DRUŻYNA

Drużyna: andrzej50. Obserwator: Andrzej Chwierut

Liczba gatunków: 213

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 242 1421 67 67 0 6 24 37
2 396 1850 81 67 0 1 30 36
3 517 1372 112 96 0 7 42 47
4 902 2884 164 138 1 21 67 49
5 484 729 183 126 0 21 58 47
6 474 768 193 117 0 17 54 46
7 286 1327 195 95 0 12 39 44
8 212 1323 202 93 2 19 36 36
9 180 814 209 94 1 20 32 41
10 226 834 209 79 0 8 33 38
11 176 564 213 69 0 7 30 32
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9226466 2023.11.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9226467 2023.11.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9226468 2023.11.29 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 13 9226469 2023.11.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9226470 2023.11.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9226471 2023.11.29 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9226472 2023.11.29 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9226473 2023.11.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9226474 2023.11.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9226475 2023.11.29 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9226476 2023.11.29 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9226477 2023.11.29 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9226478 2023.11.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9226479 2023.11.29 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9226480 2023.11.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9226481 2023.11.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9226482 2023.11.29 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9226483 2023.11.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9226484 2023.11.29 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 9218148 2023.11.26 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9218149 2023.11.26 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9218150 2023.11.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9218151 2023.11.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9218152 2023.11.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218153 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9218154 2023.11.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9218155 2023.11.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9218156 2023.11.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9218157 2023.11.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9218158 2023.11.26 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9218159 2023.11.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9218160 2023.11.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9218161 2023.11.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9218162 2023.11.26 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9218163 2023.11.26 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9218164 2023.11.26 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9218165 2023.11.26 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9218166 2023.11.26 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9207349 2023.11.22 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9207350 2023.11.22 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9207351 2023.11.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9207352 2023.11.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9207353 2023.11.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9207354 2023.11.22 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9207355 2023.11.22 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9207356 2023.11.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9207357 2023.11.22 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9207358 2023.11.22 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9207359 2023.11.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9207360 2023.11.22 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9207361 2023.11.22 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9207362 2023.11.22 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9207363 2023.11.22 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9207364 2023.11.22 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9207365 2023.11.22 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9207366 2023.11.22 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9207367 2023.11.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9207368 2023.11.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9198564 2023.11.19 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9198565 2023.11.19 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9198566 2023.11.19 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9198567 2023.11.19 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9198568 2023.11.19 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 9198569 2023.11.19 MP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9198570 2023.11.19 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9198571 2023.11.19 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9198626 2023.11.19 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9198627 2023.11.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9198628 2023.11.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9198629 2023.11.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9198630 2023.11.19 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9198631 2023.11.19 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9198632 2023.11.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9198633 2023.11.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9198634 2023.11.19 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9198635 2023.11.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9198636 2023.11.19 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9198637 2023.11.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 9198638 2023.11.19 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9202095 2023.11.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9188289 2023.11.14 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9188290 2023.11.14 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9188291 2023.11.14 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9188292 2023.11.14 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9188293 2023.11.14 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9188294 2023.11.14 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9188295 2023.11.14 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9188296 2023.11.14 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9188297 2023.11.14 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9188298 2023.11.14 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9188299 2023.11.14 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9188300 2023.11.14 ŚK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9188301 2023.11.14 ŚK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9184499 2023.11.13 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9184498 2023.11.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9184497 2023.11.13 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9184496 2023.11.13 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9184495 2023.11.13 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9184494 2023.11.13 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9184493 2023.11.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9184492 2023.11.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 9184491 2023.11.13 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9184490 2023.11.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9184489 2023.11.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9184488 2023.11.13 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9184487 2023.11.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9184486 2023.11.13 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9184485 2023.11.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9184484 2023.11.13 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 9184483 2023.11.13 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9184482 2023.11.13 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9184481 2023.11.13 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9184480 2023.11.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9184479 2023.11.13 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9184478 2023.11.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9184477 2023.11.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9184476 2023.11.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9184475 2023.11.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9184474 2023.11.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9184501 2023.11.13 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9177244 2023.11.12 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9177915 2023.11.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9177916 2023.11.12 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9173310 2023.11.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9173311 2023.11.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9173312 2023.11.11 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9173313 2023.11.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9173314 2023.11.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9173315 2023.11.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9173316 2023.11.11 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9159908 2023.11.06 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9156060 2023.11.05 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9156064 2023.11.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9156065 2023.11.05 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 9149496 2023.11.04 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9149497 2023.11.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9149498 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9149499 2023.11.04 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9149500 2023.11.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9149501 2023.11.04 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9149502 2023.11.04 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 9149503 2023.11.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9149504 2023.11.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9149505 2023.11.04 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9149506 2023.11.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9149507 2023.11.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9149508 2023.11.04 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9149509 2023.11.04 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9149510 2023.11.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9149511 2023.11.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9149512 2023.11.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9149513 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9149514 2023.11.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9149515 2023.11.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9149516 2023.11.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9149517 2023.11.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9149518 2023.11.04 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9149519 2023.11.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9149520 2023.11.04 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9144535 2023.11.02 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9141800 2023.11.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9141801 2023.11.01 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9141810 2023.11.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9141811 2023.11.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9141812 2023.11.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9141813 2023.11.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9141814 2023.11.01 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9141815 2023.11.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9141816 2023.11.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9141817 2023.11.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9141818 2023.11.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9141819 2023.11.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9141820 2023.11.01 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9141821 2023.11.01 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9141822 2023.11.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9141823 2023.11.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9138034 2023.10.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9138035 2023.10.31 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9138036 2023.10.31 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9138037 2023.10.31 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9138038 2023.10.31 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9138039 2023.10.31 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9138040 2023.10.31 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9138041 2023.10.31 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9138042 2023.10.31 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9138043 2023.10.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9138044 2023.10.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9138045 2023.10.31 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9138046 2023.10.31 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9138047 2023.10.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9138048 2023.10.31 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9138049 2023.10.31 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9138050 2023.10.31 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9138051 2023.10.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9132165 2023.10.29 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9132166 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9132167 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9132168 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9132169 2023.10.29 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9132170 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9132171 2023.10.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9132172 2023.10.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9132173 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 9132174 2023.10.29 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9132175 2023.10.29 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9132176 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9132177 2023.10.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9132178 2023.10.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9132179 2023.10.29 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9132180 2023.10.29 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9132181 2023.10.29 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9132182 2023.10.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9132183 2023.10.29 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9132184 2023.10.29 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9132185 2023.10.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9132186 2023.10.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9132187 2023.10.29 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9132188 2023.10.29 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9132189 2023.10.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9132190 2023.10.29 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9132191 2023.10.29 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9132192 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9132193 2023.10.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9132194 2023.10.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132195 2023.10.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9129479 2023.10.28 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9129478 2023.10.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9129493 2023.10.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9129492 2023.10.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9129491 2023.10.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9129490 2023.10.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9129489 2023.10.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9129488 2023.10.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9129487 2023.10.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9129486 2023.10.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9129485 2023.10.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9129484 2023.10.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9129483 2023.10.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9129482 2023.10.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9129481 2023.10.28 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9129480 2023.10.28 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9129475 2023.10.28 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9129474 2023.10.28 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9129473 2023.10.28 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9129472 2023.10.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9129471 2023.10.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9129470 2023.10.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 9129469 2023.10.28 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9129468 2023.10.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9129467 2023.10.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9129466 2023.10.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9129477 2023.10.28 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9129464 2023.10.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9129476 2023.10.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9129465 2023.10.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9129463 2023.10.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9129462 2023.10.28 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9121637 2023.10.27 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9118102 2023.10.25 ŚK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9118103 2023.10.25 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9118104 2023.10.25 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9118105 2023.10.25 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9118106 2023.10.25 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9118107 2023.10.25 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9118087 2023.10.24 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9118088 2023.10.24 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9118089 2023.10.24 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9118090 2023.10.24 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9118091 2023.10.24 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9118092 2023.10.24 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9118093 2023.10.24 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9118094 2023.10.24 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9118095 2023.10.24 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9118096 2023.10.24 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9118097 2023.10.24 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9118098 2023.10.24 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9118099 2023.10.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9118100 2023.10.24 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9118101 2023.10.24 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9111993 2023.10.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9111899 2023.10.23 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9111903 2023.10.23 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9111902 2023.10.23 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9111900 2023.10.23 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9111901 2023.10.23 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9111897 2023.10.23 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9111898 2023.10.23 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9104826 2023.10.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9104825 2023.10.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 17 9104824 2023.10.21 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9104836 2023.10.21 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9104835 2023.10.21 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9104834 2023.10.21 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9104833 2023.10.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9104832 2023.10.21 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9104831 2023.10.21 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9104830 2023.10.21 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9104829 2023.10.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9104828 2023.10.21 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 9104827 2023.10.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9106087 2023.10.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9108058 2023.10.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9108062 2023.10.21 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9108061 2023.10.21 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9108060 2023.10.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9108059 2023.10.21 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9104823 2023.10.21 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 11 9104793 2023.10.21 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9104887 2023.10.21 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9095116 2023.10.18 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9074667 2023.10.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9074666 2023.10.13 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9074668 2023.10.13 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9069756 2023.10.11 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9069757 2023.10.11 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 9069758 2023.10.11 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9069759 2023.10.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9069760 2023.10.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9069761 2023.10.11 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 9069762 2023.10.11 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9069763 2023.10.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9069764 2023.10.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9069765 2023.10.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9069766 2023.10.11 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9069767 2023.10.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9069768 2023.10.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9069769 2023.10.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9069770 2023.10.11 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9069771 2023.10.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9069772 2023.10.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9069773 2023.10.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9069774 2023.10.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9069775 2023.10.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9069776 2023.10.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9069777 2023.10.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9069778 2023.10.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9069779 2023.10.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9069780 2023.10.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9069781 2023.10.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9069782 2023.10.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9069783 2023.10.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9069784 2023.10.11 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9069785 2023.10.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9069786 2023.10.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9069787 2023.10.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9069788 2023.10.11 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9069726 2023.10.10 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9046392 2023.10.05 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9046393 2023.10.05 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9046394 2023.10.05 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9046395 2023.10.05 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9046396 2023.10.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9046397 2023.10.05 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9046398 2023.10.05 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9046399 2023.10.05 ŚK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9046400 2023.10.05 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 9046401 2023.10.05 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9046402 2023.10.05 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 9046403 2023.10.05 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9046404 2023.10.05 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9046405 2023.10.05 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9046406 2023.10.05 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9046407 2023.10.05 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9046408 2023.10.05 ŚK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9046378 2023.10.04 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9046379 2023.10.04 ŚK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9046380 2023.10.04 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9046381 2023.10.04 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9046452 2023.10.04 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9046453 2023.10.04 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9046454 2023.10.04 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9046455 2023.10.04 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9046456 2023.10.04 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9046457 2023.10.04 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9046458 2023.10.04 ŚK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9046459 2023.10.04 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9046460 2023.10.04 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9046461 2023.10.04 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 6 9046347 2023.10.03 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9046348 2023.10.03 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9046349 2023.10.03 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9046350 2023.10.03 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9046351 2023.10.03 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9046352 2023.10.03 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9046353 2023.10.03 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9046354 2023.10.03 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9046355 2023.10.03 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9046356 2023.10.03 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9046357 2023.10.03 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9046358 2023.10.03 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9046359 2023.10.03 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9046360 2023.10.03 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9046361 2023.10.03 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9046362 2023.10.03 ŚK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9046363 2023.10.03 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9046364 2023.10.03 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9046365 2023.10.03 ŚK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9046366 2023.10.03 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9046367 2023.10.03 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9046368 2023.10.03 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9046369 2023.10.03 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9046370 2023.10.03 ŚK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 9019559 2023.09.28 ŚK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9021328 2023.09.28 ŚK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 9021329 2023.09.28 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 9021330 2023.09.28 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9021331 2023.09.28 ŚK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9021332 2023.09.28 ŚK
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9021333 2023.09.28 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9021334 2023.09.28 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9021335 2023.09.28 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9021336 2023.09.28 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9021337 2023.09.28 ŚK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 19 9021338 2023.09.28 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 9021339 2023.09.28 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9021340 2023.09.28 ŚK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9021341 2023.09.28 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9021342 2023.09.28 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9021343 2023.09.28 ŚK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9021344 2023.09.28 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9021345 2023.09.28 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9021346 2023.09.28 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 9021347 2023.09.28 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9021348 2023.09.28 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 26 9021349 2023.09.28 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9021350 2023.09.28 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 3 9021351 2023.09.28 ŚK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9021352 2023.09.28 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9021353 2023.09.28 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9021354 2023.09.28 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9025113 2023.09.28 ŚK
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9019543 2023.09.27 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9019544 2023.09.27 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 9019545 2023.09.27 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9019546 2023.09.27 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9019547 2023.09.27 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9019548 2023.09.27 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9019549 2023.09.27 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9019550 2023.09.27 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 42 9019551 2023.09.27 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9019552 2023.09.27 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9019553 2023.09.27 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9019554 2023.09.27 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9019555 2023.09.27 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9019556 2023.09.27 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 9019557 2023.09.27 ŚK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9046495 2023.09.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9046496 2023.09.26 MP
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 9001101 2023.09.24 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9001102 2023.09.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9001103 2023.09.24 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 9001104 2023.09.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9001105 2023.09.24 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9001106 2023.09.24 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9019513 2023.09.24 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9019514 2023.09.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9019515 2023.09.24 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8997745 2023.09.20 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8997746 2023.09.20 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8997747 2023.09.20 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 10 8997748 2023.09.20 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8997749 2023.09.20 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 4 8997750 2023.09.20 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8997751 2023.09.20 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8997752 2023.09.20 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8997753 2023.09.20 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8997754 2023.09.20 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8997755 2023.09.20 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8997756 2023.09.20 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8997757 2023.09.20 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8997758 2023.09.20 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8997759 2023.09.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8997760 2023.09.20 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8997761 2023.09.20 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8997762 2023.09.20 ŚK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8997763 2023.09.20 ŚK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8974866 2023.09.17 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8974867 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8974868 2023.09.17 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8974869 2023.09.17 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8974870 2023.09.17 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8974871 2023.09.17 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8974872 2023.09.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8974873 2023.09.17 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8974874 2023.09.17 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8974875 2023.09.17 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8974876 2023.09.17 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8974877 2023.09.17 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8974878 2023.09.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8974879 2023.09.17 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8974880 2023.09.17 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8974881 2023.09.17 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8974882 2023.09.17 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8974883 2023.09.17 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8974884 2023.09.17 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8974885 2023.09.17 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8974886 2023.09.17 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8974941 2023.09.17 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8974942 2023.09.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8974943 2023.09.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8974944 2023.09.17 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8974945 2023.09.17 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8974946 2023.09.17 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8974947 2023.09.17 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8974948 2023.09.17 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8974949 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8974950 2023.09.17 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8974951 2023.09.17 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8974952 2023.09.17 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8974953 2023.09.17 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8974954 2023.09.17 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8974955 2023.09.17 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8936228 2023.09.06 ŚK
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 8997782 2023.09.05 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8997783 2023.09.05 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8997784 2023.09.05 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8997785 2023.09.05 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8997786 2023.09.05 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 8997787 2023.09.05 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8997788 2023.09.05 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8997789 2023.09.05 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8997790 2023.09.05 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8997791 2023.09.05 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8997792 2023.09.05 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8997793 2023.09.05 ŚK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8997794 2023.09.05 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8997795 2023.09.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8997796 2023.09.05 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8997797 2023.09.05 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8997798 2023.09.05 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8997799 2023.09.05 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8997800 2023.09.05 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8997801 2023.09.05 ŚK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8997802 2023.09.05 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8997803 2023.09.05 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8997804 2023.09.05 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8997805 2023.09.05 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8997806 2023.09.05 ŚK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8926375 2023.09.03 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 8926376 2023.09.03 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 8926377 2023.09.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8926378 2023.09.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8926379 2023.09.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8926380 2023.09.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8926381 2023.09.03 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8926382 2023.09.03 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8926383 2023.09.03 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8926384 2023.09.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8926385 2023.09.03 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8926386 2023.09.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8926387 2023.09.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8926388 2023.09.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8926389 2023.09.03 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8926390 2023.09.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8926391 2023.09.03 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8926392 2023.09.03 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8926393 2023.09.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8926394 2023.09.03 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8926395 2023.09.03 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8926396 2023.09.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8926397 2023.09.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8926398 2023.09.03 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8926399 2023.09.03 MP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8926500 2023.09.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8926501 2023.09.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8926502 2023.09.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8926503 2023.09.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8926504 2023.09.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8926505 2023.09.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8926506 2023.09.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8926507 2023.09.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8926508 2023.09.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8926509 2023.09.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8926510 2023.09.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8926511 2023.09.01 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8926512 2023.09.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8926513 2023.09.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8926514 2023.09.01 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8926515 2023.09.01 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8926516 2023.09.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8926517 2023.09.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8926518 2023.09.01 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 8899865 2023.08.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8899866 2023.08.27 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8899867 2023.08.27 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8899868 2023.08.27 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8899869 2023.08.27 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8899870 2023.08.27 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8899871 2023.08.27 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8899872 2023.08.27 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8899873 2023.08.27 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmaeus 2 8899899 2023.08.27 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8899900 2023.08.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8899901 2023.08.27 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 8899902 2023.08.27 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8899903 2023.08.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8899904 2023.08.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8899905 2023.08.27 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8899906 2023.08.27 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8899907 2023.08.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8899908 2023.08.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8899909 2023.08.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8899910 2023.08.27 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8899911 2023.08.27 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8899912 2023.08.27 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8899913 2023.08.27 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 8899949 2023.08.27 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 8899950 2023.08.27 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8899951 2023.08.27 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8899952 2023.08.27 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8899953 2023.08.27 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8899954 2023.08.27 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8899955 2023.08.27 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8899956 2023.08.27 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8899957 2023.08.27 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8899958 2023.08.27 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8899959 2023.08.27 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8899960 2023.08.27 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8899961 2023.08.27 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8899962 2023.08.27 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8899963 2023.08.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8899964 2023.08.27 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8899965 2023.08.27 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8899966 2023.08.27 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8899967 2023.08.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8899968 2023.08.27 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 25 8899969 2023.08.27 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8899970 2023.08.27 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8899971 2023.08.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8899972 2023.08.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8899973 2023.08.27 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8899974 2023.08.27 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8926556 2023.08.23 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8926557 2023.08.23 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8926558 2023.08.23 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8926559 2023.08.23 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8926560 2023.08.23 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8926561 2023.08.23 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8926562 2023.08.23 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8926563 2023.08.23 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8926564 2023.08.23 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8926565 2023.08.23 ŚK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8926566 2023.08.23 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8926567 2023.08.23 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8926568 2023.08.23 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 8926569 2023.08.23 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8926570 2023.08.23 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8926571 2023.08.23 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8926572 2023.08.23 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8926573 2023.08.23 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8926574 2023.08.23 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8926575 2023.08.23 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8926576 2023.08.23 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8926577 2023.08.23 ŚK
pospolity kawka, Corvus monedula 30 8926578 2023.08.23 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8926579 2023.08.23 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8926580 2023.08.23 ŚK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8997682 2023.08.17 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8997683 2023.08.17 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8997684 2023.08.17 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8997685 2023.08.17 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8997686 2023.08.17 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8997687 2023.08.17 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8997688 2023.08.17 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8997689 2023.08.17 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8997690 2023.08.17 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8997691 2023.08.17 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8997692 2023.08.17 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8997693 2023.08.17 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8997694 2023.08.17 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8997695 2023.08.17 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8997696 2023.08.17 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8997697 2023.08.17 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8997698 2023.08.17 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8997699 2023.08.17 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8997700 2023.08.17 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8997701 2023.08.17 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8997702 2023.08.17 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8997703 2023.08.17 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8997704 2023.08.17 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8997705 2023.08.17 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8854721 2023.08.13 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8854722 2023.08.13 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8854723 2023.08.13 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8854724 2023.08.13 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8854725 2023.08.13 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8854726 2023.08.13 MP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8854727 2023.08.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8854728 2023.08.13 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8854729 2023.08.13 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8854730 2023.08.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8854731 2023.08.13 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8854732 2023.08.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8854733 2023.08.13 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8854812 2023.08.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8854813 2023.08.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8854814 2023.08.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8854815 2023.08.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8854816 2023.08.13 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8854817 2023.08.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8854818 2023.08.13 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8854819 2023.08.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8854820 2023.08.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8854821 2023.08.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8854822 2023.08.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8854823 2023.08.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8854824 2023.08.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8854825 2023.08.13 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8854826 2023.08.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8854827 2023.08.13 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8854828 2023.08.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8854829 2023.08.13 MP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8844204 2023.08.10 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8844205 2023.08.10 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8844206 2023.08.10 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8844207 2023.08.10 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8844208 2023.08.10 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8844209 2023.08.10 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8844210 2023.08.10 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8844211 2023.08.10 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8844212 2023.08.10 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8844213 2023.08.10 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8844214 2023.08.10 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8844215 2023.08.10 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8844216 2023.08.10 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8913323 2023.08.02 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8913324 2023.08.02 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8913325 2023.08.02 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8913326 2023.08.02 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8913327 2023.08.02 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8913328 2023.08.02 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8913329 2023.08.02 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8913330 2023.08.02 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8913331 2023.08.02 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8913332 2023.08.02 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8913333 2023.08.02 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8913334 2023.08.02 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8913335 2023.08.02 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8913336 2023.08.02 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8913337 2023.08.02 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8913338 2023.08.02 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8913339 2023.08.02 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8913340 2023.08.02 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8913341 2023.08.02 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8913342 2023.08.02 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8913343 2023.08.02 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8913344 2023.08.02 ŚK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8817670 2023.08.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8817671 2023.08.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8817672 2023.08.01 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8817673 2023.08.01 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8817674 2023.08.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8817675 2023.08.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8817676 2023.08.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8817677 2023.08.01 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8817678 2023.08.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8817679 2023.08.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8817680 2023.08.01 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8817681 2023.08.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8817682 2023.08.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8817683 2023.08.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8817684 2023.08.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8817685 2023.08.01 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8817686 2023.08.01 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8817687 2023.08.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8817688 2023.08.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8817689 2023.08.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8817691 2023.08.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8817692 2023.08.01 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8817693 2023.08.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8817694 2023.08.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8817695 2023.08.01 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8817696 2023.08.01 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8817697 2023.08.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8817698 2023.08.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8817699 2023.08.01 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8817700 2023.08.01 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8817701 2023.08.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8817736 2023.08.01 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8817737 2023.08.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8817738 2023.08.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8817739 2023.08.01 MP
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8817740 2023.08.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8817741 2023.08.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8817742 2023.08.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8817743 2023.08.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8817744 2023.08.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8817745 2023.08.01 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8817746 2023.08.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8817747 2023.08.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8817748 2023.08.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8817749 2023.08.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8817750 2023.08.01 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 8817776 2023.08.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8805068 2023.07.29 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8805067 2023.07.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8805311 2023.07.29 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8805312 2023.07.29 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 8805314 2023.07.29 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8805315 2023.07.29 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8805316 2023.07.29 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8805317 2023.07.29 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8805318 2023.07.29 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8805319 2023.07.29 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8805320 2023.07.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8805321 2023.07.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8805322 2023.07.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8805323 2023.07.29 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8805324 2023.07.29 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8805325 2023.07.29 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8805327 2023.07.29 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8805331 2023.07.29 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8805416 2023.07.29 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8800972 2023.07.23 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8800973 2023.07.23 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8800974 2023.07.23 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8800975 2023.07.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8800976 2023.07.23 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8800977 2023.07.23 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8800978 2023.07.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8784186 2023.07.22 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8784187 2023.07.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8784185 2023.07.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8783442 2023.07.22 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 240 8783441 2023.07.22 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8783440 2023.07.22 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8783439 2023.07.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8783437 2023.07.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8783438 2023.07.22 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8783436 2023.07.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 24 8783435 2023.07.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8783260 2023.07.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8783261 2023.07.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 140 8796370 2023.07.19 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8796371 2023.07.19 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8796372 2023.07.19 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 8796373 2023.07.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8796374 2023.07.19 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8796375 2023.07.19 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8796376 2023.07.19 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8796377 2023.07.19 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8796378 2023.07.19 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8796379 2023.07.19 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8796380 2023.07.19 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8796381 2023.07.19 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8796382 2023.07.19 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8796383 2023.07.19 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8796384 2023.07.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8796385 2023.07.19 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8796386 2023.07.19 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8796325 2023.07.18 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8796326 2023.07.18 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8796327 2023.07.18 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8796328 2023.07.18 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8796329 2023.07.18 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8796330 2023.07.18 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8796331 2023.07.18 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8796332 2023.07.18 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8796333 2023.07.18 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8796334 2023.07.18 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8796335 2023.07.18 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8796336 2023.07.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8796337 2023.07.18 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8796338 2023.07.18 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8796339 2023.07.18 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8796340 2023.07.18 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8796341 2023.07.18 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8796342 2023.07.18 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 2 8796343 2023.07.18 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8796344 2023.07.18 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8796345 2023.07.18 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 8764136 2023.07.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8764137 2023.07.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8764073 2023.07.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8764072 2023.07.16 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8764074 2023.07.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8764061 2023.07.16 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8764060 2023.07.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8764059 2023.07.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8764058 2023.07.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8764057 2023.07.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8764056 2023.07.16 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8764055 2023.07.16 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8764054 2023.07.16 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8764053 2023.07.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8763875 2023.07.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8763874 2023.07.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8763873 2023.07.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8763872 2023.07.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8763871 2023.07.16 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8763870 2023.07.16 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8763869 2023.07.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8763868 2023.07.16 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 8763867 2023.07.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8763866 2023.07.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8763865 2023.07.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8763864 2023.07.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8763863 2023.07.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8763862 2023.07.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8763861 2023.07.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8763813 2023.07.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8763812 2023.07.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8763811 2023.07.16 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8763810 2023.07.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8763809 2023.07.16 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8763808 2023.07.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8763673 2023.07.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8763671 2023.07.16 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8763672 2023.07.16 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8763670 2023.07.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 8763614 2023.07.16 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8764619 2023.07.16 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8761751 2023.07.15 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8761752 2023.07.15 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8761753 2023.07.15 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8761754 2023.07.15 MP