DRUŻYNA

Drużyna: TP Alauda #2. Obserwator: Piotr Kłonowski

Liczba gatunków: 189

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 321 6745 68 68 0 7 24 37
2 298 8855 84 75 0 7 32 36
3 228 5692 108 81 0 10 33 38
4 133 534 137 80 0 12 35 33
5 256 623 167 89 0 14 43 32
6 130 1767 176 57 0 9 26 22
7 26 101 177 23 0 4 8 11
8 19 44 180 18 0 2 7 9
9 15 117 181 14 0 2 9 3
10 13 384 183 13 0 3 5 5
11 44 1444 189 29 0 14 9 6
12 6 818 189 5 0 4 1 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9254331 2023.12.09 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9254332 2023.12.09 KP
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 9254330 2023.12.09 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 800 9232216 2023.12.01 KP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9232217 2023.12.01 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9232218 2023.12.01 KP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9226679 2023.11.29 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 9226678 2023.11.29 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 100 9226677 2023.11.29 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9226676 2023.11.29 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9226675 2023.11.29 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 125 9223010 2023.11.28 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 75 9223009 2023.11.28 KP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9217867 2023.11.26 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9217866 2023.11.26 KP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9217865 2023.11.26 KP
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9217863 2023.11.26 KP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9217864 2023.11.26 KP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9217861 2023.11.26 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9219881 2023.11.25 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9209806 2023.11.24 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9209805 2023.11.24 KP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9209803 2023.11.24 KP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9209802 2023.11.24 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 850 9209804 2023.11.24 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9207483 2023.11.22 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9204856 2023.11.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9204855 2023.11.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9204858 2023.11.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9204857 2023.11.21 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9196270 2023.11.18 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9196269 2023.11.18 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9196268 2023.11.18 MZ
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9188090 2023.11.15 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9169914 2023.11.09 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 35 9165732 2023.11.08 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9165733 2023.11.08 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9165731 2023.11.08 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 9165730 2023.11.08 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9160203 2023.11.06 KP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9160204 2023.11.06 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9157433 2023.11.05 KP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9157432 2023.11.05 KP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9157430 2023.11.05 KP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9157431 2023.11.05 KP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9157428 2023.11.05 KP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9157434 2023.11.05 KP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9157427 2023.11.05 KP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9157429 2023.11.05 KP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9146586 2023.11.02 KP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9131480 2023.10.29 KP
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 9131479 2023.10.29 KP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 9123549 2023.10.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9123550 2023.10.27 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9098272 2023.10.18 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9066883 2023.10.10 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9066880 2023.10.10 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 9066881 2023.10.10 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 9066879 2023.10.10 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9066877 2023.10.10 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 9066882 2023.10.10 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9066878 2023.10.10 ŁD
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9062590 2023.10.09 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8986046 2023.09.18 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8986047 2023.09.18 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 8969988 2023.09.16 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8969986 2023.09.16 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8969987 2023.09.16 KP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8969985 2023.09.16 KP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8952096 2023.09.10 KP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8952095 2023.09.10 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8946133 2023.09.09 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8946135 2023.09.09 KP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8946134 2023.09.09 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8930764 2023.09.04 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8930763 2023.09.04 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8923820 2023.09.02 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8923821 2023.09.02 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8900526 2023.08.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8896825 2023.08.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8896827 2023.08.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8896828 2023.08.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8896826 2023.08.26 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8896823 2023.08.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8896822 2023.08.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8896824 2023.08.26 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8896821 2023.08.26 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8889370 2023.08.24 KP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8889371 2023.08.24 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 8891459 2023.08.24 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8884654 2023.08.18 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8880901 2023.08.18 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8880906 2023.08.18 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8880907 2023.08.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8880908 2023.08.18 KP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 8880899 2023.08.17 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8869668 2023.08.14 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8818103 2023.07.31 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8812160 2023.07.30 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8812161 2023.07.30 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8812158 2023.07.30 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8812157 2023.07.30 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8812156 2023.07.30 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8812159 2023.07.30 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8812155 2023.07.30 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8812154 2023.07.30 KP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8793793 2023.07.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8793795 2023.07.24 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8793792 2023.07.24 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8793794 2023.07.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8793790 2023.07.24 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8793789 2023.07.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8793791 2023.07.24 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8793788 2023.07.24 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8793786 2023.07.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8793787 2023.07.24 KP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 8793823 2023.07.24 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8785233 2023.07.22 KP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8785232 2023.07.22 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 42 8785234 2023.07.22 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8781496 2023.07.21 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8724304 2023.07.03 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8712269 2023.07.01 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8694996 2023.06.25 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8694997 2023.06.25 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8694998 2023.06.25 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8694999 2023.06.25 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8690517 2023.06.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8690516 2023.06.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 125 8690515 2023.06.25 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8690513 2023.06.25 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8690514 2023.06.25 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8690512 2023.06.25 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8690511 2023.06.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8690510 2023.06.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 8690509 2023.06.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8690508 2023.06.25 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8690507 2023.06.25 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8690506 2023.06.25 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8690505 2023.06.25 KP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8690504 2023.06.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8690486 2023.06.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8690487 2023.06.25 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8690485 2023.06.25 KP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8690483 2023.06.25 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8690482 2023.06.24 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 11 8690484 2023.06.24 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8690480 2023.06.24 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8690481 2023.06.24 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 8690479 2023.06.24 KP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8690477 2023.06.24 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8690476 2023.06.24 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8690478 2023.06.24 KP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8690475 2023.06.24 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 8690474 2023.06.24 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 500 8690473 2023.06.24 KP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8690472 2023.06.24 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 8690503 2023.06.24 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 62 8690501 2023.06.24 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8690502 2023.06.24 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 24 8690500 2023.06.24 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8690499 2023.06.23 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 31 8690497 2023.06.23 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8690496 2023.06.23 KP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8690495 2023.06.23 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 125 8690498 2023.06.23 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8690493 2023.06.23 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8690494 2023.06.23 KP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8690492 2023.06.23 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8690490 2023.06.23 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 97 8690491 2023.06.23 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 8690489 2023.06.23 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8690488 2023.06.23 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8669639 2023.06.19 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8655005 2023.06.16 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8646854 2023.06.15 KP
rzadki derkacz, Crex crex 2 8645895 2023.06.14 KP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8637777 2023.06.12 MZ
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8637812 2023.06.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8635024 2023.06.11 KP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8635023 2023.06.11 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8619272 2023.06.09 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8619274 2023.06.09 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 32 8619271 2023.06.09 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8614256 2023.06.08 KP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8614255 2023.06.08 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8593652 2023.06.04 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8593647 2023.06.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593645 2023.06.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8593648 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593644 2023.06.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8593642 2023.06.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593646 2023.06.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593643 2023.06.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593674 2023.06.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8593677 2023.06.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593678 2023.06.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593676 2023.06.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8593675 2023.06.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593673 2023.06.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593681 2023.06.04 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8593672 2023.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8593680 2023.06.04 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8593670 2023.06.04 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8593671 2023.06.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593669 2023.06.03 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8593679 2023.06.03 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8593667 2023.06.03 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8593666 2023.06.03 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8593668 2023.06.03 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8593663 2023.06.03 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8593660 2023.06.03 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593664 2023.06.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593661 2023.06.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593658 2023.06.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593665 2023.06.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593654 2023.06.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8593659 2023.06.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593655 2023.06.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593662 2023.06.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593657 2023.06.03 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593653 2023.06.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593656 2023.06.03 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593650 2023.06.03 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593649 2023.06.03 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593651 2023.06.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593640 2023.06.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8593641 2023.06.03 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593636 2023.06.03 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8593638 2023.06.03 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8593637 2023.06.03 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8593635 2023.06.03 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8593845 2023.06.03 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593633 2023.06.03 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8593634 2023.06.03 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593631 2023.06.03 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8593639 2023.06.03 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593630 2023.06.03 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8593627 2023.06.03 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8593628 2023.06.03 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8593632 2023.06.03 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593629 2023.06.03 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8593624 2023.06.03 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 8593626 2023.06.03 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8593620 2023.06.02 KP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8593619 2023.06.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593625 2023.06.01 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8593623 2023.06.01 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8593622 2023.06.01 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593618 2023.06.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593621 2023.06.01 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8593617 2023.06.01 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8593616 2023.06.01 KP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8593615 2023.05.31 KP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8593613 2023.05.31 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8593612 2023.05.31 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593614 2023.05.31 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8593611 2023.05.31 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8558365 2023.05.29 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8558366 2023.05.29 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8558364 2023.05.29 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8558363 2023.05.29 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8558361 2023.05.29 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8558357 2023.05.29 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8558362 2023.05.29 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8558353 2023.05.29 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8558349 2023.05.29 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8558346 2023.05.29 KP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8558345 2023.05.29 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8558351 2023.05.29 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8558347 2023.05.29 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8558344 2023.05.29 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8558343 2023.05.29 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8558369 2023.05.29 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8558370 2023.05.29 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8558367 2023.05.29 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8558372 2023.05.29 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8558368 2023.05.29 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8558373 2023.05.29 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8558360 2023.05.29 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8558371 2023.05.29 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8558359 2023.05.29 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8558356 2023.05.29 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8558358 2023.05.29 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8558355 2023.05.29 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8558350 2023.05.29 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8558354 2023.05.29 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8558352 2023.05.29 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8558348 2023.05.29 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8558325 2023.05.29 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8558324 2023.05.29 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8558326 2023.05.29 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8558319 2023.05.29 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8558321 2023.05.29 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8558323 2023.05.29 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8558315 2023.05.28 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8558322 2023.05.28 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 8558314 2023.05.28 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8558318 2023.05.28 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8558317 2023.05.28 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8558320 2023.05.28 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8558316 2023.05.28 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8558312 2023.05.28 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8558311 2023.05.28 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8558313 2023.05.28 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8558341 2023.05.28 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8558342 2023.05.28 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8558339 2023.05.28 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8558340 2023.05.28 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8558336 2023.05.28 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8558338 2023.05.28 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8558334 2023.05.28 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8558337 2023.05.28 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8558333 2023.05.27 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8558329 2023.05.27 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8558331 2023.05.27 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8558328 2023.05.27 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8558332 2023.05.27 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8558335 2023.05.27 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8558327 2023.05.27 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8535231 2023.05.26 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8535243 2023.05.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8535245 2023.05.26 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8535244 2023.05.26 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8535246 2023.05.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8535247 2023.05.26 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8535241 2023.05.26 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8535242 2023.05.26 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8535240 2023.05.26 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8535239 2023.05.26 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8535238 2023.05.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8535237 2023.05.26 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8535234 2023.05.26 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535235 2023.05.26 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8535233 2023.05.26 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8535236 2023.05.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8535232 2023.05.26 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8535230 2023.05.26 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8535229 2023.05.26 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535227 2023.05.26 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8535228 2023.05.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8535225 2023.05.26 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8535221 2023.05.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8535226 2023.05.26 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535224 2023.05.26 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8535223 2023.05.26 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8535222 2023.05.26 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8535219 2023.05.26 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8535220 2023.05.26 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8535217 2023.05.26 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8535218 2023.05.26 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8535216 2023.05.26 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8535215 2023.05.26 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8531850 2023.05.25 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8527132 2023.05.24 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8527133 2023.05.24 KP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8527134 2023.05.24 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8504571 2023.05.21 KP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8504572 2023.05.21 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8504569 2023.05.21 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8504570 2023.05.21 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 75 8504568 2023.05.21 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8504567 2023.05.21 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8504566 2023.05.21 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8504575 2023.05.21 KP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472395 2023.05.16 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8457111 2023.05.14 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8457109 2023.05.14 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8457110 2023.05.14 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8457108 2023.05.14 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8457107 2023.05.14 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 8457105 2023.05.14 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8457104 2023.05.14 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8457106 2023.05.14 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8457102 2023.05.14 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8457103 2023.05.14 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8457101 2023.05.14 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8457100 2023.05.14 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8444378 2023.05.13 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8444377 2023.05.13 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8444381 2023.05.13 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8444376 2023.05.13 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8444375 2023.05.13 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8444383 2023.05.13 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8444380 2023.05.12 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8444372 2023.05.12 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 8444379 2023.05.12 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8444371 2023.05.12 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444370 2023.05.12 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8428107 2023.05.11 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8428106 2023.05.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8419790 2023.05.10 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8419787 2023.05.10 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8419792 2023.05.10 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8419789 2023.05.10 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8419788 2023.05.10 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8419785 2023.05.10 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8419783 2023.05.10 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8419784 2023.05.10 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8419791 2023.05.10 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8419786 2023.05.10 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8419782 2023.05.10 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419781 2023.05.10 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8419780 2023.05.10 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8408279 2023.05.08 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8408272 2023.05.08 KP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8408276 2023.05.08 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8408273 2023.05.08 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8408274 2023.05.08 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8408270 2023.05.08 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8408275 2023.05.08 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8408268 2023.05.08 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8408278 2023.05.08 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8408271 2023.05.08 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8408277 2023.05.08 KP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8408263 2023.05.08 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8408267 2023.05.08 KP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8408264 2023.05.08 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8408258 2023.05.08 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8408259 2023.05.08 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8408262 2023.05.08 KP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8408260 2023.05.08 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 75 8408257 2023.05.08 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8408265 2023.05.08 KP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8408256 2023.05.08 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8408253 2023.05.08 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8408261 2023.05.08 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8408251 2023.05.08 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8408250 2023.05.08 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8408255 2023.05.08 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8408254 2023.05.08 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8408252 2023.05.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8408246 2023.05.08 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8408247 2023.05.08 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8408248 2023.05.08 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8408245 2023.05.08 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8408269 2023.05.08 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8402113 2023.05.07 KP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8384149 2023.05.05 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8384150 2023.05.05 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8375165 2023.05.04 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8375166 2023.05.04 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8375164 2023.05.04 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8375169 2023.05.04 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8375167 2023.05.04 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8375163 2023.05.04 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8375161 2023.05.04 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8375168 2023.05.04 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8375159 2023.05.04 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8375158 2023.05.04 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8375157 2023.05.04 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8375156 2023.05.04 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8375162 2023.05.04 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8375160 2023.05.04 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8375155 2023.05.04 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8375152 2023.05.04 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8375153 2023.05.04 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8375154 2023.05.04 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8375147 2023.05.04 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8375150 2023.05.04 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8375151 2023.05.04 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8375144 2023.05.04 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8375148 2023.05.04 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8375146 2023.05.04 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8375142 2023.05.04 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8375149 2023.05.04 KP
pospolity kos, Turdus merula 2 8375143 2023.05.04 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8375140 2023.05.04 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8375141 2023.05.04 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8375145 2023.05.04 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8375139 2023.05.04 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8365622 2023.05.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8364077 2023.05.02 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8364075 2023.05.02 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8364074 2023.05.02 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8364072 2023.05.02 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8364073 2023.05.02 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8364071 2023.05.02 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8364070 2023.05.02 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8364068 2023.05.02 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8364076 2023.05.02 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8364066 2023.05.02 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8364069 2023.05.02 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8364067 2023.05.02 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 8364065 2023.05.02 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8364064 2023.05.02 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8344672 2023.05.01 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8344673 2023.05.01 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344671 2023.05.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8344674 2023.05.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8344669 2023.05.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8344670 2023.05.01 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8344668 2023.05.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8344667 2023.05.01 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8344666 2023.05.01 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8344662 2023.05.01 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344663 2023.05.01 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8344659 2023.05.01 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8344660 2023.05.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8344664 2023.05.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8344661 2023.05.01 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8344658 2023.05.01 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8344656 2023.05.01 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8344683 2023.05.01 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8344682 2023.05.01 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344655 2023.05.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8344665 2023.05.01 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8344654 2023.05.01 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8344657 2023.05.01 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8317930 2023.04.28 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8317934 2023.04.28 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8317933 2023.04.28 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8317935 2023.04.28 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8317929 2023.04.28 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8317927 2023.04.28 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8317931 2023.04.28 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8317932 2023.04.28 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8295321 2023.04.24 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8295319 2023.04.24 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8295318 2023.04.24 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8295320 2023.04.24 KP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8295317 2023.04.24 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8290124 2023.04.23 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8290126 2023.04.23 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8290123 2023.04.23 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8290125 2023.04.23 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8290122 2023.04.23 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8290121 2023.04.23 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8270437 2023.04.22 KP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8270439 2023.04.22 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8270438 2023.04.22 KP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8270440 2023.04.22 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8270435 2023.04.22 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8270434 2023.04.22 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8270433 2023.04.22 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8261237 2023.04.21 KP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8261240 2023.04.21 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8261238 2023.04.21 KP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8261236 2023.04.21 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8261234 2023.04.21 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8261235 2023.04.21 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8261233 2023.04.21 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8248980 2023.04.19 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 1 8248979 2023.04.19 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8248981 2023.04.19 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8248982 2023.04.19 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8248978 2023.04.19 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8242153 2023.04.18 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8242155 2023.04.18 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8242154 2023.04.18 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8242152 2023.04.18 KP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8242151 2023.04.18 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8242150 2023.04.18 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8239716 2023.04.18 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8239717 2023.04.18 KP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8235599 2023.04.17 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8235600 2023.04.17 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8235602 2023.04.17 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8235601 2023.04.17 KP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8235595 2023.04.17 KP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8235594 2023.04.17 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8235598 2023.04.17 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8235597 2023.04.17 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8235596 2023.04.17 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8235593 2023.04.17 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8235592 2023.04.17 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8235591 2023.04.17 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8235590 2023.04.17 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8235589 2023.04.17 KP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8235588 2023.04.17 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 8207408 2023.04.14 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8207407 2023.04.14 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8161694 2023.04.08 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8161696 2023.04.08 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8161699 2023.04.08 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8161685 2023.04.08 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8161693 2023.04.08 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8161691 2023.04.08 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8161705 2023.04.08 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8161692 2023.04.08 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8161687 2023.04.08 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8161689 2023.04.08 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8161688 2023.04.08 KP
pospolity łyska, Fulica atra 8 8161690 2023.04.08 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8161678 2023.04.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8161680 2023.04.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8161676 2023.04.08 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8161670 2023.04.08 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8161677 2023.04.08 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8161669 2023.04.08 KP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8161673 2023.04.08 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8161671 2023.04.08 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8161672 2023.04.08 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8161675 2023.04.08 KP
pospolity bogatka, Parus major 3 8161674 2023.04.08 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8161668 2023.04.08 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8161667 2023.04.08 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8161666 2023.04.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8161664 2023.04.08 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8161665 2023.04.08 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8161764 2023.04.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8161703 2023.04.08 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8161704 2023.04.08 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8161706 2023.04.08 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8161700 2023.04.08 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8161702 2023.04.08 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8161701 2023.04.08 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8161698 2023.04.08 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8161695 2023.04.08 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8161697 2023.04.08 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8161686 2023.04.08 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8161681 2023.04.08 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8161682 2023.04.08 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8161684 2023.04.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8161679 2023.04.08 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8161683 2023.04.08 KP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8146937 2023.04.05 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8146938 2023.04.05 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8146940 2023.04.05 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8146939 2023.04.05 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8146935 2023.04.05 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8146934 2023.04.05 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8146936 2023.04.05 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8146933 2023.04.05 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8146932 2023.04.05 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8138034 2023.04.03 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 8138033 2023.04.03 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8138035 2023.04.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8131052 2023.04.02 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8131049 2023.04.02 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8131051 2023.04.02 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8131046 2023.04.02 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8131048 2023.04.02 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8131047 2023.04.02 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8131044 2023.04.02 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8131045 2023.04.02 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8131050 2023.04.02 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 8131040 2023.04.02 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8131041 2023.04.02 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8131039 2023.04.02 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8131042 2023.04.02 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 8131043 2023.04.02 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8115387 2023.03.31 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8115384 2023.03.31 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8115380 2023.03.31 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8115382 2023.03.31 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8115376 2023.03.31 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8115372 2023.03.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8115371 2023.03.31 KP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8115368 2023.03.31 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8115366 2023.03.31 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8115365 2023.03.31 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8115364 2023.03.31 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8115367 2023.03.31 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8115363 2023.03.31 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8115391 2023.03.31 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8115390 2023.03.31 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8115388 2023.03.31 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8115389 2023.03.31 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8115383 2023.03.31 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8115385 2023.03.31 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8115386 2023.03.31 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 8115381 2023.03.31 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8115378 2023.03.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8115379 2023.03.31 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8115375 2023.03.31 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8115377 2023.03.31 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 8115374 2023.03.31 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8115373 2023.03.31 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8115369 2023.03.31 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8115370 2023.03.31 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8115404 2023.03.31 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 8115407 2023.03.31 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8115403 2023.03.31 KP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8115402 2023.03.31 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8115401 2023.03.31 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8115400 2023.03.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8115405 2023.03.31 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8115406 2023.03.31 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8115399 2023.03.31 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8115398 2023.03.31 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8115395 2023.03.31 KP
pospolity żuraw, Grus grus 7 8115397 2023.03.31 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8115396 2023.03.31 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8115394 2023.03.31 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8115393 2023.03.31 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8115392 2023.03.31 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8104325 2023.03.29 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 250 8104326 2023.03.29 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8104321 2023.03.29 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8104323 2023.03.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 8104324 2023.03.29 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8104322 2023.03.29 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8099953 2023.03.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8098508 2023.03.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8098507 2023.03.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8098506 2023.03.27 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8089573 2023.03.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8089574 2023.03.26 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8089570 2023.03.26 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8089571 2023.03.26 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8089572 2023.03.26 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8089569 2023.03.26 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8089567 2023.03.26 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8089568 2023.03.26 KP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8089566 2023.03.26 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8089589 2023.03.26 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 25 8089587 2023.03.26 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8089590 2023.03.26 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8089585 2023.03.26 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8089588 2023.03.26 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8089586 2023.03.26 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8089584 2023.03.26 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8089583 2023.03.26 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8089581 2023.03.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8089579 2023.03.26 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8089580 2023.03.26 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8089578 2023.03.26 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8089582 2023.03.26 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8089577 2023.03.26 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8089576 2023.03.26 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 8089575 2023.03.26 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 8089563 2023.03.26 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8089564 2023.03.26 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8089565 2023.03.26 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8089561 2023.03.26 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8089559 2023.03.26 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 8089560 2023.03.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8089562 2023.03.26 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8089558 2023.03.26 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8089554 2023.03.26 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8089556 2023.03.26 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8089553 2023.03.26 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8089552 2023.03.26 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8089557 2023.03.26 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8089555 2023.03.26 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8089551 2023.03.26 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8089550 2023.03.26 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8063352 2023.03.23 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 8063349 2023.03.23 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8063348 2023.03.23 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 8063365 2023.03.23 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 8063366 2023.03.23 KP
pospolity żuraw, Grus grus 13 8063363 2023.03.23 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8063364 2023.03.23 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8063359 2023.03.23 KP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8063361 2023.03.23 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8063360 2023.03.23 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8063362 2023.03.23 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8063358 2023.03.23 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8063357 2023.03.23 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8063356 2023.03.23 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8063351 2023.03.23 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8063355 2023.03.23 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8063350 2023.03.23 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8063354 2023.03.23 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8063353 2023.03.23 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8063347 2023.03.23 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8063345 2023.03.23 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8063343 2023.03.23 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 8063346 2023.03.23 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8063344 2023.03.23 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8063340 2023.03.23 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8063341 2023.03.23 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8063339 2023.03.23 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8063342 2023.03.23 KP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8063337 2023.03.23 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8063336 2023.03.23 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8063338 2023.03.23 KP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8063334 2023.03.23 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 8063335 2023.03.23 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 75 8063333 2023.03.23 KP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8063847 2023.03.23 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 8053678 2023.03.21 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8053679 2023.03.21 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8053677 2023.03.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8038536 2023.03.19 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8038537 2023.03.19 KP
pospolity żuraw, Grus grus 20 8038535 2023.03.19 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8038534 2023.03.19 KP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8038533 2023.03.19 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8038556 2023.03.19 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8038554 2023.03.19 KP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8038555 2023.03.19 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8038553 2023.03.19 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8038552 2023.03.19 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8038551 2023.03.19 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8038550 2023.03.19 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8038548 2023.03.19 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8038547 2023.03.19 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8038549 2023.03.19 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8038545 2023.03.19 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 8038544 2023.03.19 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8038546 2023.03.19 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8038543 2023.03.19 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8038542 2023.03.19 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8038541 2023.03.19 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8026650 2023.03.18 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 8026648 2023.03.18 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8026647 2023.03.18 KP
pospolity łyska, Fulica atra 400 8026649 2023.03.18 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8026646 2023.03.18 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8026666 2023.03.18 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 8026664 2023.03.18 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8026663 2023.03.18 KP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8026665 2023.03.18 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8026661 2023.03.18 KP
pospolity łyska, Fulica atra 700 8026659 2023.03.18 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8026662 2023.03.18 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8026660 2023.03.18 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8026658 2023.03.18 KP
pospolity łyska, Fulica atra 200 8026657 2023.03.18 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8026656 2023.03.18 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8026653 2023.03.18 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8026655 2023.03.18 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 8026652 2023.03.18 KP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8026651 2023.03.18 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8011605 2023.03.16 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 8011606 2023.03.16 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8011604 2023.03.16 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8011603 2023.03.16 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8007429 2023.03.14 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 17 8007428 2023.03.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7964798 2023.03.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 175 7964799 2023.03.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 65 7964797 2023.03.05 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 7964796 2023.03.05 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7964795 2023.03.05 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 7 7964794 2023.03.05 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7953750 2023.03.03 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7953751 2023.03.03 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 7953749 2023.03.03 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 75 7953752 2023.03.03 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 7953738 2023.03.03 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7953744 2023.03.03 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7953745 2023.03.03 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7953739 2023.03.03 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7953742 2023.03.03 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7953741 2023.03.03 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7953746 2023.03.03 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7953732 2023.03.03 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7953734 2023.03.03 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7953747 2023.03.03 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7953737 2023.03.03 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7953736 2023.03.03 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 75 7953740 2023.03.03 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 7953735 2023.03.03 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2000 7953731 2023.03.03 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7945386 2023.03.01 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7946245 2023.03.01 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7945385 2023.03.01 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7945384 2023.03.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7945381 2023.03.01 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7945379 2023.03.01 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 7945378 2023.03.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 7945382 2023.03.01 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7945380 2023.03.01 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7945374 2023.03.01 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7945371 2023.03.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7945377 2023.03.01 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7945375 2023.03.01 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7945372 2023.03.01 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7945373 2023.03.01 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7946242 2023.03.01 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7946241 2023.03.01 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7945370 2023.03.01 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7945367 2023.03.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7945376 2023.03.01 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7945368 2023.03.01 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7945369 2023.03.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 7 7941920 2023.02.28 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7941919 2023.02.28 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7941918 2023.02.28 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7939084 2023.02.27 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7939083 2023.02.27 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7939082 2023.02.27 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 75 7939081 2023.02.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7939078 2023.02.27 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 7939079 2023.02.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7939080 2023.02.27 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7939077 2023.02.27 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 75 7939076 2023.02.27 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7939070 2023.02.27 KP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 7939116 2023.02.27 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 24 7939118 2023.02.27 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7939120 2023.02.27 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7939123 2023.02.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7939133 2023.02.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7939135 2023.02.27 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7939139 2023.02.27 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7939140 2023.02.27 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7939141 2023.02.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7939142 2023.02.27 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7939143 2023.02.27 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7939144 2023.02.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7934394 2023.02.26 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7934388 2023.02.26 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7934387 2023.02.26 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7934389 2023.02.26 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7934400 2023.02.26 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 7934395 2023.02.26 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7934406 2023.02.26 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7934405 2023.02.26 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7934408 2023.02.26 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7934399 2023.02.26 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7934407 2023.02.26 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7934398 2023.02.26 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7934404 2023.02.26 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7934403 2023.02.26 KP
pospolity sroka, Pica pica 3 7934402 2023.02.26 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 7934396 2023.02.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7934401 2023.02.26 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7934397 2023.02.26 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7934391 2023.02.26 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7934390 2023.02.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7934393 2023.02.26 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 75 7934392 2023.02.26 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7932747 2023.02.26 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7932744 2023.02.26 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7932745 2023.02.26 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7932746 2023.02.26 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7932748 2023.02.26 KP
pospolity kos, Turdus merula 2 7929355 2023.02.25 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7929354 2023.02.25 KP