8597899 2023.05.30 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8556310 2023.05.29 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8548980 2023.05.28 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8548961 2023.05.28 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8548960 2023.05.28 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8547782 2023.05.28 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 8547783 2023.05.28 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8547784 2023.05.28 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8547785 2023.05.28 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8547786 2023.05.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8547787 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8547788 2023.05.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8547789 2023.05.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8547790 2023.05.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8547791 2023.05.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8547792 2023.05.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8547793 2023.05.28 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8547794 2023.05.28 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8547795 2023.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8547796 2023.05.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8547797 2023.05.28 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8547798 2023.05.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8547799 2023.05.28 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8547800 2023.05.28 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8547801 2023.05.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8547802 2023.05.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8547803 2023.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8547804 2023.05.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8547805 2023.05.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8547806 2023.05.28 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 8547807 2023.05.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8547808 2023.05.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8547809 2023.05.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8547810 2023.05.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8547811 2023.05.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8547812 2023.05.28 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8547813 2023.05.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8547814 2023.05.28 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8547815 2023.05.28 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8547816 2023.05.28 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8547867 2023.05.27 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8547868 2023.05.27 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8547869 2023.05.27 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8547870 2023.05.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8547871 2023.05.27 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8547872 2023.05.27 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547873 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8557401 2023.05.24 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8557402 2023.05.24 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8557403 2023.05.24 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557404 2023.05.24 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8557405 2023.05.24 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8557406 2023.05.24 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8557407 2023.05.24 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8557408 2023.05.24 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8557409 2023.05.24 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8557410 2023.05.24 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8557411 2023.05.24 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8557412 2023.05.24 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8557413 2023.05.24 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8557414 2023.05.24 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8557415 2023.05.24 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 2 8557416 2023.05.24 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8557417 2023.05.24 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8557418 2023.05.24 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8557419 2023.05.24 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8557420 2023.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8557421 2023.05.24 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8557422 2023.05.24 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8557423 2023.05.24 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8534809 2023.05.21 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8534810 2023.05.21 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8534811 2023.05.21 ŚK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8534812 2023.05.21 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8534813 2023.05.21 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 8534814 2023.05.21 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8534815 2023.05.21 ŚK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8534816 2023.05.21 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8534817 2023.05.21 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8534818 2023.05.21 ŚK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8534819 2023.05.21 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8534820 2023.05.21 ŚK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8534821 2023.05.21 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8534822 2023.05.21 ŚK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 8534823 2023.05.21 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8534824 2023.05.21 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8534825 2023.05.21 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 8534826 2023.05.21 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8534827 2023.05.21 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8534828 2023.05.21 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8534829 2023.05.21 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8534830 2023.05.21 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534831 2023.05.21 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534832 2023.05.21 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8534833 2023.05.21 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534834 2023.05.21 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8534835 2023.05.21 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8534836 2023.05.21 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8534837 2023.05.21 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8534838 2023.05.21 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8534839 2023.05.21 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8534840 2023.05.21 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8534841 2023.05.21 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8534842 2023.05.21 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8534870 2023.05.21 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8534871 2023.05.21 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8534872 2023.05.21 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8534873 2023.05.21 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8534874 2023.05.21 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8534875 2023.05.21 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8534876 2023.05.21 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8534877 2023.05.21 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8534878 2023.05.21 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8534879 2023.05.21 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8534880 2023.05.21 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8534881 2023.05.21 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8534882 2023.05.21 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8534883 2023.05.21 ŚK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8534884 2023.05.21 ŚK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8534885 2023.05.21 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8534886 2023.05.21 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8534887 2023.05.21 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8534888 2023.05.21 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8534889 2023.05.21 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8534890 2023.05.21 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8534891 2023.05.21 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534892 2023.05.21 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8534893 2023.05.21 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8534894 2023.05.21 ŚK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8534895 2023.05.21 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8534896 2023.05.21 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8534897 2023.05.21 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8534898 2023.05.21 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534899 2023.05.21 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534900 2023.05.21 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8534901 2023.05.21 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8534902 2023.05.21 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8534903 2023.05.21 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8534904 2023.05.21 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8534905 2023.05.21 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8534906 2023.05.21 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8534907 2023.05.21 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8597921 2023.05.19 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8597922 2023.05.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8597923 2023.05.19 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8597924 2023.05.19 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8597925 2023.05.19 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8597926 2023.05.19 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8597927 2023.05.19 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 8597928 2023.05.19 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8597929 2023.05.19 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8597930 2023.05.19 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 2 8597931 2023.05.19 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8597932 2023.05.19 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597933 2023.05.19 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8597934 2023.05.19 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8597935 2023.05.19 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8597936 2023.05.19 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8597937 2023.05.19 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8597938 2023.05.19 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8597939 2023.05.19 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8597940 2023.05.19 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8597941 2023.05.19 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8597942 2023.05.19 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8597943 2023.05.19 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8597944 2023.05.19 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8597945 2023.05.19 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8597946 2023.05.19 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8597947 2023.05.19 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8597948 2023.05.19 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8597949 2023.05.19 ŚK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8468078 2023.05.15 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8468079 2023.05.15 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8468087 2023.05.15 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8468088 2023.05.15 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 8 8458327 2023.05.14 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8458328 2023.05.14 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8458332 2023.05.14 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8458333 2023.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8458334 2023.05.14 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8458335 2023.05.14 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8458336 2023.05.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8458337 2023.05.14 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8458338 2023.05.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8458339 2023.05.14 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8458340 2023.05.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8458341 2023.05.14 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8458342 2023.05.14 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8458343 2023.05.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8458344 2023.05.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8458345 2023.05.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8458346 2023.05.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8458347 2023.05.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8458348 2023.05.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8458349 2023.05.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8458350 2023.05.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8458351 2023.05.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8458352 2023.05.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8458353 2023.05.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8458354 2023.05.14 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8458355 2023.05.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8458356 2023.05.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8458383 2023.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8458384 2023.05.14 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8458385 2023.05.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8458386 2023.05.14 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 8458387 2023.05.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8458388 2023.05.14 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8458389 2023.05.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8458390 2023.05.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8458391 2023.05.14 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8458392 2023.05.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8458393 2023.05.14 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8458394 2023.05.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8458395 2023.05.14 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8458396 2023.05.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8458397 2023.05.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8458398 2023.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8458399 2023.05.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8458400 2023.05.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8458401 2023.05.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8458402 2023.05.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8458403 2023.05.14 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8458404 2023.05.14 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8458405 2023.05.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8458406 2023.05.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8458407 2023.05.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8458408 2023.05.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8458409 2023.05.14 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8458439 2023.05.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8458440 2023.05.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8458441 2023.05.14 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8458442 2023.05.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8458443 2023.05.14 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8458444 2023.05.14 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 17 8458445 2023.05.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8458446 2023.05.14 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8458447 2023.05.14 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8458448 2023.05.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8458449 2023.05.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8458450 2023.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8458451 2023.05.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8458452 2023.05.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8458453 2023.05.14 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8458454 2023.05.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8458455 2023.05.14 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8458456 2023.05.14 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8458457 2023.05.14 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8458458 2023.05.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8458459 2023.05.14 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8458460 2023.05.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8458461 2023.05.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8458194 2023.05.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8458195 2023.05.13 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8458196 2023.05.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8458197 2023.05.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8458198 2023.05.13 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8458199 2023.05.13 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8458200 2023.05.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8458201 2023.05.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8458202 2023.05.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8458203 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8458204 2023.05.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 8458205 2023.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8458206 2023.05.13 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8458207 2023.05.13 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8458208 2023.05.13 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8458209 2023.05.13 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8458210 2023.05.13 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8458211 2023.05.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8458212 2023.05.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8458213 2023.05.13 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8458214 2023.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8458215 2023.05.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8458216 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8458217 2023.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8458218 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8458219 2023.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8458220 2023.05.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8458221 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8458222 2023.05.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8458223 2023.05.13 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8458224 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8458225 2023.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8458226 2023.05.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8458227 2023.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8458228 2023.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8458229 2023.05.13 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8458230 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8458231 2023.05.13 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8457832 2023.05.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8457833 2023.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8457834 2023.05.12 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8457835 2023.05.12 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8457836 2023.05.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8457837 2023.05.12 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8457838 2023.05.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8457839 2023.05.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8457840 2023.05.12 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8457841 2023.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8457842 2023.05.12 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8457843 2023.05.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8457844 2023.05.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8457845 2023.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8457846 2023.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8457847 2023.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8457848 2023.05.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8457849 2023.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8457850 2023.05.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8457851 2023.05.12 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8457852 2023.05.12 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8457853 2023.05.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8457854 2023.05.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8457855 2023.05.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8457856 2023.05.12 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8457985 2023.05.12 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8457986 2023.05.12 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8457987 2023.05.12 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8457988 2023.05.12 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8457989 2023.05.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8457990 2023.05.12 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8457991 2023.05.12 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8457992 2023.05.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8457993 2023.05.12 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8457994 2023.05.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8457995 2023.05.12 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8457996 2023.05.12 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8457997 2023.05.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8457998 2023.05.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8457999 2023.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8458000 2023.05.12 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8458001 2023.05.12 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8458002 2023.05.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8458003 2023.05.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8458004 2023.05.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8458005 2023.05.12 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8458006 2023.05.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8458007 2023.05.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8458008 2023.05.12 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8458009 2023.05.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8458010 2023.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8458011 2023.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8458013 2023.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8458014 2023.05.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8458015 2023.05.12 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8458016 2023.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8458017 2023.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8458018 2023.05.12 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8352108 2023.05.02 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8351135 2023.05.02 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8351134 2023.05.02 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8351133 2023.05.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8401108 2023.05.02 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8401109 2023.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8401110 2023.05.02 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8401111 2023.05.02 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8401112 2023.05.02 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8401113 2023.05.02 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8401114 2023.05.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8401115 2023.05.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8401116 2023.05.02 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8401117 2023.05.02 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8401118 2023.05.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8401119 2023.05.02 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8401120 2023.05.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8401121 2023.05.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8401122 2023.05.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8401123 2023.05.02 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8401124 2023.05.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8401125 2023.05.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8401126 2023.05.02 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8401127 2023.05.02 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8401128 2023.05.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8401129 2023.05.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8401130 2023.05.02 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8401131 2023.05.02 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8401132 2023.05.02 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8401133 2023.05.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8401134 2023.05.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8401135 2023.05.02 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8401136 2023.05.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8401137 2023.05.02 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8341840 2023.05.01 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8341841 2023.05.01 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8341842 2023.05.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8341843 2023.05.01 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8341844 2023.05.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8341845 2023.05.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8341846 2023.05.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8341847 2023.05.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8341848 2023.05.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8341849 2023.05.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8341850 2023.05.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8341851 2023.05.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8341852 2023.05.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8341853 2023.05.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8341854 2023.05.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8341855 2023.05.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8341856 2023.05.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8341857 2023.05.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8341858 2023.05.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8341859 2023.05.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8341860 2023.05.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8341861 2023.05.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8341862 2023.05.01 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8341863 2023.05.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8341864 2023.05.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8341865 2023.05.01 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8341866 2023.05.01 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8341867 2023.05.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8341868 2023.05.01 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8341869 2023.05.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8341870 2023.05.01 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8341871 2023.05.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8341872 2023.05.01 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8341873 2023.05.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8341874 2023.05.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8341875 2023.05.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8341876 2023.05.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8341877 2023.05.01 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8341878 2023.05.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8341879 2023.05.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8341880 2023.05.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8341881 2023.05.01 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8341882 2023.05.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8341883 2023.05.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8341884 2023.05.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8341885 2023.05.01 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8341886 2023.05.01 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8341887 2023.05.01 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8341888 2023.05.01 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8341889 2023.05.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8341890 2023.05.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8341891 2023.05.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8341892 2023.05.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8341893 2023.05.01 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8341894 2023.05.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8341895 2023.05.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8341896 2023.05.01 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8341897 2023.05.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8341898 2023.05.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8341899 2023.05.01 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8329845 2023.04.30 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8329846 2023.04.30 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8329847 2023.04.30 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8329848 2023.04.30 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8329849 2023.04.30 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8329850 2023.04.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8329851 2023.04.30 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8329852 2023.04.30 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8329853 2023.04.30 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8329854 2023.04.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8329855 2023.04.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8329856 2023.04.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8329857 2023.04.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8329858 2023.04.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8329859 2023.04.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8329860 2023.04.30 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8329861 2023.04.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8329862 2023.04.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8329863 2023.04.30 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8329864 2023.04.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8329865 2023.04.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8329866 2023.04.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8329867 2023.04.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8329868 2023.04.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8329869 2023.04.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8329870 2023.04.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8329871 2023.04.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8329872 2023.04.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8329873 2023.04.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8329874 2023.04.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8329875 2023.04.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8329876 2023.04.30 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8329877 2023.04.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8329878 2023.04.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8329879 2023.04.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8329880 2023.04.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8329881 2023.04.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8329882 2023.04.30 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8329883 2023.04.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8329884 2023.04.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8329885 2023.04.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8322745 2023.04.29 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8322747 2023.04.29 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8323039 2023.04.29 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8323040 2023.04.29 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8323041 2023.04.29 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 8323042 2023.04.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8323043 2023.04.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8323044 2023.04.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8323045 2023.04.29 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8323046 2023.04.29 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8323047 2023.04.29 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8323048 2023.04.29 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8323049 2023.04.29 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8323050 2023.04.29 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8323051 2023.04.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8323052 2023.04.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8323053 2023.04.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8323054 2023.04.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8323055 2023.04.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8323056 2023.04.29 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8323057 2023.04.29 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8323058 2023.04.29 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 8323059 2023.04.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8323060 2023.04.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8323061 2023.04.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8323062 2023.04.29 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8323063 2023.04.29 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8323064 2023.04.29 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8323065 2023.04.29 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8323066 2023.04.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8323067 2023.04.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8323068 2023.04.29 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8323069 2023.04.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8323070 2023.04.29 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8323071 2023.04.29 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8323072 2023.04.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8323073 2023.04.29 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8323074 2023.04.29 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8323075 2023.04.29 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8323076 2023.04.29 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8323077 2023.04.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8323078 2023.04.29 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8323079 2023.04.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8323080 2023.04.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8323081 2023.04.29 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8323082 2023.04.29 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8323083 2023.04.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8323084 2023.04.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8323085 2023.04.29 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8323086 2023.04.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8323087 2023.04.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8323088 2023.04.29 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8323089 2023.04.29 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8323090 2023.04.29 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8323091 2023.04.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8323092 2023.04.29 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8323093 2023.04.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8323094 2023.04.29 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8323095 2023.04.29 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8323096 2023.04.29 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8323097 2023.04.29 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8323098 2023.04.29 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8323099 2023.04.29 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8323100 2023.04.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8323101 2023.04.29 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 8323102 2023.04.29 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8323103 2023.04.29 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8323104 2023.04.29 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 8323105 2023.04.29 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8323108 2023.04.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8323109 2023.04.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8323110 2023.04.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8323111 2023.04.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8323112 2023.04.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8323113 2023.04.29 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8323114 2023.04.29 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8323115 2023.04.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8323116 2023.04.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8329699 2023.04.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8329700 2023.04.29 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8329701 2023.04.29 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8329702 2023.04.29 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8329703 2023.04.29 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8329704 2023.04.29 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8329705 2023.04.29 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8329706 2023.04.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8329707 2023.04.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8329708 2023.04.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8329709 2023.04.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8329710 2023.04.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8329711 2023.04.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8329712 2023.04.29 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8329713 2023.04.29 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8329714 2023.04.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8329715 2023.04.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8329716 2023.04.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8329717 2023.04.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8329718 2023.04.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 8329719 2023.04.29 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8361595 2023.04.28 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8361596 2023.04.28 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8361597 2023.04.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8361598 2023.04.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8361599 2023.04.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8361600 2023.04.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8361602 2023.04.28 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8361603 2023.04.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8361604 2023.04.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8361605 2023.04.28 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8361606 2023.04.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8361607 2023.04.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8361608 2023.04.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8361609 2023.04.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8361610 2023.04.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8361611 2023.04.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8361612 2023.04.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8361613 2023.04.28 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8309093 2023.04.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8309094 2023.04.27 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8309095 2023.04.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8309096 2023.04.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8309097 2023.04.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8309098 2023.04.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8309099 2023.04.27 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8309100 2023.04.27 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8309101 2023.04.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8309102 2023.04.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8309103 2023.04.27 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8309104 2023.04.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8309105 2023.04.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8309106 2023.04.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8309107 2023.04.27 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8309108 2023.04.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8309109 2023.04.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8309110 2023.04.27 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8309111 2023.04.27 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8309112 2023.04.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8309113 2023.04.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8309114 2023.04.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8309115 2023.04.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8345564 2023.04.26 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8345565 2023.04.26 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8345566 2023.04.26 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8345567 2023.04.26 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8345568 2023.04.26 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8345569 2023.04.26 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8345570 2023.04.26 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8345571 2023.04.26 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8345572 2023.04.26 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8345573 2023.04.26 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8345574 2023.04.26 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8291615 2023.04.23 MP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8287087 2023.04.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8287493 2023.04.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8287494 2023.04.23 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8287495 2023.04.23 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8287496 2023.04.23 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 8287497 2023.04.23 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8287498 2023.04.23 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8287499 2023.04.23 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8287500 2023.04.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8287502 2023.04.23 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8287503 2023.04.23 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8287504 2023.04.23 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8287505 2023.04.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8287506 2023.04.23 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8287507 2023.04.23 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8287508 2023.04.23 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8287509 2023.04.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8287510 2023.04.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8287511 2023.04.23 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8287513 2023.04.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8287514 2023.04.23 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8287515 2023.04.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8287516 2023.04.23 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8287517 2023.04.23 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8287518 2023.04.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8287520 2023.04.23 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8287521 2023.04.23 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 8287522 2023.04.23 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8287523 2023.04.23 MP
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 7 8287594 2023.04.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8291616 2023.04.23 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8291617 2023.04.23 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8291618 2023.04.23 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8291619 2023.04.23 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8291620 2023.04.23 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8291621 2023.04.23 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8291622 2023.04.23 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8291623 2023.04.23 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8291624 2023.04.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8291625 2023.04.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8291626 2023.04.23 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8291627 2023.04.23 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8291628 2023.04.23 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8291629 2023.04.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8291630 2023.04.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8291631 2023.04.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8291632 2023.04.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8291633 2023.04.23 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8291634 2023.04.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8291635 2023.04.23 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8291636 2023.04.23 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8291637 2023.04.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8291638 2023.04.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8291639 2023.04.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8291640 2023.04.23 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8291641 2023.04.23 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8291642 2023.04.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8291643 2023.04.23 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8291644 2023.04.23 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8291684 2023.04.23 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8291685 2023.04.23 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8291686 2023.04.23 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8291687 2023.04.23 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8291688 2023.04.23 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8291689 2023.04.23 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8291690 2023.04.23 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8291691 2023.04.23 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8291692 2023.04.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8291693 2023.04.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8291694 2023.04.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8291695 2023.04.23 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8291696 2023.04.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8291697 2023.04.23 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8291698 2023.04.23 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8291699 2023.04.23 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8291700 2023.04.23 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8291701 2023.04.23 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8291702 2023.04.23 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8291703 2023.04.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8291704 2023.04.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8291705 2023.04.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8291706 2023.04.23 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8291707 2023.04.23 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8291708 2023.04.23 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8291709 2023.04.23 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8291710 2023.04.23 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8291711 2023.04.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8291712 2023.04.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8291713 2023.04.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8291714 2023.04.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8291715 2023.04.23 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8291716 2023.04.23 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8291717 2023.04.23 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8291722 2023.04.23 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8291723 2023.04.23 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8291724 2023.04.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8291725 2023.04.23 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8291726 2023.04.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8291727 2023.04.23 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8291728 2023.04.23 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8291729 2023.04.23 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8291730 2023.04.23 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8291731 2023.04.23 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 8291732 2023.04.23 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8291733 2023.04.23 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8291734 2023.04.23 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8291735 2023.04.23 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8291736 2023.04.23 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8291737 2023.04.23 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8291738 2023.04.23 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8291739 2023.04.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8291740 2023.04.23 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8291741 2023.04.23 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8291742 2023.04.23 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8291743 2023.04.23 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8291744 2023.04.23 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8291745 2023.04.23 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 8291746 2023.04.23 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8291747 2023.04.23 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8291748 2023.04.23 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8291749 2023.04.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8291750 2023.04.23 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8291751 2023.04.23 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8291752 2023.04.23 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8291753 2023.04.23 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8291754 2023.04.23 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8291755 2023.04.23 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8291756 2023.04.23 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8291757 2023.04.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8291758 2023.04.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8291759 2023.04.23 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 8291760 2023.04.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8291761 2023.04.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8291762 2023.04.23 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8351128 2023.04.22 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8351129 2023.04.22 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8257640 2023.04.21 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8257247 2023.04.21 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8256861 2023.04.21 MP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8297402 2023.04.20 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 8297403 2023.04.20 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 8297404 2023.04.20 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8297405 2023.04.20 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8297406 2023.04.20 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8297407 2023.04.20 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8297408 2023.04.20 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8297409 2023.04.20 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8297410 2023.04.20 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 8297411 2023.04.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8297412 2023.04.20 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8297413 2023.04.20 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8297414 2023.04.20 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8297415 2023.04.20 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8297416 2023.04.20 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8297417 2023.04.20 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8297418 2023.04.20 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8297419 2023.04.20 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8297420 2023.04.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8297421 2023.04.20 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8297422 2023.04.20 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8297423 2023.04.20 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8297424 2023.04.20 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8297425 2023.04.20 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8297426 2023.04.20 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8297427 2023.04.20 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8297428 2023.04.20 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8297429 2023.04.20 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8297430 2023.04.20 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8297431 2023.04.20 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8297432 2023.04.20 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8297433 2023.04.20 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8297434 2023.04.20 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8297435 2023.04.20 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8297436 2023.04.20 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8297437 2023.04.20 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8297438 2023.04.20 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8297439 2023.04.20 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8297440 2023.04.20 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8297441 2023.04.20 ŚK